50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی مخاطرات و چالش های حفاری مکانیزه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی مخاطرات و چالش های حفاری مکانیزه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش عوامل موثر بر ضریب بهره وری در دستگاه های حفاری بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی پدیده کلاگینگ یا گل گرفتگی در حفاری تونل ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش چالش های حفاری مکانیزه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مخاطرات احتمالی در حفاری بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول عوامل موثر بر ضریب بهره وری در دستگاه های حفاری

ماشين هاي تونلزني (TBM) يكي از عمومي ترين تجهيزات حفر تونل در اين صنعت مي باشد. TBM هاي پيشرفته مخصوص سنگ سخت قابليت حفاري در شرايط گوناگون زمين را دارد ،در حالي كه نرخ نفوذ بالاي 170 متر در روز ثبت شده است. با اگاهي از شرايط زمين و ارزيابي صحيح نحوه عملكرد عوامل موثر بر كاركرد TBM مي توان تا حد زيادي كاركرد TBM را پيش بيني نمود. اگاهي از شرايط زمين و نحوه عملكرد ماشين مذكور از اين نظر حائز اهميت است كه مي توان بر نرخ نفوذ و نرخ پيشروي TBM تاثير بسزايي داشته باشد. هدف از تحقيق مذكور بررسي عوامل موثر بر ضريب بهروري و نرخ پيشروي ماشين مذكور مي باشد. در ابتدا هدف از حفر سازه هاي زير زميني و سپس روش هاي حفاري را بازگو مي كنيم و در نهايت پارامتر هاي موثر بر عملكرد TBM را بررسي مي كنيم

فهرست کامل فصل اول عوامل موثر بر ضریب بهره وری در دستگاه های حفاری

1-1 ) عوامل موثر بر ضريب بهره وري دستگاه هاي حفاري تمام مقطع تونل(TBM)

1.1.1 فصل اول:بررسی روشهای حفاری 14
1.1.1.1 ساير روشهاي حفاري (حفاري با ماشين آلات حفر تمام مقطع( 14
1.1.1.2 روش تونل سازي در زمين هاي فوق العاده ريزشي يا تونل سازي سپري 14
1.1.1.3 مزاياي تونل سازي سپري 16
1.1.1.4 انواع سپرها 17
1.1.1.5 جنبه هاي مختلف تونل سازي سپری 18
1.1.1.6 پوشش اصلی تونل های سپری 19
1.1.1.7 روش حفاري با سپرهايEPB 19
1.1.1.8 سپرهاي گلي 20
1.1.1.9 ماشین های حفاری بازویی 20
1.1.1.10 ماشین NEB 21
1.1.1.11 روش حفاری به کمک دستگاه TBM 22
1.1.1.12 تقسیم بندی ماشین های TBM 23
1.1.1.13 انواع ماشين حفر تمام مقطع تونل در سنگ سخت 23
1.1.1.14 انواع ماشين حفر تمام مقطع تونل در زمين نرم 31
1.1.1.15 اصول كار سپرها 32
1.1.1.16 انواع روش هاي تونل سازي سپري 33
1.1.2 فصل دوم: پارامترهاي مؤثر در عملكرد TBM 43
1.1.2.1 نرخ نفوذ 44
1.1.2.2 نرخ پیشروی 45
1.1.2.3 عوامل مؤثر در نرخ پيشروی TBM 45
1.1.2.4 خصوصیات ماده سنگ 45
1.1.2.5 خصوصیات توده سنگ 46
1.1.2.6 نسبت بين سرعت نفوذپذيری و نيروی وارده به ازای هر تيغه 48
1.1.2.7 تأثير نسبت تنش و مقاومت 50
1.1.2.8 سرعت نفوذ، فاصلهداری و خصوصيات درزه 52
1.1.2.9 کارکرد TBMو طبقهبندی توده سنگ 53
1.1.2.10 کارکرد TBMو مقتضيات اوليه برایQTBM 55
1.1.2.11 رابطه بین PR و AR و QTBM 56
1.1.2.12 اثر فرسايش تيغه بر روی PRو ARو اثر تخلخل و مقدار کوارتز بر روی PRو رابطه اصلی QTBM 58
1.1.2.13 تخمين نرخ پيشروي TBMبا استفاده از مدل NTH 63
1.1.2.14 بهره وری ماشین 65
1.1.2.15 روشهاي پيش بيني ضريب بهره وري 67
1.1.3 فصل سوم:نتیجه گیری 69
1.1.3.1 منابع و ماخذ 72
1.1.3.2 Abstract 74

1-2 ) پیشبینی‌ ضریب‌ ‌ بهره وری‌ ‌ ماشینهای‌‌ تمام‌ مقطع‌ حفاری‌ (TBM) با‌ استفاده‌ از‌ ‌ شبکه های‌ عصبی-‌فازی‌ (مطالعه‌ موردی؛‌ تونل‌ انتقال‌ آب‌ گلاب)

1.2.1 چکیده 75
1.2.2 مقدمه 75
1.2.3 بخش اول:روش های پیش بینی ضریب بهره وری 76
1.2.4 بخش دوم:بانک اطلاعاتی داده ها 77
1.2.5 بخش سوم:معرفی شبکه عصبی-فازی 78
1.2.6 بخش چهارم:کار با شبکه 79
1.2.7 نتیجه گیری 82
1.2.8 منابع 82

1-3 ) زمانبندي سيستم ترابري تونلهاي تك مسيره با توجه به نرخ نفوذ دستگاه – TBMمطالعه موردي تونل انتقال آب كرج - تهران

1.3.1 چکیده 83
1.3.2 مقدمه 83
1.3.3 روش زمانبندي ترابري تونلهاي تك مسيره 84
1.3.4 نحوه حركت، حفاري و سگمنت گذاري ماشين تونلزني سپر تلسكوپي 84
1.3.5 قواعد محاسباتي تعداد قطار و سوئيچ كاليفرنياي مورد نياز 84
1.3.6 دوقطار 85
1.3.7 سه قطار 85
1.3.8 چهار قطار و نصب سوئيچ كاليفرنياي ثابت 85
1.3.9 بيش از چهار قطار 86
1.3.10 مطالعه سیستم ترابری تونل انتقال آب کرج 86
1.3.11 تعيين زمان بارگيري و تخليه در مجاورت TBM 86
1.3.12 تعيين تعداد قطار و سوئيچ كاليفرنياي مورد نياز 87
1.3.13 نتیجه 88
1.3.14 مراجع 88

1-4 ) برآورد QTBMو RMEو بررسی پارامترهاي موثر بر راندمان عملیات تونل سازی مکانیزه(طرح غدیر-خوزستان)

1.4.1 چکیده 89
1.4.2 مقدمه 89
1.4.3 موقعیت جغرافیایی، مشخصات زمین شناسی، مشخصات تونل ودستگاه حفاري 90
1.4.4 Q TBM 91
1.4.5 روش محاسبه RME 97
1.4.6 مقایسه RME و QTBM 100
1.4.7 ضریب بازدهی تونل غدیر 100
1.4.8 نتیجه گیری و پیشنهاد 101
1.4.9 منابع 101

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی پدیده کلاگینگ یا گل گرفتگی در حفاری تونل ها

بعضی از انواع مواد زمین، بخصوص آنهایی که از رس های با پلاستیسیته بالا تشکیل شده اند تمایل به چسبیدن به سطوح فلزات و به همدیگر دارند. در طول انجام عملیات حفاری توسط ماشین حفاری تونل (TBM)، این موضوع ممکن است منجر به گل گرفتگی (Clogging) در کاتر هد(Cutterhead)، اتاق کار، نوار نقاله(Screw Conveyor)، دیسک کاتر(Disc cutter) ماشین و همچنین موجب جلوگیری از پیشروی سپر در نتیجه اصطکاک شود. در این مقاله خطر گل گرفتگی TBM بر اساس خصوصیات پلاستیسیته و شاخص استحکام خاک در آبرفت های مسیرتونل خط A متروی قم پرداخته شده است. در این پژوهش بیشترین میزان خطر گل گرفتگی مربوط به ایستگاه A۱۵ و کمترین میزان بترتیب مربوط به ایستگاه های ۸۱۴، A۱۱ و A۲ می باشد . به منظور مقابله با خطر گل گرفتگی بسته به میزان پتانسیل آن خاک نیاز به اصلاحات اساسی روی ماشین و سیستم حمل خاک، تمییزکاری روزانه اتاقک حفاری و کاترهد، کاهش نرخ پیشروی و استفاده از فوم و پلیمرهای آنتی کلی می باشد.

فهرست کامل فصل دوم بررسی پدیده کلاگینگ یا گل گرفتگی در حفاری تونل ها

2-1) پیش بینی پتانسیل پدیده کلاگینگ در خط مترو تهران

2.1.1 خلاصه 103
2.1.2 مقدمه 103
2.1.3 تاثیرات گل گرفتگی بر تونل سازی سپری 105
2.1.4 معرفی پروژه و زمین شناسی مهندسی خط مترو تهران 106
2.1.5 معرفی پروژه 106
2.1.6 زمین شناسی مهندسی 107
2.1.7 روش انجام تحقیق 108
2.1.8 مشخصات تعریفی گل گرفتگی 108
2.1.9 پلاستیسته و قوام 108
2.1.10 وجود آب آزاد 109
2.1.11 نمودار گل گرفتگی جدید 109
2.1.12 توسعه شکل اولیه نمودار 109
2.1.13 بحث و تفسیر نتایج 115
2.1.14 نتیجه گیری 116
2.1.15 مراجع 117

2-2) بررسی تاثیر تزریق فوم و پلیمر بررفتار چسبندگی خاک درحفاری مکانیزه زمین های نرم به منظور مقابله با پدیده گل گرفتگی

2.2.1 چکیده 119
2.2.2 مقدمه 119
2.2.3 عوامل بروز پدیده چسبندگی 120
2.2.4 روشهای ارزیابی رفتار چسبندگی خاک 121
2.2.5 پلیمرها وعوامل کفساز 121
2.2.6 خاک های مورد استفاده 121
2.2.7 روش انجام آزمایش 122
2.2.8 نتیجه گیری 125
2.2.9 مراجع 125

2-3) بررسی پتانسیل انسداد و گل گرفتگی ماشین حفار در مسیر تونل خط 3 متروی تبریز

2.3.1 چکیده 127
2.3.2 مقدمه 127
2.3.3 زمین شناسی مهندسی محدوده مورد مطالعه 128
2.3.4 درصد عبوری الک200 129
2.3.5 انسداد و گل گرفتگی 130
2.3.6 شاخص قوام یا استحکام 131
2.3.7 نتیجه گیری 133
2.3.8 مراجع 134

2-4) بررسي خطر گلگرفتگي در سنگهاي رسي (آرژيليتي) تونل اسپر

2.4.1 چکیده 135
2.4.2 Abstract 136
2.4.3 مقدمه 136
2.4.4 مشخصات زمين شناسي و مشكلات مربوط به چسبندگي مصالح 137
2.4.5 عوامل موثر بر خطر گلگرفتگي و راهكارهاي پيشگيري و مقابله 141
2.4.6 نتیجه گیری 145
2.4.7 مراجع 145

2-5) بررسی خط گل گرفگی مسیر خط 8 متروی قم

2.5.1 چکیده 147
2.5.2 Abstract 147
2.5.3 مقدمه 148
2.5.4 بحث 148
2.5.5 نتیجه گیری 152
2.5.6 منابع 152

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم چالش های حفاری مکانیزه

حفاري تونل با استفاده از ماشين هاي حفر تونل (TBM) بدليل افزايش سرعت در حفاري و ايمني به صورت قابل توجهي در ايران و جهان روبه افزايش است و با توجه به قرارگيري رشته كوه هاي ايران از نظر موقعيت زمين شناسي در يكي از زون هاي ساختاري جوان و فعال (آلپ – هيماليا)، پيچيدگي و تنوع ساختارهاي زمين شناسي، تنوع سنگ شناسي، وجود آبخوان هاي بزرگ و ميدان هاي نفتي فراوان و همچنين روباره زياد در ايران باعث شده است تا اين زمين ها براي تونل سازي در زمره ي زمين هاي پيچيده و نامناسب قرار بگيرد. به طوري كه از نظر مهندسي تونل و زمين شناسي، كشور ايران جزء زمين هاي نامناسب و دشوار براي حفر تونل به شمار مي آيد و با توجه به اينكه روش حفاري مكانيزه نسبت به ساير روش هاي تونل سازي روشي با سرمايه زياد و كم انعطافتر در تغيير روش عمليات حفر تونل است. لذا هدف اصلي از اين مقاله بررسي مچاله شوندگي و نشت گازهاي سمي در حفاري مكانيزه تونل در ايران با نام پروژه، تاثيرات مخاطرات آن و راهكارهاي اجرا شده در آن پروژه است. تا اينكه كارشناسان حفر تونل بتوانند با تجربيات پروژه هاي حفاري مكانيزه تونل هاي قبلي آشنا بشوند و با مطالعه و پياده سازي صحيح تجربيات پروژه هاي قبل تا حدودي نرخ بهره وري دستگاه حفاري را در هنگام مواجهه با چنين مخاطراتي افزايش دهند

فهرست کامل فصل سوم چالش های حفاری مکانیزه

3-1 ) بررسي و ارائه راهكار براي مقابله با مچاله شوندگي و نشت گازهاي سمي در پروژههاي حفاري مكانيزه تونل

3.1.1 چکیده 153
3.1.2 مقدمه 153
3.1.3 نشت گازهاي سمي موجود در سنگهاها 154
3.1.4 مخاطرات زمین شناسی حفاری،مکانیزه تونل 154
3.1.5 مچاله شوندگي 154
3.1.6 نمونه های موردي مخاطرات زمينشناسي حفاري مكانيزه ايران 155
3.1.7 مچاله شوندگی 144
3.1.8 نشت گازهاي سمي موجود در سنگ ها 155
3.1.9 تاثیرات منفی مخاطرات زمین شناسی 155
3.1.10 مچاله شوندگی 155
3.1.11 نشت گازهاي سمي موجود در سنگ هاها 155
3.1.12 راهكارهاي اجرايي براي مقابله با نشت گازهاي سمي 156
3.1.13 راهكارهاي اجرائي براي مقابله با مخاطرات زمينشناسي 156
3.1.14 راهکارهای اجرایی برای مقابله با مچاله شوندگی 156
3.1.15 نتیجه گیری و جمع بندی 157
3.1.16 مراجع 157

3-2 ) ارزیابی مقایسه ای روش اتریشی ساخت تونل(NATM) با روش حفاری مکانیزه با دستگاه حفار تمام مقطع(TBM)

3.2.1 چکیده 159
3.2.2 مقدمه 159
3.2.3 تاریخچه ساخت تونل 160
3.2.4 صنعت تونل درایران 161
3.2.5 روش های متداول حفاری تونل 161
3.2.6 روش NATM درتونل سازی 162
3.2.7 مراحل اصلی روش اتریشی 162
3.2.8 اصول اساسی NATM 162
3.2.9 قسمت های مخلتف ماشین 163
3.2.10 روش اجرای تونل خط 7 متروی تهران 163
3.2.11 معرفی پروژه 163
3.2.12 محاسبه نرخ پیشروی 164
3.2.13 محاسبات نرخ پیشروی روش حفاری مکانیزه 165
3.2.14 نرخ پیشروی تونل در روش حفاری مکانیزه 166
3.2.15 نرخ پیشروی روش NATM 166
3.2.16 محاسبه نرخ نفوذ دستگاه حفار 168
3.2.17 محاسبه نرخ پیشروی روش NATM 168
3.2.18 نرخ پیشروی تونل در روش NATM 169
3.2.19 جمع بندی و نتایج 172
3.2.20 منابع و مراجع 173

3-3 ) تاثیر آنالیز برگشتی در تحلیل تونلها

3.3.1 چکیده 174
3.3.2 مقدمه 175
3.3.3 تونل راهآهن زرقان شیراز 177
3.3.4 پارامترهای ژئوتکنیکی خط 2مترو کرج 179
3.3.5 تونل های بزرگراه رسالت 180
3.3.6 سد و نیروگاه کارون 182
3.3.7 نتیجه گیری 183
3.3.8 مراجع 183

3-4 ) تحلیل پایداری تونل انتقال آب چم شیر براساس روشهای عددی با استفاده از نرم افزار Phase 2.0

3.4.1 چکیده 186
3.4.2 مقدمه 186
3.4.3 زمین شناسی مسیر تونل 187
3.4.4 تخمین پارامترهای ژئومکانیکی مسیر تونل 187
3.4.5 مقطع هندسی تونل 187
3.4.6 روش حفاری تونل وسیستم نگهداری 188
3.4.7 تخمین مقدار تنش ها 188
3.4.8 تحلیل عددی 188
3.4.9 کرنش بحرانی 189
3.4.10 تحلیل پایداری قبل و بعد از نصب سیستم نگهداری 190
3.4.11 نتیجه گیری 193
3.4.12 مراجع 193

قسمت هایی از فصل چهارم مخاطرات احتمالی در حفاری

رشد بسیار سریع فناوری ساخت ماشین های حفار تمام مقطع (TBM) بزرگتر و پیچیده تر و همچنین مشکلات زمین شناسی؛ مدیریت پروژه های تونل سازی را با چالش همراه کرده است. با توجه به ماهیت نامطمئن پروژه های تونل سازی و لزوم صرف بهینه منابع توجه به مدیریت ریسک این پروژه ها دارای اهمیت انکار ناپذیری است. حفاری در زمین های مشکل دار نظیر نواحی گسله با حجم بالای جریان آب زیرزمینی ، تشکیلات گازدار و … منجر به توقف های طولانی و در نتیجه کاهش راندمان دستگاه و در نهایت تحمیل هزینه اضافی به پروژه خواهد شد. وجود این شرایط در اکثر پروژه های تونل سازی (تونل های بلند) اجتناب ناپذیر است. لیکن می توان با انجام مطالعات برجا و مدیریت مناسب در مراحل طراحی و ساخت و ساز که منجر به شناسایی شرایط زمین شناسی در طول تونل می شود به روشی جهت پیشگیری و مقابله با خطرات دست یافت؛ و از تبعات چنین شرایطی کاست.

فهرست کامل فصل چهارم مخاطرات احتمالی در حفاری

4-1 ) مخاطرات زمینشناسی در تونلزنی با - TBMبا مطالعه موردي در تونل بلند زاگرس

4.1.1 چکیده 194
4.1.2 Abstract 194
4.1.3 مقدمه 195
4.1.4 توصيف زمينشناسي پروژه 195
4.1.5 مخاطرات زمينشناسي 196
4.1.6 مواجه با زمينهاي چسبنده 196
4.1.7 نشت گاز به داخل تونل 198
4.1.8 نتیجه گیری 199
4.1.9 مراجع 200

4-2 ) بررسی مخاطرات زمین شناسی آّرفت های مسیر خط A متروی قم

4.2.1 چکیده 201
4.2.2 مقدمه 201
4.2.3 بحث 202
4.2.4 زمین شناسی مهندسی محدوده مورد مطالعه 202
4.2.5 مخاطرات زمین شناسی مسیر متروی قم 202
4.2.6 ساختارهای زمین شناسی 202
4.2.7 خطر سایندگی خاک و قلوه سنگ ها 203
4.2.8 خطر گل گرفتگی 204
4.2.9 فقدان مصالح ریزدانه 205
4.2.10 وجود قنات های قدیمی و چاه های اب و فاضلاب و آب های موضعی 205
4.2.11 خطر وجود قطعات سنگی بزرگ درمسیر مترو 206
4.2.12 روانگرایی خاک ها 207
4.2.13 نشست سطح زمین 207
4.2.14 نتیجه گیری 208
4.2.15 منابع 208

4-3 ) مدیریت ریسک تونل سازی مکانیزه با نگاهی بر عوامل زمین شناسی

4.3.1 چکیده 209
4.3.2 Abstract 210
4.3.3 مقدمه 210
4.3.4 بیان مسئله 210
4.3.5 نشت و هجوم آب زیرزمینی 211
4.3.6 مهمترین مشکلات ناشی از نشت و هجوم آب زیرزمینی 211
4.3.7 روشهای شناسایی و پیش بینی نشت و هجوم آب زیرزمینی 212
4.3.8 راهکارهای پیشگیری و مقابله با نشت و هجوم آب زیرزمینی 212
4.3.9 نشت گازهای سمی 213
4.3.10 مهمترین مشکلات ناشی از نشت گاز 213
4.3.11 روشهای شناسایی و پیش بینی نشت گاز 213
4.3.12 راهکارهای پیشگیری و مقابله با نشت گاز 214
4.3.13 مچاله شوندگی (لهیدگی) زمین 214
4.3.14 مشکلات ناشی از رفتار مچاله شوندگی (لهیدگی) زمین 215
4.3.15 روشهای شناسایی و پیش بینی رفتار مچاله شوندگی زمین 215
4.3.16 راهکارهای پیشگیری و مقابله رفتار مچاله شوندگی زمین 215
4.3.17 تورم سنگهای رسی 216
4.3.18 مشکلات ناشی از تورم سنگهای رسی 216
4.3.19 روشهای شناسایی و پیش بینی فشار ناشی از تورم سنگهای رسی 216
4.3.20 راهکارهای پیشگیری و مقابله تورم سنگهای رسی 216
4.3.21 ناپایداری سینه کار تونل 217
4.3.22 مشکلات ناشی از ناپایداری سینه کار 217
4.3.23 روشهای شناسایی و پیش بینی ناپایداری سینه کار 217
4.3.24 راهکارهای پیشگیری و مقابله با ناپایداری سینه کار 218
4.3.25 ناپایداری دیوار و سقف تونل 218
4.3.26 مشکلات ناشی از ناپایداری دیوار و سقف تونل 219
4.3.27 روشهای شناسایی و پیش بینی ناپایداری دیوار و سقف تونل 219
4.3.28 راهکارهای پیشگیری و مقابله با ناپایداری دیوار و سقف تونل 219
4.3.29 سینه کار مختلط 220
4.3.30 مشکلات ناشی از سینه کار مختلط 220
4.3.31 روشهای شناسایی و پیش بینی سینه کار مختلط 220
4.3.32 راهکارهای پیشگیری و مقابله با سینه کار مختلط 221
4.3.33 چسبناکی خاک ها و سنگهای رسی 221
4.3.34 مشکلات ناشی از چسبناکی خاکها و سنگهای رسی 222
4.3.35 روشهای شناسایی و پیش بینی چسبناکی خاکها و سنگهای رسی 222
4.3.36 راهکارهای پیشگیری و مقابله با چسبناکی خاکها و سنگهای رسی 222
4.3.37 نتیجه گیری 222
4.3.38 مراجع 223

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید