50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی انواع منسوجات و روش های تولید آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 840 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی انواع منسوجات و روش های تولید آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش منسوجات مقاوم بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش منسوجات سنتی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش منسوجات هوشمند و کاربردهای آن ها در پزشکی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی پیشرفت های صنعت در حوزه تولید منسوجات بی بافت بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی فناوری های تولید منسوجات سه بعدی بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول منسوجات مقاوم

قرن هاست که انسان به علت محفوظ نبودن در برابر عوامل محیطی در عذاب است. پس به فکر آن افتاد تا بتواند با این عوامل مقابله کند و یکی از آن روش ها تولید ، ساخت و تهیه منسوجات و پوشش هایی که در زندگی روزمره از آن استفاده می کنیم می باشد انسان امروزه پوشاک را رکن اصلی زندگی می داند و بیشترین اهمیت را به آن از نظر زیبایی و رنگ می دهد اما در بعد صنعتی و نظامی زیبایی چهره کمرنگ تری به خود می گیرد و کاربرد های منسوجات در حیطه و حرفه خاص مد نظر می باشد، که در این میان با واژه منسوجات حفاظتی آشنا می شویم که این نوع منسوجات بسیاری از نیازهای بشری را از جمله ، محافظت در مقابل آتش، مواد شیمیایی، ضربه های مکانیکی و بالستیکی، گرما و سرما ، انواع تشعشعات ، الکتریکی و مغناطیسی و بیولوژیکی محفوظ می دارد. هر کشوری تلاش می کند تا بیشترین استفاده را از منسوجات حفاظتی در حیطه نظامی استفاده کند تا از اتلاف سرباز و تجهیزات جلوگیری کند. موارد زیادی در این میان می باشد که مربوط به نساجی است و به چند مورد اشاره می شود. مسایلی که مورد بحث می باشد شامل اورگونومی ، حفاظت بالستیک ، تجهیزات حفاظتی NBC ،استار اختفاء و فریب و حتى علم تاتو نیز در این موضوع دخیل می باشد و تولید الیاف نانویی و کامپوزیت ها مطرح است. مهمترین موردی که در این سمینار به آن پرداخته شده مواد جاذب رادار می باشد که در الیاف و کامپوزیت ها به کار رفته چرا که از لحاظ نظامی هر لحظه در حال شناسایی می باشیم.

فهرست کامل فصل اول منسوجات مقاوم

1-1 ) منسوجات مقاوم دربرابر آتش

1.1.1 فصل اول:رفتار حرارتی الیاف 17
1.1.1.1 هدف 18
1.1.2 فصل دوم:انتخاب الیاف مناسب برای محافظت دربرابر آتش 22
1.1.2.1 الیافی که ذاتا ضد آتشند 23
1.1.2.2 آرامیدها 25
1.1.2.3 الیاف پی آمید-ایمید 26
1.1.2.4 الیاف پلی ایمید 27
1.1.2.5 پلی بنزیمیدازول 27
1.1.2.6 الیاف فنولیک 28
1.1.2.7 الیاف مداکریلیک 28
1.1.2.8 الیاف نیمه کربن 29
1.1.2.9 الیاف کلردار 29
1.1.2.10 پلی فنیلن سولفید 30
1.1.2.11 الیاف پلی اکریلات 30
1.1.2.12 ضدآتش کردن الیاف معمولی 31
1.1.2.13 ویسکوزFR 31
1.1.2.14 پلی استر ضدآتش شده 32
1.1.2.15 نایلون ضد آتش شده 34
1.1.2.16 الیاف مداکریلیک ضد آتش 36
1.1.3 فصل سوم:تکمیل های کند کننده اثرشعله 38
1.1.3.1 مکانیزم کند کردن شعله 39
1.1.3.2 خصوصیات برم 41
1.1.3.3 ترکیب پودر 48
1.1.3.4 شیمی مواد کند کننده ی اثر شعله 53
1.1.3.5 تکمیل کند کننده اثر شعله روی لیف سلولز 54
1.1.3.6 تکمیل های غیردائمی 55
1.1.3.7 تکمیل های دائمی 57
1.1.3.8 تکمیل های کند کننده اثرشعله روی ریون 61
1.1.3.9 تکمیل های کند کننده اثر آتش روی پشم 62
1.1.3.10 تکمیل های کننده اثر شعله روی پلی استر 63
1.1.3.11 تکمیل های کند کننده شعله برای نایلون 65
1.1.3.12 تکمیل های کند کننده شعله برای سایر الیاف 65
1.1.3.13 تکمیل های کند کننده شعل هبرای الیاف مخلوط 66
1.1.3.14 یافت ههای جدید درتکمیل های کند کنندگی آتش 68
1.1.3.15 رفع اشکال تکمیل های کند کنندگی آتش و خصوصیات آنها 68
1.1.3.16 سیستم های باد کننده INTUMESCENT 73
1.1.4 فصل چهارم:بررسی کاربردهای منسوجات مقاوم دربرابر آتش 78
1.1.4.1 پارچه های محافظ در برابر آتش 79
1.1.4.2 حفاظت درمقابل انتقال حرارت به روش هدایت 79
1.1.4.3 حفاظت درمقابل حرارت ناشی از جابجاییی 80
1.1.4.4 حفاظت دربرابر حرارت تابشی 80
1.1.4.5 لباس های نظامی 82
1.1.4.6 لباس آتش نشانان 84
1.1.4.7 پوشاک محافظ برای فضانوردان 86
1.1.4.8 حفاظت درمقابل آتش در هواپیما 86
1.1.5 فصل پنجم:آزمون ها 89
1.1.5.1 استانداردهای قابلیت اشتعال 93
1.1.5.2 آزمون های قابلیت اشتعال 94
1.1.5.3 آزمون 45 درجه 96
1.1.5.4 آزمون عمودی شعله 97
1.1.5.5 آزمون موکت 98
1.1.5.6 آزمون سیگار 99
1.1.5.7 سایرآزمون های استاندارد برای قابلیت احتراق 100
1.1.6 فصل ششم:نتیجه گیری 101
1.1.6.1 منابع و ماخذ 105
1.1.6.2 ABSTRACT 107

1-2 ) بررسی رفتار حرارتی پشم و ضد آتش کردن آن

1.2.1 فصل اول:کلیات 122
1.2.1.1 هدف 123
1.2.1.2 پیشینه تحقیق 123
1.2.2 فصل دوم:ساختار شیمیایی و فیزیکی الیاف پشم 125
1.2.2.1 ساختار شیمیایی پشم 126
1.2.2.2 شکل ملکولی و فشردگی و تراکمشان درپشم 130
1.2.2.3 ساختار فیزیکی پشم 132
1.2.3 فصل سوم:بررسی رفتار حرارتی پشم اصلی و پشم اصلاح شده 138
1.2.3.1 رفتار حرارتی پشم 139
1.2.3.2 آنالیز ترمومکانیکی نخ های پشمی مرینوس 139
1.2.3.3 عملیات سایشی 141
1.2.3.4 TMA 141
1.2.3.5 TGA 142
1.2.3.6 DSC 142
1.2.3.7 نتایج نخ های پشمی اصلی 142
1.2.3.8 نتایج الیاف ساییده شده 147
1.2.3.9 نتایج 148
1.2.4 فصل چهارم:مشخص کردن آنالیز حرارتی الیاف کراتینی اصلاح شده 149
1.2.4.1 مقدمه 150
1.2.4.2 مواد و روشهای بکاررفته 152
1.2.4.3 نتایج حاصله 153
1.2.5 فصل پنجم:تکمیل مقاومت دربرابر آتش 160
1.2.5.1 مقدمه 160
1.2.5.2 تئوری سوختن 162
1.2.5.3 مقاوم کننده دربرابر شعله 164
1.2.5.4 مکانیزم FEEDBACK 164
1.2.5.5 شکل گیری خاکستر 166
1.2.5.6 واکنشهای منجر به شکل گیری خاکستر 166
1.2.5.7 واکنش کلی 166
1.2.5.8 مکانیسم 167
1.2.5.9 چگونگی عملکرد عناصر معین 167
1.2.5.10 بور 167
1.2.5.11 فسفر و نیتروژن 168
1.2.5.12 هالوژن ها 168
1.2.6 فصل ششم:مقاومت دربرابر شعله لیف پشم 170
1.2.6.1 مقدمه 171
1.2.6.2 حمام تکمیلهای رمق کشی 176
1.2.6.3 کلرندیک اسید و تترا بروموفتالیک انیدرید 176
1.2.6.4 ترکیبات تیتانیوم 176
1.2.6.5 هگزا فلئوروزیرکونات 176
1.2.7 فصل هفتم:ضد آتش کردن پشم و مطالعه رفتار حرارتی آن 178
1.2.7.1 ضد آتش کردن پشم با مشتقات فسفر 179
1.2.7.2 مواد 179
1.2.7.3 آنالیز حرارتی 180
1.2.7.4 اسپکترومتری مادون قرمز 180
1.2.7.5 نتایج حاصله 180
1.2.8 فصل هشتم:ضد آتش کردن پشم با عملیات ZIRPRO 184
1.2.8.1 مقدمه 185
1.2.8.2 مواد 185
1.2.8.3 آماده سازی مواد ضد آتش کننده 186
1.2.8.4 ضد آتش کردن پشم 186
1.2.8.5 اسپکترومتری مادون قرمز 186
1.2.8.6 شاخص اکسیژن معین 186
1.2.8.7 محاسبه 187
1.2.8.8 آنالیز حرارتی 187
1.2.8.9 نتایج حاصله 187
1.2.9 فصل نهم:خصوصیات ضد آتش وسوختن سیستم های لیف مخلوط 193
1.2.9.1 مقدمه 194
1.2.9.2 مواد ضد آتش کننده وتاثیرات آنها 194
1.2.10 فصل دهم:مواد خود پف کننده مقاوم کننده دربرابر شعله 200
1.2.10.1 مروری بر مواد INTUMESCENCE 201
1.2.10.2 عملکرد مواد خودپف کننده 202
1.2.10.3 نتایج 204
1.2.11 فصل یازدهم:نتیجه گیری و پیشنهادات 205
1.2.11.1 نتیجه گیری 206
1.2.11.2 پیشنهادات 207
1.2.11.3 فهرست منابع 208
1.2.11.4 ABSTRACT 210

1-3 ) منسوجات حفاظتی

1.3.1 فصل اول:تاریخچه و کلیات 227
1.3.1.1 طبقه بندی منسوجات حفاظتی 228
1.3.1.2 حفاظت درمقابل آتش 229
1.3.1.3 حفاظت در مقابل مواد شیمیایی 230
1.3.1.4 حفاظت درمقابل برخورد مکانیکی 231
1.3.1.5 حفاظت بالستیک 231
1.3.1.6 حفاظت درمقابل تشعشع 231
1.3.1.7 حفاظت تشعشع هسته ای 231
1.3.1.8 حفاظت تشعشع ماوراء بنفش 232
1.3.1.9 حفاظت تابش الکترومغناطیس 232
1.3.1.10 حفاظت الکتریکی 234
1.3.1.11 حفاظت الکترومغناطیس 234
1.3.1.12 حفاظت درمقابل کاهش قابلیت دید 234
1.3.1.13 نانوتکنولوژی درمنسوجات حفاظتی 235
1.3.2 فصل دوم: حفاظت نظامی 236
1.3.2.1 مقدمه 237
1.3.2.2 منسوجات برای حفاظت محیطی 238
1.3.2.3 لباس های رزم ارتش های مدرن دنیا 238
1.3.2.4 تجهیزات مخابراتی و لباس رزم سرباز آینده 239
1.3.2.5 نانو درلباس رزم سرباز آینده 241
1.3.2.6 ارگونومی و راحتی درلباس های محافظ 242
1.3.2.7 کاربرد الیاف نانو در کامپوزیت پوشش های محافظ 243
1.3.2.8 حفاظت بالستیکی 245
1.3.2.9 سیستم لباس رزمی نظامی 247
1.3.2.10 نقش تجهیزات حفاظتی NBC 247
1.3.2.11 ماسک 247
1.3.2.12 لباس محافظ NBC 248
1.3.2.13 استتار،اختفاء، فریب 249
1.3.2.14 باند موج مربی 249
1.3.2.15 استتار نزدیک مادون قرمز 250
1.3.2.16 استتار دور مادون قرمز 251
1.3.2.17 استتار رادار 252
1.3.3 فصل سوم:الیاف و کامپوزیت های جاذب رادار 253
1.3.3.1 مقدمه 254
1.3.3.2 بررسی خصوصیات الیاف دوجزئی وجذب رادار 256
1.3.3.3 خصوصیات حرارتی 258
1.3.3.4 مشاهده سطح مقطع الیاف 260
1.3.3.5 خصوصیات جاذب امواج رادار الیاف 261
1.3.3.6 ساخت وطراحی چند لایه ساختار جذب رادار پارچه بافته با کامپوزیت MWNT پر شده شیشه/اپوکسی 263
1.3.3.7 مواد و تولید 264
1.3.3.8 میکروساختار کامپوزیت 265
1.3.3.9 تولید ساختار جاذب رادار استفاده ازنانو کامپوزیت GFR 267
1.3.3.10 مکانیزم ساختار جاذب رادار 268
1.3.3.11 تولید نانوکامپوزیت GFR 269
1.3.3.12 انعکاس،انتقال و جذب امواج الکترومغناطیس درپارچه فولاد ضد زنگ/پلی استر 270
1.3.3.13 مشخصات پارچه استحفاظ EMI 272
1.3.3.14 توسعه کامپوزیت ساختار جذب رادار برای رنج فرکانس X-band 273
1.3.3.15 تولید نمونه کامپوزیت 274
1.3.3.16 اندازه گیری فضای آزاد خصوصیات دی الکتریک 275
1.3.3.17 مشخصه دی الکتریک یکالای کامپوزیتی 276
1.3.3.18 تست برجسته کامپوزیت RAS 277
1.3.3.19 خصوصیات الکترومغناطیس سلکتیو فرکانس کامپوزیت پارچه 279
1.3.3.20 طرز ساخت 280
1.3.3.21 شبیه سازی 281
1.3.3.22 آماده سازی و مطالعه روی مواد جاذب رادار از پوشش دادن نیکل الیاف کربن و ورقه گرافیتی 283
1.3.3.23 مواد 284
1.3.3.24 آماده سازی الیاف کربن و ورقه گرافیت 284
1.3.3.25 آماده سازی الیاف کربن و ورقه گرافیت با پوشش نیکل 285
1.3.3.26 مشخصه سازی نمونه 285
1.3.4 فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات 288
1.3.4.1 نتیجه گیری 289
1.3.4.2 پیشنهادات 291
1.3.4.3 منابع و ماخذ 292
1.3.4.4 ABSTRACT 294

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم منسوجات سنتی

از آنجایی که تأثیرپذیری نقوش یک دوره از دوره دیگر همواره جزء مباحثی است که به بافتههای تاریخ هنر و فلسفه هنر کمک می کند و گرچه اوج هنر نساجی ایران باستان را بنا به مدارک موجود، دوران ساسانی بیان می کنند، اما هنر نساجی هخامنشی در واقع اساس و بنیانی محکم برای دوران ساسانی بوده است، از این رو هدف پژوهش حاضر بر این بوده تا نه تنها منسوجات هخامنشی را از نظر فرم و محتوای نقوش بررسی کند، بلکه به بررسی نقوش صفوی نیز پرداخته و منسوجات دو دوره را با یکدیگر مقایسه می نماید، ضرورت و اهمیت پرداختن به تحقیق نیز شناسایی منسوجات صفوی، ویژگی ها، فرم و مفهوم نمادین آنها با استمداد از نقوش هخامنشی است، نقوشی که بعضا هنوز هم در منسوجات سنتی ایران استفاده می شوند. در این تحقیق ۲۷ نمونه از نقوش منسوجات هخامنشی و ۲۲ نمونه از نقوش منسوجات صفوی به روش کتابخانه ای (حقیقی و مجازی) جمع آوری شده است که با رویکرد نماد شناسانه الیاده محتوای نقوش را مورد بررسی توصیفی- تحلیلی و مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند. به طور کلی نتایج حاصل از انجام تحقیق حاضر اذعان می دارد که برترین ویژگی های بصری نقوش منسوجات دوره صفوی در ایران عبارتست از شیوه تکرار نقوش در پارچه های پیوستگی نقوش با هم و اهمیت دادن یکسان به نقوش و مهم ترین مؤلفههای تأثیر پذیری منسوجات دوره صفوی از منسوجات دوره هخامنشی ایران شامل بیان نمادین نقوش بکار رفته، ایجاد مفاهیم عمیق در بکارگیری نقوش و انطباق فرم و شکل نقوش پر اشکال هندسی می باشد.

فهرست کامل فصل دوم منسوجات سنتی

2-1) بازشناسی سهم طراحی پایدار در شکل گیری منسوجات سنتی ایران

2.1.1 چکیده 296
2.1.2 مقدمه 297
2.1.3 پلاس بافی 297
2.1.4 مبانظ نظری طراحی پایدار 300
2.1.5 بازتعریف پایداری در طراحی منسوجات سنتی 302
2.1.6 نتیجه 305
2.1.7 منابع و مراجع 305

2-2) بررسی نقش و اهمیت انواع منسوجات سنتی استان یزد با تاکید بر زیلو میبد

2.2.1 چکیده 307
2.2.2 مقدمه 308
2.2.3 انواع منسوجات سنتی یزد 308
2.2.4 ترمه 309
2.2.5 زری بافی 309
2.2.6 مخمل 309
2.2.7 پارچه قلمکار 309
2.2.8 احرامی 309
2.2.9 دارایی 309
2.2.10 زیلو و ریشه تاریخی 310
2.2.11 انواع زیلو 313
2.2.12 نوع وقفی 313
2.2.13 نوع خانگی 313
2.2.14 نقش و اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دستبافته سنتی مثل زیلو 313
2.2.15 نتیجه گیری 314
2.2.16 منابع 315

2-3) تکمیل ضد میکروبی پارچه پشمی با شیوه دوستذار محیط زیست با استفاده ازآویشن شیرازی

2.3.1 چکیده 316
2.3.2 مقدمه 317
2.3.3 مواد و روش ها 318
2.3.4 ارزیابی خاصیت ضد میکروبی پارچه ها 318
2.3.5 استخراج رنگ از آویشن شیرازی 319
2.3.6 اندازه گر قدرت رنگی الیاف 319
2.3.7 ارزیابی ثبات رنگ 320
2.3.8 بحث و نتیجه گیری 320
2.3.9 فعالیت ضد میکروبی نمونه ها 320
2.3.10 نتیجه گیری 321
2.3.11 مراجع و منابع 322

2-4) حفظ و احیای هنر چادرشب بافی قاسم آباد

2.4.1 چکیده 323
2.4.2 مقدمه 324
2.4.3 چادرشب، ویژگی ها و کاربرد ها 324
2.4.4 وضعیت، جایگاه و کاربردهای فعلی چادرشب 326
2.4.5 ضرورت حفظ و احیای هنرچادرشب بافی 327
2.4.6 نتیجه گیری 328
2.4.7 منابع 329

2-5) مطالعه تطبیقی نقوش نمادین منسوجات دوره هخامنشی وصفوی

2.5.1 چکیده 331
2.5.2 مقدمه 332
2.5.3 مبانی نظری تحقیق 332
2.5.4 روش پژوهش 333
2.5.5 نماد شناسی 335
2.5.6 بررسی نقوش هخامنشی 335
2.5.7 بررسی نقوش گیاهی 338
2.5.8 جدول بررسی نقوش هخامنشی 339
2.5.9 بررسی نقوش صفوی 341
2.5.10 جدول بررسی نقوش صفوی 342
2.5.11 تطبیق نقوش هخامنشی و صفوی 346
2.5.12 گل نیلوفر 346
2.5.12 برسم 347
2.5.13 هشت پر 348
2.5.14 لوزی 349
2.5.15 چیراس بازیکزاکی 349
2.5.16 آتشکده 350
2.5.17 جدول تطبیقی نقوش هخامنشی و صفوی 351
2.5.18 نتیجه گیری 355
2.5.19 فهرست منابع 357
2.5.20 Abstract 360

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم منسوجات هوشمند و کاربردهای آن ها در پزشکی

منسوجات هوشمند ترکیبی از تکنولوژی های مختلف در حوزه های گوناگون می باشند که اساسا ترکیبی از صنعت نساجی سنتی و تحقیق به صورت تکنولوژی در مواد هوشمند پیشرفته می باشد. تلفیق این تکنولوژی ها در نساجی فرصت های جدید را برای منسوجات هوشمند در زمینه نمایش علائم حیاتی ،پزشکی و دارویی گشوده است. در میان کابردهای ممکن منسوجات هوشمند ، سیستم های قابل پوشیدن و هوش مصنوعی دو تا از پر اهمیت ترین کاربردها می باشد. سیستم های قابل پوشیدن اطلاعات را جمع آوری کرده و امکان ارتباط و انتقال تکنولوژیکی آن را در لباس فراهم می نماید. یکی از اهداف اصلی جمع آوری اطلاعات و انتقال آن در درون لباس می باشد . منسوج هوشمند ( محیط هوشمند یا هوش فراگیر ) یکی از راه های ایجاد ارتباط ( سطح اشتراک ) بین انسان و کامپیوتر های نا پیدا می باشد. ابزار منسوجات هوشمند (آلات محیط هوشمند) که در آن یا کامپیوتر های آشکار هستند یا مخفی گرد آوری و فشرده سازی یک سطح اشتراک در البسه یکی از آخرین اهداف و تمایلات در این سری از تحقیقات می باشد بعنوان یک مثال از این توسعه توسط Tu Berlin از تکنولوژی فروکردن صفحات فعال (چیپ ها) در لایه درونی منسوجات می باشد . بدن انسان که قادر به دفاع در مقابل بیماری است دارای علائم حیاتی خاص می باشد و گرداوری ارسال مجدد علایم حیاتی به صورت دسته بندی شده در زمان حقیقی، مثال هایی هستند از توانایی های این تکنولوژی ها در کابردهای پزشکی. در هوش مصنوعی، منسوجات هوشمند می توانند بصورت یک سطح اشتراک انتقال دهنده تلفیق شده در البسه در نظر گرفته شوند یا بعنوان حسگرها برای ضبط فعالیت های مشخص بکار روند. هر دوی این روشها برای کابرد های پزشکی و مانیتورینگ بسیار مناسب می باشند.
درفصل اول این پروژه ، کاربردهای منسوجات هوشمند توضیح داده شده است . در فصل دوم، نمایش بکارگیری کاربرد و علائم حیاتی منسوجات پزشکی در خصوص شناسایی موضوعات تشخیص و درمان پرداخته شده است. بعلاوه به موضوع پیشگیری و درمان و معالجه نیز پرداخته شده است. هم چنین تکنولوژی منسوجات هوشمند موجود بکار رفته، برای بازبینی ( معاینه ) و معالجه پزشکی توضیح داده شده است. در فصل سوم کاربرد عمومی منسوجات هوشمند توضیح داده شده است. در نهایت ، در فصل چهارم نتایج بدست آمده و کاربردهای آتی و پیشنهادات بررسی شده است.

فهرست کامل فصل سوم منسوجات هوشمند و کاربردهای آن ها در پزشکی

3-1 ) کاربرد منسوجات هوشمند درپزشکی و نمایش علائم حیاتی

3.1.1 فصل اول:منسوجات هوشمند 376
3.1.1.1 تعریف منسوجات هوشمند 377
3.1.1.2 منسوجات هوشمند به صورت حسگرها 378
3.1.1.3 سنسورها یا حسگرها 379
3.1.1.4 پردازشگر اطلاعات 382
3.1.1.5 عمل کننده ها یا محرک ها 382
3.1.1.6 اهمیت منسوجات هوشمند درخصوص حفظ سلامت 384
3.1.1.7 مراحل تجمیع و بکارگیری صفحات حسگرها درمنسوجات 385
3.1.1.8 نیازها و احتیاجات مصرف کننده درخصوص منسوجات هوشمند 386
3.1.1.9 کاربردهای بالقوه منسوجات هوشمند 388
3.1.1.10 راه های تولید منسوجات هوشمند 391
3.1.1.11 ارتباطات درمنسوجات هوشمند 392
3.1.1.12 ارتباط بین اجزاء سازنده 392
3.1.1.13 ارتبط بین کاربر و منسوج 393
3.1.1.14 ارسال داده 394
3.1.2 فصل دوم:دستاوردهای جدید درزمینه منسوجات هوشمند 396
3.1.2.1 کاربرد منسوجات هوشمند درعلم پزشکی 397
3.1.2.2 معاینات تکمیلی 397
3.1.2.3 ضربان قلب 399
3.1.2.4 فشار خون 400
3.1.2.5 الگوهای حرکتی 401
3.1.2.6 EEG 402
3.1.2.7 پیشگیری ثانویه 402
3.1.2.8 سندروم مرگ ناگهانی نوزادان 403
3.1.2.9 پیشگیری از افتادن 403
3.1.2.10 شناسایی حالات بی قراری و آشفتگی 404
3.1.2.11 بیوفیدبک 405
3.1.2.12 درمان و معالجه پزشکی 407
3.1.2.13 دارو دادن به بیمار 407
3.1.2.14 اورتوزهای قابل پوشیدن 408
3.1.2.15 از نیازهای پزشکی تا راه حل های تکنولوژیکی 409
3.1.2.16 سیگنال های فیزیولوژیکی 411
3.1.2.17 ریتم قلب 412
3.1.2.18 میزان تنفس 415
3.1.2.19 دما 416
3.1.2.20 واکنش الکتروشیمیایی پوست 416
3.1.2.21 PH پوست 417
3.1.2.22 سیگنال های بیومکانیکی 417
3.1.2.23 حرکت های توام 417
3.1.2.24 فشار فصل مشترک 419
3.1.2.25 فشارپا 420
3.1.2.26 پارامترهای دیگر 420
3.1.2.27 نیرو 420
3.1.2.28 تغییر حالت 421
3.1.2.29 منسوجات هوشمند به عنوان فعال کننده ها 422
3.1.2.30 کاربرد نیرو 422
3.1.2.31 تحریک یا شوک الکتریکی 424
3.1.2.32 تجویز داروها یا دارو دادن به بیمار 425
3.1.3 فصل سوم:کاربرد عمومی منسوجات هوشمند 427
3.1.3.1 کاربرد عموم منسوجات هوشمند 428
3.1.3.2 کاپشنی که موبایل را شارژ میکند 428
3.1.3.3 لباس هوشمندی که آهنگ می نوازد 429
3.1.3.4 مانیتورهای انعطاف پذیر 430
3.1.3.5 کیبوردهای پارچه ای 431
3.1.3.6 افق آینده ی منسوجات هوشمند 435
3.1.4 فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهاد 437
3.1.4.1 نتیجه گیری 438
3.1.4.2 پیشنهادات 439
3.1.4.3 References 441
3.1.4.4 Abstract 445

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی پیشرفت های صنعت در حوزه تولید منسوجات بی بافت

از آنجا که بشر همواره سعی داشته که جهت بهبود وضعيت خود الهاماتي از مسائل و رخدادهاي طبيعي اطراف خود بگیرد امروزه باتوجه به برتري ها و موقعيتهاي صنعتي منسوجات بدون بافت مي توان تعداد زيادي از رخدادهاي طبيعي مواد را با منسوجات بدون بافت مقایسه کرد، برای مثال پیله هاي کرم ابریشم را به لايه هاي به هم چسبيده منسوجات بدون بافت و لانه زنبور را با ساختمان لایه هاي مرطوب در منسوجات بدون بافت و ساختمانهاي ليقي توسعه یافته در بعضی گیاهان را با لایه هاي تار عنکبوتی کارد شده مقایسه کرد
تفكر اقتصادي در رابطه با منسوجات بدون بافت بين سالهاي ۱۹۰۰-۱۸۹۰ میلادی بر اساس چهار فاكتور ذیل شکل گرفت.
1- تهیه و تدارك الياف اکستروده شده
۲- تشكيل لايه هاي تار عنکبوئي
٣- تشكيل لايه هاي تار عنکبوتی به نحو مناسبي جهت مصرف موردنیاز
اگرچه تولید منسوجات بدون بافت بين سالهاي 1950-1900 میلادی گسترش پیدا کرد ولي از لحاظ کاربرد تا سال 1950 ميلادي جایگاه توليدي و کاربردي خود را پیدا کرده بود و در واقع از سال 1950 ميلادي به بعد بحثي در جهت تولید کاربردي و اقتصادي در منسوجات بدون بافت ایجاد گردید. باتوجه به ملاحظات و محدوديتهاي موجود آن زمان تولید منسوجات بدون بافت بین سالهای 1970 – 1960 ميلادي در اروپا به 4000 تن رسید و از این نقطه به بعد تولید بیشتر این محصولات آغاز گردید تا جایی که تولید این محصولات در سال 1998 ميلادي په 800000 تن در اروپا رسید که در این سال تولید جهاني منسوجات بدون بافت بالغ بر 2300000 تن بوده که در تولیدکننده اصلي آن اروپا و شمال آمریکا بوده است.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی پیشرفت های صنعت در حوزه تولید منسوجات بی بافت

4-1 ) بررسی پیشرفت های حاصله درصنعت تولید و تکمیل منسوجات بی بافت

4.1.1 فصل اول:کلیات 551
4.1.1.1 هدف 552
4.1.1.2 پیشینه تحقیق 552
4.1.1.3 روش کار و تحقیق 552
4.1.2 فصل دوم:مواد اولیه جهت تولید منسوجات بی بافت 553
4.1.2.1 مواد اولیه جهت تولید منسوجات بی بافت 554
4.1.2.2 الیاف 554
4.1.2.3 ساختمان و خواص الیاف 554
4.1.2.4 الیاف طبیعی 555
4.1.2.5 الیاف سلولزی خمیر چوب 556
4.1.2.6 الیاف سلولزی 556
4.1.2.7 الیاف پروتئینی پشم 557
4.1.2.8 نکات اساسی در مورد لیف پشم 558
4.1.2.9 الیاف پروتئینی ابریشم 559
4.1.2.10 الیاف معدنی 559
4.1.2.11 ایاف ساخت بشر 560
4.1.2.12 الیاف ساختگی 560
4.1.2.13 لیوسل 560
4.1.2.14 الیاف مصنوعی 561
4.1.2.15 پلیمرهای تراکمی 562
4.1.2.16 پلی امیدها 562
4.1.2.17 پلی استر 564
4.1.2.18 پلیمر پلی تریمتیلن ترفتالات 564
4.1.2.19 پلیمرهای افزایشی 565
4.1.2.20 پلی پروپیلن 566
4.1.2.21 الیاف ضد میکروب 566
4.1.2.22 الیاف دوجزئی 567
4.1.2.23 الیاف دوجزئی Hetro 567
4.1.2.24 الیاف دوجزئی ماتریسی 567
4.1.3 فصل سوم:مقدمات بی بافت 569
4.1.3.1 سیستم های باز کننده اولیه 570
4.1.3.2 انتخاب الیاف 570
4.1.3.3 طول الیاف 570
4.1.3.4 تموج 570
4.1.3.5 تهیه و آماده سازی الیاف 570
4.1.3.6 عدل باز کن 572
4.1.3.7 برداشت کننده عدل 572
4.1.3.8 Compact card willow 573
4.1.3.9 Multi opener 574
4.1.3.10 line opener 576
4.1.3.11 twin opener 577
4.1.3.12 مخلوط کننده الیاف fiber blending 578
4.1.3.13 CARDING 580
4.1.3.14 لایه بندی 580
4.1.3.15 لایه بندی موازی 580
4.1.3.16 لایه بندی متقاطع 580
4.1.3.17 لایه بندی تصادفی 580
4.1.3.18 لایه بندی تصادفی/متراکم 580
4.1.3.19 web formation 581
4.1.3.20 اصطلاحات فنی مربوط به روند کاردینگ 582
4.1.3.21 انواع مدلهای کاردینگ مورد استفاده در بی بافت 584
4.1.3.22 مدلهای کاردینگ جدید 586
4.1.4 فصل چهارم: پروسه های حرارتی 589
4.1.4.1 ترموباندینگ 590
4.1.4.2 غلتک های هیدرولیک انعطاف پذیر 593
4.1.4.3 اسپان باند 593
4.1.4.4 ریسندگی تحت فشار و ساختار فیلامنت ها 594
4.1.4.5 کشش و شکل پذیری تار عنکبوتی 597
4.1.5 فصل پنجم:MECHANICAL BONDING 608
4.1.5.1 سوزن زنی 609
4.1.5.2 اساس کار سوزن زنی 609
4.1.5.3 Stitchdensity 612
4.1.5.4 Batt feeding 612
4.1.5.5 Need ling Zone 614
4.1.5.6 felt Removal 621
4.1.5.7 High per formance needling technique 622
4.1.5.8 سوزن ،انواع آن وعملکرد آن بر پروسه تولید 625
4.1.5.9 اجزاء ساختمان سوزن ها 625
4.1.5.10 گیج و ابعاد سوزن ها 627
4.1.5.11 طول نهایی و استاندارد سوزنها 628
4.1.5.12 قسمت کاری سوزن 629
4.1.5.13 شکل سطح مقطع 630
4.1.5.14 نوک سوزن ها 631
4.1.5.15 فاصله بین خارها 632
4.1.5.16 انواع فرم خارها 633
4.1.5.17 انتخاب نوع آبکاری و عملیات تکمیلی 633
4.1.5.18 پروسه درگیر کردن توسط آب 635
4.1.5.19 پایه های فیزیکی Physical fondamentals 635
4.1.5.20 عملیات درگیری الیاف 637
4.1.5.21 Hydro entangled nonwovens 639
4.1.5.22 تاثیرات الیاف و پروسه 640
4.1.5.23 تاثیرات الیاف 641
4.1.5.24 تاثیرات پروسه 641
4.1.6 فصل ششم:تکمیل 645
4.1.6.1 تکمیل مکانیکی 646
4.1.6.2 Shrinking 646
4.1.6.3 Glazing , calendering pressing 646
4.1.6.4 Glazing Rolling colendars 647
4.1.6.5 Glazing Rolling colendars کالندر برجسته 647
4.1.6.6 Feltcalenders, transfer calenders کالندر نمدی 647
4.1.6.7 Feltcalenders, transfer calenders 647
4.1.6.8 Molding , stamping 647
4.1.6.9 Perforating سوراخ کردن 648
4.1.6.10 Chemicalfinishing 648
4.1.6.11 Washing شستشو 648
4.1.6.12 Dying-رنگرزی 648
4.1.6.13 Stock and spindying 648
4.1.7 فصل هفتم:بررسی مختصر کاربردهای منسوجات بی بافت در صنایع مختلف 649
4.1.7.1 مصارف منسوج های نبافته درصنعت ساختمان 650
4.1.7.2 ساختمان های مسکونی و صنعتی 650
4.1.7.3 بام ساختمان 650
4.1.7.4 کاشی و موکت 651
4.1.7.5 دیوارهای زیرزمین ساختمان 651
4.1.7.6 کنترل ریشه های مزاحم گیاهان 652
4.1.7.7 کاربرد منسوج نبافته درزهکشی 652
4.1.7.8 نوارهای منسوج نبافته 652
4.1.7.9 ساخت دیوار و عایق کاری 653
4.1.7.10 پوسته های سیمانی 654
4.1.7.11 اهداف آینده 655
4.1.7.12 جمع بندی 656
4.1.7.13 کاربرد منسوجات بی بافت دراتومبیل و خصوصیات صوتی آنها 656
4.1.7.14 صداهای موجود در داخل اتومبیل 656
4.1.7.15 قسمت های داخلی خودرو 657
4.1.7.16 کفپوش ماشین 658
4.1.7.17 عایق سقف 659
4.1.7.18 صندلی ها 660
4.1.7.19 صداهای انتقالی توسط اجزاء و قطعات 660
4.1.7.20 بدنه 661
4.1.7.21 گلگیرها 662
4.1.7.22 نتیجه گیری و پیشنهادات 663
4.1.7.23 نتیجه گیری 663
4.1.7.24 پیشنهادات 663
4.1.7.25 منابع 664
4.1.7.26 Abstract 666

4-2 ) بررسي و پيشرفت هاي حاصله در زمينه توليد الياف استحكام بالا- مدول بالا

4.2.1 فصل اول:آرامیدها 686
4.2.1.1 مقدمه 687
4.2.1.2 آماده سازي پليمر 688
4.2.1.3 ترکیب پایه 688
4.2.1.4 پروسه پليمريزاسيون پلي آميدهاي آروماتيك 689
4.2.1.5 پليمر هاي كريستال مايع 694
4.2.1.6 پليمرهاي كريستال مايع ليوتروپيک 696
4.2.1.7 پليمرهاي كريستل مايع ترموتروپيك 697
4.2.1.8 كوپلي آميدهاي آروماتيك 698
4.2.1.9 ريسندگي الياف آراميدها 700
4.2.1.10 فرآيند ريسندگي تر – جت – خشك 700
4.2.1.11 بررسي اجمالي اختلاف ريسندگي تر – جت – خشك با تر ريسي 703
4.2.1.12 انواع آراميدها 704
4.2.1.13 ساختمان و ساختار الياف آراميد 705
4.2.1.14 بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي الياف آراميد 711
4.2.1.15 كاربردهاي الياف آراميد 714
4.2.1.16 استفاده الياف آراميد در زمينه كامپوزيتهاي قوي 715
4.2.1.17 كاربرد الياف در محافظهاي گرمايي و برش 716
4.2.1.18 كاربرد الياف درتايرها 716
4.2.1.19 كاربرد الياف در كابل و طناب 716
4.2.1.20 كاربرد الياف در جليغه هاي ضد گلوله و محافظهاي حياتي 717
4.2.1.21 ساير كاربردهاي الياف آراميد 717
4.2.2 فصل دوم: الياف پلي اتيلن با كارائي بالا 719
4.2.2.1 مقدمه 720
4.2.2.2 الياف پلي اتيلن با كارايي بالا حاصل از ژل ريسي 723
4.2.2.3 پروسه ژل ریسی 725
4.2.2.4 خصوصيات ا لي ا ف پلي اتيلن با كارايي بالا 729
4.2.2.5 شكل ليف پلي اتيلن با كارايي بالا 729
4.2.2.6 ساختار و مرفولوژي الياف پلي اتيلن با كارايي بالا 730
4.2.2.7 انواع الياف پلي اتيلن با كارايي بالا 732
4.2.2.8 خواص الياف پلي اتيلن با كارايي بالا 732
4.2.2.9 دانسیته 732
4.2.2.10 خواص كششي الياف پلي اتيلن با كارايي بالا 732
4.2.2.11 جذب انرژي الياف پلي اتيلن با كارايي بالا 738
4.2.2.12 اثر آب بر الياف پلي اتيلن با كارايي بالا 740
4.2.2.13 مقاومت شيميايي الياف پلي اتيلن با كارايي بالا 740
4.2.2.14 رنگرزي الياف پلي اتيلن با كارايي بالا 742
4.2.2.15 مقاومت الياف پلي اتيلن با كارايي بالا در برابر سايش 742
4.2.2.16 مقاومت الياف پلي اتيلن با كارايي بالا در برابر نور ماوراء بنفش 744
4.2.2.17 خواص الكتريكي الياف پلي اتيلن با كارايي بالا 744
4.2.2.18 مقاومت بيولوژيكي (زيستي) الياف پلي اتيلن با كارايي بالا 744
4.2.2.19 خواص حرارتي الياف پلي اتيلن با كارايي بالا 745
4.2.2.20 خلاصه خواص فيزيكي و شيميايي الياف حاصل از ژل ريسي 746
4.2.2.21 الياف پلي اتيلن با كارايي بالا حاصل از ريسندگي فاز جامد 746
4.2.2.22 پروسه ريسندگي فاز جامد 747
4.2.2.23 ساختار الياف تنسيلون 750
4.2.2.24 خواص الياف تنسيلون 753
4.2.2.25 كاربردهاي الياف پلي اتيلن با كارايي بالا 757
4.2.2.26 كاربرد الياف در بافندگي و محصولات مقاوم در برابر بريدگي، سوراخ شدگي و سایش 757
4.2.2.27 كاربرد الياف پلي اتيلن با كارايي بالا در طنابها 759
4.2.2.28 كاربرد الياف پلي اتيلن با كارايي بالا در محافظهاي باليستيك 760
4.2.2.29 كاربرد الياف پلي اتيلن با كارايي بالا در كامپوزيتها 762
4.2.3 فصل سوم: ساير الياف با كارايي بالاحاصل از پليمرهاي خطي 763
4.2.3.1 پلي استر تمام آروماتيك ذوب ريسي شده 764
4.2.3.2 پليمر هاي كريستال مايع ترموتروپيك 764
4.2.3.3 توليد الياف پليمري كريستال مايع ترموتروپيك 765
4.2.3.4 خواص الياف پليمري كريستال مايع ترموتروپيك 766
4.2.3.5 مقاومت سايشي الياف پليمري كريستال مايع ترموتروپيک 767
4.2.3.6 خصوصيات خزش الياف پليمري كريستال مايع ترموتروپيك 767
4.2.3.7 خواص حرارتي پليمري كريستال مايع ترموتروپيك 768
4.2.3.8 خواص خمشي پليمري كريستال مايع ترموتروپيك 769
4.2.3.9 مقاومت شيميايي الياف پليمري كريستال مايع ترموتروپيك 770
4.2.3.10 چسبندگي الياف پليمري كريستال مايع ترموتروپيك 770
4.2.3.11 مقاومت UVالياف پليمري كريستال مايع ترموتروپيك 770
4.2.3.12 كاربردهاي الياف پليمري كريستال مايع ترموتروپيك 770
4.2.3.13 الیاف PBO 773
4.2.3.14 مقدمه 773
4.2.3.15 تولید الیاف PBO 775
4.2.3.16 ساختار الياف PBO 777
4.2.3.17 خواص الياف PBO 779
4.2.3.18 تاثير تاب روي خصوصيات كشش نخ زايلن 783
4.2.3.19 خصوصيات خزش الياف زايلن 783
4.2.3.20 خصوصيات حرارتي الياف زايلن 784
4.2.3.21 مقاومت نوري الياف زايلن 789
4.2.3.22 مقاومت شيميايي الياف زايلن 790
4.2.3.23 مقاومت الياف زايلن در برابر آب دريا 791
4.2.3.24 رطوبت بازيابتي الياف زايلن 791
4.2.3.25 استحكام تراكمي الياف زايلن 792
4.2.3.26 استحكام گره و حلقه الياف زايلن 792
4.2.3.27 ضريب انبساط حرارتي الياف زايلن 793
4.2.3.28 مقاومت سایشی الیاف زایلن 793
4.2.3.29 كاربردهاي الياف PBO 793
4.2.3.30 الیاف M5 795
4.2.3.31 مقدمه 795
4.2.3.32 پليمريزاسيون M5 796
4.2.3.33 ريسندگي اليافM5 798
4.2.3.34 ساختار و خواص الياف M5 798
4.2.3.35 كاربردهاي اليافM5 802
4.2.4 فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات 803
4.2.4.1 نتیجه گیری 804
4.2.4.2 پیشنهادات 806
4.2.5 فصل پنجم:منابع و ماخذ 807
4.2.5.1 REFERENCE 808
4.2.5.2 ABSTRACT 809

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی فناوری های تولید منسوجات سه بعدی

استفاده ي فراوان از منسوجات فنی در کامپوزیت هاي هوافضایی و پیشرفت سریع این کامپوزیت ها در دو دهه ي اخیر، باعث شده است که محققین و متخصصین از جنبه هاي مختلف این مواد را مورد بررسی قرار دهند. به دلیل شرایط خاص حاکم بر جو زمین و فضاي اطراف آن، کامپوزیت هاي مورد استفاده در صنایع هوافضا باید با کارآیی بالا تولید شوند و منسوجات تقویت کننده نقش مهمی در این امر دارند. از تمامی انواع ساختارهاي پارچه همچون تاري-پودي، حلقوي، بریدینگ و بیبافت در تولید کامپوزیت هاي هوافضایی استفاده می شود. هر یک از انواع ساختارهاي پارچه، ساختمان متفاوتی دارند و بنابراین خواص مکانیکی و فیزیکی آنها نیز متفاوت خواهد بود، از این رو شرایط مورد نیاز پارچه در زمان مصرف، تعیین کننده نوع و ساختار منسوج انتخابی خواهد بود. در این تحقیق به بررسی اصول فرآیندها و تکنیک هاي تولید منسوجات بکاررفته در صنایع هوافضا و قابلیت هاي منسوج تولید شده از آنها به عنوان تقویت کننده در کامپوزیت هاي هوافضایی پرداخته شده است. فهم دقیق اصول فرآیند تولید، ویژگی هاي ساختاري و قابلیت هاي تقویت کننده ي تولیدي از هر روش، نقش بسزایی در تولید کامپوزیتی کارآمد و مفید خواهد داشت

فهرست کامل فصل پنجم بررسی فناوری های تولید منسوجات سه بعدی

5-1 ) پیش بینی میزان شکل پذیری منسوجات بی بافت براساس طرح دوخت با استفاده از شبکه عصبی

5.1.1 چکیده 812
5.1.2 ABSTRACT 812
5.1.3 مقدمه 813
5.1.4 روش تحقیق 813
5.1.5 مواد مصرفی 813
5.1.6 آزمایشات 814
5.1.7 پارامترهای شبکه عصبی 814
5.1.8 نتایج وبحث 815
5.1.9 نتیجه گیری 816
5.1.10 مراجع 817

5-2 ) بررسی انواع فناوريهاي تولید منسوجات سهبعدي تقویتکننده در کامپوزیتهاي هوافضایی

5.2.1 چکیده 818
5.2.2 مقدمه 818
5.2.3 مزایا منسوجات سه بعدی 818
5.2.4 بافندگی تاری-پودی 819
5.2.5 ویژگیها و کاربردهاي منسوجات سه بعدي 819
5.2.6 انواع فرآیندهاي تولید منسوجات سه بعدي 819
5.2.7 بافندگی تاری-پودی دوبعدی 820
5.2.8 بافندگی تاری-پودی سه بعدی 820
5.2.9 فرایند تولید منسوج بدون بافت متعامد سه بعدی 820
5.2.10 ویژگی ها و کاربردها 821
5.2.11 بریدینگ 821
5.2.12 ویژگی ها وکاربردها 822
5.2.13 بافندگی حلقوی 822
5.2.14 ویژگی ها و کاربردها 823
5.2.15 بی بافت 823
5.2.16 بخیه زنی 823
5.2.17 مقایسه ي فرآیندهاي بافت 824
5.2.18 نتیجه گیری 824
5.2.19 مراجع 824

5-3 ) طراحی ساختار جدیدی از منسوجات سه بعدی تقویت کننده با هدف سبک سازی پانل های کامپوزیتی ساندویچی

5.3.1 چکیده 826
5.3.2 مقدمه 826
5.3.3 تجربیات 829
5.3.4 نتایج و بحث 831
5.3.5 نتیجه گیری 832
5.3.6 مراجع 833

5-4 ) تأثير عمليات سوزن زني بر كسر حجمي و آرايش يافتگي سهبعدي الياف در منسوجات بيبافت سوزني

5.4.1 چکیده 834
5.4.2 مقدمه 834
5.4.3 پردازش تصویر 835
5.4.4 توليد منسوجات بی بافت 835
5.4.5 میکروپرتونگاری مقطعی رایانه ای 835
5.4.6 اسکلت تصویر 835
5.4.7 ردیابی الیاف 836
5.4.8 تاثیر تراکم سوزن زنی برکسر حجمی الیاف 837
5.4.9 تعیین آرایش یافتگی سه بعدی الیاف 837
5.4.10 تاثیر تراکم سوزن زنی بر آرایش بافتگی الیاف 837
5.4.11 مراجع 838
5.4.12 جداول و شکل ها 839

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید