50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی دلایل استفاده و عدم استفاده از انرژی خورشیدی در معماری ایران بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی مجتمع های مسکونی با بهینه سازی مصرف انرژی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش راهکارهای نوین بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان مجتمع های مسکونی بررسی شده است

انرژی زمین گرمایی
منبع انرژی زمین گرمایی , حرارت زمین است که از مواد مذاب یا ماگما نشات می گیرد . این انرژی در اثر تجزیه رادیو اکتیو و عناصر دیگری که در پوسته زمین پراکندهاند و همچنین به خاطر فشار زیاد حاصل از نیروی وزن ایجاد میشود. به تجربه معلوم شده است هرچه به ژرفای زمین افزوده شود, دما افزایش می یابد. تقریبا به ازای هر 100 متر عمق حدود 3 درجه به دمای زمین اضافه می شود . به طوری که درجه حرارت در لایه های پایینی پوسته زمین حدود 1300 درجه و در هسته مرکزی زمین حدود 5000 درجه است. در برخی مناطق از پوسته زمین که شرایط مساعدی دارد, میتوان به دماهای بالا دست یافته و از این انرژی استفاده کرد . بیرون کشیدن گرما به طور مستقیم از کره زمین امکان پذیر نیست . برای این کار باید سیال انتقال دهنده ای وجود داشته باشد تا گرما را از زیر زمین به سطح زمین انتقال دهد.

قسمت هایی از فصل اول بررسي دلايل استفاده و عدم استفاده از انرژي خورشيدي در معماري ايران

سيستمهاي پمپدار(Active)
در اين سري از آبگرمكن هاي خورشيدي عمل گردش سيال در سيكل بسته كلكتورها توسط يك پمپ كوچك انجام مي گيرد.بنابراين مخزن ذخيره در سيستم مي تواند در پائين تر از كلكتورها و در داخل ساختمان قرارمي گيرد و بر روي بام تنها كلكتور هاي خورشيدي نصب مي شوند.
در اين نوع، سيستم كمكي براي جبران در مواقع اضطرا اري كه نرژي خورشيدي از توان لازم برخوردار نيست، ميتواند المنت برقي باشد و يا يك مشعل گازي كه براي مناطقي كه داراي لوله كشي گاز شهري مي باشند، اين نوع سيستمها مجهز به سيستم كنترل هوشمند جهت عملكرد بهينه پمپ دستگاه است. اين سيستم كنترلي قابليت نمايش دما در مخزن و كلكتور را نيز دارا مي باشد. با استفاده از اين سيستم كنترل، پمپ دستگاه فقط در مواقعي كه انرژي قابل جذب در كلكتورها وجود داشته باشد فعال مي شود.
مهمترين ويژگيهاي و مزاياي آن به صورت زير است:
حذف بار مخزن از روي پشت بام
طول عمر بيشتر و اتلاف دماي كمتر (به دليل Indoor بودن مخزن)
كارآيي بالا
زيبايي بيتشر ساختمان (فقط كلكتور بر روي بام است)
قابليت استفاده از سيستم جبران ساز گازي يا برقي
سيستمهاي Active شامل سه دسته اصلي مستقيم (Direct غير مستقيم) (Indirect و برگشتي) (Drain Back) مي باشند

فهرست کامل فصل اول بررسي دلايل استفاده و عدم استفاده از انرژي خورشيدي در معماري ايران

1-1 ) بررسی دلایل عدم استفاده از انرژی خورشیدی درمعماری ایران وارائه راهکارها وطراحی یک نمونه موردی در تبریز

1.1.1 کلیات 18
1.1.1.1 مقدمه 19
1.1.1.2 دلایل انتخاب موضوع 20
1.1.2 اهداف پژوهش 21
1.1.1.4 سوالات اساسی تحقیق 21
1.1.1.5روش تحقیق 22
1.1.1.6 طرح مساله 22
1.1.1.7 اهمیت وضرورت موضوع 23
1.1.2 مبانی نظری 25
1.1.2.1 انرژی های نو 26
1.1.2.2 انرژِ خورشیدی 27
1.1.2.3 پیشینه استفاده از انرژی خورشیدی 28
1.1.2.4 میزان تابش خورشید درایران 30
1.1.2.5 انرژی باد 30
1.1.2.6 انرژی آب 31
1.1.2.7 انرژی حرارت مرکزی زمین 32
1.1.2.8 انرژی در ساختمان ومسکن 32
1.1.2.9 مسکن 33
1.1.2.10 ویژگی های مسکن 34
1.1.2.11 آسایش درمسکن 34
1.1.2.12 ارزیابی دامنه آسایش 35
1.1.2.13 علم ساخت وساز و آسایش 36
1.1.2.14 تحقیقاتی درباره آسایش 37
1.1.2.15 آسایش کلی درمحیط های مسکونی 39
1.1.2.16 جمع بندی ونتیجه گیری 40
1.1.3 انواع سامانه های خورشید 42
1.1.3.1 مقدمه 42
1.1.3.2 خانه های خورشیدی 43
1.1.3.3 منابع گرمایشی ایستای خورشیدی 44
1.1.3.4 انواع سامانه های گرمایشی 46
1.1.3.5 روش فوق پویا 46
1.1.3.6 روش های پویا 46
1.1.3.7 روش های ایستا 47
1.1.3.8 روش فوق ایستا 49
1.1.3.9 قوانین بالکوم درمورد انواع سامانه های گرمایشی خورشیدی ایستا 49
1.1.3.10 سرمایش ایستا 51
1.1.3.11 مبانی سرمایش ایستا 51
1.1.3.12 منابع ایجاد سرمایش ایستا 51
1.1.3.13 روشهای ایجاد سرمایش ایستا 52
1.1.3.14 قوانین کلی ایجاد سرمایش ایستا 53
1.1.3.15 مبانی نوروز 53
1.1.3.16 راهکارهای گرمایشی ایستا 54
1.1.3.17 مکان یابی صحیح برروی سطوح توپوگرافی 56
1.1.3.18 تعیین تراکم بافت درجهت انسداد باد زمستان 57
1.1.3.19 پوشش خورشیدی 58
1.1.3.20 جهت گیری بنا 58
1.1.3.21 استقرار بنا درپناه خاک جهت محافت ازسرما 60
1.1.3.22 سازماندهی فضاها درپلان وبرش 60
1.1.3.23 طراحی فضاهای باز در ارتباط با باد سرد زمستانی وخورشید 60
1.1.3.24 پنجره های آفتابی(کلرستوری،مونیتورسقفی،پلکان سقفی وساوندرز) 62
1.1.3.25 پلکان خورشیدی ساوندرز 63
1.1.3.26 دیوار ترومب 64
1.1.3.27 قوانین کلی سیستم کسب غیر مستقیم برای دیوارهای ترومب 65
1.1.3.28 دیوار آبی 66
1.1.3.29 بام آبی 66
1.1.3.30 گلخانه خورشیدی 67
1.1.3.31 نکاتی درمورد سیستم فضای خورشیدی 67
1.1.3.32 سیستم ترموسیفون 68
1.1.4 دلایل عدم استفاده از انرژی خورشیدی درایران 70
1.1.4.1 پایداری 71
1.1.4.2 تاریخچه 71
1.1.4.3 تعریف پایداری وتوسعه ی پایدار 72
1.1.4.4 زمینه های مختلف پایداری 73
1.1.4.5 طرح مساله 76
1.1.4.6 روش تحقیق 77
1.1.4.7 یافته ها 77
1.1.4.8 پرسشنامه بسته 78
1.1.4.9 پرسشنامه باز 82
1.1.4.10 نتیجه گیری 84
1.1.5 طراحی 85
1.1.5.1 بررسی نمونه های مشابه 86
1.1.5.2 ساختمان خورشیدی 86
1.1.5.3 ساختمان سبز در دانشگاه صنعتی شریف 88
1.1.5.4 طراحی واجرای ساختمان خورشیدی با بام سبز 90
1.1.5.5 معرفی ساختمان 90
1.1.5.6 گروه طراحی 91
1.1.5.7 معماری ساختمان 91
1.1.5.8 روش های صرفه جویی انرژی درمعماری ساختمان 92
1.1.5.9 روشهای صرفه جویی انرژی درتاسیسات ساختمان 94
1.1.5.10 نتایج حاصله 96
1.1.5.11 نتیجه کلی 96
1.1.5.12 تحلیل سایت 97
1.1.5.13 زمین سایت 97
1.1.5.14 مسیرها دسترسی 97
1.1.5.15 آبهای سطحی موجود درحوزه سایت 98
1.1.5.16 کاربری های اطراف سایت 99
1.1.5.17 معرفی مسیر تابش خورشید 99
1.1.5.18 معرفی سایت همراه با معابر 100
1.1.5.20 بررسی شیب های موجود در سایت 101
1.1.5.21 خاصیت توپوگرافی زمین 101
1.1.5.22 معرفی بادهای غالب منطقه 102
1.1.5.23 تصاویر مربوط به سایت 103
1.1.5.24 بررسی عوامل اقلیمی 105
1.1.5.25 موقعیت جغرافیایی شهر تبریز 105
1.1.5.26 باد 105
1.1.5.27 تابش نور خورشید 106
1.1.5.28 روند طراحی 106
1.1.5.29 معرفی مجتمع مسکونی خورشیدی 106
1.1.5.30 اهدا پروژه 107
1.1.5.31 گرمایش وسرمایش ساختمان های پروژه 108
1.1.5.32 گرمایش خورشیدی انفعالی 108
1.1.5.33 گرمایش خوریدی فعال 113
1.1.5.34 کلکتور یاگردآورهای خورشیدی 114
1.1.5.35 آشنایی با سیستم گرمایش ازکف نیوپایپ 117
1.1.5.36 سلولهای خوریدی وتولید الکتریسته 120
1.1.5.37 نتیجه 122
1.1.5.38 شکل وفرم بلوک 122
1.1.5.39 پیشنهاد حجم اپتیمم با دریافت حداکثر انرژی خورشیدی 123
1.1.5.40 جهات مختلف ساختمان وطراحی فضاها 125
1.1.5.41 تقسیم پلان به فضای سردوگرم 127
1.1.5.42 سایه بان طبیعی وهوشمند 128
1.1.5.43 ابعاد فنی وتکنیکی 129
1.1.5.44 سازه 129
1.1.5.45 مصالح 129
1.1.5.46 سقف 130
1.1.5.47 نماهای سرامیکی رنگی 130
1.1.5.48 جرم حرارتی 132
1.1.5.49 سیستم پنجره 134
1.1.5.50 نورگیرهای سقفی 135
1.1.5.51 سایه بان مصنوعی 136
1.1.5.52 جزئیات عایق کاری 137
1.1.5.53 ابعاد اجتماعی وفرهنگی 142
1.1.5.54 اصل قلمرو 142
1.1.5.55 نتیجه 145
1.1.5.56 منابع 146
1.1.5.57 ABSTRACT 150

1-2 ) بررسي تجربي و فني سيستمهاي آبگرمكن خورشيدي در منازل مسكوني

1.2.1 چکیده 152
1.2.2 مقدمه 152
1.2.3 انواع سيستمهاي آبگرمكن خورشيدي 152
1.2.4 سيستمهاي پمپدار 152
1.2.5 مستقيم 153
1.2.6 غير مستقيم 154
1.2.7 برگشتي 155
1.2.8 سیستم های PASSIVE 155
1.2.9 ترموسيفون 155
1.2.10 كلكتور- منبع ذخيره يكپارچه ICS 158
1.2.11 استفاده از سيستم آبگرمكن خورشيدي به عنوان پيش گرمايش 159
1.2.12 آبگرمكن خورشيدي پمپدار 159
1.2.13 آبگرمكن ترموسيفون 160
1.2.14 نتيجهگيري 160
1.2.15 مراجع 160

1-3 ) بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان های مسکونی با بهره گیری از انرژی خورشیدی با رویکرد معماری پایدار

1.3.1 چکیده 161
1.3.2 مقدمه 162
1.3.3 روش های استفاده از سیستم های خورشیدی 163
1.3.4 سیستم های خورشیدی 163
1.3.5 انرژی تجدید پذیر 163
1.3.6 مزایای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 164
1.3.7 بکارگیری سیستم های خورشیدی درساختمان 164
1.3.8خانه ها با سیستم غیرفعال خورشیدی 164
1.3.9 طراحی براساس سیستم های خورشیدی 165
1.3.10 راهکارهای دریافت مستقیمی طراحی خورشیدی غیرفعال 166
1.3.11 سایت خانه خورشیدی 167
1.3.12 فضای سبز 168
1.3.13 ایجاد سایت مناسب وجانمایی ساختمان 168
1.3.14 تعیین اهداف با بکارگیری پوشش گیاهی 168
1.3.15 تاثیرآب وآبنما درسایت 169
1.3.16 ساختمان 169
1.3.17 قرارگیری عناصر عملکردی فضاهای داخلی 170
1.3.18 نتیجه گیری 171
1.3.19 منابع 172

1-4 ) انرژي پاك خورشید و کاهش مصرف انرژي در طراحی معماري مجتمع مسکونی در اقلیم سرد و کوهستانی شبستر

1.4.1 چکیده 173
1.4.2 مقدمه 174
1.4.3 منابع انرژي 174
1.4.4 انرژي خورشیدي 175
1.4.5 مبانی مدیریت انرژي در ساختمان 176
1.4.6 اقلیم 176
1.4.7 معماري مناطق سرد 1177
1.4.8 گرمایش ساختمان و تامین انرژي 177
1.4.9 نتجه گیری 180
1.4.10 پشنهادات 181
1.4.11 منابع 182

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی مجتمع های مسکونی با بهینه سازی مصرف انرژی

سیستم ذوب برف زمین گرمایی متشکل از لوله هایی است که به صورت شبکه ای در معابر و نقاط حادثه خیز جاده ها و پل ها جا سازی شده اند. در این شبکه سیالی را که با انرژی زمین گرمایی گرم می شود , به داخل لوله ها می فرستند تا برف ها را ذوب کند. زدودن یا ذوب کردن برف و یخ انباشته برباند فرودگاه , بزرگراه ها و پل ها در زمستان یکی از موضوعات اساسی در طرح افزایش است. نمک (کلرید سدیم ) با آب و یخ ترکیب شده و دمای ذوب آن رال کاهش می دهد. البته در مواردی که دمای سطح از منفی 3درجه سانتیگراد کمتر باشد استفاده از نمک بی فایده خواهد بود. عیب استفاده از نمک , واکنش خوردگی نمک با فولاد های تقویت کننده پل و حتی سازه های فولادی پل ( در دراز مدت ) است از طرف دیگر استفاده از مواد شیمیایی نظیر نمک , به محیط زیست و پوشش گیاهی و جریان های آب آسیب می رساند. روش دیگر مبلرزه با برف , یعنی استفاده از ماشین آلات برف روب , ممکن است به سطوح آسیب رسانده و هزینه های گزافی را برای تعمیر آنها تحمیل کند. در حال حاضر استفاده از برف روب ها تنها راه مبارزه بابرف در شرایط بحرانی است. با توحه به این نکات در نظر گرفتن سیستم ذوب برفی که هزینه های کمتری داشته و خسارت وارده بر جاده ها و پل ها را کم کند , ضروری به نظر می رسد

فهرست کامل فصل دوم طراحی مجتمع های مسکونی با بهینه سازی مصرف انرژی

2-1) ارائه راهکارهایی برای طراحی ساختمانهای مسکونی با هدف بهینهسازی مصرف انرژی

2.1.1 چکیده 183
2.1.2 مقدمه 184
2.1.3 شاخصهای ساختمانهای پایدار 184
2.1.4 راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان 185
2.1.5 روش فعال 185
2.1.6 روش غیر فعال 185
2.1.7 به کارگیری عناصر ویژه و جزئیات در طراحی 186
2.1.8 استفاده از ابزارها، استانداردها، سیستمهای ارزیابی و آیین نامههای مرتبط با مبحث انرژی 186
2.1.9 بهکارگیری راهکارهای مرتبط با مصرف بهینه انرژی در یک نمونه طراحی مجتمع مسکونی در تهران 186
2.1.10 نتیجه گیری 189
2.1.11 مراجع 189

2-2) بررسی انرژی خورشیدی با نگاهی به نقش رطوبت در آسایش حرارتی وطراحی مجتمع مسکونی دربوشهر

2.2.1 مقدمه 190
2.2.2 اقلیم چیست 191
2.2.3 انرژی خورشیدی در ایران 191
2.2.4 استفاده از انرژی خورشید در تولید الکتریسیته 194
2.2.5 موارد کاربرد پانل های فتوولتائیک 194
2.2.6 نقش رطوبت در صنعت 194
2.2.7 راههای جلوگیری از ایجاد افزایش رطوبت هوا 195
2.2.8 اقلیم گرم و مرطوب 195
2.2.9 فرم بنا 197
2.2.10 نوع مصالح 198
2.2.11 کالبد شهری 199
2.2.12 هدف از اجرای این طرح 203
2.2.13 فهرست منابع و مأخذ 206

2-3) طراحی مجتمع های مسکونی با بهینه سازی مصرف انرژی

2.3.1 چکیده 209
2.3.2 مقدمه 210
2.3.3 روش پژوهش 211
2.3.4 کلکتور خورشیدی 211
2.3.5 انواع کلکتورهای خورشیدی مورد استفاده در جمعآوری حرارت 211
2.3.6 کلکتور ذخیرهایی یکپارچه 212
2.3.7 کلکتورهای با صفحه تخت 212
2.3.8 کلکتورهای تیوب خلاء 212
2.3.9 کاسه خورشیدی 213
2.3.10 انرژ یهای تجدیدپذیر 214
2.3.11 انرژی خورشیدی 215
2.3.12 انرژی های تجدیدناپذیر 215
2.3.13 تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان و محیط اطراف 215
2.3.14 تابش آفتاب 215
2.3.15 تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهتهای مختلف جغرافیایی 216
2.3.16 طراحی سایت مجتمع 216
2.3.17 مجتمع مسکونی 217
2.3.18 مفهوم مسکن 217
2.3.19 تاریخچه مجتمع های مسکونی 219
2.3.20 نتیجه گیری 221
2.3.21 مراجع 222

2-4) طراحی مجتمع مسکونی تخت سلیمان با رویکرد پایداری زیست محیطی

2.4.1 چکیده 224
2.4.2 مقدمه 224
2.4.3 انرژی زمین گرمایی 225
2.4.4 پتانسیل منابع و نقشه زمین گرمایی در ایران 226
2.4.5 نیروگاه های زمین گرمایی با سیال تک فاز 228
2.4.6 استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی 228
2.4.7 استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی 231
2.4.8 شرح اجرای سیستم گرمایشی با انرژی زمین گرمایی در تخت سلیمان 232

2-5) طراحی معماری مجتمع های مسکونی با استفاده از انرژی های تجدید پذیر

2.5.1 خلاصه 234
2.5.2 مقدمه 234
2.5.3 پیشینه تحقیق در داخل وخارج کشور وچارچوب نظری تحقیق 235
2.5.4 اهداف مشخص تحقیق 235
2.5.5 اهداف کلان 235
2.5.6 اهدا خرد 235
2.5.7 اقلیم های ایران 236
2.5.8 طراحی اقلیمی 236
2.5.9 اصول طراحی اقلیمی 236
2.5.10 موقعیت ساختمان درپلان 236
2.5.11 منطقه معتدل ومرطوب 236
2.5.12 منطقه گرم وخشک 239
2.5.13 منمطقه گرم ومرطوب 239
2.5.14 منطقه سرد 241
2.5.15 نتیجه گیری 242
2.5.16 فهرست منابع وماخذ 243

2-6) طراحی مجتمع مسکونی با استفاده از انرژی های پاک در شهر جدید اندیشه

2.6.1 خلاصه 244
2.6.2 مقدمه 244
2.6.3 روش و مواد بررسی 245
2.6.4 مزایای استفاده از انرژی خورشیدی 246
2.6.5 معایب استفاده از انرژی خورشیدی 247
2.6.6 مزایای استفاده از انرژی باد 247
2.6.7 معایب استفاده از انرژی باد 248
2.6.8 مزایای استفاده از بیو گاز 248
2.6.9 معایب استفاده از بیو گاز 248
2.6.10 مصادیق موجود استفاده از انرژی های پایدار در ایران 249
2.6.11 مصادیق موجود استفاده از انرژی های پایدار در جهان 249
2.6.12 برج های BOSCO VERTICALE در ایتالیا 249
2.6.13 مزایای دیوار سبز 251
2.6.14 معیار های طراحی بنا با رویکرد اکوتکنولوژیک 252
2.6.15 نتیجه گیری 254
2.6.16 مراجع 255

2-7) عوامل موثر طراحی پلان برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی

2.7.1 چکیده 256
2.7.2 مقدمه 257
2.7.3 بیان مسئله 258
2.7.4 معماری اقلیمی 259
2.7.5 معماری پایدار 259
2.7.6 ابعاد معماری پایدار 260
2.7.7 حفاظت از انرژی 260
2.7.8 صرفه جویی درمصرف انرژی 261
2.7.9 مدیرتی مصرف انرژی 261
2.7.10 محل قرارگیری ساختمان 261
2.7.11 فرم ساختمان 262
2.7.12 پلان ساختمان 263
2.7.13 جانمایی فضاهای داخلی 265
2.7.14 معیار ارزشیابی شرایط تهویه درداخل ساختمان 265
2.7.15 بهره گیری ازانرژی خورشیدی درگرمایش ساختمان 265
2.7.16 شهر بهارستان 267
2.7.17 نتیجه گیری 270
2.7.18 منابع 271
2.7.19 ABSTRACT 273

2-8) بررسی عوامل موثر پایداری در بهینه سازی مصرف انرژی در مجتمع های مسکونی

2.8.1 چکیده 275
2.8.2 مقدمه 275
2.7.3 مراجع 281
2.8 بررسی تاثیر جانمائی مناسب بلوک های مسکونی در کاهش مصرف انرژی با توجه به اقلیم 284
2.8.1 چکیده 284
2.8.2 مقدمه 285
2.8.3 تأثیر فرهنگ در شکل پذیری خانه های تاریخی تبریز 286
2.8.4 تأثیر اقلیم در شکل پذیری خانه های تاریخی تبریز 287
2.8.5 تحلیل رفتاری و مقایس های روابط فضایی خانه های تاریخی و خانه های معاصر شهرهای تبریز و به تأثر از حریم های فرهنگی و چارچوب های طراحی اقلیمی 287
2.8.6 رد پای اکولوژیکی 290
2.8.7 تعریف ردپای اکولوژیکی 291
2.8.8 محاسبه ردپای اکولوژیکی 291
2.8.9 درطراحی مجتمع مسکونی در مقیاس طراحی اکولوژیکی 292
2.8.10 معماری اقلیمی 293
2.8.11 ویژگی های معماری بومی 293
2.8.12 نتیجه گیری 294
2.8.13 جانمایی و دیاگرام پیشنهادی 294
2.8.14 مراجع 295
2.8.15 پیوست ها 296

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم راهکارهای نوین بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان مجتمع های مسکونی

عدم جریان هوا، مبادل حرارتی قابل شستشو و قابل تعویض، بدون صدا، محافظ حشرات و فیلتر گرد و غبار، هشدار نوری در غلظت Co2 1300 ppm، و هشدار صوتی در 1700 ppm، اخطار حریق در زمان شروع آن، توقف اتوماتیکی در غلظت Co2 کمتز از 500 یا 700 و بسته به موقعیت مکانی، ایجاد صدا در نتیجه فشار زیاد دارای سه جزء اصلی: سیستم تعادلی با دو فن، سیستم کنترل هوشمند، مبادله کننده حرارتی مفتولی با جریان متقابل
جداره: بهترین استفاده، بام و یا دیوارههای دوجداره (تصویر 2) می باشد. در جداره ها می توان در بالاترین قسمت ساختمان یکسری توربین های بادی نصب کرد، هم به لحاظ تولید برق و هم هدایت هوای واحدها به خارج
محوطه و پوشش گیاهی: با محوطه سازی مناسب اطراف ساختمان می توان صرفه جویی های زیادی در انرژی انجام داد. محوطه سازی می تواند باعث محافظی در برابر باد در زمستان و تأمین سایه در تابستان و همچنین دریافت نسیم های خنک در تابستان باشد. پوشش گیاهی را باید بر اساس شکل، اندازه و تراکم انتخاب کرد. در شرایطی که انحراف مسیر باد با استفاده مداوم از سایه درختان مدنظر باشد، باید درختان همیشه سبز به کار رود. قرار گرفتن درختان همیشه سبز در شمال یا شمال غربی جلوی بادی که از شمال میوزد، را گرفته و در شرایطی که باد از سمت جنوب میوزد، لازم است که این درختان در جنوب ساختمان و با فاصله کافی که جلوی تابش آفتاب خورشید را نگیرد، کاشته شوند

فهرست کامل فصل سوم راهکارهای نوین بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان مجتمع های مسکونی

3-1 ) راهکارهای نوین بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان مجتمعهای مسکونی با بهرهگیری از جریان هوا

3.1.1 چکیده 297
3.1.2 مقدمه 298
3.1.3 روش تحقیق 298
3.1.4 بررسی انرژی باد در ایران 298
3.1.5 تعریف انرژی باد و مزایای آن در اقلیمهای مختلف 298
3.1.6 عوامل مؤثر در جهت و سرعت وزش باد 300
3.1.7 سیستمهای موجود باد 300
3.1.8 بررسی و رفتار جریان هوا 301
3.1.9 معماری اقلیمی و شرایط آسایش 301
3.1.10 روشهای کنترل جریان هوا 301
3.1.11 رفتار باد در معماری اقلیمی 302
3.1.12 تاثیر جریان هوا در اقلیم 302
3.1.13 عوامل تأثیر گذار باد در شکلگیری ساختمان 303
3.1.14 توزیع انرژی باد 303
3.1.15 بررسی استفاده از جریان هوا در ساختمانهای مسکونی 304
3.1.16 بهینهسازی مصرف انرژی 304
3.1.17 راهکارهای نوین در مجتمعهای مسکونی 304
3.1.18 سیستم تخلیه و تمیز نمودن پیشرفته پنجره نافس 307
3.1.19 نتیجهگیری 310
3.1.20 مراجع 310

3-2 ) بررسی شاخصه های انرژی پایدار درطراحی مجتمع های مسکونی

3.2.1 چکیده 311
3.2.2 مقدمه 312
3.2.3 تاریخچه مدیریت انرژی ساختمان 312
3.2.4 بررسی تاثیر طراحی مماری برانرژی مورد نیاز گرمایشی وسرمایشی 312
3.2.5 تاثیر جهت گیری برمیزان انرژی کل مورد نیاز 313
3.2.6 تاثیر استفاده از سایه بان های مختلف 314
3.2.7 تاثیر سقف شیبدار برمیزان انرژی مورد نیاز 316
3.2.8 نتیجه گیری 317
3.2.9 منابع 318

3-3 ) طراحی مجتمع مسکونی انرژی صفر با استفاده از انرژی های پاک در شهر جدید اندیشه

3.3.1 چکیده 319
3.3.2 مقدمه 319
3.3.3 انواع انرژي هاي تجدید پذیر 320
3.3.4 اهداف تحقيق 325
3.3.5 سوالات تحقيق 326
3.3.6 فرضيه هاي تحقيق 326
3.3.7 تعریف مفهومی واژه ها 326
3.3.8 نتيجه گيري 328
3.3.9 فهرست منابع و مأخذ 329

3-4 ) کاربرد انرژی بیوگاز در طراحی مجتمع مسکونی انرژی صفر

3.4.1 چکیده 331
3.4.2 مقدمه 331
3.4.3 ساختمان انرژی صفر 332
3.4.5 بیوگاز 334
3.4.6 تانک تخمیر 336
3.4.7 محفظه گاز 336
3.4.8 لوله های ورودی و خروجی 336
3.4.9 روش تحقیق 338
3.4.10 يافته ها 338
3.4.11 نتیجه گیری 339
3.4.12 منابع 339

3-5 ) بررسی اقتصادی چهار راهکار کاهش مصرف انرژی درمجتمع های مسکونی

3.5.1 چکیده 341
3.5.2 مقدمه 342
3.5.3 معرفی چهارراه کار کاهش انرژی درساختمان 342
3.5.4 موتورخانه هوشمند 343
3.5.5 ترموستات خانگی 343
3.5.6 عایق کاری لوله ها 344
3.5.7 چیلر 344
3.5.8 مشخصات فنی وفیزیکی ساخمتمان مورد مطالعه برای اجرای طرح های کاهش مصرف انرژی 345
3.5.9 طرح اول-استفاده از موتورخانه هوشمند 345
3.5.10 طرح دوم استفاده ترموستات خانگی 346
3.5.11 طرح سوم-عایق کاری لوله ها 347
3.5.12 طرح چهارم-تعویض چیلر موجود با چیلر جذبی خورشیدی 347
3.5.13 مقایسه اقتصادی پروژه ها 348
3.5.14 جمع بندی و نتیجه گیری 352
3.5.15 منابع 353

3-6 ) تاثیر تراس در مجتمع مسکونی بر کاهش مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد و کوهستانی

3.6.1 چکیده 354
3.6.2 مقدمه 354
3.6.3 اقلیم 355
3.6.4 بالکن (تراس) 355
3.6.5 نتیجه گیری 361
3.6.6 منابع 361

3-7 ) راهکارهای انرژی صفر درمجتمع های مسکونی

3.7.1 چکیده 363
3.7.2 مقدمه 364
3.7.3 تعریف ساختمان انرژی صفر 364
3.7.4 انواع ساختمان های انرژی صفر 364
3.7.5 اثر طراحی معماریم برکاهش مصرف انرژی 365
3.7.6 روش های ایستا درکاهش انرژی 365
3.7.7 روش مستقیم 365
3.7.8 دیوار ترمب 365
3.7.9 دیوارآبی 365
3.7.10 بام آبی 366
3.7.11 گلخانه 366
3.7.12 ترموسیفون 366
3.7.13 انرژی تجدید پذیر 366
3.7.14 مزایا 366
3.7.15 معایب 367
3.7.16 انرژی مصرفی ساختمان ها تحت تاثیرعوامل زیراست 367
3.7.17 هماهنگی با اقلیم 367
3.7.18 مصالح پایدار 367
3.7.19 جهت قرارگیری ساختمان درجهت بهره گیری بیشتراز انرژی های تجدیدپذیر 367
3.7.20 حجم وفرم پایدار ساختمان 367
3.7.21 تکنیک های ساخت وساز 367
3.7.22 پنج مولفه برای انرژی صفر درمجتمع مسکونی 368
3.7.23 منابع جایگزین انرژی 368
3.7.24 سیستم غیرفعال خورشیدی 368
3.7.25 پوشش ساختمان 368
3.7.26 روشنایی روز 368
3.7.27 اصول دستیابی به ساختمان انرژی صفر 369
3.7.28 جهت گیری ساختمان 369
3.7.29 توجه به حجم وفرم کلی ساختمان 369
3.7.30 پنجره ها 369
3.7.31 دیوارهای سبز 370
3.7.32 نماهای سبز 370
3.7.33 دیوارهای اکسیژن ساز 370
3.7.34 کف 370
3.7.35 مصالح ذخیره کننده انرژی 371
3.7.36 نتیجه گیری 371
3.7.37 مراجع 371

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید