بسته جامع پژوهشی سلول های خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۷۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سلول های خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول سلول های خورشیدی نانوساختار
  • در فصل دوم سلول های خورشیدی پلیمری
  • در فصل سوم سلول های خورشیدی چاه کوانتومی
  • در فصل چهارم سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه
  • در فصل پنجم سلول های خورشیدی سیلیکونی
  • در فصل ششم سلول های خورشیدی کادمیوم تلوراید
  • در فصل هفتم سلول های خورشیدی لایه نازک
  • در فصل هشتم سلول های خورشیدی آلی
  • در فصل نهم روشهای ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی
  • در فصل دهم شبیه سازی نرم افزاری ساختار سلولهای خورشیدی

امروزه صنعت از سلولهای نیمه هادی فوتولتائیک در محصولات مصرفی مانند: ساعتهای خورشیدی، ماشین حسابها، اسباببازیها و غیره یا مونتاژ شدهی این سلولها در ماژولهای خورشیدی استفاده میکند. سلولهای خورشیدی فوتوولتائیک بسته به نوع تکنولوژی به کار برده شده در ساختشان به سه نسل تقسیم میشوند:
نسل اول: رایجترین سلولهایی هستند که در مصارف صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار میگیرند و از ویفرهای سیلیکونی تک کریستالی و چند کریستالی ساخته میشوند که حدود % ۸۵ از سهم بازار را به خود اختصاص دادهاند. خلوص بالای کریستال های سیلیکون مورد نیاز و همچنین دمای بالا هنگام ساخت و مقادیر زیاد ماده مورد نیاز جهت ساخت این سلولها پارامترهای تعیین کننده در تخمین هزینهی این سلولها هستند. بازده این سلولها به شدت به زاویهی تابش نور فرودی وابسته است بنابراین در تولیدات تجاری علاوه بر بازده، هزینه نصب و نگهداری پنلها هم مهم است و همهی عوامل باید با هم بهینه شوند. هم اکنون شرکتهای تجاری در راستای کاهش هزینه تمام شده به کمتر از ۱ دلار به ازای هر وات و تولید پنلهای سبکتر و انعطافپذیرتر حرکت می کنند.
نسل دوم: به علت هزینهی ساخت بالا، ویفرهای سیلیکونی به سرعت با سلولهای نسل دوم جایگزین شدند. این سلولها بر اساس تکنولوژی فیلمهای لایه نازک میباشند که بر پایهی سیلیکون آمورف، کادمیوم تلوراید (CdTe) ،مس ایندیم سلنید(CIS) و مس ایندیم گالیم سلنید(CIGS) ساخته میشوند که معمولاً بین یک زیر لایهی شفاف رسانا و الکترود کاتد پوشش داده میشوند. این سلولها % ۱۵ بازار تجاری را شامل میشود.
حد ترمودینامیکی بازدهی تبدیل نور به الکتریسیته برای سلولهای فوتوولتائیک با تک پیوند p-n (نسل اول و دوم) تحت تابش استاندارد AM1.5 G برابر % ۹/۳۲ میباشد. که این حد ، حد شاکلی کوئیزر نامیده میشود که از این واقعیت سرچشمه میگیرد که فوتونهایی با انرژی کمتر از شکاف انرژی جذب نمیشوند و فوتونهایی با انرژی بالاتر از شکاف انرژی، انرژی اضافه (Ephoton-Egap) را به صورت گرما ساطع میکنند.
نسل سوم : سلولهای خورشیدی نسل سوم با هدف افزایش بازدهی بالاتر از حد شکلی-کوئیزر به موازات پیشرفتهای لایه نازک مورد توجه قرار گرفتند. به این منظور از مفاهیم و رویکردهای علمی از جمله: سلولهای چند پیوندی، مبدلهای اپتیکی، تولید چندین حامل بار توسط اثر یونیزاسیون و وارد کردن ناخالصی در ساختار استفاده کردند. بازدهی بالاتر از % ۴۰ برای سلولهای چند پیوندی با استفاده از متمرکز کردن نور خورشید گزارش شده است.
سلول های خورشیدی رنگدانهای (DSSCs) و سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی (QDSSCs) و همچنین سلولهای پلیمری جزء سلولهای نسل سوم هستند.

قسمت هایی از فصل اول سلول های خورشیدی نانوساختار

روش‌های تولید نانو ساختارها بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند : روش‌های بالا به پایین که به گردآوری اجزا با مقیاس کوچک، به طور مستقیم، از قطعات بزرگتر اشاره دارند، مانند سونش، لیتوگرافی و روش‌های پایین به بالا که مطابق با مرتب کردن اجزا نانو مقیاس، با استفاده از خواص فیزیکی و شیمیایی آن‌ها برای تشکیل ساختارهای بزرگتر می‌باشد. این فرآیندها بیشتر شبیه به روش‌های طبیعی تشکیل سیستم‌های پیچیده بیولوژیکی هستند و جایگزین مناسبی برای روش‌های بالا به پایین می‌باشند مانند روش سل – ژل، روش انباشت الکتروشیمیایی، روش هیدرترمال و … .
با توجه به اینکه یکی از اهداف این پایان‌نامه ساخت نانوساختارهای ترکیبی اکسیدروی می‌باشد، دراین فصل انواع روش‌‌های ساخت نانوساختارها را مطرح خواهیم کرد.

فهرست کامل فصل اول سلول های خورشیدی نانوساختار

1-1 ) ارزیابی سلول های خورشیدی راندمان بالا با تکنولوزی نانو

۱٫۱٫۱ چکیده ۱
۱٫۱٫۲ مقدمه ۱
۱٫۱٫۳ سلولهای خورشیدی سنتی ۲
۱٫۱٫۴ سلولهای خورشیدی با تکنولوژی نانو ۳
۱٫۱٫۵ راندمان سلولهای خورشیدی سنتی ۳
۱٫۱٫۶ آینده پیش روی سلولهای خورشیدی با تکنولوژی نانو ۴
۱٫۱٫۷ نتیجه گیری ۵
۱٫۱٫۸ منابع ۵

1-2 ) بررسی استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در سلولهای خورشیدی

۱٫۲٫۱ چکیده ۶
۱٫۲٫۲مقدمه ۷
۱٫۲٫۳ شرح مقاله ۱۰
۱٫۲٫۴ ساختار بلوری ۱۰
۱٫۲٫۵ استحاله ی فازی آناتاز به روتایل ۱۰
۱٫۲٫۶ روشهای سنتز دی اکسید تیتانیوم نانوساختار ۱۰
۱٫۲٫۷ روش سل-ژل ۱۰
۱٫۲٫۸ روش هیدرمترمال ۱۱
۱٫۲٫۹ روش مکانوشیمیایی ۱۱
۱٫۲٫۱۰ روش پلاسمای حرارتی با فرکانس رادیویی ۱۱
۱٫۲٫۱۱ روش چگالش از بخار شیمیایی ۱۱
۱٫۲٫۱۲ روش میکرواختلاط ۱۱
۱٫۲٫۱۳ روش سولوترمال ۱۲
۱٫۲٫۱۴ روش انباشت فیزیکی بخارPVD ۱۲
۱٫۲٫۱۵ خصوصیات نانومواد ۱۳
۱٫۲٫۱۶ ویژگی ساختاری نانومواد ۱۳
۱٫۲٫۱۷ ویژگی ترمودینامیکی نانومواد ۱۳
۱٫۲٫۱۸ ویژگی پراش پرتو ایکس از نانومواد ۱۴
۱٫۲٫۱۹ فهرست مراجع ۱۸

1-3 ) بهبود کارایی OLED ها وسلولهای خورشیدی با استفاده از نانوذرات نقره

۱٫۳٫۱ مقدمه ۲۰
۱٫۳٫۲ آزمایش ها ۲۰
۱٫۳٫۳ ساخت OLED ۲۰
۱٫۳٫۴ ساخت سلول خورشیدی ۲۱
۱٫۳٫۵ دیودهای نورگسیل آلی ۲۱
۱٫۳٫۶ مواد بکاررفته در OLED ها ۲۳
۱٫۳٫۷ سلول خورشیدی ۲۳
۱٫۳٫۸ سنتز نانو ذرات نقره ۲۵
۱٫۳٫۹ نتیجه گیری ۲۵
۱٫۳٫۱۰ منابع ۲۶

1-4 ) چشم اندازها و چالش های فراروی سلول های خورشیدی نانوپیلار

۱٫۴٫۱ چکیده ۲۷
۱٫۴٫۲ مقدمه ۲۸
۱٫۴٫۳ ساختار ابزار ۲۸
۱٫۴٫۴ کاهش بازتاب نوری و افزایش جذب ۲۹
۱٫۴٫۵ سلول های خورشیدی که بصورت ازمایشگاهی ساخته شده اند ۲۹
۱٫۴٫۶ سلول های خورشیدی نانوسیم DYE-SENSITIZED ۲۹
۱٫۴٫۷ سلول های خورشیدی نانوسیمی GAAS و SI ۳۰
۱٫۴٫۸ سلول های خورشیدی نانوپیلار CDS/CDTE ۳۱
۱٫۴٫۹ جمع بندی ۳۴
۱٫۴٫۱۰ مراجع ۳۴

1-5 ) ساخت سلول-های خورشیدی حساس شده به رنگ از لایه های نانوبلوری متخلخل اکسید تیتانیوم

۱٫۵٫۱ چکیده ۳۷
۱٫۵٫۲ ABSTRACT ۳۷
۱٫۵٫۳ مقدمه ۳۷
۱٫۵٫۴ نتایج و بحث ۳۸
۱٫۵٫۵ نتیجه گیری ۴۰
۱٫۵٫۶ مرجع ها ۴۰

1-6 ) ساخت وارزیابی سلول خورشیدی رنگینه ای مبتنی بر رنگینه های طبیعی و الکترودهای نانوساختار

۱٫۶٫۱ چکیده ۴۱
۱٫۶٫۲ مقدمه ۴۲
۱٫۶٫۳ روش آزمایش ۴۳
۱٫۶٫۴ نتایج وبحث ۴۳
۱٫۶٫۵ نتیجه گیری ۴۶
۱٫۶٫۶ مراجع ۴۶

1-7 ) سنتز نانو ذرات CZTS به روش سولوترمال اصلاح شده جهت استفاده در سلول های خورشیدی نانوساختار

۱٫۷٫۱ چکیده ۴۷
۱٫۷٫۲ مقدمه ۴۷
۱٫۷٫۳ نتایج و بحث ۴۸
۱٫۷٫۴ روش آزمایش ۴۸
۱٫۷٫۵ نتیجهگیری ۵۰
۱٫۷٫۶ منابع ۵۰

1-8 ) سنتز نانوپودر د یاکسید تیتانیم به روش ژل احتراقی مورد استفاده در سلول های خورشیدی نانوساختار

۱٫۸٫۱ چکیده ۵۲
۱٫۸٫۲ مقدمه ۵۲
۱٫۸٫۳ فعالیت های تجربی ۵۴
۱٫۸٫۴ نتایج و بحث ۵۵
۱٫۸٫۵ نتیجه گیری ۵۸
۱٫۸٫۶ مراجع ۵۸

1-9 ) سنتز نانولوله های TIO2 از نانوذرات TIO2-P25 به روش هیدرومتال و بررسی کارایی آنها درسلول های خورشیدی

۱٫۹٫۱ چکیده ۶۰
۱٫۹٫۲ ABSTRACT ۶۱
۱٫۹٫۳ مقدمه ۶۱
۱٫۹٫۴ بخش تجربی ۶۳
۱٫۹٫۵ مواد مورد نیاز ۶۳
۱٫۹٫۶ روش سنتز نانولوله های TIO2 ۶۳
۱٫۹٫۷ روش تهیه سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه ۶۳
۱٫۹٫۸ مشخصه یابی ۶۳
۱٫۹٫۹ محاسبات تئوریک ۶۴
۱٫۹٫۱۰ نتایج و بحث ۶۵
۱٫۹٫۱۱ نتیجه ۶۷
۱٫۹٫۱۲ مراجع ۶۷

1-10 ) نگرشی بر نانو سلول های خورشیدی و کاربرد نقاط کوانتومی درآنها

۱٫۱۰٫۱ خلاصه ۶۸
۱٫۱۰٫۲ مقدمه ۶۸
۱٫۱۰٫۳ فوتوولتائیک های بر پایه نیمه هادی های حجیم ۶۹
۱٫۱۰٫۴ مدل های متفاوت سلول های خورشیدی و مقایسه آنها ۶۹
۱٫۱۰٫۵ سیلیکون کریستالی ۶۹
۱٫۱۰٫۶ سیلیکون تک کریستالی ۷۰
۱٫۱۰٫۷ سلول های CIGS ۷۰
۱٫۱۰٫۸ تلورید کادمیم ۷۰
۱٫۱۰٫۹ سیلیکون چند کریستالی ۷۰
۱٫۱۰٫۱۰ سلول های خورشیدی فیلم نازک ۷۰
۱٫۱۰٫۱۱ سیلیکون آمورف ۷۰
۱٫۱۰٫۱۲ سلول های خورشیدی نانوساختار اکسید تیتانیم(DSC) ۷۰
۱٫۱۰٫۱۳ مقایسه روشهای تولید سلول خورشیدی ۷۱
۱٫۱۰٫۱۴ سلول های خورشیدی نانو ساختار اکسیدروی ۷۱
۱٫۱۰٫۱۵ کاربرد نقاط کوانتومی در سلول های خورشیدی ۷۱
۱٫۱۰٫۱۶ سلول های خورشیدی نانو ساختار سولفور سرب ۷۱
۱٫۱۰٫۱۷ فوتوالکترودهای حاوی آرایه های نقاط کوانتومی ۷۲
۱٫۱۰٫۱۸ ساختار سلول های خورشیدی ساخته شده از نقاط کوانتومی ۷۲
۱٫۱۰٫۱۹ سلول های خورشیدی حاوی TIO2 حساس شده با نقاط کوانتومی ۷۲
۱٫۱۰٫۲۰ نقاط کوانتومی پراکنده شده در ماتریکس پلیمری نیمه هادی ۷۳
۱٫۱۰٫۲۱ نتیج هگیری ۷۳
۱٫۱۰٫۲۲ مراجع ۷۳

1-11 ) تولید نانوساختارهای ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری وکاربردهای آن

۱٫۱۱٫۱ مقدمه ۹۲
۱٫۱۱٫۱٫۱ مقدمه ای بر نانوفناوری ۹۲
۱٫۱۱٫۱٫۲ فناوری نانو و همگرایی علمی ۹۳
۱٫۱۱٫۱٫۳ نانو فناوری مرطوب ۹۳
۱٫۱۱٫۱٫۴ نانو فناوری خشک ۹۴
۱٫۱۱٫۱٫۵ نانو فناوری تخمینی )محاسبهای( ۹۴
۱٫۱۱٫۱٫۶ لزوم توجه به مقیاس نانوساختار ۹۵
۱٫۱۱٫۱٫۷ نانوساختارهای اکسیدروی ۹۶
۱٫۱۱٫۱٫۸ معرفی فصلهای آینده ۹۷
۱٫۱۱٫۲ طبقه بندی و روشهای سنتر نانو مواد ۹۹
۱٫۱۱٫۲٫۱ مقدمه ۹۹
۱٫۱۱٫۲٫۲ طبقه بندی نانو مواد از نظر ابعاد ۹۹
۱٫۱۱٫۲٫۳ نانو مواد صفر بعدی ۱۰۰
۱٫۱۱٫۲٫۴ نانو مواد یک بعدی ۱۰۰
۱٫۱۱٫۲٫۵ نانو مواد دو بعدی ۱۰۱
۱٫۱۱٫۲٫۶ نانو مواد سه بعدی ۱۰۱
۱٫۱۱٫۲٫۷ روشهای سنتر عناصر پایه ۱۰۲
۱٫۱۱٫۲٫۸ روش بالا به پایین ۱۰۳
۱٫۱۱٫۲٫۹ تغییر شکلدهی پلاستیکی شدید ۱۰۴
۱٫۱۱٫۲٫۱۰ آسیابهای پرانرژی ۱۰۴
۱٫۱۱٫۲٫۱۱ لیتوگرافی ۱۰۵
۱٫۱۱٫۲٫۱۲ سونش ۱۰۶
۱٫۱۱٫۲٫۱۳ روش پایین به بالا ۱۰۷
۱٫۱۱٫۲٫۱۴ روشهای فیزیکی تبخیری ۱۱۰
۱٫۱۱٫۲٫۱۵ روش تبخیر گرمایی ۱۱۱
۱٫۱۱٫۲٫۱۶ روش تبخیر توسط باریکهی الکترونی ۱۱۲
۱٫۱۱٫۲٫۱۷ روش برآرایی توسط باریکه مولکولی ۱۱۴
۱٫۱۱٫۲٫۱۸ روش لیزری پالسی ۱۱۵
۱٫۱۱٫۲٫۱۹ روش تبخیر به کمک شعاع یونی ۱۱۶
۱٫۱۱٫۲٫۲۰ روش کندوپاش ۱۱۷
۱٫۱۱٫۲٫۲۱ روش کندوپاش با جریان مستقیم ۱۱۸
۱٫۱۱٫۲٫۲۲ روش کندوپاش با امواج رادیویی ۱۱۹
۱٫۱۱٫۲٫۲۳ روش کندوپاش با شتابدهنده مغناطیسی ۱۲۰
۱٫۱۱٫۲٫۲۴ روش چرخشی ) اسپینی ( ۱۲۱
۱٫۱۱٫۲٫۲۵ روش سل – ژل ۱۲۱
۱٫۱۱٫۲٫۲۶ هیدروترمال ۱۲۳
۱٫۱۱٫۲٫۲۷ آندایزکردن ۱۲۳
۱٫۱۱٫۲٫۲۸ روش صفحه گذاری ۱۲۴
۱٫۱۱٫۲٫۲۹ روش صفحه گذاری با الکتریسیته ) الکترولیز ( ۱۲۴
۱٫۱۱٫۲٫۳۰ صفحه گذاری بدون الکتریسیته ۱۲۵
۱٫۱۱٫۲٫۳۱ روشهای شیمیایی تبخیری ۱۲۶
۱٫۱۱٫۳ خواص و ویژگیهای نیمهرساناها ۱۲۹
۱٫۱۱٫۳٫۱ مقدمه ۱۲۹
۱٫۱۱٫۳٫۲ خواص اساسی نیمهرساناها ۱۳۰
۱٫۱۱٫۳٫۳ ساختار نواری ۱۳۰
۱٫۱۱٫۳٫۴ گاف نواری مستقیم و غیرمستقیم در نیمهرساناها ۱۳۱
۱٫۱۱٫۳٫۵ انتقال حامل در نیمه رسانا ۱۳۲
۱٫۱۱٫۳٫۶ اکسید روی ۱۳۵
۱٫۱۱٫۳٫۷ ساختار بلوری اکسید روی ۱۳۷
۱٫۱۱٫۳٫۸ ساختار ورتسایت ۱۳۹
۱٫۱۱٫۳٫۹ خواص مهم اکسید روی ۱۴۱
۱٫۱۱٫۳٫۱۰ روشهای ساخت نانوساختارهای اکسید روی ۱۴۲
۱٫۱۱٫۳٫۱۱ ساخت نانوسیمهای اکسید روی ۱۴۳
۱٫۱۱٫۳٫۱۲ رشد فاز بخار ۱۴۳
۱٫۱۱٫۳٫۱۳ رشد فاز مایع ۱۴۴
۱٫۱۱٫۳٫۱۴ ساخت نانوحفرههای اکسید روی ۱۵۲
۱٫۱۱٫۳٫۱۵ ساخت به روش سلول الکتروشیمیایی ۱۵۴
۱٫۱۱٫۳٫۱۶ استفاده از سلول دو الکترودی ۱۵۴
۱٫۱۱٫۳٫۱۷ معایب سلول دوالکترودی ۱۵۵
۱٫۱۱٫۳٫۱۸ استفاده از سلول سه الکترودی ۱۵۶
۱٫۱۱٫۴ کاربردهای اکسیدروی ۱۶۰
۱٫۱۱٫۴٫۱ مقدمه ۱۶۰
۱٫۱۱٫۴٫۲ حسگررها ۱۶۰
۱٫۱۱٫۴٫۳ حسگر گازی ۱۶۰
۱٫۱۱٫۴٫۴ زیست حسگرها ۱۶۱
۱٫۱۱٫۴٫۵ خاصیت فوتو کاتالیستی ۱۶۲
۱٫۱۱٫۴٫۶ سلولهای خورشیدی رنگدانهای ۱۶۳
۱٫۱۱٫۴٫۷ اجزای تشکیل دهنده ی سلول خورشیدی حساس شده به رنگدانه ۱۶۴
۱٫۱۱٫۴٫۸ زیرلایه ۱۶۴
۱٫۱۱٫۴٫۹ فوتو آند ۱۶۴
۱٫۱۱٫۴٫۱۰ الکترولیت ۱۶۵
۱٫۱۱٫۴٫۱۱ الکترود شمارشگر )کاتد( ۱۶۵
۱٫۱۱٫۴٫۱۲ جاذب نور ۱۶۶
۱٫۱۱٫۴٫۱۳ اصول عملکرد سلول خورشیدی رنگدانهای ۱۶۶
۱٫۱۱٫۵ تولید نانو ساختارهای ترکیبی اکسید روی ۱۶۸
۱٫۱۱٫۵٫۱ مقدمه ۱۶۸
۱٫۱۱٫۵٫۲ تمیز کاری ۱۶۹
۱٫۱۱٫۵٫۳ تولید نانو ساختارهای ترکیبی اکسید روی ۱۷۰
۱٫۱۱٫۵٫۴ رشد نانوسیم اکسیدروی بر روی نانوحفره اکسیدروی ۱۷۰
۱٫۱۱٫۵٫۵ تولید نانوحفره ۱۷۱
۱٫۱۱٫۵٫۶ تولید نانوسیم ۱۷۲
۱٫۱۱٫۵٫۷ تولید پوشش دانهای ۱۷۲
۱٫۱۱٫۵٫۸ رشد آرایههای نانوسیمی به روش هیدروترمال ۱۷۳
۱٫۱۱٫۵٫۹ بررسی اثر ولتاژ بر روی شکلگیری نانوساختارها ۱۷۶
۱٫۱۱٫۵٫۱۰ رشد نانوحفرهها بر روی لایه نازک از نانوسیم اکسیدروی ۱۷۸
۱٫۱۱٫۵٫۱۱ ساختار بلوری ۱۸۰
۱٫۱۱٫۵٫۱۲ بررسی خواص نوری ۱۸۱
۱٫۱۱٫۵٫۱۳ ساخت سلول خورشیدی حساس شده به رنگدانه ۱۸۴
۱٫۱۱٫۵٫۱۴ آماده سازی الکترود کار در سلول خورشیدی رنگدانهای ۱۸۴
۱٫۱۱٫۵٫۱۵ آماده سازی الکترود مقابل در سلول خورشیدی رنگدانهای ۱۸۴
۱٫۱۱٫۵٫۱۶ آماده سازی الکترولیت سلول خورشیدی رنگدانهای ۱۸۴
۱٫۱۱٫۵٫۱۷ بستن سلول خورشیدی رنگدانهای ۱۸۵
۱٫۱۱٫۵٫۱۸ مشخص یابی سلول خورشیدی رنگدانهای ۱۸۵
۱٫۱۱٫۶ بحث و نتیجهگیری ۱۸۸
۱٫۱۱٫۶٫۱ پیشنهادات ۱۹۰
۱٫۱۱٫۶٫۲ منابع ۱۹۱
۱٫۱۱٫۶٫۳ ABSTRACT ۱۹۶

1-12 ) کاربرد های فن آوری نانو در افزایش کارآیی سلولهای خورشیدی

۱٫۱۲٫۱ چکیده ۲۰۰
۱٫۱۲٫۲ مقدمه و تاریخچه ۲۰۱
۱٫۱۲٫۳ سلولهای سیلیکون تک کریستالی ۲۰۲
۱٫۱۲٫۴ سیستمهای مختلط فتوولتائیک و متمرکز کننده ۲۰۲
۱٫۱۲٫۵ سلولهای سیلیکون چند کریستالی ۲۰۲
۱٫۱۲٫۶ نسل دوم (سلولهای لایۀ نازک) ۲۰۲
۱٫۱۲٫۷ فن آوری های ساخت سلولهای خورشیدی ۲۰۲
۱٫۱۲٫۸ نسل اول (سلولهای سیلیکون کریستالی) ۲۰۲
۱٫۱۲٫۹ سلولهای خورشیدی لایه نازک سیلیکون آمورف ۲۰۳
۱٫۱۲٫۱۰ سلولهای با ماده مس-ایندیم – گالیم – دی سلنید CIGS ۲۰۳
۱٫۱۲٫۱۱ سلولهای کادمیم تلوراید CDTE ۲۰۳
۱٫۱۲٫۱۲ سلولهای خورشیدی لایه نازک مرکب غیر سیلیکونی CIS ۲۰۳
۱٫۱۲٫۱۳ سلولهای فتوالکتروشیمیایی ۲۰۳
۱٫۱۲٫۱۴ سلولهای خورشیدی رنگدانه ای DSSC ۲۰۴
۱٫۱۲٫۱۵ سلولهای خورشیدی پلیمری ۲۰۴
۱٫۱۲٫۱۶ سلولهای خورشیدی نانو کریستالی مبتنی بر نقاط کوانتومی ۲۰۴
۱٫۱۲٫۱۷ سلول های خورشیدی مبتنی بر کریستال های مایع ۲۰۵
۱٫۱۲٫۱۸ لزوم حمایت از تولید و مصرف برق خورشیدی در کشور ۲۰۵
۱٫۱۲٫۱۹ مقایسۀ کارآیی تبدیل انرژی در فن آوریهای سلولهای خورشیدی ۲۰۵
۱٫۱۲٫۲۰ نتیجه گیری ۲۰۶
۱٫۱۲٫۲۱ منابع وماخذ ۲۰۶

1-13 ) بررسی و تحلیل انواع روشهای نانو فن آوری در صنعت انرژی های تجدید پذیر فتوولتائیک

۱٫۱۳٫۱ چکیده ۲۰۷
۱٫۱۳٫۲ مقدمه ۲۰۸
۱٫۱۳٫۳ روش پژوهش ۲۰۹
۱٫۱۳٫۴ نتایج و تحلیل ۲۱۰
۱٫۱۳٫۵ سلول خورشیدی نانو ساختار پودر ضد انعکاس با لایه های موازی ۲۱۰
۱٫۱۳٫۶ سلول خورشیدی نانو ساختار با شاخص ARC به همراه نانوسوزنهای سیلیکونی ۲۱۱
۱٫۱۳٫۷ سلول خورشیدی نانو ساختار با شاخص شبه ARC به همراه نانوسوزن های اکسیدی ۲۱۲
۱٫۱۳٫۸ سلول خورشیدی نانوساختار یا شاخص ARC جفت شده ۲۱۳
۱٫۱۳٫۹ نتیجه گیری ۲۱۴
۱٫۱۳٫۱۰ منابع ۲۱۴
۱٫۱۳٫۱۱ ABSTRACT ۲۱۶

1-14 ) استفاده از نانو ذرات کوانتومی برای بهبود بازده تبدیل توان درسلولهای خورشیدی

۱٫۱۴٫۱ چکیده ۲۱۷
۱٫۱۴٫۲ مقدمه ۲۱۷
۱٫۱۴٫۳ تئوری مساله ۲۱۸
۱٫۱۴٫۴ شبیه سازی ساختار معرفی شده ۲۲۰
۱٫۱۴٫۵ نتیجه گیری ۲۲۲
۱٫۱۴٫۶ مراجع ۲۲۲

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه سلول های خورشیدی معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم سلول های خورشیدی پلیمری

سلول های خورشیدی که به سیستم های فوتوولتائیک نیز موسومند، قابلیت تبدیل مستقیم نور خورشید به جریان الکتریکی را دارا می باشند. امروزه سلول های خورشیدی مختلفی مانند سلول های سیلیکونی، حساس شده به رنگدانه، هیبریدی آلی معدنی، پلیمری، حساس شده به نقاط کوانتومی و … توسعه داده شده اند. به دلیل مزایای فراوان سلول های – خورشیدی آلی پلیمری، این گروه از سلول ها در سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. لایه های اصلی در این گروه از سلول های خورشیدی شامل آند که عموما از ITO استفاده می شود، لایه انتقال دهنده حفره، لایه فعال، لایه انتقال دهنده الکترون و کاتد می باشند. در این کار پژوهشی بررسی لایه نشانی ترکیب انتقال دهنده حفره PEDOT:PSS و همچنین حذف PSS به منظور افزایش هدایت الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فهرست کامل فصل دوم سلول های خورشیدی پلیمری

2-1) تولید انرژی الکتریکی از انرژی خورشیدی توسط سلولهای خورشیدی پلیمری:شرایط کنونی،چالش ها

۲٫۱٫۱ چکیده ۲۲۳
۲٫۱٫۲ مقدمه ۲۲۴
۲٫۱٫۳ انرژی تجدیدپذیر ۲۲۵
۲٫۱٫۴ انرژی خورشیدی ۲۲۶
۲٫۱٫۵ فتوولتائیک چیست؟ ۲۲۷
۲٫۱٫۶ انواع سلول خورشیدی ۲۲۹
۲٫۱٫۷ نتیجهگیری ۲۳۱
۲٫۱٫۸ مراجع ۲۳۲

2-2) بهبود خواص فیلم انتقلا دهنده حفره PEDOT:PSS وبررسی مورفولوژی سطحی آن به منظور کاربرد در سلول های خورشیدی پلیمری

۲٫۲٫۱ چکیده ۲۳۳
۲٫۲٫۲ مقدمه ۲۳۴
۲٫۲٫۳ روش آزمایش ۲۳۵
۲٫۲٫۴ بحث و نتایج ۲۳۵
۲٫۲٫۵ بررسی تاثیرسرعت های مختلف لایه نشانی وحذف PSS برمقاومت نمونه ها ۲۳۵
۲٫۲٫۶ بررسی اثرحرارت دهی بعدازحذف PSS برمورفولوژی سطحی لایه ها ۲۳۶
۲٫۲٫۷ نتیجه گیری ۲۳۷
۲٫۲٫۸ مراجع ۲۳۷

2-3) سنتز و بررسی خواص نوری نانوذرات تیتان و تیتان- نقره به منظور استفاده در سلول های خورشیدی پلیمری

۲٫۳٫۱ چکیده ۲۳۸
۲٫۳٫۲ مقدمه ۲۳۸
۲٫۳٫۳ روش سنتز نانو ذرات تیتان پوشش داده شده با نانوذرات نقره ۲۳۹
۲٫۳٫۴ نتایج و بحث ۲۳۹
۲٫۳٫۵ پراش اشعه ی ایکس ۲۳۹
۲٫۳٫۶ مواد ۲۳۹
۲٫۳٫۷ روش سنتز نانو ذرات تیتان ۲۳۹
۲٫۳٫۸ میکروسکوپ الکترونی روبشی ۲۴۰
۲٫۳٫۹ طیف سنجی بازتاب نفوذی ۲۴۱
۲٫۳٫۱۰ نتیجه گیری ۲۴۱
۲٫۳٫۱۱ مراجع ۲۴۲

2-4) کاربرد نانوذره گرافن درساخت سلولهای خورشیدی پلیمری

۲٫۴٫۱ چکیده ۲۴۳
۲٫۴٫۲ مقدمه ۲۴۴
۲٫۴٫۳ ابزار فوتوولتاییک ۲۴۶
۲٫۴٫۴ فرایندهای اساسی وپارامترهای مهم ۲۴۶
۲٫۴٫۵ انواع پلیمرهای مورد استفاده در سلولهای خورشیدی پلیمری ۲۴۹
۲٫۴٫۶ گرافن ۲۴۹
۲٫۴٫۷ روشهای سنتز ۲۵۰
۲٫۴٫۸ روش ورقه ای شدن ۲۵۰
۲٫۴٫۹ جانشانی شیمیایی بخار ۲۵۰
۲٫۴٫۱۰ روش های شیمیایی والکتروشیمیایی ۲۵۱
۲٫۴٫۱۱ خواص ۲۵۲
۲٫۴٫۱۲ سلولهای خورشیدی پلیمری باگرافن ۲۵۳
۲٫۴٫۱۳ گرافن به عنوان افزودنی ۲۵۳
۲٫۴٫۱۴ گرافن به عنوان الکترود ۲۵۵
۲٫۴٫۱۵ گرافن به عنوان آند ۲۵۵
۲٫۴٫۱۶ گرافن به عنوان کاتد ۲۵۹
۲٫۴٫۱۷ گرافن به عنوان لایه جداساز ۲۶۰
۲٫۴٫۱۸ جمع بندی ۲۶۳
۲٫۴٫۱۹ منابع ۲۶۳

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم سلول های خورشیدی چاه کوانتومی

مطالعاتی که امروزه روی سلول های خورشیدی انجام گرفته، نشان داده است که استفاده از ساختارهای چاه کوانتومی در ناحیه ذاتی سلول های خورشیدی باعث افزایش پاسخ دهی طیفی و در نتیجه جریان نوری نسبت به سلول های خورشیدی تک گافی می شود که از ماده سد GaAs/AlxGa1-xAs بر مبنای ، i-n ساخته شده باشد. در این مقاله با استفاده از محاسبه ضریب جذب برای چاه های کوانتومی، پاسخ دهی طیفی به صورت تئوری مدل بندی شده و این کمیت برای با وجود ساختارهای چاه کوانتومی و بدون وجود آن ها محاسبه و تاثیر تعداد چاه ها روی پاسخ دهی طیفی مطالعه شده است. نتایج ، p-i-n سلول خورشیدی بدست آمده نشان می دهد که استفاده از ساختارهای چاه کوانتومی در سلول های خورشیدی، پاسخ دهی طیفی را در طول موجهای بلندتر افزایش داده و همچنین افزایش تعداد چاه های کوانتومی، پاسخ دهی طیفی را افزایش می دهد

فهرست کامل فصل سوم سلول های خورشیدی چاه کوانتومی

3-1 ) بررسی اثر بازترکیب در سلول خورشیدی چاه کوانتومی INGAP/INGAAS/GE

۳٫۱٫۱ چکیده ۲۶۶
۳٫۱٫۲ مقدمه ۲۶۶
۳٫۱٫۳ شبیهسازی و بدست آوردن ترازهای انرژی حاملها در چاه ۲۶۷
۳٫۱٫۴ پدیده بازترکیب در سلول خورشیدی ۲۶۷
۳٫۱٫۵ نتیجه ۲۶۹
۳٫۱٫۶ مراجع ۲۶۹

3-2 ) بهینه سازی سلولهای خورشسیدی چاه کوانتومی چندگانه برمبنای INGAN

۳٫۲٫۱ چکیده ۲۷۰
۳٫۲٫۲ ABSTRACT- ۲۷۰
۳٫۲٫۳ مقدمه ۲۷۱
۳٫۲٫۴مدل بندی و روابط ۲۷۱
۳٫۲٫۵ نتیجه گیری وبحث ۲۷۲
۳٫۲٫۶ نتیجه گیری ۲۷۳
۳٫۲٫۷ مراجع ۲۷۳
۳٫۲٫۸ ABSTRACT ۲۷۴
۳٫۲٫۹ مقدمه ۲۷۴
۳٫۲٫۱۰ مدل بندی تئوری ۲۷۵
۳٫۲٫۱۱ نتیجه گیری و بحث ۲۷۷
۳٫۲٫۱۲ مرجع ها ۲۷۷

قسمت هایی از فصل چهارم سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه

سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه، نسل جدید سلول های فتوولتاییک می باشند. مهم ترین بخش های این سلول ها عبارتند از الکترود کاری ، الکترولیت و الکترود زیرین. ویژگی های الکترود زیرین و الکترود کاری اثر قابل توجهی بر عملکرد این دسته از سلول ها دارد. در این پژوهش اثر نانولوله های کربنی بر عملکرد الکترود دی اکسید تیتانیم، الکترود زیرین مورد بررسی قرار گرفت.
سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه که نسل سوم سلول های خورشیدی میباشند به دلیل فرایند ساخت ارزان، سازگاری با محیط زیست و سایر مزایا نسبت به سلولهای نسلهای دیگر، اهمیت زیادی پیدا کردهاند. این سلول ها از بخش های مختلفی شامل الکترود نیمه هادی، الکترود زیرین، الکترولیت، رنگدانه و شیشه های هادی شفاف تشکیل شده اند

فهرست کامل فصل چهارم سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه

4-1 ) اثر نانولوله های کربنی بر عملکرد سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه

۴٫۱٫۱ چکیده ۲۷۸
۴٫۱٫۲ مقدمه ۲۷۸
۴٫۱٫۳ آزمایشات ۲۷۹
۴٫۱٫۴ اثر نانولوله های کربنی بر الکترود نیمه هادی ۲۷۹
۴٫۱٫۵ الکترود دی اکسید تیانیم استاندارد ۲۷۹
۴٫۱٫۶ الکترود دی اکسید تیتانیم با حلال استیل استون ۲۷۹
۴٫۱٫۷ الکترود کامپوزیتی دی اکسید تیتانیم و نانولوله های کربنی ۲۷۹
۴٫۱٫۸ الکترود زیرین نانولولههای کربنی ۲۸۰
۴٫۱٫۹ اثر نانولوله های کربنی بر الکترود زیرین ۲۸۰
۴٫۱٫۱۰ الکترود زیرین پلاتینی ۲۸۰
۴٫۱٫۱۱ الکترود زیرین پلاتین و نانولولههای کربنی ۲۸۰
۴٫۱٫۱۲ نتایج و بحث ۲۸۰
۴٫۱٫۱۳ اثر نانولولههای کربنی در الکترود زیرین ۲۸۲
۴٫۱٫۱۴ منابع ۲۸۴

4-2 ) استفاده ازمایعات یونی درسلولهای خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا

۴٫۲٫۱ چکیده ۲۸۵
۴٫۲٫۲ مقدمه ۲۸۶
۴٫۲٫۳ ساختار سلول های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا ۲۸۶
۴٫۲٫۴ استفاده ازمایعات یونی درسامانه های DSC ۲۸۷
۴٫۲٫۵ چالش های کاربرد مایعات یونی درسامانه های DSC ۲۸۷
۴٫۲٫۶ ارتقاء کیفی مایعات یونی جهت غلبه بر گرانروی بالای انها ۲۸۷
۴٫۲٫۷ نتیجه گیری ۲۹۰
۴٫۲٫۸ مراجع ۲۹۰

4-3 ) امکان سنجی ساخت سلولهای خورشیدی حساس شده به رنگینه

۴٫۳٫۱ چکیده ۲۹۱
۴٫۳٫۲ مقدمه ۲۹۲
۴٫۳٫۳ روش کار ۲۹۲
۴٫۳٫۴ آماده سازی فوتوآند ۲۹۲
۴٫۳٫۵ آماده سازی کاتد ۲۹۵
۴٫۳٫۶ آماده سازی الکترولیت ۲۹۶
۴٫۳٫۷ بستن سلول ۲۹۶
۴٫۳٫۸ مشاهدات تجربی واندازه گیری ۲۹۶
۴٫۳٫۹ اندازه گیری نمودار J-V سلول های ساخته شده ومشخصه یابی آنها ۲۹۷
۴٫۳٫۱۰ محاسبه پارامترهای سلول ۲۹۷
۴٫۳٫۱۱ نتیجه گیری ۲۹۹
۴٫۳٫۱۲ فهرست منابع ۲۹۹
۴٫۳٫۱۳ ABSTRACT ۳۰۱

4-4 ) بررسی اثرافزایش جذب اپتیکی رنگدانه های طبیعی برروی عملکرد سلولهای خورشیدی رنگدانه ای

۴٫۴٫۱ چکیده ۳۰۲
۴٫۴٫۲ A B S T R A C T ۳۰۲
۴٫۴٫۳ مقدمه ۳۰۳
۴٫۴٫۴ ساختار سلول خورشیدی رنگدانه ای ۳۰۳
۴٫۴٫۵ بررسی جذب اپتیکی رنگدانه ها ۳۰۴
۴٫۴٫۶ تاثیرضخامت لایه ی دی اکسید تیتانیوم درمیزان جذب اپتیکی ساختار ۳۰۴
۴٫۴٫۷ بررسی عملکرد سلولهای خورشیدی رنگدانه ای در شرایط پایا ۳۰۵
۴٫۴٫۸ نتیجه گیری ۳۰۶
۴٫۴٫۹ مراجع ۳۰۷

4-5 ) ساخت سلول خورشیدی نانوساختاری حساس به رنگدانه بااستفاده از عصاره های گیاهی طبیعی

۴٫۵٫۱ چکیده ۳۰۸
۴٫۵٫۲ مقدمه ۳۰۸
۴٫۵٫۳ اساس کار سلول خورشیدی DSSC ۳۰۸
۴٫۵٫۴ نیمه هادی ۳۰۹
۴٫۵٫۵ روش ساخت ۳۰۹
۴٫۵٫۶ مواد مورد استفاده وروش ساخت ۳۰۹
۴٫۵٫۷ الکترود شیشه ای ۳۰۹
۴٫۵٫۸ الکترولیت ۳۰۹
۴٫۵٫۹ آنالیز واندازه گیری عملکرد سلول ونتایج ۳۱۰
۴٫۵٫۱۰ نتیجه گیری ۳۱۰
۴٫۵٫۱۱ مراجع ۳۱۱

4-6 ) سلول خورشیدی رنگدانهای با مورفولوژیهای مختلف حاوی نانوذرات وذرات قاصدک مانند دی اکسید تیتانیم

۴٫۶٫۱ چکیده ۳۱۲
۴٫۶٫۲ مقدمه ۳۱۲
۴٫۶٫۳ روش تحقیق ۳۱۲
۴٫۶٫۴ بحث و نتایج ۳۱۴
۴٫۶٫۵ نتیجه گیری ۳۱۶
۴٫۶٫۶ منابع ۳۱۷

4-7 ) سلولهای خورشیدی حساس شده به رنگ،مروری بر چالش ها وراهکارها

۴٫۷٫۱ چکیده ۳۱۸
۴٫۷٫۲ مقدمه ۳۱۹
۴٫۷٫۳ اجزای اصلی سلول خورشیدی رنگدانه ای ۳۱۹
۴٫۷٫۴ فوتوالکترود ۳۲۱
۴٫۷٫۵ رنگدانه ۳۲۳
۴٫۷٫۶ الکترولیت ۳۲۵
۴٫۷٫۷ به دام انداختن نور ۳۲۵
۴٫۷٫۸ نتیجه گیری وجمع بندی ۳۲۶
۴٫۷٫۹ فهرست منابع ۳۲۶
۴٫۸ سلولهای خورشیدی نیمه شفاف مبتنی بر تکنولوژی رنگدانهای، استفادهای نوین از انرژی خورشیدی ۳۲۹
۴٫۸٫۱ چکیده ۳۲۹
۴٫۸٫۲ مقدمه ۳۳۰
۴٫۸٫۳ پیشینهی سلولهای خورشیدی رنگدانهای ۳۳۱
۴٫۸٫۴ جایگاه فعلی سلولهای خورشیدی رنگدانهای )مقایسهای کلّی بین مواد بکار رفته در ساخت سلولهای خورشیدی( ۳۳۲
۴٫۸٫۵ ویژگی سلولهای خورشیدی رنگدانهای ۳۳۴
۴٫۸٫۶ اصول عملکردی سلولهای خورشیدی رنگدانهای ۳۳۴
۴٫۸٫۷ چالشهای تکنولوژیکی پیش روی سلولهای خورشیدی رنگدانهای ۳۳۶
۴٫۸٫۸ نتیجه گیری ۳۳۷
۴٫۸٫۹ منابع و مراجع ۳۳۸

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم سلول های خورشیدی سیلیکونی

سلول های خورشیدی ( یا سلول های فتو ولتائیک) تجهیزات نیمه هادی هستند که انرژی نور را به الکتریسیته تبدیل می کنند. سلول های خورشیدی فیلم نازک سیلیکونی، یکی از بهترین تجهیزات برای نسل آینده ی کاربرد های فتوولتائیک هستند که این امر به علت هزینه ی کم و ساخت آسان شان بوده که برای تولید در مقیاس بزرگ ایده آل می باشند. با این حال، یک ضعف بزرگ در ارتباط با مواد سیلیکونی اینست که سیلیکون ماده ی با شکاف باند غیر مستقیم است، لذا دارای جذب نسبتا پایین برای فوتون ها با طول موج های نزدیک به شکاف باند میکرومتر می باشد. به خصوص، در محدوده ی طول موج ۸۰۰ الی ۱۱۰۰ نانومتر ، میزان جذب این طیف برای سلیکون با ضخامت بین ۱۰میکرومتر تا ۳ میلیمتر مناسب می باشد که به مراتب بیشتر از ضخامت سیلیکون سلول هایی با فیلم نازک سیلیکونی می باشد که این امر می تواند منجر به جذب بسیار کم فوتون ها در این محدوده ی طیفی شود.

فهرست کامل فصل پنجم سلول های خورشیدی سیلیکونی

5-1 ) افزایش جذب درسلول های خورشیدی لایه نازک سلیکونی با بلورهای فوتونی یک بعدی ونانوذرات نقره

۵٫۱٫۱ خلاصه ۳۳۹
۵٫۱٫۲ مقدمه ۳۳۹
۵٫۱٫۳ معرفی ساختار وتشریح عملکرد سلول خورشیدی لایه نازک ۳۴۰
۵٫۱٫۴ به دام انداختن نور توسط بلور فوتونی ۳۴۱
۵٫۱٫۵ جذب فوتون درلایه فعال ۳۴۲
۵٫۱٫۶ جذب فوتون توسط نانوذرات نقره ۳۴۲
۵٫۱٫۷ نتایج شبیه اسزی وبحث ۳۴۳
۵٫۱٫۸ نتیجه گیری ۳۴۴
۵٫۱٫۹ مراجع ۳۴۴

5-2 ) طراحی ساختار بهینه در به دام انداختن نور برای سلول های خورشیدی فیلم نازک سیلیکونی

۵٫۲٫۱ چکیده ۳۴۶
۵٫۲٫۲ مقدمه ۳۴۶
۵٫۲٫۳ اصول طراحی ۳۴۷
۵٫۲٫۴ پوشش ضد بازتاب ۳۴۸
۵٫۲٫۵ طراحی پوشش تک لایه ۳۴۸
۵٫۲٫۶ طراحی پوشش ضد انعکاس دو لایه وبیشتر ۳۴۹
۵٫۲٫۷ طراحیDBR ۳۵۱
۵٫۲٫۸ طراحی گریتینگ ۳۵۳
۵٫۲٫۹ فرایند شبیه سازی ۳۵۳
۵٫۲٫۱۰ ارزیابی و نتیجه ۳۵۶
۵٫۲٫۱۱ نتیجه ۳۵۸
۵٫۲٫۱۲ مراجع ۳۵۹

5-3 ) بررسی یک نانو لایه کریستالی ناهمگون در سلول های خورشیدی سیلیکونی و شبیه سازی آن

۵٫۳٫۱ چکیده ۳۶۱
۵٫۳٫۲ مقدمه ۳۶۲
۵٫۳٫۳ مدل سازی ۳۶۲
۵٫۳٫۴ نتایج و بررسی ۳۶۴
۵٫۳٫۵ تاثیر نقص های لایه C-SI(P) برروی راندمان ۳۶۵
۵٫۳٫۶ اثرضخامتBSF ۳۶۶
۵٫۳٫۷ اثر دما بر روی راندمان ۳۶۶
۵٫۳٫۸ نتیجه گیری ۳۶۷
۵٫۳٫۹ منابع ۳۶۷
۵٫۳٫۱۰ ABSTRACT ۳۶۹

5-4 ) بررسی اثر تابشهای گاما بر عملکرد سلولهای خورشیدی سیلیکونی پوششداده شده با کربن شبه الماسی

۵٫۴٫۱ چکیده ۳۷۰
۵٫۴٫۲ مقدمه ۳۷۱
۵٫۴٫۳ روش پژوهش ۳۷۱
۵٫۴٫۴ تجزیهوتحلیل دادهها ۳۷۳
۵٫۴٫۵ نتیجهگیری ۳۷۶
۵٫۴٫۶ منابع ۳۷۶
۵٫۴٫۷ ABSTRACT ۳۷۸

5-5 ) اثر تشعشعات فرابنفش و سیکل حرارتی بر عملکرد سلول خورشیدی سیلیکونی پوشش داده شده به وسیله لایه نازک کربن شبه الماسی

۵٫۵٫۱ چکیده ۳۷۹
۵٫۵٫۲ مقدمه ۳۸۰
۵٫۵٫۳ روش پژوهش ۳۸۱
۵٫۵٫۴ تجزیهوتحلیل دادهها ۳۸۲
۵٫۵٫۵ نتیجهگیری ۳۸۷
۵٫۵٫۶ منابع ۳۸۷

5-6 ) لایه نشانی و بررسی تاثیر ضخامت لایه نازک کربن شبه الماسی بر بازدهی سلولهای خورشیدی سیلیکونی

۵٫۶٫۱ چکیده ۳۸۹
۵٫۶٫۲ مقدمه ۳۸۹
۵٫۶٫۳ مواد و روش تحقیق ۳۹۰
۵٫۶٫۴ مواد ۳۹۰
۵٫۶٫۵ لایه نشانی ۳۹۰
۵٫۶٫۶ روش های مشخصه یابی ۳۹۱
۵٫۶٫۷ نتایج وبحث ۳۹۱
۵٫۶٫۸ نتیجه گیری ۳۹۳
۵٫۶٫۹ منابع ۳۹۳

5-7 ) بررس کمی تاثیر شدت تابش نور برمقاومت متوالی وچگالی جریان اتصال کوتاه در سلولهای خورشیدی سیلیکونی باو بدون نانوتخلخل های سطحی

۵٫۷٫۱ چکیده ۳۹۴
۵٫۷٫۲ مقدمه ۳۹۴
۵٫۷٫۳ نحوه عملکرد سلولهای خورشیدی ۳۹۴
۵٫۷٫۴ نتایج وبحث ۳۹۵
۵٫۷٫۵ نتیجه گیری ۳۹۷
۵٫۷٫۶ مراجع ۳۹۸

قسمت هایی از فصل ششم سلول های خورشیدی کادمیوم تلوراید

سلول های خورشیدی فیلم نازک کادمیوم تلوراید(CdTe) یکی از مقرون به صرفه ترین قطعات فتوولتائیک هستند . کادمیوم تلوراید ضریب جذب بالایی دارد به علت بازده ۱۶٫۵ % در آزمایشگاه این نوع سلول بیشترین کاربرد را در بین بقیه انواع سلول های خورشیدی پلی کریستال را داراست . با حل عددی معادلات پواسن و معادلات پیوستگی الکترون ها و حفره ها می توان به درک تقریبی سلول دست یافت. جهت مدل کردن سلول از نرم افزار متلب و به کمک حل عددی به روش گامل استفاده شده است .

فهرست کامل فصل ششم سلول های خورشیدی کادمیوم تلوراید

6-1 ) شبیه سازی و بررسی هم زمان ضخامت لایه های سلول خورشیدی لایه نازک کادمیوم تلورایدبه منظور افزایش بازدهی وکاهش ماده سمی کادمیوم

۶٫۱٫۱ خلاصه ۳۹۹
۶٫۱٫۲ مقدمه ۳۹۹
۶٫۱٫۳ نتیجهگیری ۴۰۴
۶٫۱٫۴ مراجع ۴۰۴

6-2 ) بررسی پایه ایی سلول های خورشیدی کادمیوم تلوراید

۶٫۲٫۱ مقدمه ۴۰۵
۶٫۲٫۲ مدل قطعه ۴۰۵
۶٫۲٫۳ نتایج شبیه سازی شده ۴۰۶
۶٫۲٫۴ نتیجه گیری ۴۰۹
۶٫۲٫۵ مراجع ۴۰۹

قسمت هایی از فصل هفتم سلول های خورشیدی لایه نازک

سلول های خورشیدی لایه نازک حجم وسیعی از بازار تجارت سلول های خورشیدی لایه نازک را به خود اختصاص داده اند. یکی از روش های مهم برای بالا بردن بازده سلول خورشیدی، از بین بردن عوامل اتلاف در نیم رسانا می باشد تا اینکه بتوان سلولی بدست آورد که از نظر اصول فیزیک نیمه هادی بیشترین بازده را داشته باشد. اثبات شده است که دومین علت اتلاف انرژی مربوط به فوتون های با انرژی بالاتر از شکاف باند نیمرسانا است. این مشکل با استفاده از سلول های خورشیدی لایه نازک در پیوند ناهمگون تا حد زیادی برطرف می گردد. اما همچنان مشکل نوسان ناشی از نورهای پر انرژی در لایه دریچه ای حل نشده است. در این مقاله روشی نظری برای حل یکی از عوامل اتلاف انرژی در سلول های خورشیدی لایه نازک CGS ، CIGS ، CIS و CdTe با لایه دریچه ای ZnSe بیان گردیده است.

فهرست کامل فصل هفتم سلول های خورشیدی لایه نازک

7-1 ) ارائه چند ساختار جدید سلول خورشیدی لایه نازک به منظور برطرف نمودن عامل دوم اتلاف در سلول های خورشیدی لایه نازک CGS ،CDTE و CIS و CIGS با لایه دریچه ای ZNSE

۷٫۱٫۱ چکیده ۴۱۵
۷٫۱٫۲ مقدمه ۴۱۵
۷٫۱٫۳ ساختار سلول خورشیدی لایه نازک ۴۱۵
۷٫۱٫۴ اتصال جلویی ۴۱۶
۷٫۱٫۵ لایه دریچه ای در سلول خورشیدی کادمیم تلوراید ۴۱۶
۷٫۱٫۶ لایه بافرZNS ۴۱۷
۷٫۱٫۷ عوامل اتلاف در سلول های خورشیدی لایه نازک ایده آل ۴۱۷
۷٫۱٫۸ لایه جاذب در سلول خورشیدی ۴۱۷
۷٫۱٫۹ اتلاف انرژی در سلول خورشیدی واقعی ۴۱۸
۷٫۱٫۱۰ استفاده از جدول طول موج های مرئی برای تعیین رنگ مناسب زیرلایه ۴۱۹
۷٫۱٫۱۱ برطرف نمودن عامل دوم اتلاف در سلول های خورشیدی ZNSE/CGS ۴۲۰
۷٫۱٫۱۲ نتیجه گیری ۴۲۰
۷٫۱٫۱۳ سپاسگزار ی ۴۲۰
۷٫۱٫۱۴ مراجع ۴۲۱

7-2 ) شبیه سازی و بررسی هم زمان ضخامت لایه های سلول خورشیدی لایه نازک کادمیوم تلوراید به منظور افزایش بازدهی وکاهش ماده سمی کادمیوم

۷٫۲٫۱ خلاصه ۴۲۲
۷٫۲٫۲ مقدمه ۴۲۲
۷٫۲٫۳ نتیجهگیری ۴۲۷
۷٫۲٫۴ مراجع ۴۲۷

قسمت هایی از فصل هشتم سلول های خورشیدی آلی

سلول های فتوولتائیک آلی دارای یک لایه فعال ماده آلی در ساختار خود هستند که این لایه مابین دو الکترود با تابع کارهای متفاوت قرار دارد. این اختلاف در تابع کار الکترودها باعث ایجاد میدان الکتریکی در قطعه می شود. زمانی که سلول مورد نظر در معرض نور خورشید قرار می گیرد لایه فعال نور را جذب می کند )فوتون هایی که انرژی برابر یا بزرگتر از گاف انرژی ماده آلی دارند، جذب می شوند(. این نور جذب شده باعث ایجاد جفت های الکترون– حفره اکسایتون خواهد شد. اختلاف پتانسیل ایجاد شده توسط توابع کار مختلف کمک می کند تا جفت های الکترون– حفره از هم جدا شده و الکترون به طرف الکترود مثبت آند و حفره به طرف الکترود منفی کاتد منتقل شده و جریان الکتریکی در قطعه ایجاد شود.

فهرست کامل فصل هشتم سلول های خورشیدی آلی

8-1 ) افزایش بازده سلول های خورشیدی آلی با اضافه کردن نقاط کوانتومی ZNS به لایه فعال آلی

۸٫۱ چکیده ۴۲۸
۸٫۱٫۱مقدمه ۴۲۸
۸٫۱٫۲ اصطلاحات اساسی در توصیف عملکرد سلول خورشیدی ۴۲۹
۸٫۱٫۳ معرفی نرم افزار مدلسازیSILVACO TCAD/ATLAS ۴۲۹
۸٫۱٫۴ ساختار و عملکرد سلول خورشیدی ارگانیک ۴۲۹
۸٫۱٫۵ نتایج شبیه سازی ۴۲۹
۸٫۱٫۶ افزودن مشتقات فولرین به لایه فعال سلول خورشیدی ۴۳۲
۸٫۱٫۷ افزودن نقاط کوانتومی به لایه فعال سلول خورشیدی ۴۳۲
۸٫۱٫۸ نتیجه گیری ۴۳۶
۸٫۱٫۹ مراجع ۴۳۶

8-2 ) بهینه سازی جذب نور درسلولهای خورشیدی آلی فیلم نازک با استفاده همزمان ازدونانوساختار پلاسمونیک

۸٫۲٫۱ چکیده ۴۳۸
۸٫۲٫۲ مقدمه ۴۳۹
۸٫۲٫۳ سلول های فوتوولتائیک خورشیدی چگونه کار می کنند؟ ۴۴۰
۸٫۲٫۴ رزونانس پلاسمون سطحی ۴۴۲
۸٫۲٫۵ پلاسما وپلاسمون ها ۴۴۲
۸٫۲٫۶ رزونانسهای پلاسمون سطحی متمرکز در قطعات فتوولتائیک ۴۴۴
۸٫۲٫۷ رزونانسهای پلاسمون سطحی غیرمتمرکز در قطعات فتوولتائیک ۴۴۵
۸٫۲٫۸ سلولهای خورشیدی پلیمری ۴۴۵
۸٫۲٫۹ مقایسه سلولهای فتوولتائیک آلی و معدنی ۴۴۶
۸٫۲٫۱۰ تجزیه و تحلیل دادهها ۴۴۶
۸٫۲٫۱۱ افزایش جذب به کمک نانوساختارها ۴۴۸
۸٫۲٫۱۲ توان جذب شده بدون و با نانومیله در ناحیه فعال ۴۴۸
۸٫۲٫۱۳ افزایش جذب به کمک تک نانومیله ۴۴۸
۸٫۲٫۱۴ افزایش جذب به کمک دو نانوساختار ۴۵۰
۸٫۲٫۱۵ نتایج و بحث ۴۵۲
۸٫۲٫۱۶ نتیجه گیری ۴۵۲
۸٫۲٫۱۷ مراجع ۴۵۳
۸٫۲٫۱۸ ABSTRACT ۴۵۴

8-3 ) بررسی عملکردی انواع مختلف سلولهای خورشیدی معدنی وآلی

۸٫۳٫۱ خلاصه ۴۵۵
۸٫۳٫۲ مقدمه ۴۵۶
۸٫۳٫۳ سلول خورشیدی ۴۵۷
۸٫۳٫۴ انواع سلولهای خورشیدی ۴۵۷
۸٫۳٫۵ سلوهای خورشیدی برپایه مواد معدنی ۴۵۸
۸٫۳٫۶ سلولهای سیلیکون کریستال ۴۵۸
۸٫۳٫۷ سلولهای مونوکریستال ۴۵۹
۸٫۳٫۸ مزایای سلولهای خورشیدی مونوکریستال ۴۵۹
۸٫۳٫۹ معایب سلولهای خورشیدی مونوکریستال ۴۶۰
۸٫۳٫۱۰ سلولهای پلی کریستال ۴۶۰
۸٫۳٫۱۱ سلول خورشیدی رشته ای (نواری) ۴۶۱
۸٫۳٫۱۲ فیلم های نازک ۴۶۱
۸٫۳٫۱۳ سلولهای خورشیدی برپایه مواد آلی ۴۶۳
۸٫۳٫۱۴ سلول های خورشیدی پلیمری ۴۶۴
۸٫۳٫۱۵ سلولهای خورشیدی حساس شده بارنگ ۴۶۴
۸٫۳٫۱۶ نتیجه گیری ۴۶۵
۸٫۳٫۱۷ مراجع ۴۶۶

8-4 ) اثر ضخامت لایه فعال روی چگالی جریان، توان و بازده کوانتوم خروجی در سلول- های خورشیدی آلی دولایه باساختار ترکیبی P3HT:PCBM

۸٫۴٫۱ چکیده ۴۶۷
۸٫۴٫۲ مقدمه ۴۶۸
۸٫۴٫۳ مدلهای ساختاری سلول خورشیدی BHJ ۴۶۸
۸٫۴٫۴ مدل اپتیکی ۴۶۸
۸٫۴٫۵ تئوری ماتریسی ۴۶۹
۸٫۴٫۶ مدل الکتریکی ۴۷۱
۸٫۴٫۷ مدل رسانه موثر ۴۷۱
۸٫۴٫۸ معادلات نیمه هادیها ۴۷۲
۸٫۴٫۹ تولید وبازترکیب حامل های بار درلایه BHJ مواد آلی ۴۷۴
۸٫۴٫۱۰ تولید حامل های بار ۴۷۴
۸٫۴٫۱۱ بازترکیب حاملهای بار ۴۷۴
۸٫۴٫۱۲ محاسبه چگالی جریان اتصال کوتاه JSC وبازده کوانتوم خارجی EQE ۴۷۵
۸٫۴٫۱۳ نتایج شبیه سازی ۴۷۵
۸٫۴٫۱۴ نتیجه گیری ۴۸۰
۸٫۴٫۱۵ منابع ۴۸۱

8-5 ) افزایش توان سلولهای خورشیدی آلی با استفاده از نانوذرات فلزی

۸٫۵٫۱ چکیده ۴۸۲
۸٫۵٫۲ مقدمه ۴۸۳
۸٫۵٫۳ ف فوتوولتائیک های آلی ۴۸۴
۸٫۵٫۴ به دام انداختن نورپلاسمونیک درسلولهای خورشیدی آلی ۴۸۶
۸٫۵٫۵ ساخت نانوذرات طلا برای سلولهای خورشیدی آلی ۴۸۹
۸٫۵٫۶ نانوذرات طلا درسلولهای خورشیدی آلی ۴۹۲
۸٫۵٫۷ سلولهای خورشیدی آلی پلاسمونیک تشکیل شده بانانوذرات طلا توسط بازپخت حرارتی ۴۹۳
۸٫۵٫۸ نتایج ۴۹۷
۸٫۵٫۹ مراجع ۴۹۷

8-6 ) مطالعه و بررسی ویژگی های سلول های خورشیدی آلی)ارگانیک(

۸٫۶٫۱ چکیده ۵۰۰
۸٫۶٫۲ مقدمه ۵۰۰
۸٫۶٫۳ تئوری و پیشینه تحقیق ۵۰۰
۸٫۶٫۴ مواد و روش ها ۵۰۳
۸٫۶٫۵ نتایج و بحث ۵۰۴
۸٫۶٫۶ نتیجه گیری ۵۰۶
۸٫۶٫۷ مرجع ها ۵۰۶

قسمت هایی از فصل نهم روشهای ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی

در این تحقیق به ساخت ومشخصهیابی سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید و کادمیوم سلنید با استفاده از کاتدهای مختلف از جمله مس سولفید و سرب سولفید و کاتدهای نانوکامپوزیتی با پوششهای پیدرپی از این دو ماده پرداخته میشود. در این پایان نامه به دنبال بهینه کردن مشخصات فوتوولتایی این سلولها بوده با توجه به پایین بودن فاکتور کارکرد در این سلولها و بررسی عوامل بازترکیب با توجه به آنالیز امپدانس الکتروشیمیایی این سلولها ، با معرفی کاتدهای مؤثر به دنبال افزایش این مشخصه میباشیم. با بهرهگیری از ساختارهای پیدرپی و ترکیبی مس سولفید و سرب سولفید که به روش سیلار لایه نشانی شدند بازدهی این سلولها تا بیش از ۳ برابر نسبت به سلولهایی که کاتد آنها مس سولفید یا سرب سولفید است افزایش یافته است یعنی ۶۳/۳ % در مقابل ۴/۰ % و ۴۸/۱ %. همچنین فاکتور کارکرد در کاتدهای نانوکامپوزیتی مس سولفید/سرب سولفید/…/مس سولفید/سرب سولفید ۲ برابر شده است یعنی ۴۹/۰ در مقابل ۲۶/۰٫ به علاوه با بررسی خواص فوتوولتائیک سلولهای خورشیدی به تحلیل کارکرد کاتد گرافن در این سلولها میپردازیم. در این تحقیق از صفحات گرافنی به دلیل دارا بودن ساختار دو بعدی و سطح مؤثر بالا و همچنین رسانایی الکتریکی مناسب و ترکیب آن با مس سولفید/سرب سولفید به منظور افزایش خواص فوتوولتائیک و بازدهی سلولها استفاده شده است. در این جا گرافن به دلیل سطح مؤثر زیادی که فراهم میکند در کاتدهای ترکیبی به عنوان بستری مناسب برای لایهنشانی مس سولفید و سرب سولفید بر روی آن به کار گرفته شده است و بازدهی را از ۵۴/۲ % تا ۲۱/۳ % افزایش داده است.

فهرست کامل فصل نهم روشهای ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی

9-1 ) ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی کادمیم سولفید با استفاده از کاتدگرافن

۹٫۱٫۱ مقدمه و سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه ۵۲۴
۹٫۱٫۱٫۱ مقدمه ۵۲۴
۹٫۱٫۱٫۲ سلول های خورشیدی رنگدانه ای و ساختار کلی آن ها ۵۲۶
۹٫۱٫۱٫۳ فتوآند ۵۲۷
۹٫۱٫۱٫۴ الکترولیت اکسایشی – کاهشی ۵۲۸
۹٫۱٫۱٫۵ الکترود کاتد ۵۲۹
۹٫۱٫۱٫۶ مکانیسم انتقال بار در سلولهای حساس شده با رنگدانه ۵۲۹
۹٫۱٫۱٫۷ فرآیند های تزریق، انتقال و بازترکیب در سلولهای رنگدانهای ۵۳۰
۹٫۱٫۱٫۸ نتیجهگیری ۵۳۱
۹٫۱٫۲ سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی و مروری بر پیشینه تحقیقات ۵۳۳
۹٫۱٫۲٫۱ مقدمه ۵۳۳
۹٫۱٫۲٫۲ مفهوم نقاط کوانتومی ۵۳۳
۹٫۱٫۲٫۳ عوامل کاهش بازده در سلولهی خورشیدی تک پیوند ۵۳۴
۹٫۱٫۲٫۴ رویکردهای متفاوت با بهره گرفتن از ویژگیهای نقاط کوانتومی در طراحی QDSSCS ۵۳۴
۹٫۱٫۲٫۵ تنظیم گاف انرژی در نقاط کوانتومی ۵۳۵
۹٫۱٫۲٫۶ اثر حاملهای داغ ۵۳۶
۹٫۱٫۲٫۷ تولید چندین جفت الکترون-حفره )اکسایتون( ۵۳۸
۹٫۱٫۲٫۸ سلولهای خورشیدی با نوار میانی ۵۳۹
۹٫۱٫۲٫۹ سلولهای خورشیدی بر پایهی نقاط کوانتومی ۵۴۰
۹٫۱٫۲٫۱۰ ساختار و اصول عملکرد سلول های خورشیدی بر پایهی نقاط کوانتومی ۵۴۱
۹٫۱٫۲٫۱۱ اجزای مختلف سلول خورشیدی بر پایه نقاط کوانتومی ۵۴۲
۹٫۱٫۲٫۱۲ الکترود آند ۵۴۲
۹٫۱٫۲٫۱۳ نقاط کوانتومی به عنوان حساس کننده و جاذب نور ۵۴۳
۹٫۱٫۲٫۱۴ الکترولیت اکسایشی کاهشی پلی سولفید ۴۵۴
۹٫۱٫۲٫۱۵ الکترود مقابل ۵۴۶
۹٫۱٫۲٫۱۶ برهمکنشهای انتقال و عبور الکترون-حفره در سلول های خورشیدی بر پایه نقاط کوانتومی ۵۴۷
۹٫۱٫۲٫۱۷ مقایسهی سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه و نقاط کوانتومی ۵۴۹
۹٫۱٫۲٫۱۸ تفاوتهای ساختاری و زمان انتقال بار در SSSCS و DSSCS ۵۵۰
۹٫۱٫۲٫۱۹ مروری بر نقاط کوانتومی به کار برده شده در QDSSCS به عنوان حساس کننده ۵۵۵
۹٫۱٫۲٫۲۰ مروری بر کاتدهای به کار برده شده در QDSSCS ۵۵۸
۹٫۱٫۲٫۲۱ نتیجهگیری ۵۵۹
۹٫۱٫۳ ساخت و روش های مشخصه یابی سلول های حساس شده با نقاط کوانتومی ۵۶۲
۹٫۱٫۳٫۱ مقدمه ۵۶۲
۹٫۱٫۳٫۲ مواد و تجهیزات مورد نیاز ۵۶۲
۹٫۱٫۳٫۳ مواد اولیه ۵۶۲
۹٫۱٫۳٫۴ تجهیزات مورد استفاده در فرایند ساخت ۵۶۳
۹٫۱٫۳٫۵ ساختارکلی سلول های حساس شده با نقاط کوانتومی ۵۶۴
۹٫۱٫۳٫۶ آماده سازی فوتوآند ۵۶۵
۹٫۱٫۳٫۷ شستشوی زیرلایه ۵۶۵
۹٫۱٫۳٫۸ لایه نشانی خمیرنانوذره ای ۲ TIO به روش دکتر بلید ۵۶۶
۹٫۱٫۳٫۹ پخت حرارتی در کوره ۵۶۸
۹٫۱٫۳٫۱۰ حساسسازی فوتوآند با نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید به روش سیلار ۵۶۸
۹٫۱٫۳٫۱۱ ساخت نقاط کوانتومی CDSE وحساس سازی آند به روش حمام شیمیایی ۵۷۰
۹٫۱٫۳٫۱۲ آمادهسازی الکترود کاتد ۵۷۳
۹٫۱٫۳٫۱۳ ساخت کاتد نوع اول از جنس CUS ۵۷۴
۹٫۱٫۳٫۱۴ ساخت کاتد نوع دوم از جنس PBS ۵۷۴
۹٫۱٫۳٫۱۵ ساخت کاتد نوع سوم از جنس مس سولفید/ سرب سولفید و سرب سولفید/مس سولفید ۵۷۵
۹٫۱٫۳٫۱۶ ساخت کاتد با لایه نشانی پی در پی CUS/PBS… به روش سیلار ۵۷۵
۹٫۱٫۳٫۱۷ ساخت الکترولیت پلی سولفید برای سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی ۵۷۶
۹٫۱٫۳٫۱۸ بستن سلولهای QDSSCS ۵۷۶
۹٫۱٫۳٫۱۹ روش های مشخصه یابی فوتوولتایی سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی ۵۷۸
۹٫۱٫۳٫۲۰ اندازه گیری منحنی های ولتاژ – جریان ۵۷۸
۹٫۱٫۳٫۲۱ اندازه گیری منحنی های ولتاژ-جریان در روشنایی ۵۷۸
۹٫۱٫۳٫۲۲ اندازه گیری بازدهی تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی و فاکتور کارکرد سلول ۵۷۸
۹٫۱٫۳٫۲۳ اندازه گیری منحنی های ولتاژ-جریان در تاریکی ۵۷۹
۹٫۱٫۳٫۲۴ اندازه گیری افت ولتاژ سلول با زمان ۵۷۹
۹٫۱٫۳٫۲۵ طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ۵۸۱
۹٫۱٫۴ تحلیل و نتایج مشخصه یابی سلول های ساخته شده ۵۸۵
۹٫۱٫۴٫۱ مقدمه ۵۸۵
۹٫۱٫۴٫۲ آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نانو ذرات تیتانیوم اکسید ۵۸۵
۹٫۱٫۴٫۳ طیف جذب و عبور آند ها ۵۸۸
۹٫۱٫۴٫۴ مشخصه یابی کاتدها به روش SEM ۵۸۹
۹٫۱٫۴٫۵ مشخصات فوتوولتایی سلول های ساخته شده بر پایه کاتدهای مختلف ۵۹۲
۹٫۱٫۴٫۶ بررسی اثر افزایش تعداد سیکل های سیلار در ساخت کاتد های نانو کامپوزیتی ۵۹۷
۹٫۱٫۴٫۷ آنالیز امپدانس الکتروشیمیایی ۶۰۰
۹٫۱٫۴٫۸ بررسی گرافن به عنوان کاتد در QDSSCS ۶۰۲
۹٫۱٫۴٫۹ ساخت کاتد با پوشش گرافن و کامپوزیت آن با سرب سولفید ۶۰۲
۹٫۱٫۴٫۱۰ بررسی مشخصه های فوتوولتایی سلول ها با کاتد گرافن / سرب سولفید ۶۰۳
۹٫۱٫۴٫۱۱ ساختار ترکیبی گرافن با دیگر ساختار های نانو کامپوزیتی به عنوان کاتد ۶۰۴
۹٫۱٫۴٫۱۲ مقایسه ی کاتد های نانوکامپوزیتی با کاتد های ترکیبی باگرافن ۶۰۸
۹٫۱٫۵ نتیجهگیری و پیشنهادات ۶۱۴
۹٫۱٫۵٫۱ جمع بندی ونتیجه یگری ۶۱۴
۹٫۱٫۵٫۲ پیشنهادات ۶۱۵
۹٫۱٫۵٫۳ مقالات ارائه شده ۶۱۶
۹٫۱٫۵٫۴ فهرست مراجع ۶۱۷

9-2 ) بررسی روشهای اندازه گیری تحرک پذیری ومحدودیت های آنها برای پروسکایت های هیبریدی مورد استفاده به عنوان لایه جاذب سلول خورشیدی

۹٫۲٫۱ چکیده ۶۲۴
۹٫۲٫۲ مقدمه ۶۲۵
۹٫۲٫۳ روشهای اندازه گیری ومحدودیت های آنها ۳۲۶
۹٫۲٫۴ روشهای انتقال الکتریکی ۶۲۷
۹٫۲٫۵ محدودیت های روش زمان پرواز ۶۲۸
۹٫۲٫۶ روش تخلیه خروگرافیک ۶۲۹
۹٫۲٫۷ روش استخراج بارتعادلی ۶۳۰
۹٫۲٫۸ روش جریان سوق زیر شرایط محدود ۶۳۰
۹٫۲٫۹ روش جریان محدود با ر فضایی ۶۳۰
۹٫۲٫۱۰ روش رسانایی برغلظت ۶۳۱
۹٫۲٫۱۱ روش ترانزیستور اثرمیدان ۶۳۱
۹٫۲٫۱۲ روش موج محرک اکوستوالکتریک سطحی ۶۳۲
۹٫۲٫۱۳ روشهای برهمکنش مغناطیسی ۳۶۶
۹٫۲٫۱۴ روش تشدید سیکلوترون ۶۳۸
۹٫۲٫۱۵ نتیجه گیری ۶۳۸
۹٫۲٫۱۶ مراجع ۶۳۹

9-3 ) بررسی شیوه ساخت، عملکرد و استفاده از سلولهای خورشیدی

۹٫۳٫۱ چکیده ۶۴
۹٫۳٫۲ مقدمه ۶۴۱
۹٫۳٫۳ سلولهای فتو ولتائیک: تبدیل فتونها به الکترونها ۶۴۲
۹٫۳٫۴ تبدیل سیلیکون به سلول خورشیدی ۶۴۲
۹٫۳٫۵ آناتومی یک سلول خورشیدی ۶۴۳
۹٫۳٫۶ اتلاف انرژی در یک سلول خورشیدی ۶۴۴
۹٫۳٫۷ تامین انرژی خانه با سلول خورشیدی ۶۴۵
۹٫۳٫۸ حل مشکلات سیستم تامین نیروی خورشیدی ۶۴۵
۹٫۳٫۹ پیشرفتهای تکنولوژی سلول خورشیدی ۶۴۶
۹٫۳٫۱۰ هزینههای انرژی خورشیدی ۶۴۶
۹٫۳٫۱۱ انرژی خورشیدی در ایران ۶۴۷
۹٫۳٫۱۲ نتیجه گیری ۶۴۷
۹٫۳٫۱۳ منابع ۶۴۷

9-4 ) بررسی طول موج جذب پلیمر PEDOT:PSS سنتز شده با رویکرد ساخت سلولهای خورشیدی

۹٫۴٫۱ چکیده ۶۴۸
۹٫۴٫۲ A B S T R A C T ۶۴۸
۹٫۴٫۳ مقدمه ۶۴۹
۹٫۴٫۴ آزمایش ۶۴۹
۹٫۴٫۵ بررسی خصوصیات نوری والکتریکی پلیمرهای سنتر شده بوسیله طیف سنجی ۶۴۹
۹٫۴٫۶ بحث ونتیجه گیری ۶۵۰
۹٫۴٫۷ مورفولوژی سطح ۶۵۰
۹٫۴٫۸ مراجع ۶۵۰
۹٫۴٫۹ پیوست ۶۵۱

قسمت هایی از فصل دهم شبیه سازی نرم افزاری ساختار سلولهای خورشیدی

در این پژوهش مدل سازی سلول های خورشیدی اتصال یگانه و چندگانه با استفاده از یک روش جدید شرح داده شده است و مقدمه ای از این روش شبیه سازی برای جمعی از سلول های فتوولتاییک بیان گردیده تا اهمیت آن را در طراحی و بهینه سازی سلول های اتصال سه گانه ی ، InGaP/GaAs اتصال دوگانه ، GaAs خورشیدی نشان دهد.در این قسمت سلول های اتصال یگانه ی به طور کامل شبیه سازی شده اند و همچنان خروجی ، InGaP/GaAs/InGaNAs/Ge واتصال چهارگانه Ge GaP/GaAs/ های بدست آمده توسط این نرم افزار با نتایج آزمایش های عملی،قابل مقایسه بوده و انعطاف پذیری این روش پیشنهادی و ملاحظات لازم برای فرایند موردنظر شرح داده شده است.

فهرست کامل فصل دهم شبیه سازی نرم افزاری ساختار سلولهای خورشیدی

10-1 ) استفاده از بلور فوتونی دو بعدی در طراحی و شبیه سازی سلول خورشیدی

۱۰٫۱٫۱ چکیده ۶۵۲
۱۰٫۱٫۲ ABSTRACT ۶۵۲
۱۰٫۱٫۳ مقدمه ۶۵۲
۱۰٫۱٫۴ مواد و روش ها ۶۵۵
۱۰٫۱٫۵ داده ها ۶۵۷
۱۰٫۱٫۶ تحلیل داده ها ۶۵۸
۱۰٫۱٫۷ نتیجه گیری ۶۶۱
۱۰٫۱٫۸ منابع ۶۶۲

10-2 ) طراحی و شبیه سازی سلول خورشیدی سه پیوندی INGAP/GAAS/SI با بازده بالا

۱۰٫۲٫۱ چکیده ۶۶۵
۱۰٫۲٫۲ مقدمه ۶۶۶
۱۰٫۲٫۳ عملکرد یک دستگاه سلول خورشیدی ۶۶۶
۱۰٫۲٫۴ مشخصات جریان و ولتاژ و بازده سلول های خورشیدی ۶۶۷
۱۰٫۲٫۵ سلول های خورشیدی چند پیوندی ۶۶۸
۱۰٫۲٫۶ انگیزه برای طراحی سلول خورشیدی INGAP/GAAS/SI ۶۶۹
۱۰٫۲٫۷ هدف کلی از انجام تحقیق ۶۶۹
۱۰٫۲٫۸ پیشینه تحقیق ۶۶۹
۱۰٫۲٫۹ روش تحقیق ۶۷۰
۱۰٫۲٫۱۰ سیلواکو اطلس ۶۷۰
۱۰٫۲٫۱۱ شبیه سازی و طراحی کامل سلول خورشیدی سه پیوندی ۶۷۲
۱۰٫۲٫۱۲ یافته ها ۶۷۲
۱۰٫۲٫۱۳ بحث و نتیجهگیری ۶۷۴
۱۰٫۲٫۱۴ مقایسه با کارهای انجام شده ۶۷۴
۱۰٫۲٫۱۵ پیشنهادات ۶۷۵
۱۰٫۲٫۱۶ منابع فارسی ۶۷۶
۱۰٫۲٫۱۷ منابع انگلیسی ۶۷۶

10-3 ) شبیه سازی وبهینه سازی ساختار سلول خورشیدی سیلیکونی بااستفاده از نرم افزار AFORS-HET

۱۰٫۳٫۱ خلاصه ۶۷۸
۱۰٫۳٫۲ مقدمه ۶۷۸
۱۰٫۳٫۳ ساختار سلول و جزئیات شبیه سازی ۶۷۹
۱۰٫۳٫۴ تاثیر ضخامت لایه بافرذاتی ولایه امیتر ۶۸۱
۱۰٫۳٫۵ تاثیر غلظت ناخالصی درلایه BSF ۶۸۲
۱۰٫۳٫۶ تاثیر جنس لایه BSF ۶۸۳
۱۰٫۳٫۷ بررسی اثرلایه TCO ۶۸۶
۱۰٫۳٫۸ بررسی چگالی تله درلایه C-SI ۶۸۶
۱۰٫۳٫۹ اثردما برعملکرد سلول ۶۸۸
۱۰٫۳٫۱۰ تاثیر جنس لایه بافر ۶۸۹
۱۰٫۳٫۱۱ تاثیرگاف انرژی لایه بافر ۶۹۰
۱۰٫۳٫۱۲ بررسی اثرتابع کارلایه TCO ۶۹۲
۱۰٫۳٫۱۳ نتیجه گیری ۶۹۵
۱۰٫۳٫۱۴ فهرست مراجع ۶۹۶

10-4 ) بهینه سازی سلول های خورشیدی رنگدانه ای با مدل سازی در نرم افزار کامسول

۱۰٫۳٫۱ خلاصه ۶۷۸
۱۰٫۳٫۲ مقدمه ۶۷۸
۱۰٫۳٫۳ ساختار سلول و جزئیات شبیه سازی ۶۷۹
۱۰٫۳٫۴ تاثیر ضخامت لایه بافرذاتی ولایه امیتر ۶۸۱
۱۰٫۳٫۵ تاثیر غلظت ناخالصی درلایه BSF ۶۸۲
۱۰٫۳٫۶ تاثیر جنس لایه BSF ۶۸۳
۱۰٫۳٫۷ بررسی اثرلایه TCO ۶۸۶
۱۰٫۳٫۸ بررسی چگالی تله درلایه C-SI ۶۸۶
۱۰٫۳٫۹ اثردما برعملکرد سلول ۶۸۸
۱۰٫۳٫۱۰ تاثیر جنس لایه بافر ۶۸۹
۱۰٫۳٫۱۱ تاثیرگاف انرژی لایه بافر ۶۹۰
۱۰٫۳٫۱۲ بررسی اثرتابع کارلایه TCO ۶۹۲
۱۰٫۳٫۱۳ نتیجه گیری ۶۹۵
۱۰٫۳٫۱۴ فهرست مراجع ۶۹۶

10-5 ) ساخت لایه های نازک اکسید ایندیوم و قلع ITO)) وشبیه سازی تاثیرآن بر عملکرد سلول های خورشیدی پلی سیلیکون

۱۰٫۵٫۱ چکیده ۷۰۴
۱۰٫۵٫۲ مقدمه ۷۰۴
۱۰٫۵٫۳ لایه گذاری ITO ۷۰۵
۱۰٫۵٫۴ شبیه سازی سلولهای خورشیدی توسط PC1D ۷۰۶
۱۰٫۵٫۵ مکانیزم های اتلاف توان در اتصالات بالائی سلول ۷۰۶
۱۰٫۵٫۶ شبیه سازی سلول خورشیدی واثراتصالات بالائی بدون ITO ۷۰۷
۱۰٫۵٫۷ شبیه سازی سلول خورشیدی واثراتصالات بالائی با درنظرگرفتن ITO ۷۰۸
۱۰٫۵٫۸ شبیه سازی سلول لایه گذاری شده با اتصال اهمی در محیط سلول ۷۰۸
۱۰٫۵٫۹ شبیه سازی سلول لایه گذاری شده با اتصال انگشتی وباس بارروی سلول ۷۰۹
۱۰٫۵٫۱۰ نتیجه گیری ۷۰۹
۱۰٫۵٫۱۱ مراجع ۷۱۰

10-6 ) مدل سازی سلول های خورشیدی اتصال یگانه و چندگانه با استفاده از نرم افزار سیلواکو/اطلس

۱۰٫۶٫۱ چکیده ۷۱۱
۱۰٫۶٫۲ مقدمه ۷۱۲
۱۰٫۶٫۳ مدل سازی ۷۱۲
۱۰٫۶٫۴ مدل سلول اتصال دوگانه INGAP/GAAS ۷۱۴
۱۰٫۶٫۵ مدل سلول اتصال سه گانه INGAP/GAAS ۷۱۵
۱۰٫۶٫۶ سلول اتصال چهارگانه INGAP/GAAS/INGANAS/GE ۷۱۸
۱۰٫۶٫۷ نتیجه گیری ۷۲۰
۱۰٫۶٫۸ مراجع ۷۲۰

10-7 ) مدل سازی سلول های خورشیدی و ردیابی توان ماکسیمم در سلولهای خورشیدی با استفاده از الگوریتم MPPT

۱۰٫۷٫۱ چکیده ۷۲۱
۱۰٫۷٫۲ مقدمه ۷۲۲
۱۰٫۷٫۳ مدل و مشخصه ولتاژ و جریان سلول های خورشیدی ۷۲۲
۱۰٫۷٫۴ الگوریتم ردیابی توان ماکزیمم ۷۲۴
۱۰٫۷٫۵ کانورتربوست DC‐DC ۷۲۵
۱۰٫۷٫۶ نتایج حاصل از شبیه سازی ۷۲۶
۱۰٫۷٫۷ نتیجه گیری ۷۳۰
۱۰٫۷٫۸ مراجع ۷۳۰

10-8 ) مدلساز وشبیه ساز سلول خورشسیدی پلیمری ناهمگون حجمی BHJ))

۱۰٫۸٫۱ چکیده ۷۳۴
۱۰٫۸٫۲ مقدمه ۷۳۴
۱۰٫۸٫۳ مکانزیم تولید الکتریسیته درسلولهای خورشیدی پلیمری مختلف حجمی ۷۳۵
۱۰٫۸٫۴ بازده سلول های خورشیدی پلیمری ۷۳۵
۱۰٫۸٫۵ ساختار سلول خورشیدی پلیمری مختلف حجمی ۷۳۶
۱۰٫۸٫۶ ساختار شبیه اسزی شبده با نرم افزار سیلواکو ۷۳۶
۱۰٫۸٫۷نمودار ضریب جذب متریال های لایه اکتیو ۷۳۶
۱۰٫۸٫۸ بحث برروی نتایج ۷۳۷
۱۰٫۸٫۹ نتیجه گیری ۷۳۷
۱۰٫۸٫۱۰ فهرست علائم ۷۳۸
۱۰٫۸٫۱۱ فهرست ومنابع ۷۳۸

10-9 ) مقایسه عملکرد شبکه MLP وشبکه RBF برای شبیه سازی سلول های خورشیدی

۱۰٫۹٫۱ چکیده ۷۴۰
۱۰٫۹٫۲ مقدمه ۷۴۰
۱۰٫۹٫۳ ساختارشبکه MLP پیشنهادی برای مدل سازی سلول خورشیدی ۷۴۱
۱۰٫۹٫۴ نتایج شبیه اسزی ۷۴۱
۱۰٫۹٫۵ شبکه پیشنهادی برای پیش بینی حداکثر توان سلول خورشیدی ۷۴۱
۱۰٫۹٫۶ ساختار شبکه RBF پیشنهادی برای مدل سازی سلول خورشیدی ۷۴۳
۱۰٫۹٫۷ شبیه سازی شبکه RBF ۷۴۴
۱۰٫۹٫۸ آموزش شبکه با استفاده از رابطه I_V سلول خورشیدی ۷۴۵
۱۰٫۹٫۹ شبیه سازی شبکه RBF با الگوریتم آموزش OLS ۷۴۶
۱۰٫۹٫۱۰ مقایسه عملکرد شبکه MLP وشبکه RBF برای شبیه سازی سلولهای خورشیدی ۷۴۷
۱۰٫۹٫۱۱ مقایسه عملکرد شبکه MLP وشبکه RBF برای پیش بینی نقطه حداکثر توان سلول ۷۴۷
۱۰٫۹٫۱۲ نتیجه گیری ۷۴۸
۱۰٫۹٫۱۳ مراجع ۷۴۸

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *