50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی، بهینه سازی، بررسی عیوب و تعمیر انواع گیربکس ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی، بهینه سازی، بررسی عیوب و تعمیر انواع گیربکس ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی و تحلیل بهینه سازی گیربکس های اتوماتیک بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مطالعه ی گیربکس با چرخدنده های سیاره خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مواد (متریال) رایج درتولید اجزاء گیربکس بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش سی عیوب و تعمیر گیربکس ها بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول طراحی و تحلیل بهینه سازی گیربکس های اتوماتیک

در‌ این‌ مقاله‌ ابتدا‌ درباره ی‌ عملکرد‌ گیربکس های‌ اتوماتیک‌ که‌ از‌ پرکاربرد‌ ترین‌‌ انواع‌ گیربکس‌ در‌ دنیا‌ است،‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است.‌ ‌در‌ اتومبیل هایی‌ که‌ از‌ سیستم‌ جعبه‌ دنده ی‌ اتوماتیک‌ استفاده‌ میکنند،‌ پدال‌ کلاچ‌ وجود‌ ندارد‌ و‌ دنده‌ با‌ توجه‌ به‌ میزان‌ فشردگی‌‌ ‌ پدال‌ گاز‌ و‌ سرعت‌ اتومبیل‌ عوض‌ می شود.‌ این‌ مقاله‌ فرمول های‌ مؤثر‌ برای‌ مدلسازی‌ یک‌ انتقال‌ قدرت‌ اتوماتیک‌ برای‌ ارزیابی‌ عملکرد‌ ‌ خودرو‌ را‌ نشان‌ می دهد.‌ مدل‌ انتقال‌‌‌‌‌ قدرت‌ گنجانده‌ شده‌ در‌ این‌ مقاله‌ تنها‌ حرکت‌ طولی‌ را‌ در‌ نظر‌ میگیرد.‌کلاچ‌ و‌ ترمز‌‌ ‌اجازه ی‌ ‌یک‌ شبیه سازی‌ پیوسته‌ را‌ برای‌ تعویض‌ دنده‌ فراهم‌ ‌میکند.‌ در‌ این‌ جا‌ دو‌ مورد‌ واقعی،‌ یعنی‌ انتقال‌ قدرت‌ کرایسلر‌ و‌ آیسین‌ وارنر ‌بررسی ‌شده ‌اند، ‌که ‌انتقال ‌قدرت ‌آیسین ‌وارنر ‌برتر ‌از ‌انتقال ‌قدرت ‌کرایسلر ‌است.‌‌‌‌

فهرست کامل فصل اول طراحی و تحلیل بهینه سازی گیربکس های اتوماتیک

1-1 ) استراتژي هوشمند تعويض دنده در گيربكسهاي اتوماتيك با درك رفتار راننده

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 مدلسازي استراتژي جامع تعويض دنده 4
1.1.4 ورودی های مورد نیاز 4
1.1.5 مولفه ی SI 5
1.1.6 تعيين استراتژي تعويض دنده 12
1.1.7 شبیه سازی 18
1.1.8 نتیجه گیری 26
1.1.9 منابع 26

1-2 ) مروری بر عملکرد گیربکس اتوماتیک AL4 و مقایسه آن با ZF4HP

1.2.1 چکیده 27
1.2.2 مقدمه 27
1.2.3 گیربکس اتوماتیک AL4 28
1.2.4 بلوکه هیدرولیک 28
1.2.5 سیستم کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک 28
1.2.6 مقایسه گیربکس اتوماتیک AL4 با ZF4HP14 29
1.2.7 نتیجه گیری و جمع بندی 30
1.2.8 مراجع 31

1-3 ) اتوماتيك سازي گيربكس هايMT (As Tronic)

1.3.1 چکیده 32
1.3.2 مقدمه 32
1.3.3 اهمیت یا ضرورت تحقیق 33
1.3.4 پیشینه تحقیق 33
1.3.5 تعويض دنده اتوماتيك با سيستم طبلك 33
1.3.6 مقايسه سيستم هاي DCTو سيستم چرخشگر با گيربكس اتوماتيك سياره اي 34
1.3.7 مقايسه سيستم DCTو سيستم ابداعي شركت چرخشگر 34
1.3.8 مدل نظري گيربكس اتوماتيك شده 35
1.3.9 جمع بندی و نتیجه گیری 36
1.3.10 مراجع 36

1-4 ) طراحی منطق تعویض دنده در گیربکسهای اتوماتیک برای کاهش مصرف سوخت خودرو

1.4.1 چکیده 37
1.4.2 مقدمه 37
1.4.3 مصرف سوخت موتور و اثر تعويض دنده 38
1.4.4 استراتژی کاهش مصرف 39
1.4.5 شبيه سازي حرکت خودرو در ادوايزر و محاسبه مصرف سوخت 40
1.4.6 شبیه سازی 40
1.4.7 استراتژي تعويض دنده بر مبناي کاهش مصرف سوخت 41
1.4.8 تعویض دنده پیش فرض 41
1.4.9 استراتژي تعويض دنده بر مبناي خواست راننده 41
1.4.10 بحث برروی نتایج 41
1.4.11 نتیجه گیری 42
1.4.12 مراجع 42

1-5 ) طراحي گیربکس سه دنده اتوماتیک سیمپسون یک خودرو

1.5.1 خلاصه 43
1.5.2 مقدمه 43
1.5.3 جرخ دنده های سیاره ای 45
1.5.4 بررسي حالات مجموعه دنده هاي سیارهاي 46
1.5.5 بررسي عملکرد جعبه دندة اتوماتیک سه دنده از نوع simpson 47
1.5.6 پروسه طراحي جعبه دنده سه دنده سیمپسون 49
1.5.7 حداكثر سرعت در شیب صفر 50
1.5.8 حداکثر شیب روی 52
1.5.9 رسم منحني v-tو a-tاز صفر تا حداكثر سرعت در شیب صفر 53
1.5.10 تعیین ضرایب دنده گیربکس 54
1.5.11 طراحي چرخ دنده هاي گیربکس اتوماتیک مورد نظر 55
1.5.12 طراحي چرخ دنده هاي مجموعه بر اساس استاندارد AGMA 58
1.5.13 نتیجه گیری 60
1.5.14 منابع 60

1-6 ) روش ‌ های‌مدل‌سازی‌دینامیک‌خودرو‌با‌سیستم‌انتقال‌قدرت‌اتوماتیک

1.6.1 چکیده 63
1.6.2 مقدمه 63
1.6.3 انتقال‌قدرت‌اتوماتیک‌خودرو 65
1.6.4 روش دل کاستیلو 67
1.6.5 روش های‌مدلسازی‌دینامیک‌خودرو 68
1.6.6 دینامیک‌گیربکس 68
1.6.7 کلاچ 73
1.6.8 نتیجه گیری 74
1.6.9 منابع 74

1-7 ) ارائه روشی براي اندازه گیري لقی استاتیک ناشی از ساخت چرخ دنده ها در گیربکس ها

1.7.1 چکیده 76
1.7.2 مقدمه 76
1.7.3 عوامل ایجاد لقی 76
1.7.4 لزوم اندازه گیري لقی گیربکس ها 77
1.7.5 روش هاي اندازه گیري لقی در گیربکس ها 77
1.7.6 روش هاي اندازه گیري ارائه شده 79
1.7.7 نتایج و بحث 80
1.7.8 مراجع 80

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مطالعه ی گیربکس با چرخدنده های سیاره خورشیدی

مجموعه چرخدنده های سیاره ای دو مرحله ای در جعبه دنده تراکهای ویژه حمل مواد معدنی در شرکت مس سرچشمه کاربرد دارند. برای بررسی رفتار ارتعاشی این مجموعه چرخدنده ها، تعیین فرکانسهای طبیعی و مود شیپ های متناظر با آنها ضروری می باشد. در این مجموعه از چرخدنده های سیاره ای، شفت واصل سیاره مرحله اول و سیاره مرحله دوم صلب فرض می شود، به کمک همین قضیه، ترکیب سیاره مرحله اول، شفت و سیاره مرحله دوم، یک مولفه در نظر گرفته می شود. مدل مورد بررسی شامل خورشیدی، رینگ، بازو و سه مولفه سیاره است که برای هر عضو این مجموعه چرخدنده سیاره ای سه درجه آزادی (دوتا جابجایی و یک چرخش فرض می شود بنابراین مدل گسسته، مجموعا دارای ۱۸ درجه آزادی می باشد. تکیه گاهها به صورت فنرهای خطی، درگیری چرخدنده خورشیدی- سیاره با فنری به سختی متوسط ksn و درگیری رینگ- سیاره با فنری به سختی متوسط krn مدل می شود. معادلات برای تک تک مولفه ها استخراج شده و با حل معادله مشخصه تعداد ۱۸ فرکانس طبیعی بدست می آید. مقدار فرکانس طبیعی اول ۱۶۵ / ۹۰۷۶Hz بدست می آید و شکل های مربوط به سه مودشیپ اول مجموعه چرخدنده ها نیز ترسیم می شود.

فهرست کامل فصل دوم مطالعه ی گیربکس با چرخدنده های سیاره خورشیدی

2-1) طراحی، تحلیل و فرمولاسیون جعبه دنده MM-ECVTدر خودروهای هیبریدی چهار چرخ محرک

2.1.1 چکیده 81
2.1.2 مقدمه 82
2.1.3 معرفی طرح جدید MM-ECVT 82
2.1.4 تحلیل و فرمولاسیون سیستم MM-ECVT 83
2.1.5 نتیجه گیری و جمع بندی 87
2.1.6 مراجع 88

2-2) طراحی وتحلیل سیستم جدید چهارچرخ فرمان پذیر فعال A- 4WS با مجموعه دنده سیاره ای

2.2.1 چکیده 90
2.2.2 مقدمه 90
2.2.3 لزوم چهار چرخ فرمان پذیری درخودروها 91
2.2.4 چرخش ناهمسو 92
2.2.5 چرخش همسو 92
2.2.6 معادلات دینامیکی بادودرجه آزادی 92
2.2.7 معرفی طرح جدید سیستم چهارچرخ فرمان پذیر فعال با مجموعه دنده سیاره ای 93
2.2.8 حسگر و عملگرهای بکاررفته در طرح جدید A-4WS 94
2.2.9 برتری های طرح جدید سیستم چهارچرخ فرمان پذیر فعال 94
2.2.10 آرایش درگیری دنده ها درمجموعه فرمانپذیر عقب 94
2.2.11 نتیجه گیری 95
2.2.12 مراجع 95
2.2.13 پیوست 95

2-3) تحلیل و کاربرد مجموعه دنده سیاره ای در سیستم های فرمان پذیر فعال

2.3.1 خلاصه 97
2.3.2 مقدمه 97
2.3.3 لزوم چهار چرخ فرمان پذیری در خودروها 98
2.3.4 چرخش ناهمسو 99
2.3.5 چرخش همسو 99
2.3.6 معادلات دینامیکی با دو درجه آزادی 100
2.3.7 معرفی طرح جدید سیستم چهارچرخ فرمان پذیر فعال( A-4WS)با مجموعه دنده سیاره ای 101
2.3.8 حسگر و عملگرهای بکار رفته در طرح جدید A-4WS 102
2.3.9 آرایش درگیری دنده ها در مجموعه فرمانپذیر عقب 102
2.3.10 برتری های طرح جدید سیستم چهارچرخ فرمانپذیر فعال 103
2.3.11 نتیجه گیری 103
2.3.12 مراجع 104
2.3.13 ضممیه 104

2-4) بررسی فرکانسهای طبیعی و مودشیپهای مجموعه چرخدنده سیارهای دو مرحلهای

2.4.1 چکیده 106
2.4.2 مقدمه 106
2.4.3 استخراج معادلات حاکم 107
2.4.4 مدلسازی مجموعه چرخدنده سیارهای 107
2.4.5 نتایج عددی 108
2.4.6 بحث و نتیجه گیری 109
2.4.7 منابع 110

2-5) استفاده از تئوری گراف ها برای محاسبه جعبه دنده های سیاره ای

2.5.1 چکیده 111
2.5.2 مقدمه 112
2.5.3 سینماتیک چرخ دنده ها 112
2.5.4 معادلات دورهای بنیادی 112
2.5.5 بحث و بررسی 114
2.5.6 منابع 114

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مواد (متریال) رایج درتولید اجزاء گیربکس

فرآیند شکل دهی نیمه جامد در ساخت قطعات نزدیک به شکل نهایی به ویژه در صنایع خودروسازی و هواپیما سازی استفاده می شود. به دلیل اینکه رفتار آلیاژهای نیمه جامد به صورت غیرنیوتنی بوده و وابستگی سیلانی این آلیاژها به پارامترهای زیادی مانند سیکل حرارت دهی مجدد، روش تولید شمشال اولیه، وغیره می باشد، شبیه سازی آنها یکی از مشکل ترین مسایل مهندسی می باشد. یکی از فرآیندهای شکل دهی نیمه جامد، روش تیگزوفورجینگ است که بین دمای خط مذاب (لیکوئیدوس ) و خط انجماد (سالیدوس) ماده انجام میگیرد و نرخ کرنش، اصطکاک و دمای قالب از جمله عوامل تاثیر گذار بر فرآیند هستند. در این تحقیق به شبیه سازی فرایند تیگزوفورجینگ و بررسی اثر پارامترهای وابسته به آن از جمله ضریب اصطکاک، دمای فرآیند و سرعت حرکت پرس با استفاده از نرم افزار Deform-3D پرداخته شده است. جهت بررسی صحت شبیه سازی، آزمایش های عملی تیگزوفورجینگ در حالت های مختلف و درحالت ایزوترمال بر روی آلیاژ A356 انجام شده است. مقایسه نتایج عددی با تجربی نشان داده است که در کسرهای جامد مختلف، شبیه سازی های مذکور به خوبی رفتار سیلان را مدلسازی می کنند. همچنین نتایج نشان داده است که افزایش دمای قطعه باعث کاهش سختی و نیروی شکل دهی قطعه می گردد که دلیل این امر رشد دانه ها خواهد بود. در ضمن با کاهش دمای قالب به علت ریزشدن دانه ها و با افزایش نیروی پرس، به علت تراکم فاز آلفا اولیه در دانه ها، سختی افزایش یافته است. دمای قالب بالاتر باعث بروز ریزساختاری درشت تر و نا همگن در آلیاژ گردید. این امر به نوبه خود باعث کاهش تقریبی %12/5 در میزان سختی و %22/6 در مقدار تناژ پرس شد

فهرست کامل فصل سوم مواد (متریال) رایج درتولید اجزاء گیربکس

3-1 ) افزایش خواص متالورژیکی و مکانیکی دنده 20MnCr5گیربکس دریایی به روش دابل شات پینینگ

3.1.1 خلاصه 116
3.1.2 مقدمه 116
3.1.3 مبانی عملیات شات پینینگ 118
3.1.4 پارامترهاي عملیات شات پینینگ 120
3.1.5 کنترل عملیات شات پینینگ 120
3.1.6 نتایج و بحث 123
3.1.7 نتیجه گیری 124
3.1.8 مراجع 125

3-2 ) بررسي تجربي و شبيهسازی اجزای محدود عوامل موثر در فرآیند تيگزوفورجينگ قطعه درپوش گيربکس

3.2.1 چکیده 126
3.2.2 مقدمه 127
3.2.3 روش تحقیق 128
3.2.4 مراحل آزمایشگاهی 128
3.2.5 شبیه سازی اجزای محدود 128
3.2.6 نتایج و بحث 129
3.2.7 درست آژمایی نتایج شبیه سازی 129
3.2.8 بررسی تاثیر اصطکاک 130
3.2.9 تاثیردمای قالب 131
3.2.10 تاثیر دمای قطعه 132
3.2.11 تاثیر سرعت حرکت پرس 132
3.2.12 نتیجه گیری 134
3.2.13 مراجع 134

3-3 ) تولید کامپوزیت بدنه سیستمهاي انتقالدهنده قدرت در صنایع هوافضا به کمک کامپوزیت سازي درجا آلیاژ منیزیم حاوي زیرکونیم و عناصر نادرخاکی ایتریم و نئودیم

3.3.1 خلاصه 136
3.3.2 مقدمه 137
3.3.3 روش تحقیق 138
3.3.4 آلیاژ مورد بررسی 138
3.3.5 عملیات حرارتی نیمه جامد 138
3.3.6 مطالعات ریزساختاری 139
3.3.7 میکروسکوپ نوری 139
3.3.8 میکروسکوپ الکترونی روبشی 140
3.3.9 آنالیز فازی پراش اشعهX 140
3.3.10 آنالیز طیف سنجی پلاسماي جفت شده القایی 140
3.3.11 آنالیز کمی ریزساختار 141
3.3.12 نتایج و بحث 141
3.3.13 بررسی ریزساختار اولیه 141
3.3.14 بررسی ریزساختار اولیه 144
3.3.15 نتیجه گیری 150
3.3.16 مراجع 151

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی عیوب و تعمیر گیربکس ها

تکنولوژی مونیتورینگ ارتعاشی در سالهای اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده و نتایج بسیار ثمر بخشی در صنایع مختلف داشته است، با ابداع روشهای پیشرفته آنالیز، توانایی روش آنالیز ارتعاشی نیز افزایش یافته و امکان عیب یابی تجهیزات مکانیکی پیچیده تر فراهم شده است. خرابی در ماشین آلات و قطعات مکانیکی به مرور شروع شده و توسعه مییابد و در نهایت منجر به از کارافتادگی سیستم مکانیکی میشود. چنین روندی، امری طبیعی است، ولی آنچه که مهم است شناسایی خرابی های اولیه و جلوگیری از گسترش آنها است. برطرف کردن عیب های اولیه در ماشین آلات با هزینه نسبتا کمی امکانپذیر است. در حالی که اگر خرابیهای جزئی برطرف نشود چه بسا ممکن است بخش های دیگری از ماشین را نیز تحت تأثیر قرار داده و خرابی عمده ای در ماشین بوجود آید.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی عیوب و تعمیر گیربکس ها

4-1 ) شناسایی عیوب یک الکتروگیربکش همزن مخزن با استفاده از آنالیز ارتعاشی

4.1.1 چکیده 156
4.1.2 مقدمه 156
4.1.3 گیربکس ها 157
4.1.4 مشخصات کلی دستگاه 158
4.1.5 نگاهی به عیوب گیربکس ها 158
4.1.6 عیوب متداول درگیربکس ها وعلائم آنها 158
4.1.7 ارتعاشات ناشی از عیوب یاتاقانهای غلتکی 159
4.1.8 لقی در ماشین آلات دوار 160
4.1.9 لقی در فونداسیون 161
4.1.10 لقی اتصالات به فونداسیون 161
4.1.11 لقی درقسمت های دوار 162
4.1.12 شرح تفسیر طیف ها 162
4.1.13 بررسی های انجام شده جهت تشخیص عیوب 162
4.1.14 تفسیر طیف ها 163
4.1.15 پیدا کردن عیوب تشخیص داده شده درطیف ها 165
4.1.16 اقدامات تعمیراتی 165
4.1.17 نتیجه گیری 165
4.1.18 مراجع 166

4-2 ) طبقه بندی عیوب برون دنده ی سامانه سیاره ای-خورشیدی تراکتور مسی فرگوسن 285 براساس طبقه بند EKNN

4.2.1 چکیده 168
4.2.2 مقدمه 168
4.2.3 مواد و روش ها 170
4.2.4 نتایج و بحث 171
4.2.5 منابع 172

4-3 ) عیب یابی خودکار کاهنده نهایی تراکتور مسی فرگوسن 285 بوسیله طبقه بند بیز و تبدیل سریع فوریه

4.3.1 چکیده 174
4.3.2 مقدمه 174
4.3.3 مواد و روش ها 176
4.3.4 نتایج و بحث 177
4.3.5 منابع 179

4-4 ) مطالعه به کارگیری راهکارهای بهینه سازی در تعمیر گیربکس های صنعتی در مقایسه با روش های مهندسی معکوس – گیربکس مورد پژوهی، قطار شهری

4.4.1 چکیده 180
4.4.2 مقدمه 180
4.4.3 مهندسی معکوس قطعات گیربکس ها 181
4.4.4 نتایج استفاده از چرخدنده های تولید شده در گیربکس 182
4.4.5 محاسبات لازم جهت تولید مجدد چرخدنده ها 182
4.4.6 معایب روش مهندسی معکوس 183
4.4.7 روش جایگزین پیشنهادی و نتیجه گیری 184
4.4.8 مراجع 184

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید