50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی نیرویی و ارتعاشی انواع سیستم های تعلیق خودرو و کنترلر مناسب برای آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی نیرویی و ارتعاشی انواع سیستم های تعلیق خودرو و کنترلر مناسب برای آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی نیرویی و ارتعاشی سیستم تعلیق خودرو بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مدلسازی و بهینه سازی سیستم تعلیق خودرو بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کنترلر های مناسب یک سیستم تعلیق خودرو بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی انواع سیستم تعلیق فعال خودرو بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی نیرویی و ارتعاشی سیستم تعلیق خودرو

کمک فنر در اصطلاح رایج (دمپر دراستفاده فنی) یک دستگاه مکانیکی طراحی شده برای نرم کردن خروجی یا میرا کردن ضربه ناگهانی و اتلاف انرژی جنبشی یا تولید انرژی الکتریکی است. هدف اصلی این پروژه بررسی سیستمهای تعلیق و تحلیل اثرات ارتعاشات بر روی سیستم تعلیق فعال خودرو است.که در ابتدا سعی شده است نگاهی گذرا بر انواع سیستمهای تعلیق از نظر غیر فعال و فعال بودن داشته باشیم. بعد از آن در این پروژه تحقیق اثرات ارتعاشات بر روی سیستم تعلیق 1/4 خودرو یک بار به ازای کمک فنر هیدرولیکی و بار دیگر با در نظر گرفتن کمک فنر هیدرولیکی همراه با نیروی الکترومغناطیسی فعال با مدل سازی معادلات حرکت سیستم تعلیق 1/4 خودرو همراه با کنترلر های تناسبی-انتگرالی-مشتقی و کنترل فعال نیرو در متلب سیمولینک مدل سازی و کنترل شده است. نتایج نشان می دهد که کمک فنر الکترو مغناطیس دورانی با کنترلر AFC فراجهش به 0.00058 و زمان نشست کمتر از 2ثانیه است که نسبت به مدل یک چهارم با کنترلر PID نتایج مطلوب تری بدست می آید، که باعث کاهش ارتعاش بدنه خودرو، افزایش ایمنی و راحتی سرنشینان می شود

فهرست کامل فصل اول بررسی نیرویی و ارتعاشی سیستم تعلیق خودرو

1-1 ) بررسی ارتعاشات عمودی خودرو و آسودگی سرنشین

1.1.1چکیده 1
1.1.2مقدمه 1
1.1.3ارزیابی خوش سواری خودروی معمولی با توجه به معیارهای کیفیت رانندگی 8
1.1.4استاندارد بین المللی 8
1.1.5نتایج و بحث 9
1.1.6نتیجه گیری 13
1.1.7منابع 14

1-2 ) انتخاب سیستم تعلیق مناسب یک کامیون مل بار با توجه به ارتعاشات عمودی وارد بر سر انسان با استفاده از مدل سازی بیومکانیکی سرنشین خودرو در سه راستای قائم، افقی و جانبی

1.2.1 چکیده 15
1.2.2مقدمه 16
1.2.3مدل 15-DOF ماتریسی بهین سرنشین خودرو 16
1.2.4مدل خودروی شبیه سازی شده کامیون حمل بار 18
1.2.5ارایه نتایج و بحث 18
1.2.6نتیجه گیری 19
1.2.7مراجع منتخب 19

1-3 ) تعیین ارتعاش بر روی فرمان سه مدل خودرو و بررسی موارد مؤثر بر ارتعاش آن ها

1.3.1چکیده 20
1.3.2مقدمه 21
1.3.3مواد و روش ها 22
1.3.4نتایج و بحث 23
1.3.5حالت درجا روی موتور 23
1.3.6حالت درجا روی فرمان 24
1.3.7حالت دنده یک و دنده دو روی فرمان )در حال حرکت( 24
1.3.8نتیجه گیری کلی 25
1.3.9تشکر و قدردانی 26
1.3.10فهرست منابع و مأخذ 26

1-4 ) کنترل فعال ارتعاش سیستم تعلیق خودرو با کمک فنر الکترومغناطیسی

1.4.1چکیده 27
1.4.2مقدمه 27
1.4.3مدل های ارتعاشی خودرو با کمک فنر های غیرفعال و فعال 28
1.4.4مدل یک چهارم خودرو(Quarter Car Model) با کمک فنر غیرفعال 28
1.4.5مدل یک چهارم خودرو با کمک فنر فعال الکترو مغناطیسی 29
1.4.6مکانیزم بال اسکرو 30
1.4.7شبیه سازی اختلال جاده 31
1.4.8سیمولینک معادلات یک چهارم خودرو 32
1.4.9سیستم های کنترلی 33
1.4.10کنترلر تناسبی-انتگرالی-مشتقی(PID) 33
1.4.11سیستم کنترل فعال نیرو 35
1.4.12نتیجه گیری و پیشنهاد 37

1-5 ) کنترل ارتعاشات وارد براتوبوس توسط جاده به وسیله سیستم تعلیق فعال

1.5.1 چکیده 39
1.5.2 مقدمه 40
1.5.3 مدل سازی 41
1.5.4 طراحی کنترلر 43
1.5.5 بحث و نتیجه گیری 46
1.5.6 منابع 46

1-6 ) سیستم های الکترو مکانیکی

1.6.1 خلاصه 47
1.6.2 مقدمه 47
1.6.3 ویژگی های فناوری MEMS 48
1.6.4 کاربرد فناوری MEMS 49
1.6.5 مزایای فناوری MEMS 52
1.6.6 مراحل ساخت MEMS 53
1.6.7 مراحل اساسی ساخت MEMS ها 54
1.6.8 مدل سازی MEMS و NEMS 57
1.6.9 نتیجه گیری 58
1.6.10 منابع 58

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مدلسازی و بهینه سازی سیستم تعلیق خودرو

ارتعاشات منتقله به کابین هلیکوپتر مستقیما روی برانکارد حمل بیمار و صندلی خلبان اثر میگذارند و از انجایی که سیستم تعلیقی برای اینها وجود ندارد این ارتعاشات میتواند باعث تشدید مصدومیت بیمار یا بیماری های دیگر مثل دفورمگی ستون فقرات در دراز مدت برای خلبانان گردد.در این مقاله یک مدل اولیه برای سیستم تعلیق در جهات عمودی و صفحه افقی صندلی و برانکارد در نظر گرفته شده و معادلات حاکم استخراج گردیده.سپس محدوده ضرایب فنر و دمپر ها با استفاده از ورودی اولیه ارتعاش هلیکوپتر و حداکثر جابجایی در اثر نشستن یا دراز کشیدن فرد روی سیستم تایین گشته اند.سپس این ضرایب با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده اند.با شبیه سازی سرخلبان و فرد روی برانکارد در محیط سیمولینک متلب نتایج حاصل نشانگر تعلیق 70%-80% از ارتعاش است.که ارتعاش ایجاد شده در هلیکوپتر تحت شرایط خاص را به حد استاندارد طبق مقادیر ارائه شده توسط سازمان جهانی ایزو میرساند

فهرست کامل فصل دوم مدلسازی و بهینه سازی سیستم تعلیق خودرو

2-1) بهینه سازی کمک فنر الکترومغناطیسی و سیستم تعلیق خودرو با استفاده از الگوریتم زنبور عسل

2.1.1 چکیده 60
2.1.2 مقدمه 60
2.1.3 استخراج معادلات حرکت خودرو 61
2.1.4 مدل یک چهارم خودرو 61
2.1.5 الگوريتم بهينه سازي زنبور عسل 62
2.1.6 فرايند جستجوي غذا در طبيعت 62
2.1.7 مدل يك دوم خودرو 62
2.1.8 مراحل اصلي الگوريتم زنبورعسل 62
2.1.9 نتايج تحقيق 62
2.1.10 تابع هدف مورد نظر 62
2.1.11 مقادیر پارامترهای سیستم تعلیق 63
2.1.12 مقادیر پارامترهای الگوریتم زنبورعسل 63
2.1.13 حالت اول بهینه سازی 63
2.1.14 مدل یک چهارم خودرو 63
2.1.15 مدل یک دوم خودرو 63
2.1.16 نمودار جابه جايي x بر حسب زمان 64
2.1.17 نمودار جا به جایی X برحسب زمان به ازای چند حالت ورودی متفاوت برای مدل یک چهارم خودرو 64
2.1.18 حالت دوم بهينه سازي 64
2.1.19 مدل یک چهارم خودرو 64
2.1.20 مدل یک دوم خودرو 64
2.1.21 نمودار جا به جایی X بر حسب زمان به ازای چند حالت ورودی متفاوت برای مدل یک دوم خودرو 65
2.1.22 مقادیر تابع هدف 65
2.1.23 نتیجه گیری 65
2.1.24 مراجع 66

2-2) مدل سازی پایه پایدارساز با استفاده از رگرسیون چند متغیره بر مبنای اصول جایروپاندولیم

2.2.1 خلاصه 67
2.2.2 مقدمه 67
2.2.3 ارتعاشات آزاد 69
2.2.4 سخت افزارهای مورد استفاده 70
2.2.5 جمع آوری دیتاها در یک پورت USB 71
2.2.6 روش طراحی آزمایش دراین تحقیق 71
2.2.7 مدل سازی با استفاده از رگرسیون 72
2.2.8 نتایج و بحث و بررسی 72
2.2.9 نتیجه گیری 75
2.2.10 مراجع 77

2-3) تحلیل و بررسی سیستم های تعلیق

2.3.1 چکیده 78
2.3.2 مقدمه 79
2.3.3 مواد و روش ها 80
2.3.4 سیستم های تعلیق سنتی و فعال و نیمه فعال خودرو 84
2.3.5 روش های کنترل در سیستم تعلیق 85
2.3.6 نتیجه گیری 85
2.3.7 منابع 86

2-4) طراحی بهینه سیستم های تعلیق فعال خودرو با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

2.4.1 خلاصه 87
2.4.2 مقدمه 87
2.4.3 مدل سازی ریاضی 88
2.4.4 سیستم تعلیق غیرفعال یک چهارم خودرو 88
2.4.5 سیستم تعلیق فعال یک چهارم خودرو 89
2.4.6 بهینه سازی سیستم های تعلیق فعال خودرو 90
2.4.7 بهینه سازی سیستم تعلیق فعال یک چهارم خودرو 90
2.4.8 نتیجه گیری 92
2.4.9 مراجع 92

2-5) طراحی و آنالیز سیستم تعلیق برای برانکارد حمل مصدوم و صندلی خلبان در هلیکوپتر

2.5.1 چکیده 93
2.5.2 مقدمه 94
2.5.3 موارد و روش تحقبق 94
2.5.4 بهینه سازی 98
2.5.5 شبیه سازی 101
2.5.6 نتایج و بحث 1.6
2.5.7 مراجع 107

2-6) تحلیل عددی و شبیه سازی دینامیکی مجموعه نگهدارنده کمک فنر و سیستم فنربندی خودرو تیبا

2.6.1 خلاصه 108
2.6.2 مقدمه 109
2.6.3 روش اجزای محدود 111
2.6.4 بیان ضرورت موضوع 112
2.6.5 ارتعاشات تصادفی 112
2.6.6 مرور منابع 112
2.6.7 بررسی ادبیات موضوع در خارج کشور 114
2.6.8 فرمولاسیون روش آلمان محدود 115
2.6.9 آنالیز کمک فنرجلو 118
2.6.10 مدل 118
2.6.11 مش بندی 118
2.6.12 تولید مدل اجزای محدود با انسیس 119
2.6.13 آنالیز ارتعاشات تصادفی کمک فنرجلو 119
2.6.14 آنالیز شوک کمک فنر جلو 120
2.6.15 آنالیز کمک فنر عقب 122
2.6.16 مدل 122
2.6.17 مش بندی 123
2.6.18 آنالیز ارتعاشات تصادفی کمک فنر عقب 123
2.6.19 آنالیز شوک کمک فنر عقب 124
2.6.20 نتیجه گیری 126
2.6.21 منابع 127

2-7) مدل سازی و شبیه سازی سیستم تعلیق فعال با استفاده از روش باندگراف برای مدل کامل خودرو

2.7.1 چکیده 128
2.7.2 مقدمه 128
2.7.3 مدل سازی مدل کامل خودرو به روش باندگراف 130
2.7.4 معرفی روش باندگراف 130
2.7.5 مدل سازی خودرو کامل با سیستم تعلیق غیرفعال 130
2.7.6 مدل سازی خودرو کامل با سیستم تعلیق فعال 134
2.7.7 طراحی کنترلر 135
2.7.8 نتایج 137
2.7.9 نتیجه گیری 141
2.7.10 مراجع 141
2.7.11 Abstract 143

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کنترلر های مناسب یک سیستم تعلیق خودرو

حرکت خودرو بر روی اغتشاشهای جادهایی موجب ارتعاش خودرو و عدم راحتی سرنشین میشود. کاهش این ارتعاشات در خودروهای آمبولانس اهمیت بسیار بیشتری نسبت به سایر خودروها دارد چراکه موجب صدمه دیدن بیمار میشود. بنابراین در این پژوهش مدلسازی ½ سیستم تعلیق خودرو آمبولانس و سیستم تعلیق تخت بیمار انجام شده سپس یک سیستم تعلیق فعال برای تخت بیمار جهت کاهش ارتعاشات پیشنهاد شده است. در این سیستم از کنترلکننده پیشبین به دلیل سهولت لحاظ کردن قید در طراحی استفاده شده است. از آنجایی که عملگرها ایدهال نیستند و دینامیکهای غیرخطی در آنها وجود دارد لذا برای جلوگیری از اشباع عملگر قیدهای آن در طراحی کنترل کننده لحاظ شده است. علاوه بر قیدهای عملگر، قیدهای فیزیکی سیستم نیز در نظر گرفته شده است. در نهایت کنترلکننده طراحی شده بر روی مدل ½ خودرو آمبولانس شبیهسازی شده و نتایج بسیار بهتری نسبت به سیستم تعلیق غیرفعال و سیستم تعلیق فعال با کنترلکننده PID بدست آمده است

فهرست کامل فصل سوم کنترلر های مناسب یک سیستم تعلیق خودرو

3-1 ) طراحی کنترلر با استفاده از سیستم استنتاج فازی در سیستم تعلیق خودرو جهت جبران ارتعاشات جاده ناهموار

3.1.1 چکیده 144
3.1.2 مقدمه 144
3.1.3 روابط ریاضی مدل یک چهارم خودرو با دو درجه آزادی 145
3.1.4 شبکه استنتاج فازی 147
3.1.5 طراحی کنترل کننده پیشنهادی بر مبنای استفاده از شبکه استنتاج فازی 149
3.1.6 شبیه سازی 150
3.1.7 نتیجه گیری 154
3.1.8 منابع 154

3-2 ) کنترل تطیقی مدل مرجع بر پایه تیوب برای مدل سیستم تعلیق یک چهارم خودرو

3.2.1 خلاصه 156
3.2.2 مقدمه 156
3.2.3 بررسی کنترل تطبیقی مدل مرجع تیوب پایه 158
3.2.4 مرحله اول مساله طراحی 158
3.2.5 مرحله دوم مساله طراحی 158
3.2.6 طراحی کنترل کننده مدل مرجع تیوب پایه 159
3.2.7 مدل سیستم تعلیق یک چهارم خودرو 159
3.2.8 طراحی کنرل کننده 161
3.2.9 نتایج شبیه سازی 161
3.2.10 نتیجه گیری 164
3.2.11 مراجع 164

3-3 ) طراحی کنترل کننده فازی برای یک سیستم تعلیق فعال خودروومقایسه با نتایج کنترل کننده فازی-عصبی

3.3.1 خلاصه 166
3.3.2 مقدمه 166
3.3.3 مدل سازی 167
3.3.4 معادلات دینامیک سیستم و فضای حالت 167
3.3.5 مدل سازی ناهمواری جاده 168
3.3.6 طراحی کنترل کننده 168
3.3.7 طراحی کنترل کننده فازی 168
3.3.8 طراحی کنترلر فازی-عصبی تطبیقی سیستم تعلیق فعال 170
3.3.9 نتایج شبیه سلزی 170
3.3.10 نتیجه گیری 173
3.3.11 مراجع 174

3-4 ) کنترل لغزشی-تطبیقی سیستم تعلیق قطاز سریع السیر با استفاده از یک سطح لغزش بهینه تناسبی-انتگرالی

3.4.1 چکیده 175
3.4.2 مقدمه 175
3.4.3 مدل سیستم تعلیق قطار پرسرعت 175
3.4.4 انتخاب سطح لغزش 176
3.4.5 طراحی کنترل کننده تطبیقی لغزشی 177
3.4.6 نتایج شبیه سازی 179
3.4.7 نتیجه گیری 182
3.4.8 مراجع 182

3-5 ) مدل سازی دینامیکی نصف خودرو آمبولانس و طراحی سیستم تعلیق فعال با استفاده از MPC

3.5.1 چکیده 184
3.5.2 مقدمه 185
3.5.3 تبیین مسأله و مدل سازی ریاضی 186
3.5.4 کنترل پیش بینی مبتنی بر مدل 187
3.5.5 کنترل پیش بین مقید 189
3.5.6 شبیه سازی 190
3.5.7 بحث و نتیجه گیری 192
3.5.8 منابع و مراجع 193

3-6 ) کنترل مواد لغزشی سیستم های اکتیو و پسیو تعلیق خودرو با استفاده ازinertial delay control

3.6.1 چکیده 195
3.6.2 مقدمه 196
3.6.3 روش تحقیق 196
3.6.4 مدل اسکای هوک 198
3.6.5 سطح لغزشی و طراحی کنترل 199
3.6.6 سطح لغزش 199
3.6.7 طراحی کنترل 199
3.6.8 کنترل تأخیر داخلی 200
3.6.9 یافته ها 203
3.6.10 بحث و نتیجه گیری 209
3.6.11 منابع 209

3-7 ) طراحی کنترل کننده optimal fuzzy pid برای سیستم تعلیق خودرو

3.7.1 مقدمه 211
3.7.2 مدل مکانیکی سیستم تعلیق 212
3.7.3 مروری بر الگوریتم ژنتیک 213
3.7.4 الگوریتم ژنتیک با کد گذاری دودویی 214
3.7.5 رمز گذاری 214
3.7.6 انتخاب 214
3.7.7 تابع هدف در الگوریتم ژنتیک 214
3.7.8 آمیزش 214
3.7.9 جهش 215
3.7.10 طراحی کنترل کننده پیشنهادی 215
3.7.11 استخراج قوانین فازی 215
3.7.12 انتخاب توابع عضویت 216
3.7.13 شبیه سازی 217
3.7.14 بهینه سازی کنترل کننده توسط الگوریتم ژنتیک 217
3.7.15 نتیجه گیری 219
3.7.16 مراجع 219
3.7.17 ضمایم 220

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی انواع سیستم تعلیق فعال خودرو

سیستم تعلیق اکثر خودروها از اجزاء غیرفعال همانند فنر و میراکننده تشکیل شده است. اینگونه سیستمهای غیرفعال عملا در شرایط مختلف جاده نمی توانند رفتار مناسبی از خود نشان بدهند و ممکن است سرنشین در شرایط ناهنجار جاده ای احساس ناراحتی بنماید. بنابراین لزوم استفاده از یک سیستم تعلیق فعال که در شرایط مختلف جاده قابل تنظیم و کنترل باشد احساس می گردد. در این رساله در فصل اول به بیان تاریخچه سیستم تعلیق فعال پرداخته می شود. در فصل دوم به دسته بندی انواع سیستم های تعلیق و انواع عملگرها می پردازیم. در فصل سوم انواع مدل های تعلیق (مدل یک چهارم خودرو، مدل یک دوم خودرو و مدل کامل خودرو) با عناصر تعلیق خطی و غیرخطی و معادلات حرکتشان مطرح می گردد و در آخر با توجه به لزوم بکار گیری کنترلر و نقش آن در کنترل ارتعاشات وارد بر خودرو در فصل چهارم سه نمونه از انواع کنترلر بکار رفته در سیستم تعلیق فعال ارائه می گردد و نتایج سیستم تعلیق فعال و غیر فعال مقایسه و برتری سیستم تعلیق فعال نسبت به غیر فعال اثبات می گردد.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی انواع سیستم تعلیق فعال خودرو

4-1 ) بررسی انواع سیستم تعلیق فعال خودرو

4.1.1 فصل اول : مقدمه 227
4.1.1.1 تاریخچه 228
4.1.1.2 وظایف تعلیق 229
4.1.2 فصل دوم : تقسیم بندی سیستم های تعلیق و خصوصیات عملکردی 231
4.1.2.1 مقدمه 232
4.1.2.2 تقسیم بندی سیستم های تعلیق 232
4.1.2.3 توابع و خصوصیات 234
4.1.2.4 عملکرد 235
4.1.2.5 انواع عملگرهای سیستم تعلیق فعال 239
4.1.2.6 تجهیزات آزمایشگاهی جهت برسی عملکرد تعلیق فعال 241
4.1.3 فصل سوم: انواع مدل های تعلیق و معادلات حرکت 244
4.1.3.1 مقدمه 245
4.13.2 مدل یک چهارم خودرو با عناصر تعلیق خطی 245
4.1.3.3 مدل یک چهارم خودرو با عناصر تعلیق غیرخطی 246
4.1.3.4 مدل یک دوم خودرو با عناصر تعلیق خطی 247
4.1.3.5 مدل یک دوم خودرو با عناصر تعلیق غیر خطی 250
4.1.3.6 مدل کامل خودو با عناصر تعلیق خطی 253
4.1.3.7 مدل کامل غیر خطی خودرو 258
4.1.4 فصل چهارم: بررسی انواع سیستم کترل تعلیق 262
4.1.4.1 مقدمه 263
4.1.4.2 کنترل با پیش دید مدل یک دوم خودرو 264
4.1.4.3 پروفیل جاده 265
4.1.4.4 مدل تعلیق 265
4.1.4.5 پاسخ وسیله نقلیه 269
4.1.4.6 قدرت مصرفی 270
4.1.4.7 مقادیر میانگین مربعات 271
4.1.4.8 تأثیر زمان پیش دید 273
4.1.4.9 کنترل سیستم تعلیق با سیستم کنترل شبکه عصبی مقاوم 275
4.1.4.10 کنترلر PID 275
4.1.4.11 سیستم کنترل شبکه عصبی مقاوم (RNN) 276
4.1.4.12 کنترلر فیدبک مقاوم 276
4.1.4.13 کنترلر پیش بین شبکه عصبی 276
4.1.4.14 نتایج شبیه سازی 279
4.1.4.15 کنترل سیستم تعلیق فعال با Backstepping control 286
4.1.4.16 طراحی کنترلر Backstepping با ورودی کنترل معادل تخمین زده 287
4.1.4.17 نتایج شبیه سازی 290
4.1.5 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 297
4.1.5.1 منابع 299

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید