50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تاثیر بام سبز گامی موثر برای رسیدن به آسایش در مجتمع های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش نقش فضاي سبز مجتمع هاي مسكوني در ارتقاء سطح تعاملات اجتماعي ساكنين بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی پایداری زیستی و اقتصادی مجتمع های مسکونی با رویکرد بام سبز بررسی شده است

راهكارهاي معماري پايدار در طراحي پايدار بنا بر دانش و فن معماران و طراحان روشهاي مختلفي را در اجراي بنا عرضه ميكنند. اما آنچه مسلم است آن است كه همه اين روشها جهت برقراري چندين اصل از جمله حفظ انرژي هماهنگي با محيط و اقليم كاهش استفاده از منابع و نيز برآوردن نيازهاي ساكنين مي باشد. از آنجائي كه چرخه حيات به هم پيوسته و زنجير وار است لذا براي رسيدن به اين اهداف بايد معماري كل گرا را مورد نظر قرار داد كه در آن تمام اصول معماري پايدار در يك پروسه كامل (كه منجر به ساخته شدن محيط زيست سالم مي شود) تجسم يابد؛ و اين همان است كه در معماري سنتي ايران تروي داده اس .معماري ايران در مكانهاي متفاوت با توجه كامل به تمام عوامل اقليمي فرهنگي و اجتماعي شكل گرفته و به دليل استفاده از سوختهاي غير فسيلي و انرژي هاي پاك و تجديد پذير و نيز رشد ارگانيك و اهميت به سايت در راستاي احترام به محيط زيست طراحي شده است كه امروزه ميتوان به عنوان الگويي مناسب براي معماران مطرح گردد

قسمت هایی از فصل اول طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز

ام را از نشت کردن و چکه کردن محافظت می کنند .غشاء هم به شکل یک لایه یکپارچه ضدآب استفاده می شود و هم به شکل ورقه های بهم پیوسته .انتخاب یک غشاء مناسب بستگی به شرایط بام، هزینه و سهولت اجرا و تعمیر دارد .اخیرا برخی کارخانه ها محصولی تولید کرده اندکه لایه مانع ریشه و غشاء را در یک لایه قرار داده است.
به منظور اینکه به مرور زمان لایه خاک کیفیت مناسب خود را از دست ندهد ، به هنگام تخمین حجم خاک لازم ، یک ضریب تصفیه در محاسبات وارد می شود که این عمل با اضافه کردن درصدی از خاک صورت می گیرد. اجزای تشکیل دهنده بام های سبز را بطور کلی می توان مطابق شکل زیر نشان داد

فهرست کامل فصل اول طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز

1-1 ) طراحی مجموعه توریستی اقامتی با رویکرد معماري سبز

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 مبانی نظری 3
1.1.4 موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان 4
1.1.5 هدف 4
1.1.6 روش تحقیق 4
1.1.6 معماری سبز 5
1.1.7 اصول معماری سبز 5
1.1.8 اصل حفاظت از انرژی 5
1.1.9 اصل کار با اقلیم 5
1.1.10 اصل کاهش استفاده از منابع جدید 6
1.1.11 اصل احترام به کاربران 7
1.1.12 اصل احترام به سایت 7
1.1.13 اصل کل گرایی 8
1.1.14 نتیجه 8
1.1.15 منابع 9

1-2 ) مکانیابی مجتمع های مسکونی در شهر شیراز با رویکرد احیای فضای سبز

1.2.1 چکیده 10
1.2.2 مقدمه 10
1.2.3 نتیجهگیری 17
1.2.4 مراجع 17

1-3 ) بررسی ویژگی های معماری سبز در طراحی مجموعه های مسکونی

1.3.1 چکیده 18
1.3.2 مقدمه 18
1.3.3 مبانی نظری 19
1.3.4 محورهای اکولوژی معماری 19
1.3.5 محور پوشش گیاهی 20
1.3.6 محور فرم سبز 21
1.3.7 ویژگی های بام سبز شهری 22
1.3.8 دلایل خنک بودن بام سبز 27
1.3.9 طراحی بام ودیوار سبز 28
1.3.10 عوامل معمارانه تاثیرگذار درعملکرد اقلیمی ساختمان درمعماری سبز 29
1.3.11 نتیجه گیری 31
1.3.12 منابع 31

1-4 ) فضای سبز درفضاهای عمومی وخصوصی مجتمع های مسکونی

1.4.1 چکیده 34
1.4.2 مقدمه 34
1.4.3 بام سبز 35
1.4.4 بام ساختمان 35
1.4.5 مزایا ومعایب بام سبز 35
1.4.6 مزایا 36
1.4.7 معایب 37
1.4.8 ویژگی های زیست محیطی فضای سبز 37
1.4.9 ویژگی های اجتماعی فضای سبز 37
1.4.10 ویژگی های معماری شناسی گیاهان درفضای سبز 38
1.4.11 ویژگی های بصری درختمان درساختار منظر شهری 38
1.4.12 ذخیره انرژی 39
1.4.13 کنترل آلودگی بصری 39
1.4.14 نتیجه گیری 39
1.4.15 مراجع 40

1-5 ) ضرورت توجه به اجرای بام سبز در مجتمع های مسکونی کلان شهرها

1.5.1 چکیده 41
1.5.2 مقدمه 42
1.5.3 بیان مساله 42
1.5.4 اهمیت و ضرورت تحقیق 42
1.5.5 هدف تحقیق 42
1.5.6 پیشینه و ادبیات تحقیق 43
1.5.7 سوال و فرضیه تحقیق 44
1.5.8 سوال تحقیق 44
1.5.9 فرضیه تحقیق 44
1.5.10 روش تحقیق 44
1.5.11 مبانی نظری پژوهش 44
1.5.12 توسعه پایدارو سیستم های پوششی دربام ساختمان 44
1.5.13 انواع بام سبز 45
1.5.14 مزیت های بهره گیری از بام های سبز شهری 46
1.5.15 اجزاء باغ بام 47
1.5.16 تقسیم بندی کلی اجزاء باغ بام 47
1.5.17 لایه پوشش گیاهی 47
1.5.18 لایه پوشش گیاهی 47
1.5.19 لایه زهکش 48
1.5.20 لایه محافظت 48
1.5.21 ساختار سقف، غشاء بام یا لایه عایق کاری رطوبتی 48
1.5.22 جزییات اجرای بام سبز 49
1.5.23 تجزیه و تحلیل و ارایه نتایج: 50
1.5.24 فهرست منابع 52

1-6 ) طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز درشهر ایلام

1.6.1 چکیده 54
1.6.2 مقدمه 55
1.6.3 روش تحقیق 55
1.6.4 ادبیات تحقیق 55
1.6.5 اقیم شهر ایلام 56
1.6.6 راهبردهای طراحی 57
1.6.7 روند طراحی 57
1.6.8 شبیه سازی با استفاده از نرم افزار اکوتکت 60
1.6.9 مقایسه طرح پیشنهادی بانمونه موجود درشهر ایلام 62
1.6.10 مقایسه میزان کل مصرف انرژی سرمایشی وگرمایشی طرح پیشنهادی دردوحالت مصالح معمولی ومصالح ارتقاء یافته 64
1.6.11 نتیجه گیری 65
1.6.12 منابع 68

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تاثیر بام سبز گامی موثر برای رسیدن به آسایش در مجتمع های مسکونی

مناطق پله ای اورامانت
ایده اصلی پژوهش برگرفته از معماری اقلیم سرد و خانه های مسکونی غرب کشور ، بخصوص منطقه اورامانات می باشد. با توجه به اینکه اقلیم جدید منطقه، که رو به گرم شدن میل می کند، با بهره گیری از بامهای سبز و گیاهان مناطق سردسیری از رویکرد معماری پایدار تبعیت می کند

فهرست کامل فصل دوم تاثیر بام سبز گامی موثر برای رسیدن به آسایش در مجتمع های مسکونی

2-1) بام سبز گامي موثر براي رسيدن به آسايش در مجتمع هاي مسكوني

2.1.1 چکیده 70
2.1.2 مقدمه 70
2.1.3 اهميت و جايگاه فضاي سبز در معماري مجتمع هاي مسكوني 71
2.1.4 انواع رويكردهاي مختلف معماري در رابطه با طبيعت 71
2.1.5 رويكرد طبيعت ستيز 71
2.1.6 رويكرد طبيعت گريز 72
2.1.7 رويكرد طبيعت گرا 72
2.1.8 رويكرد طبيعت ساز 72
2.1.9 رابطه بين معماري و نيازهاي طبيعي انسان 73
2.1.10 آثار رواني و اجتماعي استقرار در ارتفاع و بلند مرتبه نشيني 74
2.1.11 بازگشت به طبيعت و بهره گيري از عناصر آن در ساختمان هاي بلند در آثار معماران اكو-تک 74
2.1.12 ارتباط با طبيعت از طريق ايجاد بام سبز 75
2.1.13 بام سبز در ايران 77
2.1.14 فوايد بام سبز 78
2.1.15 نتيجهگيري 79
2.1.16 مراجع 79

2-2) تاثیر بام های سبز در رویکرد معماری پایدار بر رضایتمندی مردم

2.2.1 چکیده 81
2.2.2 مقدمه 81
2.2.3 ضرورت واهمیت 82
2.2.4 پیشینه تحقیق 82
2.2.5 اهداف وروش تحقیق 82
2.2.6 رابطه معماری سبز ومحیط زیست 83
2.2.7 تعریف فضای باز در شهرها ومجتمع های مسکونی 83
2.2.8 شکل وهندسه فضای باز درخانه ایرانی 83
2.2.9 انواع بام سبز 83
2.2.10 روش تحقیق وجامعه آماری 85
2.2.11 نتیجه گیری 87
2.2.12 مراجع 88

2-3) اهمیت وجود سبزینگی درفضاهای عمومی وخصوصی مجتمع های مسکونی

2.3.1 چکیده 89
2.3.2 ABSTRACT 90
2.3.3 مقدمه 90
2.3.4 بیان مساله 91
2.3.5 روش تحقیق 92
2.3.6 مهمترین اثرات فضای سبز 92
2.3.7 کنترل آلودگی بصری 97
2.3.8 نتیجه گیری 98
2.3.9 منابع ومراجع 99

2-4) بررسی وضعیت بام سبز در مجتمع های مسکونی در اقلیم کوهستانی

2.4.1 چکیده 100
2.4.2 مقدمه 101
2.4.3 روش پژوهش 101
2.4.4 تعریف بام سبز 101
2.4.5 تاریخچه بام سبز 102
2.4.6 اجزای بام سبز 102
2.4.7 مناطق پله ای اورامانت 103
2.4.8 مزایای بام سبز 104
2.4.9 مشکلات بامهای سبز 104
2.4.10 نتیجه گیری 105
2.4.11 منابع 106

2-5) تاثیر بام سبز بر رضایتمندی ساکنین مجتمع های مسکونی

2.5.1 چکیده 107
2.5.2 مقدمه 108
2.5.3 مفهوم سبز 108
2.5.4 بام سبز 109
2.5.5 روش تحقیق 110
2.5.6 بام سبز وشاخص های توسعه پایدار 110
2.5.7 نقش بام سبز درپایداری زیست محیطی 111
2.5.8 نقش بام سبز درپایداری اقتصادی 111
2.5.9 گیاهان بام سبز 112
2.5.10 میزان نور محل کاشت 113
2.5.11 اقلیم کاشت 113
2.5.12 میزان نیاز گیاه به آب وزمان های آبیاری 113
2.5.13 کاربرد حجمی گیاه 113
2.5.14 عملکرد گیاه درتصفیه هوا 114
2.5.15 ترکیب رنگی گیاهان در 4 فصل مختلف وکنتراست آن با معماری بام 114
2.5.16 عملکرد گیاهان درجلوگیری از انعکاس نور 114
2.5.17 میزان نیاز به نگهداری گیاهان بام سبز 114
2.5.18 مصادیق موردی منعطف باموضوعیت پژوهش 114
2.5.19 مجتمع مسکونی باغ بهار 114
2.5.20 مجتمع مسکونی ولنجک 115
2.5.21 مجتمع مسکونی آلتون 116
2.5.22 مجتمع مسکونی ناهید 116
2.5.23 تجزیه و تحلیل تحقیق میدانی 118
2.5.24 بحث ونتیجه گیری 121
2.5.25 منابع وماخذ 122

2-6) اصول طراحی معماری پایدار درمجتمع های مسکونی شهرهای شلوغ با نگاهی به باززنده سازی طبیعت درمعماری

2.6.1 چکیده 124
2.6.2 مقدمه 124
2.6.3 مبانی نظری 125
2.6.4 معماری پایدار 125
2.6.5 انرژی های پایدار 126
2.6.6 معماری سبز 126
2.6.7 روش استفاده از طبیعت و معماری سبز درمجتمع های مسکونی 126
2.6.8 کاهش مصرف سوخت با استفاده از مجتمع های مسکونی سبز 127
2.6.9 رنگ دیوار درساختمان های سبز 127
2.6.10 عایق بندی دیوار درساخمتمان های سبز 127
2.6.11 نمای دوپوسته در جهت بهینه سازی انرژی 128
2.6.12 مبدل حرارتی زیرزمینی درساختمان های سبز 128
2.6.13 بام سبز 129
2.6.14 مزایای بام های سبز درمجتمع های مسکونی 129
2.6.15 نقش بام سبز درپایداری زیست محیطی مجتمع های مسکونی 129
2.6.16 کاهش اثرات جزایر گرمای 130
2.6.17 اجاد طبیعت سبز درمجتمع ها ساختمان وکاهش آلودگی هوا درشهر 130
2.6.18 کاهش دی اکسید کربن 130
2.6.19 نقش بام سبز درپایداری اقتصادی 130
2.6.20 مصرف انرژی والگوهای معماری سبز 131
2.6.21 موارد قابل توجه درطراحی ساختمان سبز 132
2.6.22 طراحی خانه های سبز 132
2.6.23 مصالح سبز 132
2.6.24 تاسیسات سبز 133
2.6.25 دستورالعمل اجرائی معماری سبز برای ساختمان های مسکونی-نحوه استقرار وکاربری اراضی سبز درجهت جلوگیری ازمصرف انرژی وکاهش آلودگی 133
2.6.26 نتیجه گیری 134
2.6.27 منابع 134

2-7) بام سبز در مجتمع های مسکونی، راهی به سوی توسعه پایدار شهری

2.7.1 چکیده 136
2.7.2 مقدمه 136
2.7.3 طرح مساله 137
2.7.4 اهمیت وضرورت پژوهش 137
2.7.5 هدف پژوهش 138
2.7.6 روش تحقیق ومراحل آن 138
2.7.7 سوابق تحقیق 138
2.7.8 توسعه پایدار شهری 139
2.7.9 بام سبز 139
2.7.10 بام سبز وتوسعه پایدار شهری 140
2.7.11 پایداری محیطی 140
2.7.12 صرفه جویی درمصرف انرژی 140
2.7.13 ایجاد اکوسیستم های طبیعی برای جانوران 141
2.7.14 تعدیل دمای شهر 141
2.7.15 کاهش آلودگی هوا 141
2.7.16 کاهش آلودگی صوتی 142
2.7.17 زیبایی 142
2.7.18 پایداری اقتصادی 142
2.7.19 افزایش قیمت ساختمان 142
2.7.20 تامین مایحتاج روزانه ساکنین 142
2.7.21 کاهش بهای سوخت مصرفی 142
2.7.22 ایجاد شغل 142
2.7.23 کاهش هزینه های بهره برداری دربرابرراه اندازی 142
2.7.24 کاهش هزینه های تولید ونوسازی 143
2.7.25 مهارسیلاب 143
2.7.26 پایداری اجتماعی 143
2.7.27 مکانی برای تعاملات اجتماعی 143
2.7.28 تاثیر درمانی 144
2.7.29 مطالعات موردی 144
2.7.30 ساختمان مرکزی کامرزبانک 144
2.7.31 ساختمان لایرآلمان 145
2.7.32 جمع بندی ونتیجه گیری 146
2.7.33 منابع 146

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم نقش فضاي سبز مجتمع هاي مسكوني در ارتقاء سطح تعاملات اجتماعي ساكنين

محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدید کننده درآن قدم می نهد از اهمیت بسزایی برخوردار است. گیاهان درمحوطه جایگاه ویژه ای دارند و مهمترین عنصر بکار رفته در محیط می باشند. بنابراین کاشت و جانمایی گیاهان در محیط عملی است که طراح باید با دقت و تخصص انجام دهد . با توجه به شکل و حجم انفرادی و انبوه هر گونه و ترکیب حجم ها و شکل های گونه ها، گیاه می تواند به عنوان یک فرم معماری موثر فضا را بسازد. درختان گسترده و سایه دار می توانند حالت سقف و سایه بان داشته باشند، برای ایجاد فضای مسقف سبز می توان از گیاهان رونده به کمک نگاه دارنده ها و داربستها استفاده کرد. بوته ها و درخچه ها حصاری، سطح را مانند دیوارهای یک فضای مشخص تعریف و فضا را محدود می کنند. از پوشش گیاهی می توان به عنوان یک مانع استفاده کرد و جدایی فضاهای عملکردی با حفظ ارتباط بصری را ایجاد نمود و این مسئله با ایجاد پرچین ها امکان پذیر است. کاشتن جهت ایجاد حفاظ، پنهان کردن مناظر نازیباست طوری که باقی چشم انداز به مناظر مقبول انسان، باز است. کاشتن جهت ایجاد محوطه خصوصی، جدا کردن یک بخش از محیط برای استفاده ویژه است

فهرست کامل فصل سوم نقش فضاي سبز مجتمع هاي مسكوني در ارتقاء سطح تعاملات اجتماعي ساكنين

3-1 ) نقش فضای سبز مجتمع های مسکونی و شهری بر روان و سطح روابط اجتماعی انسان ها

3.1.1 چکیده 148
3.1.2 مقدمه 148
3.1.3 روش تحقیق 149
3.1.4 مجتمع مسکونی 149
3.1.5 محیط 149
3.1.6 انسان و محیط 150
3.1.7 حس نیاز به خلوت 150
3.1.8 تأثیر محیط بر رفتار 150
3.1.9 عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روان انسان تأثیر می گذارد 151
3.1.10 فضا 151
3.1.11 نقش فضای سبز 151
3.1.12 نتیجه گیری 153
3.1.13 مراجع 153

3-2 ) وابستگی جداییناپذیر معماری و نحوهی کاشت در محوطههای مجتمعهای مسکونی

3.2.1 چکیده 155
3.2.2 مقدمه 155
3.2.3 تعاریف 155
3.2.4 خانههای آپارتمانی 156
3.2.5 مجتمعهای مسکونی 156
3.2.6 فضای سبز مجتمعهای مسکونی 157
3.2.7 تأثیر گیاهان در معماری 158
3.2.8 کاربر گیاهان در معماری 158
3.2.9 طراحی از دیدگاه شهرسازی از نظر مقابله با اصوات 159
3.2.10 پیشنهادات برای کاهش صدا 159
3.2.11 ملاحظات اقلیمی در حیاطهای مسکونی 160
3.2.12 آشنایی با برخی از اصطلاحات اقلیمی 160
3.2.13 اصول معماری فضای سبز 160
3.2.14 اصول کلی طراحی 160
3.2.15 ضوابط انتخاب گیاهان در طراحی فضای سبز 161
3.2.16 فواصل کاشت درختان 161
3.2.17 نقشهای گیاهان 161
3.2.18 درختان به عنوان سایهبان 162
3.2.19 نقش درختان در معماری 162
3.2.20 جمع بندی و نتیجه گیری 163
3.2.21 منابع 164

3-3 ) نقش فضاي سبز مجتمع هاي مسكوني در ارتقاء سطح تعاملات اجتماعي ساكنين

3.3.1 چکیده 165
3.3.2 مقدمه 166
3.3.3 انسان و محيط 166
3.3.4 فضا 167
3.3.5 فضاي سبز 167
3.3.6 رويكرد جهاني در خصوص ساختار اجتماعي و روانشناختي فضاهاي سبز 169
3.3.7 ابعاد اجتماعي فضاي سبز شهري 170
3.3.8 روش پژوهش و تحليل يافته ها 173
3.3.9 چگونگي تجزيه تحليل اطلاعات 174
3.3.10 نتيجه گيري 178
3.3.11 مراجع 179

3-4 ) میزان رضایتن از فضاهای سبز مجتمع های مسکونی وتاثیرآن برتعاملات اجتماعی ساکنین

3.4.1 چکیده 182
3.4.2 مقدمه 183
3.4.3 پیشینه تحقیق 183
3.4.4 مبانی ومفاهیم نظری 183
3.4.5 محیط ،نیازها ورفتارهای انسان 184
3.4.6 نیازهای اجتماعی انسانی 184
3.4.7 فضا 184
3.4.8 فضای سبز 184
3.4.9 فضاهای سبز غیر شهری 185
3.4.10 رویکرد جهانی درخصوص ساختار اجتماعی وروانشناختی فضاهای سبز 185
3.4.11 ابعاد اجتماعی فضای سبز شهری 185
3.4.12 آثار جامعه شناختی گسترش فضای سبز 185
3.4.13 آثار فرهنگی گسترش فضای سبز 186
3.4.14 آثار روانشناختی گسترش فضای سبز 186
3.4.15 اهداف تحقیق 187
3.4.16 روش پژوهش وتحلیل یافته ها 187
3.4.17 معرفی نمونه های مورد مطالعه 187
3.4.18 تحلیل داده ها 188
3.4.19 چمع بندی 190
3.4.20 نتیجه گیری 191
3.4.21 فهرست مراجع 191

3-5 ) تاثیر فضای سبز عمومی مجتمع های مسکونی برارتقاء زندگی اجتماعی کاربران آن

3.5.1 چکیده 193
3.5.2 مقدمه 194
3.5.3 سوالات تحقیق 195
3.5.4 فرضیات تحقیق 195
3.5.5 روش شناسی 195
3.5.6 سوالات تحقیق 195
3.5.7 روش های جمع آوری تحقیق اطلاعات 196
3.5.8 محدوده پژوهش 196
3.5.9 مفاهیم،دیدگاه ومبانی نظری 196
3.5.10 حیات اجتماعی و رفتارهای اجتماعی درفضاهای عمومی ساختمان ها 196
3.5.11 فضاهای عمومی،رضایت مندی وانسانی بودن 197
3.5.12 مروری بر مفاهیم فضاهای سبز-پیاده راه ها-مسیر های سبز 198
3.5.13 تحلیل یافته ها 200
3.5.14 نتیجه گیری وپیشنهادها 206
3.5.15 منابع 208

3-6 ) برسی تاثیرفضای سبز در مجتمع های مسکونی برافزایش تعامل اجتماعی

3.6.1 چکیده 210
3.6.2 مقدمه 211
3.6.3 سوالات تحقیق 212
3.6.4 فرضیات تحقیق 212
3.6.5 روش شناسی 212
3.6.6 سوالات تحقیق 212
3.6.7 روش های جمع آوری تحقیق اطلاعات 212
3.6.8 محدوده پژوهش 213
3.6.9 مفاهیم دیدگاه ها ومبانی نظری 213
3.6.10 حیات اجتماعی وررتارهای اجتماعی درفضاهای عمومی ساختمان ها 213
3.6.11 فضاهای عمومی،رضایتمندی وانسانی بودن 214
3.6.12 مروری برمفاهیم فضاهای سبز-پیاده راه ها-مسیرهای سبز 215
3.6.13 تحلیل یافته ها 216
3.6.14 نتیجه گیری وپیشنهادها 219
3.6.15 منابع 220

3-7 ) نقش فضای سبز در سرزندگی ساکنان مجتمع های مسکونی باارتفاع متوسط

3.7.1 چکیده 221
3.7.2 مقدمه 222
3.7.3 تعاریف 223
3.7.4 تعریف مسکن 223
3.7.5 تعریف وکاربرد فضای سبز 224
3.7.6 شناخت کارایی گیاهان 224
3.7.7 تاثیر وکاربرد گیاهان درمعماری 224
3.7.8 ایجاد حریم و محوطه های خصوصی 225
3.7.9 کنترل عبور ومرور 225
3.7.10 تمهیدات سرزندگی باعاملیت فضای سبز درمجموعه های مسکونی 225
3.7.11 نتیجه گیری 230
3.7.12 فهرست منابع 231

3-8 ) بررسی تاثیر فضای سبز در حس تعلق ورضایتمندی ساکنین مجتمع های مسکونی

3.8.1 چکیده 232
3.8.2 مقدمه 233
3.8.3 حس تعلق ودلبستگی 233
3.8.4 حس تعلق ودلبستگی 236
3.8.5 کارکردهای فضای سبز 236
3.8.6 آثاراجتماعی ناشی از فضای سبز 237
3.8.7 نتیجه گیری 240
3.8.8 منابع 241

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی پایداری زیستی و اقتصادی مجتمع های مسکونی با رویکرد بام سبز

بام هاي سبز در دو روش می توانند در کاهش دي اکسید کربن در جو موثر باشند:
1-کربن جزء اصلی ساختار گیاهان بوده و بطور طبیعی در بافت هاي گیاهی از طریق فتو سنتز و در بستر خاك از طریق بوته و تراوشات ریشه تجزیه می شود.
2-کاهش انرژي از طریق عایق سازي ساختمان و کاهش اثر جزیره گرمایی شهري.
گیاهان با کاهش سرماي باد زمستانی و تنظیم خرد اقلیم بالاي بام به افزایش میزان حفظ گرما کمک می کنند. البته تاثیر کاستن از شدت وزش باد از اثر سایه اندازي آن بیشتر است. همانطور که در شکل 11 نشان داده شده است، استفاده از بام سبز در ضلع شمالی ساختمان در جهت باد غالب در شهر تبریز باعث کاهش مصرف انرژي جهت گرمایش بناها می شود

فهرست کامل فصل چهارم بررسی پایداری زیستی و اقتصادی مجتمع های مسکونی با رویکرد بام سبز

4-1 ) بام سبز راهکاری نوین بر پایداری زیستی و اقتصادی مجتمع های مسکونی درکاهش مصرف انرژی

4.1.1 چکیده 242
4.1.2 مقدمه 243
4.1.3 تاریخچه بام سبز 243
4.1.4 بام سبز 244
4.1.5 مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بام های سبز در توسعه پایدار شهری 244
4.1.6 نقش بام سبز در مجتمع های مسکونی در رسیدن به معماری پایدار 246
4.1.7 بام سبز و کاهش انتقال حرارت از طریق ذخیره انرژی ساختمان 246
4.1.8 نتیجهگیری 248
4.1.9 مراجع 249

4-2 ) راهبردهاي معماري سبز جهت تهیه الگوي بهینه مجتمع مسکونی در راستاي کاهش آلودگی هوا درتبریز

4.2.1 چکیده 250
4.2.2 مقدمه 250
4.2.3 ریشه هاي توسعه پایدار و سامانه هاي سبز 250
4.2.4 اقلیم شهر تبریز 251
4.2.5 جهت گیري مناسب مجتمع مسکونی در شهر تبریز 251
4.2.6 شرایط اقلیمی شهر تبریز بر اساس تقسیم بندي هاي مختلف اقلیمی 251
4.2.7 طراحی اقلیمی مسکن 251
4.2.8 فرم مجتمع مسکونی در شهر تبریز 251
4.2.9 چگونگی قرارگیري واحد ها نسبت به همدیگر 252
4.2.10 فاصله مناسب مابین بلوك ها در مجتمع مسکونی 252
4.2.11 پلان و چیدمان فضاهاي داخلی 252
4.2.12 بام سبز 253
4.2.13 نماهاي سبز 254
4.2.14 استفاده از سامانه خورشیدي پویا 254
4.2.15 گرمایش اتاق هاي شمالی 255
4.2.16 عملکرد سرمایشی مجتمع مسکونی در تابستان 255
4.2.17 عملکرد گرمایشی مجتمع مسکونی در زمستان 255
4.2.18 نتیجه گیري 256
4.2.19 مراجع 257

4-3 ) بررسی تاثیر بام در سبزبر پایداری زیستی واقتصادی مجتمع های مسکونی درکاهش مصرف انرژی

4.3.1 چکیده 258
4.3.2 مقدمه 258
4.3.3 نقش بام سبز در مجتمع های مسکونی دررسیدن به معماری پایدار 259
4.3.4 ارتباط ارکان پایداری دربام سبز 259
4.3.5 بررسی مزایای بام سبز درمقایسه با بام معمولی درخانه های مسکونی 260
4.3.6 پایداری اقتصادی 260
4.3.7 پایداری زیست محیطی 261
4.3.8 مواد و روش ها 263
4.3.9 بررسی متغیرهای تحقیق 263
4.3.10 نتایج فرضیات 263
4.3.11 سنجش میزان مصرف انرژِ باتوجه به نوع بام 265
4.3.12 نتیجه گیری 265
4.3.13 مراجع 266

4-4 ) بررسی پایداری زیستی و اقتصادی مجتمع های مسکونی با رویکرد بام سبز

4.4.1 چکیده 268
4.4.2 مقدمه 269
4.4.3 بام سبز 269
4.4.4 نقش بام سبز در مجتمع های مسکونی در رسیدن به معماری پایدار 270
4.4.5 بررسی مزایای بام سبز در مقایسه با بام معمولی در خانه های مسکونی 270
4.4.6 پایداری زیست محیطی 270
4.4.7 پایداری اقتصادی 272
4.4.8 نتیجه گیری 274
4.4.9 مراجع 275

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید