50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع جداسازی دی اکسیدکربن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه جداسازی دی اکسیدکربن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • فصل اول جداسازی دی اکسید کربن در برج جذب بستر سیال
  • فصل دوم عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن
  • فصل سوم جداسازی گاز دی اکسید کربن توسط تماس دهنده غشایی
  • فصل چهارم روشهای نوین در جداسازی گاز دی اکسیدکربن
  • فصل پنجم شبیه سازی و مدلسازی فرآیند جداسازی گاز دی اکسید کربن

مهمترین مسئله ای که امروزه توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است گرم شدن زمین در اثر گازهای گلخانه ای است که این مسئله جهان را در آستانه یک فاجعه بزرگ انسانی و زیست محیطی قرار داده و دانشمندان عامل اصلی آن را انتشار گازهای دی اکسیدکربن ناشی از سوخت های فسیلی و معدنی کشورهای صنعتی می دانند. در جو زمين چندين گاز وجود دارد كه نقش شيشه را در يك گلخانه دارند. که نسبت به نورمرئي خورشيد شفاف هستند و اجازه مي-دهند تا اين نور به زمين برسد، اما نور زير قرمزي كه به طرف خارج از زمين نشر مي¬يابد، توسط اين گازها به تله افتاده و تبديل به گرما مي شود.
گازهاي گلخانه اي تركيبات گازي اتمسفر هستند كه در پديده اثر گلخانه اي مشاركت مي كنند. تجزیه و تحلیل هوای فسیل شده در میان لایه های یخ به ما اجازه می دهد که شرایط آب و هوائی کره زمین را تا ٤٢٠ هزار سال قبل مطالعه و بررسی نمائیم. در حالی که تراکم گاز کربنیک موجود در فضای زمین در دوران پیش صنعتی، تقریباً ثابت بوده از سال های ١٨٥٠یعنی هنگام شروع دوران صنعتی به میزان ٣٠در صد افزایش یافته است. از آغاز انقلاب صنعتی به بعد در حدود 280 میلیارد تن کربن به جو زمین اضافه شده و برای کاهش آن به نصف حدود 50 سال زمان لازم است. در حال حاضر سالانه 27 میلیارد تن گاز دی اکسیدکربن در جهان تولید می شود که با ادامه روند فعلی در سال 2050 مقدار آن به 90 میلیارد تن در سال خواهد رسید. این در حالی است کره زمین توان جذب بیش از 12 میلیارد تن را ندارد.

قسمت هایی از فصل اول جداسازی دی اکسید کربن در برج جذب بستر سیال

يكي از بزرگترين مسائل زيست محيطي جهان، افزايش بيش از حد گازهاي گلخانه اي مي باشد. در بين گازهاي گلخانه اي دي اكسيد كربن به دليل دارا بودن بالاترين زمان ماند و بيشترين مقدار در اتمسفر مهمترين گاز گلخانه اي محسوب مي شود. روش هاي متعددي جهت جداسازي دي اكسيد كربن توسط محققين مختلف تاكنون ارائه شده است. اين روش ها شامل جذب فيزيكي، جذب به وسيله محلول هاي شيميايي، جداسازي بوسيله غشاء و چندين فرآيند ديگر مي باشد. بيشترين شيوه هاي جداسازي دي اكسيد كربن بر اساس جذب فيزيكي يا شيميايي اين ماده در يك حلال مناسب استوار است. از آنجايي كه در جذب فيزيكي راندمان عمل بستگي زيادي به مقدار دي اكسيد كربن در گاز ورودي به فرآيند دارد و با كاهش مقدار دي اكسيد كربن ميزان جذب كاهش پيدا مي كند، از اين روش نمي توان به طور موثر براي جداسازي دي اكسيد كربن از هوا كه مقدار آن غالباً از حداكثر چند صدم درصد تجاوز نمي كند استفاده كرد. به همين دليل استفاده از جذب شيميايي دي اكسيد كربن هوا با محلول هاي آمين راندمان بالاتر و كارايي مناسب تري از خود نشان مي دهد.

فهرست کامل فصل اول جداسازی دی اکسید کربن در برج جذب بستر سیال

1-1 ) بهینه سازي تجربی فرآیند جذب دي اکسیدکربن در بستر سیال

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 نکات برجسته پژوهش 1
1.1.3 مقدمه 2
1.1.4 مواد وروشها 3
1.1.5 سامانه آزمایشگاهی 3
1.1.6 طراحی آزمایش تاگوچی 3
1.1.7 نتیجه گیری 5
1.1.8 مراجع 5

1-2 ) مدل فرایند جذب کربن دی اکسید دربرج های آکنده به وسیله ی محلول 2-آمینو2-متیل1-پروپانول

1.2.1 چکیده 6
1.2.2 مقدمه 6
1.2.3 توسعه مدل 8
1.2.4 شیمی فرایند 8
1.2.5 مدل برج جذب 8
1.2.6 انتقال گرما وجرم 9
1.2.7 سینتیک واکنش ها 10
1.2.8 ویژگی های فیزیکی ترکیب های موجود دررایند جذب 10
1.2.9 تعادل ترمودینامیکی فرایند جذب 10
1.2.10 پیاده سازی وحل معادله های فرایند جذب 11
1.2.11 بحث ونتیجه گیری 11
1.2.12 نتیجه گیری 12
1.2.13 مراجع 13

1-3 ) بررسی هیدرودینامیک جذب فیزیکی دی اکسید کربن توسط کربن فعال و آلومینا دربستر سیال

1.3.1 چکیده 14
1.3.2 نکات برجسته پژوهش 14
1.3.3 مقدمه 15
1.3.4 نتایج وبحث 16
1.3.5 نتیجه گیری 18
1.3.6 فهرست علائم 18
1.3.7 مراجع 18

1-4 ) بررسي فرآيند جداسازي دي اكسيد كربن هوا با استفاده از آلكانول آمين ها

1.4.1 چکیده 19
1.4.2 مقدمه 20
1.4.3 آلكانول آمين ها 21
1.4.4 مونواتانول آمين 21
1.4.5 دي اتانول آمين 22
1.4.6 دي گليگول آمين 22
1.4.7 دي ايزو پروپانول آمين 22
1.4.8 متيل دي اتانول آمين و تری اتانول آمین 22
1.4.9 فرآيند آلكانول آمين 24
1.4.10 خصلت هاي منفي فرآيندهاي آمين 25
1.4.11 نتیجه گیری 26
1.4.12 مراجع 27

1-5 ) شبيه سازي جذب دي اکسيد کربن در يک برج پر شده و بررسي اثر پارامتر های عملیاتی برمیزان جذب

1.5.1 چکیده 28
1.5.2 مقدمه 28
1.5.3 واکنش دي اکسيد کربن با محلول هاي هيدروکسيد 29
1.5.4 مدل سازي برج جذب 29
1.5.5 موازنه جرم 30
1.5.6 موازنه جرم در فاز گاز 30
1.5.7 موازنه جرم در فاز مايع 30
1.5.8 موازنه انرژي 31
1.5.9 موازنه انرژي در فاز گاز 31
1.5.10 موازنه انرژي در فاز مايع 31
1.5.11 انتقال جرم 31
1.5.12 حل عددي معادلات 33
1.5.13 مشخصات برج جذب 33
1.5.14 بررسي و تحليل نتايج حاصل از مدل 34
1.5.15 تاثير ميزان ترکيب درصد گاز ورودي بر ميزان جذب 34
1.5.16 تاثير اندازه طول برج بر ميزان جذب 34
1.5.17 تاثير دماي مايع ورودي بر ميزان جذب 35
1.5.18 تاثير فشار بر ميزان جذب 35
1.5.19 نتیجه گیری 36
1.5.20 مراجع 36

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه جداسازی دی اکسیدکربن معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن

در میان گازهای گلخانه ای دی اکسیدکربن به عنوان عمده رین و مهمترین گاز گلخانه ای بیشترین سهم را در گرمایش جهانی زمین دارا می باشد. روش های مختلفی جهت جذب دی اکسیدکربن از جریان های گازی وجود دارد. یکی از روش های قابل اعتماد و موثر در صنعت جهت جذب دی اکسیدکربن از جریان های گازی روش جذب شیمیایی می باشد. مهمترین عامل تاثیر گذار بر هزینه های عملیاتی در روش جذب شیمیایی انتخاب یک حلال مناسب می باشد. در این مطالعه با توجه به پارامترهایی از قبیل ساختار مولکولی، جرم مولکولی، حلالیت در آب، نقطه جوش، سمی بودن و در دسترس بودن، حلال های ترکیب پتاسیم کربنات با اسید بوریک، پپرازین اتیل آمین و تترا اتیلن پنتاآمین، ترکیب مونواتانول آمین با پپرازین اتیل آمین و تترااتیلن پنتاآمین، ترکیب پپرازین اتیل آمین با تترااتیلن پنتاآمین، ترکیب تری سدیم فسفات با مونواتانول آمین، پپرازین اتیل آمین، تترااتیلن پنتاآمین و اسید بوریک به عنوان جاذب های شیمیایی جدید دی اکسیدکربن انتخاب شدند. حلالیت تعادلی محلول های جدید با استفاده از یک راکتور ناپیوسته همزن دار در دماهای 30 ، 40 و 50 درجه سانتیگراد و در فشارهای جزئی دی اکسیدکربن بین 0 تا 60 کیلو پاسکال اندازه گیری گردید. در تمامی مراحل آزمایشات نتایج حلالیت گاز به عنوان ظرفیت تعادلی (مول دی اکسیدکربن / مول حلال) و به صورت تابعی از فشار جزیی دی اکسیدکربن ارائه شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که حلال های انتخاب شده دارای ظرفیت تعادلی بیشتری از مونواتانول آمین می باشند. همچنین راندمان جذب حلال های انتخاب شده در برج جذب بستر سیالی به ارتفاع 120 سانتیمتر و قطر 15 سانتیمتر مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر پارامترهای مختلف از جمله قطر پرکن ها، ارتفاع بستر ثابت پرکن ها، دبی مایع و سرعت گاز بر افت فشار برج و راندمان جذب نیز بررسی گردید.

فهرست کامل فصل دوم عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن

2-1) بررسي عملكرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسید کربن دربرج جذب بستر سیال

2.1.1 مقدمه 57
2.1.1.1 تاریخچه انتشار دی اکسید کربن 58
2.1.1.2 اثرات زیست محيطي دی اکسيدکربن 59
2.1.2 روش های مختلف جداسازی دی اکسيدکربن 68
2.1.2.1 جذب غشایی 68
2.1.2.2 تقطير در دمای پایين 69
2.1.2.3 جذب سطحي توسط جامد 69
2.1.2.4 جذب سطحي توسط جامد در دمای ثابت 69
2.1.2.5 جذب سطحي توسط جامد در فشار ثابت 70
2.1.2.6 جذب توسط جامد همراه با واکنش شيميایي 70
2.1.2.7 جذب فيزیكي توسط حلال 71
2.1.2.8 جذب توسط فرآیند رکتيسول 72
2.1.2.9 جذب توسط فرآیند سلكسول 73
2.1.2.10 جذب شيميایي توسط حلال 73
2.1.2.11 جذب توسط محلول آبي آلكانول آمين ها 74
2.1.2.12 جذب توسط پتاسيم کربنات داغ 75
2.1.2.13 فرآیند کاتاکارب 76
2.1.2.14 جذب توسط فرآیند سولفينول 76
2.1.2.15 جذب توسط آب 77
2.1.2.16 برج جذب بستر سيال 78
2.1.3 بررسي حلال های مختلف مورد استفاده در صنعت 81
2.1.3.1 مهمترین پارامترها در انتخاب حلال مناسب 81
2.1.3.2 ميزان جذب 81
2.1.3.3 سرعت جذب 81
2.1.3.4 انرژی مورد نياز جهت احياء 81
2.1.3.5 ميزان تخریب 82
2.1.3.6 ویسكوزیته حلال 82
2.1.3.7 خوردگی حلال 82
2.1.3.8 فراریت 83
2.1.3.9 قیمت حلال 83
2.1.3.10 ایجاد رسوب 83
2.1.3.11 دمای جوش وفشار بخار 83
2.1.3.12 جرم مولکولی 83
2.1.3.13 بررسي معایب و مزایای حلال های مورد استفاده در صنعت 84
2.1.3.14 مونواتانول آمين 85
2.1.3.15 دی اتانول آمين 86
2.1.3.16 تری اتانول آمين 86
2.1.3.17 دی گلایكول آمين 87
2.1.3.18 متيل دی اتانول آمين 87
2.1.3.19 دی ایزوپروپانول آمين 88
2.1.4 مروری بر تحقيقات گذشته 90
2.1.5 انتخاب حلال 94
2.1.5.1 محلول 94
2.1.5.2 حلاليت گاز مایع 94
2.1.6 دستگاه و روش انجام آزمایش 98
2.1.6.1 دستگاه اندازه گيری حلاليت حلال 98
2.1.6.2 راکتور یک ليتری 98
2.1.6.3 سنسور فشار 99
2.1.6.4 ذخيره ساز اطلاعات 100
2.1.6.5 روش انجام آزمایش 103
2.1.6.6 محاسبات انجام شده جهت اندازه گيری ظرفيت تعادلي حلال 104
2.1.6.7 برج جذب بستر سيال 106
2.1.6.8 اندازه گيری افت فشار برج 108
2.1.6.9 پكينگ 108
2.1.6.10 اندازه گيری راندمان جذب در برج 109
2.1.6.11 سنسور دی اکسيدکربن 110
2.1.7 نتایج و بحث 112
2.1.7.1 صحت عملكرد سيستم و روش انجام آزمایش 112
2.1.7.2 حلاليت دی اکسيدکربن در محلول ترکيبي پتاسيم کربنات با اسيد بوریک 113
2.1.7.3 حلاليت دی اکسيدکربن در محلول ترکيبي پتاسيم کربنات با پپرازین اتيل آمين 115
2.1.7.4 حلاليت دی اکسيدکربن در محلول ترکيبي مونو اتانول آمين با پپرازین اتيل آمين 117
2.1.7.5 حلاليت دی اکسيدکربن در محلول ترکيبي مونو اتانول آمين با تترا اتيلن پنتا آمين 119
2.1.7.6 حلاليت دی اکسيدکربن در محلول ترکيبي پپرازین اتيل آمين با تترا اتيلن پنتا آمین 121
2.1.7.7 حلاليت دی اکسيدکربن در محلول ترکيبي پتاسيم کربنات با تترا اتيلن پنتا آمين 123
2.1.7.8 حلاليت دی اکسيدکربن در محلول ترکيبي تری سدیم فسفات و پپرازین اتيل آمین 124
2.1.7.9 حلاليت دی اکسيدکربن در محلول ترکيبي تری سدیم فسفات و تترا اتيلن پنتا آمین 125
2.1.7.10 حلاليت دی اکسيدکربن در محلول ترکيبي تری سدیم فسفات و اسيد بوریک 126
2.1.7.11 حلاليت دی اکسيدکربن در محلول ترکيبي تری سدیم فسفات و اسيد بوریک 127
2.1.7.12 افت فشار در برج جذب بستر سيال 128
2.1.7.13 تاثير دبي مایع بر افت فشار برج 128
2.1.7.14 تاثير قطر پكينگ بر افت فشار برج 130
2.1.7.15 تاثير ارتفاع بستر ثابت پرکن ها بر افت فشار برج 131
2.1.7.16 راندمان جذب دی اکسيدکربن در برج جذب بستر سيال 132
2.1.7.17 راندمان جذب دی اکسيدکربن در برج توسط محلول ترکيبي پتاسيم کربنات با اسیدبوریک 132
2.1.7.18 راندمان جذب دی اکسيدکربن در برج توسط محلول ترکيبي تری سدیم فسفات با اسید بوریک 134
2.1.7.19 راندمان جذب دی اکسيدکربن در برج توسط محلول ترکيبي تری سدیم فسفات بامونواتانول آمین 135
2.1.7.20 مقایسه راندمان و ظرفيت جذب حلال های انتخاب شده 136
2.1.7.21 نتيجه گيری 138
2.1.7.22 پيشنهادات 139
2.1.7.23 فهرست منابع و مراجع 140
2.1.7.24 ABSTRACT 143

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم جداسازی گاز دی اکسید کربن توسط تماس دهنده غشایی

Co2به عنوان یکی از عوامل مهم گرمایش جهانی تخریب لایه ازن مطرح میباشد که به طور عمده در نیروگاههاي سوخت فسیلی تولید میشود. طبق آزمایشات انجام گرفته در پروژه اطلس آلودگی نیروگاههاي کشور، فاکتور انتشار Co2 نیروگاههاي کشور kg/Kwh 06 میباشد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق حذف بخشی از Co2 تولیدي در نیروگاهها به منظور کاهش اثرات تخریبی آن میباشد. در این پروژه از تماسدهنده غشایی و غشاهاي فیبر توخالی پلی پروپیلن به همراه حلال MEA استفاده شد. آزمایشات در مقیاس bench و پایلوت انجام گرفت. شبیه سازي جرم و مومنتوم انجام گرفت و نتایج شبیه سازي با دادههاي تجربی صحت سنجی شد. راندمان حاصل در بخش پایلوت بالاي 99 % بود که در مقایسه با سیستم هاي متعارف مصرف حلال بسیار کمتر است.

فهرست کامل فصل سوم جداسازی گاز دی اکسید کربن توسط تماس دهنده غشایی

3-1 ) جداسازی CO2 ازگازهای خروجی دودکش نیروگاه ها توسط تماس دهنده غشایی

3.1.1 چکیده 147
3.1.2 مقدمه 147
3.1.3 انتخاب غشا و حلال مناسب 148
3.1.4 معادلات اصلی شبیه سازي شامل انتقال جرم و مومنتوم و واکنش شیمیایی 149
3.1.5 آزمایشات انجام گرفته بر روي غشاء و ماژول غشایی 150
3.1.6 آزمایشات انجام گرفته بر روي یک رشته غشاء 150
3.1.7 آزمایشات انجام گرفته بر روي ماژول غشایی 151
3.1.8 نتایج حاصل از شبیه سازي و تعیین صحت مدل 152
3.1.9 طراحی بستر تست پایلوت و آزمایشات انجام گرفته درآنجا 153
3.1.10 نتیجه گیري 153
3.1.11 منابع و مراجع 154

3-2 ) یک مدل انتقال جدید برای جداسازی دی اکسید کربن ازگاز طبیعی به وسیله غشاء پلیمری شیشه ای درفشار بالا

3.2.1 چکیده 155
3.2.2 مقدمه 155
3.2.3 توصیف مدل انتقال 156
3.2.4 جذب اجزاء در غشاء 156
3.2.5 تخمین ماتریس ترمودینامیکی درمخلوط چندجزئی 158
3.2.6 تخمین عناصر ماتریس سینتیکی درمخلوط چندجزئی 158
3.2.7 تعیین ضریب نفوذ 158
3.2.8 نتیجه یگری وتحلیل داده ها 159
3.2.9 ضرایب نفوذ 159
3.2.10 برهم کنش ترمودینامیکی 160
3.2.11 برهم کنش سینتیکی 161
3.2.12 گزینش پذیری 162
3.2.13 نتیجه گیری 162
3.2.14 مراجع 163
3.2.15 ضمیمه 164
3.2.16 ABSTRACT 166

3-3 ) بررسی فرآیندها و ارائه راهکارهای مختلف کاهش آلودگیهای زیست-محیطی ناشی از انتشار دی اکسید کربن حاصل از گازهای احتراق

3.3.1 چکیده 167
3.3.2 مقدمه 168
3.3.3 روشهای جداسازی دیاکسیدکربن 168
3.3.4 فرآیند جذب 169
3.3.5 فرآیند جذب شیمیایی با محلول آمین 169
3.3.6 فرآیند کربنات داغ 170
3.3.7 فرآیند جذب فیزیکی 171
3.3.8 فرآیند جذب سطحی 171
3.3.9 جذب سطحی شیمیایی 172
3.3.10 جذب سطحی فیزیکی 172
3.3.11 مکانیزم جداسازی بر پایه جذب سطحی 172
3.3.12 مدلسازی ریاضی فرآیند جذب سطحی 173
3.3.13 فرآیند جداسازی غشایی 176
3.3.14 مکانیزیم جداسازی در فرآیندهای جداسازی غشایی 178
3.3.15 مدلسازی فرآیند جداسازی غشایی 178
3.3.16 پیشبینی حلالیت گازها در غشا 179
3.3.17 تعیین پارامترهای معادله حالت سافت برای غشاهای پلیمری 179
3.3.18 پیشبینی تراوایی گازها درون غشا 181
3.3.19 فرآیند ترکیبی جذب-غشا 182
3.3.20 فرآیند ترکیبی جذب سطحی–غشا 183
3.3.21 نتایج و بحث 184
3.3.22 فهرست مراجع 185

3-4 ) مطالعه پارامترهاي موثر بر عملكرد تما سدهند ههاي غشايي الياف ت وخالي براي جداسازی دی اکسید کربن ازگاز طبیعی

3.4.1 چکیده 187
3.4.2 مقدمه 187
3.4.3 عوامل موثر بر عملكرد تماس دهند ههاي غشايي 189
3.4.4 جاذب مايع 190
3.4.5 نوع غش ا 192
3.4.6 اثر ساختار غش ا 193
3.4.7 اثر پارامترهاي عملياتي 194
3.4.8 روابط انتقال جرم در تماس دهند ههاي غشايي 194
3.4.9 انتقال جرم سمت پوسته 196
3.4.10 انتقال جرم سمت لوله 196
3.4.11 انتقال جرم همراه با واكنش شيميايي 197
3.4.12 معادلات اصلي 198
3.4.13 معادلات فاز مایع 198
3.4.14 معادلات فاز گاز 199
3.4.15 نتيجه گيري 199
3.4.16 منابع 200

3-5 ) جداسازی گاز گلخانه ای دی اکسید کربن به کمک جاذب ها

3.5.1 چکیده 203
3.5.2 مقدمه 204
3.5.3 بررسی جاذب ها 205
3.5.4 کربن فعال 205
3.5.5 زئولیت 207
3.5.6 اکسید فلزات 207
3.5.7 HTLCS 208
3.5.8 MCM ها 209
3.5.9 نانو لوله های کربنی 209
3.5.10 نتیجه گیری 210
3.5.11 فهرست منابع 210

3-6 ) جداسازی دی اکسید کربن ازCO2/CH4 توسط مونواتانول آمین درتماس دهنده غشائی الیاف توخالی نمه مرطوب

3.6.1 چکده 213
3.6.2 مقدمه و مبانی نظری 214
3.6.3 روش و مراحل تحقیق 214
3.6.4 معادلات حاکم در بخش لوله 215
3.6.5 معادلات حاکم در بخش غشا 215
3.6.6 معادلات حاکم در بخش پوسته 216
3.6.7 جذب شیمیایی 216
3.6.8 حل عددی معادلات مدل 217
3.6.9 ارائه و تحلیل نتایج 217
3.6.10 کانتور و پروفایل غلظت دی اکسید کربن 217
3.6.11 تأثیر پارامترهای عملیاتی و ساختار غشاء بر روی میزان جداسازی دی اکسید کربن 218
3.6.12 جمع بندی 218
3.6.13 فهرست علائم 219
3.6.14 منابع 219

3-7 ) مدل سازی جداساز دی اکسید کربن ازمتان با استفاده از تماس دهنده های غشایی

3.7.1 چکیده 220
3.7.2 مقدمه 220
3.7.3 بخش نظری 221
3.7.4 نتایج وتحلیل 223
3.7.5 نتیجه گیری 224
3.7.6 منابع 226

3-8 ) جداسازي گازهاي دي اكسيد كربن و متان توسط غشا آلياژي پليمري پلي يورتان/پلی اتیلن گلایکول

3.8.1 چکیده 227
3.8.2 مقدمه 228
3.8.3 مواد و روش ساخت غشا 228
3.8.4 فرمولها 230
3.8.5 شکلها 231
3.8.6 نتیجه گیری 231
3.8.7 مراجع 232

قسمت هایی از فصل چهارم روشهای نوین در جداسازی گاز دی اکسیدکربن

اگرچه اخير اً روش ها ي نوي ني مانند جذب سطح ي و استفاده از غشاها ي گوناگون بر اي جداكردن سو لفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن از گاز طبيع ي در مقياس آزمايشگاهي ارائه گرديده اند ليكن هنوز استفاده از فرآيند جذب با حلال ، به دليل سهولت كاربرد و شرايط عمليا تي مناسب از اهميت كاربرد ي خاصي برخوردار م ي باشد علاوه بر اين، روش مذكور مي تواند بر اي محدوده وسيع ي از دب ي گازها و نيز غلظت هاي متنوعي از انواع ناخالص ي ها ي موجود درگاز ورود ي به فرآيند ، مورد استفاده قرارگيرد . اين در حالي است كه روش هايي مانند جذب سطح ي معمولا براي غلظت هاي كم ناخالص ي در گاز ورود ي مناسب بوده و سيستم هاي غشايي نيز به دليل محدوديت ها ي موجود در انتخاب پذير ي آنها، عموما قادر به تصفيه گاز تا حد مجاز و موردنظر نمي باشند.

فهرست کامل فصل چهارم روشهای نوین در جداسازی گاز دی اکسیدکربن

4-1 ) شبيه سازي داده هاي آزمايشگاهي مربوط به جذب دي اكسيد كربن از هوا با حلال سود به كمك شبکه های عصبی مصنوعی

4.1.1 چکیده 234
4.1.2 ABSTRACT 234
4.1.3 مقدمه 235
4.1.4 توضيح سيستم آزمايشگاهي مورد استفاده 236
4.1.5 تهيه ي داده هاي آزمايشگاهي 238
4.1.6 نتايج شبيه سازي با شبكه هاي عصبي مصنوعي 241
4.1.7 مقایسه نتایج شبیه سازی ANN با داده های آزماشگاهی وبا نرم افزار ASPEN و HYSYS 244
4.1.8 نتیجه گیری 246
4.1.9 تشكر و قدرداني 247
4.1.10 ضميمه 247
4.1.11 مراجع 252

4-2 ) بررسی تجربی جداسازی دی اکسید کربن ازگاز طبیعی با استفاده از نانولوله های کربنی چند دیواره

4.2.1 چکیده 254
4.2.2 مقدمه 254
4.2.3 مواد وروش 255
4.2.4 مواد و مشخصات 255
4.2.5 تجهیزات 255
4.2.6 نتیجه وبحث 256
4.2.7 ایزوترم های جذب 257
4.2.8 سینتیک جذب 259
4.2.9 ترمودینامیک 260
4.2.10 نتیجه گیری 261
4.2.11 مراجع 262

4-3 ) مطالعه تجربي فرآيند جذب دي اكسيد كربن از هوا در بستر آكنده دوار

4.3.1 چکیده 264
4.3.2 مقدمه 265
4.3.3 آزمایشات 266
4.3.4 آزمايشات هيدروديناميك 266
4.3.5 آزمايشات جذب 266
4.3.6 افت فشار خشك 268
4.3.7 افت فشار مرطوب 268
4.3.8 نتايج 268
4.3.9 نتايج آزمايشات هيدروديناميك 268
4.3.10 نتايج آزمايشات جذب 270
4.3.11 تاثير سرعت روتور بر راندمان جذب 271
4.3.12 تاثير نرخ جريان گاز بر راندمان جذب 271
4.3.13 تاثير نرخ جريان مايع بر راندمان جذب 273
4.3.14 تاثير غلطت محلول جاذب بر راندمان جذب 274
4.3.15 تاثير نوع جاذب بر راندمان جذب 274
4.3.16 نتيجه گيري 277
4.3.17 مراجع 277
4.3.18 ABSTRACT 279

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم شبیه سازی و مدلسازی فرآیند جداسازی گاز دی اکسید کربن

روش هاي متعددي جهت جداسازي دي اکسید کربن از خروجی کارخانه هاي مختلف ارائه شده، لیکن اینروش ها نمی توانند براي پایین آوردن میزان دي اکسید کربن موجود در اتمسفر استفاده شوند. براي نیلبدین منظور روش جداسازي مستقیم دي اکسید کربن از هوا، باید به کار گرفته شود. در این تحقیق، شبیهسازي فرآیند توسط نرم افزار صورت گرفته و پارامترهاي مختلف موثر بر میزان بازیابی دي اکسید کربن ومصرف انرژي، به منظور دست یابی به بالاترین میزان بازیابی دي اکسید کربن از هوا و کم ترین مصرف انرژيبررسی می شوند. بررسی ها نشان می دهد که عواملی چون نوع و میزان حلال مصرفی و شدت جریان حلالدر کاهش مصرف انرژي در فرآیند جداسازي مستقیم دي اکسید کربن از هوا مؤثر می باشند. متوسط میزان بازیابی با شرایط در نظر گرفته شده حدود 89 درصد و متوسط انرژي مصرفی نیز حدود 8 گیگاژول به ازاي هر تن دي اکسید کربن بازیافتی محاسبه شده است.

فهرست کامل فصل پنجم شبیه سازی و مدلسازی فرآیند جداسازی گاز دی اکسید کربن

5-1 ) شبیه سازی CFD راکتور بستر سیال جذب دی اکسید کربن

5.1.1 چکیده 280
5.1.2مقدمه 280
5.1.3 مدلسازي چندفازي جریان دانهاي در بستر سیال 281
5.1.4 سینتیک جذب دي اکسیدکربن به وسیله اکسیدکلسیم 282
5.1.5 هندسه مسئله 283
5.1.6 الگوریتم حل معادلات 284
5.1.7 شبیهسازي هیدرودینامیک بستر سیال 284
5.1.8 شبیهسازي انتقال جرم درون بستر سیال 285
5.1.9 نتیجهگیري 286
5.1.10 مراجع 287
5.1.11 ABSTRACT 288

5-2 ) مدل سازي ترموديناميكي جذب گاز دي اكسيد كربن در سه ساختار 210 و205، MOF-200 با استفاده از معادله حالت PHSC

5.2.1 چکیده 289
5.2.2 مقدمه 290
5.2.3 روش تحقيق 290
5.2.4 نتيجهگيري 296
5.2.5 فهرست علائم 296
5.2.6 مراجع 298

5-3 ) مدلسازی وبهینه سازی برج جذب CO2 توسط محلول جاذب کربنات پتاسیم

5.3.1 چکیده 300
5.3.2 مقدمه 301
5.3.3 انتقال جرم دربرج پرشده 303
5.3.4 نتیجه گیری 308
5.3.5 مراجع 309

5-4 ) مدلسازی جداسازی غشایی دی اکسید کربن ازگاز دودکش با استفاده از نرم افزار کامسول

5.4.1 چکیده 311
5.4.2 مقدمه 313
5.4.3 مواد و روش ها 314
5.4.4 اجزا غشا توخالی 314
5.4.5 معادله وشرایط مرزی مرتبط با ناحیه پیوسته 316
5.4.6 بخش غشا 317
5.4.7 معادله وشرایط مرزی مرتبط با ناحیه لوله 319
5.4.8 تعیین سنتیک واکنش دی اکسید کربن با محلول جاذب 321
5.4.9 نتایج 325
5.4.10 پروفایل سرعت خوراک گازی 328
5.4.11 نتیجه گیری 330
5.4.12 فهرست ماخذ 331
5.4.13 REFERENCE 332

5-5 ) شبیه سازي فرآیند جداسازي مستقیم دي اکسید کربن از هوا

5.5.1 چکیده 334
5.5.2 مقدمه 334
5.5.3 تاریخچه فناوري جذب مستقیم (دي اکسید کربن) از هوا 335
5.5.4 مزیت هاي فناوري جذب مستقیم از هوا 335
5.5.5 شبیه سازي فرآیند جذب مستقیم 336
5.5.6 ساختار کلی نمودار جریانی فرآیند شبیه سازي شده 337
5.5.7 نتایج و بحث 338
5.5.8 ارزیابی اقتصادي 343
5.5.9 نتیجه گیري 344
5.5.10 منابع 344

5-6 ) مدل سازي برج جذب دي اكسيد كربن با محلول متیل دی اتانول آمین

5.6.1 چکیده 346
5.6.2 مقدمه 347
5.6.3 مروري بر تحقيقات قبلي 347
5.6.4 ويژگيها و خواص فعال کننده ها 348
5.6.5 تئوري 348
5.6.6 مدل رياضي برج جذب 349
5.6.7 بررسي پديده انتقال جرم و محاسبه سرعت جذب گاز 350
5.6.8 محاسبه سرعت جذب CO2 با استفاده از تئوری دنکورتس 350
5.6.9 محاسبه سرعت انتقال جرم آب بين دو فاز مايع و گاز 352
5.6.10 شرح دستگاه 352
5.6.11 روش حل 353
5.6.12 تاثير نوع فعال كننده 355
5.6.13 تاثير دماي جريانهاي مايع ورودي 355
5.6.14 تاثير شدت جريانهاي مايع ورودي 356
5.6.15 بحث و نتيجه گيري 356
5.6.16 منابع و مراجع 357

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید