50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تحلیل خطر لرزه ای

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل خطر لرزه ای است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • فصل اول تحلیل خطر لرزه ای
  • فصل دوم تحلیل خطر لرزه ای در مناطق مختلف
  • فصل سوم تحلیل خطر لرزه ای بر اساس GIS
  • فصل چهارم تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای
  • فصل پنجم تحلیل خطر لرزه ای با طیف یکنواخت
  • فصل ششم تحلیل خطر لرزه ای به روش قطعی
  • در فصل هفتم تحلیل خطر زلزله بر روی سدها
  • در فصل هشتم ارزیابی نرم افزاری خطر لرزه ای
  • در فصل نهم تحلیل خطر زلزله برای مدیریت شهری

افزایش خسارت های ناشی از زلزله وتعداد زیاد تلفات جانی و مالی بدلیل ضعف در ساخت و ساز سازه ها، بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خسارتها و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه‌ای مرتبط با آن نقش مهمی را برای توسعه جوامع در مناطق زلزله خیز ایفا می‌کند. با استفاده از تحلیل خطر، می توان در مورد صدمات مالی و جانی ناشی از زمین‌لرزه ها و آسیب‌پذیری سازه‌ها، تاسیسات، برآوردهای احتمالاتی انجام داد ودر نتیجه قبل از ساخت سازه ها محل مناسب را انتخاب نمود و یا طراحی سازه از لحاظ مقاومت را متناسب با محل انجام داد.
بیش از60 درصد جمعیت جهان در شهرهاي بزرگ که کمتر از 4 درصد کل کره زمین را در بر می گیرد، زندگی می کنند. تراکم بیش از حد جمعیت، دارایی ها، تاسیسات زیربنایی و منابع تولیدي و خدماتی در کلان شهرها باعث آسیب پذیر شدن تعداد انبوهی از شهرنشینان در مقابل سوانح گردیده است. سوانح طبیعی( بویژه زلزله) که اغلب خاموش و در عین حال عین حال بالقوه مستعد ایجاد آسیب هستند، همه شهرهاي جهان را تهدید میکند زلزله می تواند در مدت زمان کوتاهی خسارات و تلفات بسیار گستردهاي بر جاي بگذارد. آنچه که از این پدیده یک فاجعه می سازد. عدم پیشگیري از تأثیر آن و عدم آمادگی جهت پاسخ مناسب به آن است. تحلیل لرزهاي زیر مجموعهاي از تحلیل سازه ها و بطور کلی محاسبه پاسخ یک سازه ساختمانی (یا سازه هاي غیر ساختمانی مانند پل و…) در برابر زمین لرزه است.

قسمت هایی از فصل اول تحلیل خطر لرزه ای

بیش از60 درصد جمعیت جهان در شهرهاي بزرگ که کمتر از 4 درصد کل کره زمین را در بر می گیرد، زندگی می کنند. تراکم بیش از حد جمعیت، دارایی ها، تاسیسات زیربنایی و منابع تولیدي و خدماتی در کلان شهرها باعث آسیب پذیر شدن تعداد انبوهی از شهرنشینان در مقابل سوانح گردیده است. سوانح طبیعی( بویژه زلزله) که اغلب خاموش و در عین حال عین حال بالقوه مستعد ایجاد آسیب هستند، همه شهرهاي جهان را تهدید میکند زلزله می تواند در مدت زمان کوتاهی خسارات و تلفات بسیار گستردهاي بر جاي بگذارد. آنچه که از این پدیده یک فاجعه می سازد. عدم پیشگیري از تأثیر آن و عدم آمادگی جهت پاسخ مناسب به آن است. تحلیل لرزهاي زیر مجموعهاي از تحلیل سازه ها و بطور کلی محاسبه پاسخ یک سازه ساختمانی (یا سازه هاي غیر ساختمانی مانند پل و…) در برابر زمین لرزه است.

فهرست کامل فصل اول تحلیل خطر لرزه ای

1-1 ) مقدمه ای بر جنبش شدید زمین وتحلیل خطر زلزله

1.1.1 جنبش شدید زمین 3
1.1.2 اندازه گیری جنبش شدید زمین 4
1.1.3 پردازش جنبش شدید زمین 5
1.1.4 داده های ثبت شده(رکورد) جنبش شدید زمین 6
1.1.5 پارمترهای جنبش زمین 7
1.1.6 متغیهرای مربوط به دامنه حرکات زمین 8
1.1.7 متغیرهای مبوط به دامنه حرکات زمین 9
1.1.8 متغیرهای مربوط به دامنه حرکات زمین 10
1.1.9 متغیرهای مربوط به محتوای فرکانسی حرکات زمین 11
1.1.10 متغیرهای مربوط به محتوای فرکانسی حرکات زمین 12
1.1.11 متغیرهای مربوط به محتوای فرکانسی حرکات زمین 13
1.1.12 متغير هاي مربوط به محتواي فركانسي حركات زمين 14
1.1.13 متغيرهاي مربوط به مدت دوام حركات زمين 18
1.1.14 تحليل خطر زمين لرزه 21
1.1.15 سرچشمه هاي خطر لرزه اي 23
1.1.16تحليل خطر زمين لرزه 27
1.1.17 تحليل خطر زمين لرزه به روش تعيني 28
1.1.18 تحليل خطر زمين لرزه به روش احتمالاتي 31
1.1.19 نقشه هاي خطر زلزله 35
1.1.20 سطوح خطر زلزله در آئين نامه 2800 ايران 38
1.1.21 نقشه هاي خطر زلزله 39

1-2 ) تحلیل خطر لرزه اي

1.2.1چکیده 40
1.2.2مقدمه 41
1.2.3 بیان مسئله 41
1.2.4 اهمیت و ضرورت تحقیق 41
1.2.5 تاریخچه تحلیل خطر لرزه اي 42
1.2.6 انواع تحلیل خطر لرزه اي 46
1.2.7 تحلیل خطر تعینی 46
1.2.8 تحلیل خطر 47
1.2.9 بحث ونتیجه گیری 47
1.2.10 منابع 48

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه تحلیل خطر لرزه ای معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل خطر لرزه ای در مناطق مختلف

افزایش خسارت های ناشی از زلزله وتعداد زیاد تلفات جانی و مالی بدلیل ضعف در ساخت و ساز سازه ها، بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خسارتها و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه‌ای مرتبط با آن نقش مهمی را برای توسعه جوامع در مناطق زلزله خیز ایفا می‌کند. با استفاده از تحلیل خطر، می توان در مورد صدمات مالی و جانی ناشی از زمین‌لرزه ها و آسیب‌پذیری سازه‌ها، تاسیسات، برآوردهای احتمالاتی انجام داد ودر نتیجه قبل از ساخت سازه ها محل مناسب را انتخاب نمود و یا طراحی سازه از لحاظ مقاومت را متناسب با محل انجام داد. با مطالعه شرایط زمین منطقه و بر اساس طبقه بندی شهر قم به نوع خاک، ضخامت لایه ، سرعت و عمق موج برشی، سنگ بستر لرزه ای شهر قم به پنج منطقه مجزا تقسیم می شود و با استفاده از تعیین چشمه های لرزه ای و پارامترهای حركت نيرومند زمين برای دوره بازگشت های مختلف می توان به تحلیل خطر لرزه ای پرداخت. در تحقیق حاضر با استفاده از دو روش قطعی واحتمالاتی به پهنه بندی خطر لرزه ای در استان قم که در ایالت های ایران مرکزی قرار دارد.

فهرست کامل فصل دوم تحلیل خطر لرزه ای در مناطق مختلف

2-1) تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

2.1.1 کلیات وساختار زمین 64
2.1.1.1 عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین 64
2.1.1.2 ویژگیهاي چشمه هاي لرزه زا 65
2.1.1.3 ویژگیهاي شرایط ژئوتکنیک لرزه اي ساختگاهی برجنبش نیرومند زمین 67
2.1.1.4 ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزي منطقه 68
2.1.1.5 تکتونیک صفحات 68
2.1.1.6 ایالتهاي لرزه زمینساختی ایران 68
2.1.1.7 ایالت لرزه زمینساختی البرز- آذربایجان 70
2.1.1.8 ایالت لرزه زمینساختی كپه داغ 72
2.1.1.9 ایالت زمین لرزه ساختی زاگرس 73
2.1.1.10 ایالت لرزه زمین ساختی مکران 74
2.1.2 مبانی تحلیل خطر زلزله 76
2.1.2.1 مقدمه 77
2.1.2.2 زلزله 78
2.1.2.3 هدف گزارش 78
2.1.2.4 محاسبه قدرت زمین لرزه 78
2.1.2.5 تفاوت EARTHQUAKE HAZARD و EARTHQUAKE RISK 79
2.1.2.6 چشمه نقطه اي 80
2.1.2.7 چشمه خطی 81
2.1.2.8 چشمه پهنه ای یاسطحی 81
2.1.2.9 گسل ها 81
2.1.2.10 تحلیل خطر زمین لرزه 83
2.1.2.11 تعریف تحلیل خطر لرزه اي 83
2.1.2.12 سطوح خطر زلزله 83
2.1.2.13 مطالعات لرزه زمین ساخت 84
2.1.2.14 برآورد پارامترهاي لرزه خیزي 85
2.1.2.15 برآورد پارامترهاي جنبش نیرومند زمین 85
2.1.2.16 خطرزائی 87
2.1.3 پهنه بندي لرزه اي 88
2.1.3.1 پهنه بندي لرزه اي 89
2.1.3.2 بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها 91
2.1.3.3 اولویت بندي عوامل موثر 91
2.1.3.4 تهیه نقشه پراكنش زمین لغزش ها 91
2.1.3.5 روش هاي پهنه بندي لرزه اي 92
2.1.3.6 پهنه بندي لرزه اي به روش تعیینی 93
2.1.3.7 داده هاي قرن بیستم 93
2.1.3.8 داده هاي تاریخی 94
2.1.3.9 محاسبه بزرگاي پتانسیل چشمه از طریق روابط ارائه شده كه براساس طول موثر گسل می باشد 94
2.1.3.10 شناسائی چشمه هاي لرزه زا 96
2.1.3.11 انواع فاصله هاي چشمه هاي لرزه زا تا سایت 96
2.1.3.12 عیین زمین لرزه كنترلی براي پارامترهاي جنبش زمین 97
2.1.3.13 تخمین شدت زلزله بر اساس طول گسل 98
2.1.3.14 تخمین شدت زلزله بر اساس مساحت گسل 99
2.1.3.15 انتخاب روابط كاهندگی براي پارامترهاي جنبش زمین 99
2.1.3.16 رابطه كاهندگی 99
2.1.3.17 تعریف كاهندگی به زبان ساده 99
2.1.3.18 كاربرد رابطه كاهندگی 99
2.1.3.19 متغییر هاي موثر بر روابط كاهندگی 100
2.1.3.20 انواع روابط كاهندگی 100
2.1.3.21 انتخاب روابط كاهنده 111
2.1.3.22 محاسبه پارامترهاي طراحی جنبش زمین 1111
2.1.3.23 پهنه بندي لرزه اي به روش احتمالاتی 112
2.1.3.24 شناسایی منابع لرزه اي و بررسی لرزه خیزي منطقه 112
2.1.3.25 محاسبه رابطه بین فراوانی زلزله ها و بزرگاي آنها ) توزیع بزرگا و محاسبه متوسط میزان رخ دادن زمین لرزه ها)،محاسبه چگالی وتوزیع احتمال 113
2.1.3.26 انتخاب رابطه كاهندگی 113
2.1.3.27 محاسبه و بدست آوردن منحنی خطر لرزه اي سایت مورد نظر 114
2.1.3.28 فرضیات در روش PSHA 114
2.1.3.29 نقشه هاي خطر زلزله 116
2.1.3.30 برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده 117
2.1.3.31 تعیین سرچشمه هاي لرزه زا 119
2.1.3.32 عدم قطعیت فاصله اي 119
2.1.3.33 عدم قطعیت در اندازه 121
2.1.3.34 تعیین پارامترهاي لرزهخیزي 122
2.1.3.35 انواع مختلف بزرگاهاي زلزله 122
2.1.3.36 یکنواخت سازي فهرست نامه زمین لرزه ها 124
2.1.3.37 ضریب لرزه خیزي 125
2.1.3.38 روش تخمین بزرگترین احتمال 125
2.1.3.39 روشKIJKO 126
2.1.3.40 تخمین B به روش کیجکو 127
2.1.3.41 تخمین Y (آهنگ رویداد سالیانه برای بزرگای سطحی) 129
2.1.3.41 تخمین 𝑴𝑴𝑨𝑿 130
2.1.3.42 پارامتر هاي لرزه خیزي در چشمه هاي بالقوه زمینلرزه 131
2.1.3.43 نرخ رویداد متوسط سالانه زمینلرزه ها در چشمه هاي بالقوه زمینلرزه 131
2.1.3.44 تابع توزیع احتمال زمین لرزه ها 132
2.1.3.45 محاسبه پارمتر لرزه خیزی V یا میزان متوسط رخ داد زمین لرزه 13
2.1.3.46 دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله 133
2.1.3.47 مفهوم ریسک وقوع زلزله 134
2.1.3.48 تابع توزیع فضایی 135
2.1.3.49 عوامل كنترل كننده موثر 135
2.1.3.50 میزان اطمینان از چشمه بالقوه زمینلرزه تعیین شده 135
2.1.3.51 جایگاه تکنونیکی چشمه بالقوه زمینلرزه 136
2.1.3.52 عناصر ساختاري 136
2.1.3.53 خصوصیات فعالیت لرزه اي 136
2.1.4 تحلیل خطر منطقه قم 137
2.1.4.1 چکیده 139
2.1.4.2 مقدمه 139
2.1.4.3 هدف از اجراء 141
2.1.4.4 توجیه ضرورت انجام طرح 141
2.1.4.5 زمین ریخت شناختی 142
2.1.4.6 چینه شناسی واحدهاي سنگی منطقه مورد مطالعه 144
2.1.4.7 وضعیت خطرپذیزي لرزه اي استان قم 145
2.1.4.8 ساختارهاي منطقه مورد مطالعه 145
2.1.4.9 گسلهاي فعال اصلی منطقه 146
2.1.4.10 مشخصات گسل هاي فعال منطقه 162
2.1.4.11 بررسی بزرگاي زلزله 164
2.1.4.12 تخمین ماكزیمم شتاب زمین 166
2.1.4.13 پارامترهای اندازه گیری PARAMETERS SCALING 168
2.1.4.14 گزارش زمینلرزه هاي مهم رخ داده 168
2.1.4.15 زمینلرزههاي دستگاهی 169
2.1.4.16 توزیع سطحی رومركز زلزله 170
2.1.4.17 چگونگی توزیع زمانی زمینلرزهها 171
2.1.4.18 توزیع بزرگاي زمینلرزهها 172
2.1.4.19 محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش گوتنبرگ – ریشتر 173
2.1.4.20 محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش كیجکو – سلول 174
2.1.4.21 برآورد دوره بازگشت زمین به روش كیجکو 175
2.1.4.22 محاسبه، دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله 176
2.1.4.23 محاسبه دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه 176
2.1.4.24 محاسبه دوره بازگشت زلزله در استان 178
2.1.4.25 تحلیل خطر قم به روش احتمالاتی 179
2.1.4.26 نمودار مربوط به حداكثر شتاب زمین 179
2.1.4.27 بر آورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده 181
2.1.4.28 مشخصات گسل هاي فعال منطقه 181
2.1.4.29 بررسی بزرگاي زلزله 183
2.1.4.30 تخمین شدت زلزله براساس طول چشمه و ماكزیمم شتاب زمین 184
2.1.4.31 نقشه هاي مربوط به حداكثر شتاب زمین 186
2.1.4.32 مقایسه نتایج 187
2.1.4.33 احتمال وقوع زلزله بر حسب دوره بازگشت در استان 189
2.1.4.34 سرعت موج برشی 190
2.1.4.35 طبقه بندي زمین 190
2.1.4.36 پهنه بندي خطر زمین لغزش محدوده قم به روش قضاوت مهندسی 199
2.1.4.37 چکیده 199
2.1.4.38 مقدمه 199
2.1.4.39 خصوصیات عمومی منطقه مورد مطالعه از نظر وجود عوامل زمین لغزش 199
2.1.4.40 روش انجام مطالعات 201
2.1.4.41 روش تهیه نقشه پهنه بندي خطر زمین لغزش 202
2.1.4.42 تعیین طیف پاسخ شتاب زمین لرزه در ساختگاه 206
2.1.4.43 چکیده 206
2.1.4.44 طیف پاسخ 206
2.1.4.45 طیف پاسخ شتاب جنبش زمین به روش احتمالاتی 206
2.1.5 نتیجه گیري 208
2.1.5.1 مقدمه 209
2.1.5.2 نتیجه گیري 209
2.1.5.3 پیشنهادات 211
2.1.5.4 منابع فارسی 212
2.1.5.5 پیوست 215
2.1.5.6 ABSTRACT 278

2-2 ) هندسه فرکتالی گسلها و لرزهخیزي در جنوب شرق ایران

2.2.1 چکیده 280
2.2.2 مقدمه 280
2.2.3 بزرگترین گسلهاي منطقه 281
2.2.4 پیشینه تحقیق 282
2.2.5 روش تحقیق 282
2.2.6 بحث ونتایج 283
2.2.7 احتمال هندسی سیستم گسلی 283
2.2.8 بعد فرکتالی و لرزه زمین ساخت 284
2.2.9 بحث و نتیجه گیري 285
2.2.10 منابع و مراجع 286

2-3 ) تحليل خطر زلزله به منظور تعيين شتاب حداكثر زمين در شهرستان بندرانزلی وحومه

2.3 مقدمه 301
2.3.1 پیشگفتار 302
2.3.2 پدیده زمین لرزه 302
2.3.3 علل وقوع زمين لرزه 302
2.3.4 پيامدهاي ناشي از وقوع زمين لرزه 303
2.3.5 مناطق لرزه خيز جهان 303
2.3.6 وضعيت لرزه خيزي پهنه ايران 304
2.3.7 تحليل خطر زلزله 305

2-4 ) بررسي لرزه زمينساخت و لرزه خيزي در نوشهر و تعيين مناطق پتانسيل خطر بالا

2.4.1 چکیده 307
2.4.2 ABSTRACT 307
2.4.3 مقدمه 308
2.4.4 روش مورد مطالعه 308
2.4.5 چشمه هاي لرزه اي 309
2.4.6 پيكربندي چشمه های بالقوه زمینلرزه 309
2.4.7 هندسه چشمه زمينلرزه 310
2.4.8 طول گسيختگي سطحي 310
2.4.9 رابطه بزرگي زمي نلرزه بر حسب طول گسیختگی سطحی 310
2.4.10 پهناي فروشيب و شيب گسل 310
2.4.11 پهنای وزن چشمه 310
2.4.12 توانمندي لرزه خيزي گسل هاي منطقه مورد مطالعه 310
2.4.13 برآورد سرعت، شتاب و جابجاشدگي افقي 311
2.4.14 خطواره هاي مغناطيسي 312
2.4.15 پهنه بندي خطر زمين لرزه براي گستره نوشهر 312
2.4.16 نتيجه گيري 312
2.4.17 تشكر و قدرداني 313
2.4.18 منابع 318

2-5 ) مطالعه خطر زمين لرزه در محدوده جزيره خارك

2.5.1 چکیده 320
2.5.2 ABSTRACT 320
2.5.3 مقدمه 321
2.5.4 موقعيت جغرافيايي منطقه 321
3.5.5 چينه شناسي منطقه 321
2.5.6 لرزه زمين ساخت منطقه 321
2.5.7 گسل هاي فعال اطراف منطقه 322
2.5.8 پارامترهای اندازه گیری 322
2.5.9 تعيين چشمه هاي بالقوه زمينلرزه 324
2.5.10 محاسبه پارامترهاي لرزه خيزي 324
2.5.11 رابطه هاي كاهندگي 325
2.5.12 برآورد خطر زمينلرزه به روش قطعي DETERMINISTIC APPROACH 325
2.5.13 برآورد خطر زمينلرزه به روش احتمال انديشانه درگستره طرح 326
2.5.14 نتيجه گيري 326
2.5.15 پيشنهادات 326
2.5.16 منابع 326

2-6 ) تحليل ميزان ريسك پذيري سكونتگاه هاي شهري استان لرستان از خطر زلزله

2.6.1 چکیده 328
2.6.2 مقدمه 329
2.6.3 مسألة پژوهش 329
2.6.4 اهداف پژوهش 330
2.6.5 مواد و رو شها 330
2.6.6 پيشينة پژوهش 330
2.6.7 بحث و نتايج 331
2.6.8 تحليل تراكم و پراكنش جمعيت استان لرستان 333
2.6.9 الگوي پراكنش جمعيت شهري استان 333
2.6.10 تعيين جمعيت شهري ريسك پذير 337
2.6.11 نتيجهگيري 339
2.6.12 منابع وماخذ 340

2-7 ) تحليل خطر لرزه ای جنوب شرق ایران

2.7.1 چکیده 342
2.7.2 ABSTRACT 342
2.7.3 مقدمه 343
2.7.4 بحث 344
2.7.5 برآورد خطر لرزه ای به روشتجربی – آماری 345
2.7.6 بر آورد خطر لرزه ای به روشاحتمالاتی 347
2.7.7 نتيجه گيري 350
2.7.8 REFERENCES 350

2-8 ) تحلیل خطر لرزه اي نواحی صنعتی اطراف شهر عسلویه

2.8.1 چکیده 532
2.8.2 مقدمه 353
2.8.3 پيشينه تحقيق 353
2.8.4 موقعيت جغرافيايي منطقه 354
2.8.5 چينه شناسي منطقه 354
2.8.6 لرزه زمين ساخت منطقه 354
2.8.7 گس لهاي فعال اطراف منطقه 354
2.8.8 پارامترهاي اندازه گيري 356
2.8.9 تعيين چشمههاي بالقوه زمي نلرزه 358
2.8.10 محاسبه پارامترهاي لرز هخيزي 359
2.8.11 روابط كاهندگي 360
2.8.12 برآورد خطر زمي نلرزه به روش احتمالي و تهيه نقش ههاي هم شتاب ميانگين در گستره طرح 360
2.8.13 نتيجه 362
2.8.14 سپاسگزاري 362
2.8.15 منابع 363

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل خطر لرزه ای بر اساس GIS

از تلفيق نقش ههاي دوره چيره ميكروترمور و نوع رسوبات در سيستم GIS نقشه ريزپهنه بندي ميزان تشديد جنبش نيرومند زمين در شهر كرمان و مناطق اطراف تهيه شد كه با توجه به ستبراي زياد رسوبات سست جوان در محدوده اين شهر و تشديد ناشي از آنها به 5/ 10 مرکالي اصلاح شده ) X+ MMI ( هم خواهد رسيد. بر اساس نقشه خطر به دست آمده از شهر کرمان )نقشه ريزپهن هبندي ميزان تشديد جنبش زمين( ميزان خطر در بخش هاي مرکزي، باختري و همچنين بخش هايي از جنوب شهر به شدت افزايش مي يابد که ساز ههاي موجود در اين بخش ها در اثر زلزله احتمالي به شدت ويران خواهند شد.

فهرست کامل فصل سوم تحلیل خطر لرزه ای بر اساس GIS

3-1 ) تحليل خطر لرز هاي شهر کرمان با تأکيد بر کاربرد GIS در ریزپهنه بندی مقدماتی درجه2

3.1.1 چکیده 365
3.1.2 مقدمه 365
3.1.3 زمین شناسی 365
3.1.4 ارزيابي خطر زمي نلرزه 365
3.1.5 ريز پهنه بندي درجه 2 شهر کرمان 366
3.1.6 خطر حرکات دامن هاي 366
3.1.7 خطر روانگرايي 366
3.1.8 جنبش زمين 367
3.1.9 نتيج هگيري 368
3.1.10 سپاسگزاري 368
3.1.11 کتابنگاري 371
3.1.12 REFERENCES 372

3-2 ) تحليل خطر لرز هاي شهر کرمان با تأکيد بر کاربرد GIS در ریزپهنه بندی مقدماتی درجه2

3.2.1 چکیده 373
3.2.2 مقدمه 373
3.2.3 زمي نشناسي 373
3.2.4 ارزيابي خطر زمي نلرزه 373
3.2.5 ريز پهنه بندي درجه 2 شهر کرمان 374
3.2.6 خطر حرکات دامنه ای 374
3.2.7 خطر روانگرايي 374
3.2.8 جنبش زمين 375
3.2.9 نتيج هگيري 376
3.2.10 سپاسگزاري 376
3.2.11 کتابنگاري 379
3.2.12 REFERENCES 380

3-3 ) ارزیابی خطر زمین لرزه در حوزه ی شهری ایذه با استفاده از مدلهای چند معیاری AHP و WLC در محیط GIS

3.3.1 چکیده 381
3.3.2 ABSTRACT 381
3.3.3. از مقدمه 382
3.3.4 مواد و رو شها 383
3.3.5 محدود ه ی مورد مطالعه 383
3.3.6 مدل ها 384
3.3.7 مدل ترکیب خطی وزن دار 384
3.3.8 معیارهای ارزیابی و استانداردسازی معیارها به روش فازی 384
3.3.9 مدل تحلیل سلسل همراتبی 385
3.3.10 بحث و یافت هها 385
3.3.11 محاسب هی وزن یا مقدار اثربخشی هر یک از معیارهای موثر درزمین لرزه 385
3.3.12 ایجاد ماتریس مقایسه ی دوتایی 385
3.3.13 تحلیل هر یک از عوامل به کار برده شده در پهنه بندی خطر زمین لرزه 385
3.3.14 نتیجه گیری 387
3.3.15 پی نوشت 388
3.3.16 منابع 388

قسمت هایی از فصل چهارم تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای

بدليل وجود زلزله هاي بزرگ در پيشينه زلزله خيزي محدوده شهر قم و همجوار بودن استان قم با استان پرخطر تهران، لزوم بررسي لرزه زمينساخت و لرزه خيزي منطقه آشكار ميشود، به همين منظور آناليز احتمالاتي خطر لرزه در منطقه قم انجام گرفته است. با بررسي تكتونيك لرزه اي منطقه به شعاع تقريبي 100 كيلومتر، اطلاعات مربوط به نقشه ARC GIS سابقه لرزه خيزي در اين محدوده مورد بررسي و استفاده قرار گرفتهاند. با استفاده از نرم افزار 9.3 خطوارههاي گسلي منطقه رسم گرديده و طبق آن و با استفاده از اطلاعات زمين شناسي، زلزله شناسي و ژئوفيزيكي، پارامترهاي لرزه خيزي Kijko & Sellevoll چشمه هاي بالقوه لرزه اي تعيين شده است و با استفاده از روش منطقه با توجه به طبيعت ناكامل آنها بدست آمده اند. آناليز خطر لرزه اي با فرض 3 رابطه كاهندگي بوسيله برنامه انجام شده و نقشههاي هم شتاب براي دوره بازگشت هاي 475 و 2475 ساله براي EZ-FRISK كامپيوتري 7.52 ناحيه مورد نظر بدست آمده و با مقدار پيشنهادي آيين نامه 2800 مقايسه شده است.

فهرست کامل فصل چهارم تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای

4-1 ) تحلیل خطر لرزه ای زلزله به دوروش تعینی و احتمالی برای نمونه موردی تهران

4.1.1 چكیده 390
4.1.2 مقدمه 390
4.1.3 لرزه خیزی ناحیه تهران 391
4.1.4 زمین لرزه های تاریخی 391
4.1.5 خطر و ریسک زلزله در تهران 393
4.1.6 گسل های اصلی تهران 393
4.1.7 روش آماری و احتمالی 394
4.1.8 تحلیل خطر به روش قطعی 394
4.1.9 براورد خطر به روش احتمال 396
4.1.10 نتیجه 398
4.1.11 مراجع 398

4-2 ) تحليل خطر لرزه اي احتمالاتي منطقه قم

4.2.1 چکیده 400
4.2.2 مقدمه 400
4.2.3 زمين ساخت و لرزه زمين ساخت منطقه قم 401
4.2.4 چشمه هاي بالقوه زمين لرزه 402
4.2.5 كاتالوگ زلزله و پارامترهاي لرزه خيزي 403
4.2.6 تجميع كاتالوگ داده هاي تاريخي و دستگاهي 403
4.2.7 حذف پيش لرزه و پس لرزه در كاتالوگ 403
4.2.8 پارامترهاي لرزه خيزي چشمه هاي لرزه اي 403
4.2.9 روابط كاهندگي 404
4.2.10 برآورد احتمالاتي خطر زمين لرزه 404
4.2.11 نتيجه گيري 406
4.2.12 مراجع 406

4-3 ) تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهرستان مراغه واقع در استان آذر بایجان شرقی، جنوب دامنه ی کوه سهند

4.3.1 چکیده 407
4.3.2 مقدمه 407
4.3.3 جمع آوری، بررسی داده های لرزه ای منطقه و یکنواخت سازی کاتالوگ زمین لرزه ها 408
4.3.4 تحلیل آماری داده ها 409
4.3.5 بررسی عدم قطعیت 411
4.3.6 چشمه های لرزه ای 411
4.3.7 شناسایی چشمه های لرزه ای 412
4.3.8 محاسبه ی توان لرزه ای چشمه ها 413
4.3.9 برآورد خطر زلزله 413
4.3.10 محاسبه ی شتاب حداکثر زمین در سنگ بستر 415
4.3.11 جمع آوری و بررسی ملاحظات ژئوتکنیک 416
4.3.12 خصوصیات نرم افزار EERA 416
4.3.13 نتیجه گیری 417
4.3.14 مراجع 418

4-4 ) تحلیل خطر لرزه ای پاکستان به روش احتمالاتی

4.4.1 چکیده 421
4.4.2 مقدمه 422
4.4.3 تعریف گستره هد،گستره طرح و وضعیت لرزه زمین ساخت آن 423
4.4.4 انتخاب روابط کاهندگی طیبفی مناسب برای تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای 424
4.4.5 روش برآورد خطر لرزه ای 425
4.4.6 نقشه های شتاب حداکثر زمین 426
4.4.7 نقشه های شتاب طیفی 426
4.4.8 طیف های خطر یکنواخت میانگین برای گستره استان خوزستان 427
4.4.9 خلاصه ونتیجه گیری 428
4.4.10 مراجع 429

4-5 ) تحلیل خطر لرزه ایی به روش احتمالاتی برای شهر نجف آباد

4.5.1 چکیده 430
4.5.2 مقذمه 430
4.5.3 گسل های فعال در شعاع 200 کیلومتری ساختگاه 431
4.5.4 آمار زلسله های تاریخی و دستگاهی در شعاع 200 کیلومتری شهر نجف آباد 431
4.5.5 برآورد پارامترهای لرزه خیسی به روش کیکو(2000) 431
4.5.6 تحلیل خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی 432
4.5.7 نتیج هگیری 432
4.5.8 منابع 435

4-6 ) تحليل خطر لرزه اي شهر کرمان با روشهاي احتمالاتي و تحليلي

4.6.1 چکیده 436
4.6.2 مقدمه 436
4.6.3 زمين شناسي 437
4.6.4 ارزيابي خطر زلزله 439
4.6.5 نتيجه گيري 444
4.6.6 منابع 444

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تحلیل خطر لرزه ای با طیف یکنواخت

یکی از رویکردهای مناسب جهت تعیین لرزهخیزی مناطقی که با کمبود اطلاعات و دادهها مواجه هستند روش ارزیابی احتمالاتی میباشد. در روش احتمالاتی کلیه زلزله ها از کلیه گسلها با یک روش احتمالاتی با هم ترکیب شده و در نهایت طیف خطر یکنواخت نهایی به دست میآید که به وسیله آن می توان برای دوره های مختلف بازگشت شتاب ساختگاه را به دست آورد. برآورد خطر زلزله و تعیین شتاب ثقل افقی پایه و اساس طراحی سازههای مقاوم در برابر زلزله است. برآورد خطر زمین لرزه تخمین پارامترهای جنبش زمین در یک ساختگاه میباشد که از فعالیت چشمههایی با پتانسیل لرزهای در یک دوره زمانی مشخص نتیجه میشود. در برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی تمامی بزرگیهای ممکن حاصل از چشمههای مهم که در فواصل مختلفی از ساختگاه قرار گرفتهاند با در نظر گرفتن درصد احتمال وقوع بیان میشود. اثر تمامی زمین لرزههای دارای اندازه های متفاوت که در مکانهای مختلف از چشمههای مختلف با احتمال رویدادهای متفاوت اتفاق می افتند روی یک منحنی جمع زده میشوند که احتمال افزایش سطوح مختلف جنبش زمین در یک ساختگاه در طول دوره زمانی مشخصی را نشان میدهد. مراحل تحلیل خطر زمین لرزه با رهیافت احتمالاتی شامل شناسایی چشمه های لرزهای, محاسبه پارامترهای لرزهخیزی منطقه, انتخاب رابطه کاهندگی مناسب, تحلیل خطر به روش احتمالاتی و تهیه منحنی طیف خطر لرزهای سایت مورد نظر می باشد.

فهرست کامل فصل پنجم تحلیل خطر لرزه ای با طیف یکنواخت

5-1 ) تعیین طیف طرح خطر یکنواخت با توجه به اثرات حوزه نزدیک برای گستره شهر تهران

5.1.1 چکیده 446
5.1.2 ABSTRACT 446
5.1.3 مقدمه 447
5.1.4 لرزه خیزی ولرزه زمین ساخت گستره طرح 447
5.1.5 هندسه وموقعیت چشمه های لرزه زا 447
5.1.6 پارامترهای لرزه خیزی چشمه ها 448
5.1.7 بررسی اثرات حوزه نزدیک 448
5.1.8 نقشه های شتاب طیفی وطیف های خطر یکنواخت 449
5.1.9 طیف طرح برای گستره شهر تهران 449
5.1.10 روابط کاهندگی طیفی مناسب تهران 449
5.1.11 طیف طرح تقریبی دوپارامتری 451
5.1.12 مقایسه ونتیجه گیری 453
5.1.13 مراجع 453
5.1.14 زیرنویس ها 453

5-2 ) تحليل خطر لرزهاي و تهيه طيف خطر يکسان براي مناطق مختلف شهر کرمان

5.2.1 چکیده 454
5.2.2 ABSTRACT 454
5.2.3 مقدمه 455
5.2.4 لرزه زمین ساخت 455
5.2.5 لرزه خیزی 456
5.2.6 زلزلههاي تاريخی 456
5.2.7 زلزلههاي دستگاهی 456
5.2.8 پارامترهاي لرزه خيزي کرمان 457
5.2.9 برآورد پارامترهاي لرزهخيزي 457
5.2.10 برآورد پارامترهاي لرزه خيزي به روش کيکو 457
5.2.11 تحليل خطر زلزله 458
5.2.12 رابطه کاهندگی 458
5.2.13 نوع خاک ساختگاه 459
5.2.14 تحليل خطر زلزله به روش احتمالاتی 459
5.2.15 نتیجه گیری 461
5.2.16 مراجع 462

5-3 ) تحليل خطر لرز هاي و تهيه طيف خطر يكنواخت جهت سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج

5.3.1 چکیده 463
5.3.2 مقدمه 464
5.3.3 طیف طرح استاندارد 464
5.3.4 طيف طرح ويژه ساختگاه 464
5.3.5 شناسايي گسلهاي فعال محدوده ساختگاه 465
5.3.6 تحليل خطر لرز هاي با استفاده از رهيافت احتمالاتي 465
5.3.7 تحليل خطر لرز هاي با استفاده از رهيافت تعيني 470
5.3.8 طيف خطر يكنواخت 470
5.3.9 نتيجه گيري 472
5.3.10 مراجع 472

5-4 ) تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف طرح خطر یکنواخت نمونه موردی سنندج

5.4.1 خلاصه 473
5.4.2 مقدمه 473
5.4.3 پیشینه تحقیق 474
5.4.4 تحلیل خطر لرزه ای 475
5.4.5 روش شناسی تحقیق 475
5.4.6 پردازش اطلاعات و ترسیم منحنی های خطر و طیف طرح 478
5.4.7 یافته های پژوهش 478
5.4.8 نتیجه گیری 485
5.4.9 مراجع 486

قسمت هایی از فصل ششم تحلیل خطر لرزه ای به روش قطعی

بي ترديد زمين لرزه يكي از موثرترين پديده هاي طبيعي در زندگي بشر است. رويداد ميليون ها زمين لرزه در هر سال در نقاط مختلف گيتي و اثرات ديرپا و هميشه آسي برسان آن به زندگي بشر امروزي باعث شده است تا انديشمندان بسياري در سراسر جهان به مطالعه جنبه هاي مختلف زمين لرزه پرداخته و راهكارهاي مقابله با اثرات تخريبي آن را مورد شناسايي قرار دهند. ماهيت تحمل ناپذير و مصيبت بار اين پديده زمين باعث شده تا بشر از ديرباز زلزله را جز پديده هاي ماوراء طبيعي محسوب كند و آن را به خشم خدايان مرتبط سازد. بي ترديد زمين لرزه جزء معدود پديده هاي طبيعي است كه بشر تا كنون نتوانسته راهكار مناسبي در خصوص پيش بيني رويداد و مقابله با اثرات ويرانگر آن پيدا نمايد. هدف از اين مقاله تجزيه و تحليل پتانسيل رخداد زلزله با استفاده از روش قطعي براي يك ساخت گاه مشخص است. ساخت گاه مورد نظر شهر خورموج و حومه آن است. براي مشخص نمودن منابع لرزهاي زلزل ههاي بالاي 4 ريشتر از سال 1913 تاكنون جمع آوري و زلزل هاي تاريخي بزرگ در محاسبات اعمال مي شود. با توجه به گسل هاي محلي و مكان هاي با كثرت رخداد بالا، 7 منبع اصلي درون يك منطقه دايره اي به شعاع 100 كيلومتر اطراف شهر خورموج مشخص شده است. كه 6 مورد خطي و يك منبع سطحي شناسايي شده است.

فهرست کامل فصل ششم تحلیل خطر لرزه ای به روش قطعی

6-1 ) تحليل خطر لرزه اي به روش قطعي در شهر خورموج

6.1.1 چکیده 488
6.1.2 مقدمه 489
6.1.3 موقعيت جغرافيايي منطقه 489
6.1.4 زمين شناسي منطقه 489
6.1.5 تقسيمات ساختماني زاگرس 490
6.1.6 گسل هاى مهم و فعال در پيرامون گستره ي ساخت گاه 491
6.1.7 گسل پيشانى كوهستان 491
6.1.8 گسل برازجان 492
6.1.9 گسل پيش ژرفاي زاگرس 492
6.1.10 گسل كازرون 493
6.1.11 تحليل خطر زمي نلرزه اي به روش قطعي 494
6.1.12 مراحل تحليل زمي نلرزه با رهيافت تعيني 494
6.1.13 شناسايي سرچشمه ها 494
6.1.14 انتخاب زمي نلرزه هاي كنترل كننده براي هر چشمه 496
6.1.15 انتخاب رابطه كاهندگي مناسب 497
6.1.16 محاسبه پارامترهاي جنبش شديد زمين براي طراحي 497
6.1.17 نتيجه گيري 498
6.1.18 مراجع 499

6-2 ) تحلیل خطر لرزهای به روش قطعی شهر دیر

6.2.1 چکیده 500
6.2.2 مقدمه 501
6.2.3 موقعیت جغرافیایی وزمین شناسی منطقه 501
6.2.4 گسلهاي مهم و فعال در پيرامون گسترهي ساخت گاه 503
6.2.5 گسل برازجان 503
6.2.6 گسل پيشانى كوهستان(MFF) 503
6.2.7 گسل پيش ژرفاي زاگرس 504
6.2.8 تحليل خطر زمينلرزهاي به روش قطعی 504
6.2.9 نتایج 506
6.2.10 شناسایی سرچشمه ها 506
6.2.11 انتخاب زمينلرزههاي كنترلكننده براي هر چشمه 506
6.2.12 انتخاب رابطه كاهندگی مناسب 507
6.2.13 بيشينه شتاب زمين در نقاط انتخابی شهر دیر 508
6.2.14 نتيجهگيري 512
6.2.15 فهرست منابع وماخذ 512

قسمت هایی از فصل هفتم تحلیل خطر زلزله بر روی سدها

سد خاكي توزانل و در 250 كيلومتري شمال مشهد و 6 كيلومتري شمال روستاي توزانلو نزديك شهرستان درگز قرار دار د. جهت احداث س د، در مبحث شناسايي منطق هاي و مطالعات زمي نشناس ي، بر اساس روابط تجربي وروشهاي موجود و جم عآوري اطلاعات محل ي، قابليت لرز هخيزي منطقه ارزيابي شد. مشخصات مو رد نياز براي طراحي سد از لحاظ خطر لرز هخيزي ارائه گشت و بيشينه شتاب افقي ناشي از زلزله بدست آمد. در نهايت با استفاده از نقشههاي سازمان انرژي اتمي ( اشجعي-مهاجر1368 ) و برنامه تحليلي ريسك زلزله مك گوا ر( 1978 ) شتاب افقي براي دوره بازگشت 50 ساله بدست m/s¬ 3/ بدست آمد و خطر زلزله تحليل شد و براي عمر مفي د 50 ساله سازه شتا ب، معادل 43 آمد.

فهرست کامل فصل هفتم تحلیل خطر زلزله بر روی سدها

7-1 ) تعيين قابليت لرزهخيزي و تحليل خطر زلزله ساختگاه سدخاکی توزانلو درگز

7.1.1 چکیده 513
7.1.2 مقدمه 513
7.1.3 شرح 513
7.1.4 لرزهزمينساخت منطقه 514
7.1.5 زمينلرزههاي تاريخي 517
7.1.6 زمينلرزههاي دستگاهي 517
7.1.7 تحليل خطر زمينلرزه 517
7.1.8 رابطه بزرگي و فراواني زمينلرزهها در منطقه 518
7.1.9 محاسبه دوره بازگشت زلزله به روش گوتنبرگ-ريشتر 519
7.1.10 برآورد بيشينه بزرگي زلزله در محل طرح 519
7.1.11 برآورد بيشينه شتاب افقي زمين ناشي از زلزله در محل طرح 520
7.1.12 برآورد بيشينه سرعت حركت افقي زمين ناشي از زلزله در محل طرح 521
7.1.13 برآورد بيشينه جابجائي افقي زمين در محل طرح 522
7.1.14 تحليل خطر زمينلرزه با استفاده از نقشه 523
7.1.15 نتيجهگيري و پيشنهادات 524
7.1.16 منابع 525
7.1.17 ABSTRACT 525

7-2 ) لرزه خيزي و برآورد خطر زمي نلرزه در ساختگاه سد آلان

7.2.1 چکیده 526
7.2.2 ABSTRACT 526
7.2.3 مقدمه 527
7.2.4 ويژگي هاي زمين شناسي 527
7.2.5 موقعيت جغرافيايي طرح 527
7.2.6 زمين ساخت و لرزه زمين ساخت 528
7.2.7 تهيه فهرست زمي نلرزه ها و تكميل بزرگا 529
7.2.8 برآورد خطر زمين لرزه با استفاده از روشهاي تجربی-آماری 530
7.2.9 برآورد پارامترهاي جنبش نيرومند زمين 532
7.2.10 برآورد خطر زمي نلرزه به روش قطعي 532
7.2.11 برآورد خطر زمي نلرزه به روش احتمالاتي 533
7.2.12 تابع توزيع چگالي احتمال بزرگا 533
7.2.13 معرفي سطوح طراحي 534
7.2.14 برآورد شتاب قائم 534
7.2.15 جمع بندي و نتيج هگيري 535
7.2.16 تشكر و قدرداني 535
7.2.17 منابع 536

قسمت هایی از فصل هشتم ارزیابی نرم افزاری خطر لرزه ای

فلات ايران سرزمين لرزه خيزي است كه به طور متوسط هر 5 سال يكبار يك زلزله مخرب در آن روي مي دهد. در ا ين ميان شمال غرب ايران كه در محل تلاقي دو ايا لت لرزه زمين ساختي البرز و زاگرس نيز ميباشد(ميرزائي و همكاران ، 1381 ) بسيار حائز اهميت است زيرا كه اين منطقه در گذشته بارها زمين لرزه ها ي ويرانگري را تجربه كرده است . همچنين وجود گسلهاي لرزه زاي بسياري در اين منطق ه اثبات شده است كه برخي از آنها مسبب زمين لرزه هاي مهيبي بوده اند. با توجه به تراكم جمعيت و وجود شهرهاي مهمي مثل تبريز، اردبيل و اروميه كه از جمله قطبهاي مهم صنعتي و اقتصادي كشور محسوب ميشوند در اين تحقيق بر آن شديم كه منطقه شمال غرب ايران را از نظر لرزه خيزي مطالعه نموده و ميزان شتاب زمين حاصل از اين زمين لرزه احتمالي را در نقاط مختلف تعيين نمائيم . گرچه در منطقه شمال غرب ايران مطالعات لرزه خيزي بسياري انجام گرفته تدوين آئين نامه هاي جديد نيازمند تحليل خطر قابل اطمينان ميباشد .در مطالعات پيشين از نرم افزار هاي قابل دسترس براي عموم استفاده شده كه همگي قبل از سال 2000 ميلادي كد نويسي شده اند در حاليكه يكي از نقاط قوت اين تحقيق استفاده از يك نرم افزار جديد صنعتي است كه در سال 2009 كد نويسي شده و توسط مجريان طرح خريداري شده است و نقاط ضعف نرم افزارهاي قبلي را پوشش ميدهد (به عنوان مثال پارامترهايي همچون عمق سايزموژنيك را لحاظ كرده، از روابط كاهندگي به صورت مستقيم استفاده مي كند و كليه سطح چشمه لرزه اي ر ا به صورت شبكه بندي در محاسبات در نظر ميگيرد).

فهرست کامل فصل هشتم ارزیابی نرم افزاری خطر لرزه ای

8-1 ) ارزيابي خطر لرزه اي در منطقه شمال غرب ايران با استفاده از نرم افزار EZ-FRISK(روش احتمالی)

8.1.1 چکیده 537
8.1.2 ABSTRACT 538
8.1.3 مقدمه 538
8.1.4 جايگاه تكتونيكي منطقه 538
8.1.5 جايگاه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه 540
8.1.6 منطقه سلطانيه ميشو 540
8.1.7 منطقه جنوب درياي خزر 541
8.1.8 گسل سلماس 542
8.1.9 گسل هاي مهم شمال غرب ايران 542
8.1.10 لرزه خيزي منطقه شمال غرب ايران 544
8.1.11 حذف رويداد هاي وابسته 544
8.1.12 محاسبه بزرگاي كامل كاتالوگ 545
8.1.13 چشمه هاي بالقوه زمين لرزه 546
8.1.14 پارامترهاي زلزله خيزي در ايالت لرزه زمين ساختی 547
8.1.15 بحث و نتيجه گيري 552
8.1.16 نتايج تحليل خطر 552
8.1.17 منابع 553

8-2 ) کارگاه آموزشی مبانی تحلیل خطرلرزه ای با نرم افزار EZFRISK

8.2.1 مراحل تحلیل خطر لرزه ای 556
8.2.2 روشهای تحلیل خطر لرزه ای 557
8.2.3 مراحل تحلیل خطر لرزه ای تعینی 558
8.2.4 مراحل تحلیل خطر لرزه ای به روش تعینی 559
8.2.5 تعیین شدت زمین لرزه برای هر گسل 562
8.2.6 انتخاب رابطه کاهندگی مناسب 564
8.2.7 پارامترهای رابطه BOORE PGA 565
8.2.8 مراحل تحیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی 568
8.2.9 مراحل تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی 569

قسمت هایی از فصل نهم تحلیل خطر زلزله برای مدیریت شهری

یکی از عمده ترین مسائل و مشکلاتی که بیشتر کلانشهرهاي جهان با آن دست به گریبانند، مخاطرات طبیعی است و زلزله به عنوان یکی از فاجعهبارترین انواع آنها؛ بویژه در کشورهاي در حال توسعه است . با توجه به این موضوع مدیریت جامع حوادث؛ بخصوص زمین لرزه با بهکارگیري بانک هاي اطلاع اتی جامع، دقیق و بهنگام و سیستم هاي و کارمانیا خطر گامی مؤثر براي ارزیابی خطرهاي بالقوه و GIS سخت افزاري مدرن و پرسرعت و نرمافزارهایی: همچون نجات جان انسانها خواهد بود. مقاله حاضر با توجه به زلزلهخیز بودن شهر کرمان و وجود گسل هاي فعال متعدد در اطراف شهر، به بررسی آسیبپذیري انواع کاربريهاي ناحیه عملیاتی 13 میپردازد. در این بررسی، با استفاده از نرمافزار میزان خسارت کاربريها و تعداد تلفات انسانی محاسبه میشود و در ادامه ، کارایی انواع مراکز ،GIS کارمانیا خطر و واکنش اضطراري موجود در این ناحیه ارزیابی میشود. ناحیه 13 شامل بافت قدیم شهر کرمان است که از انواع مراکز واکنش اضطراري یک مرکز آتشنشانی، 14 مرکز درمانی و 10 مرکز نیروي انتظامی در این ناحیه وجود دارد. با بررسی6 ریشتري گسل کوهبنان در نرم افزار کارمانیا خطر، ب هغیر از 7 / گزارشها و نقشههاي آسیبپذیري سناریوي زلزله 3بیمارستان، بقیه مراکز واکنش اضطراري غیر قابل استفاده خواهند شد و همچنین، با توجه به جمعیت بیش از 28 هزار نفر ساکن در ناحیه، فضاي باز کافی براي اسکان اضطراري و موقت و برپایی مراکز امدادي وجود ندارد و بزرگترین مشکل این ناحیه وجود خانههاي قدیمی و معابر پرپیچ و خم و کم عرض است که روند امدادرسانی با مشکل و تأخیر مواجه و این به افزایش تلفات منجر خواهد شد.

فهرست کامل فصل نهم تحلیل خطر زلزله برای مدیریت شهری

9-1 ) طراحی و کاربرد مد لهای فضا یی ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری لرزه ای دربرنامه ریزی ومدیریت شهری

9.1.1 چکیده 584
9.1.2 مقدمه 584
9.1.3 پرس شهای تحقیق 585
9.1.4 طرح مسئله و ضرورت پژوهش 585
9.1.5 چارچوب نظری 586
9.1.6 اهداف 586
9.1.7 مروری بر تعاریف و مفاهیم پایه 586
9.1.8 روابط آسی بپذیری 587
9.1.9 مدل تحلیلی ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای 588
9.1.10 شاخص های ارزیابی آسی بپذیری 588
9.1.11 شاخص های سازه ای 588
9.1.12 شاخ صهای برنامه ریزی 589
9.1.13 همجواری کاربر یها 590
9.1.14 بررسي ميزان سازگاري زمين با کاربري آن 590
9.1.15 تأسیسات زیربنا یی 590
9.1.16 ارزیابی آسیب پذیری لرز های دو محدودۀ انتخابی درون منطقه 14 تهران 591
9.1.17 معرفی سناریو فرضی زلزله 591
9.1.18 ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری سازه ای 592
9.1.19 ارزیابی آسی بپذیری انسانی 593
9.1.20 ارزیابی میزان آسی بپذیری انسانی پلاک های ساختمانی 594
9.1.21 برآورد تلفات انسانی در دو حالت بدون امدادرسانی و امدادرسانی کامل 594
9.1.22 نتیج هگیری 596
9.1.23 نتایج کلان 596
9.1.24 نتایج خرد 597
9.1.25 کتا بنامه 597

9-2 ) تحلیلی بر آسیبپذیري لرزهاي و شبیهسازي آن در مدیریت بحران

9.2.1 چکیده 600
9.2.2 مقدمه 600
9.2.3 دادهها و روش پژوهش 602
9.2.4 محدوده مورد مطالعه 602
9.2.5 ارزیابی خطر زمینلرزه در شهر کرمان 603
9.2.6 تهیه نقشه خطر لرزهاي شهر کرمان 605
9.2.7 ارزیابی آسیبپذیري لرزهاي شهر کرمان 606
9.2.8 آسیبپذیري سازهها 606
9.2.9 آسیبپذیري جمعیت 607
9.2.10 یافتههاي پژوهش 607
9.2.11 بررسی نتایج آسیبپذیريهاي لرزهاي براي ناحیه 13 شهر 607
9.2.12 آسیبپذیري سازهاي ناحیه13 607
9.2.13 آسیبپذیري جمعیتی ناحیه13 609
9.2.14 مدیریت بحران 611
9.2.15 توزیع امکانات واکنش اضطراري 612
9.2.16 اسکان اضطراري و تخلیه امن 613
9.2.17 نتیجهگیري 614
9.2.18 منابع 615

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید