50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع ژوهشی کاربردهای امواج فراصوت (آلتراسوند) در علوم پزشکی و مهندسی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربردهای امواج فراصوت (آلتراسوند) در علوم پزشکی و مهندسی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش اندازه گیری قند خون بصورت غیر تهاجمی با امواج التراسوند بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش کاربرد امواج آلتراسوند (فراصوت) در علوم پزشکی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کاربرد امواج آلتراسوند در مهندسی برق و کامپیوتر بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کاربرد امواج فراصوت در مهندسی شیمی و محیط زیست بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول اندازه گیری قند خون بصورت غیر تهاجمی با امواج التراسوند

اندازه گیری قند خون در بیماران دیابتی امری بسیار ضروری است چرا که با بررسی مداوم آن می توان از عوارض جدی آن جلوگیری کرد. در حال حاضر، این اندازه گیری با ایجاد بریدگی سر انگشت بیمار و گرفتن نمونه خون از آن صورت می پذیرد که البته کاری دردآور است. بنابراین ایجاد یک روش بدون درد برای این اندازه گیری عملی بسیار مفید است.
برای طراحی یک وسیله به منظور اندازه گیری گلوکز خون به صورت غیر تهاجمی در بیماران دیابتی، وجود مسئله محدودیت تکنولوژی، مدتهاست که مهندسان پزشکی با آن روبرو هستند. در این بحث با استفاده از این حقیقت که با افزایش قند حل شده در مایع سلولهای بدن، به مقدار اندک، چگالی آن مایع را افزایش می دهد، بطوریکه به مقدار ناچیز سرعت صوت در درون مایع سلولهای بافت کاهش می یابد. اگر این امکان وجود داشته باشد که با دقت کافی، سرعت صوت و یا یک کمیت وابسته به آن مثل فاز، اندازه گیری شود، می توان غلظت قند خون موجود در بافت را شناسایی کرد، البته بدون ایجاد اغتشاش و تغییر در فاکتورهای فیزیولوژی چگالی بافت.

فهرست کامل فصل اول اندازه گیری قند خون بصورت غیر تهاجمی با امواج التراسوند

1-1 ) اندازه گیری قند خون بصورت غیرتهاجمی با امواج التراسونید

1.1.1 فصل اول:کلیات 12
1.1.2 فصل دوم:معادلات موج و حل آنها 15
1.1.2.1 ریشه معادله موج 16
1.1.2.2 پاسخ های معادلات موج 20
1.1.2.3 راه حل های انواع موج 21
1.1.3 فصل سوم:امپدانس،توان و انعکاس 27
1.1.3.1 امپدانس محیط 28
1.1.3.2 چگالی توان 30
1.1.3.3. انعکاس امواج در سطوح مشترک 32
1.1.3.4 زوایای انعکاس وانتقال موج 32
1.1.3.5 دامنه های امواج انعکاس وانتقال یافته 35
1.1.3.6 امواج ایستا 38
1.1.3.7 توان های امواج انعکاسی وانتقال یافته 39
1.1.3.8 مقیاس دسی بل 41
1.1.4 فصل چهارم:ویژگی های صوتی باف تهای بیولوژیک 43
1.1.4.1 بررسی بافت های بیولوژیکی 44
1.1.4.2 سلول 44
1.1.4.3 انواع بافت ها 46
1.1.4.4 بافت های پوششی 46
1.1.4.5 بافت های ماهیچه ای 47
1.1.4.6 بافت عصبی 48
1.1.4.7 بافت پیوندی 50
1.1.4.8 بافت پیوندی شل 50
1.1.4.9 بافت پیوندی متراکم 51
1.1.4.10 استخوان 51
1.1.4.11 خون 52
1.1.4.12 تضعیف در بافت ها 53
1.1.4.13 اثرات تضعیف 57
1.1.4.14 کاهش غلظت دربافت ها 58
1.1.4.15 مقادیر پارامترهای صوتی برای بافت های بیولوژیکی 59
1.1.5 فصل پنجم:اندازه گیری گلوکز توسط سنسورها والتراسوند 63
1.1.5.1 لوازم و روشهای اجرا 66
1.1.5.2 آرایش التراسوند 66
1.1.5.3 زمینه وساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی 67
1.1.5.4 نتایج 69
1.1.6 فصل ششم:طراحی واجرای مدارات پیشنهادی 70
1.1.6.1 طراحی وساخت مداری جهت مشاهده اختلاف فاز ناشی از تغییر غلظت محیط انتشار درامواج التراسوند 71
1.1.6.2 روش انجام آزمایش وتشریح مدار مربوطه 71
1.1.6.3 اندازه گیری قند خون متمرکز شده دربافت به وسیله امواج التراسوند با فاز ثابت وحلقه بسته 75
1.1.6.4 یک مدل تقریبی از چگونگی تغییرات C برحسب P 76
1.1.6.5 پس فازی بین امواج التراسوند فرستاده و دریافت شده 76
1.1.6.6 بلوک دیاگرام سیستم نمایشگر گلوکز با فاز ثابت 77
1.1.6.7 بحث 78
1.1.7 فصل هفتم:ایمنی و سنجش التراسوند 82
1.1.7.1 مکانیسم های ممکن آسیب 83
1.1.7.2 جذب 83
1.1.7.3 عمل مکانیکی 84
1.1.7.4 اثرات شیمیایی 84
1.1.7.5 حفره 84
1.1.7.6 سنجش سطوح درمعرض التراسوند 85
1.1.7.7 در معرض گرما 85
1.1.7.8 معرض غیر گرمایی 87
1.1.7.9 روشهای اندازه گیری 87
1.1.7.10 هیدروفون 87
1.1.7.11 پروب جذب حرارتی 88
1.1.7.12 نیروی تابشی 89
1.1.7.13 استانداردهای ایمنی 90
1.1.7.14 راهبردها 91
1.1.7.15 نتیجه گیری و پیشنهادات 93
1.1.7.16 نتیجه گیری 94
1.1.7.17 پیشنهادات 94
1.1.7.18 فهرست منابع 95
1.1.7.19 ضمائم 96
1.1.7.20 ABSTRACT 97

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کاربرد امواج آلتراسوند (فراصوت) در علوم پزشکی

آلتراسونوگرافي، به دليل داشتن خصوصياتي چون غيرتهاجمي بودن، قابليت حمل و قيمت نسبتاً پايين آن، يكي از روشهاي پركاربرد در تصويربرداري از اعضاي داخلي و بافت هاي نرم بدن انسان است. با اين وجود، كيفيت پايين تصاوير آلتراسوند، پيش پردازش آنها را براي تشخيص پزشكي اجتناب ناپذير مي نمايد. اين پيش پردازش، شامل حذف نويز اسپكل مي باشد كه نوعي نويز ضرب شونده است و تفسير تصاوير آلتراسوند را دچار مشكل مي كند. در اين مقاله، براي حذف اين نوع نويز از روش شبكه عصبي آستانه گذاري با تابع غيرخطي جديد استفاده شده است. اين روش با تركيب مفهوم شبكه عصبي و حذف نويز در حوزه ي موجك، با استفاده از آموزش بدون ناظر و با كمك معيار SURE اين نوع نويز را حذف مي كند. نتايج آزمايش ها، برتري روش پيشنهادي را نسبت به ساير روش هاي متداول به اثبات ميرساند

فهرست کامل فصل دوم کاربرد امواج آلتراسوند (فراصوت) در علوم پزشکی

2-1) بررسي تغييرات ديواره عروق نسبت به سن به کمک التراسوند

2.1.1 چکیده 100
2.1.2 مقدمه 100
2.1.3 مواد و روش کار 102
2.1.4 جمع بندی 112
2.1.5 References 112
2.1.6 Abstract 114

2-2) مقایسه تاثیر لیزر کم توان والتراسوند دردرمان تاندونیت عضلات روتاتور کاف شانه

2.2.1 چکیده 115
2.2.2 مقدمه 115
2.2.3 مواد و روش ها 117
2.2.4 نتایج 118
2.2.5 بحث 119
2.2.6 نتیجه گیری 120
2.2.7 REFERENCES 120

2-3) بلوك عصب سوپرااسكاپولار در درمان دردهاي مزمن شانه

2.3.1 خلاصه 122
2.3.2 Abstract 122
2.3.3 مقدمه 123
2.3.4 مواد و روش ها 123
2.3.5 یافته ها 124
2.3.6 بحث 124
2.3.7 نتیجه گیری 125
2.3.8 References 125
2.3.9 Abstract 126

2-4) بازسازي تصاوير التراسوند پزشکی به شيوهي روزنهي مصنوعی با استفاده از پردازش بلوکی حوزهي فرکانس به منظور کاهش بار محاسباتی

2.4.1 چکیده 127
2.4.2 مقدمه 128
2.4.3 مدلسازی سیستم 129
2.4.4 روش پیشنهادی 130
2.4.5 پالس ارسالی 130
2.4.6 بازسازي تصوير با استفادهاز الگوريتم عدد موج 131
2.4.7 حذف لوب هاي کناري و ميله اي 132
2.4.8 پیچیدگی محاسباتی 134
2.4.9 نتایج 135
2.4.10 جمع بندی 138
2.4.11 مراجع 139

2-5) بررسی مکانیزم آسیب فیبرهای نوری درجراحی باروش لیزر آلتراسوند

2.5.1 چکیده 141
2.5.2 مقدمه 141
2.5.3 آزمایش 141
2.5.4 نتایج 142
2.5.5 مراجع 143

2-6) تحليل تنش مدل ديواره شريان با استفاده از تصوير آلتراسوند داخل شرياني

2.6.1 چکیده 144
2.6.2 مقدمه 144
2.6.3 روش انجام تحلیل 145
2.6.4 مدل هندسي شريان كرونري و بارگذاري 145
2.6.5 تحلیل تنش دیواره 145
2.6.6 بررسي اعتبار چهار روش تحليل تنش در برنامهي ANSYS 5.4 146
2.6.7 خواص مکانیکی بافت دیواره و پلاک 146
2.6.8 محدوديت هاي مدلسازي 146
2.6.9 نتایج و بحث 147
2.6.10 مراجع 148

2-7) مدلسازي سيگنال خروجي يك سيستم مقطع نگاري همدوسي نوري

2.7.1 چکیده 151
2.7.2 مقدمه 151
2.7.3 ساختار فیزیکی 152
2.7.4 دقت تفكيك پذيري طولي 153
2.7.5 کاربردهای پزشکی OCT 153
2.7.6 دقت تفكيك پذيري طولي و عرضي 153
2.7.7 دقت تفکیک پذیری عرضی 153
2.7.8 تئوري رياضي مدلسازي 154
2.7.9 منبع تك طول موج 155
2.7.10 منبع نوري با طيف گوسي 156
2.7.11 نتایج مدلسازی 156
2.7.12 نتیجه گیری 158
2.7.13 مراجع 158

2-8) ارائه یک روش جدید دوبعدی برای ردیابی و تشخیص حرکت درتصاویر متوالی عروق و بطن چپ قلب مبتنی بر مدلهای مش شکل پذیر

2.8.1 چکیده 159
2.8.2 مقدمه 159
2.8.3 مروری بر روشهای پیشین 159
2.8.4 روش پیشنهادی 160
2.8.5 توابع انرژی 161
2.8.6 بهینه سازی انرژی ها 162
2.8.7 نتایج عملی 162
2.8.8 نتیجه گیری 164
2.8.9 مراجع 164

2-9) حذف نويز اسپكل در تصاوير آلتراسوند پزشكي مبتني بر شبكهعصبي و تبديل موجك

2.9.1 چکیده 165
2.9.2 مقدمه 165
2.9.3 شبکه عصبس آستانه گذاری 166
2.9.4 تابع آستانه گذار غیرخطی 167
2.9.5 آموزش شبکه عصبی آستانه گذاری 167
2.9.6 نتایج 168
2.9.7 معيارهاي ارزيابي با داشتن تصوير اصلي 169
2.9.8 معيارهاي ارزيابي بدون داشتن تصوير اصلی 169
2.9.9 نتیجه گیری 170
2.9.10 مراجع 170

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کاربرد امواج آلتراسوند در مهندسی برق و کامپیوتر

روش های زیادی برای حذف نویز از تصاویر آلتراسوند پزشکی گزارش شده است. برخی از این روشها از فیلترهای ثابت و برخی دیگر از فیلترهای وفقی استفاده می کنند. این مقاله روشی جدید را برای حذف نویز اسپکل از تصاویر التراسوند توصیف می کند. در این تحقیق، از ابزار تبدیل موجک و ترکیب آن با شبکهی عصبی مصنوعی کلاسیک به عنوان فیلتری تطبیقی استفاده شد. با توجه به اینکه نویز اسپکل، نویزی ضرب شونده است، بنابراین پس از پیش پردازش تصویر، عملگر لگاریتم بکار گرفته شد. پس از تبدیل موجک و تعیین زیرباندهای تصویر آلتراسوند نرمالیزه شده، جهت فیلتر کردن تطبیقی نویز، از شبکهی عصبی پیشخور دولایه استفاده و پارامترهای شبکه در یک بانک اطلاعات ذخیره شد. در این تحقیق، تعداد ۲۰۰ تصویر آلتراسوند مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله ی آموزش، بصورت تصادفی نیمی از تصاویر انتخاب و شبکه بر اساس آنها آموزش داده شد و بقیه ی آنها در مرحله ی آزمایش استفاده شد. در این تجربه، نسبت پیک سیگنال به نویز برای ۱۰۰ تصویر آلتراسوند، بصورت متوسط برابر ۲۰ بدست آمد.

فهرست کامل فصل سوم کاربرد امواج آلتراسوند در مهندسی برق و کامپیوتر

3-1 ) فشرده سازی همراه با کاهش نویز تصاویر آلتراسوند حاوی نویز speckle

3.1.1 خلاصه 173
3.1.2 مقدمه 173
3.1.3 تعریف مساله 174
3.1.4 الگوریتم پیشنهادی 176
3.1.5 نحوه به دست آوردن آستانه های مورد نیاز 177
3.1.6 آزمایشات و مشاهدات 179
3.1.7 نتیجه گیری 180
3.1.8 مراجع 180

3-2 ) کنترل یشبین دوز گرمایی در گرمادرمانی با امواج آلتراسوند

3.2.1 چکیده 181
3.2.2 مقدمه 182
3.2.3 بررسی مدل ریاضی انتشار گرما در بدن 183
3.2.4 توصیف معادلات فضاي حالت سیستم 186
3.2.5 تولید انرژي بهینه با استفاده از یك فرستنده آلتراسوند اسکنكننده كانونی 188
3.2.6 کنترل پیش بین 188
3.2.7 شبیه سازی 190
3.2.8 بررسی مقاوم بودن سیست كنندهكنترلم با پیشنهادي در مقابل با عدم قطعیتها 192
3.2.9 بحث و نتیجه گیری 193
3.2.10 منابع 193

3-3 ) حذف نویز اسپکل ازتصاویر آلتراسوند با استفاده از فیلتر تطبیقی

3.3.1 خلاصه 194
3.3.2 مقدمه 194
3.3.3 سیستم حذف نویز پیشنهادی 195
3.3.4 تبدیل و عکس تبدیل موجک 196
3.3.5 شبکه ی عصبی 196
3.3.6 تجربیات عملی 198
3.3.7 نتیجه گیری 199
3.3.8 مراجع 199

3-4 ) كاهش اسپكل نويز در تصاوير آلترا سوند با استفاده از Stickss Filter

3.4.1 چکیده 201
3.4.2 مقدمه 201
3.4.3 فيلترهاي سنتي به منظور كاهش نويز 202
3.4.4 فیلتر پایین گذر 202
3.4.5 فیلتر میانه 202
3.4.6 فیلتر میانگین گیر 202
3.4.7 Sticks filter به منظور کاهش نویز اسپکل 203
3.4.8 معایب فیلترهای سنتی 203
3.4.9 نتیجه گیری 204
3.4.10 جمع بندی 204
3.4.11 مراجع 205

3-5 ) قطعه بندی، استخراج پلاک و تشخیص سایه در تصاویر ها آلترا سوند داخل رگی

3.5.2 مقدمه 211
3.5.3 مرور ادبیات تحقیق 212
3.5.4 روش پیشنهادی 214
3.5.5 بخش بندی ناحیه رگ در تصویر IVUS 214
3.5.6 حذف لومن از تصویر رگ 216
3.5.7 استخراج ناحیه پلاک درتصویر رگ 216
3.5.8 تشخیص سایه ها درتصویر رگ 216
3.5.9 نتیجه گیری 217
3.5.10 مراجع 218

قسمت هایی از فصل چهارم کاربرد امواج فراصوت در مهندسی شیمی و محیط زیست

از آنجا که آسفالتین یک مولکول سنگین با ساختار پیچیده است فرمولهایی که ساختار آن را مشخص می کند محدود و ناقص است اما در برخی از منابع فرمول آن به شکل C637 H745 O10 N12 S20 عنوان شده است. روشهای بسیاری برای شناسایی و اندازه گیری مقدار آسفالتین به کار رفته که یکی از آنها روش FTIR است . طیف سنجی مادون قرمز یکی از روش های خوب و متداولی است که از سالها پیش برای تجزیه و شناسایی مواد مورد استفاده قرار می گرفت. فرکانس تشعشع الکترومغناطیس، در ناحیه مادون قرمز (IR) مطابق با فرکانس ارتعاش طبیعی اتمهای یک پیوند است و پس از جذب امواج مادون قرمز در یک مولکول باعث ایجاد یک سری حرکات ارتعاشی در آن می شود که اساس و مبنای طیف سنجی مادون قرمز را تشکیل می دهد.

فهرست کامل فصل چهارم کاربرد امواج فراصوت در مهندسی شیمی و محیط زیست

4-1 ) کاربرد امواج فراصوت درحفاظت وپاکسازی محیط زیست

4.1.1 چکیده 219
4.1.2 مقدمه 220
4.1.3 تاثیر امواج فراصوتی روی فرایندهای محیط زیست 220
4.1.4 تصفیه آب 220
4.1.5 آلودگی زیستی،بیوسید و فراصوت 220
4.1.6 آلودگی بیولوژیکی،مواد بیولوژیکی و فراصوت 221
4.1.7 آلودگی شیمیایی پاکسازی شیمیایی وفراصوت 221
4.1.8 تصفیه هوا 221
4.1.9 پاکسازی خاک 223
4.1.10 پاکسازی لای و روب پساب 225
4.1.11 تجزیه بی هوازی 225
4.1.12 آب زدایی 225
4.1.13 نتیجه گیری 226
4.1.14 مراج 226

4-2 ) جداسازی آسفالتین از نفت خام توسط به وسیله آلتراسوند

4.2.1 چکیده 230
4.2.2 مقدمه 231
4.2.3 آزمایشات 231
4.2.4 مواد مورد استفاده 231
4.2.5 روش انجام کار 232
4.2.6 آماده سازی نمونه برای طیف سنج FTIR 232
4.2.7 نتیجه گیری 233
4.2.8 جمع بندی 234
4.2.9 مراجع 234

4-3 ) بهينه سازي و ساخت نانوذرات اودراجيت RS POبا استفاده از حمام آلتراسوند

4.3.1 چکیده 236
4.3.2 مقدمه 237
4.3.3 مواد و روش ها 237
4.3.4 مواد 237
4.3.5 تهیه نانو ذرات 237
4.3.6 بهينه سازي نانوذرات 238
4.3.7 نتایج و بحث 238
4.3.8 نتیجه گیری 240
4.3.9 مراجع 240

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید