بسته جامع پژوهشی نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی فنی پارامترهای موثر در جداسازی امولسیون آب نمک از نفت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مطالعات موردی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی اصول، مبانی و آیین نامه های طراحی فرودگاه ها بررسی شده است

روش‌های سنتی نمک‌زدایی از نفت خام برای نفت‌های سبک و متوسط با API بیشتر از ۳۰ مناسب می‌باشند. معمولاً نمک‌زدایی از نفت‌های سنگین در صنعت با استفاده از دستگاه نمک‌زدای الکترواستاتیکی صورت می‌گیرد. نمای کلی از واحد بهره‌برداری و نمک‌زدایی الکترواستاتیک در شکل ۱-۱ نشان داده شده است. در این فرایند ابتدا نفت خام وارد مخازن گاززدایی شده و طی چندین مرحله گاز از نفت جدا می‌شود. تعداد مخازن مورد استفاده متناسب با میزان گاز همراه نفت و فشار گاز ورودی خواهد بود. نفت خروجی از مخزن گاززدایی وارد مخزن ائتلاف کننده شده و با ایجاد زمان ماند کافی، آب آزاد از نفت جدا می‌شود. با افزایش زمان ماند در این مخزن میزان جداسازی افزایش می‌یابد. ساختمان داخلی این مخزن به گونه‌ای است که به نفت خام اجازه می‌دهد حدود ۲۴ ساعت (بسته به میزان نفت خام) در داخل مخزن بچرخد و زمان کافی برای ته‌نشین شدن قطرات آب مهیا شود. در بسیاری از تجهیزات با حرارت دادن به نفت خام و اضافه کردن مواد امولسیون شکن، سرعت جداسازی را افزایش می‌دهند. نفت خامی که از این مخزن خارج می‌شود حدود ۵/۰ تا ۲ درصد آب همراه دارد؛ این مقدار آب وابسته به شرایط فرآیند متغیر می‌باشد. فشار نفت خروجی مخزن ائتلاف‌کننده، توسط تلمبه تقویت شده و وارد مخزن نوسان‌گیر می‌شود. در مخزن نوسان‌گیر، نوسانات شدت جریان گرفته شده و جریان ورودی به مرحله بعد یکنواخت می‌شود. سپس نفت پمپ شده و وارد مبدل‌های حرارتی می‌شود. پس از گرم شدن، جریان نفت به ورودی ائتلاف‌کننده‌های الکتریکی وارد می‌شود. در این بخش مقداری آب شیرین و ماده تعلیق‌شکن به جریان نفت خام تزریق می‌شود. با ترکیب نفت خام آب‌زدایی شده و آب تازه، غلظت نمک در آب موجود در نفت کاهش می‌یابد. در مخزن نمک‌زدای الکترواستاتیک، آخرین ذرات پراکنده آب‌نمک در نفت ته‌نشین و تخلیه می‌شوند. استفاده از میدان الکتریکی و امولسیون‌شکن سرعت ته‌نشین شدن قطرات آب را افزایش می دهد.

قسمت هایی از فصل اول مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

آب رقیق‌کننده‌ای که به جریان نفت خام افزوده می‌شود هم از لحاظ کمیت (مقدار) و هم از لحاظ کیفیت باید مورد توجه قرار گیرد. آب رقیق‌کننده باید به اندازه کافی در دسترس باشد تا موازنه جرم لازم برای رقیق کردن آب‌نمک پراکنده در نفت خام را برآورده کند. از طرفی، کیفیت آب رقیق کننده نیز اهمیت دارد، زیرا اگر آب رقیق کننده کیفیت مطلوب را نداشته باشد، ممکن است باعث بالا بردن pH محیط شود، یا اینکه غلظت مواد تعلیق‌کننده را در محیط افزایش دهد که این عامل موجب افزایش پایداری امولسیون می‌شود. روشن است که برای خارج کردن نمک از نفت خام می‌بایست آب رقیق‌کننده مقدار کمی نمک داشته باشد. جریان‌های آبی که حاوی مقدار زیادی از ذرات کک ،‌ جامدهای معلق و سولفید آهن هستند نباید به‌عنوان آب رقیق‌کننده مورد استفاده قرار گیرند.
ترجیحاً pH آب افزوده شده باید کمتر از ۰/۹ باشد و اگر افزودن آب رقیق‌کننده موجب بالا رفتن pH ‌شود، باید امکان تزریق اسید برای کنترل pH وجود داشته باشد. pH‌ بالا ممکن است تشکیل امولسیون پایدار را تشدید کند در حالی‌که pH کمتر از ۵/۶ نگرانی‌ها را برای خوردگی دستگاه نمک‌زدا افزایش می‌دهد. هم‌چنین غلظت اکسیژن و فلوراید آب رقیق‌کننده می‌بایست به ترتیب کمتر از ppm 02/0 و کمتر از ppm‌۱ باشد [۶].
بخش مهم و اصلی حل کردن آب در نفت خام در مراحل بالادستی دستگاه نمک‌زدا و قبل از پیش گرم کردن صورت می‌گیرد. گرمایش بیش از حد امولسیون موجب تبخیر آب همراه نفت و افزایش حلالیت آب در نفت می‌شود. این پدیده می‌تواند باعث تشکیل کریستال نمک شود. جدا کردن کریستال نمک از نفت بسیار دشوار است. حضور ذرات کریستالی در محیط موجب تشکیل رسوب و گرفتگی مبدل‌های حرارتی می‌شود. شکل ۱-۳ حضور کریستال نمک در نفت خام را نشان می‌دهد.

فهرست کامل فصل اول مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

1-1 ) شبیه سازی بازیات پساب واحد نمک زدابی نفت خام با استفاده از ترکیب غشای اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس

۱و۱و۱ چکیده ۱
۱و۱و۲ مقدمه ۲
۱و۱و۳ روشها ۳
۱و۱و۴ نتایج ۵
۱و۱و۵ بحث و نتیجه گیری ۷
۱و۱و۶ منابع ۸

1-2 ) مدلسازی و شبیه سازی فرآیند نمکزدایی الکترواستاتیک نفت خام

۱و۲و۱ چکیده ۱۵
۱و۲و۲ مقدمه ۲۵
۱و۲و۳ عوامل موثر در پایداری امولسیون ها ۲۷
۱و۲و۴ اندازه قطره ها ۲۷
۱و۲و۵ اختلاف دانسیته فاز پیوسته و فاز پراکنده ۲۷
۱و۲و۶ ویسکوزیته ۲۸
۱و۲و۷ غلظت مواد تعلیق کننده و تعلیق شکن ۲۸
۱و۲و۸ نسبت حجم فازها ۲۹
۱و۲و۹ دما ۳۰
۱و۲و۱۰ تاریخچه جدا کردن آب از نفت خام ۳۰
۱و۲و۱۱ روش های جداسازی آبنمک از نفت خام ۳۱
۱و۲و۱۲ ته نشینی توسط نیروی ثقل ۳۱
۱و۲و۱۳ روش حرارتی ۳۲
۱و۲و۱۴ استفاده از مواد شیمیایی ۳۲
۱و۲و۱۵ شستوشو با آب خالص تر ۳۳
۱و۲و۱۶ روش های مکانیکی ۳۳
۱و۲و۱۷ روش الکتریکی ۳۴
۱و۲و۱۸ استفاده از غشاء ۳۵
۱و۲و۱۹ استفاده از امواج اولتراسونیک و میکروویو ۳۵
۱و۲و۲۰ روش بیولوژیکی ۳۶
۱و۲و۲۱ شرح فرآیند نمکزدایی الکترواستاتیک ۳۶
۱و۲و۲۲ امولسیونسازی در شیر اختلاط ۳۹
۱و۲و۲۳ راندمان اختلاط ۴۰
۱و۲و۲۴ آب رقیق کننده ۴۰
۱و۲و ۲۵ اصول نمکزدایی الکترواستاتیکی ۴۲
۱و۲و۲۶ جریان متناوب ۴۲
۱و۲و۲۷ جریان مستقیم ۴۴
۱و۲و۲۸ ترکیب میدان های متناوب و مستقیم ۴۵
۱و۲و۲۹ فرکانس دوگانه ۴۷

1-3 ) مروری بر تحقیقات گذشته

۱و۳و۱ مطالعات صورت گرفته در زمینه امولسیون سازی ۴۹
۱و۳و۲ مطالعات صورت گرفته در زمینه جداسازی آب از نفت ۵۱

1-4 ) مدلسازی

۱و۴و۱ معادله موازنه جمعیت ۵۶
۱و۴و۲ مدلسازی شیر اختلاط ۵۸
۱و۴و۳ تابع شکست ۵۹
۱و۴و۴ ضریب به هم چسبیدگی ۶۱
۱و۴و۵ آنالیز مسیر حرکت قطره در حضور میدان الکتریکی ۶۳
۱و۴و۶ نیروی الکتریکی القایی ۶۳
۱و۴و۷ نیروی واندروالس ۶۶
۱و۴و۸ توابع حرکت نسبی ۶۸
۱و۴و۹ معادله مسیر حرکت ۶۹
۱و۴و۱۰ مدلسازی دستگاه نمک زدای الکترواستاتیک تحت تأثیر میدان های الکتریکی متناوب افقی و عمودی ۷۰
۱و۴و۱۱ خواص فیزیکی آب نمک و نفت خام ۷۳
۱و۴و۱۲ روش حل معادله موازنه جمعیت ۷۵

1-5 ) نتایج و تحلیل داده ها

۱و۵و۱ نتایج حاصل از مدلسازی شیر اختلاط ۷۹
۱و۵و۲ نتایج آنالیز حرکت قطرات در حضور میدان الکتریکی متناوب ۸۳
۱و۵و۳ نتایج حاصل از مدلسازی دستگاه الکترواستاتیک ۸۵
۱و۵و۴ دستگاه الکترواستاتیک یک مرحل های میدان افقی ۸۷
۱و۵و۵ ارزیابی صحت مدلسازی انجام شده ۹۵
۱و۵و۶ دستگاه الکترواستاتیک دو مرحل های میدان افقی ۹۷
۱و۵و۷ دستگاه الکترواستاتیک میدان عمودی ۱۰۴

1-6 ) نتیجه گیری و پیشنهادات

۱و۶و۱ مراجع ۱۰۹

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی فنی پارامترهای موثر در جداسازی امولسیون آب نمک از نفت

در کارخانه های نمکزدایی معمولا از چند روش در کنار هم جهت حذف ذرات امولسیون(EMULSION) آب نمک استفاده می شود. در این کارخانه ها ابتدا ماده شیمیایی تعلیق شکن (Demulsifier) را به نفت تزریق نموده سپس نفت را در مبدلهای حرارتی پیش گرم و سپس وارد کوره کرده و تا دمای ۶۶ درجه سانتیگراد حرارت داده تا امولسیون آبنمک موجود در نفت ناپایدار شده و جداسازی در مراحل بعدی آسانتر گردد.
در مرحله بعد آب شیرین به میزان ۱ الی ۵ درصد به نفت تزریق کرده، وارد نمک گیر برقی ( electrostatic tank ) کرده و تحت میدان الکتریکی که بوسیله ولتاژ ۱۵۰۰۰ الی ۲۳۰۰۰ ایجاد شده قرارداده تا مولکول های ریز آبنمک بهمدیگر متصل شده و در اثر سنگینی به سمت فاز آبی که در کف نمکگیر قرار دارد حرکت نموده وجداسازی انجام پذیرد .
در شکل شماتیکی مختصر از مراحل جداسازی آب نمک در کارخانه نمکزدایی نشان داده شده است

فهرست کامل فصل دوم بررسی فنی پارامترهای موثر در جداسازی امولسیون آب نمک از نفت

2-1) بررسی فنی پارامترهای موثر در جداسازی امولسیون آب نمک از نفت

۲و۱و۱ چکیده ۱۱۵
۲و۱و۲ مقدمه ۱۱۶
۲و۱و۳ مزایای نمک زدائی از نفت ۱۱۶
۲و۱و۴ امولسیون آب نمک در نفت ۱۱۶
۲و۱و۵ پایداری امولسیون ۱۱۷
۲و۱و۶ رابطه استوکز ۱۱۸
۲و۱و۷ مشخصات نفت شور و شیرین مخزن مورد مطالعه ۱۱۹
۲و۱و۸ روش های نمک زدائی ۱۲۱
۲و۱و۹ بهم پیوستگی ته نشینی ۱۲۱
۲و۱و۱۰ بهم پیوستگی شیمیائی ۱۲۱
۲و۱و۱۱ بهم پیوستگی حرارتی ۱۲۲
۲و۱و۱۲ شستشو با آب تمیز ۱۲۳
۲و۱و۱۳ بهم پیوستگی الکتریکی ۱۲۳
۲و۱و۱۴ بهم پیوستگی مکانیکی ۱۲۳
۲و۱و۱۵ ترکیبی از چند روش بالا ۱۲۳
۲و۱و۱۶ نتیجه گیری و ارائه راهکار ۱۲۴
۲و۱و۱۷ مراجع ۱۲۵

2-2) بررسی اثر دما بر عملکرد ومکزدای الکتریاستاتیک وفت خام

۲و۲و۱ چکیده ۱۲۶
۲و۲و۲ مقدمه ۱۲۷
۲و۲و۳ اثر دما بر نمک زدایی الکترواستاتیکی ۱۲۷
۲و۲و۴ بخش تجربی ۱۲۸
۲و۲و۵ آزمایشات و شبیه سازی ۱۲۸
۲و۲و۶ اثر دما روی چگالی نفت و آب ۱۲۸
۲و۲و۷ اثر دما بر گرانروی نفت خام ۱۲۹
۲و۲و۸ اثر دما بر کارایی واحد نمک زدایی ۱۲۹
۲و۲و۹ نتیجه گیری ۱۳۰
۲و۲و۱۰ منابع ۱۳۰

2-3) بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر نمک زدایی الکتروستاتیک نفت خام و بررسی واحد عملیاتی سروستان از منظر ترمودینامیکی و اقتصادی

۲و۳و۱ چکیده ۱۳۱
۲و۳و۲ مقدمه ۱۳۱
۲و۳و۳ فرآیند نمک زدایی ۱۳۲
۲و۳و۴ شرح فرآیند نمک زدایی ۱۳۲
۲و۳و۵ نمک زدایی الکتروستاتیک ۱۳۲
۲و۳و۶ عوامل موثر بر راندمان جداسازی ۱۳۲
۲و۳و۷ نرخ جریان و خصوصیات نفت خام ۱۳۲
۲و۳و۸ دما ۱۳۳
۲و۳و۹ شدت میدان الکتریکی ۱۳۳
۲و۳و۱۰ نوع و میزان امولسیون زدا ۱۳۴
۲و۳و۱۱ آب شستشو ۱۳۴
۲و۳و۱۲ ممیزی انرژی در واحد نمک زدایی سروستان ۱۳۵
۲و۳و۱۳ محاسبه شاخص مصرف انرژی ۱۳۵
۲و۳و۱۴ تحلیل انحرافات ممیزی انرژی ۱۳۶
۲و۳و۱۵ راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی ۱۳۶
۲و۳و۱۶ نتیجه گیری ۱۳۷
۲و۳و۱۷ منابع ۱۳۷

2-4) بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر نمک زدایی الکتروستاتیک نفت خام و بررسی واحد عملیاتی سروستان از منظر ترمودینامیکی و اقتصادی

۲و۴و۱ چکیده ۱۳۸
۲و۴و۲ مقدمه ۱۳۸
۲و۴و۳ فرآیند نمک زدایی ۱۳۹
۲و۴و۴ شرح فرآیند نمک زدایی ۱۳۹
۲و۴و۵ نمک زدایی الکتروستاتیک ۱۳۹
۲و۴و۶ عوامل موثر بر راندمان جداسازی ۱۳۹
۲و۴و۷ نرخ جریان و خصوصیات نفت خام ۱۳۹
۲و۴و۸ دما ۱۴۰
۲و۴و۹ شدت میدان الکتریکی ۱۴۰
۲و۴و۱۰ نوع و میزان امولسیون زدا ۱۴۱
۲و۴و۱۱ آب شستشو ۱۴۱
۲و۴و۱۲ ممیزی انرژی در واحد نمک زدایی سروستان ۱۴۲
۲و۴و۱۳ محاسبه شاخص مصرف انرژی ۱۴۲
۲و۴و۱۴ تحلیل انحرافات ممیزی انرژی ۱۴۳
۲و۴و۱۵ راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی ۱۴۳
۲و۴و۱۶ نتیجه گیری ۱۴۴
۲و۴و۱۷ منابع ۱۴۴

2-5) مهندسی شیمی )شبیه سازی و کنترل فرآیند(مدلسازی و شبیهسازی فرآیند نمکزدایی الکترواستاتیک نفت خام

۲و۵و۱ چکیده ۱۵۱
۲و۵و۲ مدلسازی و شبیه سازی فرآیند نمک زدایی الکترواستاتیک نفت خام ۱۵۱
۲و۵و۳ مقدمه ۱۶۱
۲و۵و۴ عوامل موثر در پایداری امولسیون ها ۱۶۳
۲و۵و۵ اندازه قطره ها ۱۶۳
۲و۵و۶ اختلاف دانسیته فاز پیوسته و فاز پراکنده ۱۶۳
۲و۵و۷ ویسکوزیته ۱۶۴
۲و۵و۸ غلظت مواد تعلیق کننده و تعلیق شکن ۱۶۴
۲و۵و۹ نسبت حجم فازها ۱۶۵
۲و۵و۱۰ دما ۱۶۶
۲و۵و۱۱ تاریخچه جدا کردن آب از نفت خام ۱۶۶
۲و۵و۱۲ روش های جداسازی آبنمک از نفت خام ۱۶۷
۲و۵و۱۳ ته نشینی توسط نیروی ثقل ۱۶۷
۲و۵و۱۴ روش حرارتی ۱۶۸
۲و۵و۱۵ استفاده از مواد شیمیایی ۱۶۸
۲و۵و۱۶ شستوشو با آب خالص تر ۱۶۹
۲و۵و۱۷ روش های مکانیکی ۱۶۹
۲و۵و۱۸ روش الکتریکی ۱۷۰
۲و۵و۱۹ استفاده از غشاء ۱۷۱
۲و۵و۲۰ استفاده از امواج اولتراسونیک و میکروویو ۱۷۱
۲و۵و۲۱ روش بیولوژیکی ۱۷۲
۲و۵و۲۲ شرح فرآیند نمک زدایی الکترواستاتیک ۱۷۲
۲و۵و۲۳ امولسیون سازی در شیر اختلاط ۱۷۵
۲و۵و۲۴ راندمان اختلاط ۱۷۶
۲و۵و۲۵ آب رقیق کننده ۱۷۶
۲و۵و۲۶ اصول نمک زدایی الکترواستاتیکی ۱۷۸
۲و۵و۲۷ جریان متناوب ۱۷۸
۲و۵و۲۸ جریان مستقیم ۱۸۰
۲و۵و۲۹ ترکیب میدان های متناوب و مستقیم ۱۸۱
۲و۵و۳۰ فرکانس دوگانه ۱۸۳

2-6) مروری بر تحقیقات گذشته

۲و۶و۱ مطالعات صورت گرفته در زمینه امولسیون سازی ۱۸۵
۲و۶و۲ مطالعات صورت گرفته در زمینه جداسازی آب از نفت ۱۸۷

2-7) مدلسازی

۲و۷و۱ معادله موازنه جمعیت ۱۹۲
۲و۷و۲ مدلسازی شیر اختلاط ۱۹۴
۲و۷و۳ تابع شکست ۱۹۵
۲و۷و۴ ضریب به هم چسبیدگی ۱۹۷
۲و۷و۵ آنالیز مسیر حرکت قطره در حضور میدان الکتریکی ۱۹۹
۲و۷و۶ نیروی الکتریکی القایی ۱۹۹
۲و۷و۷ نیروی واندروالس ۲۰۲
۲و۷و۸ توابع حرکت نسبی ۲۰۴
۲و۷و۹ معادله مسیر حرکت ۲۰۵
۲و۷و۱۰ مدلسازی دستگاه نمک زدای الکترواستاتیک تحت تأثیر میدان های الکتریکی متناوب افقی و عمودی ۲۰۶
۲و۷و۱۱ خواص فیزیکی آب نمک و نفت خام ۲۰۹
۲و۷و۱۲ روش حل معادله موازنه جمعیت ۲۱۱

2-8) نتایج و تحلیل داده ها

۲و۸و۱ نتایج حاصل از مدلسازی شیر اختلاط ۲۱۵
۲و۸و۲ نتایج آنالیز حرکت قطرات در حضور میدان الکتریکی متناوب ۲۱۹
۲و۸و۳ نتایج حاصل از مدلسازی دستگاه الکترواستاتیک ۲۲۱
۲و۸و۴ دستگاه الکترواستاتیک یک مرحل های میدان افقی ۲۲۳
۲و۸و۵ ارزیابی صحت مدلسازی انجام شده ۲۳۱
۲و۸و۶ دستگاه الکترواستاتیک دو مرحل های میدان افقی ۲۳۳
۲و۸و۷ دستگاه الکترواستاتیک میدان عمودی ۲۴۰

2-9) نتیجه گیری و پیشنهادات

۲و۹و۱ مراجع ۲۴۵

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مطالعات موردی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

در یک فرآیند بهینه الکترو های توان همزمان میدان ACو DCرا در کنار هم بکار برد تا بازدهی آبزدایی افزایش یابد. میدان الکتریکی ACدر نزدیکی سطح مشترک نفت و آب اعمال میشود، در حالی که میدان الکتریکی DCدر فاز نفت و در بالای این فصل مشترک و در بین تیغه گردد ها برقرار می . در فرآیند الکترواستاتیکی با میدان دوگانه، میتوان عملیات آبزدایی را به طور موثر و در دماهای پایینتر، در مقایسه با سایر فرآیندها انجام داد و در نتیجه بازدهی مصرف انرژی بالاتر خواهد بود.
این نوع نمکگیرها که نمکگیرهای نوع دوقطبی نیز گفته میشوند حاوی آرایشی است از الکترودهای موازی عمودی که سرتاسر ظرف نمکگیر را .است پوشش داده در این نمکگیرها از سه ترانسفرماتور که هر یک دارای یک جفت دیود معکوسکننده بوده و میدان DCرا بین الکترودهای مجاور برقرار میسازد، استفاده میشود که در شکل ۸نشان داده شده است

فهرست کامل فصل سوم مطالعات موردی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

3-1 ) شبیه سازی نمک زدایی الکترواستاتیک میعانات گازی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی با استفاده از دینامیکی سیالات محاسباتی و بهبود عملکرد آن

۳و۱و۱ خلاصه ۲۵۱
۳و۱و۲ مقدمه ۲۵۲
۳و۱و۳ نمک زدایی الکترواستاتیک با جریان مستقیم ۲۵۲
۳و۱و۴ نمک زدایی الکترواستاتیک با جریان متناوب ۲۵۲
۳و۱و۵ تئوری و معادلات حاکم ۲۵۴
۳و۱و۶ هندسه مسئله ۲۵۴
۳و۱و۷ معادلات حاکم ۲۵۷
۳و۱و۸ معادلات پیوستگی ۲۵۷
۳و۱و۹ معادلات ممنتوم ۲۵۷
۳و۱و۱۰ مدل آشفتگی ۲۵۹
۳و۱و۱۱ معادلات حاکم بر قطرات ۲۶۰
۳و۱و۱۲ روش تحقیق ۲۶۱
۳و۱و۱۳ شرایط مرزی ۲۶۱
۳و۱و۱۴ نتایج و بحث ۲۶۱
۳و۱و۱۵ نتیجه گیری ۲۶۵
۳و۱و۱۶ منابع ۲۶۵

3-2 ) ارزیابی وتاثیر میدان الکتریکی درفرایند جداسازی آب ونمک همراه نفت خام یکی از واحدهای نمکزدایی مناطق نفت خیز جنوب

۳و۲و۱ چکیده ۲۶۷
۳و۲و۲ مقدمه ۲۶۷
۳و۲و۳ میدان های الکترواستاتیک ۲۶۸
۳و۲و۴ نیروهای الکترواستاتیک ۲۷۱
۳و۲و۵ تئوری شکست امولسیون آب در نفت در میدان الکتریکی غیریکنواخت ۲۷۵
۳و۲و۶ بحث و نتیجه گیری ۲۷۶
۳و۲و۷ مراجع ۲۷۶

3-3 ) بررسی پارامترهای موثر در فرایند نمکزدایی از نفت نمکی مخزن گچساران

۳و۳و۱ چکیده ۲۷۸
۳و۳و۲ مقدمه ۲۷۹
۳و۳و۳ موقعیت جغرافیایی و وضعیت فعلی مخزن گچساران ۲۷۹
۳و۳و۴ مزایای نمک زدایی از نفت خام ۲۸۰
۳و۳و۵ آنالیز نفت خام مخزن گچساران ۲۸۰
۳و۳و۶ روش های نمک زدایی از نفت خام نمکی مخزن گچساران ۲۸۲
۳و۳و۷ تاثیر مواد شیمیایی ۲۸۲
۳و۳و۸ تاثیر گرما ۲۸۶
۳و۳و۹ تزریق آب رقیق کننده به جریان نفت و اختلاط فازها ۲۸۷
۳و۳و۱۰ بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ۲۹۱
۳و۳و۱۱ مراجع ۲۹۲

3-4 ) بررسی تاثیر میدان های الکتریکی در فراورش نفت خام نمکی

۳و۴و۱ چکیده ۲۹۵
۳و۴و۲ مقدمه ۲۹۵
۳و۴و۳ میدان های الکترواستاتیک ۲۹۷
۳و۴و۴ نیروهای الکترواستاتیک ۲۹۹
۳و۴و۵ تئوری شکست امولسیون آب در نفت در میدان الکتریکی غیر یکنواخت ۳۰۱
۳و۴و۶ اثر تغییرات درجه حرارت بر راندمان جداسازی (دمای بهینه) ۳۰۱
۳و۴و۷ بحث و نتیجه گیری ۳۰۲
۳و۴و۸ منابع ۳۰۳

3-5 ) بررسی تاثیر دما بر راندمان فرایند نمک زدایی در پالایشگاه نفت بندرعباس

۳و۵و۱ چکیده ۳۰۴
۳و۵و۲ مقدمه ۳۰۵
۳و۵و۳ کارهای تجربی ۳۰۵
۳و۵و۴ روش تحقیق ۳۰۶
۳و۵و۵ نتایج حاصل از تست های آزمایشگاهی و شبیه سازی فرآیند ۳۰۷
۳و۵و۶ بحث و ارائه نتایج ۳۰۸
۳و۵و۷ مراجع ۳۰۸

3-6 ) بررسی عوامل موثر بر نمک زدایی از نفت خام

۳و۶و۱ چکیده ۳۰۹
۳و۶و۲ مقدمه ۳۱۰
۳و۶و۳ روش های مختلف شکست امولسیون در فرایند نمک زدایی از نفت خام ۳۱۰
۳و۶و۴ شکست امولسیون ها به روش الکتریکی ۳۱۰
۳و۶و۵ شکست امولسیون ها به روش شیمیایی ۳۱۰
۳و۶و۶ شکست امولسیون ها به روش فیزیکی ۳۱۰
۳و۶و۷ عوامل موثربر نمک زدایی از نفت خام ۳۱۱
۳و۶و۸ زمان رسوب دهی ۳۱۱
۳و۶و۹ تاثیر مواد شیمیایی ۳۱۲
۳و۶و۱۰ تاثیر تزریق ۳۱۳
۳و۶و۱۱ تاثیر گرما ۳۱۳
۳و۶و۱۲ تاثیر مدت زمان اختلاط ۳۱۴
۳و۶و۱۳ تاثیر تغییرات میدان الکتریکی ۳۱۵
۳و۶و۱۴ تاثیر امواج میکروویو ۳۱۵
۳و۶و۱۵ تاثیر ترکیبی عوامل ۳۱۶
۳و۶و۱۶ بحث و نتیجه گیری ۳۱۸
۳و۶و۱۷ مراجع ۳۱۹

3-7 ) فرآیند نمک زدایی نفت خام و اثر آن بر خوردگی بالاسری برج تقطیر

۳و۷و۱ چکیده ۳۲۱
۳و۷و۲ مقدمه ۳۲۲
۳و۷و۳ مواد و روش تحقیق ۳۲۳
۳و۷و۴ بررسی خوردگی در واحدهای تقطیر و برج تقطیر اتمسفریک ۳۲۳
۳و۷و۵ نمک موجود در نفت خام ۳۲۴
۳و۷و۶ تاثیرنمک بر روی کارایی عملکرد نمک زداها ۳۲۷
۳و۷و۷ اندازه گیری نمک های موجود درنفت خام ۳۲۸
۳و۷و۸ نتایج و بحث ۳۲۸
۳و۷و۹ خوراک ورودی پالایشگاه بندرعباس ۳۲۹
۳و۷و۱۰ عوامل ناشی از افزایش ظرفیت ۳۲۹
۳و۷و۱۱ دقت در کنترل پارامترهای موثر بر شرایط بروز خوردگی ۳۲۹
۳و۷و۱۲ نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۳۰
۳و۷و۱۳ مراجع ۳۳۰

قسمت هایی از فصل چهارم روش های نوین در فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

میزان نمک شسته شده از نفت خام پس از عملیات جداسازی، با ثبت تغییر pH آب جدا شده در هر آزمایش بوسیله دسـتگاه یک pH meter اندازه گیری شده است (شکل ۲). میزان ۰٫۷ گرم نمک Fe2SO4.7H20به ۴۰cc آب تازه اضافه شده و سپس ۷cc از محلـول بدسـت آمـده که pH اندازه گیری شده آن ۶٫۱۷ می باشد را به نفت خام اضافه نموده و با اسـتفاده از ۰٫۰۵ گـرم امولسـیفایر و یـک همـزن مغناطیسـی، محلول نفت خام آب شور – اولیه جهت انجام آزمایشات بعدی تهیه شده است. ضمنا باید به این نکته اشاره شود که اضافه نمودن امولسـیفایرتاثیری بر pH محلول ساخته شده نداشته است.
جهت بررسی اثر آب مغناطیسی بر بازدهی جداسازی نمک از نفت خام ابتدا آزمایشاتی در چنـدین مرحلـه بـه انجـام رسـانده شـد. پـس از شستشوی نفت خام شور تهیه شده در مرحله قبل، به دو روش، یک بار با ۴۰cc آب تـازه و چنـدین بـار بـا ۴ ۰ccآب هـای مغناطیسـی بـا قدرتهای مغناطیسی مختلف، مشاهده شد که آب مغناطیسی سریعتر ته نشین شده و مقدار pH کمتری را نشان مـی دهـد کـه بیـانگر ایـن مطلب است که بوسیله آب مغناطیسی نمک بیشتری در مدت زمان کمتر از نفت خام جدا شده است. علاوه بر آن مشاهده شده است که در صورت استفاده از ایجاد ارتعاش بوسیله یک shaker فرآیند ته نشینی سریعتر رخ می دهد(شکل ۳).

فهرست کامل فصل چهارم روش های نوین در فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

4-1 ) اختلال آب رقیق سازی و آب موجود در نفت در فرآیند نمک زدایی از نفت خام به روش الکترواستاتیک

۴و۱و۱ خلاصه ۳۳۱
۴و۱و۲ مقدمه ۳۳۱
۴و۱و۳ فرآیند نمک زدایی الکترواستاتیکی نفت ۳۳۳
۴و۱و۴ آب رقیق سازی ۳۳۶
۴و۱و۵ بازده اختلاط ۳۳۷
۴و۱و۶ پارمتر های موثر در رقیق سازی ۳۳۷
۴و۱و۷ دبی ۳۳۷
۴و۱و۸ کیفیت ۳۳۸
۴و۱و۹ اخلاط آب و نفت ۳۳۹
۴و۱و۱۰ شیوه های اختلاط ۳۴۰
۴و۱و۱۱ شیر های کروی دستی ۳۴۰
۴و۱و۱۲ شیر اختلاط ۳۴۰
۴و۱و۱۳ میکسر های استاتیکی ۳۴۲
۴و۱و۱۴ اختلاط دینامیکی ۳۴۳
۴و۱و۱۵ منابع آب رقیق سازی ۳۴۴
۴و۱و۱۶ علت و اثر ۳۴۶
۴و۱و۱۷ نتیجه گیری ۳۴۷
۴و۱و۱۸ منابع ۳۴۷

4-2 ) مروری بر روش های نمک زدایی آب در صنایع نفت و انرژی و بررسی معیار های مناسب جهت انتخاب بر ترین روش

۴و۲و۱ چکیده ۳۴۹
۴و۲و۲ مقدمه ۳۵۰
۴و۲و۳ مهمترین روش های جداسازی آب از املاح ۳۵۰
۴و۲و۴ روش های حرارتی ۳۵۰
۴و۲و۵ تقطیر ناگهانی چند مرحله ای ۳۵۱
۴و۲و۶ تقطیر چند اثره ۳۵۲
۴و۲و۷ تقطیر با فشرده سازی بخار ۳۵۳
۴و۲و۸ روش های غشابی ۳۵۴
۴و۲و۹ اسمز معکوس ۳۵۴
۴و۲و۱۰ روش های الکترودبالیز و الکتروبالیزمعکوس ۳۵۵
۴و۲و۱۱ معرفی معیار ها ۳۵۶
۴و۲و۱۲ مشخصات خوراک ورودی ۳۵۶
۴و۲و۱۳ کیفیت آب شیرین محصول ۳۵۷
۴و۲و۱۴ نسبت آب تصفیه شده به خوراک ورودی ۳۵۷
۴و۲و۱۵ نوع انرژی مصرفی ۳۵۷
۴و۲و۱۶ هزینه تمام شده به ازای واحد آب تولیدی ۳۵۸
۴و۲و۱۷ نتیجه گیری ۳۵۸
۴و۲و۱۸ منابع ۳۵۹

4-3 ) نمک زدایی نفت خام با استفاده از آب مغناطیسی

۴و۳و۱ چکیده ۳۶۰
۴و۳و۱ مقدمه ۳۶۰
۴و۳و۳ مواد و روش تحقیق ۳۶۱
۴و۳و۴ طراحی عملیات مغناطیسی نمودن آب ۳۶۱
۴و۳و۵ نفت خام ۳۶۲
۴و۳و۶ روش تحقیق ۳۶۲
۴و۳و۷ ارائه نتایج و تحلیل یافته ها ۳۶۳
۴و۳و۸ جمع بندی ۳۶۴
۴و۳و۹ مراجع ۳۶۵

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *