بسته جامع پژوهشی صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی | سرزمین دانش

50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 700 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش انرژی خورشیدی، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش اینورترهای مبتنی بر سلول های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید در پنل های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ذخیره سازهای انرژی برای سلول های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش روشهای افزایش بازدهی سلول های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش مکانیابی بهترین محل برای سلول های خورشیدی با GISبررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش راه اندازی خط تولید سلول های خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل نهم این پژوهش کاربرد سلولهای خورشیدی در پهبادها، ماهواره ها و فضاپیما بررسی شده است

خورشید یک راکتور هستهای طبیعی بسیارعظیم است، که ماده در آن جا بر اثر همجوشی هستهای به انرژی تبدیل میشود و هر روز حدود 350 میلیارد تن از جرمش به تابش تبدیل می شود، دمای داخلی آن حدود 15 میلیون درجه سانتیگراد است. انرژیی که بدین ترتیب به شکل نور مرئی ، فرو سرخ و فرابنفش به ما میرسد 1 کیلو وات بر متر مربع است. خورشید به توپ بزرگ آتشین شباهت دارد که صد بار بزرگتر از زمین است . این ستارهها از گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. گازها انفجارهای بزرگی را بوجود می آورند و پرتوهای قوی گرما و نور را تولید می کنند. این پرتوها از خورشید بسوی زمین می آیند در طول راه ، یک سوم آنها در فضا پخش می شوند و بقیه بصورت انرژی گرما و نور به زمین می رسند. میدانیم که سرعت نور 911111 کیلومتر در ثانیه است.از سوی دیگر ، 8دقیقه طول میکشد که نور خورشید به زمین برسد. بنابراین میتوان فاصله خورشید تا زمین را حساب کرد. دراین مسیر طولانی ، مقدار زیادی از نور و گرمای خورشیداز دست میرود، اما همان اندازهای که به زمین میرسد، کافی است تا شرایط مناسبی برای زندگی ما و جانوران و گیاهان بوجود آید.در مورد پیدایش خورشید فرضیهای که بیشتر مورد قبول واقع شده، این است که منشاء ایجاد خورشید توده ای ابری شکل گازهائی هستند که تشکیل دهنده عمده آنها هیدروژن بوده است. در مرحله اول و در نتیجه نیروی جاذبه مرکزی، ذرات هیدروژن روی هم متراکم شده ودراثر تراکم، تصادم شدیدی بین ذرات هیدروژن بوجود آمده ودر نتیجه افزایش بیش ازحد فشارو دما، تحولات هستهای پدید آمده و حاصل آن آزاد شدن منابع عظیم انرژی بوده است از مجموع انرژی تابشی خورشید که بوسیله زمین و جو آن دریافت میشود در حدود 90 درصد آن مجدداً به فضای خارج از جو بازتاب میگردد.
قسمت اعظم این بازتابی در جو زمین در برخورد اشعه با ابرها و غبارهای جوی انجام میگیرد و بخش کمتری از آن، در سطح زمین در نتیجه انعکاس اشعه بوسیله آبها – برفها و سنگریزهها حادث میشود. قسمتی از باقیمانده انرژی، در حین عبور از جو زمین،دراثر برخورد باذرات هوا و غبارو بخار آب وجود در جو، به دفعات زیاد تغییر مسیر داده و پس از این برخوردها، به صورت تشعشعات پراکنده به سطح زمین و یا فضای خارج تابیده میشود. همچنین در حدود 01 الی 00 درصدانرژی تشعشعی دریافت شده از خورشید، به وسیله ذرات بخارآب – کربن دیاکسید وازون موجود در جو زمین جذب میشود.
قابل توجه است که در طبقات فوقانی جو زمین، گازازون تقریباً تمام اشعه ماوراءبنفش را جذب میکندواین تصفیه اشعه ازنظر سلامت زندگی انسان ها حائز اهمیت فوق العاده ایست زیرا که اشعه ماوراء بنفش در پوست و چشم انسان تأثیرات بسیار نامطلوب دارد .بخار آب و کربن دی اکسید در طبقات تحتانی جو زمین،اشعه مادون قرمز را جذب میکند.
خورشید زمین را گرم و روشن میکند. گیاهان و جانوران نیزانرژی خورشیدی را لازم دارند تازنده بمانند.اگر خورشید نبود یا از زمین خیلی دورتر بود و گرمای کمتر به ما میرسید،سطح زمین خیلی سرد و تاریک میشد و هیچ موجودی نمیتوانست روی آن زندگی کند.همه مابه انرژی نیاز داریم، انرژی انندنیرویی نامرئی در بدن ما وجود دارد و آن را بکار میاندازد. اگرانرژی به بدن نرسد،توانایی انجام کار را ازدست میدهیم و پس ازمدتی میمیریم. ما انرژی را از غذایی که میخوریم یدست می آوریم. با هر حرکت و کاری که انجام میدهیم، بخشی از انرژی موجود در بدن صرف می شود.حتی برای خواندن این مطلب هم مقداری انرژی لازم است. برای همین باید هر روز غذاهای کافی و مناسبی را بخوریم. گیاهان و جانوران نیز برای زنده ماندن و رشد و حرکت،به انرژی نیازدارند، که منشأ همه اینها از خورشید می باشد . تمام دستگاهها و ماشین های ساخته شده بدست انسان نیز با استفاده از انرژی کار میکنند. بسیاری ازاین ماشین ها برقی هستند. حتما شما هم از دستگاه هایی مثل رادیو ، تلویزیون ، اطو ، یخچال و … استفاده میکنید. اگر به هر دلیلی برق خانه قطع شود،تمام این دستگاه ها از کارمی افتند و بدون استفاده میشوند، اما آیا میدانید برق چطور تولید میشود؟ برای تولید برق،سوخت هایی مثل زغال سنگ نفت و گاز را میسوزانیم. این نوع سوخت ها را سوخت فسیلی می نامند. سوخت های فسیلی ازباقی مانده گیاهان وجانورانی بوجودآمدهاندکه میلیونها میلیون سال قبل روی زمین زندگی میکردند. وقتی این جانوران و گیاهان مردند و از بین رفتند، سالهای زیادی زیر فشار لایه های زمین ماندند تا به زغال سنگ و نفت و گاز تبدیل شدند و میبینیم که همه انواع مختلف انرژی که قبل تبدیل به یکدیگر نیز هستنداز یک منبع به نام خورشید ناشی شده و یا به آن مربوط می شود.
تابش خورشید منشأ اغلب انرژی هایی است که درسطح زمین در اختیار ما قرار دارد:
باد : ناشی از اختلاف دمای هوا و حرکت نسبی اتمسفر زمین است.
آبشار : ناشی از تبخیر و بارانی که از آن نتیجه میشود.
چوب ، زغال سنگ ، نفت و … که منشا گیاهی دارند به کمک کلروفیل و خورشید ساخته شده اند

قسمت هایی از فصل اول انرژی خورشیدی، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی

سلول خورشیدی عبارت از قطعات نیمه رسانایی هستندکه انرژی تابشی خورشید رابه انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.رسانندگی این موادبه طور کلی به دما،روشنایی ,میدان مغناطیسی و مقدار دقیق ناخالصی موجود در نیمه رسانابستگی دارد.يك سلول خورشيدي از جنس سيليكن ،ولتاژي بين 5.0 تا 6.0 ولت توليد ميكندو به همين دليل تعدادزيادي از سلول هارادر يك ماژول خورشيدي به صورت سري متصل مي كنند تاسطح ولتاژ بيشتري حاصل شود.
سلول خورشيدي كه عنصر اصلي تشكيل دهنده يك آرايه فتوولتائيك است از يك پيوند نيمه هادي n-p از جنس سيليكن ساخته مي شود. برخورد فوتون هاي نور خورشيد به سلول خورشيدي سبب توليد الكترون در نيمه هادي گشته و با اتصال بار الكتريكي ، جريان الكتريكي جاري مي شود.
تأسیساتی که بااستفاده ازآنهاانرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل می‌شود نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده می‌شوداین تأسیسات بر اساس انواع متمرکز کننده‌های موجود و بر حسب اشکال هندسی متمرکز کننده‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:
• نیروگاههایی که گیرنده آنها آینه‌های سهموی ناودانی هستند.
• نیروگاه‌هایی که گیرنده آنها در یک برج قرار داردو نور خورشید توسط آینه‌های بزرگی به نام هلیوستات به آن منعکس می‌شود.(دریافت کننده مرکزی)
• نیروگاه‌هایی که گیرنده آنها بشقابی سهموی (دیش) می‌باشد.

فهرست کامل فصل اول انرژی خورشیدی، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی

1-1 ) انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی

1.1.1 انرژی خورشیدی 9
1.1.1.1 مقدمه 10
1.1.1.2 تاریخچه 13
1.1.1.3 تعاریف 13
1.1.1.4 نرژی جنبشی: 14
1.1.1.5 انرژِی پتا نسیل: 15
1.1.1.6 اصل بقای جرم وانرژی 17
1.1.1.7 منبع انرژی خورشیدی 20
1.1.1.8 ویژگی های ا نرژی خورشیدی 20
1.1.1.9 نیازهاومحدودیت های انرژى خورشیدى 21
1.1.1.10 كاربرد های ا نرژی خورشیدی 23
1.1.1.11 سیستمهاي فتوبیولوژیك 25
1.1.1.12 سیستمهاي فتوشیمیایي 25
1.1.1.13 سیستمهاي فتوولتائیك 25
1.1.1.14 سیستم هاي حرارتي و برودتي 25
1.1.1.15 سیستمهاي فتوبیولوژي 26
1.1.1.16 سیستمهاي شیمي خورشیدي 26
1.1.1.17 سیستمهاي فتوولتائیك 27
1.1.1.18 سیستمهای حرارتی خورشیدی 29
1.1.1.19 موقعیت كشورایران ازنظرمیزان دریافت انرژي خورشیدي 30
1.1.2 صفحات فوتوولتائیک 31
1.1.2.1 مقدمه 32
1.1.2.2 استفاده از الکتریسته PV درکشورهای درحال توسعه 32
1.1.2.3 طبیعت ومهیابودن تابش خورشیدي 33
1.1.2.4 سلول PV،ماژولها وآرایه ها 33
1.1.2.5 سیستم های PV خورشیدی 34
1.1.2.6 کاربردهای PV درکشورهای کمتر توسعه یافته 34
1.1.2.7 سیستم های هیبرید 34
1.1.2.8 فانوسهای خورشیدی 34
1.1.2.9 سلول خورشیدي 35
1.1.2.10 مبانی فیزیکی سلول های خورشیدی 37
1.1.2.11 موادتشکیل دهنده سلول های خورشیدی 40
1.1.2.12 استفاده از نانو لوله هاي كربني در ساخت پیلهاي خورشیدي 41
1.1.2.13 پدیده فتوولتائیک 42
1.1.2.14 سیستم فتوولتائیك 44
1.1.2.15 اصول کار یک پنل فتوولتائیک 48
1.1.2.16 مراحل اصلی طراحی 50
1.1.2.17 مشخصه الکتریکی آرایه فتوولتائیک درشرایط استاندارد 50
1.1.2.18 مشخصه توان دوآرایه متحرك وثابت درطول روز: 52
1.1.2.19 انواع روشهاي استفاده ازسیستمهاي فتوولتائیک 59
1.1.2.20 سیستم های متصل به شبکه سراسری برق 59
1.1.2.21 سیستم های مستقل ازشبکه 60
1.1.2.22 کاربردصفحات فتوولتائیک 61
1.1.2.23 فتوولتاییک های یکپارچه ساختمان: 61
1.1.2.24 صفحات نمای ساختمان 63
1.1.2.25 نماهای نیمه شفاف 65
1.1.2.26 سیستمهای سایبان 66
1.1.2.27 مصالح بام 67
1.1.2.28 نورگیرها 68
1.1.2.29 میزان تولیدانرژی الکتریکی بوسیله یک سیستم فتوولتائیک 70
1.1.2.30 بهره برداری ازسیستمهای فتوولتائی برای استفاده ازا نرژی خورشیدی درسطح جهان 70
1.1.2.31 آرایه فتوولتائیک متحرك جهت افزایش توان خروجی سلولهای خورشیدی 74
1.1.2.32 تأثیرزاویه تابش نورخورشیدبرسطح سلول درمیزان تبدیل انرژی 75
1.1.2.33 تأثیرزاویه کلکتوردرجذب ا نرژی خورشیدی 77
1.1.2.34 آسیب پذیری دستگاههای فتوولتائیک 80
1.1.2.35 عمده دلایل توجه به صنعت فتوولتاییک دریک دهه اخیر ورشد سالانه آن 81
1.1.2.36 برآورد هزینه سیستمهای برق خورشیدی 81
1.1.2.37 کم شدن نگرانی هادرباره ی آلودگی ناشی ازساخت سلول های خورشیدی 83
1.1.2.38 دودكش خورشیدی 84
1.1.2.39 اصول کار 86
1.1.2.40 توان خروجی 87
1.1.2.41 كلكتور: 89
1.1.2.42 ذخیرهسازی 89
1.1.2.43 برج 90
1.1.2.44 توربینها 90
1.1.2.45 مدل آزمایشی 91
1.1.2.46 تحولات آینده 92
1.1.2.47 نتیجهگیری 93
1.1.3 نیروگاه هاي خورشیدي 95
1.1.3.1 انواع نیروگاه هاي خورشیدي 96
1.1.3.2 کوره خورشیدی 106
1.1.3.3 طول عمر مولدهای برق خورشیدی 106
1.1.3.4 مزیت نسبی سیستم های مولد خورشیدی 107
1.1.3.5 سیستم های ) پکیج ( مستقل تامین برق خورشیدی 108
1.1.3.6 منابع ومآخذ 109
1.1.3.7 سایت ها 110

1-2 ) سلول هاي خورشيدي

1.2.1 چکیده 111
1.2.2 معرفي خورشيد 112
1.2.3 تعريف فتوولتائيك 112
1.2.4 تاريخچه 112
1.2.5 ساختار سلول فتوولتائيك 113
1.2.6 نحوه استخراج سيليكون 113
1.2.7 توليد سيليسم نوع P , N 113
1.2.8 مراحل ساخت سلول فتوولتائيك 113
1.2.9 چگونگي توليد برق توسط اتصا ل N-P 113
1.2.10 ولتاژ و آمپراژ توليدي سلول ها 114
1.2.11 مجموعه سلول ها 114
1.2.12 راندمان و عملكرد 114
1.2.13 انواع سلول هاي خورشيدي 115
1.2.14 ميزان و هزينه توليد برق به روش فتوولتائيك 115
1.2.15 محدوديت هاي فتوولتائيك 115
1.2.16 مزاياي فتوولتائيك 115
1.2.17 جهت قرار دادن پنل ها 116
1.2.18 عمر سلول ها 116
1.2.19 موارد استفاده از سلول هاي فتوولتائيك 116
1.2.20 منابع 117

1-3 ) کلیات سلول های خورشیدی مورد استفاده

1.3.1 چکیده 199
1.3.2 مقدمه 120
1.3.3 سلول های خورشیدی 121
1.3.4 سلول های خورشیدی غیر آلی 121
1.3.5 سلول های خورشیدی آلی 121
1.3.6 طبقه بندی سلول های خورشیدی بر اساس نوع عناصر بکار رفته در آنها 121
1.3.7 طبقه بندی سلول های خورشیدی بر اساس نوع ساختمان کریستالی آنها 122
1.3.8 طبقه بندی سلول های خورشیدی پلیمری بر اساس نوع عناصر بکار رفته و نوع ساختار در آنها 123
1.3.9 ساخت سلول خورشید در ایران 125
1.3.10 ظرفیت تولید 125
1.3.11 سرمای هگذاری 125
1.3.12 ماهواره های دریافت کننده انرژی خورشیدی 126
1.3.13 علل احتیاج به سلول های خورشیدی 126
1.3.14 نتیجه گیری 127
1.3.15 مراجع 127

1-4 ) مروری بر انواع مختلف سلولهای خورشیدی ومکانیزم عملکرد آنها

1.4.1 چکیده 129
1.4.2 ABSTRACT 129
1.4.3 مقدمه 130
1.4.4 مقدمه ای بر انرژی خورشیدی 130
1.4.5 پدیده ی فوتولتائیک وسلولهای خورشیدی 131
1.4.6 نسلهای مختلف سلولهای خورشیدی 131
1.4.7 مکانیزم عملکرد سلولهای خورشیدی 131
1.4.8 هزینه ی انرژی خورشیدی 132
1.4.9 سلول های خورشیدی غیر سیلیکونی 132
1.4.10 سلول های خورشیدیروسکایتی 134
1.4.11 مزایا ومعایب سلولهای خورشیدی 134
1.4.12 نتیجه گیری 135
1.4.13 مراجع 136

1-5 ) مروري بر تولید توان با استفاده از سلول هاي ترموالکتریک و گرماي خورشید

1.5.1 چکیده 138
1.5.2 مقدمه 138
1.5.3 مولد ترموالکتریک خورشیدي 139
1.5.4 نتیجه گیری 144
1.5.5 مراجع 144

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم اینورترهای مبتنی بر سلول های خورشیدی

چكيده-امروزه نظر كل جهان به سمت انرژي ها نو معطوف شده است.از اين ميان انرژي خورشيدي به دليل اصطحلاك پايين،نصب آسان و همچنين كم سرو صدا بودن مورد توجه بسيار قرار گرفته است.ولي از آنجا كه هنوز هزينه سلول هاي خورشيدي بالا است پس لازم است كه براي اتصال آن DC است كه همواره حداكثر بازده اي را از سلول هاي خورشيدي دريافت نماييم. خروجي آرايه هاي خورشيدي استفاده مي شود ولي خروجي اينورتر ها داراي هارمونيك بوده كه خود اين (VSI) از اينورتر هاي منبع ولتاژ AC به شبكه هاي توليد هارمونيك ها باعث افزايش تلفات و كاهش بازده در شبكه هاي توليد برق مي شود.در اين پژوهش ابتدا به توضيحايي راجع به نحوه كار سلول هاي خورشيدي پرداخته شده سپس ميزان بازده آرايه هاي خورشيدي ثابت و متحرك بايكديگر مقايسه شده ودر نهايت چندين روش براي كاهش و يا از بين بردن هارمونيك هاي خروجي اينورتر مطرح شده است.

فهرست کامل فصل دوم اینورترهای مبتنی بر سلول های خورشیدی

2-1) ارائه روش هايي جهت افزايش بازدهي مبدل هاي DC/AC مبتني بر سلول هاي خورشیدی

2.1.1 چکیده 146
2.1.2 مقدمھ 146
2.1.3 سلول هاي خورشيدي 146
2.1.4 تاثير زاويه نور خورشيد بر آرايه خورشيدي 147
2.1.5 استفاده از ترانسفورماتور هايي با هسته متعامد 148
2.1.6 اينورتر تك فاز 149
2.1.7 اينورتر سه فاز با هسته متعامد 150
2.1.8 اسنابرها 151
2.1.9 استفاده از فيلتر در خروجي اينورتر و اسنابرها درکلیدزنی 151
2.1.10 اگوريتم رقابت استعماري براي حذف هارمونيك ها در ولتاژ خط 152
2.1.11 نتیجه گیری 152
2.1.12 مراجع 153

2-2) افزايش قابليت اطمينان بهره برداري از سلول هاي خورشيدي توسط اينورتر امپدانسي سه فاز 4 كليدي

2.2.1 چکیده 154
2.2.2 مقدمه 154
2.2.3 مدلسازي سيستم فتوولتائيك 154
2.2.4 مبدل امپدانسي 155
2.2.5 نتايج شبيهسازي 157
2.2.6 نتیجه گیری 159
2.2.7 مراجع 159

2-3) تحلیل و مدلسازی سلول خورشیدی ارگانیک با لایهی اکتیو و پیوند P-N با هدف ذخیرهسازی انرژیهای نو از DC به AC

2.3.1 چکیده 160
2.3.2 مقدمه 161
2.3.3 رابطه ریاضی ولتاژ و جریان یک سلول فتوولتائیک 162
2.3.4 مبدل DC به AC سلولهای خورشیدی 163
2.3.5 عملکرد و ساختار سلول خورشیدی 164
2.3.6 پدیدههای سلول در شارژ و تخلیه 165
2.3.7 کاربرد سیستم ذخیره سازى انرژى 165
2.3.8 اضافه کردن کربن نانو تیوپ تک دیواره به لایه ترابرحفره 165
2.3.9 نتایج عملی پس از اضافه کردن لایه P-N 166
2.3.10 اضافه کردن لایه P-N 166
2.3.11 نتیجهگیری 167
2.3.12 مراجع 167

2-4) یک اینورتر بدونترانسفورماتور تکفاز با بازدهی بالا بهوسیله کاهش جریان نشتی و تلفات برای اتصال به شبکه ی سلولهای خورشیدی

2.4.1 خلاصه 168
2.4.2 مقدمه 168
2.4.3 سیستم تحت مطالعه و مدهای بهرهبرداری 169
2.4.4 آنالیز اصلی بهرهبرداری 170
2.4.5 آنالیز مدهای عملکرد 171
2.4.6 ویژگیهای بهرهبرداری و طراحی پارامترهای رزونانسی 173
2.4.7 نتایج شبیه سازی و بحث 174
2.4.8 نتیجهگیری 177
2.4.9 مراجع 177

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید در پنل های خورشیدی

هدف از این مطلب بررسی اصول کارکرد سیستم های ردیاب خورشیدی و پتانسیل استفاده از آنها در تولید برق خورشیدی است. به این منظور ابتدا با بررسی رفتارهای حرکتی خورشید و زمین و موقعیت های آنها نسبت به هم ، به تشریح اصول کلی الگوریتم ها و روابط هندسی موقعیت خورشید و زمین (بر حسب مکان جغرافیایی، روز، ساعت و زاویه پنل خورشیدی ) پرداخته می شود و با انتخاب یکی از الگوریتم های مطرح ، محاسبه موقعیت زمین و خورشید و تعیین زوایای لازم انجام می گیرد. با استفاده از این الگوریتم موقعیت خورشید برای شهر تهران در روزهای اول بهار، اول پاییز، اول تابستان و اول زمستان محاسبه شده و به صورت نمودار نمایش داده می شود. سپس انواع روش ها و سیستم های ردیابی خورشیدی دسته بندی و معرفی گردیده و توضیحات لازم در این خصوص ارائه می گردد . با انتخاب یکی از روش های مطرح و پیچیده که ترکیبی از الگوریتم های مختلف می باشد ، جزییات بیشتری در مورد طراحی و فرآیند کار آن روش، ارائه خواهد شد. در انتها بررسی اقتصادی کاربرد روش ارائه شده برای شرایط مشخص انجام می گردد.

فهرست کامل فصل سوم بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید در پنل های خورشیدی

3-1 ) بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید( SOLAR TRACKING)و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی

3.1.1. بررسی اصول کلی روابط هندسی خورشید و زمین 188
3.1.1.1 تعاریف اولیه 189
3.1.1.2 بررسی رفتار حرکتی زمین و خورشید نسبت به هم 191
3.1.1.3 بررسی و مقایسه الگوریتم های مطرح در زمینه روابط هندسی زمین و خورشید 194
3.1.1.4 تشریح الگوریتم کوپر 196
3.1.2 بررسی روش های مختلف ردیابی خورشید 199
3.1.3 تشریح استراتژی ردیابی هیبریدی در ردیابی خورشید 204
3.1.3.1 ارائه مشخصات کلی و چکیده مقاله انتخاب شده 205
3.1.3.2 تشریح الگوریتم هیبریدی ردیاب خورشیدی 206
3.1.4 بررسی اقتصادی استفاده از سیستم ردیاب خورشیدی 214
3.1.5 نتیجه گیری و پیشنهادات 220
3.1.5.1 نتیجه گیری 221
3.1.5.2 پیشنهادات 222
3.1.5.3 منابع 223
3.1.5.4 سایت ها 224
3.1.5.5 ABSTRACT 224

قسمت هایی از فصل چهارم ذخیره سازهای انرژی برای سلول های خورشیدی

توسعه وسایل الکترونیکی تقاضا را براي باتريهاي قابل شارژ افزایش داده است که در این میان باتريهاي لیتیمی از دیگر انواع باتريها عملکرد و بازده مناسبتري دارند. یکی از کاربردهاي اصلی باتري هاي لیتیمی به عنوان انباره ذخیره ساز انرژي حاصل از پنل هاي خورشیدي می باشد. در باتري هاي قابل شارژ لیتیمی کاربرد گرافیت ها و مواد کربنی به عنوان آند تاکنون تقریبا بدون رقیب بوده اند. این مواد گرافیتی علاوه بر ویژگی هایی چون پتانسیل آندي نزدیک به لیتیم فلزي، واکنش اکسایش/کاهش برگشت پذیر و ظرفیت ویژه نسبتا بالا، مشکلات ایمنی به کارگیري لیتیم فلزي را نیز در بر ندارند

فهرست کامل فصل چهارم ذخیره سازهای انرژی برای سلول های خورشیدی

4-1 ) اثر افزودنی هاي نانو کربن بر گرافیتاسیون آند باتري هاي لیتیمی ذخیره کننده سلول هاي خورشیدي

4.1.1 چکیده 227
4.1.2 مقدمه 227
4.1.3 مواد و روش کار 228
4.1.4 نتایج و تحلیل نتای ج 229
4.1.5 نتیجه گیري 233
4.1.6 منابع 234

4-2 ) ارزیابی اقتصادی ترکیب ذخیره سازهای مختلف باسلول های خورشیدی جهت کاهش هزینه های مشترکین وانتخاب منطقی بهترین سیستم ترکیبی

4.2.1 چکیده 235
4.2.2 مقدمه 236
4.2.3 مدل سیستم ترکیبی 237
4.2.4 مدل صفحات خورشیدی 237
4.2.5 مدل قابلیت اطمینان 237
4.2.6 مدل باتری 237
4.2.7 مدل اقتصادی سیستم 238
4.2.8 بررسی داده ها 239
4.2.9 سلول خورشیدی 240
4.2.10 ذخیره سازهای انرژی 240
4.2.11 داده های جوی 241
4.2.12 داده های بار 241
4.2.13 محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان وهزینه جهت انتخاب مناسب ترکیب سلولها وذخیره سازها 243
4.2.14 میزان هزینه ها وسود حاصله از سیستم جهت مشترکین 244
4.2.15 خلاصه ونتیجه گیری 246
4.2.16 فهرست منابع 245

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم روشهای افزایش بازدهی سلول های خورشیدی

با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان و افزایش آلودگی های زیست محیطی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود. به همین علت، انسان در عصر مدرن همواره به دنبال راهی جهت تامین انرژی تجدیدپذیر بوده است.به دلیل مسائل و چالش هایی از جمله افزایش بازدهی ، کاهش قیمت ، ماندگاری و ذخیره انرژی که پیش روی منابع انرژی تجدید پذیر وجود دارد ،این انرژی، بررسی های بسیاری را متوجه خود کرده است.یکی از راه های مناسب برای استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی ، سیستم فتوولتائیک می باشد . این سیستم مبتنی بر تبدیل مستقیم انرژی خورشید به انرژی الکتریکی است [ Partain et al,1995] تبدیل انرژی شامل جذب نور )فوتون( توسط یک نیم رسانا و در ادامه تولید جفت های الکترون حفره و سپس جداسازی حامل های بار است. در اغلب موارد، از یک پیوندگاه – p-n برای جدا کردن حامل های بار استفاده می شود .این سیستم در حال حاضر تنها سیستم تولید برق خورشیدی است که هم می تواند کاربرد نیروگاهی و هم کاربرد غیرنیروگاهی داشته باشد.واحد پایه این سیستم ،سلول خورشیدی نامیده می شود.در اغلب موارد، نیم رساناها به عنوان مواد مورد استفاده در سلول های خورشیدی بکار برده می شوند. عنصر اصلی در ساخت سلولهای خورشیدی، نیمه هادی هایی مانند سیلیکون و گالیم آرسناید می باشد. هنگام تابش نور به سطح سلول، درصد زیادی از نورهای تابشی از سطح سلول بازتاب شده و از بین می روند در این بین تنها نورهایی که دارای انرژی خاص هستند جذب می شوند واز این تعداد در صدی هم بازترکیب خواهند شد، همه اینها عواملی هستند که سبب کاهش بازده سلول می شوند

فهرست کامل فصل پنجم روشهای افزایش بازدهی سلول های خورشیدی

5-1 ) بهبود بازده سلول های خورشیدی لایه نازک CIGS با استفاده از تغییر مشخصات لایه جاذب

5.1.1 چکیده 246
5.1.2 مقدمه 247
5.1.3 اجزای سلول خورشیدی CIGS 247
5.1.4 مدار معادل سلولهای خورشیدی 248
5.1.5 مدل سازی عددی سلول خورشیدی 250
5.1.6 نتایج شبیه سازی 251
5.1.7 بررسی اثر تغییر ضخامت لایه جاذب CIGS برروی پارامتر خروجی ازجمله بازده 251
5.1.8 بررسی تاثیر افزایش ضخامت CIGS برروی QE 252
5.1.9 بهبود بازده با افزایش چگالی ناخالصی لایه جاذب 253
5.1.10 بهبود بازده با افزایش بندگپ لایه جاذب 255
5.1.11 بهبود بازده كوانتومی سلول با افزایش بندگپ لایه جاذب 256
5.1.12 بررسی اثر تغییر درمیزان EG لایه CIGS+ وتاثیرآن دربهبود بازده سلول باساختار بهینه 258
5.1.13 بحث و نتیجه گیری 259
5.1.14 منابع انتهای مقاله 261

5-2 ) بهينه سازي(بهبود بازده)سلول هاي خورشيدي لايه نازك CIGS با استفاده از تغییر پارامترهای الکتریکی

5.2.1 چکیده 262
5.2.2 مقدمه 263
5.2.3 ساختار پايه سلول CIGS 263
5.2.4 اجزای سلول خورشیدی CIGS 264
5.2.5 مدار معادل سلولهاي خورشيدي 265
5.2.6 نتايج شبيه سازي 266
5.2.7 بررسی تاثیرافزایش ضخامت CDS برروی QE 268
5.2.8 بررسی اثر تغییر ضخامت لایه جاذب CIGS بررو پارامترهای خروجی 269
5.2.9 بررسی عملکرد دو TCO متفاوت برروی بازده سلول خورشیدی CIGS 269
5.2.10 بهبود بازده با افزايش چگالي ناخالصي لايه جاذب 270
5.2.11 نتيجه گيري 272
5.2.12 مراجع 272

5-3 ) اثرات دما برساختار ومولفه های سلولهای خورشیدی وبررسی آنها جهت بهینه سازی سلول ها

5.3.1 چکیده 274
5.3.2 پیشگفتار 274
5.3.3 مبانی سلولهای خورشیدی 274
5.3.4 منحنی مشخصه سلول خورشیدی 274
5.3.5 مدار معادل سلول خورشیدی 275
5.3.6 دما 275
5.3.7 پارامترهای سلولهای خورشیدی 275
5.3.8 عوامل موثر بر افزایش دمای سلولهای خورشیدی 275
5.3.9 دمای محیط 276
5.3.10 رفتار دمای محیط 276
5.3.11 شبیه سازی سلولهای خورشیدی 276
5.3.12 نرم افزار شبیه ساز SILVACO ATLAS 276
5.3.13 رفتار شدت تابش خورشید در طول روز 276
5.3.14 اثردما برسلول سه-اتصالی 277
5.3.15 نتایج شبیه سازی 277
5.3.16 اثردما برطراحی سلولهای خورشیدی 277
5.3.17 اثردما برطراحی سلولهای خورشیدی به صورت لایه به لایه 278
5.3.18 اثردما برزیرسلولهای سه-اتصالی 278
5.3.19 نتیجه گیری وپیشنهادات 281
5.3.20 مراجع 281

5-4 ) ارائه روشهای نوین برای افزایش بازدهی سولهای خورشیدی

5.4.1 چکیده 282
5.4.2 مقدمه 283
5.4.3 ساختار سلول فتوولتائیک 284
5.4.4 اصول کارکرد سلولهای خورشیدی 284
5.4.5 راندمان وعملکرد 285
5.4.6 انواع سلولهای خورشیدی 285
5.4.7 SINGLE CRYSTAL یا MONOCRYSALINE WAFERS 285
5.4.8 POLY OR MULTI CRYSTALLINE 285
5.4.9 THIN FILM 286
5.4.10 نقاط کوانتومی 286
5.4.11 تولید اکسایتون های مضاعف 286
5.4.12 بازدهی GEM درنقاط کوانتمی 288
5.4.13 سلول های خورشیدی مبتنی بر باند میانی 289
5.4.14 سلولهای خورشیدی با بهره گیری ازتکنیک سیلیکون های کروی 290
5.4.15 نتیجه گیری 290
5.4.16 مراجع 291

5-5 ) افزایش بازده ای سلول های خورشيدی ارگانيک با اضافه کردن کربن نانو تيوپ به لایه اکتيو ارگانيکی

5.5.1 مقدمه 292
5.5.2 ساختار و عملکرد سلول خورشيدی ارگانیک 292
5.5.3 تاثير عملکرد اضاافه کاردن کربن نانو تیوپ تک دیواره به لایه اکتیو 293
5.5.4 مراجع 294

5-6 ) افزايش بازده سلول هاي خورشيدي به كمك روش MPPT مبتني بر ولتاژ مدار باز و با بهره گيري از شبكه هاي عصبي

5.6.1 مقدمه 295
5.6.2 مدل سلول خورشیدی 296
5.6.3 رگولاتور باك 298
5.6.4 شبكه هاي عصبي: 298
5.6.5 MPPT مبتنی بر ولتاژ مدارباز 298
5.6.6 شبیه سازی با MATLAB 300
5.6.7 استراتژی MPPT 300
5.6.8 نتیجه گیری 300
5.6.9 مراجع 301

5-7 ) افزایش توان خروجی سیستم فتوولتائیک به روش مینیمم کردن THD در سلول های خورشیدی

5.7.1 چکیده 302
5.7.2 مقدمه 302
5.7.3 THD 304
5.7.4 الگوریتم پیشنهادی برای محاسبه زوایای کلیدزنی 307
5.7.5 اثبات ریاضی روش پیشنهادی 308
5.7.6 مدار شبیه سازی شده اینورتر درمحیط MATLAB/ SIMULINK 310
5.7.7 ولتاژ خروجی اینورتر ومیزان THD به ازای شاخص مدولاسیون 75/0 311
5.7.8 ولتاژ خروجی اینورتر و میزان THD به ازای شاخص مدولاسیون8/0 311
5.7.9 ولتاژ خروجی اینورتر ومیزان THD به ازای شاخص مدولاسیون84/0 311
5.7.10 ولتاژ خروجی اینورتر ومیزان THDبه ازای شاخص مدولاسیون90/0 312
5.7.11 نتایج حاصل از شبیه سازی و شکل موجهای مربوطه 313
5.7.12 مقایسه روش ارائه شده با روشهای موجود 314
5.7.13 نتیجه گیری 315
5.7.14 مراجع 316

5-8 ) افزايش جريان دهي سلول هاي خورشيدي با استفاده از گرافن

5.8.1 چکیده 318
5.8.2 مقدمه 318
5.8.3 سلول هاي خورشيدي با سيليكون 319
5.8.4 خصوصيات 319
5.8.5 اتلاف انرژي 319
5.8.6 خواص گرافن 320
5.8.7 چگالي 320
5.8.8 شفافيت نوري 321
5.8.9 ويژگي هاي الكتريكي 321
5.8.10 مقاومت مكانيكي 321
5.8.11 رسانايي الكتريكي 321
5.8.12 رسانايي گرمايي 321
5.8.13 كاربردهاي گرافن 322
5.8.14 سلول هاي خورشيدي، نياز به استفاده از نيمه رساناها 322
5.8.15 سلولهاي خورشيدي با تركيب سيليكون با گرافن 323
5.8.16 نتيجه گيري 323
5.8.17 منابع 323

5-9 ) افزایش راندمان سلول خورشیدی تک پیوندی حساس به رنگدانه دربستر نانو ماده TIO2 با استفاده از رنگدانه های گیاهی جدید

5.9.1 چکیده 325
5.9.2 مقدمه 325
5.9.3 بخش تجربی 326
5.9.4 نتایج وبحث 331
5.9.5 نتیجه گیری 334
5.9.6 منابع 334

5-10 ) افزایشکارایی سلولهاي خورشیدي با استفاده از سلول هاي تیتانیم اکسید حساسشده با رنگدانه به روشترکیبی ONIOM(QM/MM)

5.10.1 چکیده 337
5.10.2 مقدمه 337
5.10.3 مکانیزم یکسلول خورشیدي فتوولتاییک 338
5.10.4 ساختار سلول پیشنهادي 338
5.10.5 محاسبات 338
5.10.6 بهینهسازي ساختاري و خواص نوري سیستم ترکیبی TIO2 و رنگدانه N3 339
5.10.7 نتیجهگیري و جمعبندي 340
5.10.8 مراجع 341

5-11 ) بررسی اثر دما بر روي کاهش راندمان سلولهاي خورشیدي و عوامل موثر در جلوگیري از کاهش راندمان بر اثر دما

5.11.1 چکیده 342
5.11.2 مقدمه. 342
5.11.3 ساختار عملکرد 343
5.11.4 انتقال حامل درنیمه رسانا 343
5.11.5 رابطه بین تابش خورشید و افزایش دماي ناشی از انرژی تابشی 344
5.11.6 شبیه سازي 345
5.11.7 نتیجه گیري 346
5.11.8 مراجع 347

5-12 ) بررسی افزایش ضخامت لایه متخلخل دربازدهی سلولهای خورشیدی نانوساختار حساس شده بارنگدانه

5.12.1 چکیده 349

5.12.2 مقدمه 350
5.12.3 نانوساختارهای مختلف دی اکسیدی واثرکاربردی آنها درالکترود نوری سلولهای خورشیدی رنگدانه ای 351
5.12.4 روش تجربی ساخت سلول 353
5.12.5 آماده سازی کاتد 353
5.12.6 بستن سلول خورشیدی 353
5.12.7 بررسی سلول خورشیدی ازطریق آنالیزهای جریان-ولتاز 354
5.12.8 اندازه گیری بازده 354
5.12.9 ضریب عملکرد بهینه 356
5.12.10 منابع 359

5-13 ) بررسي بيشينه سازي توان الكتروتابشي سلو لهاي خورشيدي موجود در ايران

5.13.1 چکیده 360
5.13.2 مقدمه 360
5.13.3 بررسي معادلات حاكم بر سيستم 361
5.13.4 روش تحقيق و آزمايش براي مدل سازي M.P.P.T 361
5.13.5 بررسي منحني بر حسب مقاومتRJ درتابش های مختلف براساس معادلات الکتریکی 362
5.13.6 بررسي ماكزيمم سازي توان سلول هاي خورشيدي ایران 362
5.13.7 نحوه انجام آزمايش 363
5.13.8 بررسي نتايج آزمايش به صورت منحني با تقریب خطی 363
5.13.9 بررسی یک سیستم الکترونیکی کنترل M.P.P.T 364
5.13.10 نتیجه 365
5.13.11 مراجع 365

5-14 ) بررسی و آنالیز عملکرد سلولهای خورشیدی بارویکرد افزایش بازده خروجی

5.14.1 چکیده 366
5.14.2 مقدمه 366
5.14.3 تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی 367
5.14.4 سلول های خورشیدی 367
5.14.5 روش آنلاین 368
5.14.6 روش اغتشاش ومشاهده 369
5.14.7 روشهای آفلاین 370
5.14.8 استفاده از شبکه های عصبی 370
5.14.9 روشهای هیبرید 371
5.14.10 نتیجه گیری 372
5.14.11 مراجع 373

5-15 ) ببهود کیفیت اکترود شفاف ITO قابل استفاده در سلولهای خورشیدی بالایه نشانی لایه PEDOT/PSS

5.15.1 چکیده 374
5.15.2 مقدمه 375
5.15.3 مواد وروش تحقیق 376
5.15.4 یافته ها 377
5.15.5 بحث 378
5.15.6 نتیجه گیری 378
5.15.7 مراجع 378

5-16 ) پیشرفت ها وچالشهای پیش روی سلولهای خورشیدی چند پیوندی باراندمان حداکثری

5.16.1 چکیده 381
5.16.2 مقدمه 382
5.16.3 تاریخچه سلولهای خورشیدی 383
5.16.4 خواص گالیوم آرسناید 384
5.16.5 توده هوا 384
5.16.6 طیف تابش وطیف خورشیدی استاندارد شده 385
5.16.7 متمرکز کننده ها 385
5.16.8 عوامل موثر درتلفات بازده سلول خورشیدی 386
5.16.9 تلفات نوری 386
5.16.10 تلفات بازترکیب 386
5.16.11 تلفات مقاومتهای سری وموازی 386
5.16.12 تاثیردما 387
5.16.13 بهبود خواص سلولهای خورشیدی 387
5.16.14 تطبی شبکه برای مواد نیمه هادی ترکیبی دو وسه گانه مبتنی بر GAAS وخواص آلیاژی آنها 387
5.16.15 معرفی ساختار پایه ای یک سلول خورشیدی چند پیوندی مبتنی بر GAAS 388
5.16.16 روشهای تکنولوژیک برای بهبود کارایی سلول خورشیدی 391
5.16.17 استفاده از پوشش ضد بازتابش 391
5.16.18 ایجاد ناهمواری در سطح سلول خورشیدی 391
5.16.19 به دام اندای نور 392
5.16.20 استفاده از اتصالات پشتی 392
5.16.21 غیرفعال کردن سطح امیتر 393
5.16.22 استفاده از اتصالهای عمقی 393
5.16.23 استفاده از اتصالهای نقطه ای 393
5.16.24 معرفی پیوند تونلی بعنوان یک پارامتر مهم درسلولهای خورشیدی چند پیوندی گالیوم آرسناید 393
5.16.25 تونل زنی مستقیم وغیرمستقیم 394
5.16.26 خلاصه ودورنما 396
5.16.27 منابع وماخذ 396

5-17 ) تاثير افزايش دماي ناشي از تابش خورشيد در كاهش راندمان سلول هاي خورشيدي و مقايسه راندمان سلول خورشيدي متاثر از افزايش دما با حالت عدم تاثیر

5.17.1 چکیده 398
5.17.2 مقدمه 399
5.17.3 ساختار عملکرد 399
5.17.4 انتقال حامل درنیمه رسانا 400
5.17.5 رابطه بین تابش خورشید وافزایش دمای ناشی از انرژی تابشی 401
5.17.6 شبیه سازی 402
5.17.7 نتیجه گیری 404
5.17.8 مراجع 405

قسمت هایی از فصل ششم ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی

با توجه به غیر خطی بودن مشخصه های ولتاژ جریان و توان جریان آرایه های خورشیدی، توان دریافتی از آن ها وابستگی به نقطه کار خواهد داشت، به این معنا که به ازای هر تابش و دمای خاص یک نقطه کار دارای حداکثر توان می باشد. به ازای هر تغییر در میزان تابش یا دما، اقداماتی جهت دستیابی به نقطه کار بیشینه لازم است صورت گیرد. این اقدامات، ردیابی نقطه حداکثر توان MPPT نامیده می شود. MPPT توسط مبدل های الکترونیک قدرت صورت می گیرد تا با اعمال ولتاژ مطلوب به دو سر آرایه خورشیدی، حداکثر توان الکتریکی را از آرایه دریافت نماید. درواقع هدف از MPPT اعمال ولتاژ مناسب به دو سر آرایه خورشیدی برای دریافت بیشترین جریان از آرایه است.

فهرست کامل فصل ششم ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی

6-1 ) ارائه روش جدید بر اساس سیستم استخراج نقطه حداکثر (ESC) در ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT) سلولهای خورشیدی

6.1.1 چکیده 406
6.1.2 مقدمه 406
6.1.3 مدل سازی سلول های خورشیدی 408
6.1.4 سیستم کنترل استخراج نقطه اکسترمم 408
6.1.5 ESC کلاسیک 408
6.1.6 ESC بهبود یافته 409
6.1.7 نتایج شبیه سازی 410
6.1.8 نتیجه گیری 411
6.1.9 منابع 411

6-2 ) بررسی تکنیک های تعقیب نقطه توان حداکثر(MPPT) وکنترل مبدلهای DC/DC برای سلولهای خورشیدی

6.2.1 خلاصه 413
6.2.2 مقدمه 413
6.2.3 مشخصه های سلول خورشیدی 415
6.2.4 شیوه ی کنترل MPPT 416
6.2.5 کنترل فیدبکی ولتاژ 416
6.2.6 کنترل فیدبکی توان 417
6.2.7 مبدل DC/DC 417
6.2.8 نتایج تئوری وعملی 419
6.2.9 نیتجه گیری 420
6.2.10 مراجع 421

6-3 ) بررسی عوامل موثر بر مشخصه الکتریکی سلولهای خورشیدی ورسیدن به توان ماکزیمم بااستفاده از الگوریتم ردیابی نقطه ماکزیمم توان(MPPT)

6.3.1 چکیده 422
6.3.2 مقدمه 423
6.3.3 مدل ومشخصه ولتاژ وجریان سلول های خورشیدی 423
6.3.4 الگوریتم ردیابی توان ماکزیمم(MPPT) 425
6.3.5 کانورتر بوست DC-DC 425
6.3.6 نتیجه گیری 428
6.3.7 مراجع 428

6-4 ) ردیابی ماکزیمم توان خروجی سلول هاي خورشیدي با استفاده از کنترل کننده فازي نوع اول با ورودي ناشی از خطاي تخمین پارامترهاي سیستم

6.4.1 چکیده 432
6.4.2 مقدمه 432
6.4.3 مشخصه فتوولتائیک 433
6.4.4 کنترل کننده منطق فازي 434
6.4.5 تخمین پارامتر هاي سیستم 435
6.4.6 شبیه سازي 437
6.4.7 نتیجه گیري 438
6.4.8 مراجع 439

6-5 ) طراحی کنترل کننده بهینه فازی نظارتی برای ردیابی ماکزیمم توان در سلول های خورشیدی

6.5.1 چکیده 440
6.5.2 مقدمه 440
6.5.3 مدل سازی سیستم 440
6.5.4 مدل سلول فوتوولتائیک 441
6.5.5 رگولاتور بوست 441
6.5.6 کنترل کننده فازی نظارتی PID 441
6.5.7 واحد ماکزیمم توان 441
6.5.8 الگوریتم اتوماتای یادگیری تقویتی گسسته 442
6.5.9 شبیه سازی 443
6.5.10 نتیجه گیری و جمع بندی 444
6.5.11 مراجع 444
6.5.12 ABSTRACT 446

6-6 ) مطالعه تکنیک های ردیابی نقطه حداکثر توان در سلول های خورشیدی

6.6.1 چکیده 447
6.6.2 ABSTRACT 448
6.6.3 مقدمه 448
6.6.4 مروری بر روشهای MPPT 448
6.6.5 روش HILL CLIMBING / P&O 448
6.6.6 روش مشاهده و انحراف تخمینی 449
6.6.7 روش کنداکتانس افزایشی 449
6.6.8 روش جریان اتصال کوتاه جزئی 450
6.6.9 روش ولتاژ مدار باز جزئی 450
6.6.10 روش کنترل یک چرخه 451
6.6.11 روش جریان جاروب 451
6.6.12 روش گوس نیوتن 451
6.6.13 روش منطق فازی 452
6.6.14 روش شبکه عصبی مصنوعی 452
6.6.15 روش کنترل مد لغزشی 453
6.6.16 مقایسه روش های MPPT 453
6.6.17 بر اساس استراتژی کنترل 453
6.6.18 بر اساس تعداد متغیرهای کنترلی 453
6.6.19 بر اساس نوع مدار 453
6.6.20 براساس هزینه 454
6.6.21 نتیجه گیری 454
6.6.22 منابع ومراجع 454

6-7 ) یکروش کنترلی مد لغزشی ترمینال براي ردیابی حداکثر توان از سلول هاي خورشیدی

6.7.1 چکیده 456
6.7.2 مقدمه 456
6.7.3 کنترل کننده MPPT مدلغزشی ترمینال 457
6.7.4 روش پیشنهادي 457
6.7.5 الگوریتم جستجو MPPT 458
6.7.6 کنترلر مد لغزشی ترمینال 458
6.7.7 شبیهسازي 460
6.7.8 نتایج شبیه سازي 461
6.7.9 مراجع 462

قسمت هایی از فصل هفتم مکانیابی بهترین محل برای سلول های خورشیدی با GIS

انرژي یکی از مولفه هاي اصلی در رشد وپیشرفت جوامع کنونی بحساب می آید.متخصصین و برنامه ریزان انرژي در دنیا معتقدند که انرژي هاي تجدید پذیر وپاك باید نقشی بیش از آنچه که امروزه در دنیا براي تامین انرژي مورد نیاز جوامع بشري دارند، ایفا نمایند .به همین منظور باید به دنبال جایگاهی براي انرژي تجدید پذیر و پاك در طول دهه هاي آتی بود .انرژي باد و خورشید از جمله گزینه هاي کلیدي براي این مساله حیاتی تلقی میشود. در دسترس بودن،مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي و مهم تر از همه عدم آلایندگی زیست محیطی اینگونه از انرژي ها باعث شده است تا کشورهاي بزرگ دنیا براي تامین انرژي خود نگاه ویژه اي به آنها داشته باشند.تقریباً در تمام نقاط دنیا این دو نعمت خدادادي در دسترس بشر قرار دارد.و بحران سوخت هاي فسیلی که گنجینه اي رو به اتمام می باشد باعث شده است تا بهره برداري از این موهبت هاي الهی بعنوان اصلی ترین برنامه متخصصان انرژي در دهه هاي اخیر باشد. ساده ترین سازه هاي استحصال انرژي از باد،توربین هاي بادي و در مورد انرژي خورشید،سلول هاي خورشیدي می سیستم اطلاعات جغرافیایی)در استفاده بهینه از انرژي بادوخورشید در دنیاي امروز کاملاً مشهود )GIS باشد. نقش است.در این تحقیق، روش ها و تکنیک هاي نوین در خصوص مکانیابی براي احداث توربین هاي بادي و سلول هاي بررسی شده است.از آنجا که سیستم هاي نرم افزاري قابلیت تحلیل و GIS خورشیدي با استفاده از تکنیک هاي پردازش تمام پارامترهاي موثر در مکانیابی را دارند ومیزان خطا را به کمترین میزان تقلیل می دهند،استفاده از اینگونه روشها ضروري می باشد.

فهرست کامل فصل هفتم مکانیابی بهترین محل برای سلول های خورشیدی با GIS

7-1 ) بررسی وشبیه سازی سلول خورشیدی درجهت افزایش MPP وبهبود کارآیی و پیشنهاد بهینه ترین نقطه ها دراستان کرمانشاه با درون یابی ازطریق GIS

7.1.1 چکیده 464
7.1.2 مقدمه 465
7.1.3 علائم اختصارات 465
7.1.4 نقشه دمایی وتابشی دراستان کرمانشه وعلت انتخاب ایستگاه ها 465
7.1.5 درونیابی مکانی 466
7.1.6 نقشه ی دمایی 467
7.1.7 نقشه تابشی 468
7.1.8 مدلسازی سلول خورشیدی 469
7.1.9 مشخصات پانل خورشیدی64- MSX 471
7.1.10 روابط وشبیه سازی 471
7.1.11 رگرسیون 475
7.1.12 نتایج 477
7.1.13بحث ونتیجه گیری 480
7.1.14 مراجع 480

7-2 ) امکان سنجی روشنایی خیابان ها با انرژی خورشیدی دراستان تهران با استفاده از GIS

7.2.1 چکیده 481
7.2.2 مقدمه 481
7.2.3 معرفی منطقه 483
7.2.4 مواد وروش 484
7.2.5 روش اجرا 484
7.2.6 تابش خورشید 486
7.2.7 ارتفاع 487
7.2.8 شیب 488
7.2.9 ساعات آفتابی 489
7.2.10 رطوبت نسبی 490
7.2.11 بارندگی 491
7.2.12 ابرناکی 492
7.2.13 نتایج 495
7.2.14 منابع 496

7-3 ) کاربرد GIS در مکانیابی انرژي هاي پاك (مطالعه موردي توربین هاي بادي و سلول هاي خورشیدی)

7.3.1 چکیده 498
7.3.2 مقدمه 498
7.3.3 انرژي خورشیدي 501
7.3.4 مکان یابی مناطق مستعد براي نیروگاه خورشیدي 501
7.3.5 نتیجه گیري و جمع بندي 503
7.3.6 منابع 504

قسمت هایی از فصل هشتم راه اندازی خط تولید سلول های خورشیدی

انرژي خورشيدي شامل كليه انرژيهايي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از خورشيد سرچشمه ميگيرند. از جمله موارد مصرف انرژي خورشيدي ميتوان به توليد برق توسط سلولهاي خورشيدي، توليد برق توسط مبدلهاي حرارتي، توليد بخار صنعتي، آبگرمكن خورشيدي، گرم كردن فضا و غيره اشاره نمود. هر چند در حال حاضر، هزينه استفاده از انرژي خورشيدي نسبتا بالاست، ولي امروزه در سياست گذاريها فقط اين پارامتر در نظر گرفته نمي شود، بلكه فوايد حاصل از به كارگيري اين نوع انرژي، مانند كاهش آلودگي محيط زيست و… نيز مدنظر قرار ميگيرد، علاوه بر اينكه در آينده نزديك با كاهش جهاني قيمت اين نوع انرژي، استفاده از آن پر رونق تر خواهد شد. در اين مقاله ضمن بررسي كاربرد انرژي خورشيدي به ويژه در قالب پنلهاي خورشيدي، وضعيت بهره برداري از آنها در جهان و مباحث زيست محيطي و فني و اقتصادي مرتبط بر استفاده از آن، به بحث و بررسي امكانسنجي احداث كارخانه بر پايه توليد پنل هاي خورشيدي وكارآفريني و خودكفايي ايجاد شده در شهر مشهد پرداخته شده است.

فهرست کامل فصل هشتم راه اندازی خط تولید سلول های خورشیدی

8-1 ) مطالعه امکان سنجی فنی و اقتصادی جهت راه اندازی خط تولید سلو لهای خورشیدی

8.1.1 چکیده 505
8.1.2 مقدمه 506
8.1.3 اهمیت انرژی خورشیدی 507
8.1.4 پنل های خورشیدی 509
8.1.5 بررسی موارد فنی تولید پنل خورشیدی 511
8.1.6 بررسی موارد اقتصادی تولید پنل خورشیدی 514
8.1.7 نتیجه گیری 516
8.1.8 مراجع 517

قسمت هایی از فصل نهم کاربرد سلولهای خورشیدی در پهبادها، ماهواره ها و فضاپیما

سیستم تامين توان ماهواره يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي ماهواره است. اصلي‌ترين منبع انرژي در فضاي اطراف زمين، انرژي تابشي خورشيد است كه ماهواره‌ها آن را جذب كرده و صرف شارژ مجدد باتري‌هاي خود مي‌كنند تا هميشه انرژي ذخيره براي سیستم داشته باشند. البته روش‌هاي ديگري نيز براي توليد توان وجود دارد كه در مورد ماهواره‌ها كمتر به كار مي‌آيند. فناوري تامين توان ماهواره، از آغاز عصر فضا تاكنون، چه در زمينه بهبود كيفيت آرايه‌هاي خورشيدي و چه در حوزه باتري‌ها، همواره در حال پيشرفت بوده است. هر اندازه اين فناوري پيشرفت بيشتري داشته باشد، نتيجه آن در بهبود و گسترش عملكرد ماموريت‌هاي فضايي مشاهده خواهد شد.
سیستم تامین توان الکتریکی در فضاپیما مثل خون برای بدن انسان زندگی را در فضاپیما تضمین می کند.یک فضاپیما تا وقتی می تواند به ماموریت خود ادامه دهد که توان الکتریکی آن تامین شود.تقریبا هر نقصانی در دیگر سیستم ها می تواند از زمین کنترل شود اما از دست دادن توان الکتریکی مانند یک حمله قلبی سهمگین برای فضاپیما خواهد بود.

فهرست کامل فصل نهم کاربرد سلولهای خورشیدی در پهبادها، ماهواره ها و فضاپیما

9-1 ) سیستم تامین توان الکتریکی فضاپیما)ماهواره(

9.1.1 مفاهیم وتعاریف ابتدایی 523
9.1.1.1 فضاپیما چیست 524
9.1.1.2 ماهواره ها 525
9.1.1.3 ساختمان ماهواره 527
9.1.1.4 انواع ماهواره ها 528
9.1.2 معرفی سیستم توان الکتریکی در فضاپیما 533
9.1.2.1 ضرورت واهمیت 534
9.1.2.2 تاریخچه و معرفی 535
9.1.2.3 اجزا و عملکرد زیرسیستم تامین توان الکتریکی ماهواره 538
9.1.2.4 بخش تولید توان الکتریکی 539
9.1.2.5 سیستم فتوولتائیک )آرایه های خورشیدی( 540
9.1.2.6 منابع تولید انرژی الکتریکی استاتیک 545
9.1.2.7 منابع تولید انرژی الکتریکی دینامیک 546
9.1.2.8 بخش ذخیره توان الکتریکی 547
9.1.2.9 سیستم کنترل و تنظیم ذخیره توان الکتریکی 549
9.1.2.10 سیستم مدیریت توزیع توان 550
9.1.3 سیستم تولید انرژی الکتریکی فضاپیما 551
9.1.3.1 مقدمه 552
9.1.3.2 معرفی پدیده فتوولتائیک 554
9.1.3.3 بررسی ساختار اتمی سلول خورشیدی 554
9.1.3.4 طبقه بندی سلولهای خورشیدی با توجه به نوع عناصر به کار گرفته شده در آنها 557
9.1.3.5 منحنی مشخصه الکتریکی خروجی سلولهای فوتوولتائیک 558
9.1.3.6 راندمان سلول ها 560
9.1.3.7 اثرات گرمایی 561
9.1.3.8 افزایش راندمان سلولهای فتوولتائیک 563
9.1.3.9 مدار معادل سلول خورشیدی 564
9.1.3.10 آرایه های )پنل ها( خورشیدی 566
9.1.3.11 طراحی آرایه های خورشیدی 568
9.1.3.12 طراحی استرینگ)ردیفی( 568
9.1.3.13 حداقل ولتاژ استرینگ 568
9.1.3.14 حداقل جریان 569
9.1.3.15 طراحی آرایه ها در ماهواره ها 570
9.1.4 سیستم ذخیره انرژی فضا پیما 571
9.1.4.1 مقدمه 572
9.1.4.2 نحوه عملکرد باتری 572
9.1.4.3 انواع باتری 573
9.1.4.4 باتری های اولیه 573
9.1.4.5 باتری های ثانویه 574
9.1.4.6 باتری های ذخیره 575
9.1.4.7 شارژ باتری 576
9.1.4.8 دشارژ باتری 579
9.1.4.9 طول عمر باتری 580
9.1.4.10 باتری های مورد استفاده در ماموریت های فضایی 581
9.1.4.11 پارامتر های انتخاب باتری در فضا 583
9.1.4.12 موقعیت مداری و زاویه انحراف ماهواره 584
9.1.4.13 تاثیرات دما 584
9.1.4.14 میزان انرژی قابل ذخیره در باتری 584
9.1.4.15 راندمان شارژپذیری 584
9.1.4.16 قابلیت مهر و موم پذیری 585
9.1.4.17 امکان به کارگیری باتری در کلیه موقعیت ها 585
9.1.4.18 تحمل شراط پرتاب و محیط فضایی 585
9.1.5 سیستم كنترل و تنظیم فضاپیما 586
9.1.5.1 مقدمه 587
9.1.5.2 روشهای کنترل و تنظیم توان ماهواره 589
9.1.5.3 سیستم های انتقال انرژی PPD و TED 591
9.1.5.4 سیستم انتقال مستقیم انرژی TED 591
9.1.5.5 سیستم دنبال کننده نقطه حداکثر توان PPD 593
9.1.5.6 روش های جذب حداكثر توان 594
9.1.5.7 مقایسه سیستم های انتقال انرژی PPD و TED 596
9.1.5.8 تولید ومدیریت توان PGT درماهواره OK’ OELEK دانشگاه هاوایی 597
9.1.5.9 مدیریت توان 599
9.1.6 شبیه سازی سیستم تولید و ذخیره انرژی الکتریکی 603
9.1.6.1 شبیه سازی سیستم تولید انرژی الکتریکی 604
9.1.6.2 شبیه سازی آرایه های خورشیدی به روش مدولار 605
9.1.6.3 شبیه سازی باتری ها 608
9.1.6.4 مدل تونن باتری 608
9.1.6.5 مدل خطی باتری 609
9.1.6.6 مدل غیر خطی باتری 610
9.1.7 مباحث تکمیلی 613
9.1.7.1 دوره خورشید گرفتگی مدار 614
9.1.7.2 سیستم الکتریکی ایستگاه بین المللی فضایی INTERNATIONAL SPACE STATION 618
9.1.7.3 منبع نیرو 618
9.1.7.4 بال های آرایه های خورشیدی 620
9.1.7.5 باتری ها 620
9.1.7.6 كنترل و توزیع توان 621
9.1.7.7 منابع و مراجع 622

9-2 ) بهنیه اسزی عملکرد سلول خورشیدی مبتنی بر0 DP/DI= والگوریتم PSO به منظور تامین انرژی الکتریکی ماهواره در مدار LEO

9.2.1 چکیده 624
9.2.2 مقدمه 624
9.2.3 سلول خورشیدی 625
9.2.4 پارامترهای تاثیرگذار برروی سلول 625
9.2.5 مدل سلول خورشیدی 626
9.2.6 شبیه سازی سلول خورشیدی 626
9.2.7 اثرات تابش و دما برسلول خورشیدی 627
9.2.8 افزایش بازده سلول خورشیدی 628
9.2.9 مبدل باک 629
9.2.10 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات( PSO) 629
9.2.11 معادلات توصیف کننده رفتار ذرات 629
9.2.12 بهینه سازی به کمک روش 0 DP/DI= 630
9.2.13 شبیه سازی سلول خورشیدی به روش بهینه سازی 630
9.2.14 شبیه سازی به کمک روش0 DP/DI= 631
9.2.15 مقایسه عملکرد الگوریتم PSO و 0 DP/DI= درمحاسبه ماکزیمم توان 632
9.2.16 شبیه سازی یک ماهواره نمونه 633
9.2.17 نتیجه گیری 634
9.2.18 منابع و مراجع 635

9-3 ) افزایش مداومت پروازی ریز پرنده های بدون سرنشین MAV با طراحی وبهینه سازی سلولهای خورشیدی

9.3.1 چکیده 636
9.3.2 مقدمه 636
9.3.3 منابع تامین کننده انرژی MAV ها 637
9.3.4 پارامترهای موثردر نگهداشت انرژِ MAV ها 638
9.3.5 استفاده از انرژي خورشیدي در هواپیماهاي بدون سرنشین 639
9.3.6 طراحی هواپیماهاي خورشیدي 640
9.3.7 مقدمهاي بر بهینه سازي سلولهاي خورشیدي 642
9.3.8 مدل بندي 642
9.3.9 نتیجه گیري 645
9.3.10 مراجع 646

9-4 ) مقایسه انواع باتری و سلول های خورشیدی در یک میکروماهواره و تاثیر آن بر وزن و ابعاد ماهواره و انتخاب بهینهی آن

9.4.1 خلاصه 647
9.4.2 مقدمه 647
9.4.3 معرفی سلول های خورشیدی و نسل های مختلف آن 648
9.4.4 سلول های خورشیدی پلیمری 649
9.4.5 سلولهای خورشیدی بر پایه نیمه رساناهای آلی 649
9.4.6 نمونه هایی از سلولهای خورشیدی مبتنی بر مواد آلی 650
9.4.7 سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ 650
9.4.8 سلول های خورشیدی پلیمری و مقایسه سلول های فتوولتاییک آلی و معدنی 650
9.4.9 باتریها 651
9.4.10 باتریهای اولیه و ثانویه 652
9.4.11 باتری نیکل کادمیوم 652
9.4.12 باتری نیکل هیدروژن 652
9.4.13 باتری لیتیوم یون 652
9.4.14 باتری سدیم سولفور 652
9.4.15 مفاهیم سلول، رشته،پنل و مدار معادل سلول 653
9.4.16 شبیه سازی 653
9.4.17 نتیجه گیری 654
9.4.18 مراجع 654

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید