50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی جوانب انتشار و نشت گاز کلر

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی جوانب انتشار و نشت گاز کلر است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی انتشار گاز کلر در حوادث بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی انتشار گاز کلر در تصفیه خانه ها بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش روشهاي بيولوژيكي در حذف سولفور از گاز طبيعي بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی

یکی از ضروری ترین و اصلی ترین مراحل برای افزایش سطح ایمنی در واحدهای موجود یا در حال طراحی، ارزیابی ریسک خطراتی همچون رها شدن مواد شیمیایی در محیط است که ممکن است از طريق نقص تجهیزات و یا خطاهای انسانی ایجاد شود. ارزیابی کمی و کیفی ریسک در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جزء لاینفک طراحی واحدهای فرایندی میباشد که متأسفانه در کشور ما هنوز جایگاه خود را بدست نیاورده است و شاید یکی از دلایل مهم آن عدم آشنایی کافی با مبانی اولیه ارزیابی کمی و کیفی ریسک است.
در این پایان نامه، کلیات ارزیابی ریسک و نحوه اعمال آن که شامل مراحل شناسایی خطرات موجود در یک فرایند، مدلسازی خطرات محتمل مانند آتش سوزی، انفجار و یا پیامدهای مربوط به سمیت مواد بطور کامل شرح داده شده است. در نهایت پس از انجام محاسبات ریسک حوادث محتمل در این واحد و مقایسه آن با معیارهای معتبر، پیشنهادات مناسب به منظور کاهش ریسک حوادث مربوطه ارائه گردیده است.

فهرست کامل فصل اول ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی

1-1 ) ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی

1.1.1 فصل اول 4
1.1.1.1 مقدمه 9
1.1.1.2 ضرورت ایمنی ازدیدگاه آمار 9
1.1.1.3 انواع مخاطرات عمده درواحدهای صنعتی 11
1.1.1.4 ارزیابی ریسک واحدهای صنعتی 12
1.1.2 فصل دوم:شناسایی خطرات احتمالی درفرایند 14
1.1.2.1 مقدمه 15
1.1.2.2 تحلیل مواد موجود درفرایند و شرایط عملیاتی 15
1.1.2.3 روش HAZOP 16
1.1.3 فصل سوم:مدلسازی رهایش مواد درمحیط 18
1.1.3.1 مقدمه 19
1.1.3.2 مدلسازی تخلیه مواد 19
1.1.3.3 مدلسازی تبخیر ناگهانی 20
1.1.3.4 مدلسازی پخش مواد درمحیط 21
1.1.4 فصل چهارم:آتش 23
1.1.4.1 مقدمه 24
1.1.4.2 خصوصیات مربوط به اشتعال پذیری 25
1.1.4.3 محدوده های اشتعال پذیری 25
1.1.4.4 نقطه فلش 26
1.1.4.5 نقطه احتراق 27
1.1.4.6 دمای احتراق خودبخودی 27
1.1.4.7 حداقل انرژی احتراق 27
1.1.4.8 انواع آتش 28
1.1.4.9 آتش ناگهانی 28
1.1.4.10 انفجار بخارات حاصله از مایع درحال جوشش 29
1.1.4.11 اتش فورانی 31
1.1.4.12 آتش استخری 32
1.1.5 فصل پنجم:بحث،نتیجه گیری 36
1.1.5.1 بحث و نتیجه گیری 37
1.1.5.2 منابع و ماخذ 38
1.1.5.3 ABSTRACT 40

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی انتشار گاز کلر در حوادث

کلر گازی است با رنگ زرد مایل به سبز که بویی تند داشته و بسیار سمی می باشد. به همین دلیل تنفس آن باعث خفگی شده تا آنجا که از این ماده بعنوان سلاح شیمیایی در جنگ ها استفاده می گردد. کلر در سال ۱۷۴۴ میلادی در آزمایشگاهی در سوئد کشف و در سال ۱۸۱۰ به عنوان یک عنصر جدیدشناخته شد.نام کلر از کلمه ی یونانی بنام “کلرس” که به معنای سبز کمرنگ می باشد، اقتباس گردیده است. گاز کلر به عنوان یکی از مواد شیمیایی استراتژیک در جهان مطرح است. کلر از تصفیه آب گرفته تا صنایع تولیدی به کار برده می شود. علاوه بر کاربردهای مفید، به دلیل خطرناک بودن کلر برای سلامتی انسانها از آن در حملات تروریستی استفاده می شود. انتشار نا خواسته گاز کلر طی حوادث نیز تلفاتی در پی خواهد داشت. بنا بر این، بررسی خواص کلر و مدلسازی انتشار آن برای آمادگی در برابر حوادث احتمالی یک ضرورت می باشد.در این مطالعه، ابتدا به تعریف گاز کلرو خصوصیات آن پرداخته و سپس به بررسی حوادثی که منجر به انتشار گاز کلر به محیط در حد وسیع شده است می پردازیم. سپس به بررسی خلل های موجود در مدلسازی انتشار گازهای سنگین به ویژه کلر پرداخته می شود.

فهرست کامل فصل دوم بررسی انتشار گاز کلر در حوادث

2-1) بررسی انتشار گاز کلر در حوادث

2.1.1 فصل اول:معرفی گاز کلر 56
2.1.1.1 آشنایی با گاز کلر 57
2.1.1.2 تعریف ساده ازگاز کلر 57
2.1.1.3 تاریخچه ای از کلر 57
2.1.1.4 کاربردهای کلر 57
2.1.1.5 کاربرد کلر درسالم سازی آب 57
2.1.1.6 ایزوتوپ ها 58
2.1.1.7 روشهای شیمیایی تولید گاز کلر 59
2.1.1.8 الکترولیز سلول جیوه 59
2.1.1.9 الکترولیز سلول دیافراگم 59
2.1.1.10 الکترولیز یاخته پوسته 59
2.1.1.11 کلرزدگی ونحوه مواجهه با آن 61
2.1.1.12 کلرزدگی چیست؟ 61
2.1.1.13 تاثیرات نشت کلر 61
2.1.1.14 کمک های اولیه و درمان شخص کلرزده 63
2.1.1.15 طبقه بندی افراد درمعرض کلر قرارگرفته به دوصورت کلی ونحوه ی کمک رسانی به آنها برحسب نوع تنفس 64
2.1.1.16 پوشش های حفاظتی مورد نیاز 65
2.1.1.17 انواع سیلندرهای کلر مایع 66
2.1.2 فصل دوم:مروری برانتشار گاز کلر درحادثه خارج شدن قطار حامل گاز کلر ازریل درگرانیت اویل در ژانویه2005 68
2.1.2.1 شرح حادثه 69
2.1.2.2 پیامدهای حادثه 69
2.1.2.3 بررسی ها وبازنگری های جداول پزشکی 69
2.1.2.4 اقدامات و طبقه بندی پیامدها 70
2.1.2.5 تجزیه وتحلیل داده ها 70
2.1.2.6 نتایج 71
2.1.2.7 ویژگی های افرادی که تحت مراقبت پزشکی قرارگرفتند 71
2.1.2.8 فاصله زمانی کسب مراقبت وعلائم تجربه شده 72
2.1.2.9 موقعیت محل مراقبت،روش حمل ونقل ورفع آلودگی 74
2.1.2.10 وضعیت درمعرض خطر قرارگرفتن و پیامدها 75
2.1.2.11 بحث ونتیجه گیری 76
2.1.3 فصل سوم:مروری برانتشار کلر درحادثه پاره شدن شلنگ انتقال کلر از تانکر قطار به مخزن نگهداری درفستوس،میزوری،در 14 آگوست2002 78
2.1.3.1 اقدام مهم DPC درمقابل نشت وخروج گاز کلر 79
2.1.3.2 شرح حادثه 79
2.1.3.3 خطرات کلر 80
2.1.3.4 قطع شدن لوله انتقال درمدت آنتراک 80
2.1.3.5 عدم تست منجر به اغتشاش درلوله های انتقال 81
2.1.3.6 تاخیر درپاسخگویی باعث افزایش نشت 82
2.1.3.7 توصیه ها 83
2.1.3.8 به موسسات DPC 83
2.1.3.9 به سهامی برانهام 83
2.1.3.10 به مدیریت مرکز اورژانس جفرسون 83
2.1.3.11 به موسسه کلر 83
2.1.4 فصل چهارم:نشت گاز کلر واستفاده از نرم افزار PEAC برای پیش بینی میزان خسارات 85
2.1.4.1 سال 2002 فستوس-میزوری حادثه ی نشت کلر 86
2.1.4.2 معایب وکم و کاستی ها 88
2.1.4.3 سطح نگرانی 96
2.1.5 فصل پنجم:آزاد شدن کلر در تصادف واگن کلر90 تنی مکدونا2004 100
2.1.5.1 آزاد شدن کلر درتصادف واگن کلر90 تنی مکدونا2004 101
2.1.5.2 مدلسازی برای انتشار گاز کلر در MACDONA 104
2.1.5.3 استفاده از PEAC 107
2.1.5.4 سطح نگرانی 111
2.1.5.5 تعاریف مربوط به نرم افزار 113
2.1.6 فصل ششم:کاستی های موجود در سیستم های مدلسازی شده انتشار مواد شیمیایی صنعتی سمی 116
2.1.6.1 ضعف و شکاف هایی درسیستم های مدل گازهای سمی درصنایع شیمیایی 117
2.1.6.2 چکیده 117
2.1.6.3 معرفی 117
2.1.6.4 مشخصات سناریو 119
2.1.6.5 ترم های منابع 119
2.1.6.6 حمل ونقل و توزیع 120
2.1.6.7 گسترش اولیه ابر وقتی که تراکم ابربالاست وسرعت باد پائین 121
2.1.6.8 پیچیدگی زمین وتاثیرات پاگیر 121
2.1.6.9 فرایندهای جداسازی 122
2.1.6.10 یک آنالیز ساده ترکیبات برای تخمین تاثیرات جداسازی خشک 123
2.1.6.11 افشاء و ریسک سلامتی 124
2.1.7 فصل هفتم:نتیجه گیری و پیشنهادات 125
2.1.7.1 نتیجه گیری 126
2.1.7.2 پیشنهادات 126
2.1.7.3 منابع و ماخذ 127

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی انتشار گاز کلر در تصفیه خانه ها

زمينه و هدف: گاز كلر يكي از مواد خطرناك است كه در صنايع شيميايي مورد استفاده قرار مي گيرد. عليرغم تلاش هاي انجام شده جهت كنترل رهايش گاز كلـر، رهايش ناگهاني آن در تأسيسات مربوطه رخ مي دهد. عدم انجام اقدامات مناسب پس از انتشار اين گاز ميتواند منجر به صدمه جـدي بـر روي سـلامت كاركنـان و جمعيت ساكن اطراف ناحيه صنعتي شود. مطالعه حاضر سناريوهاي انتشار گاز كلر را بررسي نموده، سطوح اضطرار را مشخص كرده و الگويي بهينه از واكنش مؤثرتر و سريعتر با حداقل اقدامات لازم جهت كنترل شرايط اضطراري فراهم ميكند.
روش بررسي: در اين مقاله با استفاده از مطالعه خطر و فرآيند (Hazard and Operability Study=HAZOP) و ماتريس ريسك سناريوهاي ممكن انتشار گاز كلر در واحد مخازن ذخيره يك مجتمع پتروشيمي بررسي شد. سپس فواصـل خطـر ايـن سـناريوها بـا توجـه بـه Emergency Response Planning 1-2-3 Guideline تعيين گرديد. با توجه به شدت گسترش آلودگي و جمعيت در معرض خطر سناريوهاي بدست آمده در چهار سطح اضـطرار تعريـف شـده مركـز ايمنـي فرآيندهاي شيميايي (Center for Chemical Process Safety=CCPS) دسته بندي شد. در نهايت براي هر دسـته از سـناريوها بـا توجـه بـه سـطح اضـطرار مربوطه الگويي بهينه از برنامه واكنش در شرايط اضطراري ارائه گرديد.
يافته ها: بر اساس نتايج اين مطالعه، سناريوهاي انتشار گاز كلر به دليل انفجار فاجعه بار مخزن و نقص اسكرابر در فصل تابسـتان در سـطح اضـطرار 4 و در فصـل زمستان در سطح اضطرار 3، انتشار گاز كلر به واسطه پارگي خطوط كلر در فصول تابستان و زمستان در سطح اضطرار 3 و انتشار گاز كلر در نتيجه نشتي از فلنج ها و گسكت ها در سطح اضطرار 2 از استاندارد سطوح اضطرار موسسه CCPS طبقه بندي گرديد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه آناليز خطرات فرآيندي به صورت سيستماتيك با استفاده از روش هاي شناسايي خطرات مانند HAZOP و آناليز پيامـد ميتواند در شناسايي حوادث احتمالي بزرگ نقش موثري داشته باشد. همچنين با دسته بندي سناريوهاي رهايش در يكي از سطوح اضطرار CCPS ميتوان الگـويي بهينه جهت مديريت شرايط اضطراري انتخاب نمود

فهرست کامل فصل سوم بررسی انتشار گاز کلر در تصفیه خانه ها

3-1 ) مدلسازی و ارزیابی ریسک انتشار گاز کلر درتصفه خانه های آب

3.1.1 چکیده 131
3.1.2 مقدمه 132
3.1.3 جمعیت 132
3.1.4 اطلاعات محلی 132
3.1.5 اطلاعات شیمیایی 132
3.1.6 اهداف 132
3.1.7 داده ها و اطلاعات 132
3.1.8 اطلاعات هواشناسی 132
3.1.9 اطلاعات ساختمان و تهویه آن 133
3.1.10 محاسبه فرکانس رخداد 133
3.1.11 شبیه سازی 133
3.1.12 سناریو 133
3.1.13 اطلاعات مخازن ذخیره سازی گاز کلر 133
3.1.14 بررسی دامنه انتشار گاز کلر 134
3.1.15 معیار ERPG 134
3.1.16 نتایج آنالیز ریسک 135
3.1.17 نتایج آنالیز ریسک فردی برای شرایط آب و هوایی مختلف 135
3.1.18 نتایج آنالیز ریسک اجتماعی 137
3.1.19 نتایج احتمال مرگ و میر افراد برای شرایط آب و هوایی مختلف 137
3.1.20 ماکزیمم غلظت گاز کلر از نمای بالا برای شرایط آب و هوایی مختلف 139
3.1.21 نمای جانبی انتشار گاز کلر برای شرایط آب و هوایی مختلف 140
3.1.22 نتیجه گیری 141
3.1.23 منابع 142

3-2 ) ارزیابی خطر نشت گاز کلر در ایستگاه های کلرزنی سیستم آب آشامیدنی شهر تهران با روش تجزیه تحلیل درخت خطا

3.2.1 چکیده 143
3.2.2 مقدمه 144
3.2.3 روش بررسی 144
3.2.4 یافته ها 145
3.2.5 بحث 148
3.2.6 نتیجه گیری 149
3.2.7 پیشنهادات 149
3.2.8 منابع 150

3-3 ) بررسي انتشار گاز كلر از مخازن ذخيره به منظور تدوين برنامه واكنش در شرايط اضطراري در يك صنعت پتروشيمي

3.3.1 چکیده 153
3.3.2 مقدمه 153
3.3.3 روش بررسی 155
3.3.4 یافته ها 157
3.3.5 بحث 158
3.3.6 نتیجه گیری 161
3.3.7 منابع 161
3.3.8 Abstract 162

قسمت هایی از فصل چهارم روشهاي بيولوژيكي در حذف سولفور از گاز طبيعي

گــاز طبیعــی غالبــا ناخالصــی هــایی چــون دیاکســیدکربن (گــاز اســیدی)، ســولفید هیــدروژن (گــاز ترش) و آب و همچنـین نیتـروژن، هلیـوم و سـایر گازهـای نـادر را بـه همـراه دارد. قبـل از انتقـال گـاز طبیعی به خطوط لولـه، سـولفید هیـدروژن در فرآینـدی تحـت عنـوان شـیرین سـازی جداسـازی مـی شــود. بــرای شــیرین ســازی گــاز طبیعــی دو روش عمــده فیزیکــو شــیمیایی و بیولــوژیکی وجــود دارد. در ابتدا هدف از شـیرین سـازی گـاز حـذف H2S از آن بـود حتـی اگـر ایـن گـاز بـه محـیط وارد مـی شد، اما پـس از مشـخص شـدن خطـرات زیسـت محیطـی و بشـری H2S قـوانین سـخت تـر شـد و در نتیجه با اعمـال روش هـای تکمیلـی از ورود ایـن مـاده بـه هـوا نیـز جلـوگیری بـه عمـل آمـد. در ایـن جا به برشمردن مزایای روشهای بیولوژیکی و معرفی برخی از آنها می پردازیم.

فهرست کامل فصل چهارم روشهاي بيولوژيكي در حذف سولفور از گاز طبيعي

4-1 ) روشهاي بيولوژيكي در حذف سولفور از گاز طبيعي

4.1.1 فصل اول:کلیات 179
4.1.1.1 هدف 180
4.1.1.2 پیشینه تحقیق 180
4.1.1.3 روش کار و تحقیق 181
4.1.1.4 ضرورت حذف ترکیبات گوگرد ازگاز طبیعی 181
4.1.1.5 باران اسیدی واثرات زیست محیطی آن 184
4.1.1.6 عوامل موثر دراسیدیته باران 186
4.1.1.7 اثرات بوم شناختی باران اسیدی 187
4.1.1.9 تاثیر روی اکوسیستم آبی 187
4.1.1.8 تاثیر روی گیاهان وجنگلها 188
4.1.1.9 اسیدهای موجود درباران اسیدی ومنابع آنها 189
4.1.1.10 منابع تولیدی دی اکسید گوگورد 189
4.1.1.11 منابع تولید اکسیدهای نیتروژن 190
4.1.2 فصل دوم:روشهای موجود برای حذف ترکیبات گوگرددار 193
4.1.2.1 سیستم های حلال شیمیایی و فیزیکی 194
4.1.2.2 بررسی واحدهای گوگرد درپالایشگاه های گاز کشور 197
4.1.2.3 نم زدایی یا رطوبت زدایی 199
4.1.2.4 رطوبت زدایی بامحلول گلایکول 199
4.1.2.5 رطوبت زدایی با ماده خشک کننده جامد 200
4.1.2.6 سوزاندن 200
4.1.2.7 فرآیند کلاوس 201
4.1.2.8 فرآیند سوپر کلاوس 203
4.1.2.9 فرآیند Claus pol 204
4.1.2.10 بررسی اثرات حضور ناخالصی ها در گاز اسیدی 206
4.1.2.11 هیدروکربن ها 207
4.1.2.12 آمونیاک 207
4.1.2.13 دی اکسید کربن 208
4.1.2.14 ترکیبات آلی سنگین 208
4.1.2.15 مرکاپتان ها 208
4.1.2.16 بخارآب 208
4.1.2.17 کاتالیست کلاوس 209
4.1.2.18 گرمایش مجدد خوراک راکتور 211
4.1.2.19 استفاده از گرمکن های شعله ای 212
4.1.2.20 روش غیرمستقیم 213
4.1.2.21 اثر H2O 213
4.1.2.22 اثر H2S و SO2 213
4.1.2.23 بررسی اثر H2S ،H2O ،CO2 و SO2 بر هیدرولیز CS2 و COS 214
4.1.2.24 اثر CO2 214
4.1.3 فصل سوم:فرآیندهای بیولوژیکی حذف ترکیبات گوگرددار 215
4.1.3.1 ارجحیت استفاده از فرآیندهای بیولوژیک درشیرین سازی گاز 216
4.1.3.2 روشهای بیولوژیکی 217
4.1.3.3 بیوفیلتر چکنده 218
4.1.3.4 بیوفیلتر 218
4.1.3.5 گازشوی بیولوژیکی 220
4.1.3.6 ویژگی های بیوارگانیسم مناسب 221
4.1.3.7 شرایط بیورآکتور مناسب 224
4.1.3.8 بالا بودن زمان ماند جامدات 224
4.1.3.9 پایین بودن فضای مرده 224
4.1.3.10 روشهای بیولوژیکی موجود برای جایگزینی واحد کلاوس 225
4.1.3.11 روش کورک وهمکاران 225
4.1.3.12 فرآیند امین+محلول آهن 228
4.1.3.13 فرآیندهای بازیابی بیولوژیکی محلول به کاررفته برای شستشوی گاز طبیعی برپایه آهن 229
4.1.3.14 فرایندی بیولوژیکی برای تصفیه گازهای ترش در PH بالا 232
4.1.3.15 ارزیابی کاتالیست با استفاده از باکتری گرمادوست درشرایط بی هوازی 239
4.1.3.16 فرایند میکروبی بازیابی کاتالیست LO-CATII 240
4.1.3.17 مزایای فرآیند 243
4.1.3.18 مشکل بودن تهیه کلنی 244
4.1.3.19 فرآیند توسعه یافته توسط شرکت Shell-Paques 244
4.1.3.20 ویژگی های ایمنی و فنی فرایند 249
4.1.3.21 استفاده از فرایند Shell-Paques برای جایگزینی واحد کلاوس 252
4.1.3.22 بررسی فرآیند Shell-Paques برای جایگزینی واحد کلاوس 253
4.1.3.23 جریان های ورودی به بیورآکتور 254
4.1.3.24 جریان های خروجی از بیورآکتور 255
4.1.3.25 شیمی فرآیند 257
4.1.3.26 بیوراکتور مورد استفاده 258
4.1.3.27 مهمترین ویژگی های این بیورآکتور 258
4.1.3.28 میکروارگانیسم مورد استفاده 260
4.1.3.29 اثر آمین ها 260
4.1.3.30 محدوده عملیاتی مناسب 260
4.1.3.31 معایب فرآیند 261
4.1.3.32 رسوب بیکربنات سدیم دربرج جذب 261
4.1.3.33 حذف ناکامل دی اکسید کربن 262
4.1.3.34 تولید تیوسولفتات دربیورآکتور 262
4.1.3.35 مزایای این فرآیند 262

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید