50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع مقاوم سازی الیاف به آتش به روشهای مختلف

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 645 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مقاوم سازی الیاف به آتش به روشهای مختلف است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی رفتار حرارتی پشمو ضد آتش کردن آن بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش منسوجات مقاوم در برابر آتش بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ضد آتش نمودن فرش ماشيني اكريليكي و بررسي خواص فیزیکی و مکانیکی فرش ضد آتش بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسي روشهاي مختلف مقاوم سازي الياف پشم در برابر آتش بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش کاربرد پوشش پایه سیمانی ربضد حریق کاهش ریسک حریق در صنایع بررسی شده است

در اين پروژه فرش های ماشينی اکريليکی ٠٠۵ شانه تراکن ١٠٠٠ بافت ١/١ که دارای نخهای پود از جنس جوت و نخهای تار از جنس پنبه پلی استر بوده بوسيله ماده ضدآتش منوآمونيوم دی هيدروژن فسفات به فرمول استفاده شده است
به دليل استفاده وسيع از فرشهای ماشينی اکريليکی در منازل و مکانهای عمومی و با توجه به اينکه الياف اکريليک هنگام سوختن گاز سمی سياند هيدروژن توليد نموده لذا در اين پروژه توليد فرش ماشينی مقاوم به آتش مورد بررسی قرار گرفته .
١٧ نمونه فرش ماشينی اکريليکی در ابعاد cm ٣٠ ×٣٠ تهيه شده و محلول ضد آتش با درصدهای مختلف ۵ ،١٠،۵١،٢٠ % تهيه شده و به سطح پشت نمونه آغشته نموده سپس نمونه ها را خشک نموده و به پشت آهارهای ضد آتش که در درصدهای مختلف ٠ ،۵،١٠،۵١ % تهيه شده پشت نمونه ها آغشته نموده و نمونه ها را خشک نموده و آزمايشات مريوط به خواص فيزيکی و مکانيکی و مقاوم به آتش را که شامل آزمون ضد آتش قرص مخصوص فرش ، آزمون ضد آتش شرلی ، آزمون استحکام خاب و آزمون تغيير ضخامت تحت تاثير بار مکانيکی برروی نمونه ها انجام گرفته .

قسمت هایی از فصل اول بررسی رفتار حرارتی پشمو ضد آتش کردن آن

كنف از الياف ساقه اي است كه از گياه شاهدانه استخراج مي شود، طول ساقه اين گياه به سـهمتر و قطر آن تا 2 سانتي متر مي رسد و براي استخراج آن مانند كتان چتايي از عمل رتينگ استفاده بـهعمل ميآيد.
نوع متدوال رتينگ كه روي كنف انجام ميشود، رتينگ شبنم، و يا مجـاورت در كنـار جويبـاراست.
جدا كردن الياف كنف از چوب ساقه آن آسانتر از كتان صورت ميگيرد الياف كنف نـسبت بـه كتان ضخيمتر و رنگ آن تيره تر است. الياف كنف اغلب از نوع اسـتوانه اي شـكل و در برخـي نقـاطداراي نايكنواختي است. سلولهاي كنف مانند كتان داراي ديوارهاي كلفـت و مقطـع مركـزي آن چنـدضلعي و كانال مركزي داخل ليف وسيعتر از كتان است.
اين نوع الياف داراي رنگ روشن و شفاف هستند و قدرت مقاومت آنها در برابر كشش، ماننـدساير الياف سلولزي طبيعي در حالت مرطوب بيشتر از حالت خشك آن است

فهرست کامل فصل اول بررسی رفتار حرارتی پشمو ضد آتش کردن آن

1-1 ) بررسی رفتار حرارتی پشم و ضد آتش کردن آن

1.1.1 کلیات 14
1.1.1.1 هدف 15
1.1.1.2 پیشینه تحقیق 15
1.1.2 فصل دوم:ساختار شیمیایی و فیزیکی الیاف پشم 17
1.1.2.1 ساختار شیمیایی پشم 18
1.1.2.2 شکل مولکولی و فشردگی و تراکمشان درپشم 22
1.1.2.3 ساختار فیزیکی پشم 24
1.1.3 فصل سوم:بررسی رفتار حرارتی پشم اصلی و پشم اصلاح شده 30
1.1.3.1 رفتار حرارتی پشم 31
1.1.3.2 آنالیز ترمومکانیکی نخ های پشمی مرینوس 31
1.1.3.3 عملیات سایشی 33
1.1.3.4 TMA 33
1.1.3.5 TGA 34
1.1.3.6 DSC 34
1.1.3.7 نتایج نخ های پشمی اصلی 34
1.1.3.8 نتایج الباف ساییده شده 39
1.1.3.9 نتایج 40
1.1.4 فصل چهارم:مشخص کردن آنالیز حرارتی الیاف کراتینی اصلا حشده 41
1.1.4.1 مقدمه 42
1.1.4.2 مواد و روشهای بکاررفته 44
1.1.4.3 نتایج حاصله 45
1.1.5 فصل پنجم:تکمیل مقاومت در برابر آتش 52
1.1.5.1 مقدمه 53
1.1.5.2 تئوری سوختن 54
1.1.5.3 مقاوم کننده در برابر شعله 56
1.1.5.4 مکانیزم FEEDBACK 56
1.1.5.5 شکل گیری خاکستر 58
1.1.5.6 واکنش های منجر به شکل گیری خاکستر 58
1.1.5.7 واکنش کلی 58
1.1.5.8 مکانیسم 59
1.1.5.9 چگونگی عملکرد عناصر معین 59
1.1.5.10 بور 59
1.1.5.11 فسفر و نیتروژن 60
1.1.5.12 هالوژن ها 60
1.1.6 فصل ششم:مقاومت دربرابر شعله لیف پشم 62
1.1.6.1 مقدمه 63
1.1.6.2 حمام تکمیل های رمق کشی 68
1.1.6.3 کلرندیک اسید و تترا بروموفتالیک انیدرید 68
1.1.6.4 ترکیبات تیتانیوم 68
1.1.6.8 هگزا فلئوروزیرکونات 68
1.1.7 فصل هفتم:ضد آتش کردن پشم و مطالعه رفتار حرارتی آن 70
1.1.7.1 ضد آتش کردن پشم با مشتقات فسفر 71
1.1.7.2 مواد 71
1.1.7.3 آنالیز حرارتی 72
1.1.7.4 اسپکترومتری مادون قرمز 72
1.1.7.5 نتایج حاصله 72
1.1.8 فصل هشتم: ضد آتش کردن پشم با عملیات ZIRPRO 76
1.1.8.1 مقدمه 77
1.1.8.2 مواد 77
1.1.8.3 آماده سازی مواد ضد آتش کننده ها 78
1.1.8.4 ضد آتش کردن پشم 78
1.1.8.5 استپکترومتری مادون قرمز 78
1.1.8.6 شاخص اکسیژن معین 78
1.1.8.7 محاسبه 79
1.1.8.8 آنالیز حرارتی 79
1.1.8.9 نتایج حاصله 79
1.1.9 فصل نهم:خصوصیات ضد آتش و سوختن سیتسم های لیف مخلوط 85
1.1.9.1 مقدمه 86
1.1.9.2 مواد ضد آتش کننده و تاثیرات آنها 86
1.1.10 فصل دهم:مواد خود پف ننده مقاوم کننده دربرابر شعله 92
1.1.10.1 مروری بر مواد INTUMESCENCE 93
1.1.10.2 عملکرد مواد خودپف کننده 94
1.1.10.3 نتایج 96
1.1.11 فصل یازدهم:نتیجه گیری و پیشنهادات 97
1.1.11.1 نتیجه گیری 98
1.1.11.2 پیشنهادات 99
1.1.11.3 فهرست منابع 100
1.1.11.4 ABSTRACT 102

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم منسوجات مقاوم در برابر آتش

پلي اكريلونيتريل را نمي توان با روش ريسيدن ذوب تبديل به ليف كرد زيرا قبل از ذوب شدنتجزيه شده و ذغال مي گردد. لذا آن را به روش ريسيدن مرطوب و يا خشك تبديل به ليف مي كنند.
بدين منظور پليمر را با غلظت 30-20 درصد (بستگي به وزن مولكولي پليمر و كوپليمر هاي آن دارد) در حلال مناسب حل كرده و تبديل به ليف مي سازند.
در سيستم ريسيدن خشك محلول پليمر پس از خروج از سوراخهاي ريسيده كه حـدود 200-300 عدد مي باشد وارد ستون هواي متحرك و گرم كه داراي حرارت 230-260 درجـه سـانتي گـراداست مي شود

فهرست کامل فصل دوم منسوجات مقاوم در برابر آتش

2-1) منسوجات مقاوم دربرابر آتش

2.1.1 فصل اول:رفتار حرارتی الیاف 120
2.1.1.1 هدف 121
2.1.2 فصل دوم:انتخاب الیاف مناسب برای محافظت دربرابر آتش 125
2.1.2.1 الیافی که ذاتا ضد آتشند 126
2.1.2.2 آرامیدها 128
2.1.2.3 الیاف پلی آمید-ایمید 129
2.1.2.4 الیاف پلی ایمید 130
2.1.2.5 پلی بنزیمیدازول 130
2.1.2.6 الیاف فنولیک 131
2.1.2.7 الیاف مداکریلیک 131
2.1.2.8 الیاف نیمه کربن 132
2.1.2.9 الیاف کلردار 132
2.1.2.10 پلی فنیلن سولفید 133
2.1.2.11 الیاف پلی اکریلات 133
2.1.2.12 ضد آتنش کردن الیاف معمولی 134
2.1.2.13 ویسکوز FR 134
2.1.2.14 پلی استر ضدآتش شده 135
2.1.2.15 نایلون ضد آتش شده 137
2.1.2.16 الیاف مداکریلیک ضد آتش 139
2.1.3 فصل سوم:تکمیل های کند کننده اثرشعله 141
2.1.3.1 مکانیزم کند کردن شعله 142
2.1.3.2 خصوصیات برم 144
2.1.3.3 ترکیب بور 151
2.1.3.4 شیمی مواد کند کننده اثر شعله 157
2.1.3.5 تکمیل کننده اثر شعله روی لیف سلولز 157
2.1.3.6 تکمیل های غیردائمی 158
2.1.3.7 تکمیل های دائمی 160
2.1.3.8 تکمیل های کند کننده اثر شعله روی ریون 164
2.1.3.9 تکمیل کند کننده اثر آتش روی پشم 165
2.1.3.10 تکمیل های کننده اثر شعله روی پلی استر 166
2.1.3.11 تکمیل های کند کننده شعله برای نایلون 168
2.1.3.12 تکمیل های کند کننده شعله روی سایر الیاف 168
2.1.3.13 تکمیل های کند کننده شعله برای الیاف مخلوط 169
2.1.3.14 یافته های جدید درتکمیل های کنندگی آتش 171
2.1.3.15 رفع اشکال تکمیل های کند کنندگی آتش و خصوصیات آنها 171
2.1.3.16 کاربرد DECABDE درپارچه 174
2.1.3.17 سیستم های باد کنندهINTUMESCENT 176
2.1.4 فصل چهارم:بررسی کاربردهای منسوجات مقاوم در برابر آتش 181
2.1.4.1 پارچه های محافظ دربرابر آتش 182
2.1.4.2 حفاظت در مقابل انتقال حرارت به روش هدایت 182
2.1.4.3 حفاظت درمقابل حرارت ناشی از جابجایی 183
2.1.4.4 حفاظت دربرابر حرارت تابشی 183
2.1.4.5 لباس های نظامی 185
2.1.4.6 لباس آتش نشانان 187
2.1.4.7 پوشاک محافظ برای فضانوردان 189
2.1.4.8 محافظت در مقابل آتش درهواپیما 189
2.1.5 فصل پنجم:آزمون ها 192
2.1.5.1 استاننداردهای قابلیت اشتعال 196
2.1.5.2 آزمون های قابلیت اشتعال 197
2.1.5.3 آزمون 45 درجه 199
2.1.5.4 آزمون عمودی شعله 200
2.1.5.5 آزمون موکت 201
2.1.5.6 آزمون سیگنار 202
2.1.5.7 سایر آزمون های استاندارد برای قابلیت احتراق 203
2.1.6 فصل ششم:نتیجه گیری 204
2.1.6.1 منابع 208
2.1.6.2 ABSTRACT 210

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ضد آتش نمودن فرش ماشيني اكريليكي و بررسي خواص فیزیکی و مکانیکی فرش ضد آتش

روش ساخت و تهيه الياف ارلون و ساير الياف اكريليك اصلاح شده بـا جزئـي تفـاوت تقريبـاًمشابه هم مي باشد. طرز تهيه آن به اين ترتيب است كه پليمر را در حلال آلي مناسب حل مـي كننـ د وپس از عمل اكستروژن و تهيه فيلامنت حلال را تبخير مي كنند و فيلامنت جامد باقي ميماند ارلـون راممكن است به روش ترهم ريسندگي كنند براي منعقد كردن الياف از حمام گليسرول استفاده ميشود در پايان فيلامنت را تحت كشش قرار داده تا آرايـش مولكـولي لازم را بدسـت آورد. ابتـدا حمـاميحاوي 40 قسمت وزني سولفات آمونيوم به عنوان كاتاليزر 80 قسمت بي سولفيت سديم به عنوان مادهفعال كننده و 90 قسمت آب مقطر در 40 درجه سانتي گراد آماده شده در فاصله 2 ساعت پليمر را بـامخلوطي از 90 قسمت اكريلونيتريل و 10 قسمت از يك منومر اتيلن ديگر بتدريج به حمام مي افزايند و مخلوط را به آرامي هم مي زنند در اين عمل پليمر كه پلي اكريلونيتريل تغيير يافته است در محلـولرسوب مي كند در اين هنگام وزن مولكولي آن 6000 است پليمر رسوب كرده را با صـافي از محلـولجدا مي كنند شستشو ميدهند و خشك مي كنند و سپس پليمر را در حلال آلي مناسب به غلظـت 10 تا 20 درصد حل ميكنند. تا محلول ريسندگي تهيه شود. بقيه مراحل ريسندگي شامل عمل اكستروژنو توليد فيلامنت است كه در محيط مسدود انجام ميگيرد. در پايان مرحله كـشش اسـت كـه ممكـناست در هوا يا آب داغ انجام شود. با توجه به معايب هموپليمر اكريلون يتريـل سـعي شـده اسـت كـهالياف اكري ليك بوسيله كوپليمريزاسيون اكريلونيتريل با مواد ديگر تهيه شود

فهرست کامل فصل سوم ضد آتش نمودن فرش ماشيني اكريليكي و بررسي خواص فیزیکی و مکانیکی فرش ضد آتش

3-1 ) ضد آتش نمودن فرش ماشيني اكريليكي و بررسي خواص فیزیکی و مکانیکی فرش ضد آتش

3.1.1 فص اول:مقدمه 225
3.1.1.1 الیاف پنبه 226
3.1.1.2 خصوصیات گیاهی 226
3.1.1.3 ويژگيهاي نخ مخلوط پنبه پلي استر مورد استفاده در فرش ماشيني 226
3.1.1.4 کنف 227
3.1.1.5 ویژگی های نخ کنف مورد استفاده در فرش ماشینی 228
3.1.1.6 اكريلونيتريل 229
3.1.1.7 ریسیدن الیاف اکریلیک 229
3.1.1.8 الیاف ارلون 231
3.1.1.9 روش ساخت 231
3.1.1.10 خصوصیات ارلون 232
3.1.1.11 اکریلان 233
3.1.1.12 روش تهیه الیاف اکریلان 233
3.1.1.13 خصوصیات الیاف اکریلان 233
3.1.1.14 ویژگی های نخ اکریلیک مورد مصرف درفرش ماشینی 234
3.1.1.15 ثبات رنگ 234
3.1.1.16 طول طیف 234
3.1.1.17 اجزا فرش ماشینی 236
3.1.1.18 نخ خاب 236
3.1.1.19 نخ پود 236
3.1.1.20 نخ چله سفت بافت 237
3.1.1.21 نخ چله شل بافت 237
3.1.1.22 تراکم تاری فرش 237
3.1.1.23 تراکم خاب 238
3.1.1.24 تراکم پودی 238
3.1.1.25 گره در متر مربع 238
3.1.1.26 تعداد رنگ 238
3.1.1.27 بافت زمینه 238
3.1.1.28 مواد اولیه تولید فرش 239
3.1.1.29 الیاف نایلون 240
3.1.1.30 الیاف پلی پروپیلن 241
3.1.1.31 الیاف پلی استر 241
3.1.1.32 بافت تک پودی 241
3.1.1.33 بافندگی face to face 242
3.1.1.34 دستگاه های بافندگی فرش درسیستم face to face 243
3.1.1.35 انواع ماشین های بافندگی 243
3.1.1.36 دستگاه بافندگی تک راپیری 244
3.1.1.37 تکمیل فرش ماشینی 246
3.1.1.38 آماده سازی جهت بررسی 246
3.1.1.39 رفو 247
3.1.1.40 Anti-shading 247
3.1.1.41 لاتکس 248
3.1.1.42 برس زنی و برش 252
3.1.1.43 بازرسی نهایی وانبار کردن 254
3.1.1.44 ضد آتش نمودن منسوجات 255
3.1.1.45 عوامل موثر در اشتعال 255
3.1.1.46 رفتار حرارتی الیاف 256
3.1.1.47 انتخاب الياف مناسب براي مقاوم به شعله و حرارت نمودن 261
3.1.1.48 الیاف ذاتا مقاوم به آتش 261
3.1.1.49 الیاف پلی اکریلات 262
3.1.1.50 الیاف مد اکریلیک 262
3.1.1.51 مقاومت شعله الياف نساجي معمول 262
3.1.1.52 مقاومت شعله الیاف اکریلیک 262
3.1.1.53 حد اکسیژن limiting oxygen index 266
3.1.1.54 روشهای جلوگیری از آتش 266
3.1.1.55 برخی مواد تکمیل ضد آتش با ثبات 267
3.1.2 فصل دوم:تجربیات و بیان نتایج 268
3.1.2.1 مواد اولیه 269
3.1.2.2 تهیه محلول ضد آتش 269
3.1.2.3 تهیه آهار ضدآتش 270
3.1.2.4 طريقه اعمال مواد ضد آتش بر روي فرش ماشيني 271
3.1.2.5 اسپري نمودن محلول روي سطح فرش 271
3.1.2.6 روش استفاده مواد ضد آتش به سطح پشت به نمونه 272
3.1.2.7 آزمايشات انجام شده بر روي نمونه هاي ضد آتش 276
3.1.2.8 آزمايش اندازه گيري نيروي لازم براي بيرون گشيدن پرز 276
3.1.2.9 شرح دستگاه 276
3.1.2.10 روش آزمون 277
3.1.2.11 نتایج آزمون استحکام پرز 278
3.1.2.12 آزمون تعيين ضخامت فرش تحت فشار بار متحرك 283
3.1.2.13 وسایل لازم 283
3.1.2.14 دستگاه آزمون بار متحرک 283
3.1.2.15 وسیله اندازه گیری ضخامت 284
3.1.2.16 روش آزمون 284
3.1.2.17 آزمون قابليت احتراق كفپوشهاي نساجي تكميل شده 291
3.1.2.18 شرح دستگاه 291
3.1.2.19 روش انجام آزمون 291
3.1.2.20 آزمون اشتعالی پذیری شرلی 294
3.1.2.21 وسایل لازم 294
3.1.2.22 طریقه انجام آزمون 294
3.1.3 فصل سوم:تجزیه و تحلیل 297
3.1.3.1 نتیجه گیری 298
3.1.3.2 بحث و نتیتجه گیری 307
3.1.3.3 پیشنهادات 309
3.1.3.4 فهرست منابع 310
3.1.3.5 Abstract 312

قسمت هایی از فصل چهارم بررسي روشهاي مختلف مقاوم سازي الياف پشم در برابر آتش

در آزمايش هاي قابليت اشتعال ، خواص ظاهري شعله از منسوجات پشمي بستگي به روش آزمايش تعيين شده وساختار پارچه دارد . آزمايش قابليت اشتعال پذيري پارچه در وضعيت افقي راحتر از آزمايش 45 درجه يا عمودي است . واز آنجايي كه همه پارچه پشمي ميل به آزمايش افقي دارند و كمتر ميل به يك آزمايش تحت زاويه 45 درجه دارند . ازمايش تعداد بسياري از پارچه هاي پشمي توسط آزمايش عمودي شعله صورت مي گيرد(شكل 2 ). همچنين ساختار پارچه خيلي پر اهميت بوده چون تراكم وسنگيني پارچه باعث قابليت اشتعال پذيري كم مي شود.

فهرست کامل فصل چهارم بررسي روشهاي مختلف مقاوم سازي الياف پشم در برابر آتش

4-1 ) بررسي روشهاي مختلف مقاوم سازي الياف پشم در برابر آتش

4.1.1 فصل اول:کلیات 328
4.1.1.1 هدف 329
4.1.1.2 پیشینه تحقیق 329
4.1.1.3 روش کار و تحقیق 330
4.1.2 فصل دوم:عوامل موثر در عملیات تکمیل 331
4.1.2.1 عوامل موثر در عمليات تكميل 332
4.1.2.2 الیاف پشم 333
4.1.2.3 ساختمان لیف پشم 333
4.1.2.4 ساختمان دوطرفه پشم 334
4.1.2.5 ساختمان داخلي پشم- ميكروسكوپ الكتروني 334
4.1.2.6 ساختمان پروتئين پشم 335
4.1.2.7 اثر مواد شيميايي بر روي الياف پشم 338
4.1.3 فصل سوم:تکمیل مقاوم سازی الیاف پشم در برابر آتش 341
4.1.3.1 تكميل مقاوم سازي الياف پشم در برابر آتش 342
4.1.3.2 مقاومت در برابر شعله طبيعي الياف پشم 344
4.1.3.3 هدف از مقاومت در برابر شعله الياف پشمي 345
4.1.3.4 اشتعال پذيري الياف و جايگاه پشم 347
4.1.3.5 بهبود مقاومت پشم در برابر شعله 352
4.1.3.6 عمليات روي پشم با كمپلكس فلزی 352
4.1.3.7 تركيبات تيتانيوم و زيركونيوم با اسيد هاي كربوكسيليك 353
4.1.3.8 كمپلكس تيتانيوم و زيركونيوم با فلورايد 359
4.1.3.9 تکنیک Pad-BATCH و Pad-Dry 366
4.1.3.10 كمپلكس هاي تنگستن 369
4.1.3.11 پشم مقاوم در برابر شعله و كاملا فابل شستشو 371
4.1.3.12 تكميل هاي چند منظوره 373
4.1.3.13 سفیدگری 373
4.1.3.14 ضد بید کردن 373
4.1.3.15 عمليات باخير دهنده شعلهIWS 373
4.1.3.16 مقاومت حرارتی 374
4.1.3.17 عمليات مقاومت در برابر جمع شدگي 375
4.1.3.18 عملیات ضد جمع شدگی رزینی 375
4.1.3.19 عملیات دفع آب 375
4.1.3.20 عملیات دفع روغن و آب 376
4.1.3.21 مخلوط پشم 377
4.1.3.22 مخلوط پشم با الياف مصنوعي مقاوم در برابر شعله 377
4.1.4 فصل چهارم:آزمایشات 382
4.1.4.1 مطالعه روي ثبات حرارتي تاخير دهنده شعله پشم 383
4.1.4.2 آزمایش 383
4.1.4.3 تاخیر دهنده شعله پشم 383
4.1.4.4 آنالیز حرارتی 384
4.1.4.5 محاسبات 384
4.1.4.6 شاخص محدوده اکسیژن 385
4.1.4.7 محصول خاکستر 385
4.1.4.8 میکروسکوپ الکترونی پویشی 385
4.1.4.9 آنالیز حرارتی 386
4.1.4.10 LOI و خاکستر و SEM 387
4.1.4.11 مكانيسم تاخير دهنده شعله 389
4.1.5 فصل پنجم:آنالیز نتایج 391
4.1.5.1 پشم عمل شده با اكسيد فلزي در سيستم sol-gel 392
4.1.5.2 روش آزمایش 392
4.1.5.3 مواد 392
4.1.5.4 آنالیز حرارتی 393
4.1.5.5 مقدار LOI 393
4.1.5.6 محصول خاکستر 393
4.1.5.7 خواص حرارتی نمونه ها 393
4.1.5.8 منحنی DTA-TG نمونه ها 394
4.1.5.9 طیف IR نمونه ها 395
4.1.5.10 تصاویر SEM نمونه ها 398
4.1.6 فصل ششم:مقایسه روش تکمیل Zipro با Noflan 399
4.1.6.1 مزایا و معایب تکمیل Zipro 400
4.1.6.2 تکمیل تاخیر درشعله Noflan 401
4.1.6.3 مزایای تکمیل تاخیر درشعله Noflan 403
4.1.6.4 محدودیت های تکمیل Noflan 404
4.1.6.5 تکمیل های چند منظوره Noflan 404
4.1.7 فصل هفتم:نتیجه گیری 405
4.1.7.1 نتیجه گیری 406
4.1.7.2 فهرست منابع 408
4.1.7.3 ABSTRACT 410

4-1 ) امکان سنجی طراحی و تهیه بتن پوششی الیاف دار مقاوم در برابر حریق

4.2.1 چکیده 412
4.2.2 مقدمه 412
4.2.3 پیشینه مسلح کردن فرآورده های ساختمانی 413
4.2.4 پیشینه تحقیق 413
4.2.5 دلایل استفاده از الیاف و سبک در بتن 414
4.2.6 لیف پلی پروپیلن 414
4.2.7 مصالح دانه ای سبک 415
4.2.8 پوکه معدنی اسکری 415
4.2.9 پوکه معدنی پومیس 416
4.2.10 پرلیت 416
4.2.11 برنامه آزمایشگاهی 417
4.2.12 مواد و مصالح مصرفی 417
4.2.13 سیمان مصرفی 417
4.2.14 لیف 417
4.2.15 لیف پلی پروپیلن 417
4.2.16 مصالح دانه ای سبک 418
4.2.17 پرلیت 418
4.2.18 اسکریا 418
4.2.19 پومیس 419
4.2.20 ماسه مصرفی 420
4.2.21 ساخت نمونه ها و شرح آزمایش 420
4.2.22 میله های فولادی 420
4.2.23 قالب 421
4.2.24 ساخت و عمل آوری نمونه ها 421
4.2.25 نحوه انجام آزمایش 421
4.2.26 طرح اختلاط های به کار رفته 422
4.2.27 نتایج 422
4.2.28 نتیجه گیری 427
4.2.29 مراجع 427

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالاي پنبه اي

این روش بمنظور بررسی خصوصیات گسترش آتش منسوجات هنگامیکه نمونه در زاویۀ 45 درجه قرار دارد و شعله بمدت 1 ثانیه بسطح بالایی نمونه وارد می شود،مورد استفاده قرار می گیرد. این روش براي منسوجاتی که اندازه و شکل آنها براي آزمایش مناسب نمی باشد مانند بند کفش، کفپوشها، تشک، کلاه گیس که نمی توان قطر آنها را بواسطۀ فشار وارده توسط گیرة نگهدارنده به 6 میلیمتر یا کمتر از آن فشرده کرد، بکار برده نمی شود.
در این آزمایش، 5 نمونه 165 × 50 میلیمتیري را از پارچۀ نمونه جدا می کنیم. نمونه ها را در دماي ºC105 درون آون قرار داده تا خشک شوند؛ پس از 30 دقیقه نمونه ها را از آون خارج کرده و درون دیسیکاتور می گذاریم تا خنک شوند این امر نباید کمتر از 15 دقیقه و بیشتر از 2 ساعت بطول انجامد. بعد از آن نمونهها را در گیره نگهدارندة نمونه و در زاویۀ º45 قرار می دهیم و شعلۀ استاندارد شده را به سطح پایینی نمونه بمدت 1 ثانیه وارد می کنیم. همچنین مدت زمان لازم براي اینکه نمونه شعله ور شود و شعله تا مسافت 127 میلیمتري پارچه گسترش یابد را بعنوان زمان لازم براي گسترش آتش یادداشت می کنیم. توجه باید کرد که پیش از انجام آزمایش الیاف آزاد موجود در سطح نمونه را می بایست جارو کرد و حذف نمود که این امر توسط دستگاه جارو کننده که در شکل (3) نشان داده شده است صورت می گیرد. شکل (4) دستگاه آزمون سوختن º45 را نشان می دهد

فهرست کامل فصل پنجم استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالاي پنبه اي

5-1 ) استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالاي پنبه اي

5.1.1 فصل اول:روشهای مقاوم سازی دربرابر شعله و کاربردهای نانوتکنولوژی دراین زمینه 447
5.1.1.1 مکانیسم عمل مواد تاخیر انداز شعله 448
5.1.1.2 فرایند سوختن 448
5.1.1.3 مکانیسم تاخیراندازی شعله 448
5.1.1.4 عملکرد فیزیکی 449
5.1.1.5 عملکرد شیمیایی 450
5.1.1.6 هم افزودنی ها برای استفاده با مواد تاخیرانداز شعله 453
5.1.1.7 متوقف کننده های دود 455
5.1.1.8 اشتغال پذیری الیاف 456
5.1.1.9 آزمایشات مربوط به اندازه گیری میزان اشتعال پذیری 458
5.1.1.10 آزمایش سوختن عمودی 459
5.1.1.11 آزمایش سوختن زاویه45 درجه 460
5.1.1.12 شاخص حداقل اکسیژن 462
5.1.1.13 آزمایش پوشش ایمنی 463
5.1.1.14 آزمایش سیم گداخته 463
5.1.1.15 کالریمتری مخروطی 463
5.1.1.16 نانو تکمیلهای نساجی و نانو تکمیل تاخیرانداز شعله 464
5.1.1.17 تعریف نانو 464
5.1.1.18 نانوتکنولوژی درصنعت نساجی 464
5.1.1.19 نانو ذرات و کاربردهای آنها در نساجی 465
5.1.1.20 نانوتکنولوژی درتکمیل منسوجات 466
5.1.1.21 تکمیل ضدباکتری و میکروبی 467
5.1.1.22 تکمیل ضد چروک 468
5.1.1.23 تکمیل ضدالکتریسیته ساکن 468
5.1.1.24 تکمیل دفع چرک 468
5.1.1.25 تکمیل مقاومت دربرابر خش و اصطکاک 469
5.1.1.26 تکمیل ضد اشعه ماوراء بنفش 469
5.1.1.27 تکمیل تاخیراندازی شعله 469
5.1.2 فصل دوم:تئوری موضوع پروژه 473
5.1.2.1 ساختمان شیمیایی سلولز 474
5.1.2.2 پنبه 474
5.1.2.3 خصوصیات گیاهی 475
5.1.2.4 اثرشرایط محیط دررشد پنبه 475
5.1.2.5 ایجاد نپ 475
5.1.2.6 ساختمان سلول گیاهی 476
5.1.2.7 مشخصات قسمت های مختلف ساختمان تارپنبه 477
5.1.2.8 مواد تشکیل دهنده الیاف پنبه 479
5.1.2.9 دیرسوز نمودن الیاف 482
5.1.2.10 انواع مواد تاخیر انداز شعله 482
5.1.2.11 مواد تاخیر انداز شعله هالوزن دار 482
5.1.2.12 مواد تاخیرانداز شعله فسفردار 484
5.1.2.13 مواد تاخیر انداز شعله نیتروژن دار 485
5.1.2.14 موادتاخیر انداز شعله غیرآلی 486
5.1.2.15 هیدروکسید آلومینیوم 488
5.1.3 فصل سوم:مواد اولیه مصرفی و آزمایشات انجام شده 490
5.1.3.1 مواد اولیه و وسائل مصرفی 491
5.1.3.2 آماده سازی نمونه ها 492
5.1.3.3 تهیه محلول معلق شده نانو هیدروکسید آلومینیوم در آب 492
5.1.3.4 شستشوی کالای پنبه ای 492
5.1.3.5 مراحل پوشش دهی 493
5.1.3.6 رنگرزی نمونه های پنبه ای 493
5.1.3.7 آزمایشات انجام شده 494
5.1.3.8 میکروسکوپ SEM 494
5.1.3.9 آنالیز عنصری 494
5.1.3.10 اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده 494
5.1.3.11 آزمون سوختن45 درجه 494
5.1.3.12 آنالیز حرارتی TGA 495
5.1.3.13 آنالیز حرارتی DSC 495
5.1.3.14 اندازه گیری طول خمش پارچه 495
5.1.3.15 اندازه گیری استحکام پارچه 495
5.1.3.16 آزمون اسپکتروفوتومتر انعکاسی 495
5.1.4 فصل چهارم:مباحث و نتایج 496
5.1.4.1 میکروسکوپSEM 497
5.1.4.2 آنالیز عنصری 502
5.1.4.3 اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده 502
5.1.4.4 آزمون سوختن45 504
5.1.4.5 آنالیزهای حرارتی 505
5.1.4.6 طول خمش پارچه 513
5.1.4.7 استحکام پارچه 513
5.1.4.8 اسپکتروفوتومتر انعکاسی 514
5.1.5 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 517
5.1.5.1 نتیجه گیری 518
5.1.5.2 پیشنهادات 519
5.1.5.3 پیوست ها 520
5.1.5.4 منابع 524
5.1.5.5 ABSTRACT 529

5-2 ) ایجاد لایه حاوی نانورس برروی پارچه پنبه ای به منظور بهبود مقاومت دربرابر آتش

5.2.1 مقدمه 531
5.2.2 هدف اصلی 532
5.2.3 مواد و روش ها 533
5.2.4 نتایج 533
5.2.5 بررسی پایداری حرارتی 536
5.2.6 بررسی ماقومت دربرابر شعله 539
5.2.7 تست اتاندارد شعله 539
5.2.8LOI 540
5.2.9 بحث و نتیجه گیری 541
5.2.10 مراجع 541

قسمت هایی از فصل ششم کاربرد پوشش پایه سیمانی ربضد حریق کاهش ریسک حریق در صنایع

الیاف مذکور در اصل گرید مخصوص ترکیب موکت بوده که اخیراً با توجه به افت شدید مصرف این الیاف در صنعت موکت (به دلیل جایگزینی آنها با الیاف اکریلیک) صنعت مربوط جهت گیری ویژهای را برای تغییر کاربری این الیاف به الیاف مخصوص محصولات بتنی داشته است. در این نوع الیاف عملیات برش الیاف بسیار حساس بوده ولی در این تحقیق از نمونههای برش خورده توسط شرکت تولیدی استفاده شد. طول لیف مورد استفاده 6 میلی متر و قطر آن 22 میکرون و دانسیته نسبی آن 0.9 میباشد. بر اساس نتایج آزمایشات شرکت تولید کننده برای مطالعه مقاومت این الیاف در محیط قلیایی سیمان مقداری از آن به مدت 28 روز در محلول سود با PH معادل 12 قرار داده شد و سپس مورد آزمایش کششی قرار گرفت. نتایج حاکی از عدم تغییرات قابل توجه در مقاومت کششی الیاف pp پس از قرارگیری در معرض محلول قلیایی دارد. و مناسب جهت استفاده در ماتریس سیمانی است

فهرست کامل فصل ششم کاربرد پوشش پایه سیمانی ربضد حریق کاهش ریسک حریق در صنایع

6-1 ) بررسی تاثیر حضور نانو رس بر رفتار ضد آتش و خواص مکانیکی پوشش ضد آتش برپایه اپوکسی

6.1.1 چکیده 543
6.1.2 مقدمه 543
6.1.3 مرور ادبیات علمی 545
6.1.4 روش تحقیق 546
6.1.5 نتایج و بحث 547
6.1.6 بررسی پراکنش نانورس توسط آنالیز XRD 547
6.1.7 بررسی آتشگیری لا ک اپوکسی و کامپوزیتهای آن توسط استاندارد UL- 94 547
6.1.8 بررسی پایداری حرارتی نمونهها به کمک آزمون TGA 548
6.1.9 بررسی عملکرد مقاومت به آتشی نانو کامپوزیتها با استفاده از آزمون شعله آتش 549
6.1.6 نتایج منحنیهای دما-زمان 549
6.1.11 کامپوزیت فاقد نانو ذره 549
6.1.12 مقایسه کامپوزیت فاقد نانو ذره با نانوکامپوزیتها 550
6.1.13 نمونههای نانوکامپوزیت حاوی درصدهای مختلف نانورس 550
6.1.14 بررسی مورفولوژی زغال توسط تصاویر دیجیتالی 550
6.1.15 نمونه V-2 551
6.1.16 نمونههای حاوی نانو رس 551
6.1.17 ارزیابی خواص ویسکوالاستیک پوشش ضدآتش پفکننده حاوی نانو ذرات توسط آزمون DMTA 552
6.1.18 نتیجه گیری 553
6.1.19 مراجع 553

6-2 ) بررسی آزمایشگاهی میزان مقاومت در برابر آتش دالهای بتن مسلح تقویت نشده و تقویت شده با CFR

6.2.1 چکیده 555
6.2.2 مقدمه 555
6.2.3 برنامه آزمایشگاهی 557
6.2.4 طراحی نمونههای آزمایشگاهی 557
6.2.5 مصالح 558
6.2.6 بتن 558
6.2.7 فولاد 559
6.2.8 CFRP 559
6.2.9 سیستم انجام آزمایش و ابزاربندیها 560
6.2.10 نتایج و بحث 561
6.2.11 آزمونهای بارگذاری ثقلی 561
6.2.12 نمونهCS-25 562
6.2.13 نمونهFR1-25 562
6.2.14 نمونهFR2 -25 563
6.2.15 آزمونهای مقاومت در برابر آتش 563
6.2.16 نمونهCS-Fire 564
6.2.17 نمونه های FR2-Fire وFR1-Fire 565
6.2.18 نتیجه گیری 568
6.2.19 مراجع 569

6-3 ) بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن های الیافی با الیاف فلزی درحرارت های مختلف

6.3.1 خلاصه 571
6.3.2 مقدمه 571
6.3.3 برنامه آزمایشگاهی 573
6.3.4 مشخصات مصالح مصرفی 573
6.3.5 طرح اختلاط بتن مصرفی 574
6.3.6 محل انجام آزمایشات 574
6.3.7 نگهداری و عمل آوری نمونه ها 574
6.3.8 روش آزمایش 575
6.3.9 شکستن نمونه ها 575
6.3.10 نتیجه گیری و بحث 576
6.3.11 مراجع 577

6-4 ) کاربرد پوشش پایه سیمانی ربضد حریق کاهش ریسک حریق در صنایع

6.4.1 چکیده 579
6.4.2 مقدمه 580
6.4.3 پیشینه کاربرد الیاف و مصالح سبک دانه اي 580
6.4.4 پیشینه تحقیق 581
6.4.5 تقویت سیمان با الیاف و استفاده از مصالح دانه اي سبک در بتن 581
6.4.6 دسته بندي الیاف 582
6.4.7 الیاف پلی پروپیلن 582
6.4.8 الیاف پشم سنگ 582
6.4.9 مصالح دانه اي سبک 583
6.4.10 پوکه معدنی اسکریا 583
6.4.11 پوکه معدنی پومیس 583
6.4.12 پرلیت 584
6.4.13 برنامه آزمایشگاهی 584
6.4.14 سیمان مصرفی 584
6.4.15 الیاف 584
6.4.16 الیاف پلی پروپیلن 585
6.4.17 الیاف پشم سنگ 585
6.4.18 مصالح دانه اي سبک 585
6.4.19 پرلیت 586
6.4.20 اسکریا 586
6.4.21 پومیس 587
6.4.22 ماسه مصرفی 587
6.4.23 ساخت نمونه ها و شرح آزمایش 587
6.4.24 میله های فولادی 587
6.4.25 قالب 588
6.4.26 ساخت و عمل آوری نمونه ها 588
6.4.27 نحوه انجام آزمایش 588
6.4.28 طرح اختلاط هاي به کار رفته 589
6.4.29 نتایج 590
6.4.30 نتیجه گیری 592
6.4.31 مراجع 593

6-5 ) مطالعه آزمایشگاهی مقاومت کششی بتن الیافی با الیاف فلزی در دماهای مختلف

6.5.1 چکیده 594
6.5.2 مقدمه 594
6.5.3 تاثیر آتش بربتن 595
6.5.4 برنامه آزمایشگاهی 596
6.5.5 مشخصات مصالح مصرفی 596
6.5.6 طرح اختلاط بتن مصرفی 597
6.5.7 محل انجام آزمایشات 597
6.5.8 نگهداری و عمل آوری نمونه ها 598
6.5.9 روش آزمایش 598
6.5.10 شکستن نمونه ها 599
6.5.11 نتیجه گیری و بحث 600
6.5.12 مراجع 600

6-6 ) بررسی آزمایشگاهی عملکرد بتن های الیافی درشرایط پس از آتش

6.6.1 چکیده 602
6.6.2 مقدمه 602
6.6.3 تاثیر آتش بر بتن 603
6.6.4 برنامه آزمایشگاهی 604
6.6.5 مشخصات مصالح مصرفی 604
6.6.6 طرح اختلاط بتن مصرفی 605
6.6.7 محل انجام آزمایشات 605
6.6.8 نگهداری و عمل آوری نمونه ها 606
6.6.9 روش آزمایش 606
6.6.10 شکستن نمونه ها 608
6.6.11 نتیجه گیری و بحث 608
6.6.12 مراجع 611

6-7 ) مطالعه آزمایشگاهی مقاومت کششی بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن در حرارت های بالا

6.7.1 چکیده 613
6.7.2 مقدمه 613
6.7.3 تاثیر آتش بر بتن 614
6.7.4 برنامه آزمایشگاهی 615
6.7.5 مشخصات مصالح مصرفی 615
6.7.6 طرح اختلاط بتن مصرفی 616
6.7.7 محل انجام آزمایشات 616
6.7.8 نگهداری و عمل آوری نمونه ها 617
6.7.9 روش آزمایش 617
6.7.10 شکستن نمونه ها 618
6.7.11 نتیجه گیری و بحث 618
6.7.12 مراجع 619

6-8 ) بررسی آزمایشگاهی عملکرد پوششهای پایه سیمانی ضدحریق در کاهش اثرات آتش سوزی سازه در های فولادی

6.8.1 چکیده 621
6.8.2 مقدمه 621
6.8.3 پیشینه کاربرد الیاف و مصالح سبک دانهای 622
6.8.4 پیشینه تحقیق 622
6.8.5 تقویت سیمان با الیاف و استفاده از مصالح دانهای سبک در بتن 623
6.8.6 دسته بندی الیاف 624
6.8.7 الیاف پلی پروپیلن 624
6.8.8 الیاف پشم سنگ 624
6.8.9 مصالح دانه ای سبک 625
6.8.10 پوکه معدنی اسکریا 625
6.8.11 پوکه معدنی پومیس 625
6.8.12 پرلیت 626
6.8.13 برنامه آزمایشگاهی 626
6.8.14 مواد و مصالح مصرفی 627
6.8.15 سیمان مصرفی 627
6.8.16 الیاف 627
6.8.17 الیاف پلی پروپیلن 627
6.8.18 الیاف پشم سنگ 627
6.8.19 مصالح دانه ای سبک 628
6.8.20 پرلیت 628
6.8.21 اسکریا 628
6.8.22 پومیس 629
6.8.23 ماسه مصرفی 629
6.8.24 ساخت نمونه ها و شرح آزمایش 629
6.8.25 میله های فولادی 629
6.8.26 قالب 630
6.8.27 ساخت و عمل آوری نمونه ها 630
6.8.28 نحوه انجام آزمایش 631
6.8.29 طرح اختلاط های به کاررفته 631
6.8.30 نتایج 632
6.8.31 نتیجه گیری 634
6.8.3 مراجع 635

6-9 ) بررسی خنک شدن تسریعی و تدریجی بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی حاوی الیاف شیشه در معرض حرارت زیاد

6.9.1 خلاصه 636
6.9.2 مقدمه 636
6.9.3 مصالح مصرفی 637
6.9.4 نسبت طرح اختلاط 638
6.9.5 آماده سازی نمونه ها و آزمایش 638
6.9.6 نتایج آزمایش مقاومت فشاری 639
6.9.7 نتیجه گیری 644
6.9.8 مراجع 644

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید