بسته جامع پژوهشی صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۷۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش انرژی خورشیدی، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش اینورترهای مبتنی بر سلول های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید در پنل های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ذخیره سازهای انرژی برای سلول های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش روشهای افزایش بازدهی سلول های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش مکانیابی بهترین محل برای سلول های خورشیدی با GISبررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش راه اندازی خط تولید سلول های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل نهم این پژوهش کاربرد سلولهای خورشیدی در پهبادها، ماهواره ها و فضاپیما بررسی شده است

خورشید یک راکتور هستهای طبیعی بسیارعظیم است، که ماده در آن جا بر اثر همجوشی هستهای به انرژی تبدیل میشود و هر روز حدود ۳۵۰ میلیارد تن از جرمش به تابش تبدیل می شود، دمای داخلی آن حدود ۱۵ میلیون درجه سانتیگراد است. انرژیی که بدین ترتیب به شکل نور مرئی ، فرو سرخ و فرابنفش به ما میرسد ۱ کیلو وات بر متر مربع است. خورشید به توپ بزرگ آتشین شباهت دارد که صد بار بزرگتر از زمین است . این ستارهها از گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. گازها انفجارهای بزرگی را بوجود می آورند و پرتوهای قوی گرما و نور را تولید می کنند. این پرتوها از خورشید بسوی زمین می آیند در طول راه ، یک سوم آنها در فضا پخش می شوند و بقیه بصورت انرژی گرما و نور به زمین می رسند. میدانیم که سرعت نور ۹۱۱۱۱۱ کیلومتر در ثانیه است.از سوی دیگر ، ۸دقیقه طول میکشد که نور خورشید به زمین برسد. بنابراین میتوان فاصله خورشید تا زمین را حساب کرد. دراین مسیر طولانی ، مقدار زیادی از نور و گرمای خورشیداز دست میرود، اما همان اندازهای که به زمین میرسد، کافی است تا شرایط مناسبی برای زندگی ما و جانوران و گیاهان بوجود آید.در مورد پیدایش خورشید فرضیهای که بیشتر مورد قبول واقع شده، این است که منشاء ایجاد خورشید توده ای ابری شکل گازهائی هستند که تشکیل دهنده عمده آنها هیدروژن بوده است. در مرحله اول و در نتیجه نیروی جاذبه مرکزی، ذرات هیدروژن روی هم متراکم شده ودراثر تراکم، تصادم شدیدی بین ذرات هیدروژن بوجود آمده ودر نتیجه افزایش بیش ازحد فشارو دما، تحولات هستهای پدید آمده و حاصل آن آزاد شدن منابع عظیم انرژی بوده است از مجموع انرژی تابشی خورشید که بوسیله زمین و جو آن دریافت میشود در حدود ۹۰ درصد آن مجدداً به فضای خارج از جو بازتاب میگردد.
قسمت اعظم این بازتابی در جو زمین در برخورد اشعه با ابرها و غبارهای جوی انجام میگیرد و بخش کمتری از آن، در سطح زمین در نتیجه انعکاس اشعه بوسیله آبها – برفها و سنگریزهها حادث میشود. قسمتی از باقیمانده انرژی، در حین عبور از جو زمین،دراثر برخورد باذرات هوا و غبارو بخار آب وجود در جو، به دفعات زیاد تغییر مسیر داده و پس از این برخوردها، به صورت تشعشعات پراکنده به سطح زمین و یا فضای خارج تابیده میشود. همچنین در حدود ۰۱ الی ۰۰ درصدانرژی تشعشعی دریافت شده از خورشید، به وسیله ذرات بخارآب – کربن دیاکسید وازون موجود در جو زمین جذب میشود.
قابل توجه است که در طبقات فوقانی جو زمین، گازازون تقریباً تمام اشعه ماوراءبنفش را جذب میکندواین تصفیه اشعه ازنظر سلامت زندگی انسان ها حائز اهمیت فوق العاده ایست زیرا که اشعه ماوراء بنفش در پوست و چشم انسان تأثیرات بسیار نامطلوب دارد .بخار آب و کربن دی اکسید در طبقات تحتانی جو زمین،اشعه مادون قرمز را جذب میکند.
خورشید زمین را گرم و روشن میکند. گیاهان و جانوران نیزانرژی خورشیدی را لازم دارند تازنده بمانند.اگر خورشید نبود یا از زمین خیلی دورتر بود و گرمای کمتر به ما میرسید،سطح زمین خیلی سرد و تاریک میشد و هیچ موجودی نمیتوانست روی آن زندگی کند.همه مابه انرژی نیاز داریم، انرژی انندنیرویی نامرئی در بدن ما وجود دارد و آن را بکار میاندازد. اگرانرژی به بدن نرسد،توانایی انجام کار را ازدست میدهیم و پس ازمدتی میمیریم. ما انرژی را از غذایی که میخوریم یدست می آوریم. با هر حرکت و کاری که انجام میدهیم، بخشی از انرژی موجود در بدن صرف می شود.حتی برای خواندن این مطلب هم مقداری انرژی لازم است. برای همین باید هر روز غذاهای کافی و مناسبی را بخوریم. گیاهان و جانوران نیز برای زنده ماندن و رشد و حرکت،به انرژی نیازدارند، که منشأ همه اینها از خورشید می باشد . تمام دستگاهها و ماشین های ساخته شده بدست انسان نیز با استفاده از انرژی کار میکنند. بسیاری ازاین ماشین ها برقی هستند. حتما شما هم از دستگاه هایی مثل رادیو ، تلویزیون ، اطو ، یخچال و … استفاده میکنید. اگر به هر دلیلی برق خانه قطع شود،تمام این دستگاه ها از کارمی افتند و بدون استفاده میشوند، اما آیا میدانید برق چطور تولید میشود؟ برای تولید برق،سوخت هایی مثل زغال سنگ نفت و گاز را میسوزانیم. این نوع سوخت ها را سوخت فسیلی می نامند. سوخت های فسیلی ازباقی مانده گیاهان وجانورانی بوجودآمدهاندکه میلیونها میلیون سال قبل روی زمین زندگی میکردند. وقتی این جانوران و گیاهان مردند و از بین رفتند، سالهای زیادی زیر فشار لایه های زمین ماندند تا به زغال سنگ و نفت و گاز تبدیل شدند و میبینیم که همه انواع مختلف انرژی که قبل تبدیل به یکدیگر نیز هستنداز یک منبع به نام خورشید ناشی شده و یا به آن مربوط می شود.
تابش خورشید منشأ اغلب انرژی هایی است که درسطح زمین در اختیار ما قرار دارد:
باد : ناشی از اختلاف دمای هوا و حرکت نسبی اتمسفر زمین است.
آبشار : ناشی از تبخیر و بارانی که از آن نتیجه میشود.
چوب ، زغال سنگ ، نفت و … که منشا گیاهی دارند به کمک کلروفیل و خورشید ساخته شده اند

قسمت هایی از فصل اول انرژی خورشیدی، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی

سلول خورشیدی عبارت از قطعات نیمه رسانایی هستندکه انرژی تابشی خورشید رابه انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.رسانندگی این موادبه طور کلی به دما،روشنایی ,میدان مغناطیسی و مقدار دقیق ناخالصی موجود در نیمه رسانابستگی دارد.یک سلول خورشیدی از جنس سیلیکن ،ولتاژی بین ۵٫۰ تا ۶٫۰ ولت تولید میکندو به همین دلیل تعدادزیادی از سلول هارادر یک ماژول خورشیدی به صورت سری متصل می کنند تاسطح ولتاژ بیشتری حاصل شود.
سلول خورشیدی که عنصر اصلی تشکیل دهنده یک آرایه فتوولتائیک است از یک پیوند نیمه هادی n-p از جنس سیلیکن ساخته می شود. برخورد فوتون های نور خورشید به سلول خورشیدی سبب تولید الکترون در نیمه هادی گشته و با اتصال بار الکتریکی ، جریان الکتریکی جاری می شود.
تأسیساتی که بااستفاده ازآنهاانرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل می‌شود نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده می‌شوداین تأسیسات بر اساس انواع متمرکز کننده‌های موجود و بر حسب اشکال هندسی متمرکز کننده‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:
• نیروگاههایی که گیرنده آنها آینه‌های سهموی ناودانی هستند.
• نیروگاه‌هایی که گیرنده آنها در یک برج قرار داردو نور خورشید توسط آینه‌های بزرگی به نام هلیوستات به آن منعکس می‌شود.(دریافت کننده مرکزی)
• نیروگاه‌هایی که گیرنده آنها بشقابی سهموی (دیش) می‌باشد.

فهرست کامل فصل اول انرژی خورشیدی، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی

1-1 ) انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی

۱٫۱٫۱ انرژی خورشیدی ۹
۱٫۱٫۱٫۱ مقدمه ۱۰
۱٫۱٫۱٫۲ تاریخچه ۱۳
۱٫۱٫۱٫۳ تعاریف ۱۳
۱٫۱٫۱٫۴ نرژی جنبشی: ۱۴
۱٫۱٫۱٫۵ انرژِی پتا نسیل: ۱۵
۱٫۱٫۱٫۶ اصل بقای جرم وانرژی ۱۷
۱٫۱٫۱٫۷ منبع انرژی خورشیدی ۲۰
۱٫۱٫۱٫۸ ویژگی های ا نرژی خورشیدی ۲۰
۱٫۱٫۱٫۹ نیازهاومحدودیت های انرژى خورشیدى ۲۱
۱٫۱٫۱٫۱۰ کاربرد های ا نرژی خورشیدی ۲۳
۱٫۱٫۱٫۱۱ سیستمهای فتوبیولوژیک ۲۵
۱٫۱٫۱٫۱۲ سیستمهای فتوشیمیایی ۲۵
۱٫۱٫۱٫۱۳ سیستمهای فتوولتائیک ۲۵
۱٫۱٫۱٫۱۴ سیستم های حرارتی و برودتی ۲۵
۱٫۱٫۱٫۱۵ سیستمهای فتوبیولوژی ۲۶
۱٫۱٫۱٫۱۶ سیستمهای شیمی خورشیدی ۲۶
۱٫۱٫۱٫۱۷ سیستمهای فتوولتائیک ۲۷
۱٫۱٫۱٫۱۸ سیستمهای حرارتی خورشیدی ۲۹
۱٫۱٫۱٫۱۹ موقعیت کشورایران ازنظرمیزان دریافت انرژی خورشیدی ۳۰
۱٫۱٫۲ صفحات فوتوولتائیک ۳۱
۱٫۱٫۲٫۱ مقدمه ۳۲
۱٫۱٫۲٫۲ استفاده از الکتریسته PV درکشورهای درحال توسعه ۳۲
۱٫۱٫۲٫۳ طبیعت ومهیابودن تابش خورشیدی ۳۳
۱٫۱٫۲٫۴ سلول PV،ماژولها وآرایه ها ۳۳
۱٫۱٫۲٫۵ سیستم های PV خورشیدی ۳۴
۱٫۱٫۲٫۶ کاربردهای PV درکشورهای کمتر توسعه یافته ۳۴
۱٫۱٫۲٫۷ سیستم های هیبرید ۳۴
۱٫۱٫۲٫۸ فانوسهای خورشیدی ۳۴
۱٫۱٫۲٫۹ سلول خورشیدی ۳۵
۱٫۱٫۲٫۱۰ مبانی فیزیکی سلول های خورشیدی ۳۷
۱٫۱٫۲٫۱۱ موادتشکیل دهنده سلول های خورشیدی ۴۰
۱٫۱٫۲٫۱۲ استفاده از نانو لوله های کربنی در ساخت پیلهای خورشیدی ۴۱
۱٫۱٫۲٫۱۳ پدیده فتوولتائیک ۴۲
۱٫۱٫۲٫۱۴ سیستم فتوولتائیک ۴۴
۱٫۱٫۲٫۱۵ اصول کار یک پنل فتوولتائیک ۴۸
۱٫۱٫۲٫۱۶ مراحل اصلی طراحی ۵۰
۱٫۱٫۲٫۱۷ مشخصه الکتریکی آرایه فتوولتائیک درشرایط استاندارد ۵۰
۱٫۱٫۲٫۱۸ مشخصه توان دوآرایه متحرک وثابت درطول روز: ۵۲
۱٫۱٫۲٫۱۹ انواع روشهای استفاده ازسیستمهای فتوولتائیک ۵۹
۱٫۱٫۲٫۲۰ سیستم های متصل به شبکه سراسری برق ۵۹
۱٫۱٫۲٫۲۱ سیستم های مستقل ازشبکه ۶۰
۱٫۱٫۲٫۲۲ کاربردصفحات فتوولتائیک ۶۱
۱٫۱٫۲٫۲۳ فتوولتاییک های یکپارچه ساختمان: ۶۱
۱٫۱٫۲٫۲۴ صفحات نمای ساختمان ۶۳
۱٫۱٫۲٫۲۵ نماهای نیمه شفاف ۶۵
۱٫۱٫۲٫۲۶ سیستمهای سایبان ۶۶
۱٫۱٫۲٫۲۷ مصالح بام ۶۷
۱٫۱٫۲٫۲۸ نورگیرها ۶۸
۱٫۱٫۲٫۲۹ میزان تولیدانرژی الکتریکی بوسیله یک سیستم فتوولتائیک ۷۰
۱٫۱٫۲٫۳۰ بهره برداری ازسیستمهای فتوولتائی برای استفاده ازا نرژی خورشیدی درسطح جهان ۷۰
۱٫۱٫۲٫۳۱ آرایه فتوولتائیک متحرک جهت افزایش توان خروجی سلولهای خورشیدی ۷۴
۱٫۱٫۲٫۳۲ تأثیرزاویه تابش نورخورشیدبرسطح سلول درمیزان تبدیل انرژی ۷۵
۱٫۱٫۲٫۳۳ تأثیرزاویه کلکتوردرجذب ا نرژی خورشیدی ۷۷
۱٫۱٫۲٫۳۴ آسیب پذیری دستگاههای فتوولتائیک ۸۰
۱٫۱٫۲٫۳۵ عمده دلایل توجه به صنعت فتوولتاییک دریک دهه اخیر ورشد سالانه آن ۸۱
۱٫۱٫۲٫۳۶ برآورد هزینه سیستمهای برق خورشیدی ۸۱
۱٫۱٫۲٫۳۷ کم شدن نگرانی هادرباره ی آلودگی ناشی ازساخت سلول های خورشیدی ۸۳
۱٫۱٫۲٫۳۸ دودکش خورشیدی ۸۴
۱٫۱٫۲٫۳۹ اصول کار ۸۶
۱٫۱٫۲٫۴۰ توان خروجی ۸۷
۱٫۱٫۲٫۴۱ کلکتور: ۸۹
۱٫۱٫۲٫۴۲ ذخیرهسازی ۸۹
۱٫۱٫۲٫۴۳ برج ۹۰
۱٫۱٫۲٫۴۴ توربینها ۹۰
۱٫۱٫۲٫۴۵ مدل آزمایشی ۹۱
۱٫۱٫۲٫۴۶ تحولات آینده ۹۲
۱٫۱٫۲٫۴۷ نتیجهگیری ۹۳
۱٫۱٫۳ نیروگاه های خورشیدی ۹۵
۱٫۱٫۳٫۱ انواع نیروگاه های خورشیدی ۹۶
۱٫۱٫۳٫۲ کوره خورشیدی ۱۰۶
۱٫۱٫۳٫۳ طول عمر مولدهای برق خورشیدی ۱۰۶
۱٫۱٫۳٫۴ مزیت نسبی سیستم های مولد خورشیدی ۱۰۷
۱٫۱٫۳٫۵ سیستم های ) پکیج ( مستقل تامین برق خورشیدی ۱۰۸
۱٫۱٫۳٫۶ منابع ومآخذ ۱۰۹
۱٫۱٫۳٫۷ سایت ها ۱۱۰

1-2 ) سلول های خورشیدی

۱٫۲٫۱ چکیده ۱۱۱
۱٫۲٫۲ معرفی خورشید ۱۱۲
۱٫۲٫۳ تعریف فتوولتائیک ۱۱۲
۱٫۲٫۴ تاریخچه ۱۱۲
۱٫۲٫۵ ساختار سلول فتوولتائیک ۱۱۳
۱٫۲٫۶ نحوه استخراج سیلیکون ۱۱۳
۱٫۲٫۷ تولید سیلیسم نوع P , N ۱۱۳
۱٫۲٫۸ مراحل ساخت سلول فتوولتائیک ۱۱۳
۱٫۲٫۹ چگونگی تولید برق توسط اتصا ل N-P ۱۱۳
۱٫۲٫۱۰ ولتاژ و آمپراژ تولیدی سلول ها ۱۱۴
۱٫۲٫۱۱ مجموعه سلول ها ۱۱۴
۱٫۲٫۱۲ راندمان و عملکرد ۱۱۴
۱٫۲٫۱۳ انواع سلول های خورشیدی ۱۱۵
۱٫۲٫۱۴ میزان و هزینه تولید برق به روش فتوولتائیک ۱۱۵
۱٫۲٫۱۵ محدودیت های فتوولتائیک ۱۱۵
۱٫۲٫۱۶ مزایای فتوولتائیک ۱۱۵
۱٫۲٫۱۷ جهت قرار دادن پنل ها ۱۱۶
۱٫۲٫۱۸ عمر سلول ها ۱۱۶
۱٫۲٫۱۹ موارد استفاده از سلول های فتوولتائیک ۱۱۶
۱٫۲٫۲۰ منابع ۱۱۷

1-3 ) کلیات سلول های خورشیدی مورد استفاده

۱٫۳٫۱ چکیده ۱۹۹
۱٫۳٫۲ مقدمه ۱۲۰
۱٫۳٫۳ سلول های خورشیدی ۱۲۱
۱٫۳٫۴ سلول های خورشیدی غیر آلی ۱۲۱
۱٫۳٫۵ سلول های خورشیدی آلی ۱۲۱
۱٫۳٫۶ طبقه بندی سلول های خورشیدی بر اساس نوع عناصر بکار رفته در آنها ۱۲۱
۱٫۳٫۷ طبقه بندی سلول های خورشیدی بر اساس نوع ساختمان کریستالی آنها ۱۲۲
۱٫۳٫۸ طبقه بندی سلول های خورشیدی پلیمری بر اساس نوع عناصر بکار رفته و نوع ساختار در آنها ۱۲۳
۱٫۳٫۹ ساخت سلول خورشید در ایران ۱۲۵
۱٫۳٫۱۰ ظرفیت تولید ۱۲۵
۱٫۳٫۱۱ سرمای هگذاری ۱۲۵
۱٫۳٫۱۲ ماهواره های دریافت کننده انرژی خورشیدی ۱۲۶
۱٫۳٫۱۳ علل احتیاج به سلول های خورشیدی ۱۲۶
۱٫۳٫۱۴ نتیجه گیری ۱۲۷
۱٫۳٫۱۵ مراجع ۱۲۷

1-4 ) مروری بر انواع مختلف سلولهای خورشیدی ومکانیزم عملکرد آنها

۱٫۴٫۱ چکیده ۱۲۹
۱٫۴٫۲ ABSTRACT ۱۲۹
۱٫۴٫۳ مقدمه ۱۳۰
۱٫۴٫۴ مقدمه ای بر انرژی خورشیدی ۱۳۰
۱٫۴٫۵ پدیده ی فوتولتائیک وسلولهای خورشیدی ۱۳۱
۱٫۴٫۶ نسلهای مختلف سلولهای خورشیدی ۱۳۱
۱٫۴٫۷ مکانیزم عملکرد سلولهای خورشیدی ۱۳۱
۱٫۴٫۸ هزینه ی انرژی خورشیدی ۱۳۲
۱٫۴٫۹ سلول های خورشیدی غیر سیلیکونی ۱۳۲
۱٫۴٫۱۰ سلول های خورشیدیروسکایتی ۱۳۴
۱٫۴٫۱۱ مزایا ومعایب سلولهای خورشیدی ۱۳۴
۱٫۴٫۱۲ نتیجه گیری ۱۳۵
۱٫۴٫۱۳ مراجع ۱۳۶

1-5 ) مروری بر تولید توان با استفاده از سلول های ترموالکتریک و گرمای خورشید

۱٫۵٫۱ چکیده ۱۳۸
۱٫۵٫۲ مقدمه ۱۳۸
۱٫۵٫۳ مولد ترموالکتریک خورشیدی ۱۳۹
۱٫۵٫۴ نتیجه گیری ۱۴۴
۱٫۵٫۵ مراجع ۱۴۴

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم اینورترهای مبتنی بر سلول های خورشیدی

چکیده-امروزه نظر کل جهان به سمت انرژی ها نو معطوف شده است.از این میان انرژی خورشیدی به دلیل اصطحلاک پایین،نصب آسان و همچنین کم سرو صدا بودن مورد توجه بسیار قرار گرفته است.ولی از آنجا که هنوز هزینه سلول های خورشیدی بالا است پس لازم است که برای اتصال آن DC است که همواره حداکثر بازده ای را از سلول های خورشیدی دریافت نماییم. خروجی آرایه های خورشیدی استفاده می شود ولی خروجی اینورتر ها دارای هارمونیک بوده که خود این (VSI) از اینورتر های منبع ولتاژ AC به شبکه های تولید هارمونیک ها باعث افزایش تلفات و کاهش بازده در شبکه های تولید برق می شود.در این پژوهش ابتدا به توضیحایی راجع به نحوه کار سلول های خورشیدی پرداخته شده سپس میزان بازده آرایه های خورشیدی ثابت و متحرک بایکدیگر مقایسه شده ودر نهایت چندین روش برای کاهش و یا از بین بردن هارمونیک های خروجی اینورتر مطرح شده است.

فهرست کامل فصل دوم اینورترهای مبتنی بر سلول های خورشیدی

2-1) ارائه روش هایی جهت افزایش بازدهی مبدل های DC/AC مبتنی بر سلول های خورشیدی

۲٫۱٫۱ چکیده ۱۴۶
۲٫۱٫۲ مقدمھ ۱۴۶
۲٫۱٫۳ سلول های خورشیدی ۱۴۶
۲٫۱٫۴ تاثیر زاویه نور خورشید بر آرایه خورشیدی ۱۴۷
۲٫۱٫۵ استفاده از ترانسفورماتور هایی با هسته متعامد ۱۴۸
۲٫۱٫۶ اینورتر تک فاز ۱۴۹
۲٫۱٫۷ اینورتر سه فاز با هسته متعامد ۱۵۰
۲٫۱٫۸ اسنابرها ۱۵۱
۲٫۱٫۹ استفاده از فیلتر در خروجی اینورتر و اسنابرها درکلیدزنی ۱۵۱
۲٫۱٫۱۰ اگوریتم رقابت استعماری برای حذف هارمونیک ها در ولتاژ خط ۱۵۲
۲٫۱٫۱۱ نتیجه گیری ۱۵۲
۲٫۱٫۱۲ مراجع ۱۵۳

2-2) افزایش قابلیت اطمینان بهره برداری از سلول های خورشیدی توسط اینورتر امپدانسی سه فاز ۴ کلیدی

۲٫۲٫۱ چکیده ۱۵۴
۲٫۲٫۲ مقدمه ۱۵۴
۲٫۲٫۳ مدلسازی سیستم فتوولتائیک ۱۵۴
۲٫۲٫۴ مبدل امپدانسی ۱۵۵
۲٫۲٫۵ نتایج شبیهسازی ۱۵۷
۲٫۲٫۶ نتیجه گیری ۱۵۹
۲٫۲٫۷ مراجع ۱۵۹

2-3) تحلیل و مدلسازی سلول خورشیدی ارگانیک با لایهی اکتیو و پیوند P-N با هدف ذخیرهسازی انرژیهای نو از DC به AC

۲٫۳٫۱ چکیده ۱۶۰
۲٫۳٫۲ مقدمه ۱۶۱
۲٫۳٫۳ رابطه ریاضی ولتاژ و جریان یک سلول فتوولتائیک ۱۶۲
۲٫۳٫۴ مبدل DC به AC سلولهای خورشیدی ۱۶۳
۲٫۳٫۵ عملکرد و ساختار سلول خورشیدی ۱۶۴
۲٫۳٫۶ پدیدههای سلول در شارژ و تخلیه ۱۶۵
۲٫۳٫۷ کاربرد سیستم ذخیره سازى انرژى ۱۶۵
۲٫۳٫۸ اضافه کردن کربن نانو تیوپ تک دیواره به لایه ترابرحفره ۱۶۵
۲٫۳٫۹ نتایج عملی پس از اضافه کردن لایه P-N ۱۶۶
۲٫۳٫۱۰ اضافه کردن لایه P-N ۱۶۶
۲٫۳٫۱۱ نتیجهگیری ۱۶۷
۲٫۳٫۱۲ مراجع ۱۶۷

2-4) یک اینورتر بدونترانسفورماتور تکفاز با بازدهی بالا بهوسیله کاهش جریان نشتی و تلفات برای اتصال به شبکه ی سلولهای خورشیدی

۲٫۴٫۱ خلاصه ۱۶۸
۲٫۴٫۲ مقدمه ۱۶۸
۲٫۴٫۳ سیستم تحت مطالعه و مدهای بهرهبرداری ۱۶۹
۲٫۴٫۴ آنالیز اصلی بهرهبرداری ۱۷۰
۲٫۴٫۵ آنالیز مدهای عملکرد ۱۷۱
۲٫۴٫۶ ویژگیهای بهرهبرداری و طراحی پارامترهای رزونانسی ۱۷۳
۲٫۴٫۷ نتایج شبیه سازی و بحث ۱۷۴
۲٫۴٫۸ نتیجهگیری ۱۷۷
۲٫۴٫۹ مراجع ۱۷۷

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید در پنل های خورشیدی

هدف از این مطلب بررسی اصول کارکرد سیستم های ردیاب خورشیدی و پتانسیل استفاده از آنها در تولید برق خورشیدی است. به این منظور ابتدا با بررسی رفتارهای حرکتی خورشید و زمین و موقعیت های آنها نسبت به هم ، به تشریح اصول کلی الگوریتم ها و روابط هندسی موقعیت خورشید و زمین (بر حسب مکان جغرافیایی، روز، ساعت و زاویه پنل خورشیدی ) پرداخته می شود و با انتخاب یکی از الگوریتم های مطرح ، محاسبه موقعیت زمین و خورشید و تعیین زوایای لازم انجام می گیرد. با استفاده از این الگوریتم موقعیت خورشید برای شهر تهران در روزهای اول بهار، اول پاییز، اول تابستان و اول زمستان محاسبه شده و به صورت نمودار نمایش داده می شود. سپس انواع روش ها و سیستم های ردیابی خورشیدی دسته بندی و معرفی گردیده و توضیحات لازم در این خصوص ارائه می گردد . با انتخاب یکی از روش های مطرح و پیچیده که ترکیبی از الگوریتم های مختلف می باشد ، جزییات بیشتری در مورد طراحی و فرآیند کار آن روش، ارائه خواهد شد. در انتها بررسی اقتصادی کاربرد روش ارائه شده برای شرایط مشخص انجام می گردد.

فهرست کامل فصل سوم بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید در پنل های خورشیدی

3-1 ) بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید( SOLAR TRACKING)و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی

۳٫۱٫۱٫ بررسی اصول کلی روابط هندسی خورشید و زمین ۱۸۸
۳٫۱٫۱٫۱ تعاریف اولیه ۱۸۹
۳٫۱٫۱٫۲ بررسی رفتار حرکتی زمین و خورشید نسبت به هم ۱۹۱
۳٫۱٫۱٫۳ بررسی و مقایسه الگوریتم های مطرح در زمینه روابط هندسی زمین و خورشید ۱۹۴
۳٫۱٫۱٫۴ تشریح الگوریتم کوپر ۱۹۶
۳٫۱٫۲ بررسی روش های مختلف ردیابی خورشید ۱۹۹
۳٫۱٫۳ تشریح استراتژی ردیابی هیبریدی در ردیابی خورشید ۲۰۴
۳٫۱٫۳٫۱ ارائه مشخصات کلی و چکیده مقاله انتخاب شده ۲۰۵
۳٫۱٫۳٫۲ تشریح الگوریتم هیبریدی ردیاب خورشیدی ۲۰۶
۳٫۱٫۴ بررسی اقتصادی استفاده از سیستم ردیاب خورشیدی ۲۱۴
۳٫۱٫۵ نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۲۰
۳٫۱٫۵٫۱ نتیجه گیری ۲۲۱
۳٫۱٫۵٫۲ پیشنهادات ۲۲۲
۳٫۱٫۵٫۳ منابع ۲۲۳
۳٫۱٫۵٫۴ سایت ها ۲۲۴
۳٫۱٫۵٫۵ ABSTRACT ۲۲۴

قسمت هایی از فصل چهارم ذخیره سازهای انرژی برای سلول های خورشیدی

توسعه وسایل الکترونیکی تقاضا را برای باتریهای قابل شارژ افزایش داده است که در این میان باتریهای لیتیمی از دیگر انواع باتریها عملکرد و بازده مناسبتری دارند. یکی از کاربردهای اصلی باتری های لیتیمی به عنوان انباره ذخیره ساز انرژی حاصل از پنل های خورشیدی می باشد. در باتری های قابل شارژ لیتیمی کاربرد گرافیت ها و مواد کربنی به عنوان آند تاکنون تقریبا بدون رقیب بوده اند. این مواد گرافیتی علاوه بر ویژگی هایی چون پتانسیل آندی نزدیک به لیتیم فلزی، واکنش اکسایش/کاهش برگشت پذیر و ظرفیت ویژه نسبتا بالا، مشکلات ایمنی به کارگیری لیتیم فلزی را نیز در بر ندارند

فهرست کامل فصل چهارم ذخیره سازهای انرژی برای سلول های خورشیدی

4-1 ) اثر افزودنی های نانو کربن بر گرافیتاسیون آند باتری های لیتیمی ذخیره کننده سلول های خورشیدی

۴٫۱٫۱ چکیده ۲۲۷
۴٫۱٫۲ مقدمه ۲۲۷
۴٫۱٫۳ مواد و روش کار ۲۲۸
۴٫۱٫۴ نتایج و تحلیل نتای ج ۲۲۹
۴٫۱٫۵ نتیجه گیری ۲۳۳
۴٫۱٫۶ منابع ۲۳۴

4-2 ) ارزیابی اقتصادی ترکیب ذخیره سازهای مختلف باسلول های خورشیدی جهت کاهش هزینه های مشترکین وانتخاب منطقی بهترین سیستم ترکیبی

۴٫۲٫۱ چکیده ۲۳۵
۴٫۲٫۲ مقدمه ۲۳۶
۴٫۲٫۳ مدل سیستم ترکیبی ۲۳۷
۴٫۲٫۴ مدل صفحات خورشیدی ۲۳۷
۴٫۲٫۵ مدل قابلیت اطمینان ۲۳۷
۴٫۲٫۶ مدل باتری ۲۳۷
۴٫۲٫۷ مدل اقتصادی سیستم ۲۳۸
۴٫۲٫۸ بررسی داده ها ۲۳۹
۴٫۲٫۹ سلول خورشیدی ۲۴۰
۴٫۲٫۱۰ ذخیره سازهای انرژی ۲۴۰
۴٫۲٫۱۱ داده های جوی ۲۴۱
۴٫۲٫۱۲ داده های بار ۲۴۱
۴٫۲٫۱۳ محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان وهزینه جهت انتخاب مناسب ترکیب سلولها وذخیره سازها ۲۴۳
۴٫۲٫۱۴ میزان هزینه ها وسود حاصله از سیستم جهت مشترکین ۲۴۴
۴٫۲٫۱۵ خلاصه ونتیجه گیری ۲۴۶
۴٫۲٫۱۶ فهرست منابع ۲۴۵

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم روشهای افزایش بازدهی سلول های خورشیدی

با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان و افزایش آلودگی های زیست محیطی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود. به همین علت، انسان در عصر مدرن همواره به دنبال راهی جهت تامین انرژی تجدیدپذیر بوده است.به دلیل مسائل و چالش هایی از جمله افزایش بازدهی ، کاهش قیمت ، ماندگاری و ذخیره انرژی که پیش روی منابع انرژی تجدید پذیر وجود دارد ،این انرژی، بررسی های بسیاری را متوجه خود کرده است.یکی از راه های مناسب برای استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی ، سیستم فتوولتائیک می باشد . این سیستم مبتنی بر تبدیل مستقیم انرژی خورشید به انرژی الکتریکی است [ Partain et al,1995] تبدیل انرژی شامل جذب نور )فوتون( توسط یک نیم رسانا و در ادامه تولید جفت های الکترون حفره و سپس جداسازی حامل های بار است. در اغلب موارد، از یک پیوندگاه – p-n برای جدا کردن حامل های بار استفاده می شود .این سیستم در حال حاضر تنها سیستم تولید برق خورشیدی است که هم می تواند کاربرد نیروگاهی و هم کاربرد غیرنیروگاهی داشته باشد.واحد پایه این سیستم ،سلول خورشیدی نامیده می شود.در اغلب موارد، نیم رساناها به عنوان مواد مورد استفاده در سلول های خورشیدی بکار برده می شوند. عنصر اصلی در ساخت سلولهای خورشیدی، نیمه هادی هایی مانند سیلیکون و گالیم آرسناید می باشد. هنگام تابش نور به سطح سلول، درصد زیادی از نورهای تابشی از سطح سلول بازتاب شده و از بین می روند در این بین تنها نورهایی که دارای انرژی خاص هستند جذب می شوند واز این تعداد در صدی هم بازترکیب خواهند شد، همه اینها عواملی هستند که سبب کاهش بازده سلول می شوند

فهرست کامل فصل پنجم روشهای افزایش بازدهی سلول های خورشیدی

5-1 ) بهبود بازده سلول های خورشیدی لایه نازک CIGS با استفاده از تغییر مشخصات لایه جاذب

۵٫۱٫۱ چکیده ۲۴۶
۵٫۱٫۲ مقدمه ۲۴۷
۵٫۱٫۳ اجزای سلول خورشیدی CIGS ۲۴۷
۵٫۱٫۴ مدار معادل سلولهای خورشیدی ۲۴۸
۵٫۱٫۵ مدل سازی عددی سلول خورشیدی ۲۵۰
۵٫۱٫۶ نتایج شبیه سازی ۲۵۱
۵٫۱٫۷ بررسی اثر تغییر ضخامت لایه جاذب CIGS برروی پارامتر خروجی ازجمله بازده ۲۵۱
۵٫۱٫۸ بررسی تاثیر افزایش ضخامت CIGS برروی QE ۲۵۲
۵٫۱٫۹ بهبود بازده با افزایش چگالی ناخالصی لایه جاذب ۲۵۳
۵٫۱٫۱۰ بهبود بازده با افزایش بندگپ لایه جاذب ۲۵۵
۵٫۱٫۱۱ بهبود بازده کوانتومی سلول با افزایش بندگپ لایه جاذب ۲۵۶
۵٫۱٫۱۲ بررسی اثر تغییر درمیزان EG لایه CIGS+ وتاثیرآن دربهبود بازده سلول باساختار بهینه ۲۵۸
۵٫۱٫۱۳ بحث و نتیجه گیری ۲۵۹
۵٫۱٫۱۴ منابع انتهای مقاله ۲۶۱

5-2 ) بهینه سازی(بهبود بازده)سلول های خورشیدی لایه نازک CIGS با استفاده از تغییر پارامترهای الکتریکی

۵٫۲٫۱ چکیده ۲۶۲
۵٫۲٫۲ مقدمه ۲۶۳
۵٫۲٫۳ ساختار پایه سلول CIGS ۲۶۳
۵٫۲٫۴ اجزای سلول خورشیدی CIGS ۲۶۴
۵٫۲٫۵ مدار معادل سلولهای خورشیدی ۲۶۵
۵٫۲٫۶ نتایج شبیه سازی ۲۶۶
۵٫۲٫۷ بررسی تاثیرافزایش ضخامت CDS برروی QE ۲۶۸
۵٫۲٫۸ بررسی اثر تغییر ضخامت لایه جاذب CIGS بررو پارامترهای خروجی ۲۶۹
۵٫۲٫۹ بررسی عملکرد دو TCO متفاوت برروی بازده سلول خورشیدی CIGS ۲۶۹
۵٫۲٫۱۰ بهبود بازده با افزایش چگالی ناخالصی لایه جاذب ۲۷۰
۵٫۲٫۱۱ نتیجه گیری ۲۷۲
۵٫۲٫۱۲ مراجع ۲۷۲

5-3 ) اثرات دما برساختار ومولفه های سلولهای خورشیدی وبررسی آنها جهت بهینه سازی سلول ها

۵٫۳٫۱ چکیده ۲۷۴
۵٫۳٫۲ پیشگفتار ۲۷۴
۵٫۳٫۳ مبانی سلولهای خورشیدی ۲۷۴
۵٫۳٫۴ منحنی مشخصه سلول خورشیدی ۲۷۴
۵٫۳٫۵ مدار معادل سلول خورشیدی ۲۷۵
۵٫۳٫۶ دما ۲۷۵
۵٫۳٫۷ پارامترهای سلولهای خورشیدی ۲۷۵
۵٫۳٫۸ عوامل موثر بر افزایش دمای سلولهای خورشیدی ۲۷۵
۵٫۳٫۹ دمای محیط ۲۷۶
۵٫۳٫۱۰ رفتار دمای محیط ۲۷۶
۵٫۳٫۱۱ شبیه سازی سلولهای خورشیدی ۲۷۶
۵٫۳٫۱۲ نرم افزار شبیه ساز SILVACO ATLAS ۲۷۶
۵٫۳٫۱۳ رفتار شدت تابش خورشید در طول روز ۲۷۶
۵٫۳٫۱۴ اثردما برسلول سه-اتصالی ۲۷۷
۵٫۳٫۱۵ نتایج شبیه سازی ۲۷۷
۵٫۳٫۱۶ اثردما برطراحی سلولهای خورشیدی ۲۷۷
۵٫۳٫۱۷ اثردما برطراحی سلولهای خورشیدی به صورت لایه به لایه ۲۷۸
۵٫۳٫۱۸ اثردما برزیرسلولهای سه-اتصالی ۲۷۸
۵٫۳٫۱۹ نتیجه گیری وپیشنهادات ۲۸۱
۵٫۳٫۲۰ مراجع ۲۸۱

5-4 ) ارائه روشهای نوین برای افزایش بازدهی سولهای خورشیدی

۵٫۴٫۱ چکیده ۲۸۲
۵٫۴٫۲ مقدمه ۲۸۳
۵٫۴٫۳ ساختار سلول فتوولتائیک ۲۸۴
۵٫۴٫۴ اصول کارکرد سلولهای خورشیدی ۲۸۴
۵٫۴٫۵ راندمان وعملکرد ۲۸۵
۵٫۴٫۶ انواع سلولهای خورشیدی ۲۸۵
۵٫۴٫۷ SINGLE CRYSTAL یا MONOCRYSALINE WAFERS ۲۸۵
۵٫۴٫۸ POLY OR MULTI CRYSTALLINE ۲۸۵
۵٫۴٫۹ THIN FILM ۲۸۶
۵٫۴٫۱۰ نقاط کوانتومی ۲۸۶
۵٫۴٫۱۱ تولید اکسایتون های مضاعف ۲۸۶
۵٫۴٫۱۲ بازدهی GEM درنقاط کوانتمی ۲۸۸
۵٫۴٫۱۳ سلول های خورشیدی مبتنی بر باند میانی ۲۸۹
۵٫۴٫۱۴ سلولهای خورشیدی با بهره گیری ازتکنیک سیلیکون های کروی ۲۹۰
۵٫۴٫۱۵ نتیجه گیری ۲۹۰
۵٫۴٫۱۶ مراجع ۲۹۱

5-5 ) افزایش بازده ای سلول های خورشیدی ارگانیک با اضافه کردن کربن نانو تیوپ به لایه اکتیو ارگانیکی

۵٫۵٫۱ مقدمه ۲۹۲
۵٫۵٫۲ ساختار و عملکرد سلول خورشیدی ارگانیک ۲۹۲
۵٫۵٫۳ تاثیر عملکرد اضاافه کاردن کربن نانو تیوپ تک دیواره به لایه اکتیو ۲۹۳
۵٫۵٫۴ مراجع ۲۹۴

5-6 ) افزایش بازده سلول های خورشیدی به کمک روش MPPT مبتنی بر ولتاژ مدار باز و با بهره گیری از شبکه های عصبی

۵٫۶٫۱ مقدمه ۲۹۵
۵٫۶٫۲ مدل سلول خورشیدی ۲۹۶
۵٫۶٫۳ رگولاتور باک ۲۹۸
۵٫۶٫۴ شبکه های عصبی: ۲۹۸
۵٫۶٫۵ MPPT مبتنی بر ولتاژ مدارباز ۲۹۸
۵٫۶٫۶ شبیه سازی با MATLAB ۳۰۰
۵٫۶٫۷ استراتژی MPPT ۳۰۰
۵٫۶٫۸ نتیجه گیری ۳۰۰
۵٫۶٫۹ مراجع ۳۰۱

5-7 ) افزایش توان خروجی سیستم فتوولتائیک به روش مینیمم کردن THD در سلول های خورشیدی

۵٫۷٫۱ چکیده ۳۰۲
۵٫۷٫۲ مقدمه ۳۰۲
۵٫۷٫۳ THD ۳۰۴
۵٫۷٫۴ الگوریتم پیشنهادی برای محاسبه زوایای کلیدزنی ۳۰۷
۵٫۷٫۵ اثبات ریاضی روش پیشنهادی ۳۰۸
۵٫۷٫۶ مدار شبیه سازی شده اینورتر درمحیط MATLAB/ SIMULINK ۳۱۰
۵٫۷٫۷ ولتاژ خروجی اینورتر ومیزان THD به ازای شاخص مدولاسیون ۷۵/۰ ۳۱۱
۵٫۷٫۸ ولتاژ خروجی اینورتر و میزان THD به ازای شاخص مدولاسیون۸/۰ ۳۱۱
۵٫۷٫۹ ولتاژ خروجی اینورتر ومیزان THD به ازای شاخص مدولاسیون۸۴/۰ ۳۱۱
۵٫۷٫۱۰ ولتاژ خروجی اینورتر ومیزان THDبه ازای شاخص مدولاسیون۹۰/۰ ۳۱۲
۵٫۷٫۱۱ نتایج حاصل از شبیه سازی و شکل موجهای مربوطه ۳۱۳
۵٫۷٫۱۲ مقایسه روش ارائه شده با روشهای موجود ۳۱۴
۵٫۷٫۱۳ نتیجه گیری ۳۱۵
۵٫۷٫۱۴ مراجع ۳۱۶

5-8 ) افزایش جریان دهی سلول های خورشیدی با استفاده از گرافن

۵٫۸٫۱ چکیده ۳۱۸
۵٫۸٫۲ مقدمه ۳۱۸
۵٫۸٫۳ سلول های خورشیدی با سیلیکون ۳۱۹
۵٫۸٫۴ خصوصیات ۳۱۹
۵٫۸٫۵ اتلاف انرژی ۳۱۹
۵٫۸٫۶ خواص گرافن ۳۲۰
۵٫۸٫۷ چگالی ۳۲۰
۵٫۸٫۸ شفافیت نوری ۳۲۱
۵٫۸٫۹ ویژگی های الکتریکی ۳۲۱
۵٫۸٫۱۰ مقاومت مکانیکی ۳۲۱
۵٫۸٫۱۱ رسانایی الکتریکی ۳۲۱
۵٫۸٫۱۲ رسانایی گرمایی ۳۲۱
۵٫۸٫۱۳ کاربردهای گرافن ۳۲۲
۵٫۸٫۱۴ سلول های خورشیدی، نیاز به استفاده از نیمه رساناها ۳۲۲
۵٫۸٫۱۵ سلولهای خورشیدی با ترکیب سیلیکون با گرافن ۳۲۳
۵٫۸٫۱۶ نتیجه گیری ۳۲۳
۵٫۸٫۱۷ منابع ۳۲۳

5-9 ) افزایش راندمان سلول خورشیدی تک پیوندی حساس به رنگدانه دربستر نانو ماده TIO2 با استفاده از رنگدانه های گیاهی جدید

۵٫۹٫۱ چکیده ۳۲۵
۵٫۹٫۲ مقدمه ۳۲۵
۵٫۹٫۳ بخش تجربی ۳۲۶
۵٫۹٫۴ نتایج وبحث ۳۳۱
۵٫۹٫۵ نتیجه گیری ۳۳۴
۵٫۹٫۶ منابع ۳۳۴

5-10 ) افزایشکارایی سلولهای خورشیدی با استفاده از سلول های تیتانیم اکسید حساسشده با رنگدانه به روشترکیبی ONIOM(QM/MM)

۵٫۱۰٫۱ چکیده ۳۳۷
۵٫۱۰٫۲ مقدمه ۳۳۷
۵٫۱۰٫۳ مکانیزم یکسلول خورشیدی فتوولتاییک ۳۳۸
۵٫۱۰٫۴ ساختار سلول پیشنهادی ۳۳۸
۵٫۱۰٫۵ محاسبات ۳۳۸
۵٫۱۰٫۶ بهینهسازی ساختاری و خواص نوری سیستم ترکیبی TIO2 و رنگدانه N3 ۳۳۹
۵٫۱۰٫۷ نتیجهگیری و جمعبندی ۳۴۰
۵٫۱۰٫۸ مراجع ۳۴۱

5-11 ) بررسی اثر دما بر روی کاهش راندمان سلولهای خورشیدی و عوامل موثر در جلوگیری از کاهش راندمان بر اثر دما

۵٫۱۱٫۱ چکیده ۳۴۲
۵٫۱۱٫۲ مقدمه. ۳۴۲
۵٫۱۱٫۳ ساختار عملکرد ۳۴۳
۵٫۱۱٫۴ انتقال حامل درنیمه رسانا ۳۴۳
۵٫۱۱٫۵ رابطه بین تابش خورشید و افزایش دمای ناشی از انرژی تابشی ۳۴۴
۵٫۱۱٫۶ شبیه سازی ۳۴۵
۵٫۱۱٫۷ نتیجه گیری ۳۴۶
۵٫۱۱٫۸ مراجع ۳۴۷

5-12 ) بررسی افزایش ضخامت لایه متخلخل دربازدهی سلولهای خورشیدی نانوساختار حساس شده بارنگدانه

۵٫۱۲٫۱ چکیده ۳۴۹

۵٫۱۲٫۲ مقدمه ۳۵۰
۵٫۱۲٫۳ نانوساختارهای مختلف دی اکسیدی واثرکاربردی آنها درالکترود نوری سلولهای خورشیدی رنگدانه ای ۳۵۱
۵٫۱۲٫۴ روش تجربی ساخت سلول ۳۵۳
۵٫۱۲٫۵ آماده سازی کاتد ۳۵۳
۵٫۱۲٫۶ بستن سلول خورشیدی ۳۵۳
۵٫۱۲٫۷ بررسی سلول خورشیدی ازطریق آنالیزهای جریان-ولتاز ۳۵۴
۵٫۱۲٫۸ اندازه گیری بازده ۳۵۴
۵٫۱۲٫۹ ضریب عملکرد بهینه ۳۵۶
۵٫۱۲٫۱۰ منابع ۳۵۹

5-13 ) بررسی بیشینه سازی توان الکتروتابشی سلو لهای خورشیدی موجود در ایران

۵٫۱۳٫۱ چکیده ۳۶۰
۵٫۱۳٫۲ مقدمه ۳۶۰
۵٫۱۳٫۳ بررسی معادلات حاکم بر سیستم ۳۶۱
۵٫۱۳٫۴ روش تحقیق و آزمایش برای مدل سازی M.P.P.T ۳۶۱
۵٫۱۳٫۵ بررسی منحنی بر حسب مقاومتRJ درتابش های مختلف براساس معادلات الکتریکی ۳۶۲
۵٫۱۳٫۶ بررسی ماکزیمم سازی توان سلول های خورشیدی ایران ۳۶۲
۵٫۱۳٫۷ نحوه انجام آزمایش ۳۶۳
۵٫۱۳٫۸ بررسی نتایج آزمایش به صورت منحنی با تقریب خطی ۳۶۳
۵٫۱۳٫۹ بررسی یک سیستم الکترونیکی کنترل M.P.P.T ۳۶۴
۵٫۱۳٫۱۰ نتیجه ۳۶۵
۵٫۱۳٫۱۱ مراجع ۳۶۵

5-14 ) بررسی و آنالیز عملکرد سلولهای خورشیدی بارویکرد افزایش بازده خروجی

۵٫۱۴٫۱ چکیده ۳۶۶
۵٫۱۴٫۲ مقدمه ۳۶۶
۵٫۱۴٫۳ تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی ۳۶۷
۵٫۱۴٫۴ سلول های خورشیدی ۳۶۷
۵٫۱۴٫۵ روش آنلاین ۳۶۸
۵٫۱۴٫۶ روش اغتشاش ومشاهده ۳۶۹
۵٫۱۴٫۷ روشهای آفلاین ۳۷۰
۵٫۱۴٫۸ استفاده از شبکه های عصبی ۳۷۰
۵٫۱۴٫۹ روشهای هیبرید ۳۷۱
۵٫۱۴٫۱۰ نتیجه گیری ۳۷۲
۵٫۱۴٫۱۱ مراجع ۳۷۳

5-15 ) ببهود کیفیت اکترود شفاف ITO قابل استفاده در سلولهای خورشیدی بالایه نشانی لایه PEDOT/PSS

۵٫۱۵٫۱ چکیده ۳۷۴
۵٫۱۵٫۲ مقدمه ۳۷۵
۵٫۱۵٫۳ مواد وروش تحقیق ۳۷۶
۵٫۱۵٫۴ یافته ها ۳۷۷
۵٫۱۵٫۵ بحث ۳۷۸
۵٫۱۵٫۶ نتیجه گیری ۳۷۸
۵٫۱۵٫۷ مراجع ۳۷۸

5-16 ) پیشرفت ها وچالشهای پیش روی سلولهای خورشیدی چند پیوندی باراندمان حداکثری

۵٫۱۶٫۱ چکیده ۳۸۱
۵٫۱۶٫۲ مقدمه ۳۸۲
۵٫۱۶٫۳ تاریخچه سلولهای خورشیدی ۳۸۳
۵٫۱۶٫۴ خواص گالیوم آرسناید ۳۸۴
۵٫۱۶٫۵ توده هوا ۳۸۴
۵٫۱۶٫۶ طیف تابش وطیف خورشیدی استاندارد شده ۳۸۵
۵٫۱۶٫۷ متمرکز کننده ها ۳۸۵
۵٫۱۶٫۸ عوامل موثر درتلفات بازده سلول خورشیدی ۳۸۶
۵٫۱۶٫۹ تلفات نوری ۳۸۶
۵٫۱۶٫۱۰ تلفات بازترکیب ۳۸۶
۵٫۱۶٫۱۱ تلفات مقاومتهای سری وموازی ۳۸۶
۵٫۱۶٫۱۲ تاثیردما ۳۸۷
۵٫۱۶٫۱۳ بهبود خواص سلولهای خورشیدی ۳۸۷
۵٫۱۶٫۱۴ تطبی شبکه برای مواد نیمه هادی ترکیبی دو وسه گانه مبتنی بر GAAS وخواص آلیاژی آنها ۳۸۷
۵٫۱۶٫۱۵ معرفی ساختار پایه ای یک سلول خورشیدی چند پیوندی مبتنی بر GAAS ۳۸۸
۵٫۱۶٫۱۶ روشهای تکنولوژیک برای بهبود کارایی سلول خورشیدی ۳۹۱
۵٫۱۶٫۱۷ استفاده از پوشش ضد بازتابش ۳۹۱
۵٫۱۶٫۱۸ ایجاد ناهمواری در سطح سلول خورشیدی ۳۹۱
۵٫۱۶٫۱۹ به دام اندای نور ۳۹۲
۵٫۱۶٫۲۰ استفاده از اتصالات پشتی ۳۹۲
۵٫۱۶٫۲۱ غیرفعال کردن سطح امیتر ۳۹۳
۵٫۱۶٫۲۲ استفاده از اتصالهای عمقی ۳۹۳
۵٫۱۶٫۲۳ استفاده از اتصالهای نقطه ای ۳۹۳
۵٫۱۶٫۲۴ معرفی پیوند تونلی بعنوان یک پارامتر مهم درسلولهای خورشیدی چند پیوندی گالیوم آرسناید ۳۹۳
۵٫۱۶٫۲۵ تونل زنی مستقیم وغیرمستقیم ۳۹۴
۵٫۱۶٫۲۶ خلاصه ودورنما ۳۹۶
۵٫۱۶٫۲۷ منابع وماخذ ۳۹۶

5-17 ) تاثیر افزایش دمای ناشی از تابش خورشید در کاهش راندمان سلول های خورشیدی و مقایسه راندمان سلول خورشیدی متاثر از افزایش دما با حالت عدم تاثیر

۵٫۱۷٫۱ چکیده ۳۹۸
۵٫۱۷٫۲ مقدمه ۳۹۹
۵٫۱۷٫۳ ساختار عملکرد ۳۹۹
۵٫۱۷٫۴ انتقال حامل درنیمه رسانا ۴۰۰
۵٫۱۷٫۵ رابطه بین تابش خورشید وافزایش دمای ناشی از انرژی تابشی ۴۰۱
۵٫۱۷٫۶ شبیه سازی ۴۰۲
۵٫۱۷٫۷ نتیجه گیری ۴۰۴
۵٫۱۷٫۸ مراجع ۴۰۵

قسمت هایی از فصل ششم ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی

با توجه به غیر خطی بودن مشخصه های ولتاژ جریان و توان جریان آرایه های خورشیدی، توان دریافتی از آن ها وابستگی به نقطه کار خواهد داشت، به این معنا که به ازای هر تابش و دمای خاص یک نقطه کار دارای حداکثر توان می باشد. به ازای هر تغییر در میزان تابش یا دما، اقداماتی جهت دستیابی به نقطه کار بیشینه لازم است صورت گیرد. این اقدامات، ردیابی نقطه حداکثر توان MPPT نامیده می شود. MPPT توسط مبدل های الکترونیک قدرت صورت می گیرد تا با اعمال ولتاژ مطلوب به دو سر آرایه خورشیدی، حداکثر توان الکتریکی را از آرایه دریافت نماید. درواقع هدف از MPPT اعمال ولتاژ مناسب به دو سر آرایه خورشیدی برای دریافت بیشترین جریان از آرایه است.

فهرست کامل فصل ششم ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی

6-1 ) ارائه روش جدید بر اساس سیستم استخراج نقطه حداکثر (ESC) در ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT) سلولهای خورشیدی

۶٫۱٫۱ چکیده ۴۰۶
۶٫۱٫۲ مقدمه ۴۰۶
۶٫۱٫۳ مدل سازی سلول های خورشیدی ۴۰۸
۶٫۱٫۴ سیستم کنترل استخراج نقطه اکسترمم ۴۰۸
۶٫۱٫۵ ESC کلاسیک ۴۰۸
۶٫۱٫۶ ESC بهبود یافته ۴۰۹
۶٫۱٫۷ نتایج شبیه سازی ۴۱۰
۶٫۱٫۸ نتیجه گیری ۴۱۱
۶٫۱٫۹ منابع ۴۱۱

6-2 ) بررسی تکنیک های تعقیب نقطه توان حداکثر(MPPT) وکنترل مبدلهای DC/DC برای سلولهای خورشیدی

۶٫۲٫۱ خلاصه ۴۱۳
۶٫۲٫۲ مقدمه ۴۱۳
۶٫۲٫۳ مشخصه های سلول خورشیدی ۴۱۵
۶٫۲٫۴ شیوه ی کنترل MPPT ۴۱۶
۶٫۲٫۵ کنترل فیدبکی ولتاژ ۴۱۶
۶٫۲٫۶ کنترل فیدبکی توان ۴۱۷
۶٫۲٫۷ مبدل DC/DC ۴۱۷
۶٫۲٫۸ نتایج تئوری وعملی ۴۱۹
۶٫۲٫۹ نیتجه گیری ۴۲۰
۶٫۲٫۱۰ مراجع ۴۲۱

6-3 ) بررسی عوامل موثر بر مشخصه الکتریکی سلولهای خورشیدی ورسیدن به توان ماکزیمم بااستفاده از الگوریتم ردیابی نقطه ماکزیمم توان(MPPT)

۶٫۳٫۱ چکیده ۴۲۲
۶٫۳٫۲ مقدمه ۴۲۳
۶٫۳٫۳ مدل ومشخصه ولتاژ وجریان سلول های خورشیدی ۴۲۳
۶٫۳٫۴ الگوریتم ردیابی توان ماکزیمم(MPPT) ۴۲۵
۶٫۳٫۵ کانورتر بوست DC-DC ۴۲۵
۶٫۳٫۶ نتیجه گیری ۴۲۸
۶٫۳٫۷ مراجع ۴۲۸

6-4 ) ردیابی ماکزیمم توان خروجی سلول های خورشیدی با استفاده از کنترل کننده فازی نوع اول با ورودی ناشی از خطای تخمین پارامترهای سیستم

۶٫۴٫۱ چکیده ۴۳۲
۶٫۴٫۲ مقدمه ۴۳۲
۶٫۴٫۳ مشخصه فتوولتائیک ۴۳۳
۶٫۴٫۴ کنترل کننده منطق فازی ۴۳۴
۶٫۴٫۵ تخمین پارامتر های سیستم ۴۳۵
۶٫۴٫۶ شبیه سازی ۴۳۷
۶٫۴٫۷ نتیجه گیری ۴۳۸
۶٫۴٫۸ مراجع ۴۳۹

6-5 ) طراحی کنترل کننده بهینه فازی نظارتی برای ردیابی ماکزیمم توان در سلول های خورشیدی

۶٫۵٫۱ چکیده ۴۴۰
۶٫۵٫۲ مقدمه ۴۴۰
۶٫۵٫۳ مدل سازی سیستم ۴۴۰
۶٫۵٫۴ مدل سلول فوتوولتائیک ۴۴۱
۶٫۵٫۵ رگولاتور بوست ۴۴۱
۶٫۵٫۶ کنترل کننده فازی نظارتی PID ۴۴۱
۶٫۵٫۷ واحد ماکزیمم توان ۴۴۱
۶٫۵٫۸ الگوریتم اتوماتای یادگیری تقویتی گسسته ۴۴۲
۶٫۵٫۹ شبیه سازی ۴۴۳
۶٫۵٫۱۰ نتیجه گیری و جمع بندی ۴۴۴
۶٫۵٫۱۱ مراجع ۴۴۴
۶٫۵٫۱۲ ABSTRACT ۴۴۶

6-6 ) مطالعه تکنیک های ردیابی نقطه حداکثر توان در سلول های خورشیدی

۶٫۶٫۱ چکیده ۴۴۷
۶٫۶٫۲ ABSTRACT ۴۴۸
۶٫۶٫۳ مقدمه ۴۴۸
۶٫۶٫۴ مروری بر روشهای MPPT ۴۴۸
۶٫۶٫۵ روش HILL CLIMBING / P&O ۴۴۸
۶٫۶٫۶ روش مشاهده و انحراف تخمینی ۴۴۹
۶٫۶٫۷ روش کنداکتانس افزایشی ۴۴۹
۶٫۶٫۸ روش جریان اتصال کوتاه جزئی ۴۵۰
۶٫۶٫۹ روش ولتاژ مدار باز جزئی ۴۵۰
۶٫۶٫۱۰ روش کنترل یک چرخه ۴۵۱
۶٫۶٫۱۱ روش جریان جاروب ۴۵۱
۶٫۶٫۱۲ روش گوس نیوتن ۴۵۱
۶٫۶٫۱۳ روش منطق فازی ۴۵۲
۶٫۶٫۱۴ روش شبکه عصبی مصنوعی ۴۵۲
۶٫۶٫۱۵ روش کنترل مد لغزشی ۴۵۳
۶٫۶٫۱۶ مقایسه روش های MPPT ۴۵۳
۶٫۶٫۱۷ بر اساس استراتژی کنترل ۴۵۳
۶٫۶٫۱۸ بر اساس تعداد متغیرهای کنترلی ۴۵۳
۶٫۶٫۱۹ بر اساس نوع مدار ۴۵۳
۶٫۶٫۲۰ براساس هزینه ۴۵۴
۶٫۶٫۲۱ نتیجه گیری ۴۵۴
۶٫۶٫۲۲ منابع ومراجع ۴۵۴

6-7 ) یکروش کنترلی مد لغزشی ترمینال برای ردیابی حداکثر توان از سلول های خورشیدی

۶٫۷٫۱ چکیده ۴۵۶
۶٫۷٫۲ مقدمه ۴۵۶
۶٫۷٫۳ کنترل کننده MPPT مدلغزشی ترمینال ۴۵۷
۶٫۷٫۴ روش پیشنهادی ۴۵۷
۶٫۷٫۵ الگوریتم جستجو MPPT ۴۵۸
۶٫۷٫۶ کنترلر مد لغزشی ترمینال ۴۵۸
۶٫۷٫۷ شبیهسازی ۴۶۰
۶٫۷٫۸ نتایج شبیه سازی ۴۶۱
۶٫۷٫۹ مراجع ۴۶۲

قسمت هایی از فصل هفتم مکانیابی بهترین محل برای سلول های خورشیدی با GIS

انرژی یکی از مولفه های اصلی در رشد وپیشرفت جوامع کنونی بحساب می آید.متخصصین و برنامه ریزان انرژی در دنیا معتقدند که انرژی های تجدید پذیر وپاک باید نقشی بیش از آنچه که امروزه در دنیا برای تامین انرژی مورد نیاز جوامع بشری دارند، ایفا نمایند .به همین منظور باید به دنبال جایگاهی برای انرژی تجدید پذیر و پاک در طول دهه های آتی بود .انرژی باد و خورشید از جمله گزینه های کلیدی برای این مساله حیاتی تلقی میشود. در دسترس بودن،مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی و مهم تر از همه عدم آلایندگی زیست محیطی اینگونه از انرژی ها باعث شده است تا کشورهای بزرگ دنیا برای تامین انرژی خود نگاه ویژه ای به آنها داشته باشند.تقریباً در تمام نقاط دنیا این دو نعمت خدادادی در دسترس بشر قرار دارد.و بحران سوخت های فسیلی که گنجینه ای رو به اتمام می باشد باعث شده است تا بهره برداری از این موهبت های الهی بعنوان اصلی ترین برنامه متخصصان انرژی در دهه های اخیر باشد. ساده ترین سازه های استحصال انرژی از باد،توربین های بادی و در مورد انرژی خورشید،سلول های خورشیدی می سیستم اطلاعات جغرافیایی)در استفاده بهینه از انرژی بادوخورشید در دنیای امروز کاملاً مشهود )GIS باشد. نقش است.در این تحقیق، روش ها و تکنیک های نوین در خصوص مکانیابی برای احداث توربین های بادی و سلول های بررسی شده است.از آنجا که سیستم های نرم افزاری قابلیت تحلیل و GIS خورشیدی با استفاده از تکنیک های پردازش تمام پارامترهای موثر در مکانیابی را دارند ومیزان خطا را به کمترین میزان تقلیل می دهند،استفاده از اینگونه روشها ضروری می باشد.

فهرست کامل فصل هفتم مکانیابی بهترین محل برای سلول های خورشیدی با GIS

7-1 ) بررسی وشبیه سازی سلول خورشیدی درجهت افزایش MPP وبهبود کارآیی و پیشنهاد بهینه ترین نقطه ها دراستان کرمانشاه با درون یابی ازطریق GIS

۷٫۱٫۱ چکیده ۴۶۴
۷٫۱٫۲ مقدمه ۴۶۵
۷٫۱٫۳ علائم اختصارات ۴۶۵
۷٫۱٫۴ نقشه دمایی وتابشی دراستان کرمانشه وعلت انتخاب ایستگاه ها ۴۶۵
۷٫۱٫۵ درونیابی مکانی ۴۶۶
۷٫۱٫۶ نقشه ی دمایی ۴۶۷
۷٫۱٫۷ نقشه تابشی ۴۶۸
۷٫۱٫۸ مدلسازی سلول خورشیدی ۴۶۹
۷٫۱٫۹ مشخصات پانل خورشیدی۶۴- MSX ۴۷۱
۷٫۱٫۱۰ روابط وشبیه سازی ۴۷۱
۷٫۱٫۱۱ رگرسیون ۴۷۵
۷٫۱٫۱۲ نتایج ۴۷۷
۷٫۱٫۱۳بحث ونتیجه گیری ۴۸۰
۷٫۱٫۱۴ مراجع ۴۸۰

7-2 ) امکان سنجی روشنایی خیابان ها با انرژی خورشیدی دراستان تهران با استفاده از GIS

۷٫۲٫۱ چکیده ۴۸۱
۷٫۲٫۲ مقدمه ۴۸۱
۷٫۲٫۳ معرفی منطقه ۴۸۳
۷٫۲٫۴ مواد وروش ۴۸۴
۷٫۲٫۵ روش اجرا ۴۸۴
۷٫۲٫۶ تابش خورشید ۴۸۶
۷٫۲٫۷ ارتفاع ۴۸۷
۷٫۲٫۸ شیب ۴۸۸
۷٫۲٫۹ ساعات آفتابی ۴۸۹
۷٫۲٫۱۰ رطوبت نسبی ۴۹۰
۷٫۲٫۱۱ بارندگی ۴۹۱
۷٫۲٫۱۲ ابرناکی ۴۹۲
۷٫۲٫۱۳ نتایج ۴۹۵
۷٫۲٫۱۴ منابع ۴۹۶

7-3 ) کاربرد GIS در مکانیابی انرژی های پاک (مطالعه موردی توربین های بادی و سلول های خورشیدی)

۷٫۳٫۱ چکیده ۴۹۸
۷٫۳٫۲ مقدمه ۴۹۸
۷٫۳٫۳ انرژی خورشیدی ۵۰۱
۷٫۳٫۴ مکان یابی مناطق مستعد برای نیروگاه خورشیدی ۵۰۱
۷٫۳٫۵ نتیجه گیری و جمع بندی ۵۰۳
۷٫۳٫۶ منابع ۵۰۴

قسمت هایی از فصل هشتم راه اندازی خط تولید سلول های خورشیدی

انرژی خورشیدی شامل کلیه انرژیهایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از خورشید سرچشمه میگیرند. از جمله موارد مصرف انرژی خورشیدی میتوان به تولید برق توسط سلولهای خورشیدی، تولید برق توسط مبدلهای حرارتی، تولید بخار صنعتی، آبگرمکن خورشیدی، گرم کردن فضا و غیره اشاره نمود. هر چند در حال حاضر، هزینه استفاده از انرژی خورشیدی نسبتا بالاست، ولی امروزه در سیاست گذاریها فقط این پارامتر در نظر گرفته نمی شود، بلکه فواید حاصل از به کارگیری این نوع انرژی، مانند کاهش آلودگی محیط زیست و… نیز مدنظر قرار میگیرد، علاوه بر اینکه در آینده نزدیک با کاهش جهانی قیمت این نوع انرژی، استفاده از آن پر رونق تر خواهد شد. در این مقاله ضمن بررسی کاربرد انرژی خورشیدی به ویژه در قالب پنلهای خورشیدی، وضعیت بهره برداری از آنها در جهان و مباحث زیست محیطی و فنی و اقتصادی مرتبط بر استفاده از آن، به بحث و بررسی امکانسنجی احداث کارخانه بر پایه تولید پنل های خورشیدی وکارآفرینی و خودکفایی ایجاد شده در شهر مشهد پرداخته شده است.

فهرست کامل فصل هشتم راه اندازی خط تولید سلول های خورشیدی

8-1 ) مطالعه امکان سنجی فنی و اقتصادی جهت راه اندازی خط تولید سلو لهای خورشیدی

۸٫۱٫۱ چکیده ۵۰۵
۸٫۱٫۲ مقدمه ۵۰۶
۸٫۱٫۳ اهمیت انرژی خورشیدی ۵۰۷
۸٫۱٫۴ پنل های خورشیدی ۵۰۹
۸٫۱٫۵ بررسی موارد فنی تولید پنل خورشیدی ۵۱۱
۸٫۱٫۶ بررسی موارد اقتصادی تولید پنل خورشیدی ۵۱۴
۸٫۱٫۷ نتیجه گیری ۵۱۶
۸٫۱٫۸ مراجع ۵۱۷

قسمت هایی از فصل نهم کاربرد سلولهای خورشیدی در پهبادها، ماهواره ها و فضاپیما

سیستم تامین توان ماهواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماهواره است. اصلی‌ترین منبع انرژی در فضای اطراف زمین، انرژی تابشی خورشید است که ماهواره‌ها آن را جذب کرده و صرف شارژ مجدد باتری‌های خود می‌کنند تا همیشه انرژی ذخیره برای سیستم داشته باشند. البته روش‌های دیگری نیز برای تولید توان وجود دارد که در مورد ماهواره‌ها کمتر به کار می‌آیند. فناوری تامین توان ماهواره، از آغاز عصر فضا تاکنون، چه در زمینه بهبود کیفیت آرایه‌های خورشیدی و چه در حوزه باتری‌ها، همواره در حال پیشرفت بوده است. هر اندازه این فناوری پیشرفت بیشتری داشته باشد، نتیجه آن در بهبود و گسترش عملکرد ماموریت‌های فضایی مشاهده خواهد شد.
سیستم تامین توان الکتریکی در فضاپیما مثل خون برای بدن انسان زندگی را در فضاپیما تضمین می کند.یک فضاپیما تا وقتی می تواند به ماموریت خود ادامه دهد که توان الکتریکی آن تامین شود.تقریبا هر نقصانی در دیگر سیستم ها می تواند از زمین کنترل شود اما از دست دادن توان الکتریکی مانند یک حمله قلبی سهمگین برای فضاپیما خواهد بود.

فهرست کامل فصل نهم کاربرد سلولهای خورشیدی در پهبادها، ماهواره ها و فضاپیما

9-1 ) سیستم تامین توان الکتریکی فضاپیما)ماهواره(

۹٫۱٫۱ مفاهیم وتعاریف ابتدایی ۵۲۳
۹٫۱٫۱٫۱ فضاپیما چیست ۵۲۴
۹٫۱٫۱٫۲ ماهواره ها ۵۲۵
۹٫۱٫۱٫۳ ساختمان ماهواره ۵۲۷
۹٫۱٫۱٫۴ انواع ماهواره ها ۵۲۸
۹٫۱٫۲ معرفی سیستم توان الکتریکی در فضاپیما ۵۳۳
۹٫۱٫۲٫۱ ضرورت واهمیت ۵۳۴
۹٫۱٫۲٫۲ تاریخچه و معرفی ۵۳۵
۹٫۱٫۲٫۳ اجزا و عملکرد زیرسیستم تامین توان الکتریکی ماهواره ۵۳۸
۹٫۱٫۲٫۴ بخش تولید توان الکتریکی ۵۳۹
۹٫۱٫۲٫۵ سیستم فتوولتائیک )آرایه های خورشیدی( ۵۴۰
۹٫۱٫۲٫۶ منابع تولید انرژی الکتریکی استاتیک ۵۴۵
۹٫۱٫۲٫۷ منابع تولید انرژی الکتریکی دینامیک ۵۴۶
۹٫۱٫۲٫۸ بخش ذخیره توان الکتریکی ۵۴۷
۹٫۱٫۲٫۹ سیستم کنترل و تنظیم ذخیره توان الکتریکی ۵۴۹
۹٫۱٫۲٫۱۰ سیستم مدیریت توزیع توان ۵۵۰
۹٫۱٫۳ سیستم تولید انرژی الکتریکی فضاپیما ۵۵۱
۹٫۱٫۳٫۱ مقدمه ۵۵۲
۹٫۱٫۳٫۲ معرفی پدیده فتوولتائیک ۵۵۴
۹٫۱٫۳٫۳ بررسی ساختار اتمی سلول خورشیدی ۵۵۴
۹٫۱٫۳٫۴ طبقه بندی سلولهای خورشیدی با توجه به نوع عناصر به کار گرفته شده در آنها ۵۵۷
۹٫۱٫۳٫۵ منحنی مشخصه الکتریکی خروجی سلولهای فوتوولتائیک ۵۵۸
۹٫۱٫۳٫۶ راندمان سلول ها ۵۶۰
۹٫۱٫۳٫۷ اثرات گرمایی ۵۶۱
۹٫۱٫۳٫۸ افزایش راندمان سلولهای فتوولتائیک ۵۶۳
۹٫۱٫۳٫۹ مدار معادل سلول خورشیدی ۵۶۴
۹٫۱٫۳٫۱۰ آرایه های )پنل ها( خورشیدی ۵۶۶
۹٫۱٫۳٫۱۱ طراحی آرایه های خورشیدی ۵۶۸
۹٫۱٫۳٫۱۲ طراحی استرینگ)ردیفی( ۵۶۸
۹٫۱٫۳٫۱۳ حداقل ولتاژ استرینگ ۵۶۸
۹٫۱٫۳٫۱۴ حداقل جریان ۵۶۹
۹٫۱٫۳٫۱۵ طراحی آرایه ها در ماهواره ها ۵۷۰
۹٫۱٫۴ سیستم ذخیره انرژی فضا پیما ۵۷۱
۹٫۱٫۴٫۱ مقدمه ۵۷۲
۹٫۱٫۴٫۲ نحوه عملکرد باتری ۵۷۲
۹٫۱٫۴٫۳ انواع باتری ۵۷۳
۹٫۱٫۴٫۴ باتری های اولیه ۵۷۳
۹٫۱٫۴٫۵ باتری های ثانویه ۵۷۴
۹٫۱٫۴٫۶ باتری های ذخیره ۵۷۵
۹٫۱٫۴٫۷ شارژ باتری ۵۷۶
۹٫۱٫۴٫۸ دشارژ باتری ۵۷۹
۹٫۱٫۴٫۹ طول عمر باتری ۵۸۰
۹٫۱٫۴٫۱۰ باتری های مورد استفاده در ماموریت های فضایی ۵۸۱
۹٫۱٫۴٫۱۱ پارامتر های انتخاب باتری در فضا ۵۸۳
۹٫۱٫۴٫۱۲ موقعیت مداری و زاویه انحراف ماهواره ۵۸۴
۹٫۱٫۴٫۱۳ تاثیرات دما ۵۸۴
۹٫۱٫۴٫۱۴ میزان انرژی قابل ذخیره در باتری ۵۸۴
۹٫۱٫۴٫۱۵ راندمان شارژپذیری ۵۸۴
۹٫۱٫۴٫۱۶ قابلیت مهر و موم پذیری ۵۸۵
۹٫۱٫۴٫۱۷ امکان به کارگیری باتری در کلیه موقعیت ها ۵۸۵
۹٫۱٫۴٫۱۸ تحمل شراط پرتاب و محیط فضایی ۵۸۵
۹٫۱٫۵ سیستم کنترل و تنظیم فضاپیما ۵۸۶
۹٫۱٫۵٫۱ مقدمه ۵۸۷
۹٫۱٫۵٫۲ روشهای کنترل و تنظیم توان ماهواره ۵۸۹
۹٫۱٫۵٫۳ سیستم های انتقال انرژی PPD و TED ۵۹۱
۹٫۱٫۵٫۴ سیستم انتقال مستقیم انرژی TED ۵۹۱
۹٫۱٫۵٫۵ سیستم دنبال کننده نقطه حداکثر توان PPD ۵۹۳
۹٫۱٫۵٫۶ روش های جذب حداکثر توان ۵۹۴
۹٫۱٫۵٫۷ مقایسه سیستم های انتقال انرژی PPD و TED ۵۹۶
۹٫۱٫۵٫۸ تولید ومدیریت توان PGT درماهواره OK’ OELEK دانشگاه هاوایی ۵۹۷
۹٫۱٫۵٫۹ مدیریت توان ۵۹۹
۹٫۱٫۶ شبیه سازی سیستم تولید و ذخیره انرژی الکتریکی ۶۰۳
۹٫۱٫۶٫۱ شبیه سازی سیستم تولید انرژی الکتریکی ۶۰۴
۹٫۱٫۶٫۲ شبیه سازی آرایه های خورشیدی به روش مدولار ۶۰۵
۹٫۱٫۶٫۳ شبیه سازی باتری ها ۶۰۸
۹٫۱٫۶٫۴ مدل تونن باتری ۶۰۸
۹٫۱٫۶٫۵ مدل خطی باتری ۶۰۹
۹٫۱٫۶٫۶ مدل غیر خطی باتری ۶۱۰
۹٫۱٫۷ مباحث تکمیلی ۶۱۳
۹٫۱٫۷٫۱ دوره خورشید گرفتگی مدار ۶۱۴
۹٫۱٫۷٫۲ سیستم الکتریکی ایستگاه بین المللی فضایی INTERNATIONAL SPACE STATION ۶۱۸
۹٫۱٫۷٫۳ منبع نیرو ۶۱۸
۹٫۱٫۷٫۴ بال های آرایه های خورشیدی ۶۲۰
۹٫۱٫۷٫۵ باتری ها ۶۲۰
۹٫۱٫۷٫۶ کنترل و توزیع توان ۶۲۱
۹٫۱٫۷٫۷ منابع و مراجع ۶۲۲

9-2 ) بهنیه اسزی عملکرد سلول خورشیدی مبتنی بر۰ DP/DI= والگوریتم PSO به منظور تامین انرژی الکتریکی ماهواره در مدار LEO

۹٫۲٫۱ چکیده ۶۲۴
۹٫۲٫۲ مقدمه ۶۲۴
۹٫۲٫۳ سلول خورشیدی ۶۲۵
۹٫۲٫۴ پارامترهای تاثیرگذار برروی سلول ۶۲۵
۹٫۲٫۵ مدل سلول خورشیدی ۶۲۶
۹٫۲٫۶ شبیه سازی سلول خورشیدی ۶۲۶
۹٫۲٫۷ اثرات تابش و دما برسلول خورشیدی ۶۲۷
۹٫۲٫۸ افزایش بازده سلول خورشیدی ۶۲۸
۹٫۲٫۹ مبدل باک ۶۲۹
۹٫۲٫۱۰ الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات( PSO) ۶۲۹
۹٫۲٫۱۱ معادلات توصیف کننده رفتار ذرات ۶۲۹
۹٫۲٫۱۲ بهینه سازی به کمک روش ۰ DP/DI= ۶۳۰
۹٫۲٫۱۳ شبیه سازی سلول خورشیدی به روش بهینه سازی ۶۳۰
۹٫۲٫۱۴ شبیه سازی به کمک روش۰ DP/DI= ۶۳۱
۹٫۲٫۱۵ مقایسه عملکرد الگوریتم PSO و ۰ DP/DI= درمحاسبه ماکزیمم توان ۶۳۲
۹٫۲٫۱۶ شبیه سازی یک ماهواره نمونه ۶۳۳
۹٫۲٫۱۷ نتیجه گیری ۶۳۴
۹٫۲٫۱۸ منابع و مراجع ۶۳۵

9-3 ) افزایش مداومت پروازی ریز پرنده های بدون سرنشین MAV با طراحی وبهینه سازی سلولهای خورشیدی

۹٫۳٫۱ چکیده ۶۳۶
۹٫۳٫۲ مقدمه ۶۳۶
۹٫۳٫۳ منابع تامین کننده انرژی MAV ها ۶۳۷
۹٫۳٫۴ پارامترهای موثردر نگهداشت انرژِ MAV ها ۶۳۸
۹٫۳٫۵ استفاده از انرژی خورشیدی در هواپیماهای بدون سرنشین ۶۳۹
۹٫۳٫۶ طراحی هواپیماهای خورشیدی ۶۴۰
۹٫۳٫۷ مقدمهای بر بهینه سازی سلولهای خورشیدی ۶۴۲
۹٫۳٫۸ مدل بندی ۶۴۲
۹٫۳٫۹ نتیجه گیری ۶۴۵
۹٫۳٫۱۰ مراجع ۶۴۶

9-4 ) مقایسه انواع باتری و سلول های خورشیدی در یک میکروماهواره و تاثیر آن بر وزن و ابعاد ماهواره و انتخاب بهینهی آن

۹٫۴٫۱ خلاصه ۶۴۷
۹٫۴٫۲ مقدمه ۶۴۷
۹٫۴٫۳ معرفی سلول های خورشیدی و نسل های مختلف آن ۶۴۸
۹٫۴٫۴ سلول های خورشیدی پلیمری ۶۴۹
۹٫۴٫۵ سلولهای خورشیدی بر پایه نیمه رساناهای آلی ۶۴۹
۹٫۴٫۶ نمونه هایی از سلولهای خورشیدی مبتنی بر مواد آلی ۶۵۰
۹٫۴٫۷ سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ ۶۵۰
۹٫۴٫۸ سلول های خورشیدی پلیمری و مقایسه سلول های فتوولتاییک آلی و معدنی ۶۵۰
۹٫۴٫۹ باتریها ۶۵۱
۹٫۴٫۱۰ باتریهای اولیه و ثانویه ۶۵۲
۹٫۴٫۱۱ باتری نیکل کادمیوم ۶۵۲
۹٫۴٫۱۲ باتری نیکل هیدروژن ۶۵۲
۹٫۴٫۱۳ باتری لیتیوم یون ۶۵۲
۹٫۴٫۱۴ باتری سدیم سولفور ۶۵۲
۹٫۴٫۱۵ مفاهیم سلول، رشته،پنل و مدار معادل سلول ۶۵۳
۹٫۴٫۱۶ شبیه سازی ۶۵۳
۹٫۴٫۱۷ نتیجه گیری ۶۵۴
۹٫۴٫۱۸ مراجع ۶۵۴

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *