50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی خواص، استحکام، کاربرد ساختمانی، مدل سازی و بهینه سازی صفحات کامپوزیتی تقویت شده

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی خواص، استحکام، کاربرد ساختمانی، مدل سازی و بهینه سازی صفحات کامپوزیتی تقویت شده است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تاثیر مطالعه و مقایسه ی خواص صفحات کامپوزیتی تقویت شده بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی استحکام کششی و خمشی صفحات کامپوزیتی تقویت شده بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مدل سازی و بهینه سازی صفحات کامپوزیتی تقویت شده بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کاربرد صفحات کامپوزیتی تقویت شده در ساختمان بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش مقایسه خواص مکانیکی صفحات کامپوزیتی تقويت‌شده با الیاف کنف-شیشه و کنف-پلی استر ساخته شده به روش بافت پارچه هیبریدی و لایه‌ای تک جهته  بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول تاثیر مطالعه و مقایسه ی خواص صفحات کامپوزیتی تقویت شده

استفاده از نانوصفحات در جهت بهبود خواص کامپوزیت ها و مواد پلیمری بسیار بدیع بوده و تعداد مطالعات بسیار معدودی در این زمینه وجود دارد. به همین ترتیب کامپوزیت های الیاف کربن / اپوکسی حاوی نانو لوله های کربنی و گرافن اکساید زمینه بسیار جدیدی جهت مطالعه جنبه های مختلف است. با اضافه شدن این نانو ذرات به ماتریس اپوکسی همراه با الیاف کربن شاهد افزایش قابل ملاحظه در خواص مکانیکی و همچنین افزایش رسانایی در قطعات کامپوزیتی بوده ایم، به طوری که با اضافه کردن 0.52 درصد وزنی نانو مواد (لوله های کربنی و گرافن اکساید) در اپوکسی و ساخت کامپوزیت تقویت شده با الیاف کربن استحکام کششی به ترتیب دارای افزایش %10 و %9 نسبت به کامپوزیت بدون نانو مواد بوده و در 0.2 درصد وزنی این افزایش به ترتیب %4 و %5 نسبت به حالت قبل خود بوده است ، در استحکام خمشی نیز با اضافه شدن 0.52 درصد وزنی نانو مواد (لوله های کربنی و گرافن اکساید) به ترتیب %4 و %5.2 افزایش و در 0.2 درصد وزنی این افزایش به ترتیب %5.2 و %5 نسبت به حالت قبلی خود بوجود آمده است .

فهرست کامل فصل اول تاثیر مطالعه و مقایسه ی خواص صفحات کامپوزیتی تقویت شده

1-1 ) بررسي خواص مكان يكي صفحات كامپوز يتي تقو تي شده با نانوتيوبهاي انحنادار به روش المان محدود

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 تحلیل المان محدود 2
1.1.4 تاثیر مش بندی 2
1.1.5 نتایج 3
1.1.6 نتایج انحنا 3
1.1.7 تاثیر درصد حجمی الیاف 3
1.1.8 نتیجه یگری و جمع بندی 3
1.1.9 مراجع 4

1-2 ) ارزيابي رفتار عرشهي كامپوزيتي چند سلولي فولادي تقويت شده با صفحات GFRP

1.2.1 چکیده 5
1.2.2 Abstract 5
1.2.3 مقدمه 6
1.2.4 مدلسازی عرشه ی کامپوزیتی 8
1.2.5 نمونه ی آزمایشگاهی عرشه ی کامپوزیتی 8
1.2.6 مدلسازی عددی عرشه ی کامپوزیتی 9
1.2.7 مقايسه ي نتايج آزمايشگاهي و تحليل عددي 11
1.2.8 مطالعات پارامتریک 12
1.2.9 اثرتغییر ابعاد هسته ی فولادی 12
1.2.10 اثر شكل هندسي مقطع هستهي فولادي 15
1.2.11 اثر مدول الاستيسيته ي لايه هاي GFRP 17
1.2.12 آنالیز کمانشی عرشه ی کامپوزیتی 19
1.2.13 نتیجه گیری 19
1.2.14 مراجع 19

1-3 ) تعيين مقاومت چسبندگي صفحات CFRPدر برابر تغيير دما،تر و خشك شدن و يخ زدن و آب شدن،به روش «پيچش«

1.3.1 چکیده 23
1.3.2 Abstract 23
1.3.3 مقدمه 24
1.3.4 مصالح به كارگرفته شده بتن بستر 25
1.3.5 الیاف کربن 26
1.3.6 چسب مصرفی 26
1.3.7 مراحل انجام آزمايش 27
1.3.8 طرح اختلاط بتن بستر 27
1.3.9 چسباندن صفحات CFRPبه نمونه هاي مكعبي 27
1.3.10 مراحل ساخت بتن بستر 27
1.3.11 تعبيهي مغزه هاي جزئي براي انجام آزمون »پيچش» 28
1.3.12 سیکل های تغییردما 28
1.3.13 سيكلهاي تروخشك شدن 29
1.3.14 سيكلهاي يخ زدن و آب شدن 29
1.3.15 آزمون «پیچش» 29
1.3.16 نتايج بهدست آمده و تحليل آنها 30
1.3.17 نتايج بهدست آمده از اعمال سيكلهاي تغيير دما 30
1.3.18 نتايج حاصل از اعمال سيكلهاي تر و خشك شدن 33
1.3.19 نتايج بهدست آمده از اعمال سيكلهاي يخ زدن و آب شدن 37
1.3.20 نتیجه گیری 40
1.3.21 مراجع 40

1-4 ) مقایسه و بررسی اثر حضور نانو صفحات لوله های کربنی و گرافن اکساید در رزین های اپوکسی بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت تقویت شده با الیاف کربن

1.4.1 چکیده 43
1.4.2 مقدمه 43
1.4.3 مواد مورد نیاز 47
1.4.4 ساخت نانو کامپوزیت 47
1.4.5 تست مکانیکی 49
1.4.6 کشش 49
1.4.7 خمش 50
1.4.8 ضربه 51
1.4.9 عکس براداری میکروسکوپی و ماکروسکوپی 51
1.4.10 دستگاه های مورد استف در پروژه 53
1.4.11 نتیجه گیری و بحث 53
1.4.12 مراجع 54

1-5 ) بررسي پارامترهاي موثر بر رفتار فراكمانشي، استحكام نهايي و خرابي پيشرونده صفحات كامپوزيتي با تقويت كلاهكي شكل

1.5.1 چکیده 56
1.5.2 مقدمه 56
1.5.3 روش تحلیل 58
1.5.4 مدل ، شرايط مرزي و بارگذاري 59
1.5.5 پارامترهای موثر 60
1.5.6 نتایج 60
1.5.7 نسبت ابعادی 61
1.5.8 زاویه فایبر 61
1.5.9 ضخامت لامینیت 62
1.5.10 ابعاد تقويت كننده 62
1.5.11 نتيجهگيري و جمعبندي 63
1.5.12 مراجع 63

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی استحکام کششی و خمشی صفحات کامپوزیتی تقویت شده

پوسته هاي تقویت شده به عنوان عنصر سازهاي در صنایع دریایی، هوافضا و نظامی شناخته شده می باشند. به دلیل اینکـه اینگونـه سازه ها در محدوده سازه هاي جدار نازك قرار می گیرند، تحلیل کمانشی آنها یکی از معیارهاي مهـم طراحـی محسـوب مـی شـود. هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیرنوع، تعداد و آرایش هاي مختلف تقویت کننده ها و همچنین بررسی اثـر تعـداد لایـه هـا در صـفحه کامپوزیتی و تقویت کننده ها، بر بار بحرانی کمانشی می باشد. ماده در نظر گرفته شده از جـنس گرافیـت – اپوکسـی اسـت کـه در پوسته و تقویت کننده ها یکسان می باشد. شرایط مرزي براي پوسته کامپوزیتی به صورت یک سرگیردار فرض شده که طرف مقابـل آن در معرض بارگذاري لبه اي می باشد. طبق تحلیل هاي صورت گرفته مشخص گردید افزایش تعـداد لایـه هـاي صـفحات تقـویتی تاثیر بیشتري بر افزایش بار کمانش نسبت به افزایش تعداد لایه هاي ورق اصلی دارد. همچنین چیدمان متقـارن تقـویتی هـا بسـیار بهتر از متمرکز کردن آنها در وسط ورق است. در ضمن تقویتی ها با سطح مقطعT شکل موثرتر از مستطیلی شکل است

فهرست کامل فصل دوم بررسی استحکام کششی و خمشی صفحات کامپوزیتی تقویت شده

2-1) بررسی استحکام کششی و خمشی صفحات کامپوزیتی تقویت شده

2.1.1 چکیده 64
2.1.2 مقدمه 65
2.1.3 کامپوزیت های الیافی 65
2.1.4 طبقه بندی کامپوزیت ها 65
2.1.5 خواص كامپوزيتهاي تقويت شـده بـ الیاف 66
2.1.6 مواد و روش ها 67
2.1.7 شبیه سازی 67
2.1.8 نتیجه گیری 68

2-2) بررسی و تحلیل اثر تقویت کننده هاي طولی بر بار کمانشی پوسته کامپوزیتی گرافیت- اپوکسی

2.2.1 چکیده 72
2.2.2 مقدمه 72
2.2.3 مدلسازي المان محدود 74
2.2.4 شرایط مرزي و بارگذاري 75
2.2.5 تقویت کننده ها وابعاد آن ها 75
2.2.6 بررسی همگرایی مش بندی 75
2.2.7 بررسی و مقایسه اثر پارامترهاي مختلف بر روي بار بحرانی 76
2.2.8 بررسی اثر تعداد و نوع تقویتکننده بر روي بار کمانشی 76
2.2.9 بررسی اثر کاهش تعداد لایه هاي پوسته بر بار کمانشی 78
2.2.10 بررسی اثر کاهش تعداد لایه هاي کنندهتقویت ها بر بار کمانشی 81
2.2.11 بررسی اثر چیدمان تقویتکننده ها بر بار بحرانی کمانشی 82
2.2.12 نتایج 82
2.2.13 فهرست منابع 83

2-3) بررسی و تحلیل کمانش صفحات تقویت شده کامپوزیتی با پوشش FGM

2.3.1 چکیده 85
2.3.2 مقدمه 86
2.3.3 مدل سازی المان محدود 87
2.3.4 شرایط مرزي و بارگذاري 88
2.3.5 ابعاد تقویت کننده مورد استفاده 89
2.3.6 بررسی همگرایی مشبندي 89
2.3.7 بررسی و مقایسه اثر پارامترهاي مختلف بر روي بار بحرانی 90
2.3.8 بررسی اثر پوشش مواد هدفمند تابعی روي لایه هاي کامپوزیتی بر بار بحرانی کمانشی 90
2.3.9 بررسی اثر ضریب kبر بار کمانشی 91
2.3.10 بررسی اثر تقویتکننده ها بر روي بار کمانشی 91
2.3.11 بررسی اثر تعداد تقویتکننده ها بر روي بار کمانشی 93
2.3.12 نتایج 95
2.3.13 نتیجه گیری و جمع بندی 95
2.3.14 فهرست منابع 95

2-4) تحلیل تنش درسیلندر کامپوزیتی دوار تقویت شده با نانولوله های کربنی

2.4.1 خلاصه 97
2.4.2 مقدمه 97
2.4.3 روش پیشنهادی 99
2.4.4 تنش سیلندرهای نانوکامپوزیتی دوار تحت اثر نیروی محوری 99
2.4.5 تنش سیلندر نانوکامپوزیتی دوار تحت فشار خارجی یکنواخت 101
2.4.6 تنش متقارن سیلندر نانوکامپوزیتی دوار 101
2.4.7 ارزیابی سیستم پیشنهادی 106
2.4.8 نتیجه گیری 108

2-5) تحلیل خمش صفحات کامپوزیتی تقویت شده با توزیع تابعی نانولوله های کربنی روش به آزادسازی دینامیکی

2.5.1 چکیده 110
2.5.2 Abstract 110
2.5.3 مقدمه 111
2.5.4 معادلات حاکم 112
2.5.5 هندسه مسئله 112
2.5.6 معادلات حاکم برکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی 112
2.5.7 میدان دمایی 113
2.5.8 میدان جابجایی و کرنشها 114
2.5.9 شرایط مرزی 115
2.5.10 روش آزادسازی دینامیکی 116
2.5.11 نتایج و بحث 118
2.5.12 تحلیل غیرخطی صفحه همسانگرد 118
2.5.13 تحلیل صفحه نانوکامپوزیتی 118
2.5.14 تحلیل خطی صفحه کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربنی 118
2.5.15 مقایسه نتایج غیر خطی صفحه کامپوزیتی 119
2.5.16 مقایسه نتایج خطی و غیر خطی صفحه کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربنی 120
2.5.17 حلیل غیر خطی صفحه کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربنی 120
2.5.18 نتیجه گیری 127
2.5.19 مراجع 127

2-6) بررسي ارتعاشات و دمپینگ صفحات كامپوزيتي ساندويچي تقويت شده باالیاف كولار

2.6.1 چکیده 129
2.6.2 مقدمه 130
2.6.3 آنالیز 131
2.6.4 نتایج و بحث 132
2.6.5 نتیجه گیری 132
2.6.6 مراجع 133

2-7) تحلیل ارتعاشات اجباری صفحه نانوکامپوزیت ویسکوالاستیک تقویت شده با نانولوله های کربنی

2.7.1 چکیده 134
2.7.2 ABSTRACT 134
2.7.3 مقدمه 136
2.7.4 روش محاسبات 137
2.7.5 نتایج و بحث 139
2.7.6 نتیجه گیری 141
2.7.7 مراجع 141

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدل سازی و بهینه سازی صفحات کامپوزیتی تقویت شده

استفاده از کامپوزیتهای FRP در مهندسی عمران در سالهای اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است چون صفحات کامپوزیتی FRP سبک وزن بوده و مقاومت زیادی دارند و موادی هستند که از دو قسمت عمده اجزای میکروسکوپی و غیر قابل حل در یکدیگر تشکیل می شوند و یکی از مهمترین دلایل استفاده از FRP در صنعت ساختمان مقاومت بالای آنها در برابر خوردگی می باشد که نسبت به مصالح دیگر استحکام و مزایای بهتری دارد. ورق های کامپوزیتی ( چه کامپوزیتهای فلزی – بتونی – و چه کامپوزیتهای پلیمری و الیافی) به دلیل اینکه ورق های ارتوتروپ هستند و در دو جهت متعامد ، مصالح یا هندسه ورق مشابه نیستند این اختلاف گاه ناشی از جنس مصالح و گاه از نحوه طراحی و هندسه مقطع و سازه ایجاد می شود در این مقاله سعی شده است که مزایای پوشش های کامپوزیتی و کار کردن آن را به عنوان یک مصالح در سازه در نظر گرفته که باعث تقویت بالای سازه می شود، اگر از ورقه های FRP در ناحیه اتصال بصورت مناسب استفاده شود باعث بهبود قابل توجه روی شکل پذیری اتصال شده، می توان فقدان آرماتور عرضی کافی را با استفاده از FRP برطرف نمود. در این مقاله سعی شده است که با یک مدل محصور شده بتنی با استفاده از مشخصه رفتاری الاستوپلاستیک و شکست مورد بررسی قرار داده شود و پس از مدل سازی در بهسازی عملکرد آن نشان دهیم که بسیاری از اعضا بتن مسلح به دلیل نقائص طراحی یا اجرا ، مقاومت کافی را در برابر بارهای وارده برخوردار نیستند و با استفاده از ورق های FRP سعی در رفع این نقیصه داریم. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد اجزای تقویت شده بتنی با ورقهای پلیمری مرکب تحت بارهای استاتیکی و تکراری است و به این نتیجه می رسیم که استفاده از ورق های FRP موجب افزایش ظرفیت خمشی، سختی تیرها، کاهش ترکها ، میزان بازشدگی آنها و تمرکز خرایی در محل پارگی ورقها می باشد.

فهرست کامل فصل سوم مدل سازی و بهینه سازی صفحات کامپوزیتی تقویت شده

3-1 ) بهينه سازي چندمنظورهي ورقه هاي كامپوزيتي يه بريدي با قيد فركانس با استفاده از بهينهسازي گروه ذرات

3.1.1 چکیده 142
3.1.2 Abstract 142
3.1.3 مقدمه 143
3.1.4 تحلیل ارتعاشات آزاد 144
3.1.5 الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات 145
3.1.6 بيان مسأله: انتخاب بهينهي لايهگذاري براي ورق كامپوزيت مستطيل شكل 147
3.1.7 تابع هدف چند منظوره 148
3.1.8 PSO اصلاح شده 148
3.1.9 الگوریتم PSO 148
3.1.10 ارائه ی نتایج 150
3.1.11تحلیل نتایج و مقایسه 152
3.1.12 نتیجه گیری 154
3.1.13 مراجع 154

3-2 ) مدلسازي اثر ضربه قطعات فلزي در صفحات كامپوزيتي فيبر كربن تقويت شده با نوارهاي Tشكل

3.2.1 چکیده 156
3.2.2 مقدمه 157
3.2.3 مواد و روش ها 158
3.2.4 مدل آسیب هشین 158
3.2.5 مدلسازي اجزاء محدود 160
3.2.6 بحث و بررسي نتايج 163
3.2.7 نتیجه گیری 166
3.2.8 منابع و مراجع 166

3-3 ) بررسی وعملکرد صفحات کامپوزیتی FRP درتقویت و بهسازی سازه های بتنی

3.3.1 چکیده 168
3.3.2 مقدمه 168
3.3.3 مقاوم سازی برشی تیر بتن آرمه با ورقه FRP Shear Strengthening of Beams 169
3.3.4 الگوهای مختلف تقویت برشی تیر بتن آرمه با ورقه FRP 169
3.3.5 مودهای گسیختگی ورفتار مرسوم Failure Modes and Typical Behavio 171
3.3.6 گسیختگی خمشی 171
3.3.7 گسیختگی برشی Shear Failure 171
3.3.8 انواع مودهای گسیختگی خمشی 171
3.3.9 گسیختگی ناشی از پارگی ورقه FRP 171
3.3.10 گسیختگی ناشی ازخردشدگی 171
3.3.11 گسختگی برشی 171
3.3.12 گسیختگی ناشی ازعدم پیوند انتهایی ورقه 172
3.3.13 گسیختگی ناشی ازجدایی پوشش بتنی 172
3.3.14 گسیختگی ناشی ازعدم پیوند درون وجهی انتهای ورقه 172
3.3.15 گسیختگی ناشی از ترک های وسط به انضمام عدم پیوند درون وجهی 172
3.3.16 گسختگی ناشی از ترک خمشی میانی به انضمام ازبین رفتن چسبندگی درون وجهی 172
3.3.17 گسیختگی ناشی ازترک خمشی-برشی میان به ان ضمام عدم پیوند درون وجهی 172
3.3.18 گسیختگی های عدم پیوند دیگر 172
3.3.19 انواع گسیختگی برشی درتیر بتن آرمه معمولی 174
3.3.20 مودهای گسیختگی برشی درتیر تقویت شده 174
3.3.21 گسیختگی برشی باپارگی ورقه FRP 174
3.3.22 گسیختگی برشی دون پارگی ورق FRP 174
3.3.23 گسیختگی برشی ناشی از عدم پیوند یا چسبندگی ورقه FRP 174
3.3.24 گسیختگی نزدیک مهار مکانیکی 174
3.3.25 گسیختگی محلی 175
3.3.26 نتیجه گیری 175
3.3.27 منابع 175

قسمت هایی از فصل چهارم کاربرد صفحات کامپوزیتی تقویت شده در ساختمان

اتصالات سهم زیادی در رفتار سازه ها دارند. استفاده از صفحات کامپوزیتی در ترمیم و بهسازی اتصالات علاوه بر این که سرعت اجرای عملیات را بالا می برد، روش اقتصادی و موثری نیز می باشد. تحقیقات انجام شده در زمینه تقویت اتصالات بتن آرمه بوسیله ی FRP به اندازه تحقیقات صورت گرفته در مورد تقویت سایر اجزای سازه نیست، پس پرداختن به آن ضروری می باشد. در این تحقیق با استفاده از تحلیل غیر خطی توسط نرم افزار ABAQUS رفتار اتصال تقویت شده تیر به ستون کناری (خارجی،) بوسیله ی الیاف کربن (CFRP) و الیاف شیشه (GFRP) در سازه های بتنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت بررسی صحت نتایج نرم افزار ابتدا نتایج آزمایشگاهی یک نمونه اتصال با نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی مقایسه شده است و این مقایسه نشان میدهد که نرم افزار ABAQUS توانایی مدلسازی اتصالات بتنی را به خوبی دارا می باشد. سپس اثر پارامترهای تقویت بر روی اتصالات و تاثیر آن بر گسیختگی الیاف FRP طبق معیار Tsai-Hill در مدل دیگری بررسی شده است. مدلسازی صورت گرفته به منظور تعیین الیاف مناسب برای تقویت اتصال از بین الیاف کربن و الیاف شیشه و همچنین در بخشی از این مقاله ضعف ناشی از عدم محصور شدگی چشمه ی اتصال با آرماتور عرضی و تاثیر تقویت آن و نیز تقویت اتصال به صورت L شکل مورد بررسی قرار گرفته است

فهرست کامل فصل چهارم کاربرد صفحات کامپوزیتی تقویت شده در ساختمان

4-1 ) بکارگیری صفحات پیش ساخت کامپوزیت در بهسازی ي مقايم سازی داخلی ساختمان

4.1.1 چکیده 176
4.1.2 مقدمه 177
4.1.3 راه حل مساله 178
4.1.4 صفحات کامپوزیت پیش ساخته 179
4.1.5 نقش اصلی ماتریس 179
4.1.6 مزایای استفاده از صفحات کامپوزیت پیش ساخته 180
4.1.7 روشهای ارائه شده برای بررسی تقویت برشی تیر بتن آرمه با صفحات کامپوزیت پیش ساخته 180
4.1.8 درآمریکا و ظهور آن درصنعت ساختمان 181
4.1.9 کامپوزیت چیست؟ 182
4.1.10 پلیمر چیست؟ 182
4.1.11 درکشورما 182
4.1.12 نتیجه گیری 183
4.1.13 منابع 183

4-2 ) آسیب شناسی اتصالات ساختمان اسکلت بتنی موجود و ارائه راهکار مقاوم سازی با الیاف پلیمری CFRP

4.2.1 چکیده 189
4.2.2 مقدمه 190
4.2.3 لزوم مقاوم سازی اتصالات 191
4.2.4 مشخصات اتصال و کالیبراسیون تجربی 193
4.2.5 اتصال اصلی و معمولی 196
4.2.6 اتصال مقاوم سازی شده با CFRP 196
4.2.7 تجزیه و تحلیل نتایج 197
4.2.8 نتیجه گیری 199
4.2.9 مراجع 200

4-3 ) بررسی اثرات فولاد کششی برظرفیت نهایی وقابلیت استهلاک انرژی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با FRP پیش تنیده تحت بارهای چرخه ای

4.3.1 چکیده 202
4.3.2 مقدمه 202
4.3.3 تقویت تیرها 203
4.3.4 تحلیل اجزاء محدود 203
4.3.5 خرابی پلاستیک بتن 203
4.3.6 جزئیات انجام شبیه سازی عددی 203
4.3.7 صحت سنجی 204
4.3.8 مدلسازی اجزاء محدود 207
4.3.9 نتیجه گیری 215
4.3.10 مراجع 215

4-4 ) ارزیابی و مقاوم سازی دیوار برشی بتنی با استفاده از ورق های پلیمری کربنی مسلح شده به الیاف(CFRP)

4.4.1 چکیده 216
4.4.2 مقدمه 216
4.4.3 آنالیز غیرخطی بتن آرمه 217
4.4.4 انتخاب مدل آزمایشگاهی 217
4.4.5 مدل کردن دیوار برشی با المان مرزی به روش اجزای محدود 218
4.4.6 صفحات تقویتی الیافی پلیمری (FRP) 219
4.4.7 مدل اجزای محدود دیوارهای بتن آرمه تقویت شده توسط صفحات FRP 220
4.4.8 نتایج آنالیز اجزای محدود دیوارهای بتن آرمه ی تقویت شده 221
4.4.9 کاربرد صفحات CFRP پیرامون محل مفصل پلاستیک 222
4.4.10 نتیجه گیری 223
4.4.11 مراج 224

4-5 ) مطالعه پارامتری تقویت اتصالات تیر به ستون بتنی کناری بوسیله ،FRP طبق معیار گسیختگی Tsai-Hill

4.5.1 چکیده 226
4.5.2 مقدمه 227
4.5.3 مواد و روش ها 227
4.5.4 جزییات اتصال آزمایشگاهی انتخاب شده جهت مدلسازی 227
4.5.5 مدلسازی در ABAQUS 229
4.5.6 بتن 229
4.5.7 میلگرد 230
4.5.8 FRP 230
4.5.9 مقایسه نتایج تحلیلی و آزمایش 231
4.5.10 نتایج و بحث 232
4.5.11 نمونه های مدل شده برای بررسی تاثیر نوع مصالح FRP 233
4.5.12 نمونه های مدل شده برای بررسی تأثیر آرماتور عرضی چشمه ی اتصال 234
4.5.13 نمونه های مدل شده برای بررسی تأثیر تقویت اتصال به صورت Lشكل بوسیله CFRP 235
4.5.14 نتیجه گیری 236
4.5.15 پیوست 236
4.5.16 منابع مورد استفاده 237
4.5.17 abstract 238

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم مقایسه خواص مکانیکی صفحات کامپوزیتی تقويت‌شده با الیاف کنف-شیشه و کنف-پلی استر ساخته شده به روش بافت پارچه هیبریدی و لایه‌ای تک جهته

کامپوزیت های زمینه پلیمری با تقویت کننده الیافي، به علت خصوصیات کششي مناسب و نسبت استحکام به وزن بالا (در جهات خاص) بسیار مورد توجه قرار دارند. امکان قالب گیری ساده و آسان، مقاومت شیمیایي، خواص جهت دار، اتصال مناسب زمینه به الیاف و همچنین امکان استفاده در محدوده وسیعي از کاربردها، این گروه از کامپوزیت ها را به عنوان گروهي رایج مطرح ساخته است. با این وجود، مشخص شدن برخي خطرات زیست محیطي ناشي از استفاده از الیاف معدني در کامپوزیت ها (که در گذشته به عنوان رایج ترین نوع الیاف مورد استفاده در ساخت کامپوزیت های زمینه پلیمری مطرح بودند)، محققان را بر آن داشته تا امکان استفاده از انواع الیاف طبیعي و تجدیدپذیر را در ساخت کامپوزیت های زمینه پلیمری و همچنین تاثیرات استفاده از این الیاف بر خواص مکانیکي را مورد بررسي قرار دهند.
در این تحقیق، خصوصیات کامپوزیت های زمینه پلیمری مقاوم شده با الیاف کنف به همراه الیاف شیشه و پلي استر، مورد بررسي قرار گرفت. فاز تقویت کننده به دو صورت پارچه هیبریدی و همچنین لایها ی تک جهته درون زمینه پلیمری قرار داده شد و در نهایت برای بررسي خصوصیات مکانیکي نمونه ها، آزمایش های کشش و خمش بر روی آنها انجام گرفت

فهرست کامل فصل پنجم مقایسه خواص مکانیکی صفحات کامپوزیتی تقويت‌شده با الیاف کنف-شیشه و کنف-پلی استر ساخته شده به روش بافت پارچه هیبریدی و لایه‌ای تک جهته

5-1 ) مقایسه خواص مکانیکی صفحات کامپوزیتی تقويت‌شده با الیاف کنف-شیشه و کنف-پلی استر ساخته شده به روش بافت پارچه هیبریدی و لایه‌ای تک جهته

5.1.1 فصل اول:مقدمه #
5.1.1.1 مقدمه #
5.1.2 فصل دوم:مروری برمنابع #
5.1.2.1 مقدمه #
5.1.2.2 انواع الیاف مورد استفاده درکامپوزیت های زمینه پلیمری #
5.1.2.3 الیاف شیشه #
5.1.2.4 الیاف کربن #
5.1.2.5 الیاف آرامید #
5.1.2.6 ساختار شیمیایی الیاف کولار #
5.1.2.7 الیاف طبیعی #
5.1.2.8 سایر الیاف مورد استفاده درساخت کامپوزیت های زمینه پلیمری #
5.1.2.9 الیاف آلومینا #
5.1.2.10 الیاف بور #
5.1.2.11 انواع رزین های مورد استفاده درساخت کامپوزیت های زمینه پلیمری #
5.1.2.12 رزین پلی استر #
5.1.2.13 رزین های اپوکسی #
5.1.2.14 رزین های وینیل استر #
5.1.2.15 رزین های فنولیک #
5.1.2.16 پلی ایمیدها #
5.1.2.17 پلی اتر اترکتون #
5.1.2.18 رزین های طبیعی #
5.1.2.19 کامپوزیت های زمینه پلیمری با الیاف طبیعی #
5.1.2.20 مزایا ومحدودیت های استفاده از الیاف طبیعی درکامپوزیت های زمینه پلیمری #
5.1.2.21 ناسازگاری الیاف طبیعی و پلیمر #
5.1.2.22 اصلاحات با روشهای فیزیکی #
5.1.2.23 اصلاحات با روشهای شیمیایی #
5.1.3 فصل سوم:روش تحقیق #
5.1.3.1 مقدمه #
5.1.3.2 ساخت و آماده سازی الیاف ونمونه های کامپوزیت #
5.1.3.3 آزمایش های تعیین خصصویات مکانیکی #
5.1.4 فصل چهارم:نتایج و تحلیل #
5.1.4.1 مقدمه #
5.1.4.2 اندازه گیری چگالی #
5.1.4.3 نتایج آزمایش کشش #
5.1.4.4 نمونه کامپوزیت با مقاوم ساز بافت پارچه هیبریدی کنف-پلی استر #
5.1.4.5 نمونه کامپوزیت با مقاوم ساز بافت پارچه هیبریدی کنف-شیشه #
5.1.4.6 نمونه کامپوزیت با مقاوم سازهای لایه ای تک جهته کنف و شیشه #
5.1.4.7 نمونه کامپوزیت با مقاوم سازهای لایه ای تک جهته کنف و پلی استر #
5.1.4.8 مقایسه وتحلیل نتایج تست کشش #
5.1.4.9 آزمایش خمش و نتایج آن #
5.1.4.10 نمونه کامپوزیت با مقاوم ساز پارچه هیبریدی کنف و پلی استر #
5.1.4.11 نمونه کامپوزیت با مقاوم ساز پارچه هیبریدی کنف و شیشه #
5.1.4.12 نمونه کامپوزیت با مقاوم ساز لایه ای کنف و شیشه #
5.1.4.13 نمونه کامپوزیت با مقاوم ساز لایه ای کنف و پلی استر #
5.1.4.14 مقایسه و تحلیل نتایج آزمایش خمش #
5.1.5 فصل پنجم:نتیجه یگری و پیشنهادها #
5.1.5.1 نتیجه گیری #
5.1.5.2 پیشنهادها #
5.1.5.3 منابع و مراجع #
5.1.5.4 ABSTRACT #

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید