50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی ساختاری، مدلسازی، عوامل خطا، معایب و مقایسه ی روش های دبی سنجی التراسونیک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی ساختاری، مدلسازی، عوامل خطا، معایب و مقایسه ی روش های دبی سنجی التراسونیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مطالعه ی ساختاری و حل عددی و مدلسازی دبی سنج التراسونیک در نرم افزار انسیس بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مقایسه ی روش های مختلف دبی سنجی و عوامل موثر بر آن ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی خطا، معایب و محدودیت استفاده از دبی سنج التراسونیک بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش حل معادلات حاکم و تحليل ميزان تأثير گراديان شعاعي دما در سطح مقطع خطوط لوله با جريان لايه اي بر ايجاد خطا در دبي سنج التراسونيک بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول مطالعه ی ساختاری و حل عددی و مدلسازی دبی سنج التراسونیک در نرم افزار انسیس

در میان کمیت های مورد اندازه گیری در صنایع، به خصوص صنایع نفت و گاز ، اندازه گیری سرعت و یا دبی سیال یکی از چالش برانگیزترین بحث ها بوده است؛ در میان دبی سنج ها، امروزه دبی سنج های فراصوت کاربرد و جایگاه ویژه ای در صنعت نفت و گاز پیدا کرده اند. این گونه دبی سنج ها به نسبت طراحی سخت افزاری و الگوریتم محاسبه جریان می توانند عملکرد منحصر به فردی را در میان دبی سنج ها داشته باشند، در مقاله ی حاضر پس از ارائه تاریخچه و مقدمه ای مختصر از حسگر های فراصوتی و دبی سنج های فراصوتی به معرفی و نحوه عملکرد مدار SRF۰۵ به عنوان یک مدار رایج با کاربردهای مختلف در علوم رباتیک پرداخته شده است و دبی سنجی به صورت آزمایشگاهی با این مدار طراحی گردیده و در پایان الگوریتمی پیشنهادی جهت سنجش جریان با این دست مدار ها ارائه گردیده است.

فهرست کامل فصل اول مطالعه ی ساختاری و حل عددی و مدلسازی دبی سنج التراسونیک در نرم افزار انسیس

1-1 ) طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دبی سنج فراصوت با استفاده از مدار 05 SRF

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 طراحی وساخت دبی سنج گاز فراصوت 3
1.1.4 اساس کار دبی سنج های فراصوت وطبقه بندی آنها از لحاظ عملکردی 3
1.1.5 دبی سنج های فراصوت برمبنای اثرداپلر 3
1.1.6 دبی سنج های فراصوت برمبنای زمان عبوری 4
1.1.7 مدار05 SRF 4
1.1.8 نحوه ارسال و دریافت پالس در مدار 5
1.1.9 طراحی کانال ونصب ترانسدیوسرها 6
1.1.10 تست وداده برداری بادبی سنج 6
1.1.11 نتایج و بحث روی نتایج 7
1.1.12 نتیجه گیری 7
1.1.13 مراجع 8

1-2 ) بررسی اثر تغییرات دما روی حسگر کنتور ایستگاه اندازه گیری انشعابهای خطوط وله انتقال گاز شیرین با استفاده از نرم افزار فلوئنت

1.2.1 چکیده 9
1.2.2 مقدمه 10
1.2.3 بررسی و حل تحلیلی تغییرات دما برعملکرد دبی سنج التراسونیک 11
1.2.4 تئوری 12
1.2.5 بحث و نتیجه گیری 20
1.2.6 منابع و مراجع 23

1-3 ) طراحي و ساخت دبيسنج فراصوتي غيرتماسي براي اندازهگيري جريان گاز فشار پايين در لوله

1.3.1 چکیده 24
1.3.2 مقدمه 24
1.3.3 اصول روش همبستگي الگوها 25
1.3.4 مدل سازی ریاضی 27
1.3.5 مدل نویز 27
1.3.6 دياگرام بلوكي و اجزاي سيستم 28
1.3.7 کاهش اثر نویز 28
1.3.8 دمدولاسیون 29
1.3.9 استخراج زمان تأخير (شيفت زماني) و محاسبه سرعت 29
1.3.10 نتایج عملی 29
1.3.11 نتایج آزمایش 30
1.3.12 نتیجه گیری 32
1.3.13 مراجع 32

1-4 ) سنسورهای التراسونیک:ساختار،کاربرد و شبیه سازی آنها

1.4.1 چکیده 33
1.4.2 مقدمه ای درباب سنج های التراسونیک 33
1.4.3 سنسورهای التراسونیک 35
1.4.4 مواد پیزوالکتریک 37
1.4.5 بکینگ 37
1.4.6 مچینگ 38
1.4.7 معادلات حاکم 38
1.4.8 شبیه سازی تولید وانتشار موج صوتی درون یک پیزوسرامیک 40
1.4.9 نتیجه گیری 42
1.4.10 مراجع 42

1-5 ) حل معادلات حاکم و تحلیل میزان تاثیر گرادیان شعاعی دما درسطح مقطع خطوط لوله با جریان لایه ای برایجاد خطا دردبی سنج التراسونیک

1.5.1 چکیده 44
1.5.2 مقدمه 45
1.5.3 معادلات حاکم برسیال 47
1.5.4 معادله بقای جرم 47
1.5.5 معادلات بقای مومنتم 47
1.5.6 معادله بقای انرژی 48
1.5.7 میدان سرعت درجریان آرام توسعه یافته درون لوله با ویسکوزیته ثابت 50
1.5.8 میدان دما درجریان آرام توسعه یافته درون لوله با شار حرارتی یکنواخت 51
1.5.9 میدان دما درجریان آرام درون لوله با دمای یکنواخت 51
1.5.10 حل عددی 52
1.5.11 حالت ویسکوزیته ثابت 52
1.5.12 حالت ویسکوزیته گاز تابع دما 56
1.5.13 بحث و نتیجه گیری 60
1.5.14 بررسی تاثیر شرایط هندسی فلومتیر وعدد رینولدز برنمودار خطای حاصله 61
1.5.15 مراجع 66

1-6 ) طراحی،ساخت وکاربرد دستگاه چند منظوره سطح سنجی آب به وسیله ی امواج آلتراسونیک

1.6.1 چکیده 67
1.6.2 مقدمه 68
1.6.3 مواد وروشها شامل مشخصات فنی دستگاه سطح سنج ودبی سنج آلتراسونیک 69
1.6.4 جمع بندی و نتیجه گیری 72
1.6.5 منابع 73

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مقایسه ی روش های مختلف دبی سنجی و عوامل موثر بر آن ها

اندازه گیری مقدار جریان برای اهداف مختلف شامل تحقیق، عملیات و یا ارزیابی عملکرد، اخیراً در حال توسعه است. معمولاً برای اندازه گیری مداوم دبی جریان، جریان سنج های داپلر بکار برده می شوند. ضریب کالیبراسیون سنسورهای داپلر به طور قابل توجهی، به کانالشکل و به خصوص به عمق جریان بستگی دارد، بنابر این برای اندازه گیری دقیق جریان باید کالیبراسیون را برای هر سایت و برای ارتفاع های مختلف آب تکرار کرد. از طرف دیگر در محل هایی که از نظر شرایط هیدرولیکی نامناسب اند، فرض اولیه برای اینکه این سرعت اندازه گیری شده محلی معرف صحیحی از سرعت متوسط کل مقطع باشد، دچار مشکل می شود. به طور مثال تأثیر انحراف می تواند تا طول قابل توجهی پس از آن بر غیر همگن بودن جریان تأثیر گذار باشد، در چنین شرایطی نمی توان مقادیر دبی را به صورت دقیق تعیین کرد. از دیدگاه کمیتی (مترولوژی) تضمین میزان دقت اندازه گیری، یعنی ارزیابی منطقی و محدود کردن عواملی که ضریب اطمینان را کاهش می دهند، امری ضروری است. در این مقاله به بررسی الگوی جریان پس از انحراف و تاثیر آن بر اندازه گیری های فلومترهای التراسونیک با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی CFD پرداخته شده است. ضریب کالیبراسیون اندازه گیری سرعت برای سنسور Sygma 950 و موقعیت قرار گیری در کف کانال، بر اساس عمق آبهای مختلف برای کانال دایره ای ارائه شده است. با توجه به حساسیت سنسورهای داپلر به توزیع سرعت، تاثیر عمق آب بر اندازه گیری سرعت متوسط پس از انحراف کانال برای زوایای مختلف انحراف، با در نظر گرفتن ضریب کالیبراسیون مربوط به هر عمق آب مورد بررسی قرار گرفته است

فهرست کامل فصل دوم مقایسه ی روش های مختلف دبی سنجی و عوامل موثر بر آن ها

2-1) ارزیابی تغییر هندسه دبی سنج اریفیسی استاندارد به منظور کاهش تلفات انرژی

2.1.1 چکیده 74
2.1.2 مقدمه 74
2.1.3 تعریف مساله 76
2.1.4 معادلات حاکم و روش حل عددی 77
2.1.5 شرایط مرزی 79
2.1.6 روش حل عددی 79
2.1.7 بررسی نتایج 81
2.1.8 نتیجه گیری 84
2.1.9 مراجع 84

2-2) تاثیر عمق آب بر اندازه گیری سرعت پس از انحراف مسیر کانال به وسیله سنسورهای التراسونیک داپلر

2.2.1 چکیده 86
2.2.2 مقدمه 86
2.2.3 مطالعات عددی 88
2.2.4 ارزیابی اندازه گیری های انجام شده به وسیله سنسور داپلر 89
2.2.5 نتایج 90
2.2.6 نتیجه گیری 92
2.2.7 مراجع 93

2-3) روش ابداعی برای اندازه گیری دبی سیال درمیکروکانالها با استفاده از امواج آلتراسونیک

2.3.1 چکیده 95
2.3.2 مقدمه 95
2.3.3 اصول حاکم برسیستم 96
2.3.4 تولید موج توسط خاصیت پیزوالکتریک 96
2.3.5 زینک اکساید 97
2.3.6 PZT 97
2.3.7 مدلسازی زینک اکساید 98
2.3.8 نحوه انتشار امواج 98
2.3.9 مدلسازی PZT 98
2.3.10 مراحل ساخت 99
2.3.11 ساخت میکروکانال 99
2.3.12 ساخت درپوش برای میکروکانال 100
2.3.13 چسباندن میکروکانال و درپوش 100
2.3.14 نتایج 100
2.3.15 مراجع 101

2-4) دبی سنجی با استفاده از دبی سنج داپلری موج پیوسته در کانالهای آبیاری

2.4.1 چکیده 102
2.4.2 مقدمه 102
2.4.3 مکانیزم کار دبی سنج داپلری 103
2.4.4 عوامل موثر درعملکرد و دقت دبی سنج داپلری 106
2.4.5 نتیجه گیری 110
2.4.6 منابع 111
2.4.7 Abstract 111

2-5) گزارش گیری صحیح از دبی سنج های اولتراسونیک زمان گذر درتشخیص صحت عملکرد آنها

2.5.1 چکیده 112
2.5.2 مقدمه 112
2.5.3 دبی سنج های اولتراسونیک 113
2.5.4 انواع دبی سنج های اولتراسونیک 113
2.5.5 دبی سنج های اثرداپلری 114
2.5.6 دبی سنج های زمان گذر 115
2.5.7 تشخیص های کامل 116
2.5.8 بهره 116
2.5.9 کیفیت سیگنال 117
2.5.10 نسبت سیگنال به نویز 117
2.5.11 پروفیل سرعت 118
2.5.12 سرعت صورت درگاز 118
2.5.13 تاثیر فشار ودما 119
2.5.14 اثرات ترکیبات گاز 119
2.5.15 نتیجه گیری 119
2.5.16 مراجع 120

2-6) مقایسه روشهاي التراسونیک اندازهگیري دبی در کانالهاي باز انتقال آب (مطالعه موردي: روش داپلري و زمان-گذر در ایستگاههاي پایلوت)

2.6.1 چکیده 121
2.6.2 مقدمه 121
2.6.3 مواد و روش ها 122
2.6.4 ابزار مرجع اندازه گیری دبی 122
2.6.5 دبی سنج داپلري موج پیوسته 123
2.6.6 دبی سنج زمان-گذر 123
2.6.7 ایستگاههاي دبی سنجی مورد مطالعه 124
2.6.8 نتیجه و بحث 125
2.6.9 جمع بندی و نتیجه گیری 127
2.6.10 مراجع 128

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی خطا، معایب و محدودیت استفاده از دبی سنج التراسونیک

در این تحقیق به بررسی ایجاد خطا در دبی سنج التراسونیک پرداخته شده است ، ابتدا معادلات جریان و انتقال حرارت در داخل لوله به کمک نرم افزار تجاری فلوئنت با شرایط مرزی دما ثابت و شارحرارتی ثابت در دیواره حل شده است. نتایج تطابق خوبی با داده های تحلیلی موجود دارد، در ادامه با در نظر گرفتن ویسکوزیته تابع دما معادلات با همان شرایط مرزی حل شده است و نشان داده شده که در محدوده مدلسازی، تغییرات ویسکوزیته تأثیر چندانی بر پروفیل سرعت ندارد ، با استفاده از معادلات استفاده شده در محاسبه سرعت توسط دبی سنج های التراسونیک سرعت جریان در حضور گرادیان شعاعی دما و بدون گرادیان دما محاسبه شده و اختلاف این دو به عنوان خطای دبی سنج ارائه شده است. در این مقاله با توجه به انتخاب گاز متان به عنوان سیال عبوری از فلوميتر ، با محاسبه ضرایب موجود اطمینان از امکان صرف نظر نمودن دو ترم انتقال حرارت جابجایی آزاد و هدایت شعاعی حاصل گردید ، دست آخر به تحقیق در خصوص تغییر قطر داخلی فلوميتر و اثر آن بر شیب نمودار خطا می پردازیم ، ملاحظه می گردد که تغییر قطر داخلی فلوميتر بر نمودار خطا تاثیر می گذارد، حال با توجه به عدم تأثیر پذیری نمودار خطا از تغییرات سرعت و زاویه ترانسدیوسر، می توان چارت مرتبط با شیب نمودار خطا را بر حسب قطر داخلی فلوميتر رسم نمود..

فهرست کامل فصل سوم بررسی خطا، معایب و محدودیت استفاده از دبی سنج التراسونیک

3-1 ) بررسی میزان خطای دبی سنج آلتراسونیک خطوط لوله گاز در صورت کاهش یا افزایش قطر لوله

3.1.1 چکیده 129
3.1.2 مقدمه 130
3.1.3 مروری بر تحقیقات گذشته 131
3.1.4 سهم کارخود 132
3.1.5 نتیجه گیری 136
3.1.6 پیشنهادات 136
3.1.7 مراجع 137

3-2 ) محدودیتها و معایب استفاده از دبی سنجهای التراسونیک جهت مدیریت بهتر مصارف و منابع در شبکه های آبیاری و زهکشی ایران

3.2.1 چکیده 139
3.2.2 مقدمه 140
3.2.3 عوامل موثر در شکست پروژه های دبی سنجی با استفاده از دبی سنج های التراسونیک 140
3.2.4 عدم انتخاب صحیح نوع ابزار متناسب با شرایط حاکم بر جریان و کانال 141
3.2.5 عدم توجه به پشتیبانی، بهره برداری و نگهداری 141
3.2.6 تخریب عمدی تجهیزات توسط کاربران 142
3.2.7 دزدی و سرقت تجهیزات 142
3.2.8 عدم آموزش صحیح کاربران و اپراتورها 143
3.2.9 جمع بندی 143
3.2.10 مراجع 144

3-3 ) برسی میزان خطای سرع تسیال دراندازه گیری کنتورهای گاز آلتراسونیک خطوط لوله انتقال گاز

3.3.1 چکیده 145
3.3.2 مقدمه 146
3.3.3 مزایا و معایب سیستم های اندازه گیری التراسونیک 152
3.3.4 مراحل مدلسازی وانجام محاسبات 153
3.3.5 بحث و نتیجه گیری 159
3.3.6 منابع و مراجع 160

قسمت هایی از فصل چهارم حل معادلات حاکم و تحليل ميزان تأثير گراديان شعاعي دما در سطح مقطع خطوط لوله با جريان لايه اي بر ايجاد خطا در دبي سنج التراسونيک

هدف از اين پروژه تحقيق در خصوص تاثير گراديان شعاعي دما بر ايجاد خطا در فلوميترهاي التراسونيک با تکنولوژي گذر زمان مي باشد.اين پروژه منحصرا به سيال تراکم ناپذير و با رژيم جريان متقارن آرام در خطوط لوله انتقال نفت و گاز پرداخته است.اين حالت معمولا با فاصله حدودي 100D از خروجي شيرهاي فشار شکن انشعاب خطوط تغذيه شهري از مسيرهاي IGAT اتفاق مي افتد که به دليل افت فشار و کاهش سرعت در طي دو مرحله دماي سيال کاهش يافته و اختلاف دمايي مابين گاز و محيط افزايش مي يابد.
براي شبيه سازي موضوع فوق از سيال متان جهت مدل سازي عددي استفاده شده است.بطوريکه در ابتدا ضمن مدل سازي شرايط فلوميتر به صورت لوله مستقيم با جريان توسعه يافته آرام دما و سرعت، ضمن لحاظ نمودن تاثير پروفيل دما بر روي خواص فيزيکي سيال، حل Fluent صورت پذيرفته با نتايج حل تحليلي مقايسه گرديده است.سپس با استفاده از هندسه مساله و معادله پيشروي صوت در فضا،فرمول تحليلي لازم جهت محاسبه زمان رفت و برگشت مابين ترانسديسرها بدست آمده و اين زمانها در فرمول تجاري موجود در پردازشگر فلو ميتر جايگذاري مي شود.لذا ميزان افزايش خطا در اثر افزايش گراديان شعاعي دما در اين حالت قابل محاسبه خواهد شد.

فهرست کامل فصل چهارم حل معادلات حاکم و تحليل ميزان تأثير گراديان شعاعي دما در سطح مقطع خطوط لوله با جريان لايه اي بر ايجاد خطا در دبي سنج التراسونيک

4-1 ) حل معادلات حاکم و تحليل ميزان تأثير گراديان شعاعي دما در سطح مقطع خطوط لوله با جريان لايه اي بر ايجاد خطا در دبي سنج التراسونيک

4.1.1 فصل اول #
4.1.1.1 دبی سنج ها #
4.1.1.2 دبی سنج های التراسونیک #
4.1.1.3 یک دبی سنج التراسونیک ایده آل #
4.1.1.4 نیم قرن توسعه دبی سنج های التراسونیک #
4.1.1.5 التراسونیک چیست #
4.1.1.6 تولید امواج صوتی #
4.1.1.7 طبیعت امواج صوتی #
4.1.1.8 تراندیوسرهای التراسونیک #
4.1.1.9 اندازه گیری فراصوت #
4.1.1.10 انازه گیری موقعیت #
4.1.1.11 اندازه گیری فراصوتی سرعت جریان سیال #
4.1.1.12 اندازه گیری ضخامت ماده #
4.1.1.13 اندازه گری دما وفشار #
4.1.2 فصل دوم:روش ساخت مدل درپیش پردازنده گمبیت #
4.1.2.1 طراحی مدل در گمبیت #
4.1.2.2 تولید مش درگمبیت برای شیه سازی جریان #
4.1.2.3 ایجاد شرایط مرزی مدل درگمبیت #
4.1.2.4 ذخیره نمودن قابل درگمبیت #
4.1.3 معادلات حاکم #
4.1.3.1 معادلات حاکم برسیال #
4.1.3.2 معادله بقای جرم #
4.1.3.3 معادلات بقای مومنتم #
4.1.3.4 معادله بقای انرژی #
4.1.3.5 روشهای عددی حل معادلات درفلوئنت #
4.1.3.6 روش حل تفکیکی #
4.1.3.7 روش حل پیوسته #
4.1.4 فصل چهارم:مراحل مدل سازی #
4.1.4.1 مروری بر تعریف شرایط مرزی #
4.1.4.2 به کارگیری منوی شرایط مرزی #
4.1.4.3 تغییر نوع مرز #
4.1.4.4 تقسیم بندی انواع نواحی #
4.1.4.5 تنظیم کردن شرایط مرزی #
4.1.4.6 تغییر دادن نام مرز ها #
4.1.4.7 جریان ورودی و خروجی #
4.1.4.8 شرایط مرزی جریان #
4.1.4.9 شرایط مرزی ورودی سرعت #
4.1.4.10 ورودی های لازم درمرزهای ورودی سرعت #
4.1.4.11 شرط مرزی خروجی فشاری #
4.1.4.12 ورودی های لازم برای شرط مرزی خروجی فشار #
4.1.4.13 شرط مرزی دیوار #
4.1.4.14 ورودی های لازم درمرزهای دیوار #
4.1.4.15 تنظیم خواص فیزیکی #
4.1.4.16 انواع مواد #
4.1.4.17 اصلاح خواص یک ماده موجود #
4.1.4.18 تغییر نام مواد موجود #
4.1.4.19 چگالی #
4.1.4.20 لزجت #
4.1.4.21 انجام محاسبات #
4.1.5 میدان های سرعت و دما #
4.1.5.1 میدان سرعت درجریان آرام توسعه یافته درون لوله با ویسکوزیته ثابت #
4.1.5.2 ميدان دما در در جريان آرام توسعه يافته درون لوله با شار حرارتي يکنواخت #
4.1.5.3 میدان دما درجریان آرام درون لوله با دمای یکنواخت #
4.1.5.4 حل عددی #
4.1.5.5 حالت ویسکوزیته ثابت #
4.1.5.6 حالت ویسکوزیته گاز تابع دما #
4.1.6 تغییر سرعت صورت درکانال #
4.1.6.1 تغییر سرعت پیشروی صوت دراثرمیدان سرعت جریان #
4.1.6.2 تغییر سرعت پیشروی صوت دراثرمیدان دما #
4.1.6.3 حل تحلیلی تاثیر میدان گرادیان شعاعی دما برعملکرد دبی سنج التراسونیک #
4.1.6.4 تئوری #
4.1.7 فصل هفتم:جمع بندی #
4.1.7.1 بررسی تاثیر شرایط هندسی فلومیتر وعدد رینولدز برنمودار خطای حاصله #
4.1.7.2 پیشنهادات #
4.1.8 فصل هشتم:مراجع #
4.1.8.1 پیوست #

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید