50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی نانوسیلیکات ها و رفتار خمشی لایه های تقویتی آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی نانوسیلیکات ها و رفتار خمشی لایه های تقویتی آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی رفتار خمشی لایه های تقویتی سیلیکات بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی نانوسیلیکات ها و کانی های آن بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش سیلیکات ها و نانو کامپوزیت ها بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی کالک سیلیکات بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی رفتار خمشی لایه های تقویتی سیلیکات

• تاثیر مقادیر مختلف تقویت کننده هاي نانوکلی در خصوصیات مکانیکی لایه هاي سیلیکات تقویتی نانوکامپوزیت پلی استرغیراشباع توسط آزمون خمش در مقیاس نانو مشاهده می شود.

•ذرات خاك رس در ماتریس پلی استرغیراشباع توسط همزن مکانیکی پخش می گردند.

•مطالعه ساختار توسط روش ( WXXD تفرق اشعه X ) خمش در مقیاس نانو را نشان می دهد.

•خمش در مقیاس نانو به طور قوي تحت تاثیر نفوذ ذرات تقویت کننده خاك رس و مقادیر پخش شده آن در ماتریس پلیمر است.

•آزمایش هاي انجام شده ارتباط قوي بین خصوصیات نانومکانیکی و فضاي بین لایه اي ذرات خاك رس در نانوکامپوزیت را نشان می دهد.

•با تعبیه 1 و 3 و % 5 وزنی نانوکلی درون رزین پلی استر سختی به ترتیب به % 29 ، %24 و % 14 می رسد.

•و نهایتا مدول الاستیک از 5393 MPa براي پلی استر غیر تقویت شده به ( 6646 MPa حدود %23 افزایش) با محتواي %5 وزنی ذرات نانوکلی افزایش می یابد. [17]

فهرست کامل فصل اول بررسی رفتار خمشی لایه های تقویتی سیلیکات

1-1 ) رفتار خمش لايه هاي تقويتي سيليكات در نانوكامپوزيت پلي استر غير اشباع

1.1.1 مقدمه 2
1.1.2 جزئـيات آزمايش 3
1.1.3 مواد 4
1.1.4 Processing 5
1.1.5 آنالیز Waxd 5
1.1.6 نتايج وبحث 6
1.1.7 رفتار خمشي نانويي 6
1.1.8 مدول بازتابي و مدول الاستيك 12

1-2 ) خصوصيت لمينيت هاي ترموست ( كنترل جمع شدگي تقويت كننده هاي نانو)

1.2.1 مقدمه 16
1.2.2 آزمایش 20
1.2.3 مواد 20
1.2.4 نتيجه وبحث 22
1.2.5 خصوصیات ساختاری 22
1.2.6 حجم نسبي جمع شدگی 24
1.2.7 دمای Tg 25
1.2.8 خصوصيات مكانيكی 26

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی نانوسیلیکات ها و کانی های آن

امروزه هرزروی گل حفاری از بزرگترین و پر هزینه ترین مشکلات ، در عملیات حفاری می باشد . به طوری که این پدیده می تواند ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه یک چاه را شامل می شود. در اثر بروز این پدیده ، مشکلات زیادی ایجاد می شود از جمله : عدم دستیابی به اطلاعات کامل زمین شناسی سازند ، ناپایداری دیواره چاه ، فوران چاه ، گیر لوله های حفاری و خسارت به لایه های تولیدی می باشد. یکی از راههای جلوگیری از هرزروی ، در مواقعی که مواد باز دارنده هرزروی بی اثر باشند ، پلاگ سیمانی استفاده می شود . پلاگ سیمانی به درون حفره ها و شکاف های زون هرزروی نفوذ کرده و سبب انسداد مسیر هرزروی می شود. حال در این مقاله ، طراحی یک پلاگ سیمانی با استفاده از ماده نانو سیلیکا به عنوان شتاب دهنده مورد بحث قرار میگیرد تا کمترین زمان بندش و نیز در عین حال از بالاترین استحکام برخوردار باشد که طی آن در حداقل زمان ممکن از هرزروی سیال حفاری جلوگیری شود و همچنین باعث پایداری دیواره چاه و قسمت های قابل ریزش شود . به طور کلی هدف از افزودن شتاب دهنده های سیمان ، کم کردن زمان woc می باشد . از جمله رایج ترین موادی که جهت شتاب زمان بندش سیمان استفاده می شوند ، نمک های معدنی مانند CaCl2 هستند که این شتاب دهنده ها میتوانند اثر منفی بر روی نفوذ پذیری و استحکام سیمان بگذارند .این در حالی است که نانو سیلیکا میتواند به عنوان یک شتاب دهنده در مجموعه دوغاب سیمان طراحی شده ، ذرات آن به علت دارا بودن مقیاس نانو نفوذ پذیری را کاهش داده و مقاومت استحکامی سیمان را نیز افزایش دهد و جایگزین مناسبی برای شتاب دهنده های نمکی باشد

فهرست کامل فصل دوم بررسی نانوسیلیکات ها و کانی های آن

2-1) شیمی کانیها و دما-فشارسنجی آمفیبولیتهاي کالکسیلیکاته مجموعه دگرگونی محمودآباد (جنوبشرق شاهیندژ)

2.1.1 چکیده 33
2.1.2 Abstract 34
2.1.3 مقدمه 34
2.1.4 روش تحقیق و بحث 34
2.1.5 زمین شناسی عمومی 35
2.1.6 بحث 35
2.1.7 پتروگرافی 35
2.1.8 شیمی کانی ها 36
2.1.9 آمفیبول 36
2.1.10 پلاژیوکلاز 37
2.1.11 پیروکسن 37
2.1.12 دما-فشارسنجی 37
2.1.13 دما- فشارسنجی با استفاده از شیمی آمفیبول 37
2.1.14 ترمومتري بر اساس تغییرات Siدر برابر # Mgو تغییرات مقدار AllVدر برابر Tiآمفیبول 37
2.1.15 ترموبارومتري آمفیبول با استفاده از ایزوپلتهاي TiO2و Al2O3 38
2.1.16 رمومتري با استفاده از زوج کانی هورنبلند-پلاژیوکلاز 38
2.1.17 نتیجه گیری 39
2.1.18 منابع و مراجع 39

2-2) تهیه رنگ عایق و پایدار حرارتی سیلیکاتی با استفاده از نانوفناوری

2.2.1 چکیده 40
2.2.2 Abstract 40
2.2.3 Introduction 41
2.2.4 Preparation of Cr2O3-3TiO2 Nanopigments 43
2.2.5 Experimental 43
2.2.6 materials 43
2.2.7 Characterization of Cr2O3-3TiO2 Nanopigments 43
2.2.8 Production of SiO2-based aerogels 44
2.2.9 Charactrization of aerogel 44
2.2.10 Formulation and Preparation of silicone emulsion paint 44
2.2.11 Charactrization of paint Testing formula 45
2.2.12 Application of the Coatings 45
2.2.13 Results and discussion 46
2.2.14 Properties of nanopigment 46
2.2.15 Laboratory Tests 46
2.2.16 Evaluation of thermal insulation 46
2.2.17 Evaluation of optical properties 46
2.2.18 Properties of aerogel 47
2.2.19 Properties of Paint 48
2.2.20 Aknowledge 49
2.2.21 Conclusion 49
2.2.22 References 49

2-3) تهیه رنگ سیلیکاتی آب پایه و عایق حرارتی با استفاده از مواد نانوساختار

2.3.1 چکیده 52
2.3.2 Abstract 52
2.3.3 Introduction 53
2.3.4 Procedure 54
2.3.5 Production of SiO2-based aerogels 54
2.3.6 Experimental 54
2.3.7 materials 54
2.3.8 Charactrization of aerogel 55
2.3.9 Formulation and Preparation of silicone emulsion paint 55
2.3.10 Charactrization of paint 56
2.3.11 Results and discussion 56
2.3.12 Properties of aerogel 56
2.3.13 Thermal stability of Paint 57
2.3.14 Properties of Paint 57
2.3.15 Physical properties of Paint 57
2.3.16 hermal insulation property of Paint 58
2.3.17 Aknowledge 59
2.3.18 References 60

2-4) بررسی تاثیر نانوسیلیس بر استحکام فشاری و نفوذپذیری و دوام بتن

2.4.1 خلاصه 62
2.4.2 مقدمه 62
2.4.3 فناوری نانو و بتن 63
2.4.4 اجزای تشکیل دهنده نانوسیلیس 63
2.4.5 و ژگی ها نانو ذرات 64
2.4.6 ترکیب نانوسیلیس با سیمان 64
2.4.7 مقایسه مقاومت فشاری بتن حاوی نانو سیلیس با بتن معمولی 64
2.4.8 تاثیر نانوسیلیس ها در نفوذپذیری بتن 66
2.4.9 آزمایش نفوذ آب 66
2.4.10 نتیجه گیری 67
2.4.11 مراجع 67

2-5) مطالعه استفاده از نانوسیلیکاژل به عنوان کاتالیزور در بهبود شرایط واکنش سنتز مشتقات -αآمینوفسفونیک اسیدها

2.5.1 چکیده 69
2.5.2 مقدمه 69
2.5.3 روش کار 70
2.5.4 تهیه نانو سیلیکاژل 71
2.5.5 سنتز A-آمینو فسفونیک اسیدها با استفاده از نانوسیلیکاژل 71
2.5.6 نتایج 71
2.5.7 نتیجه گیری 74
2.5.8 مراجع 75

2-6) کاربرد نانو سیلیکا به عنوان شتاب دهنده در پلاگ سیمانی جهت زون های دارای هرزروی بالا و نیز استحکام دیواره چاه

2.6.1 چکیده 76
2.6.2 ABSTRACT 77
2.6.3 مقدمه 77
2.6.4 طراحی پلاگ سیمانی با افزایه نانو سیلیکا 78
2.6.5 نتیجه و جمع بندی 82
2.6.6 مراجع 82

2-7) تعیین منشأ مس در ماسه سنگهاي محدوده نهند ایوند به وسیله مطالعات EPMAهايکانیدر سیلیکاته

2.7.1 چکیده 83
2.7.2 Abstract 84
2.7.3 مقدمه 84
2.7.4 بحث 84
2.7.5 نتایج میکروالکترونپروب کانی هاي سیلیکاته موجود در ماسه سنگها 85
2.7.6 نتیجه گیری 87
2.7.7 منابع و مراجع 88
2.7.8 ABSTRACT 89

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم سیلیکات ها و نانو کامپوزیت ها

نتایج مطالعات انجام شده در زمینه ساخت نانو کامپوزیتهای پلیمری نشان داده که خواص مکانیکی نانو کامپوزیتها علاوه بر خلوص نانورس، به میزان سازگاری آن و رزین پلیمری مورد نظر بستگی دارد. از آنجا که دستیابی به ساختار اکسفليت( پرپرشده) سیلیکاتهای لایه ای در بستر رزین بعلت تفاوت ماهیت آلی رزین و ماهیت معدنی نانورس امکانپذیر نیست، لازم بود تا پس از خالص سازی سیلیکاتهای لایه ای، اصلاح آن با استفاده از مواد آلی مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور پس از خالص سازی بنتونیت، توليد آلی رس از آن و مطالعه متغیرهای مؤثر بر آن در مقیاس آزمایشگاهی مورد توجه قرار گرفت. مطالعات ساختاری نمونه ها با کمک تفرق اشعه X نشان داد که با افزایش درصد سازگار کننده آلی از ۱۰ به ۴۰ درصد فاصله لایه ای نانورس از ۱۲/ ۴۳ آنگسترم در حالت سازگار نشده به ۲۰ / ۴۳ آنگسترم افزایش می یابد.

فهرست کامل فصل سوم سیلیکات ها و نانو کامپوزیت ها

3-1 ) نانوکامپوزیتهای اپوکسی- سیلیکات لایه ای: عوامل موثر برشکل شناسی

3.1.1 چکیده 90
3.1.2 مقدمه 91
3.1.3 عوامل‌ موثر‌ بر‌ شکل‌شناسی‌ نانوکامپوزیت‌ اپوکسی- نانوخاک‌رس 91
3.1.4 شکست 92
3.1.5 نفوذ 92
3.1.6 روش‌های‌ساخت‌نانوکامپوریت‌اپوکسی-‌نانوخاک‌رس 93
3.1.7 پلیمرشدن درجا 93
3.1.8 نوع‌رزین‌اپوکسی 94
3.1.9 روش محلولی 94
3.1.10 ماهیت‌نانوخاک‌رس‌و‌یون‌تبادلی‌بین‌لایه‌ای 95
3.1.11 نوع‌عامل‌پخت 95
3.1.12 شرایط پخت 96
3.1.13 سایر روشهای بهبود پراکنش 96
3.1.14 نتیجه گیری 97
3.1.15 مراجع 97

3-2 ) مطالعه عملکرد حرارتی و خواص هیدروفوبیکی نانو کامپوزیت پلیمرهای یورتانی حاوی نانوذرات SiO2

3.2.1 چکیده 99
3.2.2 مقدمه 99
3.2.3 روش کار و آزمایشگاه 100
3.2.4 بحث و بررسی 101
3.2.5 نتیجه گیری 112
3.2.6 مراجع 113

3-3 ) بررسی فرایند اصلاح نانوسیلیکات های لایه ای جهت استفاده در نانو کامپوزیت های پلیمری

3.3.1 چکیده 115
3.3.2 مقدمه 116
3.3.3 بخش تجربی 118
3.3.4 مواد 118
3.3.5 روش فرایند 118
3.3.6 نتایج و بحث 119
3.3.7 نتیجه گیری 124
3.3.8 مراجع 124

3-4 ) نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر برپایه نشاسته-خاک رس،انقلابی نوین درصنعت فیلم های بسته بندی

3.4.1 چکیده 125
3.4.2 مقدمه 126
3.4.3 نانوسیلیکات های لایه ای 127
3.4.4 نشاسته 127
3.4.5 روش تولید نانوکامپویت های نشاسته-خاک رس 128
3.4.6 خواص نانوکامپوزیت های نشاسته-خاک رس مورفولوژی 130
3.4.7 خواص مکانیکی 131
3.4.8 خواص مکانیکی-دینامیکی 133
3.4.9 پایداری حرارتی 134
3.4.10 مقاومت دربرابر عبور گاز 135
3.4.11 زیست تخربی پذیری 136
3.4.12 مقاومت دربرابر آب 136
3.4.13 نتیجه گیری 137
3.4.14 مراجع 137

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی کالک سیلیکات

سنگهای دگرگونی مجاورتی جنوب نقده (شمال غرب ایران تحت تاثیر توده های گرانيتوئیدی فاز تکتونیکی لارامید (اواخر کرتاسه – پالئوسن) در زون سنندج – سیرجان تشکیل شده اند، که در مشاهدات صحرایی بصورت هورنفلس های رسی۔ نیمه رسی، کالک سیلیکاتها، مرمرهای خالص کلسیت دار و میگماتیت های حاصل از ذوب بخشی دیده می شوند. کمپلکس های نفوذی، سنگهای در برگیرنده خود را با سن پرمین و کرتاسه دگرگونی کرده اند. هورنفلس های کالک سیلیکات جنوب نقده شامل ۴ زون دگرگونی (هورنبلند – اسکاپولیت ، کلینوپیروکسن- اسکاپولیت گارنت – اسکاپولیت و آنورتیت) می باشد. براساس زون بندی دگرگونی، درجه دگرگونی متوسط تا بالا (رخساره آمفیبولیت) برای سنگهای کالک سیلیکات جنوب نقده پیشنهاد شده است. کانیهای زوئیزیت + اپیدوت، اسکاپولیت، گارنت، کلینوپیروکسن + وزوویانیت، آنورتیت، هورنبلند، بیوتیت، فلدسپار پتاسیم، کلسیت و کوارتز با هم در هورنفلس های کالک سیلیکات جنوب نقده متبلور شده اند.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی کالک سیلیکات

4-1 ) بررسی سنگهاي دگرگونی کالک سیلیکات جنوب نقده

4.1.1 چکیده 145
4.1.2 Abstract 145
4.1.3 مقدمه 146
4.1.4 بحث و نتیجه گیري 146
4.1.5 منابع 150

4-2 ) بررسی رخساره ای و تعیین پروتولیت سنگ های دگرگونی جنوب قروه

4.2.1 چکیده 151
4.2.2 مقدمه 151
4.2.3 شرح و بحث 152
4.2.4 زمین شناسی عمومی 152
4.2.5 رخساره ها 152
4.2.6 رخساره گرانولیت 152
4.2.7 رخساره آمفیبولیت 153
4.2.8 رخساره شیست سبز 153
4.2.9 رخساره هورنبلند هورنفلس 154
4.2.10 رخساره پیروکسن هورنفلس 154
4.2.11 رخساره پرهنیت-پومیله ایت 154
4.2.12 پروتولیت 155
4.2.13 سنگ های پلیتی و سمی پلیتی 155
4.2.14 سنگ های ماسه سنگی 155
4.2.15 سنگ های کالک سیلیکانه 156
4.2.16 آمفیبولیت ها 156
4.2.17 گرانیت ها و آپلیت های گنیس 156
4.2.18 سنگ های کربناته 157
4.2.19 نتیجه گیری 157
4.2.20 منابع 158

4-3 ) بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي عناصر كمياب معدن سه گل گهر سيرجان

4.3.1 چکیده 160
4.3.2 Abstract 160
4.3.3 مقدمه 161
4.3.4 بحث 161
4.3.5 نتیجه گیری 166
4.3.6 منابع 167

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید