50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی انتقال حرارت هدایتی و تشعشعی در صفحات و شرایط مختلف

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی انتقال حرارت هدایتی و تشعشعی در صفحات و شرایط مختلف است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی انتقال حرارت در صفحه های مختلف بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی عوامل موثر مختلف بر انتقال حرارت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی عددی انتقال حرارت هدایت و تشعشع بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش رفتارهای حرارتی در یک کوره تشعشعی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی انتقال حرارت جا به جایی طبیعی وتشعشعی از مجموعه پره های مثلثی
    بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی انتقال حرارت در صفحه های مختلف

در این مقاله به بررسی عددی جابجایی ترکیبی پایدار بین لوله های هم محور با سطح مقطع های مختلف و همین طور شرایط هیدرودینامیکی و حرارتی با شرایط مرزی شار ثابت مورد مطالعه قرار گرفته است و لذا ضمن بررسی پارامترهای مؤثر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار، اثرات پارامترهای مقاطع در مبدلهای حرارتی مورد توجه می باشد. در این راستا معادله پیوستگی، معادلات اندازه حرکت و معادله انرژی بطور همزمان حل شده اند. معادلات دیفرانسیل وابسته حاکم به روش حجم محدود (Finite volume) و الگوریتم سیمپل (Simple) حل شده اند و روش جدا سازی بکار رفته روش پیوندی می باشد. نتایج شامل پروفیل های سرعت، خطوط جریان و عدد ناسلت بر اساس مقاطع مختلف میباشد. نتایج حاصل از این مدل سازی نشان میدهد با افزایش سطح مقطع، تنش برشی زیاد شده و انتقال حرارت زیاد می شود و با افزایش
سرعت عدد گراشف در داخل استوانه زیاد شده و مقدار انتقالحرارت جابجایی افزایش پیدا می کند، و همچنین با افزایش سطح مقطع، عدد ناسلت زیاد شده و باعث افزایش انتقال حرارت می شود.

فهرست کامل فصل اول بررسی انتقال حرارت در صفحه های مختلف

1-1 ) حل تحليلي انتقال حرارت پايدار هدايتي در استوانة كامپوزيتي

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 هدايت حرارتي در مواد مركب 2
1.1.4 مدلسازي، معادلات حاكم و شرايط مرزي 5
1.1.5 حل تحليلي هدايت در لمينيت استوانهاي 7
1.1.6 نتایج و بحث 10
1.1.7 نتیجه گیری 15
1.1.8 منابع 16

1-2 ) بررسی انتقال حرارت در کلکتورها صفحه تخت یدیخورش ی با در نظر گرفتن محیط دخیل در تشعشع

1.2.1 چکیده 18
1.2.2 مقدمه 18
1.2.3 انواع کلکتور خورشیدی 18
1.2.4 کلکتور خورشیدی لوله ای خلاء 18
1.2.5 کلکتور خورشیدی صفحه تخت 18
1.2.6 کلکتور خورشیدی متمرکز کننده 19
1.2.7 مروری بر کارهای گذشته 19
1.2.8 هدف تحقیق 20
1.2.9 معادلات حاکم 20
1.2.10 روش محاسباتی 21
1.2.11 بحث در نتایج 21
1.2.12 اعتبار سنجی 21
1.2.13 آنالیز حساسیت 22
1.2.14نتایج 22
1.2.15 نتیجه گیری 25
1.2.16 مراجع 25

1-3 ) بررسی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی و تشعشع سطحی آیروسل در یک محفظه مانعدار به روش حجم محدود

1.3.1 چکیده 26
1.3.2 مقدمه 26
1.3.3 معادلات حاکم و شرایط مرزی 27
1.3.4 مشخصات کلی 27
1.3.5 معادلات حاکم 28
1.3.6 استقلال نتایج از اندازه شبکه حل 29
1.3.7 اعتبارسنجی نتایج 29
1.3.8 نتایج و بحث روی نتایج 30
1.3.9 نتیجه گیری 32
1.3.10 مراجع 32

1-4 ) انتقال حرارت جابجایی آزاد و انتقال جرم بر روی یک صفحه قائم همراه با اثرات تشعشع ، جریان مگنتوهیدرودینامیک و اثر نفوذ سطحی

1.4.1 چکیده 33
1.4.2 مقدمه 34
1.4.3 معادله حاکم بر جریان روی صفحه عمودی همراه با اثر تشعشع و مگنتوهیدرودینامیک 35
1.4.4 شرایط مرزی و شرایط اولیه 37
1.4.5 شرایط مرزی میدان سرعت 37
1.4.6 شرایط مرزی میدان دما 37
1.4.7 شرایط مرزی میدان غلظت 38
1.4.8 تغییر متغیرهای نیمه تشابهی 38
1.4.9 روش حل عددی مسئله 41
1.4.10 بحث و نتیجه گیری 48
1.4.11 منابع 49

1-5 ) تجزیه تحلیل انتقال حرارت جابجایی آزاد و تشعشعی درمحفظه های عمودی

1.5.1 چکیده 52
1.5.2 مقدمه 52
1.5.3 فیزیک مسئله 54
1.5.4 معادلات حاکم 55
1.5.5 آزمون استقلال شبکه 58
1.5.6 اعتبار سنجی کد و مقایسه نتایج 58
1.5.7 نتایج و بحث 60
1.5.8 اثر تشعشع 60
1.5.9 جمع بندی 63
1.5.10 مراجع 64
1.5.11 Abstract 65

1-6 ) تشعشع در بین دو استوانه هم مرکز با تولید انرژی داخلی دراستوانه داخلی با شبکه های مختلف

1.6.1 چکیده 67
1.6.2 مقدمه 67
1.6.3 پیشینه تحقیقات 70
1.6.4 معادلات حاکم برمیدان جریان 72
1.6.5 شرایط مرزی 73
1.6.6 شبیه سازی 74
1.6.7 نتیجه گیری 80
1.6.8 منابع 81

1-7 ) مدل سازی عددی انتقال حرارت جابجایی همراه با تشعشع درناحیه حلقوی بین دو استوانه

1.7.1 چکیده 83
1.7.2 مقدمه 84
1.7.3 مدل تئوری 84
1.7.4 معادلات حاکم 84
1.7.5 نتیجه گیری 85
1.7.6 مراجع 88

1-8 ) شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابه جایی و تشعشعی تحت میدان مغناطیسی در محفظه ذوزنقه ای

1.8.1 چکیده 89
1.8.2 مقدمه 90
1.8.3 هندسه مساله 90
1.8.4 معادلات حاکم 91
1.8.5 شرایط مرزی 91
1.8.6 نتایج شبیه سازی و بحث درباره آنها 92
1.8.7 استقلال شبکه 92
1.8.8 اعتبارسنجی 92
1.8.9 روش حل عددی 92
1.8.10 تاثیر عدد هارتمن 93
1.8.11 تاثیر ضریب البدو 94
1.8.12 نتیجه گیری 97
1.8.13 مراجع 98

1-9 ) شبيه سازي جابجايي طبيعي و تشعشع سطحي در يك محفظه مربعي همراه با تغييرات دمايي

1.9.1 چکیده 99
1.9.2 مقدمه 100
1.9.3 معادلات حاکم برمسئله 101
1.9.4 شبیه سازی 102
1.9.5 شرایط مرزی 102
1.9.6 نتیجه گیری 103
1.9.7 مراجع 105

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی عوامل موثر مختلف بر انتقال حرارت

مدلسازی فرایند انتقال حرارت تشعشعی به روشهای گوناگونی انجام میشود و هر یک از آنها دارای قابلیتها و دقت های متفاوتی هستند. در مطالعه حاضر برای مدلسازی انتقال حرارت تشعشعی از مدلهای ناحیه ای، روزلند، پی -۱ انتقال گسسته و دسته بندی گسسته استفاده شده است. برای روش ناحیه ای برنامه ای به زبان فرترن نوشته شده و برای سایر روشها از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است . در تمام روشهای فوق گاز به صورت حقیقی در نظر گرفته شده و برای مدلسازی آن از روش مجموع وزنی چند گاز خاکستری استفاده شده است . نتایج حاصل از مدلسازیها با نتایج تجربی مقایسه شده و روشهای ناحیه ای و پی -1 جوابهای مناسب تری را نشان داده اند.

فهرست کامل فصل دوم بررسی عوامل موثر مختلف بر انتقال حرارت

2-1) مطالعه اثرمحیط بر جواب مسائل معکوس انتقال حرارت هدایتی- تابشی

2.1.1 چکیده 108
2.1.2 مقدمه 108
2.1.3 بیان مسئله 108
2.1.4 معادلات حاکم 108
2.1.5 اعتبارسنجی نتایج 109
2.1.6 نتایج 109
2.1.7 نتیجه گیری 109
2.1.8 مراجع 109

2-2) مطالعه رفتار طیفی سطوح بر حل مسائل معکوس در انتقال حرارت ترکیبی جابجایی تابش

2.2.1 چکیده 110
2.2.2 مقدمه 110
2.2.3 روش حل 110
2.2.4 بیان مساله 110
2.2.5 اعتبار سنجی نتایج 111
2.2.6 نتایج 111
2.2.7 نتیجه گیری 111
2.2.8 مراجع 111

2-3) مطالعه تاثیر محیطهاي مختلف تابشی بر رفتارهاي حرارتی در یک محفظه داراي شعله

2.3.1 خلاصه 112
2.3.2 مقدمه 112
2.3.3 شرح مساله 113
2.3.4 معادلات حاکم 114
2.3.5 حل عددی 115
2.3.6 اعتبارسنجی نتایج 116
2.3.7 نتایج 116
2.3.8 نتیجه گیری کلی 119
2.3.9 مراجع 120

2-4) مقایسه روشهای مختلف در مدلسازی انتقال حرارت تشعشعی درمحفظه احتراق

2.4.1 چکیده 122
2.4.2 مقدمه 122
2.4.3 مدلسازی گاز حقیقی 124
2.4.4 روش های مدلسازی انتقال حرارت تشعشعی 126
2.4.5 مدل تشعشعی انتقال گسسته 126
2.4.6 مدل تشعشعی پی-1 126
2.4.7 مدل تشعشعی روزلند 127
2.4.8 مدل تشعشعی دسته بندی گسسته 127
2.4.9 مدل تشعشعی ناحیه ای 127
2.4.10 حل مساله و نتایج 131
2.4.11 کوره دیگ آتش-لوله 131
2.4.12 مولد گاز 132
2.4.13 نتایج و جمع بندی 133
2.4.14 مراجع 133
2.4.15 شکل ها و نمودارها 134

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی عددی انتقال حرارت هدایت و تشعشع

در این مقاله، انتقال حرارت انواع پره متصل به یک سطح پایه مورد بررسی تحلیلی قرار می گیرد. ضخامت در راستای طول پره متغیر است. فرض شده است که پره دارای حجم متخلخل بوده و از جنس SiC (کاربید سیلسیوم) باشند. به منظور نوشتن معادله انتقال حرارت برای پره متخلخل از موازنه انرژی و مدل دارسی استفاده شده است. برای تحقیق صحت و دقت حل تحلیلی، جواب ها در چند حالت خاص در روش تحلیلی تقریبی کولیکیشن با جواب حاصل از حل عددی به روش رانج-کوتا مرتبه چهار مقایسه شده است، همچنین جهت حل عددی از روش اجزاء محدود توسط نرم افزار Flex pde استفاده شده است. در ادامه به بررسی اثر پارامترهای موثر بر توزیع دما و نرخ انتقال حرارت پره پرداخته شده و پارامتر های مورد بررسی در این پژوهش شامل نسبت تخلخل، پارامتر نمایانگر شکل پره، شاخص توان ضریب انتقال حرارت جابجایی و ضخامت بی بعد شده می باشند. شایان ذکر است که در این مقاله سطح مقطع به دو صورت دایروی و مستطیل شکل مورد بررسی قرار گرفته است. از این مقاله نتیجه گرفته می شود با افزایش تخلخل در پره با این جنس، درجه حرارت در پره افزایش و نرخ انتقال حرارت کاهش می یابد، نرخ انتقال حرارت از بیشترین به کمترین به ترتیب تابع نمایی (1- = a)، مستطیلی، سهموی کوژ، تابع نمایی (1 = a) و مثلثی است. همینطور نرخ انتقال حرارت در سطح مقطع دایروی از بیشترین به کمترین به ترتیب، استوانه ای، سهموی کوژو مخروطی است. با در نظر گرفتن ضخامت، طول، و شاخص هندسی برابر انتقال حرارت در پره سطح مقطع مستطیل شکل بیشتر از دایروی است.

فهرست کامل فصل سوم بررسی عددی انتقال حرارت هدایت و تشعشع

3-1 ) شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزد آشفته توام با تشعشع درمحفظه عمودی بلند حاوی نانوسیال

3.1.1 چکیده 137
3.1.2 مقدمه 137
3.1.3 تعریف مساله وشرایط مرزی 138
3.1.4 معادلات حاکم 139
3.1.5 بررسی استقلال شبکه و صحت سنجی نتایج 140
3.1.6 نتایج 142
3.1.7 نتیجه گیری 143
3.1.8 مراجع 143

3-2 ) بررسی عددی انتقال حرارت هدایتی، جابجایی و تشعشع در یک حفره باز تحت گرمایش با شار حرارتی ثابت

3.2.1 چکیده 146
3.2.2 مقدمه 146
3.2.3 بیان مسئله و مدل ریاضی 147
3.2.4 بیان مسئله 148
3.2.5 معادلات حاکم 148
3.2.6 تشعشع سطحی 150
3.2.7 شرایط مرزی 150
3.2.8 روشهای حل عددی و اعتبارسنجی 151
3.2.9 نتایج و بحث 154
3.2.10 اثر قابلیت نشر سطح جامد روی انتقال جریان و انتقال حرارت 154
3.2.11 اثرات رسانش روی انتقال جریان و حرارت 159
3.2.12 نتیجه گیری 164
3.2.13 مراجع 164

3-3 ) مطالعه عددي انتقالحرارت جابهجایی طبیعی آشفته، هدایت و تشعشع سطحی در یک محفظه مجهز به منبع حرارتی کنگره دار

3.3.1 چکیده 166
3.3.2 مقدمه 166
3.3.3 مدلسازي فیزیکی و ریاضی 167
3.3.4 اعتباسنجی 167
3.3.5 استقلال نتایج از شبکه بندی 167
3.3.6 عتبارسنجی برنامه کامپیوتري 167
3.3.7 نتایج و بحث 168
3.3.8 موانع دایروی 168
3.3.9 موانع مستطیلی 170
3.3.10 نتیجه گیری 172
3.3.11 مراجع 172

3-4 ) تحلیل انتقال حرارت پره های متخلخل با درنظرگرفتن انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی همراه با منبع حرارتی

3.4.1 چکیده 173
3.4.2 مقدمه 174
3.4.3 معادلات ریاضی 175
3.4.4 بی بعد سازی معادله انتقال حرارت با در نظرگرفتن سطح مقطع مستطیل شکل 176
3.4.5 بی بعد سازی معادله انتقال حرارت با در نظرگرفتن سطح مقطع دایروی 177
3.4.6 محاسبه نرخ انتقال حرارت 178
3.4.7 معرفی روش کولیکیشن 178
3.4.8 اعمال روش کولیکیشن به معادله دیفرانسیل 179
3.4.9 جمع بندی و نتایج 180
3.4.10 نتایج روش کولیکیشن 180
3.4.11 استفاده از نرم افزار FLEX PDE 185
3.4.12 نتایج FLEX PDE 185
3.4.13 نتیجه گیری 185
3.4.14 منابع 186

3-5 ) بررسی عددی اثر تشعشع برجابه جایی طبیعی در حفره های مورب

3.5.1 چکیده 188
3.5.2 مقدمه 188
3.5.3 فرضیات بکاررفته و فرمول بندی مسئله 189
3.5.4 نتایج و بحث 190
3.5.5 جمع بندی 193
3.5.6 مراجع 193

3-6 ) ارائه مدلی برای محاسبه خالص انرژی تشعشعی مبادله شده با استفاده از روش مونت کارلو

3.6.1 خلاصه 195
3.6.2 مقدمه 195
3.6.3 تاریخچه 196
3.6.4 معرفی روش مونت-کارلو 197
3.6.5 معرفی انرژی به عنوان بسته های فوتون 198
3.6.6 مولد اعداد رندم 199
3.6.7 ارزیابی خالص تبادل تشعشع بین سطوح سیاه 203
3.6.8 نتیجه گیری 209
3.6.9 مراجع 209

قسمت هایی از فصل چهارم رفتارهای حرارتی در یک کوره تشعشعی

هدف از این مقاله، آنالیز و بررسی انتقال حرارت تابشی درون یک اجاق پخت خانگی با در نظر گرفتن اثرات انتقال گرمای دو حالت جابجایی اجباری و آزاد و با استفاده از روش شبکه بندی تابشی می۔ باشد. این تحلیل به منظور درک اساسی انتقال حرارت در یک کوره اتفاق می افتد. در بیشتر کارهای قبلی بر روی فرآیندهای انتقال حرارت هدایتی و جابجایی تمرکز شده است. در حالی که در مقاله حاضر بیشتر بر روی انتقال حرارت تشعشعی پرداخته می شود.
آزمایش با استفاده از کوره پخت خانگی و برای سه حالت با دمای مختلف ۱۸۰ درجه سانتیگراد، ۲۰۰ درجه سانتی گراد و ۲۲۰ درجه سانتیگراد انجام شده است. در ابتدا و قبل از اینکه دمای کوره را اندازه گیری کنیم، کوره به مدت ۱۰ تا حداکثر ۲۰ دقیقه پیش گرمایش می شود. داده های جمع آوری شده را در جدول داده ها ثبت کرده و بر اساس این داده ها تجزیه و تحلیل تابش مبادله شده در اتاق کوره و با استفاده از شبکه تابش صورت می گیرد. ضمن اینکه نرخ تابش همه سطوح درگیر با موفقیت مشخص میشود. به کمک محاسبه گرمای تابشی، تجزیه و تحلیل اثرات تابشی در دو حالت جابجایی اجباری و آزاد انجام می شود. بر اساس نمودارهای ترسیم شده گرمای حاصل از جابجایی (اجباری و طبیعی و گرمای تابشی مدل، اثبات می شود که حالت جابجایی اجباری در مقایسه با جابجایی طبیعی سهم و عملکرد)تاثیر بیشتر بر روی انتقال حرارت تابشی دارد.

فهرست کامل فصل چهارم رفتارهای حرارتی در یک کوره تشعشعی

4-1 ) بررسی رفتارهای حرارتی کوره تشعشعی دارای شعله

4.1.1 چکیده 212
4.1.2 مقدمه 213
4.1.3 شرح مسئله 214
4.1.4 معادلات حاکم 216
4.1.5 روش راستای مجزا DOM 217
4.1.6 اعتبارسنجی نتایج 219
4.1.7 نتایج 219
4.1.8 جمع بندی و نتیجه گیری 223
4.1.9 علائم 223
4.1.10 مراجع 224

4-2 ) تاثیر انقال حرارت جابجايی اجاق پخت درون تابشی حرارت انتقال بر توزيع

4.2.1 چکیده 225
4.2.2 مقدمه 225
4.2.3 انتخاب محدوده دمايی 226
4.2.4 تئوری مساله 226
4.2.5 ضریب شکل 226
4.2.6 تعیین مقدار کل تشعشع خروجی 227
4.2.7 تجزیه و تحلیل تابش 227
4.2.8 نتیجه گیری و جمعبندی 228
4.2.9 مراجع 229

4-3 ) مطالعه عددی اثرات قدرت شعله و ضریب پخش محیط بر روی رفتارهای حرارتی در یک کوره تشعشعی

4.3.1 خلاصه 230
4.3.2 مقدمه 230
4.3.3 شرح مسئله 231
4.3.4 معادلات حاکم 232
4.3.5 روش راستا های مجزا استاندارد 233
4.3.6 اعتبار سنجی نتایج 234
4.3.7 نتایج 234
4.3.8 نتایج کلی 237
4.3.9 مراجع 237

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی انتقال حرارت جا به جایی طبیعی وتشعشعی از مجموعه پره های مثلثی

انتقال حرارت جابجایی آزاد و تشعشع در مجموعه پرههای مثلثی که به شکل افقی قرار گرفته در این پایان نامه بررسی شده است. در این پروژه معادلات حاکم بر پرهها و ارتباط تشعشعی آنها با یکدیگر و صفحه میانی فرمول بندی شده است و سپس معادلات حاکم بر سیال نوشته شده است. فرمولهای حاکم بر پرهها با توجه به تغییرات و چرخش دستگاههای مختصات بدست آمده و تمامی حالات دائم خواهند بود. سپس با شرایط مرزی مناسب که در متن پایان نامه به آنها اشاره می شود می توان این معادلات را بر روشهای عددی حل نمود. در این پایان نامه هندسه مسئله با حالات و شرایط مرزی مختلف توسط نرم افزار GAMBIT رسم و مش بندی شده و توسط نرم افزار FLUENT حل شده و نتایج برای ابعاد مختلف پره بررسی و با کارهای دیگران مقایسه شده است.

فهرست کامل فصل پنجم بررسی انتقال حرارت جا به جایی طبیعی وتشعشعی از مجموعه پره های مثلثی

5-1 ) بررسی انتقال حرارت جا به جایی طبیعی وتشعشعی از مجموعه پره های مثلثی

5.1.1 فصل اول:انتقال حرارت جابجایی و تشعشع درپره ها 255
5.1.1.1 تجزیه و تحلیل کلی رسانایی درپره ها 256
5.1.1.2 عملکرد پره 257
5.1.1.3 پره با سطح مقطع غیریکنواخت 263
5.1.1.4 بازده کلی سطح 265
5.1.1.5 جابجایی آزاد 267
5.1.1.6 ملاحظات فیزیکی 267
5.1.1.7 معادلات حاکم 270
5.1.1.8 ملاحظات تشابه سازی 273
5.1.1.9 سطوحی افقی و شیبدار 274
5.1.1.10 تبادل خالص تشعشع دریک سطح 277
5.1.1.11 تبادل تشعشع بین سطوح 279
5.1.2 فصل دوم:انتقال حرارت جابجایی و تشعشع درمجموعه پره مثلثی 282
5.1.2.1 مقدمه 283
5.1.2.2 تعیین مختصات و تغییرات آنها 283
5.1.2.3 انتقال حرارت تشعشع 284
5.1.2.4 معادلات حاکم و شرایط مرزی 286
5.1.2.5 انتقال حرارت از پره های داخلی و پره های ابتدایی و انتهایی درمجموعه پره ها 289
5.1.2.6 انتقال حرارت ازمجموعه پره ها 290
5.1.2.7 عدد نوسلت میانگین برای مجموعه پره 291
5.1.2.8 عملکرد پره ها 292
5.1.3 فصل سوم:آنالیز انتقال حرارت جابجایی آزاد و تشعشع درمجموعه پره های مثلثی 293
5.1.3.1 مقدمه 294
5.1.3.2 تاثیر افزایش فاصله بین دو پره 294
5.1.3.3 افزایش ارتفاع پره 296
5.1.3.4 افزایش ضخامت پای پره 297
5.1.3.5 تاثردمای پای پره 298
5.1.3.6 تاثیر عدد رایلی برنوسلت میانگین مجموعه پره ها 299
5.1.3.7 تاثیر افزایش ارتفاع و ضخامت پای پره با زاویه راس ثابت پره 301
5.1.3.8 نمایش خطوط دما ثابت 302
5.1.3.9 نمایش خطوط جریان و بردارهای سرعت 305
5.1.3.10 نمایش اغتشاشات 307
5.1.4 فصل چهارم:نتیجه گیری 310
5.1.4.1 تحلیل تاثیر ابعاد مجموعه پره 311
5.1.4.2 تحلیل تاثیر دمای پای پره درکارآیی و شار حرارتی 315
5.1.4.3 پیوست ها 318
5.1.1.4 منابع 319
5.1.1.5 ABSTRACT 322

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید