50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مطالعه خواص و کاربردهای آلیاژهای پرکاربرد در مهندسی مواد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 871 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مطالعه خواص و کاربردهای آلیاژهای پرکاربرد در مهندسی مواد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی خواص آلیاژ آلومینیوم بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش خواص و کاربردهای فولادهای پر آلیاژ بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مطالعه خواص مکانیکی مربوط به آلیاژ های پایه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی خواص آلیاژ منیزیم بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی خواص آلیاژ آلومینیوم

آلیاژهای پایه آلومینیوم – سیلسیم بطور وسیعی در قطعات ریختگی در قالب های دائمی مانند قطعات و دایکست و ثقلی، در صنایع هوایی و اتومبیل بکار می روند و به همین دلیل خواص مکانیکی این آلیاژها برای مهندسان دارای اهمیت ویژهای میباشد. آهن بعنوان یکی از مهمترین عناصر ناخالصی در آلیاژهای ریختگی آلومینیوم مطرح می باشد که ترکیبات بین فلزی پیچیده ای با کروم، منگنز، سیلسیم و آلومینیوم می دهد.
فاز شامل آهن با فرمول B – Al , FeSi و با مورفولوژی سوزنی، مضرترین این ترکیبات بر روی خواص مکانیکی این آلیاژها می باشد. یکی از روش های کاهش این تاثیر، استفاده از عناصر بهساز، مانند: منگنز، کروم، مولیبدن، لیتیم و استرانسیم بمنظور تغییر مورفولوژی آنها می باشد. همچنین حفرات و مورفولوژی، اندازه و تعداد آنها بر روی خواص این آلیاژها تاثیر بسزایی دارد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر منفی وجود فاز بتا و نیز حفرات بر روی خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومینیوم – سیلسیم و معرفی روشهای مختلف اصلاح و بهسازی آنها می باشد.

فهرست کامل فصل اول بررسی خواص آلیاژ آلومینیوم

1-1 ) مطالعه اصلاح ساختاری آلیاژ آلومینیوم-سیلسیم حاوی ترکیبات بین فلزی غنی ازآهن و تاثیرآن برخواص مکانیکی

1.1.1 فصل اول:کلیات 16
1.1.1.1 هدف 17
1.1.1.2 پیشینه تحقیق 18
1.1.1.3 روش کارو تحقیق 19
1.1.2 فصل دوم:ترکیبات بین فلزی حاوی آهن درآلیاژهای آلومینیوم-سیلسیم 20
1.1.2.1 نقش آهن درآلیاژهای آلومینیوم-سیلیسیم 21
1.1.2.2 تشکیل ترکیبات بین فلزی حاوی آهن و واکنش های آنها 21
1.1.2.3 مورفولوژی ترکیبات بین فلزی حاوی آهن 26
1.1.2.4 تاثیر ترکیبات بین فلزی حاوی آهن برخواص 27
1.1.2.5 خواص کششی 27
1.1.2.6 تاثیر از طریق حفرات انقباضی 27
1.1.2.7 تاثیر ازطریق فیلم های اکسیدی 28
1.1.2.8 فرایند جوش خوردن آلومینیوم درقالب های دایکاست 29
1.1.3 فصل سوم:حفرات درآلیاژ های اصلاح شده 32
1.1.3.1 شرایط تشکیل حفرات 33
1.1.3.2 بررسی تشکیل حفرات 35
1.1.3.3 دلایل تشکیل حفره 35
1.1.3.4 انواع حفرات در آلومینیوم 36
1.1.3.5 حفرات گازی 36
1.1.3.6 حفرات انقباضی 37
1.1.4 فصل چهارم:بررسی روشهای بهسازی درآلیاژهای آلومینیوم-سیلسیم 38
1.1.4.1 بهسازی عنصری 39
1.1.4.2 مکانیزم بهسازی وانواع عناصر بهساز 39
1.1.4.3 منگنز 41
1.1.4.4 کروم 43
1.1.4.5 استرانسیم 45
1.1.4.6 تاثیر استرانسیم برآلیاژ آلومینیوم ریخته گری شده درماسه 49
1.1.4.7 لیتیم 53
1.1.4.8 بهسازی حرارتی 53
1.1.4.9 نرخ انجماد 54
1.1.4.10 عملیات حرارتی 56
1.1.4.11 بررسی روشهای اصلاح حفرات 56
1.1.4.12 تاثیر عملیات اصلاح برحفرات 56
1.1.4.13 مورفولوژی حفرات 59
1.1.4.14 گاززدایی 63
1.1.4.15 رابطه چگالی وگاز حل شده درمذاب 64
1.1.5 فصل پنجم:مقایهس بهسازهای اینترمتالیک ها و حفرات گازی 68
1.1.5.1 مقایسه سدیم و آنتیموان و استرانسیم 69
1.1.5.2 مقایسه تاثیر بهسازها برخواص مختلف 70
1.1.5.3 خواص کششی 70
1.1.5.4 تشکیل حفره 72
1.1.5.5 جذب گاز 74
1.1.5.6 رابطه بین میزان هیدروژن و حفرات 75
1.1.5.7 استفاده همزمان ازدواصلاح کننده 75
1.1.5.8 واکنش های بین آنتیموان و استرانسیم 75
1.1.6 فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات 77
1.1.6.1 نتیجه گیری 78
1.1.6.2 پیشنهادات 79
1.1.6.3 منابع و ماخذ 80
1.1.6.4 ABSTRACT 87

1-2 ) تغییر آلیاژ سرسیلندر از Al-Si-Cuبه Al-Si-Mgدر موتور هاي دیزلی سواري

1.2.1 فصل اول :سرسیلندر 101
1.2.1.1 سرسیلندر 102
1.2.1.2 دیدکلی 102
1.2.1.3 ریشه لغوی 102
1.2.1.4 تاریخچه 102
1.2.1.5 تعریف 103
1.2.1.6 انواع سرسیلندر 104
1.2.1.7 جنس سرسیلندر 104
1.2.1.8 سر سیلندر چدنی 104
1.2.1.9 سر سیلندرهاي آلومینیمی و یا آلیاژهاي آلومینیم 105
1.2.1.10 ترکیب سرسیلندر 105
1.2.1.11 قسمت هاي مختلف سر سیلندر 105
1.2.1.12 محفظه احتراق 105
1.2.1.13 محل بسته شدن شمع ها 106
1.2.1.14 سوپاپ ها و متعلقات آن 106
1.2.1.15 سوپاپ 106
1.2.1.16 سیـت یا نشیـمنگاه سوپـاپ 107
1.2.1.17 گیت یا گاید یا راهنماي سوپاپ 107
1.2.1.18 فنر 107
1.2.1.19 دیگرقسمت ها 107
1.2.1.20 کانالهای آب 107
1.2.1.21 کانال روغن 107
1.2.1.22 هوزینگ آب 108
1.2.1.23 پولک آب 108
1.2.1.24 طرزکار 108
1.2.1.25 کاربرد 108
1.2.1.26 عیوب فنی درسرسیلندر 108
1.2.1.27 ترک خوردگی 109
1.2.1.28 تاب دیدگی 109
1.2.1.29 علل تاب برداشتن سرسیلندر 109
1.2.1.30 علائم تاب دیدگی سرسیلندر 109
1.2.1.31 کربن گرفتن سرسیلندر 109
1.2.1.32 واشر سرسیلندر 110
1.2.1.33 جنس واشر سرسیلندر 111
1.2.1.34 وظیفه واشر سرسیلندر 111
1.2.2 فصل دوم: آلومینیم و آلیاژهاي آن 112
1.2.2.1 بررسی وضعیت فلز آلومینیم 113
1.2.2.2 طبقه بندي آلومینیم و محصولات آن 115
1.2.2.3 محصولات اصلی آلومینیم 115
1.2.2.4 شمش 115
1.2.2.5 تختال 115
1.2.2.6 شمشال 115
1.2.2.7 محصولات جانبی آلومینیم 115
1.2.2.8 عناصر آلیاژی 116
1.2.2.9 سیلیسیم 116
1.2.2.10 مس 116
1.2.2.11 منیزیم 117
1.2.2.12 آهن 117
1.2.2.13 نیکل 117
1.2.2.14 انواع آلیاژهاي آلومینیم 117
1.2.2.15 آلیاژهاي کارپذیر آلومینیوم 117
1.2.2.16 آلیاژهاي ریختگی آلومینیم 121
1.2.2.17 تقسیم بندي آلیاژهاي ریختگی آلومینیم 121
1.2.2.18 آلیاژهای Al-Si 122
1.2.2.19 آلیاژهای Al-Si-Cu 122
1.2.2.20 آلیاژهای Al-Si-Mg 125
1.2.2.21 حالات سختی و عملیات حرارتی آلیاژ هاي آلومینیم 126
1.2.2.22 انواع نامگذاري آلیاژهاي آلومینیم 128
1.2.3 فصل سوم: آلیاژهاي سرسیلندر 130
1.2.3.1 آلیاژهاي سرسیلندر 131
1.2.3.2 موارد مصرف آلیاژ گروه Al-Si-Cu 132
1.2.3.3 سیستم سه گانه آلومینیم 135
1.2.3.4 آلیاژ Al-Si-Cu 135
1.2.3.5 آلیاژ Al-Si-Mg 139
1.2.3.6 آلیاژA356 139
1.2.3.7 آلیاژ A357 140
1.2.3.8 مزایاي این گروه آلیاژي 141
1.2.3.9 معایب گروه آلیاژی Al-Si-Mg 142
1.2.3.10 موارد مصرف 142
1.2.3.11 بررسی سیستم سه گانه Al-Si-Mg 143
1.2.3.12 مقایسه آلیاژهای Al-Si-Mg و Al-Si-Cu 146
1.2.4 فصل چهارم: موتورهاي دیزل 148
1.2.4.1 موتورهاي دیزل سواري 149
1.2.4.2 اختلاف هاي عمده بین موتورهاي بنزینی و گازوئیلی 152
1.2.4.3 چرا موتورهای دیزلی درجابجایی مسافران در شهر به عنوان سواری استفاده نمیشوند؟ 153
1.2.4.4 اصول ترمودینامیکی موتور دیزل 154
1.2.4.5 چرخه هاي ترمودینامیکی ایدهال 154
1.2.4.6 چرخه هاي ترمودینامیکی واقعی 157
1.2.4.7 برتريهاي موتور دیزل به موتور بنزینی از نظر ترمودینامیکی 159
1.2.4.8 بیان آمار در مورد موتور دیزل 160
1.2.4.9 تغییر جنس آلیاژ سرسیلندر در موتورهاي دیزلی 161
1.2.4.10 گازوئیل و بنزین 162
1.2.4.11 ترکیب شیمیایی 162
1.2.4.12 چگالی 162
1.2.4.13 ارزش حرارتی 163
1.2.4.14 بررسی محصولات احتراق و تاثیر آن بر خوردگی سرسیلندر 164
1.2.4.15 تاثیر درجه حرارت بر میزان گازهاي خروجی 164
1.2.4.16 بررس محصولات NOX درموتورها بنزینی 165
1.2.4.17 برری محصولات NOX در موتورهاي گازوئیلی 165
1.2.4.18 در موتورهاي گازوئیلی 166
1.2.4.19 بررسی خوردگی سرسیلندر با توجه به رسوبات و گازهاي خروجی 166
1.2.4.20 تاثیر عنصر آلیاژي Cu,Mgبر میزان خوردگی 167
1.2.4.21 بررسی فشار ناشی از احتراق و میزان تاثیر پذیري سرسیلندر از این فشار 170
1.2.4.22 نتیجه گری 172
1.2.4.23 فهرست منابع 173
1.2.4.24 Abstract 176

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم خواص و کاربردهای فولادهای پر آلیاژ

تیوب ها و اتصال های ساخته شده از فولاد مقاوم به حرارت HP – Nb تولید شده به روش ریخته گری گریز از مرکزه به دلیل مقاومت مناسب در برابر حرارت و کربوره شدن، در کوره های رفورمر صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند. عصر واقعی این تیوب ها در سرویس، بسته به شرایط بهره برداری و قابلیت های متالورژیکی و مکانیکی آلیاز به کار رفته در ساخت آنها، متفاوت است. تخریب زود هنگام تیوب ها در کسر کوچکی از عصر طراحی، می تواند حاکی از وجود کاستی ها در قابلیت های متالورژیکی، خواص مکانیکی تیوب ها و یا بروز شرایط غیر عادی در طی سرویس باشد. در این تحقیق به منظور جلوگیری از تخریب های مشابه، بررسی مکانیزم ها و عوامل اصلی شکست به کمک آنالیز شیمیایی، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به دستگاه سنجش انرژی پرتو EDS ) X ) ، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، تست XRD و میکروسختی انجام شد.
در بازرسی چشمی از کوره رفورمر مشخص شد که شکست در کلبه تیوب ها در امتداد طولى أنها بوده و هیچ گونه اثری از تاول زدن، گگ گرفتگی، اکسیداسیون و خوردگی در قسمت های مختلف تیوب رؤیت نشد. نتایج بررسی های ریز ساختاری نشان داد که کاربیدهای اولیه نایوبیوم تا زمانی که تیوب ها در دمای کاری خود یعنی حدود C° ۹۷۰ فعالیت می کنند، غالبا به صورت اسکلتی و متصل قابل رؤیت بوده اما با افزایش دمای رفورمر تا C° ۱۱۰۰ به تدریج شروع به متلاشی شدن می نمایند. کاربیدهای ثانویه نایوبیوم نیز در تمام قسمت های تیوب دارای اندازه یکسانی بوده در حالی که کاربیدهای ثانویه کروم در مناطق مختلف اندازه متفاوتی داشته و با نزدیک شدن به منطقه شکست، این کار بیدها خشن تر و درشت تر می شوند. تغییرات و تنزل ساختاری به وجود آمده در مناطق مختلف تیوب، نشان از گرمایش بیش از حد کوره رفورمر دارد که با انجام عملیات حرارتی بر روی چند نمونه در دماهای مختلف و مقایسه ریز ساختار آنها با ریزساختار نمونه زیر سطح شکست، این گرمایش حدود C° ۱۰۷۵ تخمین زده شد. همچنین مطالعات شکست نگاری، شکست را ترد و ناگهانی معرفی نموده به نحوی که در مناطق دانه های تبریدی و هم محوره شکست به صورت مرز دانه ای و در مناطق دانه های ستونی، شکست به صورت بین دندریتی می باشد.

فهرست کامل فصل دوم خواص و کاربردهای فولادهای پر آلیاژ

2-1) فولادهای ریختگی پرآلیاژ مقاوم به حرارت و بررسی تغییرات ریزساختاری درآنها

2.1.1 فصل اول:کلیات 192
2.1.1.1 فولادهای ریختگی مقاوم به حرارت پرآلیاژ 192
2.1.1.2 نام گذاری نوع های استاندارد و ترکیب شیمیایی آنها 192
2.1.1.3 آلیاژهای آهن-کروم 194
2.1.1.4 آلیاژهای آهن-کروم-نیکل 194
2.1.1.5 آلیاژهای آهن-نیکل-کروم 195
2.1.1.6 آلیاژهای نیکل-آهن-کروم 195
2.1.1.7 ترکیبات گریدهای غیراستاندارد 195
2.1.1.8 آلیاژهای کروم-نیکل 198
2.1.2 فصل دوم:کاربرد فولادهای ریختگی مقاومت به حرارت پرآلیاژ درصنایع پتروشیمی 200
2.1.2.1 کوره های ریفورمر بخارمتان 201
2.1.2.2 مقایسه لوله کوره های تولید شده از آلیاژهای 40- HK و HP-Modبه روش ریخته گیری سانتریفیوژ برای استفاده در cracker بخار وریفورمر 201
2.1.2.3 روش بکارگیری خواص آلیاژهای HP بهینه سازی شده در صنایع پتروشیمی 204
2.1.3 فصل سوم:خواص مکانیکی وخوردگی دمای بالا درفولادهای ریختگی مقاوم به حرارت پرآلیاژ 206
2.1.3.1 خواص کششی دردمای اتاق 207
2.1.3.2 خواص کششی دردمای بالا 207
2.1.3.3 خصوصیات خزشی و تنش گسیختگی 210
2.1.3.4 خستگی حرارتی 216
2.1.3.5 مقاومت دربرابر شوک های حرارتی 216
2.1.3.6 خوردگی دردمای بالا 217
2.1.3.7 اکسیداسیون 218
2.1.3.8 سولفیده شدن 220
2.1.3.9 کربوراسیون 220
2.1.3.10 تاثیر عناصر آلیاژی برکربوراسیون 222
2.1.3.11 تاثیر صافی سطح برمقاومت دربرابر کربوراسیون 226
2.1.3.12 تاثیر تزریق گوگرد درکربوراسیون 228
2.1.3.13 خوردگی رسوب/نمک 228
2.1.4فصل چهارم:انتخاب آلیاژ 233
2.1.4.1 انتخاب آلیاژ 234
2.1.4.2 انتخاب آلیاژهای ریختگی مقاوم به حرارت straight chromium 237
2.1.4.3 انتخاب آلیاژهای ریختگی مقاوم به حرارت آهن-کروم-نیکل 238
2.1.4.4 انتخاب آلیاژهای ریخته گیری شده آهن-نیکل-کروم مقاوم به حرارت 247
2.1.5 فصل پنجم:جوشکاری و جوش پذیری فولادهای ریختگی مقاوم به حرارت پرآلیاژ 252
2.1.5.1 جوشکاری و جوش پذیری فولادهای زنگ نزن ریختگی مقاوم به حرارت 253
2.1.5.2 جوشکاری فولاد HP-Nb 257
2.1.6 فصل ششم:بررسی تغییرات ریزساختاری فولادهای مقاوم به حرارت حین سرویس 261
2.1.6.1 ریزساختارفولادهای HP بهینه شده با Nb و Nb-Ti 262
2.1.6.2 نتیجه گیری درمورد تغییرات فازی فولادهای HP بهینه سازی شده با NB و Nb-Ti 276
2.1.6.3 منابع 277
2.1.6.4 Abstract 279

2-2) فولادهاي پرآلياژ رسوبسخت شونده و سوپر آلياژها روشهاي توليد، خواص و كاربردها

2.2.1 فصل اول:کلیات 296
2.2.1.1 مقدمهاي بر سوپرآلياژ 297
2.2.1.2 مقدمهاي بر فولادهاي پرآلياژ رسوبسخت شونده 299
2.2.1.3 مزايا و محدوديتهاي فولادهاي پرآلياژ رسوبسخت شونده 299
2.2.2 سوپرآلیاژها و فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده 302
2.2.2.1 سوپرآلیاژها 303
2.2.2.2 تركيب شيميايي و ساختار سوپر آلياژها 304
2.2.2.3 ريختهگري سوپر آلياژها 305
2.2.2.4 انواع فولادهاي پرآلياژ رسوبسخت شونده 307
2.2.2.5 فولادهاي رسوبسخت شونده حاوي نيكل، كبالت و موليبدن 307
2.2.2.6 فولادهاي رسوبسخت شونده حاوي تنگستن 308
2.2.2.7 فولادهاي حاوي تنگستن و نيكل 308
2.2.2.8 فولادهاي حاوي تنگستن، نيكل و كبالت 309
2.2.2.9 فولادهاي حاوي تنگستن، نيكل و كرم 309
2.2.2.10 فولادهاي حاوي تنگستن و كبالت 310
2.2.2.11 فولاد حاوي تنگستن، نيكل و منگنز 310
2.2.3 فصل سوم:روشهای تولید سوپرآلیاژ ها و فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده 312
2.2.3.1 ذوب القائي در خلأ 313
2.2.3.2 كوره ذوب القايي تحت خلأ 317
2.2.3.3 عمليات ذوب القايي در خلأ 320
2.2.3.4 انحلال گازها 322
2.2.3.5 هیدروژن زدایی 324
2.2.3.6 نيتروژن زدايي 325
2.2.3.7 اکسیژن زدایی 326
2.2.3.8 گوگردزدایی 331
2.2.3.9 فسفرزدايي 334
2.2.3.10 حذف عناصر جزئي مضر 334
2.2.3.11 بررسي پايداري بوته 335
2.2.3.12 ذوب و آلياژسازي فولادهاي رسوب سختشونده در عمليات VIM 338
2.2.3.13 فرآيند ذوب مجدد قوسي تحت خلاء 342
2.2.3.14 تشريح فرآيند ذوب مجدد قوسي تحت خلأ 342
2.2.3.15 اجزاء کوره VAR 343
2.2.3.16 تأثير كيفيت الكترود بر محصول VAR 346
2.2.3.17 موارد استفاده روش VAR 346
2.2.3.18 كنترل فرآيند VAR 347
2.2.3.19 جزئيات حوضچه مذاب در فرآيند VAR 350
2.2.3.20 موارد غيرعادي در فرآيند VARوكنترل آنها 353
2.2.3.21 عيوب شمشهاي VAR 353
2.2.3.22 بررسي واكنشهاي متالورژيكي درحين فرآيند VARفولادهاي پرآلياژ 357
2.2.3.23 ذوب مجدد با سرباره الكتريكي 363
2.2.3.24 اصول فرآیند ESR 363
2.2.3.25 کوره ESR 364
2.2.3.26 خصوصيات سربارههاي ESR 366
2.2.3.27 نقش سرباره در فرآيند ESR 367
2.2.3.28 مزاياي عمده فرآيند ESR 368
2.2.3.29 تصفیه فولادها درفرآیند ESR 369
2.2.3.30 ساختار فولادهاي حاصل از ESR 369
2.2.3.31 عوامل مؤثر در انتخاب سرباره براي فرآيند ESR 369
2.2.3.32 تركيبات استاندارد براي سربارههاي ESR 371
2.2.3.33 واكنشهاي فيزيكي و شيميايي در فرآيند ESR 372
2.2.3.34 واكنشهاي مهم سرباره در فرآيند ESR 373
2.2.3.25 ذوب سه مرحله ای 382
2.2.4 فصل چهارم:خواص وکاربرد سوپر آلیاژها و فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده 389
2.2.4.1 خواص و كاربرد فولادهاي پرآلياژ رسوبسخت شونده 390
2.2.4.2 متالورژي فيزيكي فولادهاي پرآلياژ رسوبسخت شونده 390
2.2.4.3 تأثير عوامل مختلف بر خواص فولادهاي پرآلياژ رسوبسخت شونده 394
2.2.4.4 مرحله ذوب و آلیاژ سازی 394
2.2.4.5 مرحله تصفیه 397
2.2.4.6 مرحله فرآوری 403
2.2.4.7 كاربرد فولادهاي پرآلياژ رسوبسخت شونده 416
2.2.4.8 خواص و كاربرد سوپرآلياژها 418
2.2.4.9 متالورژي فيزيكي سوپرآلياژها 418
2.2.4.10 ريزساختارها 422
2.2.4.11 استحكام دهي سوپرآلياژها 422
2.2.4.12 رفتار كارسختي 424
2.2.4.13 عمليات حرارتي 426
2.2.4.14 كاربرد سوپرآلياژها 428
2.2.5 فصل پنجم:نتیجه گیری 430
2.2.5.1 پیشنهادات 432
2.2.5.2 مراجع 433
2.2.5.3 Abstract 439

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مطالعه خواص مکانیکی مربوط به آلیاژ های پایه

در گزارش حاضر به بررسی خواص مکانیکی آلیاژهای پایه قلع – نقره پرداخته شده است. سیستم Sn – Ag جزء اولین دسته لحیم های عاری از سرب است که برای بسته بندی الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته و خواص مکانیکی مطلوبی از خود نشان داده است. به دلیل کاربرد این آلیاژ در اتصالات الکترونیکی رفتار تغییر شکل این آلیاژ ها (از قبیل خزش، خستگی، کشش و…) بسیار حائز اهمیت است. در آلیاژهای پایه قلع – نقره، نقره خواص استحکامی بالاتری را نسبت به آلیاژ Sn – Pb فراهم می آورد و در غیاب سرب مقاومت به خستگی حرارتی این آلیاژ را افزایش میدهد. همچنین نقره هدایت حرارتی و الکتریکی را در این سیستم بهبود می بخشد

فهرست کامل فصل سوم مطالعه خواص مکانیکی مربوط به آلیاژ های پایه

3-1 ) خواص مکانیکی Sn-Ag

3.1.1 قلع 456
3.1.1 خواص فیزیکی و شیمیایی قلع 456
3.1.2 اثرات قلع بر سلامتی انسان و پیامدهاي زیست محیطی آن 456
3.1.3 آلیاژ Sn-Ag 457
3.1.4 بررسی ریز ساختار یوتکتیک Sn-Ag 459
3.1.5 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ Sn-Ag 459
3.1.6 خواص کششی 459
3.1.7 مدول یانگ 462
3.1.8 تنش تسلیم 463
3.1.9 اثر ریزساختار بر استحکام تسلیم 463
3.1.10 ضریب انبساط حرارتی 465
3.1.11 رفتار خستگی 466
3.1.12 خواص خزشی 468
3.1.13 خزش کششی بالک Sn-Ag 468
3.1.14 خزش با فرورونده هرمی بالک Sn-3.5Ag 470
3.1.15 اثر انحلال مس بر ریزساختار 471
3.1.16 دمای ذوب 472
3.1.17 درشت دانه شدن موضعی ریزساختار 472
3.1.18 پیرسازی 473
3.1.19 پایداري دماي بالا 473
3.1.20 اثرعناصر آلیاژی برسیستم Sn-Ag 474
3.1.20 سیستم Sn-Ag-Bi 474
3.1.22 ریزساختار 474
3.1.23 تأثیر بر روي دماي ذوب 474
3.1.24 خواص مکانیکی 475
3.1.25 استحکام و انعطاف پذیری 475
3.1.26 خواص خزشی 476
3.1.27 مقاومت خستگی 476
3.1.28 سیستم Sn-Ag-Bi-In 476
3.1.29 ریزساختار 476
3.1.30 خواص مکانیکی 477
3.1.31 سیستم Sn-Ag-Cu 478
3.1.32 ساختارها 479
3.1.33 ترکیب یوتکتیک سه تایی ودمای ذوب 479
3.1.34 گوشه غنی ازقلع درسیستم Sn-Ag-Cu 480
3.1.35 ریزساختار 480
3.1.36 انجماد آلیاژهای پایه Sn-Ag-Cu 483
3.1.37 مورفولوژی 483
3.1.38 انجماد یوتکتیک شبه دوتایی 485
3.1.39 یوتکتیک سه تایی غایب 485
3.1.40 اثرسرعت سرد کردن 485
3.1.41 اثرمیزان نقره برتشکیل صفحه Ag3Sn 486
3.1.42 سرعت و تاثیر حلالیت مس 486
3.1.43 اثرسرعت سرد کردن برخواص آلیاژهای Sn-Ag-Cu 488
3.1.44 خواص استحکامی 488
3.1.45 انعطاف پذیری 488
3.1.46 اثرنرخ کرنش 489
3.1.47 تغییر شکل خزشی 490
3.1.48 سیستم SN-AG-CU-BI 491
3.1.49 خواص مکانیکی 491
3.1.50 سیستم Sn-Ag-Cu-In 492
3.1.51 ریزساختار 492
3.1.52 اثر اضافه کردن ایندیوم برروی دمای ذوب 492
3.1.53 خواص مکانیکی 493
3.1.54 سیستم Sn-Ag-Cu-Sb 493
3.1.55 سرعت رشد ترکیبات بین فلزي 494
3.1.56 خواص مکانیکی 494
3.1.57 استحکام و پلاستیسیته 494
3.1.58 خواص خستگی 495
3.1.59 سیستم Sn-Ag-Cu-B 495
3.1.60 ریزساختار 495
3.1.61 نقش بور به عنوان ریز کننده ساختار 496
3.1.62 سیستم Sn-Ag-Sb 496
3.1.63 ریزساختار 496
3.1.64 اثر آنتیموان بر دماي ذوب 497
3.1.65 خواص مکانیکی 497
3.1.66 سیستم Sn-Ag-Zn 501
3.1.67 ریزساختار 501
3.1.68 اثر اضافه کردن مقادیر کم روی 501
3.1.69 اثر روی برکاهش دمای ذوب 501
3.1.70 فعال بودن روی 501
3.1.71خواص مکانیکی 502
3.1.72 اثر اضافه کردن روي بر استحکام و انعطاف پذیري 502
3.1.73 اثر اضافه کردن روي بر تغییر شکل خزشی 502
3.1.74 منابع 504

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی خواص آلیاژ منیزیم

در دهه گذشته اثر مثبت افزودن عناصر کمیاب خاکی بر روی خواص مکانیکی آلیاژهای منیزیم مشخص گردیده است. همچنین عناصر کمیاب خاکی با بهبود سیالیت و مقاومت ترک گرم نقش تعیین کننده ای در بهبود قابلیت ریخته گری آلیاژهای منیزیم ایفا می کنند. اگر چه عمده آلیاژهای منیزیم در محیط مرطوب تحت خورندگی شدید قرار می گیرند. افزودن عناصر کمیاب خاکی یک بهبود نسبی در مقاومت خوردگی این آلیاژها ایجاد می نماید.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی خواص آلیاژ منیزیم

4-1 ) روشهای بهبود خواص سطحی آلیاژهای منیزیم

4.1.1 فصل اول:مقدمه 511
4.1.1.1 مقدمه 512
4.1.2 فصل دوم:منیزم و آلیاژهای آن 514
4.1.2.1 مقدمه 516
4.1.2.2 تولید منیزیم 520
4.1.2.3 نام گذاری 526
4.1.2.4 خواص خوردگی و حفاظت 534
4.1.2.5 قابلیت ماشین کاری 538
4.1.2.6 قابلیت جوشکاری 539
4.1.3 فصل سوم:کاربردهای منیزیم 541
4.1.3.1 کاربرد منیزیم درصنعت خودروسازی 542
4.1.3.2 کاربرد منیزیم درصنایع هوایی 562
4.1.4 فصل چهارم:روشهای بهبود خواص سطحی آلیاژهای منیزیم 566
4.1.4.1 منیزیم و اعمال عملیات سطحی 567
4.1.4.2 تاثیر اندازه دانه برخواص سطحی آلیاژهای منیزیم 568
4.1.4.3 بهبود خواص سطحی بوسیله اشعه لیزر 577
4.1.4.4 بهبود خواص سطحی بوسیله اکسیداسیون گرمایی 581
4.1.4.5 بهبود خواص سایشی آلیاژهای منیزیم با کاشت یون درسطح 584
4.1.4.6 مقاومت به سایش و اکسیداسیون آلیاژ AZ31 منیزیم یون نشانی شده با یون AL 586
4.1.4.7 اثرات کاشت یون برخواص سایشی و خوردگی 587
4.1.4.8 آندایزینگ 590
4.1.4.9 مراحل آندایزینگ 591
4.1.4.10 آندایزینگ اسید فلوراید اصلاح شده 592
4.1.4.11 فرآیند Dow 17 593
4.1.4.12 فرآیند Anomag 594
4.1.4.13 فرآیند پوششی Magoxid 594
4.1.4.14 فرآیند آندایزینگ سخت 595
4.1.4.15 آندایزینگ گالوانیک 596
4.1.4.16 کروماته کردن منیزیم 596
4.1.4.17 آبکاری الکترولس 598
4.1.4.18 آبکاری الکترولس مستقیم نیکل 601
4.1.4.19 اجزاء تشکیل دهنده حمام های الکترولس 602
4.1.4.20 خواص فیزیکی رسوبات نیکل ازحمام های اسیدی 604
4.1.4.21 ساختار کریستالی پوشش های الکترولس نیکل 612
4.1.4.22 خلاصه 613
4.1.4.23 ساختار متالوژیکی پوشش الکترولس نیکل 614
4.1.4.24 خواص پوشش الکترولس نیکل 615
4.1.4.25 تاثیر میزان فسفر روی چگالی پوشش 617
4.1.4.26 عملیات آماده سازی برای پوشش الکترولس نیکل 621
4.1.4.27 مراجع 623

4-2 ) پوشش های مقاوم به سایش آلیاژهای منیزیم

4.2.1 فصل اول:تولید،معرفی و خواص آلیاژهای منیزیم 642
4.2.1.1 مقدمه 643
4.2.1.2 تولید 648
4.2.1.3 نام گذاری 651
4.2.1.4 خواص خوردگی و حفاظت 656
4.2.1.5 قابلیت ماشین کاری 658
4.2.1.6 قابلیت جوشکاری 659
4.2.2 فصل دوم:پوشش دهی منیزیم 660
4.2.2.1 مقدمه 661
4.2.2.2 خواص پوشش ها 661
4.2.2.3 استحکام و قابلیت انعطاف 661
4.2.2.4 تنش های داخلی 662
4.2.2.5 سختی 662
4.2.2.6 چسبندگی 662
4.2.3 فصل سوم:آماده سازی سطح برای پوشش دادن 664
4.2.3.1 مقدمه 665
4.2.3.2 آماده سازی سطح برای پوشش دادن منیزیم و آلیاژهای آن 666
4.2.3.3 پاک کردن 666
4.2.3.4 صیقل کاری 666
4.2.3.5 فرآیندهای پیش عملیاتی 666
4.2.3.6 غوطه وری روی 668
4.2.4 فصل چهارم:معرفی تکنولوژی های پوشش دهی،مزایا،معایب و خواص سایشی آنها 672
4.2.4.1 آبکاری الکتروشیمیایی 673
4.2.4.2 عوامل موثر درآبکاری-مکانیزم حفاظت پوشش 674
4.2.4.3 فرآیندهای جایگزین 682
4.2.4.4 آبکاری الکترولس 684
4.2.4.5 آبکاری الکترولس مستقیم نیکل 686
4.2.4.6 اجزاء تشکیل دهنده حمام های الکترولس 687
4.2.4.7 احیای نیکل از حمام های اسیدی 688
4.2.4.8 خواص فیزیکی رسوبات نیکل ازحمام های اسیدی 690
4.2.4.9 احیای نیکل از حمام های قلیایی 693
4.2.4.10 آبکاری فلزات نجیب برای کاربردهای فضایی 694
4.2.4.11 تاثیر میکروساختار و زبری سطح روی نرخ رسوب 696
4.2.4.12 نرخ رسوب و مورفولوژی رسوب 701
4.2.4.13 ساختار کریستالی پوشش های الکترولس نیکل 704
4.2.4.14 به طور خلاصه 704
4.2.4.15 تاثیر پارامترهای مختلف برروی پوشش الکترولس نیکل 704
4.2.4.16 ساختار متالوژیکی پوشش الکترولس نیکل 710
4.2.4.17 خواص پوشش الکترولس نیکل 711
4.2.4.18 عملیات آماده سازی برای پوشش الکترولس نیکل 716
4.2.4.19 پوشش های الکترولس نیکل کامپوزیتی 717
4.2.4.20 ذرات مورد استفاده درایجاد پوشش های الکترولس نیکل کامپوزیتی وتاثیرآنها روی خواص سایشی 717
4.2.4.21 مکانیزم نشست پوشش های کامپوزیتی وعوامل موثربرخواص آنها 718
4.2.4.22 خواص سایشی پوشش الکترولس نیکل کامپوزیتی با ذرات SIC 721
4.2.4.23 بررسی خواص سایشی پوشش های آبکاری الکترولس NI-P 725
4.2.4.24 پوشش های تبدیلی 728
4.2.4.25 پوشش های تبدیلی کروماتی 728
4.2.4.26 کروماته کردن منیزیم 731
4.2.4.27 پوشش های تبدیلی فسفاته 732
4.2.4.28 آسترهای فسفاتی 734
4.2.4.29 شیمی فسفاته کردن 736
4.2.4.30 کاربرد پوشش های فسفاته 737
4.2.4.31 پوشش های تبدیلی فسفات-پرمنگنات 737
4.2.4.32 پوشش های تبدیلی فلوئوروزیرکونات 739
4.2.4.33 عملیات های استانات 744
4.2.4.34 آندایزینگ 744
4.2.4.35 مراحل آندایزینگ 745
4.2.4.36 آندایزینگ اسید فلوراید اصلاح شده 746
4.2.4.37 فرآیند17 Dow 746
4.2.4.38 فرآیند Anomag 747
4.2.4.39 فرآیند پوششی Magoxid 747
4.2.4.40 فرآیند آندایزینگ سخت 748
4.2.4.41 آندایزینگ گالوانیک 748
4.2.4.42 عملیات CR-22 748
4.2.4.43 عملیات سطح Tagnite 749
4.2.4.44 فرآیندهای Miscellaneous 749
4.2.4.45 فرآیندهای رسوب فاز-گازی 750
4.2.4.46 پوشش های اسپری حرارتی 750
4.2.4.47 رسوب بخار شیمیایی 751
4.2.4.48 فیلم های کربنی الماس گونه 751
4.2.4.49 فرآیندهای رسوب بخار فیزیکی روی منیزیم 752
4.2.4.50 پوشش های نفوذی 753
4.2.4.51 القای یون 753
4.2.4.52 رسوب و القای یون با غوطه وری درپلاسمای فلزی 753
4.2.4.53 روکش کاری/آلیاژ سازی لیزری سطح 753
4.2.4.54 پوشش های آلی/پلیمری 754
4.2.4.55 پوشش دهی پودر 755
4.2.4.56 ای =پوشش 756
4.2.4.57 فرآیند سل-ژل 756
4.2.4.58 آبکاری پلیمری 757
4.2.4.59 پلیمریزاسیون پلاسما 757
4.2.5 فصل پنجم:کاربرد آلیاژهای منیزیم 759
4.2.6 فصل ششم:نتیجه گیری 774
4.2.6.1 منابع 778

4-3 ) بررسی خواص آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی

4.3.1 فصل اول:کلیات 797
4.3.1.1 هدف و پیشینه تحقیق 798
4.3.2 فصل دوم: بررسی خواص مکانیکی آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی(RE) 799
4.3.2.1 بررسی خواص استحکامی آلیاژهاي منیزیم حاوي(RE) 800
4.3.2.2 بررسی خواص استحکامی آلیاژهاي پایه Mg – ALحاوي((REدر دماي محیط در دماي بالا 800
4.3.2.3 خواص کشش دماي بالا آلیاژهاي پایه Mg–Alحاوي عناصر کمیاب خاکی 801
4.3.2.4 مکانیسم اثر عناصر کمیاب خاکی بر روي استحکام آلیاژهاي پایه Mg-Al 802
4.3.2.5 بررسی خواص استحکامی آلیاژهاي AZ91 +XRE 803
4.3.2.6 بررسی خواص استحکام آلیاژهای AZCR 805
4.3.2.7 بررسی خواص استحکامی آلیاژ ZA84حاوي عناصر کمیاب خاکی 806
4.3.2.8 بررسی خواص کششی آلیاژ AZ84حاوي عناصر کمیاب خاکی دردمای محیط 806
4.3.2.9 بررسی خواص کششی آلیاژهاي ZA84 – XREدر دماي بالا 809
4.3.2.10 بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی((REبر روي خواص مکانیکی آلیاژهاي Mg –Li 810
4.3.2.11 بررسی خواص استحکامی آلیاژهای Mg – Nd – Zn – ZR ، Mg – Ce – An – Zr و Mg- y – Nd – Zn – Zr 812
4.3.2.12 بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی بر روي سختی آلیاژهاي منیزیم 816
4.3.2.13 بررسی سختی آلیاژهاي پایه Mg – Alحاوي عناصر کمیاب خاکی 816
4.3.2.14 میکروسختی آلیاژ ZA84حاوي عناصر کمیاب خاکی 819
4.3.2.15 شکست نگاري آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی 820
4.3.2.16 شکست نگاری آلیاژهای AZ91 – XRE و Mg – 6Al – XRE 822
4.3.2.17 شکست نگاري آلیاژ ZA84حاوي عناصر کمیاب خاکی 825
4.3.2.18 شکست نگاری آلیاژهای Mg – Ce – Zn – Zr Mg – Nd – Zn – Zr ، Mg – Zn – y – Zr 827
4.3.3 فصل سوم 828
4.3.3.1 مقدمه 829
4.3.3.2 تأثیر عناصر کمیاب خاکی بر روي انجماد آلیاژهاي منیزیم 829
4.3.3.3 سیالیت آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی 831
4.3.3.4 تأثیر ضخامت سطح مقطع بر روي سیالیت آلیاژهاي منیزیم حاويRE 832
4.3.3.5 تأثیر دماي ریختن مذاب بر روي سیالیت آلیاژهاي منیزیم حاوي RE 834
4.3.3.6 تأثیر دماي قالب بر روي سیالیت آلیاژهاي منیزیم حاوي RE 836
4.3.3.7 تأثیر مقادیر عناصر کمیاب خاکی((REبر روي سیالیت آلیاژهاي منیزیم حاوي RE 837
4.3.3.8 تأثیر عناصر کمیاب خاکی بر روي مقاومت ترك گرم آلیاژهاي منیزیم 839
4.3.3.9 تأثیر عناصر کمیاب خاکی((REبر روي مقاومت ترك گرم آلیاژهاي Mg – Al 840
4.3.3.10 تأثیر عناصر کمیاب خاکی بر روي شکست نگاري ترك گرم آلیاژي Mg – Al 840
4.3.3.11 کانیزم تأثیر REبر روي مقاومت ترك گرم آلیاژهاي پایه Mg – Al 841
4.3.4 فصل چهارم 846
4.3.4.1 مقدمه 847
4.3.4.2 خوردگی عمومی منیزیم 847
4.3.4.3 مقاومت خوردگی آلیاژهای منیزیم حاوی RE 848
4.3.4.4 اثر عناصر کمیاب خاکی((REبر روي مقاومت خوردگی آلیاژAZ91 853
4.3.4.5 مورفولوژي خوردگی 853
4.3.4.6 پلاریزاسیون الکترو شیمیایی آلیاژهاي AZR 855
4.3.4.7 بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای WE43 و Mg – Tb – Nd 856
4.3.4.8 بررسی خوردگی تنشی((SCCآلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی 857
4.3.4.9 مورفولوژی خوردگی 859
4.3.4.10 اندیس تمایل به خوردگی تنشی 860
4.3.5 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 864
4.3.5.1 نتیجه گیری 865
4.3.5.2 پیشنهادات 866
4.3.5.3 مراجع 867
4.3.5.4 Abstract 870

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید