بسته جامع پژوهشی تحلیل خطر لرزه ای

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل خطر لرزه ای است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • فصل اول تحلیل خطر لرزه ای
  • فصل دوم تحلیل خطر لرزه ای در مناطق مختلف
  • فصل سوم تحلیل خطر لرزه ای بر اساس GIS
  • فصل چهارم تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای
  • فصل پنجم تحلیل خطر لرزه ای با طیف یکنواخت
  • فصل ششم تحلیل خطر لرزه ای به روش قطعی
  • در فصل هفتم تحلیل خطر زلزله بر روی سدها
  • در فصل هشتم ارزیابی نرم افزاری خطر لرزه ای
  • در فصل نهم تحلیل خطر زلزله برای مدیریت شهری

افزایش خسارت های ناشی از زلزله وتعداد زیاد تلفات جانی و مالی بدلیل ضعف در ساخت و ساز سازه ها، بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خسارتها و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه‌ای مرتبط با آن نقش مهمی را برای توسعه جوامع در مناطق زلزله خیز ایفا می‌کند. با استفاده از تحلیل خطر، می توان در مورد صدمات مالی و جانی ناشی از زمین‌لرزه ها و آسیب‌پذیری سازه‌ها، تاسیسات، برآوردهای احتمالاتی انجام داد ودر نتیجه قبل از ساخت سازه ها محل مناسب را انتخاب نمود و یا طراحی سازه از لحاظ مقاومت را متناسب با محل انجام داد.
بیش از۶۰ درصد جمعیت جهان در شهرهای بزرگ که کمتر از ۴ درصد کل کره زمین را در بر می گیرد، زندگی می کنند. تراکم بیش از حد جمعیت، دارایی ها، تاسیسات زیربنایی و منابع تولیدی و خدماتی در کلان شهرها باعث آسیب پذیر شدن تعداد انبوهی از شهرنشینان در مقابل سوانح گردیده است. سوانح طبیعی( بویژه زلزله) که اغلب خاموش و در عین حال عین حال بالقوه مستعد ایجاد آسیب هستند، همه شهرهای جهان را تهدید میکند زلزله می تواند در مدت زمان کوتاهی خسارات و تلفات بسیار گستردهای بر جای بگذارد. آنچه که از این پدیده یک فاجعه می سازد. عدم پیشگیری از تأثیر آن و عدم آمادگی جهت پاسخ مناسب به آن است. تحلیل لرزهای زیر مجموعهای از تحلیل سازه ها و بطور کلی محاسبه پاسخ یک سازه ساختمانی (یا سازه های غیر ساختمانی مانند پل و…) در برابر زمین لرزه است.

قسمت هایی از فصل اول تحلیل خطر لرزه ای

بیش از۶۰ درصد جمعیت جهان در شهرهای بزرگ که کمتر از ۴ درصد کل کره زمین را در بر می گیرد، زندگی می کنند. تراکم بیش از حد جمعیت، دارایی ها، تاسیسات زیربنایی و منابع تولیدی و خدماتی در کلان شهرها باعث آسیب پذیر شدن تعداد انبوهی از شهرنشینان در مقابل سوانح گردیده است. سوانح طبیعی( بویژه زلزله) که اغلب خاموش و در عین حال عین حال بالقوه مستعد ایجاد آسیب هستند، همه شهرهای جهان را تهدید میکند زلزله می تواند در مدت زمان کوتاهی خسارات و تلفات بسیار گستردهای بر جای بگذارد. آنچه که از این پدیده یک فاجعه می سازد. عدم پیشگیری از تأثیر آن و عدم آمادگی جهت پاسخ مناسب به آن است. تحلیل لرزهای زیر مجموعهای از تحلیل سازه ها و بطور کلی محاسبه پاسخ یک سازه ساختمانی (یا سازه های غیر ساختمانی مانند پل و…) در برابر زمین لرزه است.

فهرست کامل فصل اول تحلیل خطر لرزه ای

1-1 ) مقدمه ای بر جنبش شدید زمین وتحلیل خطر زلزله

۱٫۱٫۱ جنبش شدید زمین ۳
۱٫۱٫۲ اندازه گیری جنبش شدید زمین ۴
۱٫۱٫۳ پردازش جنبش شدید زمین ۵
۱٫۱٫۴ داده های ثبت شده(رکورد) جنبش شدید زمین ۶
۱٫۱٫۵ پارمترهای جنبش زمین ۷
۱٫۱٫۶ متغیهرای مربوط به دامنه حرکات زمین ۸
۱٫۱٫۷ متغیرهای مبوط به دامنه حرکات زمین ۹
۱٫۱٫۸ متغیرهای مربوط به دامنه حرکات زمین ۱۰
۱٫۱٫۹ متغیرهای مربوط به محتوای فرکانسی حرکات زمین ۱۱
۱٫۱٫۱۰ متغیرهای مربوط به محتوای فرکانسی حرکات زمین ۱۲
۱٫۱٫۱۱ متغیرهای مربوط به محتوای فرکانسی حرکات زمین ۱۳
۱٫۱٫۱۲ متغیر های مربوط به محتوای فرکانسی حرکات زمین ۱۴
۱٫۱٫۱۳ متغیرهای مربوط به مدت دوام حرکات زمین ۱۸
۱٫۱٫۱۴ تحلیل خطر زمین لرزه ۲۱
۱٫۱٫۱۵ سرچشمه های خطر لرزه ای ۲۳
۱٫۱٫۱۶تحلیل خطر زمین لرزه ۲۷
۱٫۱٫۱۷ تحلیل خطر زمین لرزه به روش تعینی ۲۸
۱٫۱٫۱۸ تحلیل خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی ۳۱
۱٫۱٫۱۹ نقشه های خطر زلزله ۳۵
۱٫۱٫۲۰ سطوح خطر زلزله در آئین نامه ۲۸۰۰ ایران ۳۸
۱٫۱٫۲۱ نقشه های خطر زلزله ۳۹

1-2 ) تحلیل خطر لرزه ای

۱٫۲٫۱چکیده ۴۰
۱٫۲٫۲مقدمه ۴۱
۱٫۲٫۳ بیان مسئله ۴۱
۱٫۲٫۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴۱
۱٫۲٫۵ تاریخچه تحلیل خطر لرزه ای ۴۲
۱٫۲٫۶ انواع تحلیل خطر لرزه ای ۴۶
۱٫۲٫۷ تحلیل خطر تعینی ۴۶
۱٫۲٫۸ تحلیل خطر ۴۷
۱٫۲٫۹ بحث ونتیجه گیری ۴۷
۱٫۲٫۱۰ منابع ۴۸

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در زمینه تحلیل خطر لرزه ای معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل خطر لرزه ای در مناطق مختلف

افزایش خسارت های ناشی از زلزله وتعداد زیاد تلفات جانی و مالی بدلیل ضعف در ساخت و ساز سازه ها، بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خسارتها و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه‌ای مرتبط با آن نقش مهمی را برای توسعه جوامع در مناطق زلزله خیز ایفا می‌کند. با استفاده از تحلیل خطر، می توان در مورد صدمات مالی و جانی ناشی از زمین‌لرزه ها و آسیب‌پذیری سازه‌ها، تاسیسات، برآوردهای احتمالاتی انجام داد ودر نتیجه قبل از ساخت سازه ها محل مناسب را انتخاب نمود و یا طراحی سازه از لحاظ مقاومت را متناسب با محل انجام داد. با مطالعه شرایط زمین منطقه و بر اساس طبقه بندی شهر قم به نوع خاک، ضخامت لایه ، سرعت و عمق موج برشی، سنگ بستر لرزه ای شهر قم به پنج منطقه مجزا تقسیم می شود و با استفاده از تعیین چشمه های لرزه ای و پارامترهای حرکت نیرومند زمین برای دوره بازگشت های مختلف می توان به تحلیل خطر لرزه ای پرداخت. در تحقیق حاضر با استفاده از دو روش قطعی واحتمالاتی به پهنه بندی خطر لرزه ای در استان قم که در ایالت های ایران مرکزی قرار دارد.

فهرست کامل فصل دوم تحلیل خطر لرزه ای در مناطق مختلف

2-1) تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

۲٫۱٫۱ کلیات وساختار زمین ۶۴
۲٫۱٫۱٫۱ عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین ۶۴
۲٫۱٫۱٫۲ ویژگیهای چشمه های لرزه زا ۶۵
۲٫۱٫۱٫۳ ویژگیهای شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاهی برجنبش نیرومند زمین ۶۷
۲٫۱٫۱٫۴ ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه ۶۸
۲٫۱٫۱٫۵ تکتونیک صفحات ۶۸
۲٫۱٫۱٫۶ ایالتهای لرزه زمینساختی ایران ۶۸
۲٫۱٫۱٫۷ ایالت لرزه زمینساختی البرز- آذربایجان ۷۰
۲٫۱٫۱٫۸ ایالت لرزه زمینساختی کپه داغ ۷۲
۲٫۱٫۱٫۹ ایالت زمین لرزه ساختی زاگرس ۷۳
۲٫۱٫۱٫۱۰ ایالت لرزه زمین ساختی مکران ۷۴
۲٫۱٫۲ مبانی تحلیل خطر زلزله ۷۶
۲٫۱٫۲٫۱ مقدمه ۷۷
۲٫۱٫۲٫۲ زلزله ۷۸
۲٫۱٫۲٫۳ هدف گزارش ۷۸
۲٫۱٫۲٫۴ محاسبه قدرت زمین لرزه ۷۸
۲٫۱٫۲٫۵ تفاوت EARTHQUAKE HAZARD و EARTHQUAKE RISK ۷۹
۲٫۱٫۲٫۶ چشمه نقطه ای ۸۰
۲٫۱٫۲٫۷ چشمه خطی ۸۱
۲٫۱٫۲٫۸ چشمه پهنه ای یاسطحی ۸۱
۲٫۱٫۲٫۹ گسل ها ۸۱
۲٫۱٫۲٫۱۰ تحلیل خطر زمین لرزه ۸۳
۲٫۱٫۲٫۱۱ تعریف تحلیل خطر لرزه ای ۸۳
۲٫۱٫۲٫۱۲ سطوح خطر زلزله ۸۳
۲٫۱٫۲٫۱۳ مطالعات لرزه زمین ساخت ۸۴
۲٫۱٫۲٫۱۴ برآورد پارامترهای لرزه خیزی ۸۵
۲٫۱٫۲٫۱۵ برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین ۸۵
۲٫۱٫۲٫۱۶ خطرزائی ۸۷
۲٫۱٫۳ پهنه بندی لرزه ای ۸۸
۲٫۱٫۳٫۱ پهنه بندی لرزه ای ۸۹
۲٫۱٫۳٫۲ بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها ۹۱
۲٫۱٫۳٫۳ اولویت بندی عوامل موثر ۹۱
۲٫۱٫۳٫۴ تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش ها ۹۱
۲٫۱٫۳٫۵ روش های پهنه بندی لرزه ای ۹۲
۲٫۱٫۳٫۶ پهنه بندی لرزه ای به روش تعیینی ۹۳
۲٫۱٫۳٫۷ داده های قرن بیستم ۹۳
۲٫۱٫۳٫۸ داده های تاریخی ۹۴
۲٫۱٫۳٫۹ محاسبه بزرگای پتانسیل چشمه از طریق روابط ارائه شده که براساس طول موثر گسل می باشد ۹۴
۲٫۱٫۳٫۱۰ شناسائی چشمه های لرزه زا ۹۶
۲٫۱٫۳٫۱۱ انواع فاصله های چشمه های لرزه زا تا سایت ۹۶
۲٫۱٫۳٫۱۲ عیین زمین لرزه کنترلی برای پارامترهای جنبش زمین ۹۷
۲٫۱٫۳٫۱۳ تخمین شدت زلزله بر اساس طول گسل ۹۸
۲٫۱٫۳٫۱۴ تخمین شدت زلزله بر اساس مساحت گسل ۹۹
۲٫۱٫۳٫۱۵ انتخاب روابط کاهندگی برای پارامترهای جنبش زمین ۹۹
۲٫۱٫۳٫۱۶ رابطه کاهندگی ۹۹
۲٫۱٫۳٫۱۷ تعریف کاهندگی به زبان ساده ۹۹
۲٫۱٫۳٫۱۸ کاربرد رابطه کاهندگی ۹۹
۲٫۱٫۳٫۱۹ متغییر های موثر بر روابط کاهندگی ۱۰۰
۲٫۱٫۳٫۲۰ انواع روابط کاهندگی ۱۰۰
۲٫۱٫۳٫۲۱ انتخاب روابط کاهنده ۱۱۱
۲٫۱٫۳٫۲۲ محاسبه پارامترهای طراحی جنبش زمین ۱۱۱۱
۲٫۱٫۳٫۲۳ پهنه بندی لرزه ای به روش احتمالاتی ۱۱۲
۲٫۱٫۳٫۲۴ شناسایی منابع لرزه ای و بررسی لرزه خیزی منطقه ۱۱۲
۲٫۱٫۳٫۲۵ محاسبه رابطه بین فراوانی زلزله ها و بزرگای آنها ) توزیع بزرگا و محاسبه متوسط میزان رخ دادن زمین لرزه ها)،محاسبه چگالی وتوزیع احتمال ۱۱۳
۲٫۱٫۳٫۲۶ انتخاب رابطه کاهندگی ۱۱۳
۲٫۱٫۳٫۲۷ محاسبه و بدست آوردن منحنی خطر لرزه ای سایت مورد نظر ۱۱۴
۲٫۱٫۳٫۲۸ فرضیات در روش PSHA ۱۱۴
۲٫۱٫۳٫۲۹ نقشه های خطر زلزله ۱۱۶
۲٫۱٫۳٫۳۰ برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده ۱۱۷
۲٫۱٫۳٫۳۱ تعیین سرچشمه های لرزه زا ۱۱۹
۲٫۱٫۳٫۳۲ عدم قطعیت فاصله ای ۱۱۹
۲٫۱٫۳٫۳۳ عدم قطعیت در اندازه ۱۲۱
۲٫۱٫۳٫۳۴ تعیین پارامترهای لرزهخیزی ۱۲۲
۲٫۱٫۳٫۳۵ انواع مختلف بزرگاهای زلزله ۱۲۲
۲٫۱٫۳٫۳۶ یکنواخت سازی فهرست نامه زمین لرزه ها ۱۲۴
۲٫۱٫۳٫۳۷ ضریب لرزه خیزی ۱۲۵
۲٫۱٫۳٫۳۸ روش تخمین بزرگترین احتمال ۱۲۵
۲٫۱٫۳٫۳۹ روشKIJKO ۱۲۶
۲٫۱٫۳٫۴۰ تخمین B به روش کیجکو ۱۲۷
۲٫۱٫۳٫۴۱ تخمین Y (آهنگ رویداد سالیانه برای بزرگای سطحی) ۱۲۹
۲٫۱٫۳٫۴۱ تخمین 𝑴𝑴𝑨𝑿 ۱۳۰
۲٫۱٫۳٫۴۲ پارامتر های لرزه خیزی در چشمه های بالقوه زمینلرزه ۱۳۱
۲٫۱٫۳٫۴۳ نرخ رویداد متوسط سالانه زمینلرزه ها در چشمه های بالقوه زمینلرزه ۱۳۱
۲٫۱٫۳٫۴۴ تابع توزیع احتمال زمین لرزه ها ۱۳۲
۲٫۱٫۳٫۴۵ محاسبه پارمتر لرزه خیزی V یا میزان متوسط رخ داد زمین لرزه ۱۳
۲٫۱٫۳٫۴۶ دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله ۱۳۳
۲٫۱٫۳٫۴۷ مفهوم ریسک وقوع زلزله ۱۳۴
۲٫۱٫۳٫۴۸ تابع توزیع فضایی ۱۳۵
۲٫۱٫۳٫۴۹ عوامل کنترل کننده موثر ۱۳۵
۲٫۱٫۳٫۵۰ میزان اطمینان از چشمه بالقوه زمینلرزه تعیین شده ۱۳۵
۲٫۱٫۳٫۵۱ جایگاه تکنونیکی چشمه بالقوه زمینلرزه ۱۳۶
۲٫۱٫۳٫۵۲ عناصر ساختاری ۱۳۶
۲٫۱٫۳٫۵۳ خصوصیات فعالیت لرزه ای ۱۳۶
۲٫۱٫۴ تحلیل خطر منطقه قم ۱۳۷
۲٫۱٫۴٫۱ چکیده ۱۳۹
۲٫۱٫۴٫۲ مقدمه ۱۳۹
۲٫۱٫۴٫۳ هدف از اجراء ۱۴۱
۲٫۱٫۴٫۴ توجیه ضرورت انجام طرح ۱۴۱
۲٫۱٫۴٫۵ زمین ریخت شناختی ۱۴۲
۲٫۱٫۴٫۶ چینه شناسی واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه ۱۴۴
۲٫۱٫۴٫۷ وضعیت خطرپذیزی لرزه ای استان قم ۱۴۵
۲٫۱٫۴٫۸ ساختارهای منطقه مورد مطالعه ۱۴۵
۲٫۱٫۴٫۹ گسلهای فعال اصلی منطقه ۱۴۶
۲٫۱٫۴٫۱۰ مشخصات گسل های فعال منطقه ۱۶۲
۲٫۱٫۴٫۱۱ بررسی بزرگای زلزله ۱۶۴
۲٫۱٫۴٫۱۲ تخمین ماکزیمم شتاب زمین ۱۶۶
۲٫۱٫۴٫۱۳ پارامترهای اندازه گیری PARAMETERS SCALING ۱۶۸
۲٫۱٫۴٫۱۴ گزارش زمینلرزه های مهم رخ داده ۱۶۸
۲٫۱٫۴٫۱۵ زمینلرزههای دستگاهی ۱۶۹
۲٫۱٫۴٫۱۶ توزیع سطحی رومرکز زلزله ۱۷۰
۲٫۱٫۴٫۱۷ چگونگی توزیع زمانی زمینلرزهها ۱۷۱
۲٫۱٫۴٫۱۸ توزیع بزرگای زمینلرزهها ۱۷۲
۲٫۱٫۴٫۱۹ محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش گوتنبرگ – ریشتر ۱۷۳
۲٫۱٫۴٫۲۰ محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش کیجکو – سلول ۱۷۴
۲٫۱٫۴٫۲۱ برآورد دوره بازگشت زمین به روش کیجکو ۱۷۵
۲٫۱٫۴٫۲۲ محاسبه، دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله ۱۷۶
۲٫۱٫۴٫۲۳ محاسبه دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه ۱۷۶
۲٫۱٫۴٫۲۴ محاسبه دوره بازگشت زلزله در استان ۱۷۸
۲٫۱٫۴٫۲۵ تحلیل خطر قم به روش احتمالاتی ۱۷۹
۲٫۱٫۴٫۲۶ نمودار مربوط به حداکثر شتاب زمین ۱۷۹
۲٫۱٫۴٫۲۷ بر آورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده ۱۸۱
۲٫۱٫۴٫۲۸ مشخصات گسل های فعال منطقه ۱۸۱
۲٫۱٫۴٫۲۹ بررسی بزرگای زلزله ۱۸۳
۲٫۱٫۴٫۳۰ تخمین شدت زلزله براساس طول چشمه و ماکزیمم شتاب زمین ۱۸۴
۲٫۱٫۴٫۳۱ نقشه های مربوط به حداکثر شتاب زمین ۱۸۶
۲٫۱٫۴٫۳۲ مقایسه نتایج ۱۸۷
۲٫۱٫۴٫۳۳ احتمال وقوع زلزله بر حسب دوره بازگشت در استان ۱۸۹
۲٫۱٫۴٫۳۴ سرعت موج برشی ۱۹۰
۲٫۱٫۴٫۳۵ طبقه بندی زمین ۱۹۰
۲٫۱٫۴٫۳۶ پهنه بندی خطر زمین لغزش محدوده قم به روش قضاوت مهندسی ۱۹۹
۲٫۱٫۴٫۳۷ چکیده ۱۹۹
۲٫۱٫۴٫۳۸ مقدمه ۱۹۹
۲٫۱٫۴٫۳۹ خصوصیات عمومی منطقه مورد مطالعه از نظر وجود عوامل زمین لغزش ۱۹۹
۲٫۱٫۴٫۴۰ روش انجام مطالعات ۲۰۱
۲٫۱٫۴٫۴۱ روش تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش ۲۰۲
۲٫۱٫۴٫۴۲ تعیین طیف پاسخ شتاب زمین لرزه در ساختگاه ۲۰۶
۲٫۱٫۴٫۴۳ چکیده ۲۰۶
۲٫۱٫۴٫۴۴ طیف پاسخ ۲۰۶
۲٫۱٫۴٫۴۵ طیف پاسخ شتاب جنبش زمین به روش احتمالاتی ۲۰۶
۲٫۱٫۵ نتیجه گیری ۲۰۸
۲٫۱٫۵٫۱ مقدمه ۲۰۹
۲٫۱٫۵٫۲ نتیجه گیری ۲۰۹
۲٫۱٫۵٫۳ پیشنهادات ۲۱۱
۲٫۱٫۵٫۴ منابع فارسی ۲۱۲
۲٫۱٫۵٫۵ پیوست ۲۱۵
۲٫۱٫۵٫۶ ABSTRACT ۲۷۸

2-2 ) هندسه فرکتالی گسلها و لرزهخیزی در جنوب شرق ایران

۲٫۲٫۱ چکیده ۲۸۰
۲٫۲٫۲ مقدمه ۲۸۰
۲٫۲٫۳ بزرگترین گسلهای منطقه ۲۸۱
۲٫۲٫۴ پیشینه تحقیق ۲۸۲
۲٫۲٫۵ روش تحقیق ۲۸۲
۲٫۲٫۶ بحث ونتایج ۲۸۳
۲٫۲٫۷ احتمال هندسی سیستم گسلی ۲۸۳
۲٫۲٫۸ بعد فرکتالی و لرزه زمین ساخت ۲۸۴
۲٫۲٫۹ بحث و نتیجه گیری ۲۸۵
۲٫۲٫۱۰ منابع و مراجع ۲۸۶

2-3 ) تحلیل خطر زلزله به منظور تعیین شتاب حداکثر زمین در شهرستان بندرانزلی وحومه

۲٫۳ مقدمه ۳۰۱
۲٫۳٫۱ پیشگفتار ۳۰۲
۲٫۳٫۲ پدیده زمین لرزه ۳۰۲
۲٫۳٫۳ علل وقوع زمین لرزه ۳۰۲
۲٫۳٫۴ پیامدهای ناشی از وقوع زمین لرزه ۳۰۳
۲٫۳٫۵ مناطق لرزه خیز جهان ۳۰۳
۲٫۳٫۶ وضعیت لرزه خیزی پهنه ایران ۳۰۴
۲٫۳٫۷ تحلیل خطر زلزله ۳۰۵

2-4 ) بررسی لرزه زمینساخت و لرزه خیزی در نوشهر و تعیین مناطق پتانسیل خطر بالا

۲٫۴٫۱ چکیده ۳۰۷
۲٫۴٫۲ ABSTRACT ۳۰۷
۲٫۴٫۳ مقدمه ۳۰۸
۲٫۴٫۴ روش مورد مطالعه ۳۰۸
۲٫۴٫۵ چشمه های لرزه ای ۳۰۹
۲٫۴٫۶ پیکربندی چشمه های بالقوه زمینلرزه ۳۰۹
۲٫۴٫۷ هندسه چشمه زمینلرزه ۳۱۰
۲٫۴٫۸ طول گسیختگی سطحی ۳۱۰
۲٫۴٫۹ رابطه بزرگی زمی نلرزه بر حسب طول گسیختگی سطحی ۳۱۰
۲٫۴٫۱۰ پهنای فروشیب و شیب گسل ۳۱۰
۲٫۴٫۱۱ پهنای وزن چشمه ۳۱۰
۲٫۴٫۱۲ توانمندی لرزه خیزی گسل های منطقه مورد مطالعه ۳۱۰
۲٫۴٫۱۳ برآورد سرعت، شتاب و جابجاشدگی افقی ۳۱۱
۲٫۴٫۱۴ خطواره های مغناطیسی ۳۱۲
۲٫۴٫۱۵ پهنه بندی خطر زمین لرزه برای گستره نوشهر ۳۱۲
۲٫۴٫۱۶ نتیجه گیری ۳۱۲
۲٫۴٫۱۷ تشکر و قدردانی ۳۱۳
۲٫۴٫۱۸ منابع ۳۱۸

2-5 ) مطالعه خطر زمین لرزه در محدوده جزیره خارک

۲٫۵٫۱ چکیده ۳۲۰
۲٫۵٫۲ ABSTRACT ۳۲۰
۲٫۵٫۳ مقدمه ۳۲۱
۲٫۵٫۴ موقعیت جغرافیایی منطقه ۳۲۱
۳٫۵٫۵ چینه شناسی منطقه ۳۲۱
۲٫۵٫۶ لرزه زمین ساخت منطقه ۳۲۱
۲٫۵٫۷ گسل های فعال اطراف منطقه ۳۲۲
۲٫۵٫۸ پارامترهای اندازه گیری ۳۲۲
۲٫۵٫۹ تعیین چشمه های بالقوه زمینلرزه ۳۲۴
۲٫۵٫۱۰ محاسبه پارامترهای لرزه خیزی ۳۲۴
۲٫۵٫۱۱ رابطه های کاهندگی ۳۲۵
۲٫۵٫۱۲ برآورد خطر زمینلرزه به روش قطعی DETERMINISTIC APPROACH ۳۲۵
۲٫۵٫۱۳ برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمال اندیشانه درگستره طرح ۳۲۶
۲٫۵٫۱۴ نتیجه گیری ۳۲۶
۲٫۵٫۱۵ پیشنهادات ۳۲۶
۲٫۵٫۱۶ منابع ۳۲۶

2-6 ) تحلیل میزان ریسک پذیری سکونتگاه های شهری استان لرستان از خطر زلزله

۲٫۶٫۱ چکیده ۳۲۸
۲٫۶٫۲ مقدمه ۳۲۹
۲٫۶٫۳ مسأله پژوهش ۳۲۹
۲٫۶٫۴ اهداف پژوهش ۳۳۰
۲٫۶٫۵ مواد و رو شها ۳۳۰
۲٫۶٫۶ پیشینه پژوهش ۳۳۰
۲٫۶٫۷ بحث و نتایج ۳۳۱
۲٫۶٫۸ تحلیل تراکم و پراکنش جمعیت استان لرستان ۳۳۳
۲٫۶٫۹ الگوی پراکنش جمعیت شهری استان ۳۳۳
۲٫۶٫۱۰ تعیین جمعیت شهری ریسک پذیر ۳۳۷
۲٫۶٫۱۱ نتیجهگیری ۳۳۹
۲٫۶٫۱۲ منابع وماخذ ۳۴۰

2-7 ) تحلیل خطر لرزه ای جنوب شرق ایران

۲٫۷٫۱ چکیده ۳۴۲
۲٫۷٫۲ ABSTRACT ۳۴۲
۲٫۷٫۳ مقدمه ۳۴۳
۲٫۷٫۴ بحث ۳۴۴
۲٫۷٫۵ برآورد خطر لرزه ای به روشتجربی – آماری ۳۴۵
۲٫۷٫۶ بر آورد خطر لرزه ای به روشاحتمالاتی ۳۴۷
۲٫۷٫۷ نتیجه گیری ۳۵۰
۲٫۷٫۸ REFERENCES ۳۵۰

2-8 ) تحلیل خطر لرزه ای نواحی صنعتی اطراف شهر عسلویه

۲٫۸٫۱ چکیده ۵۳۲
۲٫۸٫۲ مقدمه ۳۵۳
۲٫۸٫۳ پیشینه تحقیق ۳۵۳
۲٫۸٫۴ موقعیت جغرافیایی منطقه ۳۵۴
۲٫۸٫۵ چینه شناسی منطقه ۳۵۴
۲٫۸٫۶ لرزه زمین ساخت منطقه ۳۵۴
۲٫۸٫۷ گس لهای فعال اطراف منطقه ۳۵۴
۲٫۸٫۸ پارامترهای اندازه گیری ۳۵۶
۲٫۸٫۹ تعیین چشمههای بالقوه زمی نلرزه ۳۵۸
۲٫۸٫۱۰ محاسبه پارامترهای لرز هخیزی ۳۵۹
۲٫۸٫۱۱ روابط کاهندگی ۳۶۰
۲٫۸٫۱۲ برآورد خطر زمی نلرزه به روش احتمالی و تهیه نقش ههای هم شتاب میانگین در گستره طرح ۳۶۰
۲٫۸٫۱۳ نتیجه ۳۶۲
۲٫۸٫۱۴ سپاسگزاری ۳۶۲
۲٫۸٫۱۵ منابع ۳۶۳

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل خطر لرزه ای بر اساس GIS

از تلفیق نقش ههای دوره چیره میکروترمور و نوع رسوبات در سیستم GIS نقشه ریزپهنه بندی میزان تشدید جنبش نیرومند زمین در شهر کرمان و مناطق اطراف تهیه شد که با توجه به ستبرای زیاد رسوبات سست جوان در محدوده این شهر و تشدید ناشی از آنها به ۵/ ۱۰ مرکالی اصلاح شده ) X+ MMI ( هم خواهد رسید. بر اساس نقشه خطر به دست آمده از شهر کرمان )نقشه ریزپهن هبندی میزان تشدید جنبش زمین( میزان خطر در بخش های مرکزی، باختری و همچنین بخش هایی از جنوب شهر به شدت افزایش می یابد که ساز ههای موجود در این بخش ها در اثر زلزله احتمالی به شدت ویران خواهند شد.

فهرست کامل فصل سوم تحلیل خطر لرزه ای بر اساس GIS

3-1 ) تحلیل خطر لرز های شهر کرمان با تأکید بر کاربرد GIS در ریزپهنه بندی مقدماتی درجه۲

۳٫۱٫۱ چکیده ۳۶۵
۳٫۱٫۲ مقدمه ۳۶۵
۳٫۱٫۳ زمین شناسی ۳۶۵
۳٫۱٫۴ ارزیابی خطر زمی نلرزه ۳۶۵
۳٫۱٫۵ ریز پهنه بندی درجه ۲ شهر کرمان ۳۶۶
۳٫۱٫۶ خطر حرکات دامن های ۳۶۶
۳٫۱٫۷ خطر روانگرایی ۳۶۶
۳٫۱٫۸ جنبش زمین ۳۶۷
۳٫۱٫۹ نتیج هگیری ۳۶۸
۳٫۱٫۱۰ سپاسگزاری ۳۶۸
۳٫۱٫۱۱ کتابنگاری ۳۷۱
۳٫۱٫۱۲ REFERENCES ۳۷۲

3-2 ) تحلیل خطر لرز های شهر کرمان با تأکید بر کاربرد GIS در ریزپهنه بندی مقدماتی درجه۲

۳٫۲٫۱ چکیده ۳۷۳
۳٫۲٫۲ مقدمه ۳۷۳
۳٫۲٫۳ زمی نشناسی ۳۷۳
۳٫۲٫۴ ارزیابی خطر زمی نلرزه ۳۷۳
۳٫۲٫۵ ریز پهنه بندی درجه ۲ شهر کرمان ۳۷۴
۳٫۲٫۶ خطر حرکات دامنه ای ۳۷۴
۳٫۲٫۷ خطر روانگرایی ۳۷۴
۳٫۲٫۸ جنبش زمین ۳۷۵
۳٫۲٫۹ نتیج هگیری ۳۷۶
۳٫۲٫۱۰ سپاسگزاری ۳۷۶
۳٫۲٫۱۱ کتابنگاری ۳۷۹
۳٫۲٫۱۲ REFERENCES ۳۸۰

3-3 ) ارزیابی خطر زمین لرزه در حوزه ی شهری ایذه با استفاده از مدلهای چند معیاری AHP و WLC در محیط GIS

۳٫۳٫۱ چکیده ۳۸۱
۳٫۳٫۲ ABSTRACT ۳۸۱
۳٫۳٫۳٫ از مقدمه ۳۸۲
۳٫۳٫۴ مواد و رو شها ۳۸۳
۳٫۳٫۵ محدود ه ی مورد مطالعه ۳۸۳
۳٫۳٫۶ مدل ها ۳۸۴
۳٫۳٫۷ مدل ترکیب خطی وزن دار ۳۸۴
۳٫۳٫۸ معیارهای ارزیابی و استانداردسازی معیارها به روش فازی ۳۸۴
۳٫۳٫۹ مدل تحلیل سلسل همراتبی ۳۸۵
۳٫۳٫۱۰ بحث و یافت هها ۳۸۵
۳٫۳٫۱۱ محاسب هی وزن یا مقدار اثربخشی هر یک از معیارهای موثر درزمین لرزه ۳۸۵
۳٫۳٫۱۲ ایجاد ماتریس مقایسه ی دوتایی ۳۸۵
۳٫۳٫۱۳ تحلیل هر یک از عوامل به کار برده شده در پهنه بندی خطر زمین لرزه ۳۸۵
۳٫۳٫۱۴ نتیجه گیری ۳۸۷
۳٫۳٫۱۵ پی نوشت ۳۸۸
۳٫۳٫۱۶ منابع ۳۸۸

قسمت هایی از فصل چهارم تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای

بدلیل وجود زلزله های بزرگ در پیشینه زلزله خیزی محدوده شهر قم و همجوار بودن استان قم با استان پرخطر تهران، لزوم بررسی لرزه زمینساخت و لرزه خیزی منطقه آشکار میشود، به همین منظور آنالیز احتمالاتی خطر لرزه در منطقه قم انجام گرفته است. با بررسی تکتونیک لرزه ای منطقه به شعاع تقریبی ۱۰۰ کیلومتر، اطلاعات مربوط به نقشه ARC GIS سابقه لرزه خیزی در این محدوده مورد بررسی و استفاده قرار گرفتهاند. با استفاده از نرم افزار ۹٫۳ خطوارههای گسلی منطقه رسم گردیده و طبق آن و با استفاده از اطلاعات زمین شناسی، زلزله شناسی و ژئوفیزیکی، پارامترهای لرزه خیزی Kijko & Sellevoll چشمه های بالقوه لرزه ای تعیین شده است و با استفاده از روش منطقه با توجه به طبیعت ناکامل آنها بدست آمده اند. آنالیز خطر لرزه ای با فرض ۳ رابطه کاهندگی بوسیله برنامه انجام شده و نقشههای هم شتاب برای دوره بازگشت های ۴۷۵ و ۲۴۷۵ ساله برای EZ-FRISK کامپیوتری ۷٫۵۲ ناحیه مورد نظر بدست آمده و با مقدار پیشنهادی آیین نامه ۲۸۰۰ مقایسه شده است.

فهرست کامل فصل چهارم تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای

4-1 ) تحلیل خطر لرزه ای زلزله به دوروش تعینی و احتمالی برای نمونه موردی تهران

۴٫۱٫۱ چکیده ۳۹۰
۴٫۱٫۲ مقدمه ۳۹۰
۴٫۱٫۳ لرزه خیزی ناحیه تهران ۳۹۱
۴٫۱٫۴ زمین لرزه های تاریخی ۳۹۱
۴٫۱٫۵ خطر و ریسک زلزله در تهران ۳۹۳
۴٫۱٫۶ گسل های اصلی تهران ۳۹۳
۴٫۱٫۷ روش آماری و احتمالی ۳۹۴
۴٫۱٫۸ تحلیل خطر به روش قطعی ۳۹۴
۴٫۱٫۹ براورد خطر به روش احتمال ۳۹۶
۴٫۱٫۱۰ نتیجه ۳۹۸
۴٫۱٫۱۱ مراجع ۳۹۸

4-2 ) تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی منطقه قم

۴٫۲٫۱ چکیده ۴۰۰
۴٫۲٫۲ مقدمه ۴۰۰
۴٫۲٫۳ زمین ساخت و لرزه زمین ساخت منطقه قم ۴۰۱
۴٫۲٫۴ چشمه های بالقوه زمین لرزه ۴۰۲
۴٫۲٫۵ کاتالوگ زلزله و پارامترهای لرزه خیزی ۴۰۳
۴٫۲٫۶ تجمیع کاتالوگ داده های تاریخی و دستگاهی ۴۰۳
۴٫۲٫۷ حذف پیش لرزه و پس لرزه در کاتالوگ ۴۰۳
۴٫۲٫۸ پارامترهای لرزه خیزی چشمه های لرزه ای ۴۰۳
۴٫۲٫۹ روابط کاهندگی ۴۰۴
۴٫۲٫۱۰ برآورد احتمالاتی خطر زمین لرزه ۴۰۴
۴٫۲٫۱۱ نتیجه گیری ۴۰۶
۴٫۲٫۱۲ مراجع ۴۰۶

4-3 ) تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهرستان مراغه واقع در استان آذر بایجان شرقی، جنوب دامنه ی کوه سهند

۴٫۳٫۱ چکیده ۴۰۷
۴٫۳٫۲ مقدمه ۴۰۷
۴٫۳٫۳ جمع آوری، بررسی داده های لرزه ای منطقه و یکنواخت سازی کاتالوگ زمین لرزه ها ۴۰۸
۴٫۳٫۴ تحلیل آماری داده ها ۴۰۹
۴٫۳٫۵ بررسی عدم قطعیت ۴۱۱
۴٫۳٫۶ چشمه های لرزه ای ۴۱۱
۴٫۳٫۷ شناسایی چشمه های لرزه ای ۴۱۲
۴٫۳٫۸ محاسبه ی توان لرزه ای چشمه ها ۴۱۳
۴٫۳٫۹ برآورد خطر زلزله ۴۱۳
۴٫۳٫۱۰ محاسبه ی شتاب حداکثر زمین در سنگ بستر ۴۱۵
۴٫۳٫۱۱ جمع آوری و بررسی ملاحظات ژئوتکنیک ۴۱۶
۴٫۳٫۱۲ خصوصیات نرم افزار EERA ۴۱۶
۴٫۳٫۱۳ نتیجه گیری ۴۱۷
۴٫۳٫۱۴ مراجع ۴۱۸

4-4 ) تحلیل خطر لرزه ای پاکستان به روش احتمالاتی

۴٫۴٫۱ چکیده ۴۲۱
۴٫۴٫۲ مقدمه ۴۲۲
۴٫۴٫۳ تعریف گستره هد،گستره طرح و وضعیت لرزه زمین ساخت آن ۴۲۳
۴٫۴٫۴ انتخاب روابط کاهندگی طیبفی مناسب برای تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای ۴۲۴
۴٫۴٫۵ روش برآورد خطر لرزه ای ۴۲۵
۴٫۴٫۶ نقشه های شتاب حداکثر زمین ۴۲۶
۴٫۴٫۷ نقشه های شتاب طیفی ۴۲۶
۴٫۴٫۸ طیف های خطر یکنواخت میانگین برای گستره استان خوزستان ۴۲۷
۴٫۴٫۹ خلاصه ونتیجه گیری ۴۲۸
۴٫۴٫۱۰ مراجع ۴۲۹

4-5 ) تحلیل خطر لرزه ایی به روش احتمالاتی برای شهر نجف آباد

۴٫۵٫۱ چکیده ۴۳۰
۴٫۵٫۲ مقذمه ۴۳۰
۴٫۵٫۳ گسل های فعال در شعاع ۲۰۰ کیلومتری ساختگاه ۴۳۱
۴٫۵٫۴ آمار زلسله های تاریخی و دستگاهی در شعاع ۲۰۰ کیلومتری شهر نجف آباد ۴۳۱
۴٫۵٫۵ برآورد پارامترهای لرزه خیسی به روش کیکو(۲۰۰۰) ۴۳۱
۴٫۵٫۶ تحلیل خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی ۴۳۲
۴٫۵٫۷ نتیج هگیری ۴۳۲
۴٫۵٫۸ منابع ۴۳۵

4-6 ) تحلیل خطر لرزه ای شهر کرمان با روشهای احتمالاتی و تحلیلی

۴٫۶٫۱ چکیده ۴۳۶
۴٫۶٫۲ مقدمه ۴۳۶
۴٫۶٫۳ زمین شناسی ۴۳۷
۴٫۶٫۴ ارزیابی خطر زلزله ۴۳۹
۴٫۶٫۵ نتیجه گیری ۴۴۴
۴٫۶٫۶ منابع ۴۴۴

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تحلیل خطر لرزه ای با طیف یکنواخت

یکی از رویکردهای مناسب جهت تعیین لرزهخیزی مناطقی که با کمبود اطلاعات و دادهها مواجه هستند روش ارزیابی احتمالاتی میباشد. در روش احتمالاتی کلیه زلزله ها از کلیه گسلها با یک روش احتمالاتی با هم ترکیب شده و در نهایت طیف خطر یکنواخت نهایی به دست میآید که به وسیله آن می توان برای دوره های مختلف بازگشت شتاب ساختگاه را به دست آورد. برآورد خطر زلزله و تعیین شتاب ثقل افقی پایه و اساس طراحی سازههای مقاوم در برابر زلزله است. برآورد خطر زمین لرزه تخمین پارامترهای جنبش زمین در یک ساختگاه میباشد که از فعالیت چشمههایی با پتانسیل لرزهای در یک دوره زمانی مشخص نتیجه میشود. در برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی تمامی بزرگیهای ممکن حاصل از چشمههای مهم که در فواصل مختلفی از ساختگاه قرار گرفتهاند با در نظر گرفتن درصد احتمال وقوع بیان میشود. اثر تمامی زمین لرزههای دارای اندازه های متفاوت که در مکانهای مختلف از چشمههای مختلف با احتمال رویدادهای متفاوت اتفاق می افتند روی یک منحنی جمع زده میشوند که احتمال افزایش سطوح مختلف جنبش زمین در یک ساختگاه در طول دوره زمانی مشخصی را نشان میدهد. مراحل تحلیل خطر زمین لرزه با رهیافت احتمالاتی شامل شناسایی چشمه های لرزهای, محاسبه پارامترهای لرزهخیزی منطقه, انتخاب رابطه کاهندگی مناسب, تحلیل خطر به روش احتمالاتی و تهیه منحنی طیف خطر لرزهای سایت مورد نظر می باشد.

فهرست کامل فصل پنجم تحلیل خطر لرزه ای با طیف یکنواخت

5-1 ) تعیین طیف طرح خطر یکنواخت با توجه به اثرات حوزه نزدیک برای گستره شهر تهران

۵٫۱٫۱ چکیده ۴۴۶
۵٫۱٫۲ ABSTRACT ۴۴۶
۵٫۱٫۳ مقدمه ۴۴۷
۵٫۱٫۴ لرزه خیزی ولرزه زمین ساخت گستره طرح ۴۴۷
۵٫۱٫۵ هندسه وموقعیت چشمه های لرزه زا ۴۴۷
۵٫۱٫۶ پارامترهای لرزه خیزی چشمه ها ۴۴۸
۵٫۱٫۷ بررسی اثرات حوزه نزدیک ۴۴۸
۵٫۱٫۸ نقشه های شتاب طیفی وطیف های خطر یکنواخت ۴۴۹
۵٫۱٫۹ طیف طرح برای گستره شهر تهران ۴۴۹
۵٫۱٫۱۰ روابط کاهندگی طیفی مناسب تهران ۴۴۹
۵٫۱٫۱۱ طیف طرح تقریبی دوپارامتری ۴۵۱
۵٫۱٫۱۲ مقایسه ونتیجه گیری ۴۵۳
۵٫۱٫۱۳ مراجع ۴۵۳
۵٫۱٫۱۴ زیرنویس ها ۴۵۳

5-2 ) تحلیل خطر لرزهای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان

۵٫۲٫۱ چکیده ۴۵۴
۵٫۲٫۲ ABSTRACT ۴۵۴
۵٫۲٫۳ مقدمه ۴۵۵
۵٫۲٫۴ لرزه زمین ساخت ۴۵۵
۵٫۲٫۵ لرزه خیزی ۴۵۶
۵٫۲٫۶ زلزلههای تاریخی ۴۵۶
۵٫۲٫۷ زلزلههای دستگاهی ۴۵۶
۵٫۲٫۸ پارامترهای لرزه خیزی کرمان ۴۵۷
۵٫۲٫۹ برآورد پارامترهای لرزهخیزی ۴۵۷
۵٫۲٫۱۰ برآورد پارامترهای لرزه خیزی به روش کیکو ۴۵۷
۵٫۲٫۱۱ تحلیل خطر زلزله ۴۵۸
۵٫۲٫۱۲ رابطه کاهندگی ۴۵۸
۵٫۲٫۱۳ نوع خاک ساختگاه ۴۵۹
۵٫۲٫۱۴ تحلیل خطر زلزله به روش احتمالاتی ۴۵۹
۵٫۲٫۱۵ نتیجه گیری ۴۶۱
۵٫۲٫۱۶ مراجع ۴۶۲

5-3 ) تحلیل خطر لرز های و تهیه طیف خطر یکنواخت جهت سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۵٫۳٫۱ چکیده ۴۶۳
۵٫۳٫۲ مقدمه ۴۶۴
۵٫۳٫۳ طیف طرح استاندارد ۴۶۴
۵٫۳٫۴ طیف طرح ویژه ساختگاه ۴۶۴
۵٫۳٫۵ شناسایی گسلهای فعال محدوده ساختگاه ۴۶۵
۵٫۳٫۶ تحلیل خطر لرز های با استفاده از رهیافت احتمالاتی ۴۶۵
۵٫۳٫۷ تحلیل خطر لرز های با استفاده از رهیافت تعینی ۴۷۰
۵٫۳٫۸ طیف خطر یکنواخت ۴۷۰
۵٫۳٫۹ نتیجه گیری ۴۷۲
۵٫۳٫۱۰ مراجع ۴۷۲

5-4 ) تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف طرح خطر یکنواخت نمونه موردی سنندج

۵٫۴٫۱ خلاصه ۴۷۳
۵٫۴٫۲ مقدمه ۴۷۳
۵٫۴٫۳ پیشینه تحقیق ۴۷۴
۵٫۴٫۴ تحلیل خطر لرزه ای ۴۷۵
۵٫۴٫۵ روش شناسی تحقیق ۴۷۵
۵٫۴٫۶ پردازش اطلاعات و ترسیم منحنی های خطر و طیف طرح ۴۷۸
۵٫۴٫۷ یافته های پژوهش ۴۷۸
۵٫۴٫۸ نتیجه گیری ۴۸۵
۵٫۴٫۹ مراجع ۴۸۶

قسمت هایی از فصل ششم تحلیل خطر لرزه ای به روش قطعی

بی تردید زمین لرزه یکی از موثرترین پدیده های طبیعی در زندگی بشر است. رویداد میلیون ها زمین لرزه در هر سال در نقاط مختلف گیتی و اثرات دیرپا و همیشه آسی برسان آن به زندگی بشر امروزی باعث شده است تا اندیشمندان بسیاری در سراسر جهان به مطالعه جنبه های مختلف زمین لرزه پرداخته و راهکارهای مقابله با اثرات تخریبی آن را مورد شناسایی قرار دهند. ماهیت تحمل ناپذیر و مصیبت بار این پدیده زمین باعث شده تا بشر از دیرباز زلزله را جز پدیده های ماوراء طبیعی محسوب کند و آن را به خشم خدایان مرتبط سازد. بی تردید زمین لرزه جزء معدود پدیده های طبیعی است که بشر تا کنون نتوانسته راهکار مناسبی در خصوص پیش بینی رویداد و مقابله با اثرات ویرانگر آن پیدا نماید. هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل پتانسیل رخداد زلزله با استفاده از روش قطعی برای یک ساخت گاه مشخص است. ساخت گاه مورد نظر شهر خورموج و حومه آن است. برای مشخص نمودن منابع لرزهای زلزل ههای بالای ۴ ریشتر از سال ۱۹۱۳ تاکنون جمع آوری و زلزل های تاریخی بزرگ در محاسبات اعمال می شود. با توجه به گسل های محلی و مکان های با کثرت رخداد بالا، ۷ منبع اصلی درون یک منطقه دایره ای به شعاع ۱۰۰ کیلومتر اطراف شهر خورموج مشخص شده است. که ۶ مورد خطی و یک منبع سطحی شناسایی شده است.

فهرست کامل فصل ششم تحلیل خطر لرزه ای به روش قطعی

6-1 ) تحلیل خطر لرزه ای به روش قطعی در شهر خورموج

۶٫۱٫۱ چکیده ۴۸۸
۶٫۱٫۲ مقدمه ۴۸۹
۶٫۱٫۳ موقعیت جغرافیایی منطقه ۴۸۹
۶٫۱٫۴ زمین شناسی منطقه ۴۸۹
۶٫۱٫۵ تقسیمات ساختمانی زاگرس ۴۹۰
۶٫۱٫۶ گسل هاى مهم و فعال در پیرامون گستره ی ساخت گاه ۴۹۱
۶٫۱٫۷ گسل پیشانى کوهستان ۴۹۱
۶٫۱٫۸ گسل برازجان ۴۹۲
۶٫۱٫۹ گسل پیش ژرفای زاگرس ۴۹۲
۶٫۱٫۱۰ گسل کازرون ۴۹۳
۶٫۱٫۱۱ تحلیل خطر زمی نلرزه ای به روش قطعی ۴۹۴
۶٫۱٫۱۲ مراحل تحلیل زمی نلرزه با رهیافت تعینی ۴۹۴
۶٫۱٫۱۳ شناسایی سرچشمه ها ۴۹۴
۶٫۱٫۱۴ انتخاب زمی نلرزه های کنترل کننده برای هر چشمه ۴۹۶
۶٫۱٫۱۵ انتخاب رابطه کاهندگی مناسب ۴۹۷
۶٫۱٫۱۶ محاسبه پارامترهای جنبش شدید زمین برای طراحی ۴۹۷
۶٫۱٫۱۷ نتیجه گیری ۴۹۸
۶٫۱٫۱۸ مراجع ۴۹۹

6-2 ) تحلیل خطر لرزهای به روش قطعی شهر دیر

۶٫۲٫۱ چکیده ۵۰۰
۶٫۲٫۲ مقدمه ۵۰۱
۶٫۲٫۳ موقعیت جغرافیایی وزمین شناسی منطقه ۵۰۱
۶٫۲٫۴ گسلهای مهم و فعال در پیرامون گسترهی ساخت گاه ۵۰۳
۶٫۲٫۵ گسل برازجان ۵۰۳
۶٫۲٫۶ گسل پیشانى کوهستان(MFF) ۵۰۳
۶٫۲٫۷ گسل پیش ژرفای زاگرس ۵۰۴
۶٫۲٫۸ تحلیل خطر زمینلرزهای به روش قطعی ۵۰۴
۶٫۲٫۹ نتایج ۵۰۶
۶٫۲٫۱۰ شناسایی سرچشمه ها ۵۰۶
۶٫۲٫۱۱ انتخاب زمینلرزههای کنترلکننده برای هر چشمه ۵۰۶
۶٫۲٫۱۲ انتخاب رابطه کاهندگی مناسب ۵۰۷
۶٫۲٫۱۳ بیشینه شتاب زمین در نقاط انتخابی شهر دیر ۵۰۸
۶٫۲٫۱۴ نتیجهگیری ۵۱۲
۶٫۲٫۱۵ فهرست منابع وماخذ ۵۱۲

قسمت هایی از فصل هفتم تحلیل خطر زلزله بر روی سدها

سد خاکی توزانل و در ۲۵۰ کیلومتری شمال مشهد و ۶ کیلومتری شمال روستای توزانلو نزدیک شهرستان درگز قرار دار د. جهت احداث س د، در مبحث شناسایی منطق های و مطالعات زمی نشناس ی، بر اساس روابط تجربی وروشهای موجود و جم عآوری اطلاعات محل ی، قابلیت لرز هخیزی منطقه ارزیابی شد. مشخصات مو رد نیاز برای طراحی سد از لحاظ خطر لرز هخیزی ارائه گشت و بیشینه شتاب افقی ناشی از زلزله بدست آمد. در نهایت با استفاده از نقشههای سازمان انرژی اتمی ( اشجعی-مهاجر۱۳۶۸ ) و برنامه تحلیلی ریسک زلزله مک گوا ر( ۱۹۷۸ ) شتاب افقی برای دوره بازگشت ۵۰ ساله بدست m/s¬ ۳/ بدست آمد و خطر زلزله تحلیل شد و برای عمر مفی د ۵۰ ساله سازه شتا ب، معادل ۴۳ آمد.

فهرست کامل فصل هفتم تحلیل خطر زلزله بر روی سدها

7-1 ) تعیین قابلیت لرزهخیزی و تحلیل خطر زلزله ساختگاه سدخاکی توزانلو درگز

۷٫۱٫۱ چکیده ۵۱۳
۷٫۱٫۲ مقدمه ۵۱۳
۷٫۱٫۳ شرح ۵۱۳
۷٫۱٫۴ لرزهزمینساخت منطقه ۵۱۴
۷٫۱٫۵ زمینلرزههای تاریخی ۵۱۷
۷٫۱٫۶ زمینلرزههای دستگاهی ۵۱۷
۷٫۱٫۷ تحلیل خطر زمینلرزه ۵۱۷
۷٫۱٫۸ رابطه بزرگی و فراوانی زمینلرزهها در منطقه ۵۱۸
۷٫۱٫۹ محاسبه دوره بازگشت زلزله به روش گوتنبرگ-ریشتر ۵۱۹
۷٫۱٫۱۰ برآورد بیشینه بزرگی زلزله در محل طرح ۵۱۹
۷٫۱٫۱۱ برآورد بیشینه شتاب افقی زمین ناشی از زلزله در محل طرح ۵۲۰
۷٫۱٫۱۲ برآورد بیشینه سرعت حرکت افقی زمین ناشی از زلزله در محل طرح ۵۲۱
۷٫۱٫۱۳ برآورد بیشینه جابجائی افقی زمین در محل طرح ۵۲۲
۷٫۱٫۱۴ تحلیل خطر زمینلرزه با استفاده از نقشه ۵۲۳
۷٫۱٫۱۵ نتیجهگیری و پیشنهادات ۵۲۴
۷٫۱٫۱۶ منابع ۵۲۵
۷٫۱٫۱۷ ABSTRACT ۵۲۵

7-2 ) لرزه خیزی و برآورد خطر زمی نلرزه در ساختگاه سد آلان

۷٫۲٫۱ چکیده ۵۲۶
۷٫۲٫۲ ABSTRACT ۵۲۶
۷٫۲٫۳ مقدمه ۵۲۷
۷٫۲٫۴ ویژگی های زمین شناسی ۵۲۷
۷٫۲٫۵ موقعیت جغرافیایی طرح ۵۲۷
۷٫۲٫۶ زمین ساخت و لرزه زمین ساخت ۵۲۸
۷٫۲٫۷ تهیه فهرست زمی نلرزه ها و تکمیل بزرگا ۵۲۹
۷٫۲٫۸ برآورد خطر زمین لرزه با استفاده از روشهای تجربی-آماری ۵۳۰
۷٫۲٫۹ برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین ۵۳۲
۷٫۲٫۱۰ برآورد خطر زمی نلرزه به روش قطعی ۵۳۲
۷٫۲٫۱۱ برآورد خطر زمی نلرزه به روش احتمالاتی ۵۳۳
۷٫۲٫۱۲ تابع توزیع چگالی احتمال بزرگا ۵۳۳
۷٫۲٫۱۳ معرفی سطوح طراحی ۵۳۴
۷٫۲٫۱۴ برآورد شتاب قائم ۵۳۴
۷٫۲٫۱۵ جمع بندی و نتیج هگیری ۵۳۵
۷٫۲٫۱۶ تشکر و قدردانی ۵۳۵
۷٫۲٫۱۷ منابع ۵۳۶

قسمت هایی از فصل هشتم ارزیابی نرم افزاری خطر لرزه ای

فلات ایران سرزمین لرزه خیزی است که به طور متوسط هر ۵ سال یکبار یک زلزله مخرب در آن روی می دهد. در ا ین میان شمال غرب ایران که در محل تلاقی دو ایا لت لرزه زمین ساختی البرز و زاگرس نیز میباشد(میرزائی و همکاران ، ۱۳۸۱ ) بسیار حائز اهمیت است زیرا که این منطقه در گذشته بارها زمین لرزه ها ی ویرانگری را تجربه کرده است . همچنین وجود گسلهای لرزه زای بسیاری در این منطق ه اثبات شده است که برخی از آنها مسبب زمین لرزه های مهیبی بوده اند. با توجه به تراکم جمعیت و وجود شهرهای مهمی مثل تبریز، اردبیل و ارومیه که از جمله قطبهای مهم صنعتی و اقتصادی کشور محسوب میشوند در این تحقیق بر آن شدیم که منطقه شمال غرب ایران را از نظر لرزه خیزی مطالعه نموده و میزان شتاب زمین حاصل از این زمین لرزه احتمالی را در نقاط مختلف تعیین نمائیم . گرچه در منطقه شمال غرب ایران مطالعات لرزه خیزی بسیاری انجام گرفته تدوین آئین نامه های جدید نیازمند تحلیل خطر قابل اطمینان میباشد .در مطالعات پیشین از نرم افزار های قابل دسترس برای عموم استفاده شده که همگی قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی کد نویسی شده اند در حالیکه یکی از نقاط قوت این تحقیق استفاده از یک نرم افزار جدید صنعتی است که در سال ۲۰۰۹ کد نویسی شده و توسط مجریان طرح خریداری شده است و نقاط ضعف نرم افزارهای قبلی را پوشش میدهد (به عنوان مثال پارامترهایی همچون عمق سایزموژنیک را لحاظ کرده، از روابط کاهندگی به صورت مستقیم استفاده می کند و کلیه سطح چشمه لرزه ای ر ا به صورت شبکه بندی در محاسبات در نظر میگیرد).

فهرست کامل فصل هشتم ارزیابی نرم افزاری خطر لرزه ای

8-1 ) ارزیابی خطر لرزه ای در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از نرم افزار EZ-FRISK(روش احتمالی)

۸٫۱٫۱ چکیده ۵۳۷
۸٫۱٫۲ ABSTRACT ۵۳۸
۸٫۱٫۳ مقدمه ۵۳۸
۸٫۱٫۴ جایگاه تکتونیکی منطقه ۵۳۸
۸٫۱٫۵ جایگاه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ۵۴۰
۸٫۱٫۶ منطقه سلطانیه میشو ۵۴۰
۸٫۱٫۷ منطقه جنوب دریای خزر ۵۴۱
۸٫۱٫۸ گسل سلماس ۵۴۲
۸٫۱٫۹ گسل های مهم شمال غرب ایران ۵۴۲
۸٫۱٫۱۰ لرزه خیزی منطقه شمال غرب ایران ۵۴۴
۸٫۱٫۱۱ حذف رویداد های وابسته ۵۴۴
۸٫۱٫۱۲ محاسبه بزرگای کامل کاتالوگ ۵۴۵
۸٫۱٫۱۳ چشمه های بالقوه زمین لرزه ۵۴۶
۸٫۱٫۱۴ پارامترهای زلزله خیزی در ایالت لرزه زمین ساختی ۵۴۷
۸٫۱٫۱۵ بحث و نتیجه گیری ۵۵۲
۸٫۱٫۱۶ نتایج تحلیل خطر ۵۵۲
۸٫۱٫۱۷ منابع ۵۵۳

8-2 ) کارگاه آموزشی مبانی تحلیل خطرلرزه ای با نرم افزار EZFRISK

۸٫۲٫۱ مراحل تحلیل خطر لرزه ای ۵۵۶
۸٫۲٫۲ روشهای تحلیل خطر لرزه ای ۵۵۷
۸٫۲٫۳ مراحل تحلیل خطر لرزه ای تعینی ۵۵۸
۸٫۲٫۴ مراحل تحلیل خطر لرزه ای به روش تعینی ۵۵۹
۸٫۲٫۵ تعیین شدت زمین لرزه برای هر گسل ۵۶۲
۸٫۲٫۶ انتخاب رابطه کاهندگی مناسب ۵۶۴
۸٫۲٫۷ پارامترهای رابطه BOORE PGA ۵۶۵
۸٫۲٫۸ مراحل تحیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی ۵۶۸
۸٫۲٫۹ مراحل تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی ۵۶۹

قسمت هایی از فصل نهم تحلیل خطر زلزله برای مدیریت شهری

یکی از عمده ترین مسائل و مشکلاتی که بیشتر کلانشهرهای جهان با آن دست به گریبانند، مخاطرات طبیعی است و زلزله به عنوان یکی از فاجعهبارترین انواع آنها؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه است . با توجه به این موضوع مدیریت جامع حوادث؛ بخصوص زمین لرزه با بهکارگیری بانک های اطلاع اتی جامع، دقیق و بهنگام و سیستم های و کارمانیا خطر گامی مؤثر برای ارزیابی خطرهای بالقوه و GIS سخت افزاری مدرن و پرسرعت و نرمافزارهایی: همچون نجات جان انسانها خواهد بود. مقاله حاضر با توجه به زلزلهخیز بودن شهر کرمان و وجود گسل های فعال متعدد در اطراف شهر، به بررسی آسیبپذیری انواع کاربریهای ناحیه عملیاتی ۱۳ میپردازد. در این بررسی، با استفاده از نرمافزار میزان خسارت کاربریها و تعداد تلفات انسانی محاسبه میشود و در ادامه ، کارایی انواع مراکز ،GIS کارمانیا خطر و واکنش اضطراری موجود در این ناحیه ارزیابی میشود. ناحیه ۱۳ شامل بافت قدیم شهر کرمان است که از انواع مراکز واکنش اضطراری یک مرکز آتشنشانی، ۱۴ مرکز درمانی و ۱۰ مرکز نیروی انتظامی در این ناحیه وجود دارد. با بررسی۶ ریشتری گسل کوهبنان در نرم افزار کارمانیا خطر، ب هغیر از ۷ / گزارشها و نقشههای آسیبپذیری سناریوی زلزله ۳بیمارستان، بقیه مراکز واکنش اضطراری غیر قابل استفاده خواهند شد و همچنین، با توجه به جمعیت بیش از ۲۸ هزار نفر ساکن در ناحیه، فضای باز کافی برای اسکان اضطراری و موقت و برپایی مراکز امدادی وجود ندارد و بزرگترین مشکل این ناحیه وجود خانههای قدیمی و معابر پرپیچ و خم و کم عرض است که روند امدادرسانی با مشکل و تأخیر مواجه و این به افزایش تلفات منجر خواهد شد.

فهرست کامل فصل نهم تحلیل خطر زلزله برای مدیریت شهری

9-1 ) طراحی و کاربرد مد لهای فضا یی ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری لرزه ای دربرنامه ریزی ومدیریت شهری

۹٫۱٫۱ چکیده ۵۸۴
۹٫۱٫۲ مقدمه ۵۸۴
۹٫۱٫۳ پرس شهای تحقیق ۵۸۵
۹٫۱٫۴ طرح مسئله و ضرورت پژوهش ۵۸۵
۹٫۱٫۵ چارچوب نظری ۵۸۶
۹٫۱٫۶ اهداف ۵۸۶
۹٫۱٫۷ مروری بر تعاریف و مفاهیم پایه ۵۸۶
۹٫۱٫۸ روابط آسی بپذیری ۵۸۷
۹٫۱٫۹ مدل تحلیلی ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ۵۸۸
۹٫۱٫۱۰ شاخص های ارزیابی آسی بپذیری ۵۸۸
۹٫۱٫۱۱ شاخص های سازه ای ۵۸۸
۹٫۱٫۱۲ شاخ صهای برنامه ریزی ۵۸۹
۹٫۱٫۱۳ همجواری کاربر یها ۵۹۰
۹٫۱٫۱۴ بررسی میزان سازگاری زمین با کاربری آن ۵۹۰
۹٫۱٫۱۵ تأسیسات زیربنا یی ۵۹۰
۹٫۱٫۱۶ ارزیابی آسیب پذیری لرز های دو محدودۀ انتخابی درون منطقه ۱۴ تهران ۵۹۱
۹٫۱٫۱۷ معرفی سناریو فرضی زلزله ۵۹۱
۹٫۱٫۱۸ ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری سازه ای ۵۹۲
۹٫۱٫۱۹ ارزیابی آسی بپذیری انسانی ۵۹۳
۹٫۱٫۲۰ ارزیابی میزان آسی بپذیری انسانی پلاک های ساختمانی ۵۹۴
۹٫۱٫۲۱ برآورد تلفات انسانی در دو حالت بدون امدادرسانی و امدادرسانی کامل ۵۹۴
۹٫۱٫۲۲ نتیج هگیری ۵۹۶
۹٫۱٫۲۳ نتایج کلان ۵۹۶
۹٫۱٫۲۴ نتایج خرد ۵۹۷
۹٫۱٫۲۵ کتا بنامه ۵۹۷

9-2 ) تحلیلی بر آسیبپذیری لرزهای و شبیهسازی آن در مدیریت بحران

۹٫۲٫۱ چکیده ۶۰۰
۹٫۲٫۲ مقدمه ۶۰۰
۹٫۲٫۳ دادهها و روش پژوهش ۶۰۲
۹٫۲٫۴ محدوده مورد مطالعه ۶۰۲
۹٫۲٫۵ ارزیابی خطر زمینلرزه در شهر کرمان ۶۰۳
۹٫۲٫۶ تهیه نقشه خطر لرزهای شهر کرمان ۶۰۵
۹٫۲٫۷ ارزیابی آسیبپذیری لرزهای شهر کرمان ۶۰۶
۹٫۲٫۸ آسیبپذیری سازهها ۶۰۶
۹٫۲٫۹ آسیبپذیری جمعیت ۶۰۷
۹٫۲٫۱۰ یافتههای پژوهش ۶۰۷
۹٫۲٫۱۱ بررسی نتایج آسیبپذیریهای لرزهای برای ناحیه ۱۳ شهر ۶۰۷
۹٫۲٫۱۲ آسیبپذیری سازهای ناحیه۱۳ ۶۰۷
۹٫۲٫۱۳ آسیبپذیری جمعیتی ناحیه۱۳ ۶۰۹
۹٫۲٫۱۴ مدیریت بحران ۶۱۱
۹٫۲٫۱۵ توزیع امکانات واکنش اضطراری ۶۱۲
۹٫۲٫۱۶ اسکان اضطراری و تخلیه امن ۶۱۳
۹٫۲٫۱۷ نتیجهگیری ۶۱۴
۹٫۲٫۱۸ منابع ۶۱۵

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه