50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی منحنی زیست محیطی کوزنتس

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 600 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش کاربرد منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مقایسه منحنی کوزنتس در آلودگی های محیط زیست، هوا و آب بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش منحنی کوزنتس و انتشار گاز دی اکسیدکربن بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی تاثیر عوامل مختلف اقتصادی بر آلاینده های زیست محیطی با منحنی کوزنتس بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش منحنی کوزنتس و پناهگاه آلایندگی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش منحنی زیست محیطی کوزنتس و سرمایه انسانی بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش روشهای نوین در بررسی آلودگی در اقتصاد بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش نقش توسعه مالی و تجاری در کیفیت محیط زیست بررسی شده است

گرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های آخر قرن بیستم را می بایست زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه تخریب های زیست محیطی احساس می کند؛ نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را بر هم زده است؛ بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر قرار داده است. بنابراین در کنار مشکلاتی که بشر امروز دارد فاجعه بر هم خوردن تعادل زیست محیطی یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های اوست. هر چند تأثیر انسان بر منابع زیست محیطی پیرامون خود عمری به قدمت حیات او دارد؛، اما تخریب و نابودی آن به دنبال انقلاب صنعتی به گونه ای خطرناک شدت یافت و پیشرفت علم و فن آوری انسان را قادر ساخت تا طبیعت را مقهور خویش کند و موجب انهدام تدریجی، اما مستمر محیط زیست گردد. رشد اقتصادی هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت هاست؛ با این حال رشد اقتصادی سریع معمولا باعث ایجاد زیان های جدی به محیط زیست (به دلیل استفاده فزاینده از منابع طبیعی) می شود؛ از این رو یک تضاد بالقوه بین سیاست های رشداقتصادی و وضعیت محیط-زیست وجود دارد. بنابراین، مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است. در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین رشداقتصادی و آلودگی های زیست محیطی در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس می پردازیم. منحنی زیست محیطی کوزنتس بیان می کند که مراحل اولیه ی رشد و توسعه ی اقتصادی بدتر شدن کیفیت زیست محیطی را با خود به همراه دارد؛ ولی در مراحل بعدی رشد و توسعه ی اقتصادی کیفیت محیط زیست، نیز افزایش می یابد؛ به عبارت دیگر افزایش فشار زیست محیطی سریع تر از درآمد در مراحل اولیه ی توسعه است و در سطوح بالای درآمدی نسبت به رشداقتصادی، افزایش فشار زیست محیطی پایین می آید که علت نام گذاری آن به مطالعه ی سیمون کوزنتس (1955) بر می گردد.

قسمت هایی از فصل اول کاربرد منحنی زیست محیطی کوزنتس

ارتباط بين توسعه اقتصادي و شاخص هاي كيفي محيط زيست در طي سالهاي اخير بيشتر بر مبناي منحني زيست محيطي كوزنتسمي باشد كه هم در سطح جهاني و هم در سطح منطقه اي و ملي توسط محققان بسياري مورد بررسي واقع شده است. كه در مورد اثرات زيست محيطي تجارت آزاد آمريكاي شمالي تحقيق كردند كه كار آنها جزء اولين تحقيقات در زمينه منحني كوزنتس مي باشد.گروسمن و كروگر با استفاده از داده هايي كه توسط سيستم نظارت جهاني زيست محيطي GEMSجمع آوري شده بود،رابطه بين شاخص هاي مختلف زيست محيطي و سطح درآمد سرانه را محاسبه كردند. با توجه به نتايج رابطه ميان توليد ناخالص داخلي سرانه و انتشار دي اكسيد گوگرد و ذرات معلق بصورت uوارونه بود.در سال 1995براي آزمون EKCاز يك تابع فرم خلاصه شده و روش پنل ديتا استفاده نمودند.آنها در تحقيقات خود از چهار شاخص تراكم آلودگي هواي شهري،اندازه گيري ميزان اكسيژن ،تراكم آلاينده هاي ته نشين شده و تجمع فلزات سنگين در حوزه هاي آبريز رودخانه هااستفاده كردند.

فهرست کامل فصل اول کاربرد منحنی زیست محیطی کوزنتس

1-1 ) کاربرد منحنی زیست محیطی کوزنتس

1و1و1چکیده 1
1و1و2 مقدمه 3
1و1و3 پیشینه تحقیق 4
1و1و4 مطالعات خارجی 4
1و1و5 مطالعات داخلی 5
1و1و6ا ادبیات موضوعی تحقیق 6
1و1و7 شدت انژی و محاسبه آن 6
1و1و8 عوامل موثر بر شدت انرژی 6
1و1و9 آمار توصیفی و دادهها 7
1و1و10 روش تحقیق 9
1و1و11 تصریح مدل 9
1و1و12 نتایج آزمونهای ریشه واحد در دادههای پانلی 10
1و1و13 نتایج آزمونهای همانباشتگی پانلی 12
1و1و14 آزمون DOLS 13
1و1و15 نتیجه گیری 15
1و1و16 منابع 16

1-2 ) کاربرد منحنی زیست محیطی کوزنتس در بخش کشاورزی ایران

1و2و1 مقدمه 19
1و2و2 مواد و روش ها 19
1و2و3 مبانی نظری و تجربی 20
1و2و4 بحث و نتایج 21
1و2و5 نتیجه گیری و پیشنهادات 22
1و2و6 مراجع 23

1-3 ) بررسی رشد اقتصادی بر آلودگی هوا ( کاربرد منحنی کوزنتس)

1و3و1 چکیده 23
1و3و2 مقدمه 23
1و3و3 مبانی نظری 25
1و3و4 آلودگی هوا 25
1و3و5 روش تحقیق 28
1و3و6 نتایج و بحث 31
1و3و7 منابع و مراجع مورد استفاده 32

1-4 ) منحني زيست محيطي كوزنتس و انتقادات وارده

1و4و1 چکیده 34
1و4و2 کلمات کلیدی 34
1و4و3 مقدمه 34
1و4و4 مروری بر مطالعات انجام شده در سطح بیین الملل 34
1و4و5 نتايج و انتقادات وارد بر تحقيقات صورت گرفته در زمينه منحني زيست محيطي كوزنتس 39
1و4و6 منابع و مآخذ 41

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مقایسه منحنی کوزنتس در آلودگی های محیط زیست، هوا و آب

اقتصاددانان و طرفداران محیط زیست به این نتیجه رسیده¬اند که مراحل اولیه ی رشد و توسعه ی اقتصادی، بدتر شدن کیفیت زیست محیطی را با خود به همراه دارد؛ ولی در مراحل بعدی رشد و توسعه ی اقتصادی کیفیت محیط زیست، نیز افزایش می یابد. این ارتیاط بین تغییر درآمد و کیفیت محیط زیست، منحنی زیست محیطی کوزنتس نام گذاری شده است. در این تحقیق به بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای دو نوع آلودگی (آب و هوا) در دوره ی زمانی (2007-1988) برای گروه کشورهای درحال توسعه و OECD با استفاده از روش Mixed Model پرداخته شده است؛ هم¬چنین در این تحقیق متغیرهای توضیحی دیگری، از قبیل شدت سیاست های زیست محیطی، ساختار صنعتی و ساختار کشاورزی لحاظ شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس، برای هر دو نوع آلودگی و برای هردو گروه از کشورهای منتخب صادق است؛ برای آلودگی هوا در کشورهای درحال توسعه کشورهایی که درآمدسرانه ی آن ها بالاتر از 2235 دلار (قیمت ثابت سال 2005) است از نقطه ی بازگشت منحنی عبور کرده¬اند و برای آلودگی آب کشورهایی که درآمدسرانه ی آن ها بالاتر از 3623 دلار (قیمت ثابت سال 2005) است در قسمت نزولی منحنی زیست¬محیطی کوزنتس قرار گرفته اند. کشورهای OECD برای آلودگی هوا در قسمت صعودی و برای آلودگی آب در قسمت نزولی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار گرفته اند. ساختار صنعتی و کشاورزی در کشورهای درحال توسعه در جهت توسعه ی پایدار عمل نمی کند. صنعت این کشورها پساب صنعتی وکشاورزی آن¬ها، پساب کشاورزی ایجاد می کند؛ ولی در کشورهای OECD سهم عمده ای از پساب های موجود به علت گسترش روز افزون صنایع می باشد؛ و الگوی کشاورزی آن ها در جهت توسعه ی پایدار عمل می کند. سیاست های زیست¬ محیطی در کشورهای درحال توسعه ناموفق و در کشورهای OECD موفق عمل می کند.

فهرست کامل فصل دوم مقایسه منحنی کوزنتس در آلودگی های محیط زیست، هوا و آب

2-1) مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا و آب در کشور های عضو OECD و منتخب در حال توسعه

2و1و1 چکیده 48
2و1و2 مقدمه 58
2و1و3 بیان مسئله 59
2و1و4 ضرورت تحقیق 60
2و1و5 کلمات کلیدی 61
2و1و6 اهداف تحقیق 63
2و1و7 فرضیههای تحقیق 63
2و1و8 روش تحقیق 63
2و1و9 مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق 63

2-2) ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و OECD

2و2و1 مقدمه 65
2و2و2 معیار و مبنای توسعه 65
2و2و3 ویژگیهای مشترک کشورهای درحال توسعه 65
2و2و4 پایین بودن سطح درآمد سرانه 66
2و2و5 کمبود سرمایه و نرخ ناچیز تمرکز سرمایه 66
2و2و6 وجود پدیدهی دوگانگی 66
2و2و7 وابستگی اقتصادی 67
2و2و8 وابستگی به صادرات یک محصول 67
2و2و9 وابستگی به واردات کالاهای صنعتی 67
2و2و10 وابستگی به سرمایههای خارجی 67
2و2و11 نرخ بالای رشد جمعیت 68
2و2و12 نرخ بالای بیکاری 68
2و2و13 بزرگ بودن بخش کشاورزی با بهرهوری پایین 68
2و2و14 ویژگیهای غیر مشترک کشورهای درحال توسعه 69
2و2و15 شرایط طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی 69
2و2و16 ساختار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی متفاوت 70
2و2و17 هدف از رسیدن به توسعه در کلیهی جوامع 70
2و2و18 چگونه میتوان به توسعه رسید؟ 70
2و2و19 تفاوتهای دو جهان 71
2و2و20 حال چه باید کرد؟ 74
2و2و21 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 75
2و2و22 فعالیت و چگونگی گسترش سازمان oecd 76
2و2و23 معرفی بعضی از کمیته های oecd 76
2و2و24 کمیته ی سیاستهای اقتصادی 76
2و2و25 کمیته ی کمک به توسعه 77
2و2و26 کمیته ی مدیریت عمومی 78
2و2و27 کمیته ی تجارت بین المللی 79
2و2و28 محیط زیست 79
2و2و29 کمیته ی آموزش، استخدام، نیروی کار و امور اجتماعی 80
2و2و30 انتقاد وارد بر oecd 81
2و2و31 آلودگی آب 82
2و2و32 تاریخچه ی آلودگی آب 82
2و2و33 تعریف آلودگی آب 82
2و2و34 مقایسه ی آلودگی و پاکیزگی آب 82
2و2و35 عوامل مهم در خواص آب آشامیدنی 84
2و2و36 ویژگیهای آب سالم 84
2و2و37 تعریف آب آلوده 84
2و2و38 انواع آلودگی آب 84
2و2و39 مواد آلوده کنندهی آب 85
2و2و40 مواد آلی 85
2و2و41 BOD 85
2و2و42 موادآلوده کنندهی آلی- مواد مغذی 85
2و2و43 مواد آلوده کنندهی آلی – روغن و گریس 86
2و2و44 باکتریهای کلی فرم 86
2و2و45 مواد جامع معلق 86
2و2و46 زباله ها و فاضلاب های صنعتی 86
2و2و47 مواد شیمیایی مصرف شده در کشاورزی 86
2و2و48 مازاد مواد اتمی 86
2و2و49 آلوده سازهای موجود در هوا 87
2و2و50 آلوده سازهای طبیعی 87
2و2و51 گرما 87
2و2و52 آلودگی آب در جهان 87
2و2و53 پروژه یGEMS 87
2و2و54 رابطه ی انرژی و غذا و آلودگی آب 88
2و2و55 کیفیت آب 89
2و2و56 آلودگی آب وسلامت انسان 89
2و2و57 جلوگیری از آلوده شدن آب 89
2و2و58 آلودگی هوا 90
2و2و59 تعریف آلودگی هوا 90
2و2و60 منابع انتشار آلاینده های هوا 90
2و2و61 آلاینده های هوا 91
2و2و62 گرم شدن زمین یا گرمایش زمین 91
2و2و63 علت گرمایش زمین 92
2و2و64 اثر گلخانه ای 93
2و2و65 پیمان کیوتو 94
2و2و66 راه هایی مقابله با آلودگی هوا 94

2-3) مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

2و3و1 مقدمه 98
2و3و2 منحنی محیط زیستی کوزنتس 98
2و3و3 معرفی منحنی محیط زیستی کوزنتس 98
2و3و4 رابطه ی میان رشداقتصادی و کیفیت محیط زیست 100
2و3و5 نحوه ی شکل گیری منحنی زیست محیطی کوزنتس 101
2و3و6 مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس 103
2و3و7 اثر رشد اقتصادی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس 103
2و3و8 توضیح مبانی منحنی زیست محیطی کوزنتس از دیدگاه کشش درآمدی تقاظا 105
2و3و9 سیاست های زیست محیطی و مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس 107
2و3و10 اثر تجارت بر منحنی زیست محیطی کوزنتس 109
2و3و11 رقابت به سمت پایین 111
2و3و12 قیمت و مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس 112
2و3و13 مدل کلی منحنی زیست محیطی کوزنتس 112
2و3و14 مروری بر مطالعات انجام شده در منحنی زیست محیطی کوزنتس 113
2و3و15 مطالعات انجام شده در داخل کشور 113
2و3و16 مطالعات انجام شده در خارج کشور 115

2-4) داده ها و منابع و روش شناسی برآورد مدل

2و4و1 مقدمه 121
2و4و2 داده ها و منابع و روش شناسی برآورد مدل 121
2و4و3 تخمین مدل برای کشورهای منتخب درحال توسعه 124

2-5) تخمین مدل، نتیجه گیری و پیشنهادات

2و5و1 آزمون اعتبار داده های تابلویی 127
2و5و2 بررسی فرضیه ی زیست محیطی بر یکسان بودن کشور های منتخب در حال توسعه برای آلودگی هوا 127
2و5و3 بررسی فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس برای کشور های منتخب درحال توسعه برای آلودگی آب 131
2و5و4 تخمین مدل برای کشورهای منتخب OECD 134
2و5و5 آلودگی هوا 135
2و5و6 بررسی فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای OECD برای آلودگی آب 138
2و5و7 نتیجه گیری و پیشنهادات 140
2و5و8 نتیجه گیری 140
2و5و9 پیشنهادات 142
2و5و10 منابع 144
2و5و11 منابع فارسی 144
2و5و12 منابع لاتین 145
2و5و13 پیوست ها 148

2-6) ردپاي اکولوژیکی: شاخصی براي بررسی توسعه پایدار

2و6و1 چکیده 152
2و6و2 مقدمه 152
2و6و3 ردپاي اکولوژیکی 153
2و6و4 داده ها و روش تحقیق 154
2و6و5 نتایج 155
2و6و6 منابع 156

2-7) بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در بخش آب شرب و شهری در جهان

2و7و1 چکیده 158
2و7و2 مقدمه 158
2و7و3 مبانی نظری رابطه درآمد- آب مبتنی در فرضیه کوزنتس 160
2و7و4 کمیابی آب و شاخص های آن 161
2و7و5 مدولوژی و داده ها 162
2و7و6 خلاصه و نتیجه گیری 166
2و7و7 منابع فارسی 167

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم منحنی کوزنتس و انتشار گاز دی اکسیدکربن

هر فعالیت اقتصادی می تواند اثرات خارجی مثبت یا منفی بر قسمتهای دیگر جامعه داشته باشد. یکی از این اثرات ایجاد آلودگی می باشد. بخش کشاورزی نیز از آلودگی ناشی از تولید و استفاده از نهادههای شیمیایی، سوختی و … مستثنی نیست. اینن تقیینب بنه بررسی صقت فرضیه منقنی زیست مقیطی کوزنتس بین درامد سرانه کشاورزی ایران و آلودگی گازهای گلخانه ای حاصل از اینن بخش میپردازد. برای انجام این مطالعه از دادههای سری زمانی دوره 0431تا 0430استفاده شده و با روش های اقتصادسنجیسری زمانی صقت این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. یافت ها حاکی از رد فرضیه منقنی Uوارونه کوزنتس در بخش کشاورزی ایران است. و بر این اساس راهکارهایی جهت کاهش انتشار این آلودگی و کمک سایر بخشها در فرایند رشد اقتصادی و توسعه، پیشنهاد شنده است.

فهرست کامل فصل سوم منحنی کوزنتس و انتشار گاز دی اکسیدکربن

3-1 ) بررسی عوامل بر انتشار گاز کربن در کشور های با درآمد متوسط به پایین( با تاکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس EKC)

3و1و1 چکیده 170
3و1و2 مقدمه 171
3و1و3 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 172
3و1و4 مبانی نظری 172
3و1و5 پیشینه تحقیق 173
3و1و6 مطالعه تحقیق 173
3و1و7 مطالعات خارجی 174
3و1و8 معرفی مدل و روش تحقیق 175
3و1و9 تخمین معادله و تفسیر نتایج 176
3و1و10 خلاصه و نتیجه گیری 178
3و1و11 فهرست منابع ماخذ 179

3-2 ) بررسی ارتباط حجم گاز های گلخانه ای و رشد بخش کشاورزی

3و2و1 چکیده 180
3و2و2 مقدمه 181
3و2و3 مبانی و پیشینه تحقیق 182
3و2و4روش تحقیق 183
3و2و5 آزمون استاندارد علیت گرنجر 183
3و2و6 نتایج وبحث 184
3و2و7 نتیجه گیری و پیشنهادات 186
3و2و8 منابع 188

3-3 ) بررسی تاثیر کوتاه مدت مصرف انرژی و نشر دی اکسید کربن بر تولید ناخالص داخلی ایران

3و3و1 چکیده 189
3و3و2 مقدمه 189
3و3و3 ادبیات تحقیق 190
3و3و4 روش شناسی و داده ها 192
3و3و5 برآورد و تجزیه و تحلیل مدل 193
3و3و6 آزمون های ریشه واحد 193
3و3و7 آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته (ADF) 193
3و3و8 آزمون فیایپس – پرون (PP) 194
3و3و9 برآورد مدل خود توضیح با وقفه های گسترده 194
3و3و10 روش همگرایی آزمون باند 194
3و3و11 تشخیص ضرایب مدل کوتاه مدت 195
3و3و12 آزمون های تشخیصی 196
3و3و13 آزمون ثبات ساختاری 196
3و3و14 نتایج 197
3و3و15 منابع 197

3-4 ) بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز CO2 در ایران

3و4و1 چکیده 200
3و4و2 مقدمه 202
3و4و3 مبانی نظری 203
3و4و4 صنعتی شدن 204
3و4و5 نوآوری تکنولوژیکی 205
3و4و6 هزینه های سرمایه 206
3و4و7 مروری بر مطالعات پیشین 206
3و4و8 معرفی الگوی تحقیق و روش برآورد 207
3و4و9 الگوی تحقیق 207
3و4و10 روش آزمون ARDL 208
3و4و11 برآورد الگو و تجزیه و تحلیل یافته ها 209
3و4و12 آزمون ریشه واحد 209
3و4و13 آزمون همگرایی بلند مدت و برآورد ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت در الگویARDL 211
3و4و14 بررسی رابطه علی با استفاده از آزمون علیت به روش تصحیح خطا 212
3و4و15 آزمونهای ثبات و تشخیص 214
3و4و16 نتیجه گیری 215
3و4و17 پیشنهادها 216
3و4و18 منابع 217

3-5 ) رشد اقتصادی و حفظ پایداری محیط زیست و منابع طبیعی ( مطالعه موردی : انتشار گاز CO2 )

3و5و1 چکیده 220
3و5و2 مقدمه 220
3و5و3 روش پژوهش 222
3و5و4 نتایج و بحث 223
3و5و5 نتیجه گیری و پیشنهادات 225
3و5و6 مراجع 226

3-6 ) تخمین پارامترهای منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای اروپایی ( مطالعه موردی : گاز دی اکسید کربن ، ذرات معلق و بروز سل )

3و6و1 چکیده 228
3و6و2 مقدمه 229
3و6و3 پیشیى تحقیق 229
3و6و4 ريش تحقیق 230
3و6و5 وتیج گیري 223
3و6و6 مراجع 223

3-7 ) تخمین پارامترهای منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای اروپایی ( مطالعه موردی : گاز دی اکسید کربن ؛ بروز سل و امید به زندگی در هنگام تولد)

3و7و1 چکیده 237
3و7و2 مقدمه 238
3و7و3 پیشینه تحقیق 238
3و7و4 ريشه تحقیق 239
3و7و5 نتیجه گیری 242
3و7و6 مراجع 242

3-8 ) رشد اقتصادی ، مصرف انرژی و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران و کشور های عضو اوپک

3و8و1 چکیده 247
3و8و2 مقدمه 248
3و8و3 الگو تحقیق 249
3و8و4 برآورد الگو و تحلیل نتایج 250
3و8و5 برآورد مدل 251
3و8و6 تحلیل توابع عکس العمل آنی IRFs 251
3و8و7 تجزیه واریانس FEVDs 254
3و8و8 خلاصه و نتیجه گیری 256
3و8و9 منابع و ماخذ 257

3-9 ) بررسی روند تولید گازهای گلخانهای در مقایسه با GNP بخش کشاورزی ایران )در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس(

3و9و1 چکیده 259
3و9و2 مقدمه 260
3و9و3 مواد و روش ها 262
3و9و4 نتایج و بحث 262
3و9و5 پیشنهادات 264
3و9و6 منابع 265

3-10 ) بررسی اثر همزمان شهري شدن تجارت و تمرکز صنعتی در فرایند رشد اقتصادی بر انتشار گاز CO2

3و10و1 مقدمه 266
3و10و2 مبانی نظری و ادبیات موضوع منحنی زیست محیطی کوزنتس 267
3و10و3 شهری شدن و انتشار CO2 267
3و10و4 رشد اقتصادی و تمرکز مناطق شهری و صنعتی 267
3و10و5 رابطه تجارت آزاد و انتشار آلودگی زیست محیطی 268
3و10و6 روش شناسی پژوهش 268
3و10و7 معرفی الگو 268
3و10و8 تخمین مدل با استفاده از روش رگرسیون 270
3و10و9 رابطه تولید ناخالص داخلیGDP و انتشاردی اکسید کربن 271
3و10و10 رابطه میزان شهري شدن Ur و انتشار اکسید کربن 271
3و10و11 رابطه مصرف انرژي energy و انتشاردی اکسید کربن 271
3و10و12 رابطه میزان تمرکز صنعتی industry و انتشار دی اکسید کربن 271
3و10و13 رابطه میزان صادرات ex و انتشار دي اکسید کربن 272
3و10و14 رابطه میزان واردات im و انتشار دي اکسید کربن 272
3و10و15 نتیجه گیري و پیشنهادات سیاستی 272
3و10و16 منابع و ماخذ 273

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی تاثیر عوامل مختلف اقتصادی بر آلاینده های زیست محیطی با منحنی کوزنتس

تا چندی پیش اکثر کشورهای در حال توسعه به خوبی از نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادی خود آگاه نبودند، به همین دلیل برنامه های جامعی برای حفاظت آنها نداشتند. اما در سالهای اخیر به این امر توجه بیشتری شیده است و اکثر کشورها آگاهی پیدا کرده اند که برای حفظ منابع زیست محیطی خود مدیریتی بر مبنای علوم جدید باید اتخاذ کنند. تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که فعالیت های صحیح کشاورزی، نقش بسیار قابل توجهی در تعادل زیست محیطی و منابع طبیعی دارند و چنانچه نتوانیم به کشاورزی پایدار دست یابیم، بدون تردید حفظ منابع طبیعی رویایی بییش نخواهد بود.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی تاثیر عوامل مختلف اقتصادی بر آلاینده های زیست محیطی با منحنی کوزنتس

4-1 ) رشد کشاورزی و تخریب زیست محیطی ، کاربردی دیگر از منحنی زیست محیطی کوزنتس

4و1و1 چکیده 274
4و1و2 مقدمه 274
4و1و3 مبانی نظری 277
4و1و4 مواد و روش ها 277
4و1و5 نتایج و بحث 279
4و1و6 نتیجه گیری 280
4و1و7 مراجع 281

4-2 ) ارزیابی و تحلیل عوامل بر کاهش آلاینده های زیست محیطی با تاکید بر نقش تحقیق و توسعه R&Dدر کشورهای منتخب

4و2و1 چکیده 283
4و2و2 مقدمه 285
4و2و3 مبانی نظری 286
4و2و4 منحنی زیست محیطی کوزنتس 288
4و2و5 مطالعات تجربی 289
4و2و6 معرفی مدل 290
4و2و7 روش برآورد 290
4و2و8 تفسیر نتایج و یافته ها 292
4و2و9 جمع بندی و توصیه سیاستی 294
4و2و10 منابع و ماخذ 297

4-3 ) بررسی رابطه بین مصرف انرژی،رشد جمعیت ، تجارت خارجی و درآمد سرانه با انتشار دی اکسید کربن (مطالعه موردی 70 کشور درحال توسعه)

4و3و1 چکیده 299
4و3و2 مقدمه 300
4و3و3 روش تحقیق 302
4و3و4 بحث و نتیجه گیری 304
4و3و5 منابع 306

4-4 ) بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی در قالب فرضیه منحنی EKC (مطالعه موردی:کشورهای غیر ساحلی)

4و4و1 چكيده 307
4و4و2 مقدمه 307
4و4و3 روش پژوهش 309
4و4و4 نتایج و بحث 310
4و4و5 نتیجه گیری و پیشنهادات 313
4و4و6 منابع و مراجع 314

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم منحنی کوزنتس و پناهگاه آلایندگی

رشد اقتصادي و توسعه همه جانبه در تمام جوامع در عين حال که اهداف مثبتي تلقي مي شوند، داراي اثرات جانبي منفي بر ديگر حوزه ها از جمله محيط زيست هستند. در ساليان اخير موضوعي که جلب توجه زيادي را برانگيخته، بحث اثرات جانبي منفي جهاني سازي و تجارت آزاد بدون محدوديت بر محيط زيست است، به گونه اي که با ارائه فرضيه پناهگاه آلودگي ، سهم عظي ١م تجارت و نقش پر رنگ جهاني سازي در انتقال آلاينده ها نمايان تر شده است. در اين مطالعه با به کار گيري رهيافت ٢ ARDLو آزمون کرانه ها، به آزمون و تحليل فرضيه پناهگاه آلودگي در رابطه تجاري ايران-چين در بازه زماني ۱۹۸۷-۲۰۰۴براي کدهاي دورقمي ISIC مربوط به صنايع آلاينده پرداختيم. علاوه بر ارائه چهار الگوي غير خطي براي هر چهار صنعت، الگوي غيرخطي ديگري نيز با استفاده از داده هاي تجميع شده اين صنايع برآورد گرديد. نتايج حاکي از Nشکل بودن منحني کوزنتس زيست محيطي، سهم بالاي توليدات کارخانه اي در انتشار کربن، تأييد فرضيه پناهگاه آلودگي از ايران به چين براي کدهاي ۳۴و ۳۵و شناسايي صنايع آلاينده صادراتي با کدهاي ۳۵و ۳۷که فعاليت توليديشان سبب افزايش انتشار دي اکسيد کربن مي شود، بود

فهرست کامل فصل پنجم منحنی کوزنتس و پناهگاه آلایندگی

5-1 ) آيا محيط زيست ايران پناهگاهي براي آلاينده هاي چين است؟ تحليل شواهد تجربي رابطه تجاري ايران-چين

5و1و1 چکيده 315
5و1و2 مقدمه 315
5و1و3 چارچوب نظري مربوط به EKC و PHH 317
5و1و4 مطالعات پيشين 318
5و1و5 توصيف داده ها و ارائه مدل 320
5و1و6 روش شناسي 321
5و1و7 نتايج تجربي 322
5و1و8 جمع بندي و نتيجه گيري 328
5و1و9 مراجع 330

5-2 ) آزمون فرضیه پناهگاه آلایندگی: رویکرد هم انباشتگی پانلی

5و2و1 چکیده 332
5و2و2 مقدمه 333
5و2و3 ادبيات موضوع 334
5و2و4 مبانی نظری 334
5و2و5 مطالعات تجربی 336
5و2و6 معرفی دادهها و مدل تحقيق 338
5و2و7 تخمين و تجزیه و تحليل یافته ها 338
5و2و8 نتيجه گيری 343
5و2و9 منابع 344
5و2و10 پيوست تحقيق 345

5-3 ) نقش فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کیفیت محیط زیست مطالعه موردی: کشورهای خاورمیانه

5و3و1 چکیده 347
5و3و2 مقدمه 348
5و3و3 روش تحقیق 349
5و3و4 آزمون براش- پگان 350
5و3و5 آزمون هاسمن 351
5و3و6 نتیجه گیری 351
5و3و7 پیشنهادات تحقیقاتی 351
5و3و8 منابع 352

قسمت هایی از فصل ششم منحنی زیست محیطی کوزنتس و سرمایه انسانی

سطح بالای تولید آلودگی در جهان امروز باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان است ولی قبل از هر عملی باید شرایط موجود را جهت انجام بررسی کرد تا با شناخت شرایط اقدام به ارائه راه حل نمود. این مطالعه به بررسی ارتباط سطح انتشار CO2به عنوان شاخص آلودگی با سطح درآمد در کشورهایی در سطوح مختلف توسعه انسانی پرداخته و جهت تبیین این ارتباط از منحنی زیست محیطی کوزنتس بهره بردهایم. نمونهها شامل 11کشور از هر دسته توسعه انسانی است و دادههای آن برای سالهای 2212-1115جمع آوری شده است. روش استفاده جهت بررسی دادهها با توجه به نوع دادهها که از نوع پانل است، استفاده از آزمونهای ریشه واحد و هم جمعی جهت کشف وقفه- ها و یافتن نوع ارتباط دادههاست و در نهایت نیز اقدام به مقایسه گروههای مورد مطالعه گردید. نتایج نشان از صدق نظریه زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای با توسعه انسانی بالا و بسیار بالا و رد نظریه برای سایر گروهها شامل کشورهای با توسعه انسانی متوسط و پایین است. نتایج نشان میدهد که تنها رشد شاخصهای درآمدی جهت کاهش سطح آلودگی کافی نیست و سایر شاخصها که در شاخص توسعه انسانی بدان اشاره شده نیز قطعا دارای اهمیت هستند و این اهمیت باتوجه به قرارگیری کشورهایی با درآمدهای سرانه بالا در کشورهای با توسعه انسانی کمتر بیشتر نمود دارد.

فهرست کامل فصل ششم منحنی زیست محیطی کوزنتس و سرمایه انسانی

6-1 ) بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای اپک و آفریقا)

6و1و1 چکیده فارسی 353
6و1و2 مقدمه 355
6و1و3 مبانی نظري 355
6و1و4 پیشینه تحقیق 357
6و1و5 مدل نظري پژوهش 358
6و1و6 بررسی صحت تخمین 360
6 و1و7 آزمونF لیمر 360
6و1و8 آزمون هاسمن 360
6و1و9 برآورد مدل 361
6و1و10 نتیجه گیري 363
6و1و11 منابع 364

6-2 ) بررسی منحنی زیست محیط کوزنتس EKC در کشورهای با سطوح مختلف توسعه انسانی

6و2و1 چکیده 366
6و2و2 مقدمه 367
6و2و3 روش تحقیق 368
6و2و4 نتایج 369
6و2و5 خلاصه و بحث 373
6و2و6 منابع 373

قسمت هایی از فصل هفتم روشهای نوین در بررسی آلودگی در اقتصاد

در بيشتر مطالعات اقتصادي رفتار آلودگي با برآورد منحني زيست محيطي كوزنتس بررسي شده است. در برآوردهاي اقتصادسنجي پارامترها ثابت در نظر گرفته مي شوند. اين در حالي است كه بر اساس نقد لوكاس ثابت فرض كردن اين پارامترها فرضي بزرگ و غير واقعي است. در شبيه سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي پارامترها و رفتار آلودگي در طول زمان و بر اساس وقايع اقتصادي به صورت غير خطي تغيير مي كند. هدف اصلي اين تحقيق برآورد رفتار آلودگي براي اقتصاد ايران با استفاده از روش غير خطي شبكه هاي عصبي مصنوعي مي باشد. نتايج تحقيق فرضيه منحني يستز محيطي كوزنتس Uمعكوس براي اقتصاد ايران را تاييد مي كند. از طرفي نشان داده شده است كه ايران در قسمت صعودي اين منحني . قرار دارد از طرفي با افزايش 157 درصدي درآمد ملي در اقتصاد ايران به نقطه بحراني منحني زيستمحيطي كوزنتس خواهيم رسيد. از طرف ديگر در اين مطالعه رفتار آلودگي بر اثر تغييرات مصرف انرژي فسيلي يك منحني محدب بدست آمده است. بر اساس نتايج تحليل حساسيت صورت گرفته نشان داده شده است كه با افزايش 150درصدي در توليد انرژي هاي تجديدپذير، بيشترين كاهش را در آلودگي معادل 50 درصد براي اقتصاد ايران خواهيم داشت.

فهرست کامل فصل هفتم روشهای نوین در بررسی آلودگی در اقتصاد

7-1 ) کاربرد روش الگوریتم ژنتیک براي برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران

7و1و1 چکیده 375
7و1و2 مقدمه 376
7و1و3 پیشینه پژوهش 377
7و1و4 مبانی نظری 381
7و1و5 روش شناسی 383
7و1و6 برآورد پارامترها و تحلیل نتایج 386
7و1و7 جمع بندی و پیشنهادات 390
7و1و8 منابع و مراجع 391

7-2 ) منحنی زیست محیطی کوزنتس و انرژی های تجدید پذیر: مورد ایران

7و2و1 چكیده 395
7و2و2 مقدمه 396
7و2و3 پیشینه پژوهش 397
7و2و4 مبانی نظری و روش شناسی 399
7و2و5 مبانی نظری 399
7و2و6 روش شناسی 402
7و2و7 برآورد الگو و تحلیل نتایج 405
7و2و8 نتیجه گیری و پیشنهادات 407
7و2و9 منابع و مراجع 408

7-3 ) شبيه سازي رفتار آلودگي در اقتصاد ايران روش شبكه هاي عصبي چند لايه اي MLP

7و3و1 چكيده 411
7و3و2 مقدمه 411
7و3و3 پيشينه پژوهش 412
7و3و4 مباني نظري و روش تحقيق 412
7و3و5 برآورد الگو و تحليل نتايج 413
7و3و6 نتيجه گيري و پيشنهادات 414
7و3و7 منابع 415

قسمت هایی از فصل هشتم نقش توسعه مالی و تجاري در کیفیت محیط زیست

شناخت عوامل اقتصادی مؤثر بر کارائی زیست محیطی میتواند در مدیریت بلند مدت امور کلان در جهت کاهش آلودگی آن مؤثر واقع شود. در این مقاله به برآورد تأثیر توسعه مالی، رشد اقتصادی، مصرف سوختهای فسیلی و آزادی تجاری بر کارائی زیست محیطی از حیث انتشار گاز CO2سهم انتشار CO2از GDPبا استفاده از دادههای سالانه ایران در دوره 1359 – 1388و با بهره گیری از رویکرد ARDLاقدام شده است. نتایج حکایت از آن دارد که علاوه بر وجود روابط بلندمدت میان متغیرها، افزایش رشد اقتصادی آزادی ، تجاری و مصرف سوخت باعث های فسیلی کاهش کارائی زیست محیطی شده در حالی که بر یتأثیر مالی توسعه همچنینندارد این کارائی در برآوردی دیگر با استفاده از مجذور متغیر رشد اقتصادی، وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار گرفت.

فهرست کامل فصل هشتم نقش توسعه مالی و تجاري در کیفیت محیط زیست

8-1 ) ارتباط میان مصرف انرژی ، رشد اقتصادی و آلودگی

8و1و1 چکیده 417
8و1و2 مقدمه 417
8و1و3 توسعه اقتصادی و محیط زیست 418
8و1و4 ارتباط میان رشد اقتصادی و اتشار آلاینده های زیست محیطی 419
8و1و5 توسعه اقتصادی تغییرات ساختاری 420
8و1و6 افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی 420
8و1و7 شهرنشینی و مصرف انرژی 420
8و1و8 افزایش مصرف انرژی در ساختار های شهری 420
8و1و9 رشد جمعیت و انتشار آلودگی 421
8و1و10 اثرات زیست محیطی و انرژی های فسیلی 421
8و1و11 روش های جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی 422
8و1و12 فناوری های نو و کاهش آلاینده ها 422
8و1و13 استفاده از تکنولوژی پینچ 423
8و1و14 استفاده از نانو تکنولوژی 423
8و1و15 نتیجه گیری 423
8و1و16 مراجع 424

8-2 ) بررسی اثرات اقتصادی و توسعه پایدار برکیفیت محیط زیست در کشور های حاشیه خلیج فارس

8و2و1 چکیده 425
8و2و2 مقدمه 426
8و2و3 مبانی نظری 426
8و2و4 مروری بر مطالعات انجام گرفته 429
8و2و5 تصریح مدل و تخمین آن 430
8و2و6 جمع بندی و نتیجه گیری 433
8و2و7 منابع و مآخذ 433

8-3 ) بررسی مسائل زیست محیطی و پیشبینی آستانه درآمد و انتشار آلودگی در اقتصاد ایران

8و3و1 چکیده 436
8و3و2 مقدمه 438
8و3و3 ادبیات موضوع 438
8و3و4 مبانی نظري 438
8و3و5 منحنی زیست محیطی کوزنتس 438
8و3و6 تأثیر توسعه مالی و تجارت بر کیفیت محیط زیست 439
8و3و7 مطالعات تجربی 440
8و3و8 مطالعات خارجی 441
8و3و9 مطالعات داخلی 441
8و3و10 تصریح مدل، دادهها و توضیح متغیرها 442
8و3و11 داده ها 442
8و3و12 روند توسعه مالی و تجارت در ایران 443
8و3و13 تصریح مدل 444
8و3و14 نتایج تحقیق 445
8و3و15 نتیجه گیري 449
8و3و16 پیشنهادها و ارائه توصیه هاي سیاستی 450
8و3و16 منابع 450

8-4 ) بررسی مسائل زیست محیطی و پیشبینی آستانه درآمد و انتشار آلودگی در اقتصاد ایران

8و4و1 چکیده فارسی 454
8و4و2 مقدمه 456
8و4و3 مطالعات تجربی 456
8و4و4 مبانی نظري 459
8و4و5 روش تحقیق 460
8و4و6 روش اقتصاد سنجی 461
8و4و7 روش برآورد الگو 461
8و4و8 آزمون ثبات الگو 463
8و4و9 داده هاي مورد استفاده و روش انجام تحقیق 464
8و4و10 برآورد مدل ارائه شده 464
8و4و11 بررسی پایایی متغیرها 464
8و4و12 رابطه ي پویا 465
8و4و13 برآورد الگوي بلند مدت 466
8و4و14 برآورد الگوي تصحیح خطا ECM 467
8و4و15 آزمون ثبات ساختاري 468
8و4و16 نتایج و پیشنهادها 469
8و4و17 فهرست منابع 470

8-5 ) تقاضای مجانی کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار

8و5و1 چکیده 472
8و5و2 مقدمه 474
8و5و3 چارچوب نظری 474
8و5و4 کششهای درآمدی تقاضا و تمایل کیفیت محیط زیست 474
8و5و5 فرضیه محیط زیستی کوزنتس 476
8و5و6 نتیجه گیری و بحث 478
8و5و7 منابع 478

8-5 ) اثرات توسعه مالی، رشد اقتصادی، مصرف سوخت های فسیلی و آزادی تجاری بر کارائی زیست محیطی ابران

8و6و1 چکیده 481
8و6و2 مقدمه 481
8و6و3 مروری بر مبانی نظری و مطالعات تجربی 482
8و6و4 جایگاه ایران از نظر کارائی زیست محیطی 486
8و6و5 تصریح مدل و داده ها 487
8و6و6 برآورد رابطه اول و تجزیه و تحلیل یافته ها 488
8و6و7 برآورد رابطه دوم و تجزیه و تحلیل یافته ها 490
8و6و8 نتیجه گیری و ارائه توصیه های سیاستی 492
8و6و9 منابع و مراجع 493
8و6و10 منابع فارسی 493
8و6و11 منابع لاتین 494

8-7 ) بررسی تأثیر مصرف انرژی و رشد اقتصادی بر آلودگی محیطزیست

8و7و1 چکیده 497
8و7و2 مقدمه 498
8و7و3 رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی 498
8و7و4 مصرف انرژی، رشد اقتصادی و محیط زیست 499
8و7و5 منحنی زیست محیطی كوزنتس 500
8و7و6 پیشینه تحقیق 501
8و7و7 مطالعات خارجی 501
8و7و8 مطالعات داخل 502
8و7و9 برآورد الگو 502
8و7و10 تحلیل توصیفی دادهها 503
8و7و11 تخمیین الگو 503
8و7و12 تعیین مانایی دادها 503
8و7و13 تخمین مدل 504
8و7و14 تحلیل نتایج تخمین مدل آلودگی هوا در كشور ایران 504
8و7و15 نتیجه گیری 505
8و7و16 فهرست منابع 506

8-8 ) بررسی اثر سر ریز فناوری بر آلودگی زیست محیطی در کشورهای منتخب

8و8و1 چکیده 508
8و8و2 مقدمه 508
8و8و3 مبانی نظری 509
8و8و4 سرمایه گذاري مستقیم خارجی و رشد اقتصادي 509
8و8و5 کیفیت زیست محیطی و رشد اقتصادي 510
8و8و6 سرمایه گذاري مستقیم خارجی و کیفیت محیط زیست 513
8و8و7 مطالعات تجربی 513
8و8و8 تصریح مدل(مواد و روش) 514
8و8و9 آزمون هاي پایایی در داد هاي ترکیبی 514
8و8و10 روش برآورد مدل 515
8و8و11 نتیجه گیري و تحلیل نتایج 517

8-9 ) بررسی تأثیر دولت و رشد اقتصادي بر آلودگی محیط زیست

8و9و1 چکیده 520
8و9و2 مقدمه 521
8و9و3 رشد اقتصادي و اثرات زیست محیطی 522
8و9و4 منحنی زیست محیطی کوزنتس 522
8و9و5 پیشینه تحقیق 523
8و9و6 مطالعات خارجی 524
8و9و7 مطالعات داخل 524
8و9و8 برآورد الگو 525
8و9و9 نتیجه گیري 525
8و9و10 منابع 526

8-10 ) بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پریک : یک تحلیل میتنی بر داده های پانل

8و10و1 چکیده 527
8و10و2 مقدمه 528
8و10و3 کشور های عضو پریک 529
8و10و4 منحنی زیست محیطی کوزنتس 530
8و10و5 داده ها و روش شناسی 532
8و10و6 روش شناسی اقتصاد سنجی 532
8و10و7 آزمون های ریشه واحد 537
8و10و8 آزمون های هم انباشتگی پانل 538
8و10و9 آزمون برابری عرض از مبداء ها ( آزمون اعتبار استفاده از روش پانل ) 541
8و10,10 آزمون هاسمن ( گزینش بین اثرات ثابت و تصادفی) 543
8و10و11 آزمون فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس 544
8و10و12 نتیجه گیری 547
8و10و13 منابع 548
8و10و14 نتایج ریشه واحد 551
8و10و15 نتایج آزمون انباشتگی کائو 554
8و10و16 نتایج آزمون F لیمر برای اعشار استفاده از روش پانل 555
8و10و17 نتایج آزمون هاسمن (گزینش بین اثرات ثابت و تثادفی ) 556
8و10و18 نتایج تصریح مدل 558
8و10و19 آمار های توصیفی داده های کشورهای عضو بریک 559

8-11 ) بررسی تأثیر دولت و رشد اقتصادی بر آلودگی محیطزیست ( آلودگی هوا )

8و11و1 چکیده 560
8و11و2 مقدمه 560
8و11و3 رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی 561
8و11و4 دولت و اثرات زیست محیطی 561
8و11و5 منحنی زیست محیطی کوزنتس 561
8و11و6 پیشینه تحقیق 563
8و11و7 مطالعات خارجی 563
8و11و8 مطالعات داخل 564
8و11و9 برآورد الگو 564
8و11و10 تخمیین الگو 565
8و11و11 تعیین مانایی دادها 565
8و11و12 تخمین مدل 565
8و11و 13 تحلیل نتایج تخمین مدل آلودگی هوا در کشور ایران 566
8و11و14 نتیجه گیری 567
8و11و15 فهرست منابع 568

8-12 ) تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر محیط زیست

8و12و1 چکیده 570
8و12و2 مقدمه 571
8و12و3 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 571
8و12و4 بیان مسئله و بحث 572
8و12و5 تجارت رشد اقتصاد 572
8و12و6 بررسی کشور ایران 575
8و12و7 نتیجه گیری و ارائه راهکار 576
8و12و8 منابع و مآخذ 578

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید