50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی شبیه سازی عددی میدان جریان، مطالعه ی خواص سیالات غیرنیوتنی و بررسی پارامترهای انتقال حرارت و انتقال جرم آن ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شبیه سازی عددی میدان جریان، مطالعه ی خواص سیالات غیرنیوتنی و بررسی پارامترهای انتقال حرارت و انتقال جرم آن ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش روش شبکه بولتزمن برای شبیه سازی حرکت ذره در سیالات غیرنیوتنی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش شبیه سازی عددی میدان جریان برای نانو سیالات غیرنیوتنی در کانال ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی بررسی و شبیه سازی پارامتر های انتقال حرارت و انتقال جرم سیالات غیر نیوتنی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی تعیین حد سرعت سقوط ذرات کروی سیال غیرنیوتنی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی تعيين ضريب رسانش و سایر ویژگی سيالات غير نيوتني شده است

قسمت هایی از فصل اول روش شبکه بولتزمن برای شبیه سازی حرکت ذره در سیالات غیرنیوتنی

جریان های ذرهای کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف و تحقیقات علمی نظیر مهندسی شیمی (مانند بسترهای سیال در رآکتورهای شیمیایی و شکافت هیدرولیکی مخازن)، بیولوژی (مانند گرفتگی رگها و حرکت گلبول های قرمز در شریان ها و وریدها)، زمین شناسی و علوم مرتبط با محیط زیست (مانند طوفان های شنی، حرکت ذرات معلق در بستر رودخانه ها) و غیره دارد. اهمیت و کاربرد گسترده این نوع جریانات منجر به تحقیقات گسترده آزمایشگاهی و عددی در زمینه اثرات متقابل دره و سیال گردیده است. اگر چه کارهای زیادی در زمینه جریان های ذرهای در سیالات نیوٹنی انجام شده است اما تحقیقات انجام شده برای سیالات غیر نیوتنی بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. این در حالی است که بسیاری از جریان های ذرهای نظیر حرکت ذره صلب درون محلول های پلیمری و یا مذاب ها، حرکت ذرات درون سیالات بیولوژیک بایستی با در نظر گرفتن بحث سیالات غیر نیوتنی مورد مطالعه قرار گیرند. آنچه که ضرورت بررسی جریان های غیر نیوتنی دره ای را بیشتر نمایان می کند، پیچیدگی های بسیاری است که در حرکت ذره درون سیال غیر نیوتنی وجود دارد و رفتار آن را تا حدود زیادی متمایز از حرکت متناظرش در سیال نيوتنی می نماید. شایان ذکر است که اکثر کارهای انجام شده در مورد حرکت ذره چه در سیال | نیوتنی و چه در سال غیر نیوتنی در هندسة دایروی بوده است. این در حالی است که در کاربردهای واقعی، هندسه های غیر دایروی نیز سهم بسزایی را به خود اختصاص داده اند که ضرورت پرداختن به حرکت ذرات با هندسه های متفاوت نظیر ذرات مربعی را آشکار می سازد. در مورد حل جریان های ذرهای تا کنون سه رویکرد مختلف ارائه شده است.
1) مدل پیوسته (The continuum model)
۲)مدل ذرهای گسستهای ( Discrete particle model)
۳) مدل شبیه سازی عددی مستقیم ( The direct numerical solution).

فهرست کامل فصل اول روش شبکه بولتزمن برای شبیه سازی حرکت ذره در سیالات غیرنیوتنی

1-1 ) مدلسازی جابجایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی پیرو قانون توانی در محفظه مربعی به روش شبکه بولتزمن

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 روش شبکه بولتزمن 3
1.1.4 مدل قانون توانی در روش شبکه بولتزمن 5
1.1.5 نتایج 5
1.1.6 مقایسه عدد ناسلت با روابط تحلیلی-تجربی موجود 6
1.1.7 مقایسه عدد ناسلت با روابط تحلیلی-تجربی موجود 8
1.1.8 نتیجه گیری 10
1.1.9 منابع 11

1-2 ) روش مرز غوطهور– شبكة بولتزمن براي شبيهسازي حركت ذره در سيالات غيرنيوتني

1.2.1 چکیده 12
1.2.2 Abstract 12
1.2.3 مقدمه 13
1.2.4 روش عددی 17
1.2.5 صحت سنجی 22
1.2.6 نتایج و بحث 23
1.2.7 نتیجه گیری 27
1.2.8 مراجع 28

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم شبیه سازی عددی میدان جریان برای نانو سیالات غیرنیوتنی در کانال ها

در این تحقیق میدان دما، تغییرات ضریب انتقال حرارت جابه جایی و تغییرات عدد ناسلت برای نانو ذرات اکسید مس در یک سیال پایه غیر نیوتنی در لوله ی مجهز به نوار پیچ خورده شبیه سازی شده است. حل دقیق جریان آرام سیال غیر نیوتونی با استفاده از الگوریتم عددی فشرده ضمنی صورت گرفته است. نظر به اینکه مدل توانی یکی از پرکاربردترین و مهم ترین مدل ها در تخمین رفتار سیالات غیر نیوتونی است، بنابراین در این تحقیق، برای مدل کردن سیال غیر نیوتونی از مدل توانی استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار FLUENT، معادلات بقای جرم، بقای مومنتم و بقای انرژی برای جریان آرام سیال پایه غیر نیوتنی محلول آبی 0.5 درصد وزنی کربوکسی متیل سلولز حاوی نانو ذرات اکسید مس حل شده است. میدان دمای نانوسیال ها و نمودار تغییرات ضریب انتقال حرارت جا به جایی به دست آمده اند. همچنین اثرات افزایش غلظت سیال غیر نیوتنی محلول آبی 0.5 درصد وزنی کربوکسی متیل سلولز و عدد رینولدز بر نتایج بررسی شده اند که بیانگر افزایش ضریب انتقال حرارت جابه جایی و عدد ناسلت با استفاده از نانوسیال غیر نیوتنی نسبت به سیال غیر نیوتنی پایه است. یک رابطه مستقیم بین
این افزایش با غلظت سیال غیر نیوتنی و عدد رینولدز وجود دارد.

فهرست کامل فصل دوم شبیه سازی عددی میدان جریان برای نانو سیالات غیرنیوتنی در کانال ها

2-1) بررسی رابطه بین رهبری تحولی با توسعه سازمانیمطالعه عددی رفتار جریان الکترواسموتیک سیال غیرنیوتنی در میکروکانال

2.1.1 خلاصه 30
2.1.2 مقدمه 30
2.1.3 روش تحقیق و معادلات حاکم 33
2.1.4 معادلات پیوستگی جرم 33
2.1.5 معادلات پایستگی اندازه حرکت 33
2.1.6 توزیع پتانسیل جریان 34
2.1.7 معادله سیال غیر نیوتنی 34
2.1.8 روش شبیه سازی مسئله 34
2.1.9 نتایج 36
2.1.10 اعتبارسنجی نتایج 40
2.1.11 جمع بندی و نتیجه گیری 41
2.1.12 مراجع 42

2-2) شبیه اسزی عددی میدان جریان برای نانو سیالات غیرنیوتنی در لوله های مجهز به نوار پیچ خورده برای ایجاد جریان توربولانسی

2.2.1 چکیده 43
2.2.2 مقدمه 44
2.2.3 مدل قاعده توانی 46
2.2.4 مساله 46
2.2.5 خواص رئولوژیکی سیال فرایند ،روابط حاکم و روش مدل سازی 46
2.2.6 معادلات حاکم برمدل مخلوط دوفازی 47
2.2.7 مدلسازی 48
2.2.8 حل مساله 49
2.2.9 نتایج نرم افزاری 50
2.2.10 نتیجه گیری 53
2.2.11 مراجع 53

2-3) مدل سازي رياضي و بررسي تجربي رفتار رئولوژيكي سيالات غير نيوتني پر شده با الياف كوتاه غير منعطف

2.3.1 چکیده 54
2.3.2 مقدمه 54
2.3.3 ارائه مدل 55
2.3.4 مقايسه مقادير تجربي با پيش بيني هاي مدل 56
2.3.5 نتیجه گیری 59
2.3.6 مراجع 59

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی و شبیه سازی پارامتر های انتقال حرارت و انتقال جرم سیالات غیر نیوتنی

مطالعه انتقال حرارت جابه جایی طبیعی و جریان سیال در محفظه ها به دلیل کاربرد گسترده آنها در صنایع مربوط به انرژی هسته ای، پنجره های دوجداره ، سیستم های خنک کاری قطعات الکترونیکی، کلکتورهای خورشیدی، مبدل های حرارتی فشرده و غیره، توجه محققین بسیاری را به خود جلب نموده است. در مقایسه با مطالعات بسیار در زمینه انتقال حرارت جابجایی سیالات نیوتنی درون محفظه ها، پژوهشهای محدودی در این زمینه برای سیالات غیرنیوتنی موجود است. مسأله رایلی بنارد برای سیالات غیر نیوتنی مختلفی شامل سیالات نیوتنی تعمیم یافته غیرقابل انعطاف ، سیالات باتنش تسلیم و سیالات ویسکوالاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. کیم و همکاران به مطالعه جریان و انتقال حرارت جابجایی طبیعی گذرای سیالات غیر نیوتنی رقیق شونده مدل قاعده توانی درون یک محفظه با دیواره های جانبی دما ثابت پرداختند. نتایج آنها نشان می دهد که عدد ناسلت متوسط با کاهش ضریب شاخص رفتار جریان افزایش می یابد. یافته های آنها با نتایج به دست آمده توسط اوهتا و همکاران که به بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی گذرای سیالات غیر نیوتنی مدل قاعده توانی در پیکربندی مربوط به مسأله رایلی – بنارد می پردازد، سازگار است. لامسادی و همکاران به مطالعه جریان جابجایی طبیعی آرام سیالات غیر نیوتنی مدل قاعده توانی با اعداد پرانتل بزرگ درون محفظه های بلند و کوتاه که در آن دیواره های جانبی تحت شار حرارتی ثابت قرار دارند، پرداختند. آنها نشان دادند که برای محفظه ها با نسبت منظری بزرگ، نرخ انتقال حرارت جابجایی تنها وابسته به عدد رایلی و ضریب شاخص رفتار جریان است. توران و همکاران به صورت عددی به مطالعه جریان و انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیالات غیر نیوتنی مدل بینگهام درون محفظه های مستطیلی پرداختند و یک رابطه برای محاسبه عدد ناسلت متوسط ارائه نمودند.

فهرست کامل فصل سوم بررسی و شبیه سازی پارامتر های انتقال حرارت و انتقال جرم سیالات غیر نیوتنی

3-1 ) شبیه سازی انتقال جرم سیالات غیرنیوتنی در برج حبابی دو فازی گاز – مایع

3.1.1 چکیده 60
3.1.2 مقدمه 60
3.1.3 معادلات حاکم 62
3.1.4 معادلات بقای جرم 62
3.1.5 شبیه سازی 62
3.1.6 بحث و نتایج 63
3.1.7 نتیجه گیری 68
3.1.8 مراجع 69
3.1.9 Abstract 70

3-2 ) انتقال حرارت جابجایی آزاد و انتقال جرم سیالات غیرنیوتنی بر روی صفحه متحرک عمودی در حرکت صفحه با توابع مختلف سرعت زمانی

3.2.1 خلاصه 71
3.2.2 مقدمه 71
3.2.3 فرمول بندی ریاضی 73
3.2.4 روش حل عددی 75
3.2.5 نتایج 75
3.2.6 نتیجه گیری 82
3.2.7 مراجع 83

3-3 ) بررسی عددی ي ویمٍ تحلیلی جریان ي اوتقال حرارت جابجایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی مدل قاعده توانی

3.3.1 چکیده 85
3.3.2 مقدمه 85
3.3.3 معادلات و شرایط مرزی حاکم برمساله 86
3.3.4 روش های حل مساله 88
3.3.5 روش تحلیلی مقیاسی 88
3.3.6 روش عددی 91
3.3.7 اعتبار سنجی و آزمون استقلال از شبکه 91
3.3.8 بررسی نتایج 91
3.3.9 تأثیر ضریب ضاخص رفتار جریان بر میدان جریان ي اوتقال حرارت 91
3.3.10 تأثیر عدد رایلی بر میدان جریان ياوتقال حرارت 93
3.3.11 تأثیر عدد پراوتل بر میدان جریان ياوتقال حرارت 93
3.3.12 نتیجه گیری و جمع بندی 93
3.3.13 مراجع 94

قسمت هایی از فصل چهارم تعیین حد سرعت سقوط ذرات کروی سیال غیرنیوتنی

روش شبکه عصبی پس انتشار خطا به روش منظم سازي بکار رفته در این مقاله داراي شش ورودي خواص سیال، خواص ذره کروي و شتاب گرانی، یک خروجی (سرعت سقوط ذره) و 6 نرون در لایه میانی میباشد. مقدار ضریب همبستگی و همچنین مقدار جذر میانگین مربعات خطاها بین مقادیر پیشبینی و مقادیر اندازهگیري سرعت سقوط در دادههاي آموزش به ترتیب برابر با 1 و 0/02 و در دادههاي تست برابر با 0/95 و 0/03 می باشند. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان میدهد که روش شبکه عصبی پس انتشار خطا به روش منظم سازي براي تخمین سرعت سقوط ذره از کارایی بالاي برخوردار بوده و میتواند مستقیما مقدار این پارامتر با استفاده از خواص سیال و خواص ذره تخمین بزند. نتایج حاصل از این تحقیق میتواند در صنایع معدنی، نفت و گاز و زمینگرمایی مفید واقع گردد

فهرست کامل فصل چهارم تعیین حد سرعت سقوط ذرات کروی سیال غیرنیوتنی

4-1 ) تخمين سرعت حد سقوط ذرات كروي در سيالات حفاري نيوتني و غيرنيوتني با ستفاده ازماشين بردار ارتباط

4.1.1 چکیده 95
4.1.2 مقدمه 95
4.1.3 ماشین بردار ارتباط 96
4.1.4 مدل سازی و پیش بینی سرعت سقوط ذرات در سیالات حفاری نیوتنی و غیرنیوتنی با استفاده از ماشین بردار ارتباط 99
4.1.5 نتیجه گیری 101
4.1.6 مراجع 101

4-2 ) تخمین سرعت سقوط ذرات در سیالات حفاري نیوتنی و غیرنیوتنی با شبکه عصبی

4.2.1 چکیده 103
4.2.2 Abstract 103
4.2.3 مقدمه 103
4.2.4 شبکه عصبی پس انتشار خطا 106
4.2.5 آموزش شبکه عصبی مصنوعی 107
4.2.6 الگوریتم منظم سازی بیزین 107
4.2.7 تخمین سرعت سقوط ذرات 108
4.2.8 نتیجه گیری 111
4.2.9 مراجع 112

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تعيين ضريب رسانش و سایر ویژگی سيالات غير نيوتني

در این مقاله، اهمیت در نظر گرفتن ترمهای اینرسی در پیش بینی ضخامت نهایی فیلم مایعات غیر نیوتنی در فرایند روکش دهی از نوع آزاد، در مواقعی که با پدیده لغزش در دیواره مواجه هستیم، نشان داده شده است. برای این منظور، جریان یک سیال غیر نیوتنی از نوع “نمایی” را در بالای ورقی تخت که بطور قائم و با سرعتی ثابت از میان حمامی از سیال بیرون کشیده میشود در نظر می گیریم. با فرض اینکه ضخامت لایه سیالیکه به ورق چسبیده است بسیار نازک و جریان نیز از نوع آرام و دوبعدی باشد، نشان میدهیم که معادلات حرکت به بک تک معادله دیفرانسیل از نوع عادی، درجه سه و غیرخطی تبدیل میشوند. برای بررسی اثر پدیده لغزش بر ضخامت فیلم مایع، سرعت لغزش در دیواره بعنوان یکی از متغیرهای اصلی در این معادله دیفرانسیل وارد شده است. با حل عددی این معادله نشان داده میشود که اختلاف قابل ملاحظه ای که در مورد ضخامت لایه روکش، بین پیش بینیهای تئوریک و نتایج تجربی، در مورد برخی از سیالات غیر نیوتنی، وجود دارد با رها نمودن شرط عدم لغزش به حداقل خواهد رسید. همچنین نشان داده میشود که در صورتیکه بر خلاف حلهای رایج، از ترمهای اینرسی در معادلات حرکت صرف نظر نشود در اینصورت حتی مقادیر اندک لغزش سیال در دیواره قادر است که پیش بینی های تئوریک را به مقادیر آزمایشگاهی بسیار نزدیک سازد.

فهرست کامل فصل پنجم تعيين ضريب رسانش و سایر ویژگی سيالات غير نيوتني

5-1 ) تعيين ضريب رسانش و سایر ویژگی سيالات غير نيوتني

5.1.1 چکیده 113
5.1.2 ABSTRACT 113
5.1.3 مقدمه 113
5.1.4 شرح مساله 114
5.1.5 روش حل 115
5.1.6 روش حل و شرایط مرزی کانال مستقیم 115
5.1.7 روش حل و شرایط مرزی کانال مارپیچ 116
5.1.8 سیال نیوتنی 116
5.1.9 سیال غیر نیوتنی 116
5.1.10 نتایج و بحث 116
5.1.11 استقلال از شبکه 116
5.1.12 کانال مستطیل با سیال نیوتنی 116
5.1.13 کانال مارپیچ با سیال نیوتنی 117
5.1.14 کانال مارپیچ با سیال غیرنیوتنی 118
5.1.15 نتیجه گیری 119
5.1.16 مراجع 119

5-2 ) اهمیت ترم های اینرسی دربرآورد اثرپدیده لغزش برضخامت فیلم مایع درفرآیند روکش دهی ازنوع آزاد سیالات غیرنیوتنی

5.2.1 چکیده 120
5.2.2 مقدمه 120
5.2.3 فرضیه لغزش 122
5.2.4 تئوری 123
5.2.5 نتایج و بحث 126
5.2.6 حل عددی 126
5.2.7 مراجع 131

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید