50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بلند مرتبه سازی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 850 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بلند مرتبه سازی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بلند مرتبه سازی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی بلند مرتبه سازی در شهرهای مختلف بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بلند مرتبه سازی بر محیط زیست شهری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مزایا و معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی آثار بلند مرتبه سازی بر بافت پیرامون شهری بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بررسی آثار بلندمرتبه سازی بر محیط شهری بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش بلند مرتبه سازی در مناطق فرسوده و متراکم بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش بررسی ارزیابی اثرات بلند مرتبه سازی بر مردم بررسی شده است

ضرورت تهیه ضوابط بلند مرتبه سازی به عنوان بخش غیرقابل تفکیک از سند اصلی طرح راهبردی- ساختاری توسعه و عمران شهر تهران (طرح جامع تهران – 1385 )در بند 6-5 مورد توجه قرار گرفته و به آن تاکید شده است: «احداث ساختمان های بلندمرتبه، محدود به عرصه های مجاز یا ویژه برای بلند مرتبه سازی در برخی از زیر پهنه های استفاده از اراضی تهران و مشروط به مجاز بودن از نظر مطالعات پهنه بندی زلزله و ضوابط و مقررات مربوطه و پهنه های مجاز زیست محیطی است که موقعیت و کاربری های مجاز آنها در نقشه های 1:2000 پهنه بندی طرح تفصیلی مشخص و تدقیق می شود.»
در چارچوب این رویکرد، مطالعات طرح تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز بناهای بلندمرتبه در پهنه های مصوب و مجاز، توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (نهاد مدیریت و برنامه ریزی سابق) در مرداد ماه سال 22 آغاز گشت و در تیرماه سال 21 آماده ارائه به مراجع ذیصلاح جهت بررسی شد. در این گزارش فرآیند کلی مطالعات و کلیات دستاوردهای طرح به اختصار ارائه گردیده است. لازم به ذکر است ضوابط و مقررات ارائه شده در این گزارش در حد پیشنهاد بوده و هنوز مورد تصویب مراجع ذیصلاح قرار نگرفته است. مطالعات طرح، به طور کلی شامل شش جلد با عناوین: مطالعات پایه، تحلیل و ارزیابی، الزامات، دستورالعمل ها و معیارهای طراحی، پیوستها و ساز و کارهای تحقق پذیری طرح می باشد

قسمت هایی از فصل اول بلند مرتبه سازی

معماری بیان هنری است که همه مردم خواه و نا خواه در معرض آن قرار می گیرند. مردم در فضای معماری زندگی و کار می کنند، و عشق می ورزند. با این همه، به گفته والتر بنیامین، معماری معمولاً به ناخودآگاه رانده شده و به شیوه ای آشفته درک می شود. هر بنایی از آسمان خراش‌ها گرفته تا مقبره ها، ضرورتاً به مردم مربوط می شود.
پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی وضعیتی است که در آن، ساکنان از زندگی در خانه و مجتمع خود رضایت دارند و از همسایگی با سایر ساکنان لذت می برند. مجموعه شرایط زندگی به نحوی است که با گذشت زمان تعاملات اجتماعی بیشتر می شود و بیشتر افراد نسبت به محل زندگی خویش تعلق خاطر و دلبستگی می یابند. بنابراین به صورت ناخودآگاه حافظ سلامت و پایداری آن هستند و در نگه داری و بهبود وضعیت موجود، مشارکت و هماهنگی دارند. در نتیجه عمر مفید و ارزش مادی واحدهای مسکونی این نوع مجتمع ها در شرایط برابر بیشتر از سایر مجتمع هاست. پایداری اجتماعی بهره وری مجتمع های مسکونی را به حداکثر می رساند. و نوعی تعالی بخشیدن به زیستن را شکل می دهد. پس باید فضاهایی متمایز برای فعالیت های مختلف انسان فراهم آورد و آنها را به نحوی به هم پیوند داد، که محتوای عاطفی آن کنش خاص در حیات آدمی، که در آن فضاها رخ می دهد، باشد.
برای ایجاد سکونتگاه پایدار ( پایداری نه تنها در مفهوم ادبیات غربی آن ) بلکه در فرهنگ بومی، باید در معنای بستر تعالی انسان، شکل گرفته شود و زمینه سازی برای تعالی روح انسان باشد. با توجه به تعامل کالبد با رفتارهای انسانی، ایجاد پایداری اجتماعی برای بالا بردن کیفیت زندگی صورت می گیرد.
خانۀ آدمی در بلوک های مسکونی در پشت چند پنجره یکنواخت و هم شکل با دیگران، قرار دارد که نه فقط برای میهمان، بلکه برای افراد خانواده نیز تشخیص آن از بیرون مشکل است. (پاکزاد، جهانشاه، 1386) معماری که تنها در پی برآوردن نیازهای فیزیکی موجودی به نام انسان باشد نمی تواند کامل باشد. در واقع می توان گفت معماری مناسب، معماری است که در پی برآوردن همزمان نیاز های فیزیکی و معنوی او با هم باشد. بدین مضنون که این معماری سعی در برقراری رابطه سازنده و مفید بین انسان ها و اجتماع از یک سو و نیز ارتباط آنان با محیط طبیعی به عنوان بستر رشد انسان دارد. (رخشنده رو، مهدی، 1386)
در اثر این برنامه ریزی و طراحی و به ویژه انبوه سازی های کلیشه ای، انسان ها به صورت توده در کنار هم قرار می گیرند و به جای گروه های اجتماعی هدفمند، انبوهه ای از افراد تشکیل می شود که کنار هم قرار گرفتن آن ها فقط ازدحام و شلوغی و هرج و مرج را در پی دارد. در چنین شرایطی افراد خانواده برای تامین حداقل امنیت و آرامش از جمع فرار می کنند و به کنج خانه پناه می برند و غرامت و محرومیت اجتماعی از اینجا آغاز می شود (سجادی قائم مقامی، پروین؛ پوردیهیمی، شهرام؛ ضرغامی، اسماعیل؛ 1389). پس با توجه به پایداری اجتماعی حس تعلق به مکان افزایش می یابد و ارتباطات سالم و مناسب برای مجتمع های مسکونی بر پایه روابط اجتماعی مطلوب شکل می گیرد و مفهومی دیگر از حیات مدنی را رقم می زند.

فهرست کامل فصل اول بلند مرتبه سازی

1-1 )
1-2 ) طرح تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز بناهای بلندمرتبه مطالعات، تحليل و ارائه ضوابط پيشنهادی

1و2و1چکيده 33
1و2و2 مقدمه 36
1و2و3 مطالعات پایه 37
1و2و4 بررسی پيشينه و تجارب بلندمرتبه سازی 37
1و2و5. تعریف ساختمان بلندمرتبه بر اساس تعیین حد ارتفاع آن 37
1و2و6. تعریف ساختمان بلندمرتبه با توجه به ویژگی ها و یا مکان استقرار آن در شهر و منطقه 37
1و2و7 پيشينه تاریخی ساختمان های بلند در جهان 38
1و2و8 روند تحولات مکاتب معماری و شهرسازی در مورد بلندمرتبه سازی 38
1و2و 9 بررسی دیدگاه های موجود در زمينه ساختمان های بلندمرتبه 39
1و2و10 بررسی روش های نظارت بر مکان یابی، طراحی و توسعه بلندمرتبه سازی در دیگر كشورها 40
1و2و11 اصول مکان یابی و طراحی ساختمان های بلندمرتبه در طرح های توسعه شهری آمریکا 43
1و2و12 اصول و ضوابط طراحی ساختمان های بلندمرتبه 44
1و2و13 مروری بر ضوابط، مقررات و فرآیندهای صدور مجوز ساختمان های بلندمرتبه در تعدادی از شهرهای آمریکا 44
1و2و14بررسی مقایسه ای ضوابط پهنه بندی بلندمرتبه در شهرهای آمریکا 44
1و2و15 اصول مکان یابی و طراحی ساختمان های بلندمرتبه در انگلستان 47
1و2و16 اصول و ضوابط طراحی ساختمان های بلندمرتبه در انگلستان 48
1و2و17 مروری بر طرح ها و اسناد و راهنماهای توسعه شهری و بلندمرتبه سازی در شهرهای انگلستان 48
1و2و18 محدودیت ارتفاعی و روش های كنترل ارتفاع ابنيه در شهرهای جهان 50
1و2و19 نمونه های ضوابط موجود پيرامون ارتفاع ابنيه در شهرهای جهان 51
1و2و20 رویکردهای گوناگون در تعيين محدودیت های ارتفاعی ابنيه 53
1و2و21 پارامترهای اصلی تأثيرگذار بر تعيين محدودیت های ارتفاعی ابنيه 55
1و2و22 بررسی سوابق برنامه ریزی بلندمرتبه سازی در طرح های توسعه شهری ایران 56
1و2و23 بررسی سوابق ساخت ساختمان های بلندمرتبه در ایران 57
1و2و 24 بررسی مقررات و اسناد فرادست 58
1و2و24و1 بررسی سابقه اسناد و طرح های فرادست مرتبط با بلندمرتبه سازی در تهران 58
1و2و24و2 نقد و ارزیابی اسناد و ضوابط احداث ساختمان های بلندمرتبه تهران 60
1و2و24و3 بررسی پهنه های مصوب بلندمرتبه سازی در آخرین طرح جامع تهران 63
1و2و25 بررسی سابقه تدوین ضوابط، دستورالعمل ها، شيوه نامه های موجود بلندمرتبه سازی 66
1و2و25و1 ضوابط و دستورالعمل ها در زمينه ژئوتکنيکی 66
1و2و25و 2 ضوابط و دستورالعمل ها در زمينه زیست محيطی 67
1و2و25و3 ضوابط و دستورالعمل ها در زمينه زیرساخت ها 67
1و2و25و4 ضوابط و دستورالعمل ها در زمينه كالبدی 68
1و2و25و5 ضوابط و دستورالعمل ها در زمينه ایمنی 68
1و2و26 بررسی اثرات و جنبه های بلندمرتبه سازی شهر تهران در گذشته و حال 68
1و2و26و1 آثار و جوانب اقتصادی بلندمرتبه سازی 68
1و2و26و2 آثار و جوانب اجتماعی، فرهنگی و روانی بلندمرتبه سازی 70
1و2و26و3 آثار و جوانب كالبدی بلندمرتبه سازی 71
1و2و26و4 آثار و جوانب اقليمی ساختمان های بلندمرتبه 74
1و2و26و5 آثار و جوانب تأسيساتی و زیرساختی ساختمان های بلندمرتبه 74
1و2و 27 تهيه بانک اطلاعاتی از ساختمان های بلندمرتبه تهران بر اساس اطلاعات مميزی 75
1و2و28 تدوین رویکرد پيشنهادی مشاور مرتبط با بلندمرتبه سازی 76
1و2و29 تحليل و ارزیابی 77
1و2و29و1مشخص کردن محدوده های مجاز در اسناد بالادست و مراجع رسمی در خصوص بلند مرتبه سازی 77
1و2و29و2 محدوده های مصوب و مجاز در طرح جامع تهران 78
1و2و29و3 محدوده های مصوب و مجاز در طرح مکان یابی و ضوابط ساختمان های بلند(زیستا) 78
1و2و29و4 مکان استقرار بناهای بلندمرتبه شهر تهران در وضعيت موجود 78
1و2و29و5 بررسی تطبيقی پهنه بندی طرح جامع با طرح زیستا 79
1و2و29و6 مقایسه طرح جامع و طرح زیستا با وضعيت موجود بلندمرتبه 79
1و2و30 بررسی انطباق زیرساخت های شهری و شبکه معابر با محدوده های مصوب و مجاز 80
1و2و31 شناسایی زیرپهنه های در معرض مخاطرات محيطی و انطباق آن با محدوده های مصوب و مجاز 80
1و2و32 بررسی وضعيت ظرفيت ها و محدودیت های محيط انسان ساخت در محدوده های مصوب و مجاز 82
1و2و33 شناسایی و تعيين ابعاد كمی مطروحه در اسناد بالادست در زمينه بلندمرتبه سازی 83
1و2و34 تدوین كليات ساختار الگوی پشتيبان تصميم سازی و تصميم گيری با تشخيک اجزا و روابط آن 84
1و2و35 تعيين شاخک های ارزیابی و نيازسنجی بلندمرتبه سازی در محدوده های مجاز و مصوب 84
1و2و35و1 روش های مکان یابی و اولویت بندی 84
1و2و35و2 ارائه شاخک های ارزیابی و تشریح روش اولویت بندی 85
1و2و35و3 تعیینشاخص ها به منظور اولویت بندی کلی قطعات مستعد جهت بلند مرتبه سازی در محدوده های مجاز 87
1و2و36 مجموعه ضوابط و مقررات پيشنهادی ساخت و ساز بناهای بلندمرتبه 90
1و2و36و1 الزامات پيشنهادی 90
1و2و36و2 دستورالعمل ها و معيارهای طراحی پيشنهادی 92
1و2و36و3 ساز و كارهای تحقق پذیری طرح پيشنهادی 94
1و2و37 فرآیندهای لازم برای ساخت و بهره برداری از ساختمان های بلندمرتبه 100
1و2و38 منابع 106

1-3 ) بررسی تاریخچه بلند مرتبه سازی در جهان و ایران (مورد شناسی : آسیب شناسی ساختمانهای بلند مرتبه در ایران)

1و3و1 چکیده 110
1و3و2 مقدمه 111
1و3و3 اهداف پژوهش 111
1و3و4 بلند مرتبه سازی در جهان 111
1و3و5مکتب شیکاگو 112
1و3و6 مکتب نوگرایی 112
1و3و7 نظرات مکتب نوگرایی 113
1و3و8نظرات مکتب کنتر کتیویسم 113
1و3و9تاریخچه بلند مرتبه سازی در ایران 114
1و3و10نظریه موافقان ساخت بناهای بلند 114
1و3و11نظریه مخالفان ساخت بناهای بلند 115
1و3و12عوارض منفی بصری بلندمرتبه سازی 116
1و3و13بلند مرتبه سازی درایران 117
1و3 و14آسیب شناسی 118
1و3و15 نماسازی 118
1و3و16 برنامه ریزی شهری 119
1و3و17پیشنهادات 120
1و3و18نتیجه گیری 121
1و3و19 منابع و ماخذ 122

1-4 ) بررسی سیر تحول سیاست های تراکم و بلند مرتبه سازی در کشور و سنجش کلی تاثیران آن

1و4و1 چکیده 123
1و4و2 مقدمه 125
1و4و3 روش پژوهش 125
1و4و4 بررظي وظری آثار مثبت ي مىفي تراکم ي بلىذ مرتب ظازی 125
1و4و4و1 تراکم زياد ي وکات مثبت آن 125
1و4و4و2 تراکم زياد ي وکات مىفي آن 126
1و4و4و 3 تراکم کم ي وکات مثبت آن 127
1و4و4و4 تراکم کم ي وکات مىفي آن 127
1و4و5 ظير تح لً ظياظت اَی بلىذ مرتب ظازی 128
1و4و5و1 تؼريف ظاختماو اُی بلىذ 128
1و4و5و2 ؼريع تذييه ض اًبط ي مقررات بلىذ مرتب ظازی در دنیا 128
1و4و5و3 روند قانونمندی احداث ساختمانهای بلند در جهان 129
1و4و6شکل گیری نخستین ساختمانهای بلند در تهران 129
1و4و7 بررسی مصوبات دولتی و قوانین در زمینه بلند مرتبه سازی در سطح کشور 130
1و4و7و1 سالهای پیش از انقلاب 130
1و4و7و2 سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی 131
1و4و7و3 پایان جنگ و تراکم فروشی و پیدا شدن تقاضا برای بلند مرتبه سازی 131
1و4و7و4 تشویق بلند مرتبه سازی 132
1و4و7و5 ضوابط و مقررات منطقه بندی 133
1و4و7و6 طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای محدود کردن ساختمان های بلند 133
1و4و8 نتیجه گیری 133
1و4و9 پیشنهادات 134
1و4و10 منابع 135

1-5 ) برج شهرها , روایتی از بلند مرتبه سازی , راهی به سوی توسعه ی پایدار شهری

1و5و1 چکیده 137
1و5و2 مقدمه 138
1و5و3 بیان مسئله 138
1و5و4 سوالات و فرضیه های پژوهش 138
1و5و5 روش پژوهش 139
1و5و6 پیشینه پژوهش و نوآوری 139
1و5و7 مبانی نظری 141
1و5و8 سابقه ي بلندمرتبه سازي در ایران و جهان و سیر نظري آن از منظر توسعه ي پایدار 143
1و5و9 تحلیل بلند مرتبه سازي از دیدگاه مؤلفه ها و زیرشاخص هاي توسعه ي پایدار 145
1و5و10 شاخص ها و زیرشاخص ها 146
1و5و11 مسائل و مباحث شهری 150
1و5و12و1 مدیریت استراژیک 150
1و5و12و2 ترافیک 150
1و5و12و3 بافت فرسوده 151
1و5و12و4 میراث فرهنگی 151
1و5و12و5 انرژی 151
1و5و12و6 بازیافت 152
1و5و12و7 مدیریت بحران و سوانح 152
1و5و12و8 پدافند غیر عامل 152
1و5و12و9 معماری ایرانی 152
1و5و13 برج شهرها (شهر عمودي فشرده ي سبز)، در ادامه ي دیدگاه هاي نظري توسعه ي پایدار 153
1و5و14 نتیجه گیری 155
1و5و15 مراجع 156

1-6 ) بررسی اهمیت دانش معماری پایدار در رویکرد بلند مرتبه سازی

1و6و1 چکیده 159
1و6و2 مقدمه 160
1و6و3 ضرورت طرح مسئله 160
1و6و4 تعریف ساختمان های بلند مرتبه 161
1و6و5 بلند مرتبه سازی در ایران 162
1و6و6 طراحی پایدار 162
1و6و7 اصول طراحی پایدار 163
1و6و8 اهداف طراحی پایدرا محیطی و ارائه پیشنهادهای موردی 164
1و6و9 شاخص های کلیدی در اهداف طراحی پایدار محیطی 165
1و6و10 رویکرد پایداری در ساختمانهای بلند 166
1و6و11 کاربرد معماری پایدار در طراحی ساختمان های بلند مرتبه 167
1و6و12 نقش اساسی معماران 168
1و6و13 نتیجه و پیشنهادات 168
1و6و14 مراجع 169

1-7 ) اولین همایش ملی معماری و عمران و محیط زیست

1و7و1 چکیده 171
1و7و2 طرح موضوع و بیان مسئله 181
1و7و3 شرح موضوع و ضرورت اجرای آن 182
1و7و4 اهداف کلی و تفصیلی 183
1و7و5 فرضیه و یا سوالات کلیدی تحقیق 184
1و7و6 روش تحقیق و شیوه های مورد استفاده 184
1و7و7 ساختار رساله 185
1و7و8 بررسی ادبیات موضوع و بیان چهارچوب نظری 186
1و7و9 شناخت مفاهیم 187
1و7و9و1 تعاریف و سلسله مراتب همجواری در مسکن 187
1و7و9و2 خانه 187
1و7و9و3 گروه های مسکونی(دسته بندی واحدها به منظور ایجاد همسایگی) 188
1و7و9و4 واحد همسایگی 189
1و7و9و5 محله 192
1و7و9و6 عوامل ایجاد مطلوبیت در محله مسکونی 194
1و7و9و7 مرکزیت محله 195
1و7و9و8 شبکه سواره 196
1و7و9و9 مسیرها و شبکه پیاده 196
1و7و9و10 اختلاط کاربری ها در محله 197
1و7و10 مزیت پیوستگی کاربری های شهری 198
1و7و10و1 تاثیر محله ی مسکونی در پایداری اجتماعی 198
1و7و11 جمع بندی 199
1و7و12 اجتماع و مسکن اجتماعی 200
1و7و12و1 ماهیت اجتماع 201
1و7و13 الزام اجتماع شدن 201
1و7و13و1 ابعاد اجتماعی مسکن 203
1و7و13و2 تاریخچه و روند مسکن اجتماعی 203
1و7و13و3 مسکن اجتماعی بلند مرتبه 208
1و7و13و4 آپارتمان های بلند 209
1و7و14 مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط 209
1و7و15 کیفیت مسکن و آسیب های اجتماعی 209
1و7و16 محیط و پیرامون مسکن های اجتماعی 210
1و7و17 فضای باز و بسته شهری 211
1و7و17و1 فضای باز در گذشته و حال 212
1و7و17و2 فعالیت در فضای باز بین ساختمان ها 214
1و7و18 جمع بندی 214
1و7و19 بلند مرتبه سازی 216
1و7و19و1 گسترش عمودی شهر 216
1و7و19و2 نظریه های جامعه شناسی شهری 216
1و7و19و3 نظریه جبرگرایی 216
1و7و19و4 نظریه ی ترکیب گرایی 217
1و7و19و5 نظریه خرده فرهنگی 218
1و7و19و6 ساختمان های بلند و نظریه توسعه شهری 218
1و7و19و7 گسترش افقی شهرها 219
1و7و19و8 شهرهای عمودی 220
1و7و19و9 جمع بندی 220
1و7و20 تعریف مسکن بلند مرتبه و پیشینه آن، نیازها 221
1و7و20و1 مسکن بلند مرتبه 221
1و7و20و2 قواعد اخلاقی توسعه بلند مرتبه ها 222
1و7و20و3 تعریف ساختمان بلند 223
1و7و20و4 انواع ساختمان های بلند 225
1و7و20و5 پیشینه تاریخی ساختمان های بلند 225
1و7و20و6 بررسی دیدگاه های مربوط به بلند مرتبه سازی 227
1و7و20و7 دیدگاه های مخالف با ساختمان های بلند مرتبه 227
1و7و20و8 دیدگاه های موافق با ساختمان های بلند مرتبه 230
1و7و20و9 عوامل فرهنگی – اجتماعی دخیل در بناهای مرتفع 232
1و7و20و10 پیامدهای ساختمان های بلند مرتبه بر ساکنان 233
1و7و20و11 ضرورت بررسی کیفیت محیط سکونت در مجتمع های مسکونی بلند 237
1و7و21 جمع بندی 238
1و7و22 مجتمع مسکونی بلند مرتبه و شهر، محیط، انسان 239
1و7و22و1 ارتباط ساختمان بلند با محیط شهری 239
1و7و22و2 ترکیب ساختمان های بلند با محیط شهری 239
1و7و22و3 تاثیر ساختمان های بلند بر فضاهای شهری 240
1و7و22و4 تاثیر ساختمان های بلند در چشم انداز شهری 243
1و7و22و5 مقیاس 243
1و7و22و6 استقرار، همجواری، موقعیت 246
1و7و22و7 ساختمان های بلند و پدیده اشراف 247
1و7و22و8 جمع بندی 248
1و7و23 کالبد ساختمان بلند مرتبه 249
1و7و23و1 فرم 249
1و7و23و2 انواع اشکال بلند مرتبه ها 252
1و7و23و3 فضای باز در ساختمان های بلند 254
1و7و23و4 جمع بندی 256
1و7و23و5 ملاحظات طراحی ساختمان های بلند مرتبه 256
1و7و23و6 توصیه هایی برای ساخت و ساز ساختمان های بلند در ایران 258
1و7و23و7 جمع بندی 259
1و7و24 پایداری اجتماعی 262
1و7و24و1 تعاریف و صفات پایداری و پایداری اجتماعی 262
1و7و24و2 پایداری چیست ؟ 262
1و7و24و3 پایداری اجتماعی 263
1و7و24و4 معماری با رویکرد پایداری اجتماعی 272
1و7و24و5 بررسی عوامل پایداری اجتماعی در مسکن 276
1و7و24و6 عدالت اجتماعی 276
1و7و24و7 امکانات و زیرساخت های اجتماعی )دسترسی به خدمات ضروری( 276
1و7و24و8 پایداری جامعه 277
1و7و24و9 غرور و احساس تعلق به مسکن و محله 278
1و7و24و10 اصول طراحی احساس تعلق به مسکن و محله 279
1و7و24و11 تعاملات اجتماعی 280
1و7و24و12 نیاز به ارتباط و تعامل اجتماعی در مسکن 281
1و7و24و13 گره ها، مسیرهای عبوری و مرکزیت کارکردی 282
1و7و24و14 اصول طراحی تعاملات اجتماعی 282
1و7و24و15 مرکزیت کارکردی و پایداری اجتماعی 283
1و7و24و16 فضای عمومی و تعامل اجتماعی 284
1و7و24و17 مجاورت کارکردی و پایداری اجتماعی 285
1و7و24و18 ایمنی / امنیت)در مقابل خطر از جرم، رفتارهای ضد اجتماعی) 285
1و7و24و19 دیدگاه نظریه پردازان در باب ایمنی و امنیت 287
1و7و24و20 نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 290
1و7و24و21 کیفیت درک شده از محیط سکونت 292
1و7و24و22 رضایت از خانه و محله 294
1و7و24و23 مشارکت در گروه دسته جمعی / فعالیت های مدنی 295
1و7و24و24 ضرورت حضور فعال همه گروه های سنی در جامعه 297
1و7و24و25 نیاز کودکان به حضور در اجتماع 298
1و7و24و26 مشکلات کودکان و ساختمان های بلند 299
1و7و24و27 کودک و محیط 300
1و7و24و28 تعامل کودک و فضا 300
1و7و24و29 محیط و نیازهای مرتبط با دوره های نوجوانی و جوانی 301
1و7و24و30 نیاز سالمندان به حضور در اجتماع 302
1و7و24و31 سالمندان و ساختمان های بلند 303
1و7و24و32 طراحی و سالمندان 303
1و7و24و33 تناسب زندگی آپارتمانی با گروهها و طبقات مختلف اجتماعی 304
1و7و24و34 جمع بندی 305
1و7و24و35 ایمنی و ساختمان های بلند 306
1و7و24و36 ساختمان های بلند و سازه نگهدارنده 307
1و7و24و37 شکل مناسب در برابر نیروهای جانبی 308
1و7و24و38 ملاحظات کلی اقتصادی 309
1و7و24و39 فاصله هسته تا پوسته 309
1و7و24و40 خوشایندی ساختمان 310
1و7و24و41 طراحی هسته خدماتی 310
1و7و24و42 سیستم های دال مسطح 310
1و7و24و43 ایمنی در برابر آتش سوزی 311
1و7و24و44 سیستم اطفاء حریق 311
1و7و24و45 جمع بندی 313
1و7و25 مطالعه نمونه های موردی 315
1و7و25و1 طراحی پایدار اجتماعی(چارچوبی برای اقدام عملی) 315
1و7و25و2 نمونه موردی (1) 316
1و7و25و3 نمونه موردی (2) 317
1و7و25و4 نمونه موردی(3) 319
1و7و25و5 نمونه موردی (4) 320
1و7و25و6 استراتژی های پایداری اجتماعی در داخل محوطه های مسکونی 320
1و7و25و7 مغازه های راحتی محله 321
1و7و25و8 فضاهای عمومی برای ملاقات و گردهمایی 321
1و7و25و9 فرصت های تفریحی برای جوانان و ساکنین 322
1و7و25و10 مهدکودک برای کودکان زیر 4 سال 324
1و7و25و11 ارتقاء ایمنی و امنیت 324
1و7و25و12 مدیریت سر و صدا و اثرات ترافیک 325
1و7و25و13 ارتقا و ترویج سلامت و رفاه ساکنان 236
1و7و25و14 ترویج و ارتقاء دسترسی ها و ارتباطات 326
1و7و25و15 ارتقای یکپارچگی و انسجام اجتماعی 327
1و7و25و16 جمع بندی 328
1و7و26 اصول و راهکارهای طراحی مسکن بلند مرتبه 328
1و7و26و1 معیارها و ضوابط طراحی پایدار اجتماعی 334
1و7و26و2 کلید واژه های کمکی در حل مسایل پایداری 340
1و7و26و3 معیارها و ضوابط طراحی 342
1و7و27 خواسته های کارفرما و نیازهای انسان 344
1و7و27و1 نیازهای انسان در مسکن 344
1و7و27و2 اهداف خواسته شده توسط کارفرما 345
1و7و27و3 اولویت اول 345
1و7و27و4 اولویت دوم 345
1و7و27و5 منابع 346

1-8 ) نقش معماري در بلند مرتبه سازي با رويكرد معماري پايدار و منظر شهري

1و8و1 چكيده 356
1و8و2 مقدمه 356
1و8و3 تعريف ساختمان هاي بلند مرتبه 357
1و8و4 معيارهاي اصلي انتخاب مكان بهينه بلند مرتبه سازي 357
1و8و5 رويكرد پايداري در ساختمانهاي بلندمرتبه 358
1و8و6 منظر شهري 360
1و8و6و1 معيارهاي ارزيابي ساختمان هاي بلند در منظر شهري 361
1و8و6و2 عملكرد ابنيه بلند در منظر شهري 361
1و8و6و3 هويت ابنيه بلند در منظر شهري 362
1و8و6و4 زيبايي شناسي ابنيه بلند در منظر شهري 362
1و8و7 نتيجه گيري 363
1و8و8 مراجع 363

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه بلند مرتبه سازی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي بلند مرتبه سازي در شهرهای مختلف

در دهه هاي اخير کلان شهرها به نحو ب يسابقه اي گسترش يافت هاند. اين گسترش کالبدي در بسياري از موارد بيش از افزايش جمعيت بوده است؛ ترافيك بالاي درون شهري و جدايي بيش از حد محل کار و مسكن، آلودگي هاي زيست محيطي و توسعة بي روية شهرها بر روي اراضي زراعي، اتلاف وقت، سوخت و انرژي و… همه مولود گسترش ناموزون شهري است. بلند مرتبهسازي يكي از راهكارهاي مناسب در جهت کنترل و توسعة شهرها مي باشد که از سوي کارشناسان و متخصصين امور شهري همواره مورد تأکيد قرار گرفته است و به منظوربهره برداري ازاراضي مرکزشهرودرپي توجه به اقتصادشهرمطرح گرديد.لذادرراستاي حل مسائل امروزي وآيندۀ شهر،راهبردشهرفشرده وپروژه هاي بلندمرتبه سازي ميتواند محورتوسعه آتي شهرها قرارگيردو برنامه ريزي مناسب جهت رشد عمودي شهر با توجه به توسعه پايدار شهري، نيز خود موضوع ديگري بوده که از اهميت دو چندان برخوردار مي باشد. در اين مقالات سعي بر آن است که به بررسي اثرات مثبت و منفي اين پديده شهرهای مختلف پرداخته شود و درانتهادرجهت نيل به اهداف توسعه پايدار شهري راهكارهاوپيشنهاداتي ارائه گردد.
يكي از الزامات مجتمع هاي مسكوني مجاورت با ساير کاربري هاي خدماتي مي باشد (کاربري هاي بهداشتي، درماني، کاربريهاي آموزشي و محدوده که در…) ي مورد نظر (منطقه 9مشهد) اين نياز تا حدي پاسخ داده شده و مجاورت و همسايگي با مراکز خدماتي رعايت شده است. در ميدان صارمي-هنرستان مجتمع هاي مسكوني که در زير آن مجتمع هاي تجاري موجود مي باشدواز ديگر سمت نيز مجاورت با ميادين ميوه و تره بار اين مهم راثابت ميكند.مجتمع هاي مسكوني در بلوار دلاوران که در مجاورت مجتمع هاي ورزشي شهرداري منطقه 9مي باشد نيز ثابت کننده اين ويژگي است

فهرست کامل فصل دوم بررسي بلند مرتبه سازي در شهرهای مختلف

2-1) بلند مرتبه سازی مسکونی در توسعه شهر تاریخی یزد علی رغم وجود گستردگی افقی

2و1و1 چکیده 365
2و1و2 مقدمه 366
2و1و3 پیشینه و مبانی نظری پژوهش 366
2و1و4 مسکن از دیدگاه اسلام 368
2و1و5 ویژگی مسکن خوب 368
2و1و6 تاریخچة بلندمرتبه سازى در ایران 373
2و1و7 عوارض مستقیم و غیرمستقیم در درون بافت قدیم شهرها 374
2و1و8 شناخت محدوده)شهر یزد( 376
2و1و9 مزایای بلندمرتبه سازی 379
2و1و10 از منظر فرهنگی- اجتماعی 380
2و1و11 از منظر اقلیمی 380
2و1و12 نتیجه گیری 381
2و1و13 منابع 382

2-2) بررسی بلند مرتبه سازی در شهر بابلسر

2و2و1 چکیده 386
2و2و2 مقدمه 386
2و2و3 روش پژوهش 386
2و2و4 عوارض ترافیکی ناشی از احداث ساختمانهای بلند مرتبه 387
2و2و5 بررسی تعدادی از ساختمانهای بلند شهر بابلسر 388
2و2و5و1 مرکز تجاری _ مسکونی شهر بابلسر 388
2و2و5و2 برج افسون 389
2و2و5و3 برج بهار 389
2و2و5و4 مجتمع مسکونی فانوس دریا 390
2و2و5و5 برج آمین 390
2و2و6 تحلیل نقاط قوت , ضعف , فرصتها و تهدیدهای بلند مرتبه سازی در شهر بابلسر 392
2و2و6و1 استراتژیهای مستخرج از جدول سوات 392
2و2و7 نتیجه گیری 394
2و2و8 پیشنهادات 394
2و2و9 مراجع 398

2-3) بلند مرتبه سازی در فضای شهری نمونه موردی : شهر ساحلی بابلسر

2و3و1 چکیده 396
2و3و2 مقولات اساسی مربوط به بلند مرتبه سازی ها 397
2و3و2و1 آثار اقتصادی 397
2و3و3 ضوابط و مقررات اجرایی بلند مرتبه سازی 398
2و3و4 مزایای قانون بلند مرتبه سازی 400
2و3و5 معایب بلند مرتبه سازی 401
2و3و6 نظریه های مخالفان و موافقان افزایش تراکم 401
2و3و6و1 مخالفان افزایش تراکم 401
2و3و6و2 موافقان افزایش تراکم 402
2و3و7 بلند مرتبه سازی در بابلسر 403
2و3و8 تراکم حداکثر مجاز فنی 404
2و3و9 نحوه ترسیم هرم لفاف فضایی احداث بنا در شهر بابلسر 405
2و3و10 نتیجه گیری 406
2و3و11 منابع 407

2-4) بررسی تاثیرات بلند مرتبه سازی نمونه موردی : منطقه 9 شهر مشهد

2و4و1 چکیده 408
2و4و2 مقدمه 408
2و4و2و1 بیان مسئله 409
2و4و2و2 اهداف تحقیق 409
2و4و2و3 فرضیات تحقیق 409
2و4و2و4 پیشینه تحقیق 409
2و4و2و5 روش تحقیق 410
2و4و3 تعریف ساختمان بلند مرتبه 410
2و4و4 فضای شهری و ساختمانهای بلند مرتبه 411
2و4و5 تاریخچه بلند مرتبه سازی 411
2و4و6 اصول ومبانی بلندمرتبه سازی 412
2و4و7 ساختمانهای بلند در مشهد 413
2و4و7و1 پیشینه 413
2و4و7و2 محدوده مورد تحقیق 414
2و4و8 مباحث اصلی منطقه 9 415
2و4و9 نتیجه گیری 416
2و4و10 مراجع 417

2-5) ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی تراکم و بلند مرتبه سازی در تهران

2و5و1 مقدمه 418
2و5و2 تهران و معضلات زیست محیطی 419
2و5و3 ارزیابی اثرات زیست محیطی در تراکم و بلند مرتبه سازی 421
2و5و4 تجزیه وتحلیل مسائل 422
2و5و5 جمع بندی و پیشنهادات 424
2و5و6 منابع 424

2-6) ارزیابی اثرات مثبت و منفی بلند مرتبه سازی با توجه به اهداف توسعه پایدار شهری نمونه موردی : منطقه 9 شهر مشهد

2و6و1 چکیده 425
2و6و2 مقدمه 426
2و6و3 .بيان اهداف 426
2و6و4 روش تحقيق 426
2و6و5 دلايل انتخاب عرصه تحقيق 426
2و6و6 تعريف اصطلاحات و مفاهيم 427
2و6و7 اصول ومبانی بلندمرتبه سازی 427
2و6و8 پيشينه ساختمانهای بلند در مشهد 427
2و6و9 موقعیت محدوده (منطقه 9) 428
2و6و10 یافته های پزوهش 428
2و6و10و1 اقتصادی 428
2و6و10و2 كاهش هزينه های دسترسی به مراكز خدماتی(تاثير مثبت) 429
2و6و10و3 توجه به مسئله كمبود زمين و پاسخگويی به نياز مسكن(تاثير مثبت) 429
2و6و10و4 افزايش ميزان اجاره بها در منطقه(تاثير منفی) 430
2و6و10و5 جلوگيری از توسعه افقی محدوده موردمطالعه(تاثير مثبت( 430
2و6و10و6 .دستيابی به سطح سرانه ی بالا در كاربری هايی چون :فضای سبز، ورزشی، درمانی، آموزشی 430
2و6و10و7 ايجاد هويت بخشی به منطقه و شكل گيری عناصری به عنوان نماد ونشانه منطقه 430
2و6و10و8 .عدم هماهنگی و تعادل بين تراكم موجود و ظرفيت زير ساختها و بوجود آوردن مشكلاتی نظير :
دسترسی نامناسب سواره و پياده ، حمل و نقل نامناسب، ترافيک، كمبود پاركينگ های شهری و …)تاثير منفی( 431
2و6و10و9 .دسترسی نامناسب سواره و پياده 431
2و6و10و10 حمل و نقل نامناسب 432
2و6و10و11 رافيک های شهری 432
2و6و10و12 كمبود پاركينگ شهری 433
2و6و10و13.ايجاد ساي هاندازی بر ساختمانهای پايين تر به لحاظ ارتفاعی و كاهش بهره گيری ساختمانهای پايين تر از تابش آفتاب (تاثیر منفی) 433
2و6و10و14 ایجاد دید بصری نامناسب به دلایلی چون عدم هماهنگی با بافت مجاور و رنگ های ناهماهنگ و ……………. 434
2و6و10و15 زيست محيطی 435
2و6و10و16 جمع شدن زباله زياد در مخازن جمع آوری زباله ساختمان های بلند 435
2و6و10و17 ايجاد آلودگی صوتی در اطراف مجتمع های مسكونی، مسكونی – اداری و … به علت ترافيک موتوری 435
2و6و10و18 جلوگيری از جريان يافتن هوا و همچنين نزديكی با هوای آلوده بالا رفته دراين منطقه 435
2و6و10و19 اجتماعی و فرهنگی 435
2و6و10و20 بوجود آوردن روابط اجتماعی بزرگتر و وسيع تر و به تبع آن بالا رفتن فرهنگ آپارتمان نشينی 435
2و6و10و21 افزايش تراكم جمعيتی و به تبع آن عدم امنيت در مجتمع های مسكونی 435
2و6و10و22 اشرافيت ساختمان های بلند و از بين بردن محرميت 436
2و6و11 نتيجه گيری 436
2و6و12 .راهكارها 437
2و6و12و1 اقتصادی 437
2و6و12و2 كالبدی – فضايی 437
2و6و12و3 زيست محيطی 438
2و6و12و4 اجتماعی وفرهنگی 438
2و6و13 يشنهادات 438
2و6و14 .مراجع 439

2-7) بررسی اسیب پذیری بلند مرتبه سازی و تغییر تراکم در طرح های شهری نمونه موردی : منطقه یک مشهد

2و7و1 چکیده 441
2و7و2 مقدمه 441
2و7و3 بیان مسئله 442
2و7و4 اهداف تحقیق 443
2و7و5 فرضیات تحقیق 443
2و7و6 مبانی نظری 444
2و7و6و1 بلند مرتبه 444
2و7و6و2 تراکم 444
2و7و6و3 تراکم جمعیت 444
2و7و6و4 آسمان خراش 444
2و7و6و5 فلسفه ایجاد بلند مرتبه سازی 445
2و7و7 روش انجام تحقیق(جامعه و نمونه آماری، ابزار جمع آوری داده ها و روش آماری) 447
2و7و8 معرفی جامعه آماری 447
2و7و9 آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 447
2و7و10 نتیجه گیری 454
2و7و11 پیشنهادات 454
2و7و12 مراجع 454

2-8) بررسی بلند مرتبه سازی در شهر بابلسر

2و8و1 چکیده 457
2و8و2 مقدمه 457
2و8و3 روش پژوهش 457
2و8و4 عوارض ترافیکی ناشی از احداث ساختمانهای بلند مرتبه 458
4و8و5 بررسی تعدادی از ساختمانهای بلند شهر بابلسر 459
4و8و5و1 مرکز تجاری _ مسکونی شهر بابلسر 459
4و8و5و2 برج افسون 459
4و8و5و3 برج بهار 460
4و8و5و4 مجتمع مسکونی فانوس دریا 461
4و8و5و5 برج آمین 461
4و8و6 تحلیل نقاط قوت , ضعف , فرصتها و تهدیدهای بلند مرتبه سازی در شهر بابلسر 463
4و8و6و1 استراتژی های مستخرج از جدول سوات 463
4و8و7 نتیجه گیری 465
4و8و7و1 پیشنهادات 465
4و8و8 مراجع 466

2-9) بررسی بلند مرتبه سازی در شهر بابلسر

2و9و1 چکیده 467
2و9و2 مقدمه 467
2و9و3 روش پژوهش 467
2و9و4 عوارض ترافيكي ناشي از احداث ساختمانهاي بلند مرتبه 468
2و9و5 بررسي تعدادي از ساختمان هاي بلند شهر بابلسر 469
2و9و5و1 مركز تجاري مسكوني شهر بابلسر 469
2و9و5و2 برج افسون 470
2و9و5و3 برج بهار 471
2و9و5و4 مجتمع مسكوني فانوس دريا 471
2و9و5و5 برج آمين 472
2و9و6 تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي بلندمرتبهسازي در شهر بابلسر 474
2و9و6و1 استراتژی های مستخرج از جدول swot 476
2و9و7 نتیجه گیری 477
2و9و7و1 پیشنهادات 477
2و9و8 منابع 478

2-10) بررسی تاثیرات بلند مرتبه سازی در فضای شهری نمونه موردی : منطقه 9 مشهد

2و10و1 چکیده 479
2و10و2 مقدمه 479
2و10و2و1 بیان مسئله 480
2و10و2و2 اهداف تحقیق 480
2و10و2و3 فرضیات تحقیق 480
2و10و2و4 پیشینه تحقیق 480
2و10و2و5 روش تحقیق 481
2و10و3 تعریف ساختمان بلند مرتبه 481
2و10و4 فضای شهری و ساختمانهای بلند مرتبه 482
2و10و4و1 تاریخچه بلند مرتبه سازی در جهان 482
2و10و4و2 تاریخچه بلند مرتبه سازی در ایران 483
2و10و5 اصول ومبانی بلندمرتبه سازی 483
2و10و5و1 مقولات اساسی مربوط به بلند مرتبه سازی ها 483
2و10و5و2 یشنهادات 484
2و10و6 ساختمانهای بلند در مشهد 484
2و10و6و1 پیشینه 484
2و10و6و2 محدوده مورد تحقیق 485
2و10و7 مباحث اصلی منطقه 9 485
2و10و7و1 تراکم جمعیتی 485
2و10و7و2 وضعیت تناسب کاربریهای پیشنهادی در طرحهای فرادستی منطقه 485
2و10و7و3 وضعیت تناسب کاربریهای موجود در سطح منطقه 485
2و10و7و4 تعیین حوزه های مطلوب از نظر کیفیت محیطی جهت و سرعت حرکت باد در مسیرهای اصلی 486
2و10و7و5 تغییرات شیب زمین 486
2و10و7و6 نزدیکی به گسلهای زلزله 486
2و10و8 نتیجه گیری 487
2و10و9 مراجع 488

2-11) بررسي تحليلي تنگناهاي قانوني درتحقق طرحهاي بلند مرتبه سازي و توسعه پايداري نمونه موردي : شهر بجنورد

2و11و1 چكيده 489
2و11و2 مقدمه 489
2و11و3 مروري بر پيشينه نظري تحقيق 490
2و11و4 فرضيه پژوهش 490
2و11و5 روش تحقيق 490
2و11و6 اصول شهرسازي نوين 491
2و11و7 توسعه كالبدي پيوسته 491
2و11و8 افزايش تراكم 491
2و11و9 پايداري 491
2و11و10 طرحهاي توسعه شهري ، سند هويت شهر 492
2و11و11 موضوعات مهم در طرح هاي استراتژي توسعه شهرها 492
2و11و12 نظام برنامه ريزي كشور(طرحهاي توسعه شهري) 493
2و11و13 فقدان فرهنگ برنامه ريزي و برنامه پذيري در سطوح مديريتي كشور 494
2و11و14 برنامه ريزي ارتباطي 495
2و11و15 منابع مالي 496
2و11و16 نتيجه گيري و پيشنهادها 497
2و11و17 منابع و ماخذ 498

2-12) تاثیرات بلند مرتبه سازی بر بافت پیرامون با توجه به اهداف توسعه پایدار شهری نمونه موردی : پروژه باران 1 (منطقه 9 شهر مشهد)

2و12و1 چکیده 499
2و12و2 مقدمه 500
2و12و3 بیان اهداف 500
2و12و4 روش تحقیق 500
2و12و5 دلایل انتخاب عرصه تحقیق 500
2و12و6 تعریف اصطلاحات و مفاهیم 500
2و12و6و1 توسعه پایدار 501
2و12و6و2 شهر پایدار 501
2و12و6و3 تراکم 502
2و12و6و4 ساختمان بلند مرتبه 502
2و12و6و5 برج ها 502
2و12و7 تحولات بلند مرتبه ها در جهان 502
2و12و7و1 دوره ی اول 502
2و12و7و2 دوره ی دوم 502
2و12و7و3 دوره سوم 503
2و12و7و4 دوره ی چهارم 503
2و12و8 پیشینه ساختمان های بلند در ایران 503
2و12و9 پیشینه ساختمان های بلند در مشهد 504
2و12و10 موقعیت محدوده 504
2و12و11 یافته های پژوهش 505
2و12و12 نتیجه گیری 511
2و12و13 پیشنهادات 511
2و12و14 مراجع 512

2-13) رویکردی تبیینی تحلیلی به تاثیرات خشک سازی و بلند مرتبه سازی بر پروژه های ساختمانی

2و13و1 چکیده 513
2و13و2 مقدمه 514
2و13و3 روش تحقیق 515
2و13و4 تبیین ابعاد مختلف بلند مرتبه سازی 515
2و13و4و1 تعاریفی از ساختمان های بلند مرتبه 515
2و13و4و2 تحول ساختمانهای بلند مرتبه و سمت سوی ان 516
2و13و4و3 ویژگیهای معماری، سازهای، اجرایی و اقتصادی بنا متأثر از بلندمرتبه سازی 518
2و13و5 تبیین ابعاد مختلف خشکسازی 519
2و13و5و1 معرفی سیستم ساخت وساز خشک 519
2و13و5و2 مکانهای مورد استفاده از سیستم ساخت وساز خشک 519
2و13و6 مقایسه تأثیر بلندمرتبه سازی و خشکسازی بر پارامترهای ساختمانی 520
2و13و7 نتیجه گیری 521
2و13و8 مراجع 522

2-14) بررسی اثرات زیست محیطی بلىدمرتب سازی بر محیط طبیعی پیرامون

2و14و1 چكیده 524
2و14و2 مقدمه 525
2و14و3 بلند مرتبه سازی و محیط شهری 525
2و14و4 اثرات نامطلوب بلند مرتبه سازی 525
2و14و4و1 نور 525
2و14و4و2 عوامل مربوط به خاک و زمین 526
2و14و4و3 هوا 526
2و14و4و4 جریان هوا در اطراف یک ساختمان 526
2و14و4و5 جریان هوا در اطراف چىد ساختمان 527
2و14و4و6 تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی 527
2و14و4و 7 آلودگی صوتی و هوا 527
2و14و5 نتیجه گیری 528
2و14و6 مراجع 528

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بلند مرتبه سازی بر محیط زیست شهری

پیشرفت های چندساله اخیر در زمینه های تکنولوژی ساختمان چه در بعد سازه و چه در بعد طراحی و هم چنین محدودیت های زمین های شهری معماران را واداشته است روی به طراحیساختمان های بلند بیاورند. در این راستا نیاز ساکنین اقتضا می کند جهت رفااه و آسایش آنان برای گریز از آشفتگی های روحی و روانی و خستگی های ناشی از شیوه زندگی شهری امروزی امکانات لازم فراهم می گردد. رفتن به ارتفاع و بلندمرتبه سازی با وجود معضلات فراوان می توان از یک طرف کمترین تخریب در سطوح دست نخورده طبیعی ایجاد کند و از طرفی دیگر به کار بردن معماری سبز و رعایت اصول شش گانه آن راهکارهایی را برای حفظ محیط زیست، بهینه سازی مصرف انرژی و توجه به نیاز آیندگان فراهم نمایند. اگرچه طراحی ساختمان های سبز به صورت منفرد و تک به تک خوب است و لیکن کارساز نیست و باید در ساختمان های بلندمرتبه نیز این اصول رعایت گردد. در این مقاله تحلیلی توصیفی و راهکارهای ترکیبی بر مبنای مطالعه نمونه های موردی جهت دستیابی به الگوها و راهکارهایی طراحی ساختمان های بلندمرتبه با توجه به اصول پایداری و معماری سبز بهره گرفته شده است.

فهرست کامل فصل سوم بلند مرتبه سازی بر محیط زیست شهری

3-1 ) بلند مرتبه سازی و اثرات ان بر کیفیت محیط زیست شهری

3و1و1 چکیده 529
3و1و2 مقدمه 529
3و1و3 مفاهیم بلند مرتبه سازی 530
3و1و3و1 بلند مرتبه سازی در جهان 530
3و1و3و2 تاریخچه بلندمرتبه سازی درایران 531
3و1و3و3 نظریه موافقان ساختمان های بلند 531
3و1و3و4 نظریه مخالفان بلندمرتبه سازی 531
3و1و3و5 نظریه های میانه در رابطه با احداث بناهای بلند 532
3و1و4 محیط زیست 532
3و1و4و1 تاثیر بلندمرتبه سازی بر آلودگی زیست محیطی 532
3و1و5 نتایج تحقیق 537
3و1و6 ارائه رهنمودها 537
3و1و7 نتیجه گیری 537
3و1و8 مراجع 538

3-2 ) تاثیر بلند مرتبه سازی بر عملکرد شبکه های توزیع آب شهری

3و2و1 خلاصه 539
3و2و2 مقدمه 539
3و2و3 تشریح مطالعه موردی 540
3و2و4 مدل به کار رفته 543
3و2و5 مدل سازی 543
3و2و6 نتیجه گیری 547
3و2و7 مراجع 547

3-3 ) ارائه الگوها و راهکارهای بلند مرتبه سازی مطابق با معماری سبز

3و3و1 چکیده 549
3و3و2 مقدمه 549
3و3و3 ادبیات موضوع 550
3و3و3و1 تعریف بلند مرتبه سازی 550
3و3و3و2 شناخت بلند مرتبه سازی 550
3و3و3و3 تاریخچه بلند مرتبه سازی 550
3و3و4 معماری اکوتک (معماری پایدار با فناوری پیشرفته) 551
3و3و5 معماری سبز 551
3و3و5و1 تعریف و تاریخچه معماری سبز 551
3و3و5و2 نظر و اثار معماران صاحب اندیشه 551
3و3و5و3 نگاهی به کاربرد معماری سبز در زندگی شهری 552
3و3و5و4 کلیات و اهداف در معماری سبز 552
3و3و5و5 دستور العمل های اجرایی معماری سبز 553
3و3و5و6 رعایت اصول زیر سبب ایجاد توازن و به وجود آمدن معماری سبز می شود 553
3و3و5و7 مصالح سبز 554
3و3و6 فلسفه معماری سبک آسمان خراشی 554
3و3و7 مطالعات موردی برج های سبز 554
3و3و8 نتیجه گیری 556
3و3و9 فهرست منابع 557

3-4 ) ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی تراکم و بلند مرتبه سازی در تهران

3و4و1 مقدمه 558
3و4و2 تهران و معضلات زیست محیطی 559
3و4و3 ارزیابی اثرات زیست محیطی در تراکم و بلند مرتبه سازی 561
3و4و4 تجزیه وتحلیل مسائل 562
3و4و5 جمع بندی و پیشنهادات 564
3و4و6 منابع 564

قسمت هایی از فصل چهارم مزایا و معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها

در دهه اخیر کلانشهرها به نحو بی سابقه ای گسترش یافته اند این گسترش کالبدی در بسیاری از موارد افزایش جمعیت بوده است افزایش جمعیت و قیمت زمین ، بلند مرتبه سازی یا رشد و توسعه عمودی شهرها را اجتناب ناپذیر کرده است بلند مرتبه سازی در سال های اخیر به یکی از مهمترین راهبرد ها و برنامه های توسعه شهری تبدیل شده است این پدیده ضمن داشتن مزایای متعدد در صورت ضعف در برنامه ریزی اثرات منفی بر شاخص های کیفیت زندگی در کلان شهرها می گذارد در این مقاله سعی بر آن است که به بررسی اثرات مثبت و منفی این پدیده در کلانشهرهای ایران بپردایم و در انتها در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری راهکارها و پیشنهادانی ارائه کنیم.

فهرست کامل فصل چهارم مزایا و معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها

4-1 ) مزایا و معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهرهای ایران با توجه به اهداف توسعه پایدار شهری

4و1و1 چکیده 565
4و1و2 مقدمه 565
4و1و3 سیر تاریخی بلند مرتبه سازی 566
4و1و4 تاریخچه بلند مرتبه سازی در ایران 566
4و1و5 تعریف اصطلاحات و مفاهیم 566
4و1و5و1 بلند مرتبه 566
4و1و5و2 تراکم 567
4و1و5و3 توسعه پایدار 567
4و1و6 اصول و مبانی بلند مرتبه سازی 568
4و1و7 مزایای بلند مرتبه سازی در کلانشهرها 568
4و1و8 معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها 569
4و1و9 عوارض منفی بصری بلند مرتبه سازی 569
4و1و10 نظریه موافقان ساختمان های بلند 570
4و1و11 نظریه مخالفان ساخت بناهای بلند 571
4و1و12 پیشنهادات 571
4و1و13 نتیجه گیری 571
4و1و14 مراجع 572

4-2 ) بررسی اثرات مثبت ومنفی بلند مرتبه سازی بر کلانشهر ها (نمونه موردی:منطقه 9 مشهد)

4و2و1 چکیده 573
4و2و2 مقدمه 573
4و2و3 تعریف اصطلاحات و مفاهیم 574
4و2و3و1 بلند مرتبه 574
4و2و3و2 تراکم 574
4و2و3و3 برنامه ریزی کالبدی 574
4و2و3و4 کلانشهر 574
4و2و3و5 مکان یابی 575
4و2و4 اصول و مبانی بلند مرتبه سازی 575
4و2و5 تحولات بلند مرتبه ها در جهان 575
4و2و6 پیشینه ساختمان های بلند در ایران 576
4و2و7 پیشینه ساختمان های بلند در مشهد 577
4و2و8 محدوده و قلمرو پژوهش 577
4و2و9 بحث اصلی 578
4و2و9و1 قدمت و کیفیت ابنیه 578
4و2و9و2 تعداد طبقات و تراکم 579
4و2و10 بررسي اثرات مثبت و منفي بلند مرتبه سازي در محدوده مورد مطالعه 579
4و2و10و1 بررسي اثرات اقتصادي 579
4و2و10و2 بررسي اثرات كالبدي – فضايي 580
4و2و10و3 بررسي اثرات زيست محيطي 583
4و2و10و4 بررسي اثرات اجتماعي و فرهنگي 583
4و2و11 نتیجه گیری 584
4و2و12 منابع 585

4-3 ) بررسی اثرات زیست محیطی بلىدمرتب سازی بر محیط طبیعی پیرامون

4و3و1 چکیده 587
4و3و2 مقدمه 588
4و3و3 بلند مرتبه سازی و محیط شهری 588
4و3و4 اثرات نامطلوب بلند مرتبه سازی 588
4و3و4و1 نور 589
4و3و4و2 عوارض مربوط به خاک و زمین 589
4و3و4و3 هوا 589
4و3و4و4 جریان هوا در اطراف یک ساختمان 589
4و3و4و5 جریان هوا در اطراف چند ساختمان 590
4و3و4و6 تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی 590
4و3و4و7 الودگی صوتی و هوا 591
4و3و5 نتیجه گیری 591
4و3و6 مراجع 591

4-4 ) بررسی آسیب ها و تأثیر بلند مرتبه سازي در شکل یابی بدنه شهري بی هویت

4و4و1 چکیده 592
4و4و2 مقدمه 592
4و4و3 ساختمان های بلند مرتبه 593
4و4و3و1 پیشینه ساختمان های بلند مرتبه 594
4و4و3و2 تاثیر بلند مرتبه سازی بر کاربری های زمین شهری 594
4و4و3و3 اثر بلند مرتبه سازی در سطح معابر و شبکه ترافیک شهری 594
4و4و3و4 اثرات بلند مرتبه سازی در سطح خدمات شهری 595
4و4و3و5 نمای ساختمان های بلند مرتبه 595
4و4و3و6 دید و چشم انداز ساختمان های بلند مرتبه 595
4و4و4 بررسی منظر شهري در ارتباط با هویت و تأثیري که بر ابنیه بلند مرتبه ها دارند 595
4و4و4و1 منظر شهری 595
4و4و4و2 هویت شهری 595
4و4و4و3 پیوند ابنیه بلند با زمینه ساختمان ها بلند مرتبه 596
4و4و4و4 کیفیت معماري و نقش آن در شهر 597
4و4و4و5 هویت ابنیه بلند در منظر شهري 597
4و4و5 آسیب شناسی هویت و منظر بلند مرتبه ها و عناصر دخیل بر این آسیب ها 599
4و4و5و1 بحران هویت مکانی نماهاي شهري 599
4و4و5و2 بی توجهی به نماهاي شهري در طرح تفضیلی 599
4و4و5و3 مشکلات و آسیب هاي ضوابط شهرداري ها 600
4و4و5و4 تدوین لایحه سیما و منظر شهري شهرها 600
4و4و5و5 ساماندهی سیماي شهري و حذف زوائد بصري 600
4و4و6 نتیجه گیري 601
4و4و7 منابع و مأخذ 603

4-5 ) شناسایی تاخیرات و دوباره کاریها در پروژه های بلند مرتبه سازی ساختمان ها با استفاده از فرایند مدیریت دانش به منضور تعدیل انها

4و5و1 خلاصه 604
4و5و2 مقدمه 605
4و5و3 مفهوم مدیریت دانش 605
4و5و4 اهداف مدیریت دانش 605
4و5و5 علل پرداختن به موضوع شناسایی و آنالیز تاخیرات 605
4و5و6 هزینه هاي ناشی از تاخیر پروژه 606
4و5و7 مروری بر ادبیات موضوع 607
4و5و8 روش تحقیق 608
4و5و9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 609
4و5و10 تیجه آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 609
4و5و11 ساختار مدل بر اساس مدل مفهومی طراحی شده 610
4و5و12 نتیجه گیری 610
4و5و13 پیشنهادات عملی 610
4و5و14 مراجع 611

4-6 ) مزایا و معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهر های ایران به توجه به اهداف توسعه پایدار

4و6و1 چکیده 612
4و6و2 مقدمه 612
4و6و3 سیر تاریخی بلند مرتبه سازی 614
4و6و4 تاریخچه بلند مرتبه سازی در ایران 614
4و6و5 تعریف اصطلاحات و مفاهیم 614
4و6و5و1 بلند مرتبه 614
4و6و5و2 تراکم 614
4و6و5و3 توسعه پایدار 614
4و6و6 اصول و مبانی بلند مرتبه سازی 615
4و6و7 مزایای بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها 615
4و6و8 معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها 616
4و6و9 عوارض منفی بصری بلند مرتبه سازی 616
4و6و10 نظریه موافقان ساختمان های بلند 617
4و6و11 نظریه مخالفان ساختمان های بلند 618
4و6و12 پیشنهادات 618
4و6و13 نتیجه گیری 618
4و6و14 مراجع 619

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی آثار بلند مرتبه سازی بر بافت پیرامون شهری

برج البحر در ابوظبی اولین پروژه تجاری در مقیاس بزرگ در جهان است که دارای قابلیت های پویا، با نمایی هوشمند و نمادی بی نظیر از کاربرد فناوری بومی در ساختمان است، به این معنی که ساختمان به حرکت خورشید پاسخ مستقیم می دهد، و به نوسانات دمایی واکنش نشان می دهد.این برج توسط گروه معماری ،Aedasاز انگلستان طراحی شده است. این طرح را می توان پیشگام تکنیکی دانست که می تواند در زمینه عملکرد ساختمان در شرایط شدید آب و هوایی انقلابی ایجاد کند.
نحوه چگونگی عمل این نمای پویا و دینامیک به این نحو است که محافظ قرار گرفته شده بر روی ضلع شرقی ساختمان در صبح، با گردش خورشید، آرام آرام به سمت غرب حرکت می کند. همچنین این ساختار لانه زنبوری با بیش از 0111قطعه، در پاسخ به چگونگی تابش خورشید، با باز و بسته شدن خود میزان و شدت نور دریافتی را تنظیم می کند.استفاده از این روش، استفاده اجباری از شیشه های تیره رنگ که در تمام طول روز، نور دریافتی را محدود می کنند، را از بین می برد. در عوض، این سایه بان متحرک اجازه می دهد که نور روز در ساعتهای مناسب دریافت شود و استفاه از نور مصنوعی و دستگاه های تهویه مطبوع را به اندازه قابل توجهی کاهش می دهد. در نتیجه در برج های دوقلو میزان مصرف انرژی به میزان 31درصد کاهش یافته و استفاده از انرژی خورشیدی نیز تا 31درصد افزایش یافته است

فهرست کامل فصل پنجم بررسی آثار بلند مرتبه سازی بر بافت پیرامون شهری

5-1 ) بررسی اثار بلند مرتبه سازی بر بافت پیرامون با توجه به اهداف توسعه پایدار (نمونه موردی : منطقه 9 کلانشهر مشهد )

5و1و1 چکیده 620
5و1و2 مقدمه 621
5و1و2و1 بیان مساله 621
5و1و2و2 سوالات و اهداف تحقیق 621
5و1و2و3 روش تحقیق 622
5و1و2و4 پیشینه تحقیق 622
5و1و3 مبانی نظری 623
5و1و3و1 مبانی مطالعاتی 623
5و1و3و2 مبانی تجربی(تجارب داخلی یا خارجی ) 626
5و1و4 معرفی محدوده مورد مطالعه 627
5و1و4و1 دلایل انتخاب عرصه تحقیق 627
5و1و4و2 بعد زیست محیطی 631
5و1و4و3 بعد اجتماعی – فرهنگی 631
5و1و5 نتیجه گیری 632
5و1و6 پیشنهادات 634
5و1و7 مراجع 635

5-2 ) بلند مرتبه سازی و راهبرد معاصر سازی فن اوری ها ی بومی

5و2و1 چکیده 636
5و2و2 مقدمه 637
5و2و3 اهداف تحقیق 637
5و2و4 تعاریف پایه 637
5و2و4و1 فن آوری بومی 637
5و2و4و2 عاصرسازی 638
5و2و4و3 طراحی بوم سازگار 639
5و2و4و4 اصطلاح آسمانخراش 639
5و2و5 شناخت فنآوری بومی و ضرورت توجه به آن 640
5و2و5و1 مزایای فنآوری های بومی 641
5و2و6 بررسی مسائل و مشکلات فضاهای سکونتی ساختمانهای بلند 642
5و2و7 نمونه موردی 644
5و2و7و1 برج البحر 644
5و2و7و2 برج ایوولو 645
5و2و8 معاصرسازی بادگیر در آسمانخراش 646
5و2و9 نتیجه گیری 647
5و2و10 منابع 648

5-3 ) مهندسی ارزش یا مدیریت پروژه در پیشرفت پروژه های عمرانی و بلند مرتبه سازی

5و3و1 چکيده 649
5و3و2 مقدمه 650
5و3و3 مشخصات كلي طرح 651
5و3و4 اعمال مهندسي ارزش 651
5و3و5 خلاقيت هاي پيش نهادي براي موارد هفت گانه 652
5و3و5و1 تيغه چيني 20 سانتي 652
5و3و5و2 گچ و خاك و سفيد كاري ديوارها 653
5و3و5و3 استفاده از رومالين بجاي اجراي سفيد كاري و رنگ نمودن سقفها 654
5و3و5و4 استفتده از میلگرد بجای IPE14 در نعل در گاهی درب ها 655
5و3و5و5 اجراي شبكه فلزي سقفهاي كاذب 655
5و3و5و6 تاسيسات سرمايشي و گرمايشي 656
5و3و6 نتيجه گيري 657
5و3و7 مراجع 657

قسمت هایی از فصل ششم بررسی آثار بلندمرتبه سازی بر محیط شهری

امروزه ، اکثر شهرهاي بزرگ ، از ترکیبی افقی و عمودي برخوردارند . در این گونه شهرها نحوه ترکیب عناصر افقی و عمودي ، محل استقرار و مکان یابی بناهاي بلند ارتباط با بناهاي متعارف نقش تعیین کننده اي دارد ؛ به گونه اي که اگر این عمل به صورت صحیح و مناسب صورت پذیرد ، ضمن ایجاد پیوستگی و انسجام بین ساختمان ها ، فضاها و سیماي شهري نتایجی چون ارتباطات بصري مطلوب ، تقویت نقاط با ارزش ،فضا سازي مطلوب ، ایجاد منظر و چشم انداز مناسب و… را به دنبال خواهد داشت . ودر صورت برخورد نا مناسب با نحوه ترکیب بناهاي بلند و کوتاه و فضاهاي شهري و … علاوه بر این که کمکی به رفع مسائل و مشکلات نمی گردد ، ناهنجاري هاي جدیدي نیز در این بخش در زمینه ي اثرگذاري بناهاي بلند در فضاهاي شهري ابتدا به استقرار ، همجواري و موقعیت بناهاي بلند پرداخته شده است . سپس نحوه دسترسی و ارتباطات ترافیکی و در ادامه موضوع ایجاد محصوریت و مقیاس انسانی این گونه ساختمانها مورد برسی قرار گرفته است . در طی بیش از یک قرن که استفاده از ساختمانهاي بلند با شیوه امروزي در جهان معمول گردیده است ، این گونه بناها براي حل برخی از مشکلات امروز جوامع مانند کمبود مسکن ناشی از افزایش جمعیت شهر ها ،مورد استفاده قرار گرفته اند اما همواره با مشکلات و نارسائی هاي جدیدي نیز همراه بوده اند . به همین دلیل احداث بناهاي بلند همواره مورد بحث وانتقاد صاحب نظران رشته هاي معماري ،شهرسازي و جامعه شناسی قرار داشته است . این ساختمان ها در ابتدا به منظور استفاده بهینه از زمین در مراکز شهرهاي بزرگ ساخته شدند اما به تدریج ، همزمان با گسترش شهرها ضرورت هاي بیشتري براي احداث این ساختمان ها در سایر مناطق شهري ایجاد گردید . گرچه ساختمان هاي بلند داراي پیچیده گیهاي از لحاظ طراحی معماري ومسائل شهري می باشند ، اما توجه به مسائل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي ، همانند پرداختن به موارد تکنیکی و ساختاري از ضروریات طراحی و ساخت آنها به شمار می رود . پس از گذشت چند دهه از ظهور بلند مرتبه سازي ، ساختن ساختمان هاي بلند با شیوه جدید در شهر هاي بزرگ ایران مانند تبریز نیز آغاز گردید .اما همواره به دلیل عدم برخورد مناسب با پدیده بلند مرتبه سازي ، مشکلات و نارسائی هایی در نحوه استفاده از این بناها وجود داشته است . متاسفانه در حال حاضر در شهرهاي بزرگ ایران در حالی شاهد رشد و گسترش بناهاي بلند هستیم که با این ساختمانها مانند ساختمانهاي کوتاه و متعارف برخورد می شود.

فهرست کامل فصل ششم بررسی آثار بلندمرتبه سازی بر محیط شهری

6-1 ) بررسی آثار بلند مرتبه سازی بر محیط شهری

6و1و1 چکیده 658
6و1و2 مقدمه 659
6و1و3 مبانی نظری 659
6و1و3و1 عناصر اقلیمی 660
6و1و3و2 عوامل کالبدی 661
6و1و3و3 عوامل غیر کالبدی 661
6و1و4 تعریف بلند مرتبه سازی 663
6و1و5 تاثیرات ساختمانهای مرتفع بر محیط زیست 663
6و1و6 عوارض بلندمرتبه سازی بر محیط شهری از جنبه های مختلف 664
6و1و7 روش تحقیق 667
6و1و8 جمع بندی 669
6و1و9 راهکارها و پیشنهادات 669
6و1و10 منابع 671

6-2 ) بررسی اثرات محیطی بلند مرتبه سازی شهر (مطالعات موردی : منطقه ارسباران : شهر اهر)

6و2و1 چکیده 672
6و2و2 مقدمه 672
6و2و3 پیشینه و مبانی نظری پژوهش 672
6و2و4 روش تحقیق 672
6و2و5 موقعیت محدوده مطالعاتی 673
6و2و6 پیشینه تغیر و تحولات وبلند مرتبه سازی در شهرستان اهر 674
6و2و6و1 مرحله شهر نشینی بطئی 674
6و2و6و2 مرحله شهر نشینی شتابان 1341 به بعد 675
6و2و7 یافته های پژوهش 676
6و2و8 نتیجه گیری 677
6و2و9 مراجع 677

6-3 ) تاثیر بلند مرتبه سازی بر سیما و منظر شهری (نمونه موردی : خیابان هاشمیه مشهد)

6و3و1 چکیده 679
6و3و2 مقدمه 679
6و3و3 بیان مساله 680
6و3و4 مفاهيم، ديدگاه ها و مباني نظري 680
6و3و5 سيما و منظر شهري 681
6و3و6 سيماي شهري و ساختمان بلند مرتبه 681
6و3و7 نشانه و ساختمان بلند مرتبه 681
6و3و8 ديد و چشم انداز و ساختمان بلند مرتبه 682
6و3و9 فضاي شهري و ساختمان بلند مرتبه 682
6و3و10 فضاي شهري و ساختمان بلند مرتبه 682
6و3و11 روش تحقيق 682
6و3و12 تحليل فرآيند سلسله مراتبي معيارها و زير معيارها 682
6و3و13 بررسي و شناخت نمونه هاي موردي 685
6و3و14 نتيجه گيري و جمع بندي 685
6و3و15 منابع و مآخذ 687

6-4 ) بررسی اثرات بلندمرتبه سازی بر کالبد شهری

6و4و1 چکیده 688
6و4و2 مقدمه 689
6و4و2و1 بیان مساله 689
6و4و2و2 اهداف 689
6و4و3 روش تحقیق 689
6و4و4 تعریف اصطلاحات و مفاهیم 690
6و4و4و1 تعریف ساختمانهای بلند مرتبه 690
6و4و4و2 سیما و منظر شهری 690
6و4و4و3 سیمای شهری و ساختمان بلند مرتبه 691
6و4و4و4 نشانه و ساختمان بلند مرتبه 692
6و4و4و5 لبه و بلند مرتبه سازی 692
6و4و4و6 گره و ساختمان بلند مرتبه 692
6و4و5 عوامل مؤثر در ادراک ساختمان های بلند 693
6و4و5و1 دید و چشم انداز و ساختمان بلند مرتبه 693
6و4و5و2 هویت 694
6و4و5و3 زیبایی شناسی بناهای بلند در منظر شهری 694
6و4و6 نتیجه گیری و جمع بندی 696
6و4و7 منابع 697

6-5 ) تاثیر بلند مرتبه سازی بر سیما و منظر شهری (نمونه موردی برج تجاری آموت و مجموعه تجاری مهستان کرج)

6و5و1 چکیده 699
6و5و2 مقدمه 700
6و5و3 بیان مسئله 700
6و5و4 پرسش اصلی تحقیق 701
6و5و5 نوع روش تحقیق 702
6و5و6 تعاریف 702
6و5و7 تعریف ساختمان های بلند مرتبه 703
6و5و8 مبانی نظری 703
6و5و9 معیارهای ارزیابی ساختمان های بلند در منظر شهری 704
6و5و10 عملكرد ابنیه بلند مرتبه درمنظرشهری 704
6و5و11 هویت ابنیه بلند درمنظرشهری 704
6و5و12 زیبایی شناسانه بلند درمنظرشهری 705
6و5و13 بررسی نمونه موردی 706
6و5و14 نتیجه گیری 708
6و5و15 منابع 709

6-6 ) تاثیر بلند مرتبه سازی در تحول فضای شهری تبریز

6و6و1 چکیده 710
6و6و2 مقدمه 711
6و6و3 پیشینه تحقیق 711
6و6و4 روش تحقیق 713
6و6و5 رویکرد نظري 713
6و6و6 استقرار همجواري و موقعیت 715
6و6و7 دسترسی و ارتباطات ترافیکی 715
6و6و8 محصوریت ومقیاس انسانی 715
6و6و9 شهرسازي بوم شناختی 716
6و6و10 مفاهیم و ویژگیها 717
6و6و11 بسترها و شرایط موجود کلانشهر تبریز 719
6و6و12 تحلیل و جمع بندي 721
6و6و13 نتیجه گیري 721
6و6و14 منابع و ماخذ 722

6-7 ) بررسی تاثیرات روانی بلند مرتبه سازی در سیمای بصری شهری

6و7و1 چکیده 723
6و7و2 مقدمه 724
6و7و3 مبانی نظری 725
6و7و3و1 نظریه موافقان 725
6و7و3و2 نظریه مخالفان 725
6و7و3و3 نظریه میانه 726
6و7و4 ضوابط طراحی ساختمان های بلند مسکونی 726
6و7و4و1 معیارهای فرهنگی 726
6و7و4و2 معیارهای اجتماعی 726
6و7و5 معیارهای شهر سازی در طراحی ساختمان های بلند 727
6و7و5و1 تعامل ساختمان های بلند با شهر 727
6و7و5و2 معیارهای محیطی شهری 728
6و7و6 معیارهای ارزیابی ساختمان های بلند در منظر شهری 730
6و7و6و1 عملکرد ساختمان های بلند در منظر شهری 731
6و7و6و2 هویت ساختمان های بلند در منظر شهری 731
6و7و6و3 زیبا شناسی ساختمان های بلند در منظر شهری 732
6و7و7 معیارهای روانشناسی _ محیطی 733
6و7و8 نمای ساختمان های بلند مرتبه 734
6و7و8و1 مقیاس 735
6و7و8و2 شکل 735
6و7و8و3 رنگ 735
6و7و8و4 دید و چشم انداز و ساختمان بلند مرتبه 735
6و7و9 آینده ساختمانهای بلند مرتبه 736
6و7و10 ساختمان های مرتفع در ایران 737
6و7و11 نتیجه گیری 737
6و7و12 منابع 738

قسمت هایی از فصل هفتم بلند مرتبه سازی در مناطق فرسوده و متراکم

امروزه مناطق متراكم و فرسوده شهري از جمله واقعيتهاي شهرها ي بزرگ مي باشند كه به همراه خـود مسائل، مشكلات و نيازهاي خاصي را ايجاد كرده اند. بلندمرتبه سازي به جهت امتيازات و ويژگيهايي كـه دارد مي تواند به عنوان راهكار مناسبي جهت بهبود شرايط اينگونه مناطق مورد استفاده قـرار گيـرد . جلـب مشاركت مردمي، اعطاي تسهيلات حمايتي، وضع قوانين و مقررات مناسب، كاهش مراحل پيچيـده اداري و بهره گيري از نيروهاي مجرب طراح، پيمانكار و مديريت پروژه راهكارهايي مـي باشـند كـه مـي تواننـد بلندمرتبه سازي را به عنوان يك راه حل كاهش مناطق متراكم و فرسوده شهري ياري رسـانند . شـناخت و غلبه بر مشكلات و چالشها يي كه پيش روي بلند مرتبـه سـازي در منـاطق متـراكم و فرسـوده مـي باشـد از جمله مسائل مهمي است كه توجه ويژه دست اندركاران اينگونه پروژه ها را طلب مي كند.

فهرست کامل فصل هفتم بلند مرتبه سازی در مناطق فرسوده و متراکم

7-1 ) بررسی نقش بلند مرتبه سازی در توسعه پایدار مناطق فرسوده شهر تهران

7و1و1 چکیده 739
7و1و2 مقدمه 739
7و1و3 روش تحقیق 740
7و1و4 توسعه پایدار 740
7و1و5 تعریف و طبقه بندی ساختمان بلند 742
7و1و6 سیر تاریخی 742
7و1و7 سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران 743
7و1و8 مطالعات نظری و آخرین تحقیقات انجام شده 745
7و1و9 اهداف و ضوابط طراحی 746
7و1و10 بلند مرتبه سازی و مناطق متراکم و فرسوده شهری 746
7و1و10و1 وضعیت بافت فرسوده تهران 748
7و1و11 موارد تاثیر گذار در بلند مرتبه سازی 748
7و1و12 نتیجه گیری 751
7و1و13 مراجع 751

7-2 ) بلند مرتبه سازی ; پاسخی برای کاهش متراکم و فرسوده شهری

7و2و1 چکیده 753
7و2و2 مقدمه 753
7و2و3 ساختمان بلند 754
7و2و4 سوابق قانوني بلند مرتبه سازي در ايران 754
7و2و5 مناطق متراكم و فرسوده شهري 756
7و2و6 بلند مرتبه سازي و مناطق متراكم و فرسوده شهري 758
7و2و7 جمع بندي و نتيجه گيري 760
7و2و8 مراجع 760

قسمت هایی از فصل هشتم ارزیابی اثرات بلند مرتبه سازی بر مردم

مقدمه: قرن بیست و یکم با تمام دغدغه های خود سعی دارد که بتواند گامی در راستای حل مشکلات بشر با تیکه بر تکنولوژی و پیشرفت علم بردارد. یکی از این دغدغه های پر اهمیت مکان زندگی وی به شمار می رود. در دهه های اخیر، جهانی شدن باعث ایجاد تغییرات و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی در اکثر نقاط دنیا شده است و شاید شهرها در این زمینه 3 بیشترین تأثیرپذیری را داشته اند. مسلماً در این میان گسترش شهری از جایگاه بسیار خاصی برخوردار می باشد. هرچند که این موضوع دارای قدمت بسیار زیادی است. ترقی و پیشرفت بی حد و حصر انسان در زمینه های علوم فنی و مهندسی امکانات اقامتی با شرایط و خصوصیات خاصی را مهیا نموده است ساخت وسایل ارتباط جمعی، حمل و نقل، شبکه های اجتماعی به عنوان شاهد پیشرفته ترین آنها با تعریفی قابل توجه تراکم و تمرکز پذیری انسان را در شرایط بسیارخاص قرار داده است. حذف فاصله ها در نیازهای اقتصادی و عملکردی شاید به نوعی زندگی معمولی انسان را تحت الشعاع قرار داده است. امکان در هر حالت افزایش جمعیت و تراکم حضوری های شهری در سایر ایجاد سلامت کالبد انسان با پیشرفت علم پزشکی و تغذیه نیاز دو چندانی را به گستردگی امکان اقامتی انسان رقم میزند. افزایش تراکم، فشرده سازی، توسعة کاربردی مختلط، توسعه میان افراد رشد هوشمند از جعبه ابزارها، روشها و ایده هایی هستند که در سالهای اخیر برای کنترل و بهینه سازی رشد و توسعة شهری مطرح شده اند و بالقوه میتوانند در این زمینه راهگشا نیز باشند و باعث افزایش بهره برداری از زمین، حیات محیط زیست، جلوگیری از رشد بیرویه و دیگر مزایا گردید، اما اگر این ابزارها و ایده ها بدرستی استفاده نشود، تأثیر معکوس برجای می گذارند و می توانند عمق بعد روحی و روانی جامعه را تحت شعاع قرار دهند.حال در این میان گسترش های افقی و عمودی (بلندمرتبه سازی) شهری کمکم مورد ارزیابی و اثرگذاری حاصل از آن قرار گرفت. قطع نظر از آنکه امروزه بلند مرتبه سازی در حوزة توجیهات اقتصادی دارای جایگاه خاصی می باشد، اما یکی از اهداف حاصل از بلندمرتبه سازی، کمبود زمین برای جمعیت رو به رشد، جلوگیری از رشد افقی شهری و نابودی محیط زیست می باشد. با ساخت و ساز بلندمرتبه ها تا حدود زیادی می توان در مصرف زمین صرفه جویی کرد. این ساختمان ها پس از تولد و اتمام ساخت تأثیرات شگرفی را در محله، منطقه، شهر و اجتماع خواهند گذاشت.

فهرست کامل فصل هشتم ارزیابی اثرات بلند مرتبه سازی بر مردم

8-1 ) بلند مرتبه سازي در قرن بيست و يكم با توجه به رويكردهاي سلامت و اثر پذيري بر روان و زندگي مردم

8و1و1 چکیده 761
8و1و2 مقدمه 762
8و1و3 موارد و روش تحقیق 762
8و1و4 تعاریف 764
8و1و4و1 ساختمان بلند 764
8و1و4و2 روانشناسی محیطی 765
8و1و5 نگاهي به رشتههاي تاريخي 765
8و1و5و1 . بلندمرتبهسازي و تبعات روانشناختي محيطي آن در ديرباز 765
8و1و5و2 بلند مرتبهسازي، تأثيرات آن در قرون 18 و 19 و 20 768
8و1و5و3 مروري مختصر بر مكتب شيكاگو 768
8و1و6 محيط ساخته شده و رفتار انسان: 770
8و1و7 مباني نظري(بررسي ديدگاه عمومي مردم نسبت به مقوله بلند مرتبه سازي) 771
8و1و7و1 ديدگاه موافقان 771
8و1و7و2 ديدگاه مخالفان 771
8و1و8 نيازهاي رفتاري در ساختمانهاي بلندمرتبه (پايدار) 772
8و1و8و1 نيازهاي زيستي 773
8و1و8و2 نيازهاي امنيتي 773
8و1و8و3 نيازهاي اجتماعي 774
8و1و8و4 خودشكوفايي 774
8و1و9 بررسي تأثيرات بناهاي بلندمرتبه بر ساكنين خردسال و كودكان 774
8و1و10 بررسي انواع نرخ رشد بلندمرتبه سازي در مقابل جمعيت جهان 777
8و1و11 بررسي موردي ايران براساس دو پارامتر جمعيت و بلندمرتبهسازي 778
8و1و12 تأثيرگذاري محيط شهري بر سلامت جامعه 779
8و1و13 بررسي چالش هاي آينده 784
8و1و14 جمع بندي تحقيق 785
8و1و15 نتيجه گيري 785
8و1و16 منابع و مآخذ 786

8-2 ) بررسی تأثیرات بلندمرتبه سازی بر تصویر ذهنی افراد (نمونه موردی : محله چوگیا , شیراز )

8و2و1 چکیده 787
8و2و2 مقدمه 788
8و2و3 پیشینه تحقیق 788
8و2و4 تصویر ذهنی 789
8و2و5 عوامل سازنده سیمای شهر و روابط آنها 790
8و2و6 تعریف ساختمان های بلند 790
8و2و7 شروع تدوین ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در دنیا 791
8و2و8 شکل گیری نخستین بناهای بلند مرتبه تهران 791
8و2و9 سال های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی : توسعه افقی شهر ها 791
8و2و10 تشویق بلند مرتبه سازی 791
8و2و11 آثار روانشناختی بلند مرتبه سازی 792
8و2و12 استقرار همجواری و موقعیت 792
8و2و13 معرفی محله چوگیا 793
8و2و14 شرح انجام کار 793
8و2و15 نتیجه گیری 794
8و2و16 مراجع 795

8-3 ) ارزیابی اثرات بلند مرتبه سازی های خارج از ضوابط در ساختمانها در راستای پاسخگویی به تراکم جمعیت (نمونه موردی : کوی فرهنگیان شهرستان اردبیل)

8و3و1 چکیده 796
8و3و2 مقدمه 797
8و3و3 بلند مرتبه سازی 797
8و3و3و1 مفهوم بلند مرتبه سازی 797
8و3و3و2 ضوابط حاکم بر ساختمان های بلند مرتبه 797
8و3و3و3 لند مرتبه سازی پاسخی به افزایش جمعیت 797
8و3و4 تراکم 797
8و3و5 سرانه 797
8و3و6 طرح مساله 798
8و3و7 تحلیل مسئله در محله گزینش شده 798
8و3و7و1 تعداد طبقات و تراکم جمعیت 798
8و3و7و2افزایش تراکم و بررسی سرانه خدماتی 802
8و3و8 نتیجه گیری 805
8و3و9 منابع 806

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید