بسته جامع پژوهشی بلند مرتبه سازی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۸۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بلند مرتبه سازی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بلند مرتبه سازی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی بلند مرتبه سازی در شهرهای مختلف بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بلند مرتبه سازی بر محیط زیست شهری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مزایا و معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی آثار بلند مرتبه سازی بر بافت پیرامون شهری بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بررسی آثار بلندمرتبه سازی بر محیط شهری بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش بلند مرتبه سازی در مناطق فرسوده و متراکم بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش بررسی ارزیابی اثرات بلند مرتبه سازی بر مردم بررسی شده است

ضرورت تهیه ضوابط بلند مرتبه سازی به عنوان بخش غیرقابل تفکیک از سند اصلی طرح راهبردی- ساختاری توسعه و عمران شهر تهران (طرح جامع تهران – ۱۳۸۵ )در بند ۶-۵ مورد توجه قرار گرفته و به آن تاکید شده است: «احداث ساختمان های بلندمرتبه، محدود به عرصه های مجاز یا ویژه برای بلند مرتبه سازی در برخی از زیر پهنه های استفاده از اراضی تهران و مشروط به مجاز بودن از نظر مطالعات پهنه بندی زلزله و ضوابط و مقررات مربوطه و پهنه های مجاز زیست محیطی است که موقعیت و کاربری های مجاز آنها در نقشه های ۱:۲۰۰۰ پهنه بندی طرح تفصیلی مشخص و تدقیق می شود.»
در چارچوب این رویکرد، مطالعات طرح تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز بناهای بلندمرتبه در پهنه های مصوب و مجاز، توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (نهاد مدیریت و برنامه ریزی سابق) در مرداد ماه سال ۲۲ آغاز گشت و در تیرماه سال ۲۱ آماده ارائه به مراجع ذیصلاح جهت بررسی شد. در این گزارش فرآیند کلی مطالعات و کلیات دستاوردهای طرح به اختصار ارائه گردیده است. لازم به ذکر است ضوابط و مقررات ارائه شده در این گزارش در حد پیشنهاد بوده و هنوز مورد تصویب مراجع ذیصلاح قرار نگرفته است. مطالعات طرح، به طور کلی شامل شش جلد با عناوین: مطالعات پایه، تحلیل و ارزیابی، الزامات، دستورالعمل ها و معیارهای طراحی، پیوستها و ساز و کارهای تحقق پذیری طرح می باشد

قسمت هایی از فصل اول بلند مرتبه سازی

معماری بیان هنری است که همه مردم خواه و نا خواه در معرض آن قرار می گیرند. مردم در فضای معماری زندگی و کار می کنند، و عشق می ورزند. با این همه، به گفته والتر بنیامین، معماری معمولاً به ناخودآگاه رانده شده و به شیوه ای آشفته درک می شود. هر بنایی از آسمان خراش‌ها گرفته تا مقبره ها، ضرورتاً به مردم مربوط می شود.
پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی وضعیتی است که در آن، ساکنان از زندگی در خانه و مجتمع خود رضایت دارند و از همسایگی با سایر ساکنان لذت می برند. مجموعه شرایط زندگی به نحوی است که با گذشت زمان تعاملات اجتماعی بیشتر می شود و بیشتر افراد نسبت به محل زندگی خویش تعلق خاطر و دلبستگی می یابند. بنابراین به صورت ناخودآگاه حافظ سلامت و پایداری آن هستند و در نگه داری و بهبود وضعیت موجود، مشارکت و هماهنگی دارند. در نتیجه عمر مفید و ارزش مادی واحدهای مسکونی این نوع مجتمع ها در شرایط برابر بیشتر از سایر مجتمع هاست. پایداری اجتماعی بهره وری مجتمع های مسکونی را به حداکثر می رساند. و نوعی تعالی بخشیدن به زیستن را شکل می دهد. پس باید فضاهایی متمایز برای فعالیت های مختلف انسان فراهم آورد و آنها را به نحوی به هم پیوند داد، که محتوای عاطفی آن کنش خاص در حیات آدمی، که در آن فضاها رخ می دهد، باشد.
برای ایجاد سکونتگاه پایدار ( پایداری نه تنها در مفهوم ادبیات غربی آن ) بلکه در فرهنگ بومی، باید در معنای بستر تعالی انسان، شکل گرفته شود و زمینه سازی برای تعالی روح انسان باشد. با توجه به تعامل کالبد با رفتارهای انسانی، ایجاد پایداری اجتماعی برای بالا بردن کیفیت زندگی صورت می گیرد.
خانۀ آدمی در بلوک های مسکونی در پشت چند پنجره یکنواخت و هم شکل با دیگران، قرار دارد که نه فقط برای میهمان، بلکه برای افراد خانواده نیز تشخیص آن از بیرون مشکل است. (پاکزاد، جهانشاه، ۱۳۸۶) معماری که تنها در پی برآوردن نیازهای فیزیکی موجودی به نام انسان باشد نمی تواند کامل باشد. در واقع می توان گفت معماری مناسب، معماری است که در پی برآوردن همزمان نیاز های فیزیکی و معنوی او با هم باشد. بدین مضنون که این معماری سعی در برقراری رابطه سازنده و مفید بین انسان ها و اجتماع از یک سو و نیز ارتباط آنان با محیط طبیعی به عنوان بستر رشد انسان دارد. (رخشنده رو، مهدی، ۱۳۸۶)
در اثر این برنامه ریزی و طراحی و به ویژه انبوه سازی های کلیشه ای، انسان ها به صورت توده در کنار هم قرار می گیرند و به جای گروه های اجتماعی هدفمند، انبوهه ای از افراد تشکیل می شود که کنار هم قرار گرفتن آن ها فقط ازدحام و شلوغی و هرج و مرج را در پی دارد. در چنین شرایطی افراد خانواده برای تامین حداقل امنیت و آرامش از جمع فرار می کنند و به کنج خانه پناه می برند و غرامت و محرومیت اجتماعی از اینجا آغاز می شود (سجادی قائم مقامی، پروین؛ پوردیهیمی، شهرام؛ ضرغامی، اسماعیل؛ ۱۳۸۹). پس با توجه به پایداری اجتماعی حس تعلق به مکان افزایش می یابد و ارتباطات سالم و مناسب برای مجتمع های مسکونی بر پایه روابط اجتماعی مطلوب شکل می گیرد و مفهومی دیگر از حیات مدنی را رقم می زند.

فهرست کامل فصل اول بلند مرتبه سازی

1-1 )
1-2 ) طرح تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز بناهای بلندمرتبه مطالعات، تحلیل و ارائه ضوابط پیشنهادی

۱و۲و۱چکیده ۳۳
۱و۲و۲ مقدمه ۳۶
۱و۲و۳ مطالعات پایه ۳۷
۱و۲و۴ بررسی پیشینه و تجارب بلندمرتبه سازی ۳۷
۱و۲و۵٫ تعریف ساختمان بلندمرتبه بر اساس تعیین حد ارتفاع آن ۳۷
۱و۲و۶٫ تعریف ساختمان بلندمرتبه با توجه به ویژگی ها و یا مکان استقرار آن در شهر و منطقه ۳۷
۱و۲و۷ پیشینه تاریخی ساختمان های بلند در جهان ۳۸
۱و۲و۸ روند تحولات مکاتب معماری و شهرسازی در مورد بلندمرتبه سازی ۳۸
۱و۲و ۹ بررسی دیدگاه های موجود در زمینه ساختمان های بلندمرتبه ۳۹
۱و۲و۱۰ بررسی روش های نظارت بر مکان یابی، طراحی و توسعه بلندمرتبه سازی در دیگر کشورها ۴۰
۱و۲و۱۱ اصول مکان یابی و طراحی ساختمان های بلندمرتبه در طرح های توسعه شهری آمریکا ۴۳
۱و۲و۱۲ اصول و ضوابط طراحی ساختمان های بلندمرتبه ۴۴
۱و۲و۱۳ مروری بر ضوابط، مقررات و فرآیندهای صدور مجوز ساختمان های بلندمرتبه در تعدادی از شهرهای آمریکا ۴۴
۱و۲و۱۴بررسی مقایسه ای ضوابط پهنه بندی بلندمرتبه در شهرهای آمریکا ۴۴
۱و۲و۱۵ اصول مکان یابی و طراحی ساختمان های بلندمرتبه در انگلستان ۴۷
۱و۲و۱۶ اصول و ضوابط طراحی ساختمان های بلندمرتبه در انگلستان ۴۸
۱و۲و۱۷ مروری بر طرح ها و اسناد و راهنماهای توسعه شهری و بلندمرتبه سازی در شهرهای انگلستان ۴۸
۱و۲و۱۸ محدودیت ارتفاعی و روش های کنترل ارتفاع ابنیه در شهرهای جهان ۵۰
۱و۲و۱۹ نمونه های ضوابط موجود پیرامون ارتفاع ابنیه در شهرهای جهان ۵۱
۱و۲و۲۰ رویکردهای گوناگون در تعیین محدودیت های ارتفاعی ابنیه ۵۳
۱و۲و۲۱ پارامترهای اصلی تأثیرگذار بر تعیین محدودیت های ارتفاعی ابنیه ۵۵
۱و۲و۲۲ بررسی سوابق برنامه ریزی بلندمرتبه سازی در طرح های توسعه شهری ایران ۵۶
۱و۲و۲۳ بررسی سوابق ساخت ساختمان های بلندمرتبه در ایران ۵۷
۱و۲و ۲۴ بررسی مقررات و اسناد فرادست ۵۸
۱و۲و۲۴و۱ بررسی سابقه اسناد و طرح های فرادست مرتبط با بلندمرتبه سازی در تهران ۵۸
۱و۲و۲۴و۲ نقد و ارزیابی اسناد و ضوابط احداث ساختمان های بلندمرتبه تهران ۶۰
۱و۲و۲۴و۳ بررسی پهنه های مصوب بلندمرتبه سازی در آخرین طرح جامع تهران ۶۳
۱و۲و۲۵ بررسی سابقه تدوین ضوابط، دستورالعمل ها، شیوه نامه های موجود بلندمرتبه سازی ۶۶
۱و۲و۲۵و۱ ضوابط و دستورالعمل ها در زمینه ژئوتکنیکی ۶۶
۱و۲و۲۵و ۲ ضوابط و دستورالعمل ها در زمینه زیست محیطی ۶۷
۱و۲و۲۵و۳ ضوابط و دستورالعمل ها در زمینه زیرساخت ها ۶۷
۱و۲و۲۵و۴ ضوابط و دستورالعمل ها در زمینه کالبدی ۶۸
۱و۲و۲۵و۵ ضوابط و دستورالعمل ها در زمینه ایمنی ۶۸
۱و۲و۲۶ بررسی اثرات و جنبه های بلندمرتبه سازی شهر تهران در گذشته و حال ۶۸
۱و۲و۲۶و۱ آثار و جوانب اقتصادی بلندمرتبه سازی ۶۸
۱و۲و۲۶و۲ آثار و جوانب اجتماعی، فرهنگی و روانی بلندمرتبه سازی ۷۰
۱و۲و۲۶و۳ آثار و جوانب کالبدی بلندمرتبه سازی ۷۱
۱و۲و۲۶و۴ آثار و جوانب اقلیمی ساختمان های بلندمرتبه ۷۴
۱و۲و۲۶و۵ آثار و جوانب تأسیساتی و زیرساختی ساختمان های بلندمرتبه ۷۴
۱و۲و ۲۷ تهیه بانک اطلاعاتی از ساختمان های بلندمرتبه تهران بر اساس اطلاعات ممیزی ۷۵
۱و۲و۲۸ تدوین رویکرد پیشنهادی مشاور مرتبط با بلندمرتبه سازی ۷۶
۱و۲و۲۹ تحلیل و ارزیابی ۷۷
۱و۲و۲۹و۱مشخص کردن محدوده های مجاز در اسناد بالادست و مراجع رسمی در خصوص بلند مرتبه سازی ۷۷
۱و۲و۲۹و۲ محدوده های مصوب و مجاز در طرح جامع تهران ۷۸
۱و۲و۲۹و۳ محدوده های مصوب و مجاز در طرح مکان یابی و ضوابط ساختمان های بلند(زیستا) ۷۸
۱و۲و۲۹و۴ مکان استقرار بناهای بلندمرتبه شهر تهران در وضعیت موجود ۷۸
۱و۲و۲۹و۵ بررسی تطبیقی پهنه بندی طرح جامع با طرح زیستا ۷۹
۱و۲و۲۹و۶ مقایسه طرح جامع و طرح زیستا با وضعیت موجود بلندمرتبه ۷۹
۱و۲و۳۰ بررسی انطباق زیرساخت های شهری و شبکه معابر با محدوده های مصوب و مجاز ۸۰
۱و۲و۳۱ شناسایی زیرپهنه های در معرض مخاطرات محیطی و انطباق آن با محدوده های مصوب و مجاز ۸۰
۱و۲و۳۲ بررسی وضعیت ظرفیت ها و محدودیت های محیط انسان ساخت در محدوده های مصوب و مجاز ۸۲
۱و۲و۳۳ شناسایی و تعیین ابعاد کمی مطروحه در اسناد بالادست در زمینه بلندمرتبه سازی ۸۳
۱و۲و۳۴ تدوین کلیات ساختار الگوی پشتیبان تصمیم سازی و تصمیم گیری با تشخیک اجزا و روابط آن ۸۴
۱و۲و۳۵ تعیین شاخک های ارزیابی و نیازسنجی بلندمرتبه سازی در محدوده های مجاز و مصوب ۸۴
۱و۲و۳۵و۱ روش های مکان یابی و اولویت بندی ۸۴
۱و۲و۳۵و۲ ارائه شاخک های ارزیابی و تشریح روش اولویت بندی ۸۵
۱و۲و۳۵و۳ تعیینشاخص ها به منظور اولویت بندی کلی قطعات مستعد جهت بلند مرتبه سازی در محدوده های مجاز ۸۷
۱و۲و۳۶ مجموعه ضوابط و مقررات پیشنهادی ساخت و ساز بناهای بلندمرتبه ۹۰
۱و۲و۳۶و۱ الزامات پیشنهادی ۹۰
۱و۲و۳۶و۲ دستورالعمل ها و معیارهای طراحی پیشنهادی ۹۲
۱و۲و۳۶و۳ ساز و کارهای تحقق پذیری طرح پیشنهادی ۹۴
۱و۲و۳۷ فرآیندهای لازم برای ساخت و بهره برداری از ساختمان های بلندمرتبه ۱۰۰
۱و۲و۳۸ منابع ۱۰۶

1-3 ) بررسی تاریخچه بلند مرتبه سازی در جهان و ایران (مورد شناسی : آسیب شناسی ساختمانهای بلند مرتبه در ایران)

۱و۳و۱ چکیده ۱۱۰
۱و۳و۲ مقدمه ۱۱۱
۱و۳و۳ اهداف پژوهش ۱۱۱
۱و۳و۴ بلند مرتبه سازی در جهان ۱۱۱
۱و۳و۵مکتب شیکاگو ۱۱۲
۱و۳و۶ مکتب نوگرایی ۱۱۲
۱و۳و۷ نظرات مکتب نوگرایی ۱۱۳
۱و۳و۸نظرات مکتب کنتر کتیویسم ۱۱۳
۱و۳و۹تاریخچه بلند مرتبه سازی در ایران ۱۱۴
۱و۳و۱۰نظریه موافقان ساخت بناهای بلند ۱۱۴
۱و۳و۱۱نظریه مخالفان ساخت بناهای بلند ۱۱۵
۱و۳و۱۲عوارض منفی بصری بلندمرتبه سازی ۱۱۶
۱و۳و۱۳بلند مرتبه سازی درایران ۱۱۷
۱و۳ و۱۴آسیب شناسی ۱۱۸
۱و۳و۱۵ نماسازی ۱۱۸
۱و۳و۱۶ برنامه ریزی شهری ۱۱۹
۱و۳و۱۷پیشنهادات ۱۲۰
۱و۳و۱۸نتیجه گیری ۱۲۱
۱و۳و۱۹ منابع و ماخذ ۱۲۲

1-4 ) بررسی سیر تحول سیاست های تراکم و بلند مرتبه سازی در کشور و سنجش کلی تاثیران آن

۱و۴و۱ چکیده ۱۲۳
۱و۴و۲ مقدمه ۱۲۵
۱و۴و۳ روش پژوهش ۱۲۵
۱و۴و۴ بررظی وظری آثار مثبت ی مىفی تراکم ی بلىذ مرتب ظازی ۱۲۵
۱و۴و۴و۱ تراکم زیاد ی وکات مثبت آن ۱۲۵
۱و۴و۴و۲ تراکم زیاد ی وکات مىفی آن ۱۲۶
۱و۴و۴و ۳ تراکم کم ی وکات مثبت آن ۱۲۷
۱و۴و۴و۴ تراکم کم ی وکات مىفی آن ۱۲۷
۱و۴و۵ ظیر تح لً ظیاظت اَی بلىذ مرتب ظازی ۱۲۸
۱و۴و۵و۱ تؼریف ظاختماو اُی بلىذ ۱۲۸
۱و۴و۵و۲ ؼریع تذییه ض اًبط ی مقررات بلىذ مرتب ظازی در دنیا ۱۲۸
۱و۴و۵و۳ روند قانونمندی احداث ساختمانهای بلند در جهان ۱۲۹
۱و۴و۶شکل گیری نخستین ساختمانهای بلند در تهران ۱۲۹
۱و۴و۷ بررسی مصوبات دولتی و قوانین در زمینه بلند مرتبه سازی در سطح کشور ۱۳۰
۱و۴و۷و۱ سالهای پیش از انقلاب ۱۳۰
۱و۴و۷و۲ سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۱
۱و۴و۷و۳ پایان جنگ و تراکم فروشی و پیدا شدن تقاضا برای بلند مرتبه سازی ۱۳۱
۱و۴و۷و۴ تشویق بلند مرتبه سازی ۱۳۲
۱و۴و۷و۵ ضوابط و مقررات منطقه بندی ۱۳۳
۱و۴و۷و۶ طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای محدود کردن ساختمان های بلند ۱۳۳
۱و۴و۸ نتیجه گیری ۱۳۳
۱و۴و۹ پیشنهادات ۱۳۴
۱و۴و۱۰ منابع ۱۳۵

1-5 ) برج شهرها , روایتی از بلند مرتبه سازی , راهی به سوی توسعه ی پایدار شهری

۱و۵و۱ چکیده ۱۳۷
۱و۵و۲ مقدمه ۱۳۸
۱و۵و۳ بیان مسئله ۱۳۸
۱و۵و۴ سوالات و فرضیه های پژوهش ۱۳۸
۱و۵و۵ روش پژوهش ۱۳۹
۱و۵و۶ پیشینه پژوهش و نوآوری ۱۳۹
۱و۵و۷ مبانی نظری ۱۴۱
۱و۵و۸ سابقه ی بلندمرتبه سازی در ایران و جهان و سیر نظری آن از منظر توسعه ی پایدار ۱۴۳
۱و۵و۹ تحلیل بلند مرتبه سازی از دیدگاه مؤلفه ها و زیرشاخص های توسعه ی پایدار ۱۴۵
۱و۵و۱۰ شاخص ها و زیرشاخص ها ۱۴۶
۱و۵و۱۱ مسائل و مباحث شهری ۱۵۰
۱و۵و۱۲و۱ مدیریت استراژیک ۱۵۰
۱و۵و۱۲و۲ ترافیک ۱۵۰
۱و۵و۱۲و۳ بافت فرسوده ۱۵۱
۱و۵و۱۲و۴ میراث فرهنگی ۱۵۱
۱و۵و۱۲و۵ انرژی ۱۵۱
۱و۵و۱۲و۶ بازیافت ۱۵۲
۱و۵و۱۲و۷ مدیریت بحران و سوانح ۱۵۲
۱و۵و۱۲و۸ پدافند غیر عامل ۱۵۲
۱و۵و۱۲و۹ معماری ایرانی ۱۵۲
۱و۵و۱۳ برج شهرها (شهر عمودی فشرده ی سبز)، در ادامه ی دیدگاه های نظری توسعه ی پایدار ۱۵۳
۱و۵و۱۴ نتیجه گیری ۱۵۵
۱و۵و۱۵ مراجع ۱۵۶

1-6 ) بررسی اهمیت دانش معماری پایدار در رویکرد بلند مرتبه سازی

۱و۶و۱ چکیده ۱۵۹
۱و۶و۲ مقدمه ۱۶۰
۱و۶و۳ ضرورت طرح مسئله ۱۶۰
۱و۶و۴ تعریف ساختمان های بلند مرتبه ۱۶۱
۱و۶و۵ بلند مرتبه سازی در ایران ۱۶۲
۱و۶و۶ طراحی پایدار ۱۶۲
۱و۶و۷ اصول طراحی پایدار ۱۶۳
۱و۶و۸ اهداف طراحی پایدرا محیطی و ارائه پیشنهادهای موردی ۱۶۴
۱و۶و۹ شاخص های کلیدی در اهداف طراحی پایدار محیطی ۱۶۵
۱و۶و۱۰ رویکرد پایداری در ساختمانهای بلند ۱۶۶
۱و۶و۱۱ کاربرد معماری پایدار در طراحی ساختمان های بلند مرتبه ۱۶۷
۱و۶و۱۲ نقش اساسی معماران ۱۶۸
۱و۶و۱۳ نتیجه و پیشنهادات ۱۶۸
۱و۶و۱۴ مراجع ۱۶۹

1-7 ) اولین همایش ملی معماری و عمران و محیط زیست

۱و۷و۱ چکیده ۱۷۱
۱و۷و۲ طرح موضوع و بیان مسئله ۱۸۱
۱و۷و۳ شرح موضوع و ضرورت اجرای آن ۱۸۲
۱و۷و۴ اهداف کلی و تفصیلی ۱۸۳
۱و۷و۵ فرضیه و یا سوالات کلیدی تحقیق ۱۸۴
۱و۷و۶ روش تحقیق و شیوه های مورد استفاده ۱۸۴
۱و۷و۷ ساختار رساله ۱۸۵
۱و۷و۸ بررسی ادبیات موضوع و بیان چهارچوب نظری ۱۸۶
۱و۷و۹ شناخت مفاهیم ۱۸۷
۱و۷و۹و۱ تعاریف و سلسله مراتب همجواری در مسکن ۱۸۷
۱و۷و۹و۲ خانه ۱۸۷
۱و۷و۹و۳ گروه های مسکونی(دسته بندی واحدها به منظور ایجاد همسایگی) ۱۸۸
۱و۷و۹و۴ واحد همسایگی ۱۸۹
۱و۷و۹و۵ محله ۱۹۲
۱و۷و۹و۶ عوامل ایجاد مطلوبیت در محله مسکونی ۱۹۴
۱و۷و۹و۷ مرکزیت محله ۱۹۵
۱و۷و۹و۸ شبکه سواره ۱۹۶
۱و۷و۹و۹ مسیرها و شبکه پیاده ۱۹۶
۱و۷و۹و۱۰ اختلاط کاربری ها در محله ۱۹۷
۱و۷و۱۰ مزیت پیوستگی کاربری های شهری ۱۹۸
۱و۷و۱۰و۱ تاثیر محله ی مسکونی در پایداری اجتماعی ۱۹۸
۱و۷و۱۱ جمع بندی ۱۹۹
۱و۷و۱۲ اجتماع و مسکن اجتماعی ۲۰۰
۱و۷و۱۲و۱ ماهیت اجتماع ۲۰۱
۱و۷و۱۳ الزام اجتماع شدن ۲۰۱
۱و۷و۱۳و۱ ابعاد اجتماعی مسکن ۲۰۳
۱و۷و۱۳و۲ تاریخچه و روند مسکن اجتماعی ۲۰۳
۱و۷و۱۳و۳ مسکن اجتماعی بلند مرتبه ۲۰۸
۱و۷و۱۳و۴ آپارتمان های بلند ۲۰۹
۱و۷و۱۴ مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط ۲۰۹
۱و۷و۱۵ کیفیت مسکن و آسیب های اجتماعی ۲۰۹
۱و۷و۱۶ محیط و پیرامون مسکن های اجتماعی ۲۱۰
۱و۷و۱۷ فضای باز و بسته شهری ۲۱۱
۱و۷و۱۷و۱ فضای باز در گذشته و حال ۲۱۲
۱و۷و۱۷و۲ فعالیت در فضای باز بین ساختمان ها ۲۱۴
۱و۷و۱۸ جمع بندی ۲۱۴
۱و۷و۱۹ بلند مرتبه سازی ۲۱۶
۱و۷و۱۹و۱ گسترش عمودی شهر ۲۱۶
۱و۷و۱۹و۲ نظریه های جامعه شناسی شهری ۲۱۶
۱و۷و۱۹و۳ نظریه جبرگرایی ۲۱۶
۱و۷و۱۹و۴ نظریه ی ترکیب گرایی ۲۱۷
۱و۷و۱۹و۵ نظریه خرده فرهنگی ۲۱۸
۱و۷و۱۹و۶ ساختمان های بلند و نظریه توسعه شهری ۲۱۸
۱و۷و۱۹و۷ گسترش افقی شهرها ۲۱۹
۱و۷و۱۹و۸ شهرهای عمودی ۲۲۰
۱و۷و۱۹و۹ جمع بندی ۲۲۰
۱و۷و۲۰ تعریف مسکن بلند مرتبه و پیشینه آن، نیازها ۲۲۱
۱و۷و۲۰و۱ مسکن بلند مرتبه ۲۲۱
۱و۷و۲۰و۲ قواعد اخلاقی توسعه بلند مرتبه ها ۲۲۲
۱و۷و۲۰و۳ تعریف ساختمان بلند ۲۲۳
۱و۷و۲۰و۴ انواع ساختمان های بلند ۲۲۵
۱و۷و۲۰و۵ پیشینه تاریخی ساختمان های بلند ۲۲۵
۱و۷و۲۰و۶ بررسی دیدگاه های مربوط به بلند مرتبه سازی ۲۲۷
۱و۷و۲۰و۷ دیدگاه های مخالف با ساختمان های بلند مرتبه ۲۲۷
۱و۷و۲۰و۸ دیدگاه های موافق با ساختمان های بلند مرتبه ۲۳۰
۱و۷و۲۰و۹ عوامل فرهنگی – اجتماعی دخیل در بناهای مرتفع ۲۳۲
۱و۷و۲۰و۱۰ پیامدهای ساختمان های بلند مرتبه بر ساکنان ۲۳۳
۱و۷و۲۰و۱۱ ضرورت بررسی کیفیت محیط سکونت در مجتمع های مسکونی بلند ۲۳۷
۱و۷و۲۱ جمع بندی ۲۳۸
۱و۷و۲۲ مجتمع مسکونی بلند مرتبه و شهر، محیط، انسان ۲۳۹
۱و۷و۲۲و۱ ارتباط ساختمان بلند با محیط شهری ۲۳۹
۱و۷و۲۲و۲ ترکیب ساختمان های بلند با محیط شهری ۲۳۹
۱و۷و۲۲و۳ تاثیر ساختمان های بلند بر فضاهای شهری ۲۴۰
۱و۷و۲۲و۴ تاثیر ساختمان های بلند در چشم انداز شهری ۲۴۳
۱و۷و۲۲و۵ مقیاس ۲۴۳
۱و۷و۲۲و۶ استقرار، همجواری، موقعیت ۲۴۶
۱و۷و۲۲و۷ ساختمان های بلند و پدیده اشراف ۲۴۷
۱و۷و۲۲و۸ جمع بندی ۲۴۸
۱و۷و۲۳ کالبد ساختمان بلند مرتبه ۲۴۹
۱و۷و۲۳و۱ فرم ۲۴۹
۱و۷و۲۳و۲ انواع اشکال بلند مرتبه ها ۲۵۲
۱و۷و۲۳و۳ فضای باز در ساختمان های بلند ۲۵۴
۱و۷و۲۳و۴ جمع بندی ۲۵۶
۱و۷و۲۳و۵ ملاحظات طراحی ساختمان های بلند مرتبه ۲۵۶
۱و۷و۲۳و۶ توصیه هایی برای ساخت و ساز ساختمان های بلند در ایران ۲۵۸
۱و۷و۲۳و۷ جمع بندی ۲۵۹
۱و۷و۲۴ پایداری اجتماعی ۲۶۲
۱و۷و۲۴و۱ تعاریف و صفات پایداری و پایداری اجتماعی ۲۶۲
۱و۷و۲۴و۲ پایداری چیست ؟ ۲۶۲
۱و۷و۲۴و۳ پایداری اجتماعی ۲۶۳
۱و۷و۲۴و۴ معماری با رویکرد پایداری اجتماعی ۲۷۲
۱و۷و۲۴و۵ بررسی عوامل پایداری اجتماعی در مسکن ۲۷۶
۱و۷و۲۴و۶ عدالت اجتماعی ۲۷۶
۱و۷و۲۴و۷ امکانات و زیرساخت های اجتماعی )دسترسی به خدمات ضروری( ۲۷۶
۱و۷و۲۴و۸ پایداری جامعه ۲۷۷
۱و۷و۲۴و۹ غرور و احساس تعلق به مسکن و محله ۲۷۸
۱و۷و۲۴و۱۰ اصول طراحی احساس تعلق به مسکن و محله ۲۷۹
۱و۷و۲۴و۱۱ تعاملات اجتماعی ۲۸۰
۱و۷و۲۴و۱۲ نیاز به ارتباط و تعامل اجتماعی در مسکن ۲۸۱
۱و۷و۲۴و۱۳ گره ها، مسیرهای عبوری و مرکزیت کارکردی ۲۸۲
۱و۷و۲۴و۱۴ اصول طراحی تعاملات اجتماعی ۲۸۲
۱و۷و۲۴و۱۵ مرکزیت کارکردی و پایداری اجتماعی ۲۸۳
۱و۷و۲۴و۱۶ فضای عمومی و تعامل اجتماعی ۲۸۴
۱و۷و۲۴و۱۷ مجاورت کارکردی و پایداری اجتماعی ۲۸۵
۱و۷و۲۴و۱۸ ایمنی / امنیت)در مقابل خطر از جرم، رفتارهای ضد اجتماعی) ۲۸۵
۱و۷و۲۴و۱۹ دیدگاه نظریه پردازان در باب ایمنی و امنیت ۲۸۷
۱و۷و۲۴و۲۰ نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ۲۹۰
۱و۷و۲۴و۲۱ کیفیت درک شده از محیط سکونت ۲۹۲
۱و۷و۲۴و۲۲ رضایت از خانه و محله ۲۹۴
۱و۷و۲۴و۲۳ مشارکت در گروه دسته جمعی / فعالیت های مدنی ۲۹۵
۱و۷و۲۴و۲۴ ضرورت حضور فعال همه گروه های سنی در جامعه ۲۹۷
۱و۷و۲۴و۲۵ نیاز کودکان به حضور در اجتماع ۲۹۸
۱و۷و۲۴و۲۶ مشکلات کودکان و ساختمان های بلند ۲۹۹
۱و۷و۲۴و۲۷ کودک و محیط ۳۰۰
۱و۷و۲۴و۲۸ تعامل کودک و فضا ۳۰۰
۱و۷و۲۴و۲۹ محیط و نیازهای مرتبط با دوره های نوجوانی و جوانی ۳۰۱
۱و۷و۲۴و۳۰ نیاز سالمندان به حضور در اجتماع ۳۰۲
۱و۷و۲۴و۳۱ سالمندان و ساختمان های بلند ۳۰۳
۱و۷و۲۴و۳۲ طراحی و سالمندان ۳۰۳
۱و۷و۲۴و۳۳ تناسب زندگی آپارتمانی با گروهها و طبقات مختلف اجتماعی ۳۰۴
۱و۷و۲۴و۳۴ جمع بندی ۳۰۵
۱و۷و۲۴و۳۵ ایمنی و ساختمان های بلند ۳۰۶
۱و۷و۲۴و۳۶ ساختمان های بلند و سازه نگهدارنده ۳۰۷
۱و۷و۲۴و۳۷ شکل مناسب در برابر نیروهای جانبی ۳۰۸
۱و۷و۲۴و۳۸ ملاحظات کلی اقتصادی ۳۰۹
۱و۷و۲۴و۳۹ فاصله هسته تا پوسته ۳۰۹
۱و۷و۲۴و۴۰ خوشایندی ساختمان ۳۱۰
۱و۷و۲۴و۴۱ طراحی هسته خدماتی ۳۱۰
۱و۷و۲۴و۴۲ سیستم های دال مسطح ۳۱۰
۱و۷و۲۴و۴۳ ایمنی در برابر آتش سوزی ۳۱۱
۱و۷و۲۴و۴۴ سیستم اطفاء حریق ۳۱۱
۱و۷و۲۴و۴۵ جمع بندی ۳۱۳
۱و۷و۲۵ مطالعه نمونه های موردی ۳۱۵
۱و۷و۲۵و۱ طراحی پایدار اجتماعی(چارچوبی برای اقدام عملی) ۳۱۵
۱و۷و۲۵و۲ نمونه موردی (۱) ۳۱۶
۱و۷و۲۵و۳ نمونه موردی (۲) ۳۱۷
۱و۷و۲۵و۴ نمونه موردی(۳) ۳۱۹
۱و۷و۲۵و۵ نمونه موردی (۴) ۳۲۰
۱و۷و۲۵و۶ استراتژی های پایداری اجتماعی در داخل محوطه های مسکونی ۳۲۰
۱و۷و۲۵و۷ مغازه های راحتی محله ۳۲۱
۱و۷و۲۵و۸ فضاهای عمومی برای ملاقات و گردهمایی ۳۲۱
۱و۷و۲۵و۹ فرصت های تفریحی برای جوانان و ساکنین ۳۲۲
۱و۷و۲۵و۱۰ مهدکودک برای کودکان زیر ۴ سال ۳۲۴
۱و۷و۲۵و۱۱ ارتقاء ایمنی و امنیت ۳۲۴
۱و۷و۲۵و۱۲ مدیریت سر و صدا و اثرات ترافیک ۳۲۵
۱و۷و۲۵و۱۳ ارتقا و ترویج سلامت و رفاه ساکنان ۲۳۶
۱و۷و۲۵و۱۴ ترویج و ارتقاء دسترسی ها و ارتباطات ۳۲۶
۱و۷و۲۵و۱۵ ارتقای یکپارچگی و انسجام اجتماعی ۳۲۷
۱و۷و۲۵و۱۶ جمع بندی ۳۲۸
۱و۷و۲۶ اصول و راهکارهای طراحی مسکن بلند مرتبه ۳۲۸
۱و۷و۲۶و۱ معیارها و ضوابط طراحی پایدار اجتماعی ۳۳۴
۱و۷و۲۶و۲ کلید واژه های کمکی در حل مسایل پایداری ۳۴۰
۱و۷و۲۶و۳ معیارها و ضوابط طراحی ۳۴۲
۱و۷و۲۷ خواسته های کارفرما و نیازهای انسان ۳۴۴
۱و۷و۲۷و۱ نیازهای انسان در مسکن ۳۴۴
۱و۷و۲۷و۲ اهداف خواسته شده توسط کارفرما ۳۴۵
۱و۷و۲۷و۳ اولویت اول ۳۴۵
۱و۷و۲۷و۴ اولویت دوم ۳۴۵
۱و۷و۲۷و۵ منابع ۳۴۶

1-8 ) نقش معماری در بلند مرتبه سازی با رویکرد معماری پایدار و منظر شهری

۱و۸و۱ چکیده ۳۵۶
۱و۸و۲ مقدمه ۳۵۶
۱و۸و۳ تعریف ساختمان های بلند مرتبه ۳۵۷
۱و۸و۴ معیارهای اصلی انتخاب مکان بهینه بلند مرتبه سازی ۳۵۷
۱و۸و۵ رویکرد پایداری در ساختمانهای بلندمرتبه ۳۵۸
۱و۸و۶ منظر شهری ۳۶۰
۱و۸و۶و۱ معیارهای ارزیابی ساختمان های بلند در منظر شهری ۳۶۱
۱و۸و۶و۲ عملکرد ابنیه بلند در منظر شهری ۳۶۱
۱و۸و۶و۳ هویت ابنیه بلند در منظر شهری ۳۶۲
۱و۸و۶و۴ زیبایی شناسی ابنیه بلند در منظر شهری ۳۶۲
۱و۸و۷ نتیجه گیری ۳۶۳
۱و۸و۸ مراجع ۳۶۳

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه بلند مرتبه سازی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی بلند مرتبه سازی در شهرهای مختلف

در دهه های اخیر کلان شهرها به نحو ب یسابقه ای گسترش یافت هاند. این گسترش کالبدی در بسیاری از موارد بیش از افزایش جمعیت بوده است؛ ترافیک بالای درون شهری و جدایی بیش از حد محل کار و مسکن، آلودگی های زیست محیطی و توسعه بی رویه شهرها بر روی اراضی زراعی، اتلاف وقت، سوخت و انرژی و… همه مولود گسترش ناموزون شهری است. بلند مرتبهسازی یکی از راهکارهای مناسب در جهت کنترل و توسعه شهرها می باشد که از سوی کارشناسان و متخصصین امور شهری همواره مورد تأکید قرار گرفته است و به منظوربهره برداری ازاراضی مرکزشهرودرپی توجه به اقتصادشهرمطرح گردید.لذادرراستای حل مسائل امروزی وآیندۀ شهر،راهبردشهرفشرده وپروژه های بلندمرتبه سازی میتواند محورتوسعه آتی شهرها قرارگیردو برنامه ریزی مناسب جهت رشد عمودی شهر با توجه به توسعه پایدار شهری، نیز خود موضوع دیگری بوده که از اهمیت دو چندان برخوردار می باشد. در این مقالات سعی بر آن است که به بررسی اثرات مثبت و منفی این پدیده شهرهای مختلف پرداخته شود و درانتهادرجهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری راهکارهاوپیشنهاداتی ارائه گردد.
یکی از الزامات مجتمع های مسکونی مجاورت با سایر کاربری های خدماتی می باشد (کاربری های بهداشتی، درمانی، کاربریهای آموزشی و محدوده که در…) ی مورد نظر (منطقه ۹مشهد) این نیاز تا حدی پاسخ داده شده و مجاورت و همسایگی با مراکز خدماتی رعایت شده است. در میدان صارمی-هنرستان مجتمع های مسکونی که در زیر آن مجتمع های تجاری موجود می باشدواز دیگر سمت نیز مجاورت با میادین میوه و تره بار این مهم راثابت میکند.مجتمع های مسکونی در بلوار دلاوران که در مجاورت مجتمع های ورزشی شهرداری منطقه ۹می باشد نیز ثابت کننده این ویژگی است

فهرست کامل فصل دوم بررسی بلند مرتبه سازی در شهرهای مختلف

2-1) بلند مرتبه سازی مسکونی در توسعه شهر تاریخی یزد علی رغم وجود گستردگی افقی

۲و۱و۱ چکیده ۳۶۵
۲و۱و۲ مقدمه ۳۶۶
۲و۱و۳ پیشینه و مبانی نظری پژوهش ۳۶۶
۲و۱و۴ مسکن از دیدگاه اسلام ۳۶۸
۲و۱و۵ ویژگی مسکن خوب ۳۶۸
۲و۱و۶ تاریخچه بلندمرتبه سازى در ایران ۳۷۳
۲و۱و۷ عوارض مستقیم و غیرمستقیم در درون بافت قدیم شهرها ۳۷۴
۲و۱و۸ شناخت محدوده)شهر یزد( ۳۷۶
۲و۱و۹ مزایای بلندمرتبه سازی ۳۷۹
۲و۱و۱۰ از منظر فرهنگی- اجتماعی ۳۸۰
۲و۱و۱۱ از منظر اقلیمی ۳۸۰
۲و۱و۱۲ نتیجه گیری ۳۸۱
۲و۱و۱۳ منابع ۳۸۲

2-2) بررسی بلند مرتبه سازی در شهر بابلسر

۲و۲و۱ چکیده ۳۸۶
۲و۲و۲ مقدمه ۳۸۶
۲و۲و۳ روش پژوهش ۳۸۶
۲و۲و۴ عوارض ترافیکی ناشی از احداث ساختمانهای بلند مرتبه ۳۸۷
۲و۲و۵ بررسی تعدادی از ساختمانهای بلند شهر بابلسر ۳۸۸
۲و۲و۵و۱ مرکز تجاری _ مسکونی شهر بابلسر ۳۸۸
۲و۲و۵و۲ برج افسون ۳۸۹
۲و۲و۵و۳ برج بهار ۳۸۹
۲و۲و۵و۴ مجتمع مسکونی فانوس دریا ۳۹۰
۲و۲و۵و۵ برج آمین ۳۹۰
۲و۲و۶ تحلیل نقاط قوت , ضعف , فرصتها و تهدیدهای بلند مرتبه سازی در شهر بابلسر ۳۹۲
۲و۲و۶و۱ استراتژیهای مستخرج از جدول سوات ۳۹۲
۲و۲و۷ نتیجه گیری ۳۹۴
۲و۲و۸ پیشنهادات ۳۹۴
۲و۲و۹ مراجع ۳۹۸

2-3) بلند مرتبه سازی در فضای شهری نمونه موردی : شهر ساحلی بابلسر

۲و۳و۱ چکیده ۳۹۶
۲و۳و۲ مقولات اساسی مربوط به بلند مرتبه سازی ها ۳۹۷
۲و۳و۲و۱ آثار اقتصادی ۳۹۷
۲و۳و۳ ضوابط و مقررات اجرایی بلند مرتبه سازی ۳۹۸
۲و۳و۴ مزایای قانون بلند مرتبه سازی ۴۰۰
۲و۳و۵ معایب بلند مرتبه سازی ۴۰۱
۲و۳و۶ نظریه های مخالفان و موافقان افزایش تراکم ۴۰۱
۲و۳و۶و۱ مخالفان افزایش تراکم ۴۰۱
۲و۳و۶و۲ موافقان افزایش تراکم ۴۰۲
۲و۳و۷ بلند مرتبه سازی در بابلسر ۴۰۳
۲و۳و۸ تراکم حداکثر مجاز فنی ۴۰۴
۲و۳و۹ نحوه ترسیم هرم لفاف فضایی احداث بنا در شهر بابلسر ۴۰۵
۲و۳و۱۰ نتیجه گیری ۴۰۶
۲و۳و۱۱ منابع ۴۰۷

2-4) بررسی تاثیرات بلند مرتبه سازی نمونه موردی : منطقه ۹ شهر مشهد

۲و۴و۱ چکیده ۴۰۸
۲و۴و۲ مقدمه ۴۰۸
۲و۴و۲و۱ بیان مسئله ۴۰۹
۲و۴و۲و۲ اهداف تحقیق ۴۰۹
۲و۴و۲و۳ فرضیات تحقیق ۴۰۹
۲و۴و۲و۴ پیشینه تحقیق ۴۰۹
۲و۴و۲و۵ روش تحقیق ۴۱۰
۲و۴و۳ تعریف ساختمان بلند مرتبه ۴۱۰
۲و۴و۴ فضای شهری و ساختمانهای بلند مرتبه ۴۱۱
۲و۴و۵ تاریخچه بلند مرتبه سازی ۴۱۱
۲و۴و۶ اصول ومبانی بلندمرتبه سازی ۴۱۲
۲و۴و۷ ساختمانهای بلند در مشهد ۴۱۳
۲و۴و۷و۱ پیشینه ۴۱۳
۲و۴و۷و۲ محدوده مورد تحقیق ۴۱۴
۲و۴و۸ مباحث اصلی منطقه ۹ ۴۱۵
۲و۴و۹ نتیجه گیری ۴۱۶
۲و۴و۱۰ مراجع ۴۱۷

2-5) ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی تراکم و بلند مرتبه سازی در تهران

۲و۵و۱ مقدمه ۴۱۸
۲و۵و۲ تهران و معضلات زیست محیطی ۴۱۹
۲و۵و۳ ارزیابی اثرات زیست محیطی در تراکم و بلند مرتبه سازی ۴۲۱
۲و۵و۴ تجزیه وتحلیل مسائل ۴۲۲
۲و۵و۵ جمع بندی و پیشنهادات ۴۲۴
۲و۵و۶ منابع ۴۲۴

2-6) ارزیابی اثرات مثبت و منفی بلند مرتبه سازی با توجه به اهداف توسعه پایدار شهری نمونه موردی : منطقه ۹ شهر مشهد

۲و۶و۱ چکیده ۴۲۵
۲و۶و۲ مقدمه ۴۲۶
۲و۶و۳ .بیان اهداف ۴۲۶
۲و۶و۴ روش تحقیق ۴۲۶
۲و۶و۵ دلایل انتخاب عرصه تحقیق ۴۲۶
۲و۶و۶ تعریف اصطلاحات و مفاهیم ۴۲۷
۲و۶و۷ اصول ومبانی بلندمرتبه سازی ۴۲۷
۲و۶و۸ پیشینه ساختمانهای بلند در مشهد ۴۲۷
۲و۶و۹ موقعیت محدوده (منطقه ۹) ۴۲۸
۲و۶و۱۰ یافته های پزوهش ۴۲۸
۲و۶و۱۰و۱ اقتصادی ۴۲۸
۲و۶و۱۰و۲ کاهش هزینه های دسترسی به مراکز خدماتی(تاثیر مثبت) ۴۲۹
۲و۶و۱۰و۳ توجه به مسئله کمبود زمین و پاسخگویی به نیاز مسکن(تاثیر مثبت) ۴۲۹
۲و۶و۱۰و۴ افزایش میزان اجاره بها در منطقه(تاثیر منفی) ۴۳۰
۲و۶و۱۰و۵ جلوگیری از توسعه افقی محدوده موردمطالعه(تاثیر مثبت( ۴۳۰
۲و۶و۱۰و۶ .دستیابی به سطح سرانه ی بالا در کاربری هایی چون :فضای سبز، ورزشی، درمانی، آموزشی ۴۳۰
۲و۶و۱۰و۷ ایجاد هویت بخشی به منطقه و شکل گیری عناصری به عنوان نماد ونشانه منطقه ۴۳۰
۲و۶و۱۰و۸ .عدم هماهنگی و تعادل بین تراکم موجود و ظرفیت زیر ساختها و بوجود آوردن مشکلاتی نظیر :
دسترسی نامناسب سواره و پیاده ، حمل و نقل نامناسب، ترافیک، کمبود پارکینگ های شهری و …)تاثیر منفی( ۴۳۱
۲و۶و۱۰و۹ .دسترسی نامناسب سواره و پیاده ۴۳۱
۲و۶و۱۰و۱۰ حمل و نقل نامناسب ۴۳۲
۲و۶و۱۰و۱۱ رافیک های شهری ۴۳۲
۲و۶و۱۰و۱۲ کمبود پارکینگ شهری ۴۳۳
۲و۶و۱۰و۱۳٫ایجاد سای هاندازی بر ساختمانهای پایین تر به لحاظ ارتفاعی و کاهش بهره گیری ساختمانهای پایین تر از تابش آفتاب (تاثیر منفی) ۴۳۳
۲و۶و۱۰و۱۴ ایجاد دید بصری نامناسب به دلایلی چون عدم هماهنگی با بافت مجاور و رنگ های ناهماهنگ و ……………. ۴۳۴
۲و۶و۱۰و۱۵ زیست محیطی ۴۳۵
۲و۶و۱۰و۱۶ جمع شدن زباله زیاد در مخازن جمع آوری زباله ساختمان های بلند ۴۳۵
۲و۶و۱۰و۱۷ ایجاد آلودگی صوتی در اطراف مجتمع های مسکونی، مسکونی – اداری و … به علت ترافیک موتوری ۴۳۵
۲و۶و۱۰و۱۸ جلوگیری از جریان یافتن هوا و همچنین نزدیکی با هوای آلوده بالا رفته دراین منطقه ۴۳۵
۲و۶و۱۰و۱۹ اجتماعی و فرهنگی ۴۳۵
۲و۶و۱۰و۲۰ بوجود آوردن روابط اجتماعی بزرگتر و وسیع تر و به تبع آن بالا رفتن فرهنگ آپارتمان نشینی ۴۳۵
۲و۶و۱۰و۲۱ افزایش تراکم جمعیتی و به تبع آن عدم امنیت در مجتمع های مسکونی ۴۳۵
۲و۶و۱۰و۲۲ اشرافیت ساختمان های بلند و از بین بردن محرمیت ۴۳۶
۲و۶و۱۱ نتیجه گیری ۴۳۶
۲و۶و۱۲ .راهکارها ۴۳۷
۲و۶و۱۲و۱ اقتصادی ۴۳۷
۲و۶و۱۲و۲ کالبدی – فضایی ۴۳۷
۲و۶و۱۲و۳ زیست محیطی ۴۳۸
۲و۶و۱۲و۴ اجتماعی وفرهنگی ۴۳۸
۲و۶و۱۳ یشنهادات ۴۳۸
۲و۶و۱۴ .مراجع ۴۳۹

2-7) بررسی اسیب پذیری بلند مرتبه سازی و تغییر تراکم در طرح های شهری نمونه موردی : منطقه یک مشهد

۲و۷و۱ چکیده ۴۴۱
۲و۷و۲ مقدمه ۴۴۱
۲و۷و۳ بیان مسئله ۴۴۲
۲و۷و۴ اهداف تحقیق ۴۴۳
۲و۷و۵ فرضیات تحقیق ۴۴۳
۲و۷و۶ مبانی نظری ۴۴۴
۲و۷و۶و۱ بلند مرتبه ۴۴۴
۲و۷و۶و۲ تراکم ۴۴۴
۲و۷و۶و۳ تراکم جمعیت ۴۴۴
۲و۷و۶و۴ آسمان خراش ۴۴۴
۲و۷و۶و۵ فلسفه ایجاد بلند مرتبه سازی ۴۴۵
۲و۷و۷ روش انجام تحقیق(جامعه و نمونه آماری، ابزار جمع آوری داده ها و روش آماری) ۴۴۷
۲و۷و۸ معرفی جامعه آماری ۴۴۷
۲و۷و۹ آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها ۴۴۷
۲و۷و۱۰ نتیجه گیری ۴۵۴
۲و۷و۱۱ پیشنهادات ۴۵۴
۲و۷و۱۲ مراجع ۴۵۴

2-8) بررسی بلند مرتبه سازی در شهر بابلسر

۲و۸و۱ چکیده ۴۵۷
۲و۸و۲ مقدمه ۴۵۷
۲و۸و۳ روش پژوهش ۴۵۷
۲و۸و۴ عوارض ترافیکی ناشی از احداث ساختمانهای بلند مرتبه ۴۵۸
۴و۸و۵ بررسی تعدادی از ساختمانهای بلند شهر بابلسر ۴۵۹
۴و۸و۵و۱ مرکز تجاری _ مسکونی شهر بابلسر ۴۵۹
۴و۸و۵و۲ برج افسون ۴۵۹
۴و۸و۵و۳ برج بهار ۴۶۰
۴و۸و۵و۴ مجتمع مسکونی فانوس دریا ۴۶۱
۴و۸و۵و۵ برج آمین ۴۶۱
۴و۸و۶ تحلیل نقاط قوت , ضعف , فرصتها و تهدیدهای بلند مرتبه سازی در شهر بابلسر ۴۶۳
۴و۸و۶و۱ استراتژی های مستخرج از جدول سوات ۴۶۳
۴و۸و۷ نتیجه گیری ۴۶۵
۴و۸و۷و۱ پیشنهادات ۴۶۵
۴و۸و۸ مراجع ۴۶۶

2-9) بررسی بلند مرتبه سازی در شهر بابلسر

۲و۹و۱ چکیده ۴۶۷
۲و۹و۲ مقدمه ۴۶۷
۲و۹و۳ روش پژوهش ۴۶۷
۲و۹و۴ عوارض ترافیکی ناشی از احداث ساختمانهای بلند مرتبه ۴۶۸
۲و۹و۵ بررسی تعدادی از ساختمان های بلند شهر بابلسر ۴۶۹
۲و۹و۵و۱ مرکز تجاری مسکونی شهر بابلسر ۴۶۹
۲و۹و۵و۲ برج افسون ۴۷۰
۲و۹و۵و۳ برج بهار ۴۷۱
۲و۹و۵و۴ مجتمع مسکونی فانوس دریا ۴۷۱
۲و۹و۵و۵ برج آمین ۴۷۲
۲و۹و۶ تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای بلندمرتبهسازی در شهر بابلسر ۴۷۴
۲و۹و۶و۱ استراتژی های مستخرج از جدول swot 476
۲و۹و۷ نتیجه گیری ۴۷۷
۲و۹و۷و۱ پیشنهادات ۴۷۷
۲و۹و۸ منابع ۴۷۸

2-10) بررسی تاثیرات بلند مرتبه سازی در فضای شهری نمونه موردی : منطقه ۹ مشهد

۲و۱۰و۱ چکیده ۴۷۹
۲و۱۰و۲ مقدمه ۴۷۹
۲و۱۰و۲و۱ بیان مسئله ۴۸۰
۲و۱۰و۲و۲ اهداف تحقیق ۴۸۰
۲و۱۰و۲و۳ فرضیات تحقیق ۴۸۰
۲و۱۰و۲و۴ پیشینه تحقیق ۴۸۰
۲و۱۰و۲و۵ روش تحقیق ۴۸۱
۲و۱۰و۳ تعریف ساختمان بلند مرتبه ۴۸۱
۲و۱۰و۴ فضای شهری و ساختمانهای بلند مرتبه ۴۸۲
۲و۱۰و۴و۱ تاریخچه بلند مرتبه سازی در جهان ۴۸۲
۲و۱۰و۴و۲ تاریخچه بلند مرتبه سازی در ایران ۴۸۳
۲و۱۰و۵ اصول ومبانی بلندمرتبه سازی ۴۸۳
۲و۱۰و۵و۱ مقولات اساسی مربوط به بلند مرتبه سازی ها ۴۸۳
۲و۱۰و۵و۲ یشنهادات ۴۸۴
۲و۱۰و۶ ساختمانهای بلند در مشهد ۴۸۴
۲و۱۰و۶و۱ پیشینه ۴۸۴
۲و۱۰و۶و۲ محدوده مورد تحقیق ۴۸۵
۲و۱۰و۷ مباحث اصلی منطقه ۹ ۴۸۵
۲و۱۰و۷و۱ تراکم جمعیتی ۴۸۵
۲و۱۰و۷و۲ وضعیت تناسب کاربریهای پیشنهادی در طرحهای فرادستی منطقه ۴۸۵
۲و۱۰و۷و۳ وضعیت تناسب کاربریهای موجود در سطح منطقه ۴۸۵
۲و۱۰و۷و۴ تعیین حوزه های مطلوب از نظر کیفیت محیطی جهت و سرعت حرکت باد در مسیرهای اصلی ۴۸۶
۲و۱۰و۷و۵ تغییرات شیب زمین ۴۸۶
۲و۱۰و۷و۶ نزدیکی به گسلهای زلزله ۴۸۶
۲و۱۰و۸ نتیجه گیری ۴۸۷
۲و۱۰و۹ مراجع ۴۸۸

2-11) بررسی تحلیلی تنگناهای قانونی درتحقق طرحهای بلند مرتبه سازی و توسعه پایداری نمونه موردی : شهر بجنورد

۲و۱۱و۱ چکیده ۴۸۹
۲و۱۱و۲ مقدمه ۴۸۹
۲و۱۱و۳ مروری بر پیشینه نظری تحقیق ۴۹۰
۲و۱۱و۴ فرضیه پژوهش ۴۹۰
۲و۱۱و۵ روش تحقیق ۴۹۰
۲و۱۱و۶ اصول شهرسازی نوین ۴۹۱
۲و۱۱و۷ توسعه کالبدی پیوسته ۴۹۱
۲و۱۱و۸ افزایش تراکم ۴۹۱
۲و۱۱و۹ پایداری ۴۹۱
۲و۱۱و۱۰ طرحهای توسعه شهری ، سند هویت شهر ۴۹۲
۲و۱۱و۱۱ موضوعات مهم در طرح های استراتژی توسعه شهرها ۴۹۲
۲و۱۱و۱۲ نظام برنامه ریزی کشور(طرحهای توسعه شهری) ۴۹۳
۲و۱۱و۱۳ فقدان فرهنگ برنامه ریزی و برنامه پذیری در سطوح مدیریتی کشور ۴۹۴
۲و۱۱و۱۴ برنامه ریزی ارتباطی ۴۹۵
۲و۱۱و۱۵ منابع مالی ۴۹۶
۲و۱۱و۱۶ نتیجه گیری و پیشنهادها ۴۹۷
۲و۱۱و۱۷ منابع و ماخذ ۴۹۸

2-12) تاثیرات بلند مرتبه سازی بر بافت پیرامون با توجه به اهداف توسعه پایدار شهری نمونه موردی : پروژه باران ۱ (منطقه ۹ شهر مشهد)

۲و۱۲و۱ چکیده ۴۹۹
۲و۱۲و۲ مقدمه ۵۰۰
۲و۱۲و۳ بیان اهداف ۵۰۰
۲و۱۲و۴ روش تحقیق ۵۰۰
۲و۱۲و۵ دلایل انتخاب عرصه تحقیق ۵۰۰
۲و۱۲و۶ تعریف اصطلاحات و مفاهیم ۵۰۰
۲و۱۲و۶و۱ توسعه پایدار ۵۰۱
۲و۱۲و۶و۲ شهر پایدار ۵۰۱
۲و۱۲و۶و۳ تراکم ۵۰۲
۲و۱۲و۶و۴ ساختمان بلند مرتبه ۵۰۲
۲و۱۲و۶و۵ برج ها ۵۰۲
۲و۱۲و۷ تحولات بلند مرتبه ها در جهان ۵۰۲
۲و۱۲و۷و۱ دوره ی اول ۵۰۲
۲و۱۲و۷و۲ دوره ی دوم ۵۰۲
۲و۱۲و۷و۳ دوره سوم ۵۰۳
۲و۱۲و۷و۴ دوره ی چهارم ۵۰۳
۲و۱۲و۸ پیشینه ساختمان های بلند در ایران ۵۰۳
۲و۱۲و۹ پیشینه ساختمان های بلند در مشهد ۵۰۴
۲و۱۲و۱۰ موقعیت محدوده ۵۰۴
۲و۱۲و۱۱ یافته های پژوهش ۵۰۵
۲و۱۲و۱۲ نتیجه گیری ۵۱۱
۲و۱۲و۱۳ پیشنهادات ۵۱۱
۲و۱۲و۱۴ مراجع ۵۱۲

2-13) رویکردی تبیینی تحلیلی به تاثیرات خشک سازی و بلند مرتبه سازی بر پروژه های ساختمانی

۲و۱۳و۱ چکیده ۵۱۳
۲و۱۳و۲ مقدمه ۵۱۴
۲و۱۳و۳ روش تحقیق ۵۱۵
۲و۱۳و۴ تبیین ابعاد مختلف بلند مرتبه سازی ۵۱۵
۲و۱۳و۴و۱ تعاریفی از ساختمان های بلند مرتبه ۵۱۵
۲و۱۳و۴و۲ تحول ساختمانهای بلند مرتبه و سمت سوی ان ۵۱۶
۲و۱۳و۴و۳ ویژگیهای معماری، سازهای، اجرایی و اقتصادی بنا متأثر از بلندمرتبه سازی ۵۱۸
۲و۱۳و۵ تبیین ابعاد مختلف خشکسازی ۵۱۹
۲و۱۳و۵و۱ معرفی سیستم ساخت وساز خشک ۵۱۹
۲و۱۳و۵و۲ مکانهای مورد استفاده از سیستم ساخت وساز خشک ۵۱۹
۲و۱۳و۶ مقایسه تأثیر بلندمرتبه سازی و خشکسازی بر پارامترهای ساختمانی ۵۲۰
۲و۱۳و۷ نتیجه گیری ۵۲۱
۲و۱۳و۸ مراجع ۵۲۲

2-14) بررسی اثرات زیست محیطی بلىدمرتب سازی بر محیط طبیعی پیرامون

۲و۱۴و۱ چکیده ۵۲۴
۲و۱۴و۲ مقدمه ۵۲۵
۲و۱۴و۳ بلند مرتبه سازی و محیط شهری ۵۲۵
۲و۱۴و۴ اثرات نامطلوب بلند مرتبه سازی ۵۲۵
۲و۱۴و۴و۱ نور ۵۲۵
۲و۱۴و۴و۲ عوامل مربوط به خاک و زمین ۵۲۶
۲و۱۴و۴و۳ هوا ۵۲۶
۲و۱۴و۴و۴ جریان هوا در اطراف یک ساختمان ۵۲۶
۲و۱۴و۴و۵ جریان هوا در اطراف چىد ساختمان ۵۲۷
۲و۱۴و۴و۶ تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی ۵۲۷
۲و۱۴و۴و ۷ آلودگی صوتی و هوا ۵۲۷
۲و۱۴و۵ نتیجه گیری ۵۲۸
۲و۱۴و۶ مراجع ۵۲۸

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بلند مرتبه سازی بر محیط زیست شهری

پیشرفت های چندساله اخیر در زمینه های تکنولوژی ساختمان چه در بعد سازه و چه در بعد طراحی و هم چنین محدودیت های زمین های شهری معماران را واداشته است روی به طراحیساختمان های بلند بیاورند. در این راستا نیاز ساکنین اقتضا می کند جهت رفااه و آسایش آنان برای گریز از آشفتگی های روحی و روانی و خستگی های ناشی از شیوه زندگی شهری امروزی امکانات لازم فراهم می گردد. رفتن به ارتفاع و بلندمرتبه سازی با وجود معضلات فراوان می توان از یک طرف کمترین تخریب در سطوح دست نخورده طبیعی ایجاد کند و از طرفی دیگر به کار بردن معماری سبز و رعایت اصول شش گانه آن راهکارهایی را برای حفظ محیط زیست، بهینه سازی مصرف انرژی و توجه به نیاز آیندگان فراهم نمایند. اگرچه طراحی ساختمان های سبز به صورت منفرد و تک به تک خوب است و لیکن کارساز نیست و باید در ساختمان های بلندمرتبه نیز این اصول رعایت گردد. در این مقاله تحلیلی توصیفی و راهکارهای ترکیبی بر مبنای مطالعه نمونه های موردی جهت دستیابی به الگوها و راهکارهایی طراحی ساختمان های بلندمرتبه با توجه به اصول پایداری و معماری سبز بهره گرفته شده است.

فهرست کامل فصل سوم بلند مرتبه سازی بر محیط زیست شهری

3-1 ) بلند مرتبه سازی و اثرات ان بر کیفیت محیط زیست شهری

۳و۱و۱ چکیده ۵۲۹
۳و۱و۲ مقدمه ۵۲۹
۳و۱و۳ مفاهیم بلند مرتبه سازی ۵۳۰
۳و۱و۳و۱ بلند مرتبه سازی در جهان ۵۳۰
۳و۱و۳و۲ تاریخچه بلندمرتبه سازی درایران ۵۳۱
۳و۱و۳و۳ نظریه موافقان ساختمان های بلند ۵۳۱
۳و۱و۳و۴ نظریه مخالفان بلندمرتبه سازی ۵۳۱
۳و۱و۳و۵ نظریه های میانه در رابطه با احداث بناهای بلند ۵۳۲
۳و۱و۴ محیط زیست ۵۳۲
۳و۱و۴و۱ تاثیر بلندمرتبه سازی بر آلودگی زیست محیطی ۵۳۲
۳و۱و۵ نتایج تحقیق ۵۳۷
۳و۱و۶ ارائه رهنمودها ۵۳۷
۳و۱و۷ نتیجه گیری ۵۳۷
۳و۱و۸ مراجع ۵۳۸

3-2 ) تاثیر بلند مرتبه سازی بر عملکرد شبکه های توزیع آب شهری

۳و۲و۱ خلاصه ۵۳۹
۳و۲و۲ مقدمه ۵۳۹
۳و۲و۳ تشریح مطالعه موردی ۵۴۰
۳و۲و۴ مدل به کار رفته ۵۴۳
۳و۲و۵ مدل سازی ۵۴۳
۳و۲و۶ نتیجه گیری ۵۴۷
۳و۲و۷ مراجع ۵۴۷

3-3 ) ارائه الگوها و راهکارهای بلند مرتبه سازی مطابق با معماری سبز

۳و۳و۱ چکیده ۵۴۹
۳و۳و۲ مقدمه ۵۴۹
۳و۳و۳ ادبیات موضوع ۵۵۰
۳و۳و۳و۱ تعریف بلند مرتبه سازی ۵۵۰
۳و۳و۳و۲ شناخت بلند مرتبه سازی ۵۵۰
۳و۳و۳و۳ تاریخچه بلند مرتبه سازی ۵۵۰
۳و۳و۴ معماری اکوتک (معماری پایدار با فناوری پیشرفته) ۵۵۱
۳و۳و۵ معماری سبز ۵۵۱
۳و۳و۵و۱ تعریف و تاریخچه معماری سبز ۵۵۱
۳و۳و۵و۲ نظر و اثار معماران صاحب اندیشه ۵۵۱
۳و۳و۵و۳ نگاهی به کاربرد معماری سبز در زندگی شهری ۵۵۲
۳و۳و۵و۴ کلیات و اهداف در معماری سبز ۵۵۲
۳و۳و۵و۵ دستور العمل های اجرایی معماری سبز ۵۵۳
۳و۳و۵و۶ رعایت اصول زیر سبب ایجاد توازن و به وجود آمدن معماری سبز می شود ۵۵۳
۳و۳و۵و۷ مصالح سبز ۵۵۴
۳و۳و۶ فلسفه معماری سبک آسمان خراشی ۵۵۴
۳و۳و۷ مطالعات موردی برج های سبز ۵۵۴
۳و۳و۸ نتیجه گیری ۵۵۶
۳و۳و۹ فهرست منابع ۵۵۷

3-4 ) ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی تراکم و بلند مرتبه سازی در تهران

۳و۴و۱ مقدمه ۵۵۸
۳و۴و۲ تهران و معضلات زیست محیطی ۵۵۹
۳و۴و۳ ارزیابی اثرات زیست محیطی در تراکم و بلند مرتبه سازی ۵۶۱
۳و۴و۴ تجزیه وتحلیل مسائل ۵۶۲
۳و۴و۵ جمع بندی و پیشنهادات ۵۶۴
۳و۴و۶ منابع ۵۶۴

قسمت هایی از فصل چهارم مزایا و معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها

در دهه اخیر کلانشهرها به نحو بی سابقه ای گسترش یافته اند این گسترش کالبدی در بسیاری از موارد افزایش جمعیت بوده است افزایش جمعیت و قیمت زمین ، بلند مرتبه سازی یا رشد و توسعه عمودی شهرها را اجتناب ناپذیر کرده است بلند مرتبه سازی در سال های اخیر به یکی از مهمترین راهبرد ها و برنامه های توسعه شهری تبدیل شده است این پدیده ضمن داشتن مزایای متعدد در صورت ضعف در برنامه ریزی اثرات منفی بر شاخص های کیفیت زندگی در کلان شهرها می گذارد در این مقاله سعی بر آن است که به بررسی اثرات مثبت و منفی این پدیده در کلانشهرهای ایران بپردایم و در انتها در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری راهکارها و پیشنهادانی ارائه کنیم.

فهرست کامل فصل چهارم مزایا و معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها

4-1 ) مزایا و معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهرهای ایران با توجه به اهداف توسعه پایدار شهری

۴و۱و۱ چکیده ۵۶۵
۴و۱و۲ مقدمه ۵۶۵
۴و۱و۳ سیر تاریخی بلند مرتبه سازی ۵۶۶
۴و۱و۴ تاریخچه بلند مرتبه سازی در ایران ۵۶۶
۴و۱و۵ تعریف اصطلاحات و مفاهیم ۵۶۶
۴و۱و۵و۱ بلند مرتبه ۵۶۶
۴و۱و۵و۲ تراکم ۵۶۷
۴و۱و۵و۳ توسعه پایدار ۵۶۷
۴و۱و۶ اصول و مبانی بلند مرتبه سازی ۵۶۸
۴و۱و۷ مزایای بلند مرتبه سازی در کلانشهرها ۵۶۸
۴و۱و۸ معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها ۵۶۹
۴و۱و۹ عوارض منفی بصری بلند مرتبه سازی ۵۶۹
۴و۱و۱۰ نظریه موافقان ساختمان های بلند ۵۷۰
۴و۱و۱۱ نظریه مخالفان ساخت بناهای بلند ۵۷۱
۴و۱و۱۲ پیشنهادات ۵۷۱
۴و۱و۱۳ نتیجه گیری ۵۷۱
۴و۱و۱۴ مراجع ۵۷۲

4-2 ) بررسی اثرات مثبت ومنفی بلند مرتبه سازی بر کلانشهر ها (نمونه موردی:منطقه ۹ مشهد)

۴و۲و۱ چکیده ۵۷۳
۴و۲و۲ مقدمه ۵۷۳
۴و۲و۳ تعریف اصطلاحات و مفاهیم ۵۷۴
۴و۲و۳و۱ بلند مرتبه ۵۷۴
۴و۲و۳و۲ تراکم ۵۷۴
۴و۲و۳و۳ برنامه ریزی کالبدی ۵۷۴
۴و۲و۳و۴ کلانشهر ۵۷۴
۴و۲و۳و۵ مکان یابی ۵۷۵
۴و۲و۴ اصول و مبانی بلند مرتبه سازی ۵۷۵
۴و۲و۵ تحولات بلند مرتبه ها در جهان ۵۷۵
۴و۲و۶ پیشینه ساختمان های بلند در ایران ۵۷۶
۴و۲و۷ پیشینه ساختمان های بلند در مشهد ۵۷۷
۴و۲و۸ محدوده و قلمرو پژوهش ۵۷۷
۴و۲و۹ بحث اصلی ۵۷۸
۴و۲و۹و۱ قدمت و کیفیت ابنیه ۵۷۸
۴و۲و۹و۲ تعداد طبقات و تراکم ۵۷۹
۴و۲و۱۰ بررسی اثرات مثبت و منفی بلند مرتبه سازی در محدوده مورد مطالعه ۵۷۹
۴و۲و۱۰و۱ بررسی اثرات اقتصادی ۵۷۹
۴و۲و۱۰و۲ بررسی اثرات کالبدی – فضایی ۵۸۰
۴و۲و۱۰و۳ بررسی اثرات زیست محیطی ۵۸۳
۴و۲و۱۰و۴ بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی ۵۸۳
۴و۲و۱۱ نتیجه گیری ۵۸۴
۴و۲و۱۲ منابع ۵۸۵

4-3 ) بررسی اثرات زیست محیطی بلىدمرتب سازی بر محیط طبیعی پیرامون

۴و۳و۱ چکیده ۵۸۷
۴و۳و۲ مقدمه ۵۸۸
۴و۳و۳ بلند مرتبه سازی و محیط شهری ۵۸۸
۴و۳و۴ اثرات نامطلوب بلند مرتبه سازی ۵۸۸
۴و۳و۴و۱ نور ۵۸۹
۴و۳و۴و۲ عوارض مربوط به خاک و زمین ۵۸۹
۴و۳و۴و۳ هوا ۵۸۹
۴و۳و۴و۴ جریان هوا در اطراف یک ساختمان ۵۸۹
۴و۳و۴و۵ جریان هوا در اطراف چند ساختمان ۵۹۰
۴و۳و۴و۶ تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی ۵۹۰
۴و۳و۴و۷ الودگی صوتی و هوا ۵۹۱
۴و۳و۵ نتیجه گیری ۵۹۱
۴و۳و۶ مراجع ۵۹۱

4-4 ) بررسی آسیب ها و تأثیر بلند مرتبه سازی در شکل یابی بدنه شهری بی هویت

۴و۴و۱ چکیده ۵۹۲
۴و۴و۲ مقدمه ۵۹۲
۴و۴و۳ ساختمان های بلند مرتبه ۵۹۳
۴و۴و۳و۱ پیشینه ساختمان های بلند مرتبه ۵۹۴
۴و۴و۳و۲ تاثیر بلند مرتبه سازی بر کاربری های زمین شهری ۵۹۴
۴و۴و۳و۳ اثر بلند مرتبه سازی در سطح معابر و شبکه ترافیک شهری ۵۹۴
۴و۴و۳و۴ اثرات بلند مرتبه سازی در سطح خدمات شهری ۵۹۵
۴و۴و۳و۵ نمای ساختمان های بلند مرتبه ۵۹۵
۴و۴و۳و۶ دید و چشم انداز ساختمان های بلند مرتبه ۵۹۵
۴و۴و۴ بررسی منظر شهری در ارتباط با هویت و تأثیری که بر ابنیه بلند مرتبه ها دارند ۵۹۵
۴و۴و۴و۱ منظر شهری ۵۹۵
۴و۴و۴و۲ هویت شهری ۵۹۵
۴و۴و۴و۳ پیوند ابنیه بلند با زمینه ساختمان ها بلند مرتبه ۵۹۶
۴و۴و۴و۴ کیفیت معماری و نقش آن در شهر ۵۹۷
۴و۴و۴و۵ هویت ابنیه بلند در منظر شهری ۵۹۷
۴و۴و۵ آسیب شناسی هویت و منظر بلند مرتبه ها و عناصر دخیل بر این آسیب ها ۵۹۹
۴و۴و۵و۱ بحران هویت مکانی نماهای شهری ۵۹۹
۴و۴و۵و۲ بی توجهی به نماهای شهری در طرح تفضیلی ۵۹۹
۴و۴و۵و۳ مشکلات و آسیب های ضوابط شهرداری ها ۶۰۰
۴و۴و۵و۴ تدوین لایحه سیما و منظر شهری شهرها ۶۰۰
۴و۴و۵و۵ ساماندهی سیمای شهری و حذف زوائد بصری ۶۰۰
۴و۴و۶ نتیجه گیری ۶۰۱
۴و۴و۷ منابع و مأخذ ۶۰۳

4-5 ) شناسایی تاخیرات و دوباره کاریها در پروژه های بلند مرتبه سازی ساختمان ها با استفاده از فرایند مدیریت دانش به منضور تعدیل انها

۴و۵و۱ خلاصه ۶۰۴
۴و۵و۲ مقدمه ۶۰۵
۴و۵و۳ مفهوم مدیریت دانش ۶۰۵
۴و۵و۴ اهداف مدیریت دانش ۶۰۵
۴و۵و۵ علل پرداختن به موضوع شناسایی و آنالیز تاخیرات ۶۰۵
۴و۵و۶ هزینه های ناشی از تاخیر پروژه ۶۰۶
۴و۵و۷ مروری بر ادبیات موضوع ۶۰۷
۴و۵و۸ روش تحقیق ۶۰۸
۴و۵و۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰۹
۴و۵و۱۰ تیجه آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۶۰۹
۴و۵و۱۱ ساختار مدل بر اساس مدل مفهومی طراحی شده ۶۱۰
۴و۵و۱۲ نتیجه گیری ۶۱۰
۴و۵و۱۳ پیشنهادات عملی ۶۱۰
۴و۵و۱۴ مراجع ۶۱۱

4-6 ) مزایا و معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهر های ایران به توجه به اهداف توسعه پایدار

۴و۶و۱ چکیده ۶۱۲
۴و۶و۲ مقدمه ۶۱۲
۴و۶و۳ سیر تاریخی بلند مرتبه سازی ۶۱۴
۴و۶و۴ تاریخچه بلند مرتبه سازی در ایران ۶۱۴
۴و۶و۵ تعریف اصطلاحات و مفاهیم ۶۱۴
۴و۶و۵و۱ بلند مرتبه ۶۱۴
۴و۶و۵و۲ تراکم ۶۱۴
۴و۶و۵و۳ توسعه پایدار ۶۱۴
۴و۶و۶ اصول و مبانی بلند مرتبه سازی ۶۱۵
۴و۶و۷ مزایای بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها ۶۱۵
۴و۶و۸ معایب بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها ۶۱۶
۴و۶و۹ عوارض منفی بصری بلند مرتبه سازی ۶۱۶
۴و۶و۱۰ نظریه موافقان ساختمان های بلند ۶۱۷
۴و۶و۱۱ نظریه مخالفان ساختمان های بلند ۶۱۸
۴و۶و۱۲ پیشنهادات ۶۱۸
۴و۶و۱۳ نتیجه گیری ۶۱۸
۴و۶و۱۴ مراجع ۶۱۹

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی آثار بلند مرتبه سازی بر بافت پیرامون شهری

برج البحر در ابوظبی اولین پروژه تجاری در مقیاس بزرگ در جهان است که دارای قابلیت های پویا، با نمایی هوشمند و نمادی بی نظیر از کاربرد فناوری بومی در ساختمان است، به این معنی که ساختمان به حرکت خورشید پاسخ مستقیم می دهد، و به نوسانات دمایی واکنش نشان می دهد.این برج توسط گروه معماری ،Aedasاز انگلستان طراحی شده است. این طرح را می توان پیشگام تکنیکی دانست که می تواند در زمینه عملکرد ساختمان در شرایط شدید آب و هوایی انقلابی ایجاد کند.
نحوه چگونگی عمل این نمای پویا و دینامیک به این نحو است که محافظ قرار گرفته شده بر روی ضلع شرقی ساختمان در صبح، با گردش خورشید، آرام آرام به سمت غرب حرکت می کند. همچنین این ساختار لانه زنبوری با بیش از ۰۱۱۱قطعه، در پاسخ به چگونگی تابش خورشید، با باز و بسته شدن خود میزان و شدت نور دریافتی را تنظیم می کند.استفاده از این روش، استفاده اجباری از شیشه های تیره رنگ که در تمام طول روز، نور دریافتی را محدود می کنند، را از بین می برد. در عوض، این سایه بان متحرک اجازه می دهد که نور روز در ساعتهای مناسب دریافت شود و استفاه از نور مصنوعی و دستگاه های تهویه مطبوع را به اندازه قابل توجهی کاهش می دهد. در نتیجه در برج های دوقلو میزان مصرف انرژی به میزان ۳۱درصد کاهش یافته و استفاده از انرژی خورشیدی نیز تا ۳۱درصد افزایش یافته است

فهرست کامل فصل پنجم بررسی آثار بلند مرتبه سازی بر بافت پیرامون شهری

5-1 ) بررسی اثار بلند مرتبه سازی بر بافت پیرامون با توجه به اهداف توسعه پایدار (نمونه موردی : منطقه ۹ کلانشهر مشهد )

۵و۱و۱ چکیده ۶۲۰
۵و۱و۲ مقدمه ۶۲۱
۵و۱و۲و۱ بیان مساله ۶۲۱
۵و۱و۲و۲ سوالات و اهداف تحقیق ۶۲۱
۵و۱و۲و۳ روش تحقیق ۶۲۲
۵و۱و۲و۴ پیشینه تحقیق ۶۲۲
۵و۱و۳ مبانی نظری ۶۲۳
۵و۱و۳و۱ مبانی مطالعاتی ۶۲۳
۵و۱و۳و۲ مبانی تجربی(تجارب داخلی یا خارجی ) ۶۲۶
۵و۱و۴ معرفی محدوده مورد مطالعه ۶۲۷
۵و۱و۴و۱ دلایل انتخاب عرصه تحقیق ۶۲۷
۵و۱و۴و۲ بعد زیست محیطی ۶۳۱
۵و۱و۴و۳ بعد اجتماعی – فرهنگی ۶۳۱
۵و۱و۵ نتیجه گیری ۶۳۲
۵و۱و۶ پیشنهادات ۶۳۴
۵و۱و۷ مراجع ۶۳۵

5-2 ) بلند مرتبه سازی و راهبرد معاصر سازی فن اوری ها ی بومی

۵و۲و۱ چکیده ۶۳۶
۵و۲و۲ مقدمه ۶۳۷
۵و۲و۳ اهداف تحقیق ۶۳۷
۵و۲و۴ تعاریف پایه ۶۳۷
۵و۲و۴و۱ فن آوری بومی ۶۳۷
۵و۲و۴و۲ عاصرسازی ۶۳۸
۵و۲و۴و۳ طراحی بوم سازگار ۶۳۹
۵و۲و۴و۴ اصطلاح آسمانخراش ۶۳۹
۵و۲و۵ شناخت فنآوری بومی و ضرورت توجه به آن ۶۴۰
۵و۲و۵و۱ مزایای فنآوری های بومی ۶۴۱
۵و۲و۶ بررسی مسائل و مشکلات فضاهای سکونتی ساختمانهای بلند ۶۴۲
۵و۲و۷ نمونه موردی ۶۴۴
۵و۲و۷و۱ برج البحر ۶۴۴
۵و۲و۷و۲ برج ایوولو ۶۴۵
۵و۲و۸ معاصرسازی بادگیر در آسمانخراش ۶۴۶
۵و۲و۹ نتیجه گیری ۶۴۷
۵و۲و۱۰ منابع ۶۴۸

5-3 ) مهندسی ارزش یا مدیریت پروژه در پیشرفت پروژه های عمرانی و بلند مرتبه سازی

۵و۳و۱ چکیده ۶۴۹
۵و۳و۲ مقدمه ۶۵۰
۵و۳و۳ مشخصات کلی طرح ۶۵۱
۵و۳و۴ اعمال مهندسی ارزش ۶۵۱
۵و۳و۵ خلاقیت های پیش نهادی برای موارد هفت گانه ۶۵۲
۵و۳و۵و۱ تیغه چینی ۲۰ سانتی ۶۵۲
۵و۳و۵و۲ گچ و خاک و سفید کاری دیوارها ۶۵۳
۵و۳و۵و۳ استفاده از رومالین بجای اجرای سفید کاری و رنگ نمودن سقفها ۶۵۴
۵و۳و۵و۴ استفتده از میلگرد بجای IPE14 در نعل در گاهی درب ها ۶۵۵
۵و۳و۵و۵ اجرای شبکه فلزی سقفهای کاذب ۶۵۵
۵و۳و۵و۶ تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ۶۵۶
۵و۳و۶ نتیجه گیری ۶۵۷
۵و۳و۷ مراجع ۶۵۷

قسمت هایی از فصل ششم بررسی آثار بلندمرتبه سازی بر محیط شهری

امروزه ، اکثر شهرهای بزرگ ، از ترکیبی افقی و عمودی برخوردارند . در این گونه شهرها نحوه ترکیب عناصر افقی و عمودی ، محل استقرار و مکان یابی بناهای بلند ارتباط با بناهای متعارف نقش تعیین کننده ای دارد ؛ به گونه ای که اگر این عمل به صورت صحیح و مناسب صورت پذیرد ، ضمن ایجاد پیوستگی و انسجام بین ساختمان ها ، فضاها و سیمای شهری نتایجی چون ارتباطات بصری مطلوب ، تقویت نقاط با ارزش ،فضا سازی مطلوب ، ایجاد منظر و چشم انداز مناسب و… را به دنبال خواهد داشت . ودر صورت برخورد نا مناسب با نحوه ترکیب بناهای بلند و کوتاه و فضاهای شهری و … علاوه بر این که کمکی به رفع مسائل و مشکلات نمی گردد ، ناهنجاری های جدیدی نیز در این بخش در زمینه ی اثرگذاری بناهای بلند در فضاهای شهری ابتدا به استقرار ، همجواری و موقعیت بناهای بلند پرداخته شده است . سپس نحوه دسترسی و ارتباطات ترافیکی و در ادامه موضوع ایجاد محصوریت و مقیاس انسانی این گونه ساختمانها مورد برسی قرار گرفته است . در طی بیش از یک قرن که استفاده از ساختمانهای بلند با شیوه امروزی در جهان معمول گردیده است ، این گونه بناها برای حل برخی از مشکلات امروز جوامع مانند کمبود مسکن ناشی از افزایش جمعیت شهر ها ،مورد استفاده قرار گرفته اند اما همواره با مشکلات و نارسائی های جدیدی نیز همراه بوده اند . به همین دلیل احداث بناهای بلند همواره مورد بحث وانتقاد صاحب نظران رشته های معماری ،شهرسازی و جامعه شناسی قرار داشته است . این ساختمان ها در ابتدا به منظور استفاده بهینه از زمین در مراکز شهرهای بزرگ ساخته شدند اما به تدریج ، همزمان با گسترش شهرها ضرورت های بیشتری برای احداث این ساختمان ها در سایر مناطق شهری ایجاد گردید . گرچه ساختمان های بلند دارای پیچیده گیهای از لحاظ طراحی معماری ومسائل شهری می باشند ، اما توجه به مسائل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ، همانند پرداختن به موارد تکنیکی و ساختاری از ضروریات طراحی و ساخت آنها به شمار می رود . پس از گذشت چند دهه از ظهور بلند مرتبه سازی ، ساختن ساختمان های بلند با شیوه جدید در شهر های بزرگ ایران مانند تبریز نیز آغاز گردید .اما همواره به دلیل عدم برخورد مناسب با پدیده بلند مرتبه سازی ، مشکلات و نارسائی هایی در نحوه استفاده از این بناها وجود داشته است . متاسفانه در حال حاضر در شهرهای بزرگ ایران در حالی شاهد رشد و گسترش بناهای بلند هستیم که با این ساختمانها مانند ساختمانهای کوتاه و متعارف برخورد می شود.

فهرست کامل فصل ششم بررسی آثار بلندمرتبه سازی بر محیط شهری

6-1 ) بررسی آثار بلند مرتبه سازی بر محیط شهری

۶و۱و۱ چکیده ۶۵۸
۶و۱و۲ مقدمه ۶۵۹
۶و۱و۳ مبانی نظری ۶۵۹
۶و۱و۳و۱ عناصر اقلیمی ۶۶۰
۶و۱و۳و۲ عوامل کالبدی ۶۶۱
۶و۱و۳و۳ عوامل غیر کالبدی ۶۶۱
۶و۱و۴ تعریف بلند مرتبه سازی ۶۶۳
۶و۱و۵ تاثیرات ساختمانهای مرتفع بر محیط زیست ۶۶۳
۶و۱و۶ عوارض بلندمرتبه سازی بر محیط شهری از جنبه های مختلف ۶۶۴
۶و۱و۷ روش تحقیق ۶۶۷
۶و۱و۸ جمع بندی ۶۶۹
۶و۱و۹ راهکارها و پیشنهادات ۶۶۹
۶و۱و۱۰ منابع ۶۷۱

6-2 ) بررسی اثرات محیطی بلند مرتبه سازی شهر (مطالعات موردی : منطقه ارسباران : شهر اهر)

۶و۲و۱ چکیده ۶۷۲
۶و۲و۲ مقدمه ۶۷۲
۶و۲و۳ پیشینه و مبانی نظری پژوهش ۶۷۲
۶و۲و۴ روش تحقیق ۶۷۲
۶و۲و۵ موقعیت محدوده مطالعاتی ۶۷۳
۶و۲و۶ پیشینه تغیر و تحولات وبلند مرتبه سازی در شهرستان اهر ۶۷۴
۶و۲و۶و۱ مرحله شهر نشینی بطئی ۶۷۴
۶و۲و۶و۲ مرحله شهر نشینی شتابان ۱۳۴۱ به بعد ۶۷۵
۶و۲و۷ یافته های پژوهش ۶۷۶
۶و۲و۸ نتیجه گیری ۶۷۷
۶و۲و۹ مراجع ۶۷۷

6-3 ) تاثیر بلند مرتبه سازی بر سیما و منظر شهری (نمونه موردی : خیابان هاشمیه مشهد)

۶و۳و۱ چکیده ۶۷۹
۶و۳و۲ مقدمه ۶۷۹
۶و۳و۳ بیان مساله ۶۸۰
۶و۳و۴ مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری ۶۸۰
۶و۳و۵ سیما و منظر شهری ۶۸۱
۶و۳و۶ سیمای شهری و ساختمان بلند مرتبه ۶۸۱
۶و۳و۷ نشانه و ساختمان بلند مرتبه ۶۸۱
۶و۳و۸ دید و چشم انداز و ساختمان بلند مرتبه ۶۸۲
۶و۳و۹ فضای شهری و ساختمان بلند مرتبه ۶۸۲
۶و۳و۱۰ فضای شهری و ساختمان بلند مرتبه ۶۸۲
۶و۳و۱۱ روش تحقیق ۶۸۲
۶و۳و۱۲ تحلیل فرآیند سلسله مراتبی معیارها و زیر معیارها ۶۸۲
۶و۳و۱۳ بررسی و شناخت نمونه های موردی ۶۸۵
۶و۳و۱۴ نتیجه گیری و جمع بندی ۶۸۵
۶و۳و۱۵ منابع و مآخذ ۶۸۷

6-4 ) بررسی اثرات بلندمرتبه سازی بر کالبد شهری

۶و۴و۱ چکیده ۶۸۸
۶و۴و۲ مقدمه ۶۸۹
۶و۴و۲و۱ بیان مساله ۶۸۹
۶و۴و۲و۲ اهداف ۶۸۹
۶و۴و۳ روش تحقیق ۶۸۹
۶و۴و۴ تعریف اصطلاحات و مفاهیم ۶۹۰
۶و۴و۴و۱ تعریف ساختمانهای بلند مرتبه ۶۹۰
۶و۴و۴و۲ سیما و منظر شهری ۶۹۰
۶و۴و۴و۳ سیمای شهری و ساختمان بلند مرتبه ۶۹۱
۶و۴و۴و۴ نشانه و ساختمان بلند مرتبه ۶۹۲
۶و۴و۴و۵ لبه و بلند مرتبه سازی ۶۹۲
۶و۴و۴و۶ گره و ساختمان بلند مرتبه ۶۹۲
۶و۴و۵ عوامل مؤثر در ادراک ساختمان های بلند ۶۹۳
۶و۴و۵و۱ دید و چشم انداز و ساختمان بلند مرتبه ۶۹۳
۶و۴و۵و۲ هویت ۶۹۴
۶و۴و۵و۳ زیبایی شناسی بناهای بلند در منظر شهری ۶۹۴
۶و۴و۶ نتیجه گیری و جمع بندی ۶۹۶
۶و۴و۷ منابع ۶۹۷

6-5 ) تاثیر بلند مرتبه سازی بر سیما و منظر شهری (نمونه موردی برج تجاری آموت و مجموعه تجاری مهستان کرج)

۶و۵و۱ چکیده ۶۹۹
۶و۵و۲ مقدمه ۷۰۰
۶و۵و۳ بیان مسئله ۷۰۰
۶و۵و۴ پرسش اصلی تحقیق ۷۰۱
۶و۵و۵ نوع روش تحقیق ۷۰۲
۶و۵و۶ تعاریف ۷۰۲
۶و۵و۷ تعریف ساختمان های بلند مرتبه ۷۰۳
۶و۵و۸ مبانی نظری ۷۰۳
۶و۵و۹ معیارهای ارزیابی ساختمان های بلند در منظر شهری ۷۰۴
۶و۵و۱۰ عملکرد ابنیه بلند مرتبه درمنظرشهری ۷۰۴
۶و۵و۱۱ هویت ابنیه بلند درمنظرشهری ۷۰۴
۶و۵و۱۲ زیبایی شناسانه بلند درمنظرشهری ۷۰۵
۶و۵و۱۳ بررسی نمونه موردی ۷۰۶
۶و۵و۱۴ نتیجه گیری ۷۰۸
۶و۵و۱۵ منابع ۷۰۹

6-6 ) تاثیر بلند مرتبه سازی در تحول فضای شهری تبریز

۶و۶و۱ چکیده ۷۱۰
۶و۶و۲ مقدمه ۷۱۱
۶و۶و۳ پیشینه تحقیق ۷۱۱
۶و۶و۴ روش تحقیق ۷۱۳
۶و۶و۵ رویکرد نظری ۷۱۳
۶و۶و۶ استقرار همجواری و موقعیت ۷۱۵
۶و۶و۷ دسترسی و ارتباطات ترافیکی ۷۱۵
۶و۶و۸ محصوریت ومقیاس انسانی ۷۱۵
۶و۶و۹ شهرسازی بوم شناختی ۷۱۶
۶و۶و۱۰ مفاهیم و ویژگیها ۷۱۷
۶و۶و۱۱ بسترها و شرایط موجود کلانشهر تبریز ۷۱۹
۶و۶و۱۲ تحلیل و جمع بندی ۷۲۱
۶و۶و۱۳ نتیجه گیری ۷۲۱
۶و۶و۱۴ منابع و ماخذ ۷۲۲

6-7 ) بررسی تاثیرات روانی بلند مرتبه سازی در سیمای بصری شهری

۶و۷و۱ چکیده ۷۲۳
۶و۷و۲ مقدمه ۷۲۴
۶و۷و۳ مبانی نظری ۷۲۵
۶و۷و۳و۱ نظریه موافقان ۷۲۵
۶و۷و۳و۲ نظریه مخالفان ۷۲۵
۶و۷و۳و۳ نظریه میانه ۷۲۶
۶و۷و۴ ضوابط طراحی ساختمان های بلند مسکونی ۷۲۶
۶و۷و۴و۱ معیارهای فرهنگی ۷۲۶
۶و۷و۴و۲ معیارهای اجتماعی ۷۲۶
۶و۷و۵ معیارهای شهر سازی در طراحی ساختمان های بلند ۷۲۷
۶و۷و۵و۱ تعامل ساختمان های بلند با شهر ۷۲۷
۶و۷و۵و۲ معیارهای محیطی شهری ۷۲۸
۶و۷و۶ معیارهای ارزیابی ساختمان های بلند در منظر شهری ۷۳۰
۶و۷و۶و۱ عملکرد ساختمان های بلند در منظر شهری ۷۳۱
۶و۷و۶و۲ هویت ساختمان های بلند در منظر شهری ۷۳۱
۶و۷و۶و۳ زیبا شناسی ساختمان های بلند در منظر شهری ۷۳۲
۶و۷و۷ معیارهای روانشناسی _ محیطی ۷۳۳
۶و۷و۸ نمای ساختمان های بلند مرتبه ۷۳۴
۶و۷و۸و۱ مقیاس ۷۳۵
۶و۷و۸و۲ شکل ۷۳۵
۶و۷و۸و۳ رنگ ۷۳۵
۶و۷و۸و۴ دید و چشم انداز و ساختمان بلند مرتبه ۷۳۵
۶و۷و۹ آینده ساختمانهای بلند مرتبه ۷۳۶
۶و۷و۱۰ ساختمان های مرتفع در ایران ۷۳۷
۶و۷و۱۱ نتیجه گیری ۷۳۷
۶و۷و۱۲ منابع ۷۳۸

قسمت هایی از فصل هفتم بلند مرتبه سازی در مناطق فرسوده و متراکم

امروزه مناطق متراکم و فرسوده شهری از جمله واقعیتهای شهرها ی بزرگ می باشند که به همراه خـود مسائل، مشکلات و نیازهای خاصی را ایجاد کرده اند. بلندمرتبه سازی به جهت امتیازات و ویژگیهایی کـه دارد می تواند به عنوان راهکار مناسبی جهت بهبود شرایط اینگونه مناطق مورد استفاده قـرار گیـرد . جلـب مشارکت مردمی، اعطای تسهیلات حمایتی، وضع قوانین و مقررات مناسب، کاهش مراحل پیچیـده اداری و بهره گیری از نیروهای مجرب طراح، پیمانکار و مدیریت پروژه راهکارهایی مـی باشـند کـه مـی تواننـد بلندمرتبه سازی را به عنوان یک راه حل کاهش مناطق متراکم و فرسوده شهری یاری رسـانند . شـناخت و غلبه بر مشکلات و چالشها یی که پیش روی بلند مرتبـه سـازی در منـاطق متـراکم و فرسـوده مـی باشـد از جمله مسائل مهمی است که توجه ویژه دست اندرکاران اینگونه پروژه ها را طلب می کند.

فهرست کامل فصل هفتم بلند مرتبه سازی در مناطق فرسوده و متراکم

7-1 ) بررسی نقش بلند مرتبه سازی در توسعه پایدار مناطق فرسوده شهر تهران

۷و۱و۱ چکیده ۷۳۹
۷و۱و۲ مقدمه ۷۳۹
۷و۱و۳ روش تحقیق ۷۴۰
۷و۱و۴ توسعه پایدار ۷۴۰
۷و۱و۵ تعریف و طبقه بندی ساختمان بلند ۷۴۲
۷و۱و۶ سیر تاریخی ۷۴۲
۷و۱و۷ سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران ۷۴۳
۷و۱و۸ مطالعات نظری و آخرین تحقیقات انجام شده ۷۴۵
۷و۱و۹ اهداف و ضوابط طراحی ۷۴۶
۷و۱و۱۰ بلند مرتبه سازی و مناطق متراکم و فرسوده شهری ۷۴۶
۷و۱و۱۰و۱ وضعیت بافت فرسوده تهران ۷۴۸
۷و۱و۱۱ موارد تاثیر گذار در بلند مرتبه سازی ۷۴۸
۷و۱و۱۲ نتیجه گیری ۷۵۱
۷و۱و۱۳ مراجع ۷۵۱

7-2 ) بلند مرتبه سازی ; پاسخی برای کاهش متراکم و فرسوده شهری

۷و۲و۱ چکیده ۷۵۳
۷و۲و۲ مقدمه ۷۵۳
۷و۲و۳ ساختمان بلند ۷۵۴
۷و۲و۴ سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران ۷۵۴
۷و۲و۵ مناطق متراکم و فرسوده شهری ۷۵۶
۷و۲و۶ بلند مرتبه سازی و مناطق متراکم و فرسوده شهری ۷۵۸
۷و۲و۷ جمع بندی و نتیجه گیری ۷۶۰
۷و۲و۸ مراجع ۷۶۰

قسمت هایی از فصل هشتم ارزیابی اثرات بلند مرتبه سازی بر مردم

مقدمه: قرن بیست و یکم با تمام دغدغه های خود سعی دارد که بتواند گامی در راستای حل مشکلات بشر با تیکه بر تکنولوژی و پیشرفت علم بردارد. یکی از این دغدغه های پر اهمیت مکان زندگی وی به شمار می رود. در دهه های اخیر، جهانی شدن باعث ایجاد تغییرات و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی در اکثر نقاط دنیا شده است و شاید شهرها در این زمینه ۳ بیشترین تأثیرپذیری را داشته اند. مسلماً در این میان گسترش شهری از جایگاه بسیار خاصی برخوردار می باشد. هرچند که این موضوع دارای قدمت بسیار زیادی است. ترقی و پیشرفت بی حد و حصر انسان در زمینه های علوم فنی و مهندسی امکانات اقامتی با شرایط و خصوصیات خاصی را مهیا نموده است ساخت وسایل ارتباط جمعی، حمل و نقل، شبکه های اجتماعی به عنوان شاهد پیشرفته ترین آنها با تعریفی قابل توجه تراکم و تمرکز پذیری انسان را در شرایط بسیارخاص قرار داده است. حذف فاصله ها در نیازهای اقتصادی و عملکردی شاید به نوعی زندگی معمولی انسان را تحت الشعاع قرار داده است. امکان در هر حالت افزایش جمعیت و تراکم حضوری های شهری در سایر ایجاد سلامت کالبد انسان با پیشرفت علم پزشکی و تغذیه نیاز دو چندانی را به گستردگی امکان اقامتی انسان رقم میزند. افزایش تراکم، فشرده سازی، توسعه کاربردی مختلط، توسعه میان افراد رشد هوشمند از جعبه ابزارها، روشها و ایده هایی هستند که در سالهای اخیر برای کنترل و بهینه سازی رشد و توسعه شهری مطرح شده اند و بالقوه میتوانند در این زمینه راهگشا نیز باشند و باعث افزایش بهره برداری از زمین، حیات محیط زیست، جلوگیری از رشد بیرویه و دیگر مزایا گردید، اما اگر این ابزارها و ایده ها بدرستی استفاده نشود، تأثیر معکوس برجای می گذارند و می توانند عمق بعد روحی و روانی جامعه را تحت شعاع قرار دهند.حال در این میان گسترش های افقی و عمودی (بلندمرتبه سازی) شهری کمکم مورد ارزیابی و اثرگذاری حاصل از آن قرار گرفت. قطع نظر از آنکه امروزه بلند مرتبه سازی در حوزه توجیهات اقتصادی دارای جایگاه خاصی می باشد، اما یکی از اهداف حاصل از بلندمرتبه سازی، کمبود زمین برای جمعیت رو به رشد، جلوگیری از رشد افقی شهری و نابودی محیط زیست می باشد. با ساخت و ساز بلندمرتبه ها تا حدود زیادی می توان در مصرف زمین صرفه جویی کرد. این ساختمان ها پس از تولد و اتمام ساخت تأثیرات شگرفی را در محله، منطقه، شهر و اجتماع خواهند گذاشت.

فهرست کامل فصل هشتم ارزیابی اثرات بلند مرتبه سازی بر مردم

8-1 ) بلند مرتبه سازی در قرن بیست و یکم با توجه به رویکردهای سلامت و اثر پذیری بر روان و زندگی مردم

۸و۱و۱ چکیده ۷۶۱
۸و۱و۲ مقدمه ۷۶۲
۸و۱و۳ موارد و روش تحقیق ۷۶۲
۸و۱و۴ تعاریف ۷۶۴
۸و۱و۴و۱ ساختمان بلند ۷۶۴
۸و۱و۴و۲ روانشناسی محیطی ۷۶۵
۸و۱و۵ نگاهی به رشتههای تاریخی ۷۶۵
۸و۱و۵و۱ . بلندمرتبهسازی و تبعات روانشناختی محیطی آن در دیرباز ۷۶۵
۸و۱و۵و۲ بلند مرتبهسازی، تأثیرات آن در قرون ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ ۷۶۸
۸و۱و۵و۳ مروری مختصر بر مکتب شیکاگو ۷۶۸
۸و۱و۶ محیط ساخته شده و رفتار انسان: ۷۷۰
۸و۱و۷ مبانی نظری(بررسی دیدگاه عمومی مردم نسبت به مقوله بلند مرتبه سازی) ۷۷۱
۸و۱و۷و۱ دیدگاه موافقان ۷۷۱
۸و۱و۷و۲ دیدگاه مخالفان ۷۷۱
۸و۱و۸ نیازهای رفتاری در ساختمانهای بلندمرتبه (پایدار) ۷۷۲
۸و۱و۸و۱ نیازهای زیستی ۷۷۳
۸و۱و۸و۲ نیازهای امنیتی ۷۷۳
۸و۱و۸و۳ نیازهای اجتماعی ۷۷۴
۸و۱و۸و۴ خودشکوفایی ۷۷۴
۸و۱و۹ بررسی تأثیرات بناهای بلندمرتبه بر ساکنین خردسال و کودکان ۷۷۴
۸و۱و۱۰ بررسی انواع نرخ رشد بلندمرتبه سازی در مقابل جمعیت جهان ۷۷۷
۸و۱و۱۱ بررسی موردی ایران براساس دو پارامتر جمعیت و بلندمرتبهسازی ۷۷۸
۸و۱و۱۲ تأثیرگذاری محیط شهری بر سلامت جامعه ۷۷۹
۸و۱و۱۳ بررسی چالش های آینده ۷۸۴
۸و۱و۱۴ جمع بندی تحقیق ۷۸۵
۸و۱و۱۵ نتیجه گیری ۷۸۵
۸و۱و۱۶ منابع و مآخذ ۷۸۶

8-2 ) بررسی تأثیرات بلندمرتبه سازی بر تصویر ذهنی افراد (نمونه موردی : محله چوگیا , شیراز )

۸و۲و۱ چکیده ۷۸۷
۸و۲و۲ مقدمه ۷۸۸
۸و۲و۳ پیشینه تحقیق ۷۸۸
۸و۲و۴ تصویر ذهنی ۷۸۹
۸و۲و۵ عوامل سازنده سیمای شهر و روابط آنها ۷۹۰
۸و۲و۶ تعریف ساختمان های بلند ۷۹۰
۸و۲و۷ شروع تدوین ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در دنیا ۷۹۱
۸و۲و۸ شکل گیری نخستین بناهای بلند مرتبه تهران ۷۹۱
۸و۲و۹ سال های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی : توسعه افقی شهر ها ۷۹۱
۸و۲و۱۰ تشویق بلند مرتبه سازی ۷۹۱
۸و۲و۱۱ آثار روانشناختی بلند مرتبه سازی ۷۹۲
۸و۲و۱۲ استقرار همجواری و موقعیت ۷۹۲
۸و۲و۱۳ معرفی محله چوگیا ۷۹۳
۸و۲و۱۴ شرح انجام کار ۷۹۳
۸و۲و۱۵ نتیجه گیری ۷۹۴
۸و۲و۱۶ مراجع ۷۹۵

8-3 ) ارزیابی اثرات بلند مرتبه سازی های خارج از ضوابط در ساختمانها در راستای پاسخگویی به تراکم جمعیت (نمونه موردی : کوی فرهنگیان شهرستان اردبیل)

۸و۳و۱ چکیده ۷۹۶
۸و۳و۲ مقدمه ۷۹۷
۸و۳و۳ بلند مرتبه سازی ۷۹۷
۸و۳و۳و۱ مفهوم بلند مرتبه سازی ۷۹۷
۸و۳و۳و۲ ضوابط حاکم بر ساختمان های بلند مرتبه ۷۹۷
۸و۳و۳و۳ لند مرتبه سازی پاسخی به افزایش جمعیت ۷۹۷
۸و۳و۴ تراکم ۷۹۷
۸و۳و۵ سرانه ۷۹۷
۸و۳و۶ طرح مساله ۷۹۸
۸و۳و۷ تحلیل مسئله در محله گزینش شده ۷۹۸
۸و۳و۷و۱ تعداد طبقات و تراکم جمعیت ۷۹۸
۸و۳و۷و۲افزایش تراکم و بررسی سرانه خدماتی ۸۰۲
۸و۳و۸ نتیجه گیری ۸۰۵
۸و۳و۹ منابع ۸۰۶

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *