50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی و بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل برایتون و شبیه سازی در نرم افزار E.E.S بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل اگزرژی سیکل برایتون بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون به روش آنالیز اگزرژی بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی و بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل برایتون و شبیه سازی در نرم افزار E.E.S

در این فصل بهینه سازی اگزرژی اقتصادی سیکل توربین گاز با استفاده از چند تابع هدف انجام شده است. سیکل مورد | نظر سیکل برایتون دارای کمپرسور دو مرحله ای با خنک کن میانی و همراه با تزریق بخار می باشد. این بررسی با در نظر گرفتن افت فشار ثابت در اجزاء سیکل و با فرض دائم بودن فرآیندها و رفتار گاز ایده آل برای محصولات احتراق، سوخت و هوا انجام شده است. بهینه سازی با سه تابع هدف که عبارتند از: تابع هزینه در بر گیرنده هزینه سرمایه گذاری، تعمیر و نگهداری و هزینه اگزرژی تخریب شده در اجزای سیکل)، کار خالص خروجی و راندمان اگزرژی سیکل انجام شده است. در بهینه سازی چند هدفی، ابتدا توابع هدف دو به دو به طور همزمان بهینه شده اند و منحنی پرتو فرانت برای هر جفت ترسیم شده است. سپس هر سه توابع هدف باهم به طور همزمان بهینه شده اند و نتایج آن با نتایج حالت دو هدفی مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که نتایج حالت دو هدفی را نیز شامل می شود.

فهرست کامل فصل اول بررسی و بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل برایتون و شبیه سازی در نرم افزار E.E.S

1-1 ) تحلیل ترمودینامیکی و بهینه سازي سیکل نیروگاه گازي به وسیله ي الگوریتم ژنتیک

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 اطلاعات نیروگاه گازی 2
1.1.4 تحلیل سیکل نیروگاه 2
1.1.5 نتیجه گیری و جمع بندی 4
1.1.6 بهینه سازی 8
1.1.7 بهینه سازي تک هدفی 9
1.1.8 بهینه سازی چند هدفی 9
1.1.9 مراجع 10

1-2 ) تحلیل يک سیستم قانون اول و دوم تولید همزمان توان و گرما توسعه يافته بوسیله ORCوCAES

1.2.1 چکیده 12
1.2.2 مقدمه 12
1.2.3 تشریح سیستم 13
1.2.4 مدل سازی ریاضی 14
1.2.5 تحلیل انرژی 14
1.2.6 بحث و بررسی نتایج 15
1.2.7 صحه گذاری 15
1.2.8 نسبت تراکم کمپرسور 16
1.2.9 نرخ جريان هوای ورودی 17
1.2.10 نسبت انبساط توربین 17
1.2.11 نتیجه گیری و جمعبندی 18
1.2.12 مراجع 18
1.2.13 پیوست 20

1-3 ) بهینه سازی سیکل توان برایتون تراکم مجدد به همراه گرمایش مجدد با سیال عاملCO2

1.3.1 خلاصه 21
1.3.2 مقدمه 21
1.3.3 الگوی پیشنهادی و ارزیابی آن 22
1.3.4 مدل ترمودینامیکی و شرایط کاری و انجام محاسبات 24
1.3.5 کمپرسور اصلی 24
1.3.6 کمپرسور تراکم مجدد 25
1.3.7 بازیاب دما پایین LTR 25
1.3.8 بازیاب دما بالا HTR 25
1.3.9 توربین کم فشار و پرفشار 25
1.3.10 کار خالص سیکل 26
1.3.11 بررسی اثر پارامترهای مختلف 27
1.3.12 بررسی اثر کسر جرمی تراکمی سیکل 27
1.3.13 بررسی اثر نرخ فشار اصلی و فشارمیانی 27
1.3.14 بررسی اثر حداقل دمای کاری 29
1.3.15 بررسی اثر حداکثر دمای کاری سیکل 30
1.3.16 بررسی اثر حداکثر فشار کاری سیکل 31
1.3.17 بررسی اثر کار اجزا برروی سیکل 32
1.3.18 بهینه سازی روابط 33
1.3.19 نتیجه گیری 34
1.3.20 مراجع 35

1-4 ) بررسی انتقال حرارت خارجی اجزاء توربین و شبیه سازی عددی سیکل توربین گاز با بازیاب و تولید همزمان حرارت

1.4.1 خلاصه 37
1.4.2 مقدمه 37
1.4.3 سرعت خروجی محفظه احتراق و پروفیل های دما 38
1.4.4 انتقال حرارت در مرحله های توربین 39
1.4.5 استیج توربین شبیه سازی شده 42
1.4.6 اندازه گیری های انتقال حرارت تجزیه شده زمانی 44
1.4.7 تاثیر عدد ماخ خروجی و عدد رینولدز 45
1.4.8 تاثیر آشفتگی جریان آزاد 47
1.4.9 آزمایشات شبیه سازی مسیر غیر یکنواخت 48
1.4.10 انتقال حرارت دیوار انتهایی 52
1.4.11 انتقال حرارت نزدیک دیوار انتهایی 53
1.4.12 تاثیر گرادیان فشار 54
1.4.13 تاثیر انحنای جهت جریان 55
1.4.14 نتایج شبیه سازی 55
1.4.15 مراجع 57

1-5 ) بهينه سازي ترمو-اقتصادي سيستم هيبريدي توربين گازي و پيل سوختي اكسيد جامد

1.5.1 چکیده 59
1.5.2 مقدمه 59
1.5.3 آرایش سیستم 59
1.5.4 محفظه احتراق،میکسر و مبدلهای حراراتی 60
1.5.5 کمپرسور و توربین 60
1.5.6 معادلات حاکم 60
1.5.7 پیل سوختی اکسید جامد 60
1.5.8 تابع هزینه 61
1.5.9 بهینه سازی نیروگاه 61
1.5.10 آنالیز حساسیت 62
1.5.11 نتیجه گیری 62
1.5.12 مراجع 62
1.5.13 Abstract 63

1-6 ) بهینه سازی اگزرژی اقتصادی سیکل توربین گاز برایتون با چند تابع هدف

1.6.1 چکیده 64
1.6.2 مقدمه 64
1.6.3 بهینه سازی چند هدفی 66
1.6.4 تحلیل اگزرژی-اقتصادی سیکل توربین گاز 67
1.6.5 نتایج 68
1.6.6 نتیجه گیری و جمع بندی 70
1.6.7 مراجع 71

1-7 ) مدلسازی ترمودینامیکی و بهینه سازی چند هدفه نیروگاه سیکل ترکیبی با مشعل اضافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

1.7.1 چکیده 72
1.7.2 مقدمه 72
1.7.3 مشخصات سیکل ترکیبی مورد بررسی 74
1.7.4 مدلسازی ترمودینامیکی و آنالیز انرژی 74
1.7.5 آنالیز اگزرژی 76
1.7.6 قیمت گذاری تلفات اگزرژی جریانی 76
1.7.7 مشخصات و پارامترهای توابع هدف 78
1.7.8 نتایج حاصل از بهینه سازی 78
1.7.9 نتیجه گیری 81
1.7.10 مراجع 82

1-8 ) شبيه سازي سيکل گاز توسط نرم افزار E.E.S

1.8.1 چکیده 83
1.8.2 مقدمه 83
1.8.3 محفظه احتراق 84
1.8.4 بازياب حرارتي 84
1.8.5 ترمودینامیک سیکل گاز 84
1.8.6 تاثير دماي هواي ورودي بر کار معکوس کمپرسور 85
1.8.7 بررسي تاثير دماي هواي ورودي بر کار خروجي 85
1.8.8 تاثير دماي هواي ورودي بر ميزان سوخت مصرفي 85
1.8.9 بررسي تاثير دماي هواي ورودي بر راندمان سيکل 85
1.8.10 بررسي تاثير فشارهواي ورودي بر کار خروجي 86
1.8.11 تاثیرات خشک کن میانی 86
1.8.12 تاثير نسبت تراکم بر کار خروجي 86
1.8.13 تاثیرات سوخت 87
1.8.14 تاثیر درصد هوای اضافی و دمای ترکیبات بردمای شعله آدیاباتیک 87
1.8.15 تاثیر میزان سوخت بر کار خروجی 87
1.8.16 تاثیر دمای سوخت ورودی برکارخروجی 87
1.8.17 تاثیر فشار گازهاي ورودي بر کار توربين 88
1.8.18 تاثير ميزان سوخت بر نسبت تراکم بهينه 88
1.8.19 برسری گرم کن میانی 88
1.8.20 بررسی توربین 88
1.8.21 تاثیر دمای گازهای ورودی بر کار توربین 88
1.8.22 بررسی بازیاب حرارتی 88
1.8.23 نتیجه گیری کلی 89
1.8.24 منابع و مراجع 90

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل اگزرژی سیکل برایتون

در این فصل سیکل ترکیبی برایتون گازی – رانکین بخار – رانکین آلی با محرک همزمان سوخت فسیلی و کلکتور خورشیدی هلیوستات از منظر انرژی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی شبیه سازی می شود. همچنین در این تحقیق تکنولوژی نسبتا جدید سیکل سه گانه رانکین آلی استفاده و عملکرد آن از منظر انرژی، اگزرژی و اقتصادی با سیکل متداول رانکین آلی مقایسه می شود. نتایج مقایسه بین سیکل سه گانه و سیکل رانگین متدوال حاکی از آن است که در بین پنج سیال آلی مختلف، با استفاده از سیال n- heptane و سیکل سه گانه بیشترین کار خروجی و بازده اگزرژی برای سیکل آلی حاصل می گردد، به همین دلیل علیرغم بالاتر بودن نرخ هزینه کلی، سیال n- heptane و سیکل سه گانه برای ادامه تحلیل برگزیده می شود. در حالت ورودی پایه مقادیر بازده انرژی و اگزرژی کلی به ترتیب 0.301 و 0.314 بوده، همچنین مقدار کار خروجی و بازگشت ناپذیری کلی نیز به ترتیب 40129 و 85654 کیلووات در حالت ورودی پایه به دست آمدند و کلکتور خورشیدی و محفظه احتراق به عنوان اجزایی معرفی شدند که باید از منظر اگزرژی اقتصادی مورد توجه قرار بگیرند چون بیشترین مقدار نرخ هزینه متعلق به این اجزا می باشد

فهرست کامل فصل دوم تحلیل اگزرژی سیکل برایتون

2-1) مدلسازي، تحلیل و بهینهسازي نیروگاه سیکل ترکیبی بر مبناي قانون اول ترمودینامیک و دیدگاه اگزرژي

2.1.1 خلاصه 91
2.1.2 مقدمه 92
2.1.3 پیشینه تحقیق 92
2.1.4 مدل مورد مطالعه 94
2.1.5 روابط مدلسازی 95
2.1.6 تحلیل نتایج 97
2.1.7 بررسی اثر تغییر پارامترها بر عملکرد توربین گاز 97
2.1.8 بررسی اثر تغییر پارامترها بر عملکرد بویلر بازیاب حرارت 100
2.1.9 بررسی اثر تغییر پارامترها بر عملکرد توربین بخار 103
2.1.10 بررسی اگزرژی سیستم 103
2.1.11 بهینه سازی سیستم 104
2.1.12 نتیجه گیری 104
2.1.13 مراجع 105

2-2) تحليل و بهينه سازی سيکل ترکيبی (برايتون – رنکين) با استفاده از مفهوم اگزرژی

2.2.1 چکیده 107
2.2.2 مقدمه 107
2.2.3 مفهوم اگزرژی 107
2.2.4 تئوري وفرمول بندي مساله 108
2.2.5 نتایج 109
2.2.6 نتیجه گیری 110
2.2.7 مراجع 111

2-3) تحلیل اگزرژی-اقتصادی سیکل ترکیبی رانکین آلی و بخار با محرک گازهای داغ اتلافی ازتوربین گازی واقع درسیکل برایتون

2.3.1 چکیده 115
2.3.2 مقدمه 116
2.3.3 روش تحقیق 117
2.3.4 بررسی عملکرد سیکل ترکیبی رانکین آلی و بخار با محرک گازهاي اتلافی 117
2.3.5 تحلیل ترمودینامیکی سیکل ترکیبی 120
2.3.6 تحلیل اگزرژي-اقتصادي سیکل ترکیبی 120
2.3.7 مبدل حرارتی صفحهاي 121
2.3.8 یافته ها 123
2.3.9 تحلیل پارامتریک سیکل ترکیبی 126
2.3.10 بحث و نتیجه گیري 136
2.3.11 منابع 137

2-4) تحلیل انرژي و اکسرژي نیروگاه در گرمایی

2.4.1 چکیده 139
2.4.2 مقدمه 139
2.4.3 تحلیل انرژي و اکسرژي نیروگاه قدرت زغال سنگی 14
2.4.4 شرح نیروگاه قدرت زغال سنگی 140
2.4.5 تحلیل انرژی 141
2.4.6 توازن انرژي براي دیگ بخار 142
2.4.7 تحلیل اکسرژی 142
2.4.8 توازن اکسرژي محفظه سوخت دیگ بخار 144
2.4.9 نتیجه گیری 144
2.4.10 مراجع 145

2-5) تحلیل انرژی، اگزرژی و حساسیت سیکل ترکیبی دو فشاره

2.5.1 چکیده 147
2.5.2 مقدمه 148
2.5.3 تقاضای حرارت در صنایع 148
2.5.4 گرمایش غیرمستقیم هوا یا گاز 149
2.5.5 انواع نیروگاههای سیکل ترکیبی بر اساس نحوه استفاده از گاز خروجی 149
2.5.6 نیروگاه سیکل ترکیبی بدون مشعل 149
2.5.7 نیروگاه سیکل ترکیبی با سوخت اضافی 149
2.5.8 نیروگاه های سیکل ترکیبی جهت تأمین هوای دم کوره بویلر 150
2.5.9 مطالعات صورت گرفته بر نیروگاه سیکل ترکیبی 150
2.5.10 نتیجه گیری 158
2.5.11 مراجع 158

2-6) بررسی اگزرژی-اقتصادی نیروگاه سیکل ترکیبی هیبرید خورشیدی

2.6.1 خلاصه 160
2.6.2 مقدمه 160
2.6.3 شرح عملکرد سیکل ترکیبی 162
2.6.4 تحیل ترمودینامیکی و انتقال حرارتی سیکل ترکیبی 165
2.6.5 توازن جرم،انرژی و اگزرژی 165
2.6.6 کلکتور هلیوستات و جاذب خورشیدی 166
2.6.7 محاسبه بازده نوری آینههای هلیوستات 166
2.6.8 هندسه تابش خورشید و زاویه برخورد 168
2.6.9 نحوه چینش هلیوستاتها و روابط مربوطه 168
2.6.10 جاذب خورشیدی 170
2.6.11 تحلیل اگزرژی-اقتصادی 171
2.6.12پارامترهای خروجی 173
2.6.13 نتایج 173
2.6.14 نتایج حالت پایه 173
2.6.15 نتیجه گیری 176
2.6.16 مراجع 177

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون به روش آنالیز اگزرژی

مهمترین هدف از گسترش سیستم ها اینست که بطور موثر از منابع انرژی های تجدید ناپذیر همچون ناپذیر همچون نفت و گاز طبیعی استفاده نماییم. روش آنالیز اگزرژی برای پیش بردن این هدف مناسب است چرا که محل و نوع اندازه حقیقی از اتلاف را می تواند تعیین نماید که این اطلاعات می تواند بمنظور طراحی سیستم های جدید استفاده شود در واقع آنالیز اگزرژی نشان می دهد که در دور شدن عملکرد یک سیستم از حالت ایده آل کدام | اجزاء در این حرکت سهیم هستند و این که چه کاری می توانیم در جهت طراحی بهتر این سیستم ها بمنظور باز گشت پذیری های کم انجام دهیم. یکی از خصوصیات مشخص معادله مربوط به موازنه اگزرژی مورد بحث در هر جزه از سیستم حرارتی می تواند بر حسب ترم هایی نظیر اگزرژی جریان و آنتروپی تولید شده جریان و نرخ اگزرژی های مناسب همچون سوخت و کار قابل دسترس نوشته شود. با توجه به هزینه پایین سوخت بویژه گاز طبیعی در ایران استفاده از توربین های گازی یک روش سودمند جهت تولید سریع قدرت می باشد. آنالیز اگزرژی ما را قادر می سازد تا راندمان سیستم و همچنین تخریب اگزرژی در هر جزء از سیستم، نرخ جریانچرمی و دمای گازهای خروجی و ترکیبات آنرا معین می نماییم. همچنین می توان اثر دمای هوا و رطوبت نسبی آنرا روی عملکرد سیستم مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود داده های واقعی سازندگان توربین گاز مقایسه نماییم. در این مطالعه یک برنامه کامپیوتری جهت آنالیز انرژی و اگزرژی اجزاء سیستم نوشته شده تا عملکرد ترمودینامیکی سیستم توربین گاز را شبیه سازی نماید. همچنین از روش های موجود در بهینه سازی مینیمم سازی اگزرژی تخریب شده می باشد که بر اساس محدود کردن فاصله عملکرد طرح واقعی و یک سیستم ایده آل معقول که در معرض همان محدودیت های فیزیکی سیستم واقعی قرار میگیرد، می باشد. به منظور مینیمم سازی بایستی موارد ایده آل ترمودینامیکی را با مشخصات سیستم ارتباط دهیم که با تغییر یک یا بیشتر این مشخه ها می توانیم طرح را به یک شرایط کاری ترمودینامیکی بهینه نزدیک نماییم. در این مطالعه برگشت ناپذیری های مربوط به افت فشار در مسیر جریان را که باعث تخریب اگزرژی در کل سیکل می شوند مورد محاسبه قرار داده و نشان می دهیم که عملکرد ترمودینامیکی می تواند نسبت به نرخ جریان و با توزیع افت فشارها بهینه شود. به عبارت دیگر منظور تعیین اپتیمم افت فشار به منظور ایجاد قدرت ماکزیمم می باشد،

فهرست کامل فصل سوم تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون به روش آنالیز اگزرژی

3-1 ) تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون به روش آنالیز اگزرژی

3.1 تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون به روش آنالیز اگزرژی 179
3.1.1 فصل اول:مفهوم،تاریخچهی و کاربرد اگزرژی 192
3.1.1.1 مفهوم تاریخچه و کاربرد اگزرژی 193
3.1.1.2 اگزرژی 193
3.1.1.3 حالت مرده 194
3.1.1.4 کار برگشت پذیر 195
3.1.1.5 قانون دوم ترمودینامیک 196
3.1.1.6 تولید آنتروپی 196
3.1.2 فصل دوم:تحلیل اگزرژی 203
3.1.2.1 تحلیل اگزرژی 204
3.1.2.2 استخراج معادله اگزرژی 204
3.1.2.3 اجزاء مختلف اگزرژی 206
3.1.2.4 اگزرژی جنبشی و پتانسیل 206
3.1.2.5 اگزرژی فیزیکی 207
3.1.2.6 اگزرژی شیمیایی 207
3.1.2.7 اگزرژی شیمیایی سوخت 209
3.1.2.8 موازنه اگزرژی برای حجم کنترل 213
3.1.2.9 راندمان قانون دوم 214
3.1.2.10 مکانیزم های تولید آنتروپی و انهدام اگزرژی 217
3.1.2.11 انتقال حرارت دراثراختلاف دمای محدود 217
3.1.2.12 جریان همراه با اصطکاک 219
3.1.2.13 اختلاط 221
3.1.2.14 موازنه اگزرژی و تخریب اگزرژی 223
3.1.3 فصل سوم:پیشینه پژوهش و ارائه روشی جهت آنالیز و بهینه سازی عملکرد سیکل برایتون ساده و پیشرفته 226
3.1.3.1 پیشینه پژوهش و ارائه روشی جهت آنالیز و بهینه سازی سیکل برایتون ساده و پیشرفته 227
3.1.3.2 مقدمه 227
3.1.3.3 مروری بر مطالعات انجام گرفته دربررسی و بهینه سازی سیکل برایتون 236
3.1.3.4 آنالیز عملکرد و بهینه سازی سیکل ساده و پیشرفته براساس نسبت دمای تراکم 237
3.1.4 فصل چهارم:مدل سازی اجزاء سیکل برایتون و بهینه سازی براساس تحلیل بازگشت 246
3.1.4.1 مقدمه 247
3.1.4.2 مدلسازی سیکل و فرضیات آن 248
3.1.4.3 مدلسازی و کمپرسور هوا 248
3.1.4.4 محاسبه اگزرژی تخریب شده جریان ورودی به کمپرسور 250
3.1.4.5 محاسبه کار کمپرسور 250
3.1.4.6 محاسبه اگزرژی تخریب شده درکمپرسور 252
3.1.4.7 مدلسازی محفظه احتراق 253
3.1.4.8 محاسبه اگزرژی تخریب شده،جریان ورودی به محفظه احتراق 254
3.1.4.9 معادله احتراق 255
3.1.4.10 محاسبه اگزرژی تخریب شده طی فرایند احتراق 257
3.1.4.11 محاسبه اگزرژی تخریب شده درخروج از محفظه احتراق و ورود به توربین 258
3.1.4.12 مدل سازی توربین 259
3.1.4.13 محاسبه کار توربین 260
3.1.4.14 محاسبه اگزرژی تخریب شده درتوربن در طی فرایند انبساط 261
3.1.4.15 محاسبه مقدار اگزرژی تخریب شده درخروج از توربین 262
3.1.4.16 محاسبه نرخ انتقال حرارت گاز خروجی توربین به محیط و اگزرژی تلف شده ناشی از آن 263
3.1.4.17 نتایج محاسبات از بهینه سایز سیکل برایتون 265
3.1.5 فصل پنجم:آنالیز اگزرژی سیکل برایتون جهت شبیه سازی عملکرد آن 268
3.1.5.1 مقدمه 269
3.1.5.2 آنالیز اگزرژی کمپرسور هوا،توربین و محفظه احتراق براساس مدلهای تخصیص یافته 270
3.1.5.3 کمپرسور هوا 270
3.1.5.4 محفظه احتراقی 272
3.1.5.5 آنالیز محصولات احتراق 276
3.1.5.6 توربین 278
3.1.5.7 آنالیز بازیاب حرارتی 279
3.1.5.8 آنالیز کل سیستم 281
3.1.5.9 نتایج محاسبات از آنالیز عددی سیکل برایتون ساده و پیشرفته 282
3.1.5.10 نتایج و پیشنهادات 299
3.1.5.11 مراجع 300
3.1.5.12 ABSTRACT 320

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید