50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی و بهینه سازی، کنترل ارتعاشی و بررسی عیوب چرخدنده ها و گیربکس ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی و بهینه سازی، کنترل ارتعاشی و بررسی عیوب چرخدنده ها و گیربکس ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش دوام چرخ دنده ها و روش های تولید آن ها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی و بهینه سازی چرخدنده ها به روش های مختلف از جمله اگما بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تحلیل ارتعاشی ناشی از برخورد چرخدنده ها بایک دیگر بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی عیوب و رفع نقص های گیربکس ها بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول دوام چرخ دنده ها و روش های تولید آن ها

پیشرفت صنعت و فناوری، نیاز به دستگاهها و تجهیزات متنوع و تک منظوره را روز به روز افزایش میدهد. علاوه بر این تنوع و سلیقه های گوناگون استفاده کنندگان و روند به سوی تکامل صنعت، موجب شده است که دیگر سیستمهای تولیدی قدیمی مانند ماشین های تراش و دستگاه های سنگزنی معمولی و جوابگوی تغییرات مداوم در تقاضاهای بازار نباشند. در نتیجه، با تنگ تر شدن عرصه رقابت، تولید کنندگان در سالهای اخیر به ابداع سیستمهای تولیدی پیشرفته روی آورده اند تا بتوانند هم نیازهای مشتری را ارضا کنند و هم بقای خود را تضمین نمایند، در طی این تغییر و تحول سیستمهای تولیدی به منظور کاهش خطاهای انسانی و ارتقای سطح تکرارپذیری و دقت عمل، روشهای مختلفی ارائه می شود تا محصولات تولیدی از کیفیت و قابلیت اطمینان بالایی برخوردار شوند لذا در این میان استفاده از ذرات ساینده به عنوان ماشین کاری سطوح مختلف به علت تکرارپذیری بالا، دقت ابعادی، کیفیت سطح مناسب و بدون محدودیت استفاده برای براده برداری موادی با سختی های مختلف رواج پیدا کرده است لذا معرفی روشی کاربردی و قابل حمل برای تولید و یا بازسازی چرخدنده های ساده و مارپیچ که یکی از اجزای اصلی انتقال قدرت و دوران ماشین آلات می باشد، می تواند باعث کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات تولید کنندگان شود که علاوه بر بازدهی مناسب در زمان کوتاه، هزینه های تهیه ی این مکانیزم در مقایسه با روش های دیگر بسیار اندک می باشد و امید است در آینده مورد استقبال تولید کننده گان صنعتی قرار گیرد.

فهرست کامل فصل اول دوام چرخ دنده ها و روش های تولید آن ها

1-1 ) معرفی روشی جهت یکارپرداخت و حذف عیوب سطحی چرخدندههای ساده و مارپیچ

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 پیشینه تحقیق 2
1.1.4 مواد و وسایل 2
1.1.5 روش انجام کار 4
1.1.6 نتایج 4
1.1.7 نتیجه گیری و جمع بندی 7
1.1.8 مراجع 7

1-2 ) تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم بر رفتار سایشی چرخدنده های نانو کامپوزیتی PA6/PP/Nano CaCO3

1.2.1 چکیده 8
1.2.2 پیشگفتار 9
1.2.3 مواد و روش ها 10
1.2.4 تجهیزات 11
1.2.5 آماده سازی نمونه 11
1.2.6 آزمون چرخدنده 12
1.2.7 نتایج و بحث 13
1.2.8 نتیجه گیری 16
1.2.9 References 16

1-3 ) مطالعه تجربی دوام چرخدنده های نانوکامپوزیتی پلی آمید6-پلی پروپیلن-کربنات کلسیم

1.3.1 چکیده 19
1.3.2 ABSTRACT 19
1.3.3 مقدمه 19
1.3.4 تجربی 21
1.3.5 مواد 21
1.3.6 آزمون میکروسکوپی الکترونی روبشی 21
1.3.7 تجهیزات 21
1.3.8 آزمون دوام چرخدنده 21
1.3.9 آماده سازی نمونه 21
1.3.10 نتایج و بحث 22
1.3.11 نتیجه گیری 26
1.3.12 مراجع 26
1.3.13 Abstract 28

1-4 ) ساخت چرخدنده مخروطی مارپیچ به کمک ماشین فرز CNC سه محوره و با استفاده از یک سیستم مکاترونیکی با کنترل منطقی قابل برنامه ریزی

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 مقدمه 29
1.4.3 مشخصات هندسی چرخدنده مخروطی مارپیچ 30
1.4.4 فرآیند ساخت چرخدنده مخروطی مارپیچ 30
1.4.5 نتیجه گیری 34
1.4.6 مراجع 34

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی و بهینه سازی چرخدنده ها به روش های مختلف از جمله اگما

فناوري طراحي پارامتري، در پاسخ به نياز مهندسان طراح و با اطلاع از فرايند تكراري حاكم بر عمليات طراحي و مهندسي محصولات و آزمايش، خطاهاي احتمالي و اصلاحات مكرر محصول تـا رسيدن به مرحله توليد انبوه بهوجود آمده است. براي قطعات يك خانواده و قطعاتي با هندسة يكـسان اما با ابعاد مختلف، مانند فنرها، پيچها، بلبرينگها، مهرهها و چرخدنده ها استفاده از طراحي پـارامتري بـا CAD/CAMبسيار مفيد است و طراح ميتواند با طراحي پارامتري، تمامي قطعات هـمخـانواده را بـا واردكردن پارامترهاي لازم ايجاد كند. بهدليل وجود كانتورهاي پيچيده و دقـت بـالايي كـه دندانـههـاي چرخدنده نياز دارند، ساخت اين قطعه بسيار تخصصي بوده و با روشهاي ماشـينكاري سـنتي، مـستلزم صرف زمان و هزينه بسيار است. طراحي و توليد اين چرخدندهها با استفاده از فرايند فـورج دقيـق، در مقايسه با روشهاي سنتي، باعث صرفهجويي قابلملاحظهاي در مواد خام اوليه، زمان توليد و نيز بهبـود خواص مكانيكي ميشود

فهرست کامل فصل دوم طراحی و بهینه سازی چرخدنده ها به روش های مختلف از جمله اگما

2-1) الگوريتم دقيق محاسبه ي ضرايب هندسي مقاومت تماسي و استحكام خمشي براي چرخدنده هاي مخروطي بر اساس استاندارد آگما

2.1.1 چکیده 35
2.1.2 مقدمه 35
2.1.3 انواع چرخدندههاي مخروطي 37
2.1.4 چرخدندههاي مخروطي راستدندانه 37
2.1.5 چرخدندههاي مخروطي مارپيچ 37
2.1.6 چرخدندههاي مخروطي با زاويه مارپيچ صفر 38
2.1.7 چرخدنده های هیپوئید 38
2.1.8 روابط اساسی 39
2.1.9 مقاومت تماسي 39
2.1.10 رابطه ی اساسی تنش تماسی 39
2.1.11 عدد تنش تماسي قابل قبول 39
2.1.12 رابطهي توان براي مقاومت تماسي 40
2.1.13 استحکام خمشی 40
2.1.14 رابطه ی اساسی تنش خمشی 40
2.1.15 عدد تنش خمشي قابل قبول 40
2.1.16 رابطهي توان براي استحكام خمشي 41
2.1.17 ضرایب هندسی 41
2.1.18 الگوريتم محاسبهي ضريب هندسي مقاومت تماسي 41
2.1.19 روابط اولیه 41
2.1.20 تعيين شعاع پروفيل انحنا در نقطهي بحراني 44
2.1.21 طول خط تماس 45
2.1.22 ضریب اینرسی 45
2.1.23 نسبت تقسيم بار 45
2.1.24 الگوريتم محاسبهي ضريب هندسي استحكام خمشي 46
2.1.25 روابط اولیه 46
2.1.26 تعيين نقطه ي كاربرد بار براي بيشترين تنش خمشي 47
2.1.27 شعاع نقطه ي كاربرد بار 48
2.1.28 شعاع ماهيچه ي دندانه در دايرهي ريشه 49
2.1.29 ضریب شکل دندانه 49
2.1.30 ضريب تمركز و اصلاح تنش 52
2.1.31 ضريب شكل دندانه 52
2.1.32 نسبت تقسیم بار 52
2.1.33 ضریب اینرسی 53
2.1.34 پهناي دندانه ي موثر 53
2.1.35 بحث و نتیجه گیری 55
2.1.36 منابع ومراجع 57

2-2) طراحی بهینه مسیر در مکانیزم پنج میله ای چرخدنده ای با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی

2.2.1 خلاصه 58
2.2.2 مقدمه 58
2.2.3 سینماتیک و فرمولاسیون مکانیزم 59
2.2.4 متغیرهای طراحی 59
2.2.5 معادلات مکان 60
2.2.6 تابع هدف و قیود 60
2.2.7 الگوریتم تکامل تفاضلی 61
2.2.8 نتایج 61
2.2.9 مساله1 62
2.2.10 مساله2 64
2.2.11 نتیجه گیری 67
2.2.12 مراجع 67

2-3) طراحي پارامتري، طراحي و ساخت قالبهاي فورج دقيق چرخدنده هرزگرد پژو405 بااستفاده از CAD/CAM

2.3.1 چکیده 69
2.3.2 مقدمه 69
2.3.3 مـرور كارهـاي انجـام شـده در زمينـه فورج دقیق چرخدنده 70
2.3.4 کاربرد CAD/CAM درفرایند ساخت قالبهاي قطعات پيچيده 70
2.3.5 طراحي پارامتري 71
2.3.6 طراحي پارامتري چرخدنده هرزگرد ساده 71
2.3.7 فرايند فورج دقيق چرخدنده 73
2.3.8 مزايا و معايب فرايند فورج دقيق 73
2.3.9 ملاحظات مربوط به دقت ابعادي 74
2.3.10 طراحي هاي قالب براي فورج چرخدنده 75
2.3.11 تشكيل فرم دندانه 76
2.3.12 ارزيابي نيروي مورد نياز براي فـورج دقيـق چرخدنده ساده 77
2.3.13 تعيــين تعــداد مراحــل پــيشفــرم فــورج چرخدنده 78
2.3.14 تجهيزات و مواد مصرفي براي فـورج دقيـق چرخدنده ساده پژو405 79
2.3.15 جنس قطعه کار 79
2.3.16 تجهيزات و مواد مصرفي براي فـورج دقيـق چرخدنده هرزگرد 79
2.3.17 جنس قالب 79
2.3.18 انتخاب دماي مناسب فورج 79
2.3.19 محاسبه حداكثر نيروي لازم و نحوه جريـان یافتن مواد درقالب طراحی شده 80
2.3.20 نتیجه گیری 81
2.3.21 منابع 81

2-4) طراحی و تحلیل چرخدند دندههای جعبهه ی قطار پرسرعت ICE3

2.4.1 خلاصه 83
2.4.2 مقدمه 83
2.4.3 پیش تصمیم های طراحی 84
2.4.4 طراحی بر اساس استاندارد آگما 86
2.4.5 تحلیل با استفاده از روش المان محدود 87
2.4.6 تحلیل با استفاده از نرمافزار کیس سافت 90
2.4.7 نتیجه گیری 94
2.4.8 مراجع 95

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل ارتعاشی ناشی از برخورد چرخدنده ها بایک دیگر

یکی از مهمترین و متداولترین ماشین های انتقال قدرت در صنعت امروزی سیستم جعبه دندانه ها می باشد. جعبه دنده ها وسیله ای برای انتقال توان و سرعت دورانی از یک محور به محور دیگر است که طی آن مقدار گشتاور، سرعت دورانی و جهت چرخش تغییر میکند.
ارتعاشات حاصل از انعطاف پذیری محل برخورد دندانه های درگیر علاوه بر ایجاد ارتعاشات و سرو صدا، باعث تولید بارهای دینامیکی نوسانی در بین دندانه های در گیر می شود که همین امر موجب خستگی ناشی از بارهای نوسانی در محل تمرکز تنش دندانه ها میگردد که باعث کاهش طول عمر چرخ دندانه ها می شود. به عبارت دیگر یکی از عوامل شکست دندانه ها، نوسانی بودن بارهای دینامیکی به علت وجود ارتعاشات در سیستم درگیر می باشد که موجب کاهش طول عمر دندانه ها می گردد.
چرخ دنده های مارپیچ با انجام اصلاحاتی بر روی چرخ دنده های ساده به دست می آیند. لبه جلویی دندانه ها با محور چرخش موازی نیست و بر روی یک زاویه تنظیم شده است. از آنجایی که چرخ دنده منحنی است، این تنظیم زاویه باعث میشود که شکل دندانه ها بصورت بخشی از یک مارپیچ در بیاید

فهرست کامل فصل سوم تحلیل ارتعاشی ناشی از برخورد چرخدنده ها بایک دیگر

3-1 ) تاثیر لقی بروی ارتعاشات و نیروی بین دندههای چرخدنده ساده

3.1.1 چکیده 97
3.1.2 مقدمه 97
3.1.3 مدلسازی دو چرخدنده بدون در نظر گرفتن لقی 98
3.1.4 مدلسازی دو چرخدنده با در نظر گرفتن لقی 99
3.1.5 نتایج و بحث 100
3.1.6 نتیجه گیری 103
3.1.7 مراجع 104

3-2 ) کنترل ارتعاشات در سیستم دینامیکی چرخدنده-یاتاقان

3.2.1 چکیده 105
3.2.3 ABSTRACT 105
3.2.4 مقدمه 105
3.2.5 مدلسازی سیستم چرخ دنده-یاتاقان 106
3.2.6 مدلسازی و تعریف سیستم کنترلی چرخ دنده-یاتاقان 107
3.2.7 شبیه سازی و بررسی نتایج 110
3.2.8 نتیجه گیری 112
3.2.9 مراجع 113

3-3 ) کنترل دوشاخهشدگی و آشوب در سیستم انتقال چرخدنده

3.3.1 چکیده 114
3.3.2 ABSTRACT 114
3.3.3 مقدمه 114
3.3.4 مدلسازي و استخراج معادلات حاکم بر سیستم چرخدنده 115
3.3.5 دوشاخهشدگی و انتقال به آشوب در مدل چرخدنده 116
3.3.6 مدلسازی و تعریف سیستم کنترلی چرخ دنده 117
3.3.7 شبیه سازی و بررسی نتایج 118
3.3.8 نتیجه گیری 121
3.3.9 مراجع 121

3-4 ) كاهش صداي حاصل از درگيري چرخدنده هاي هيپوئيدي

3.4.1 چکیده 122
3.4.2 مقدمه 123
3.4.3 نتیجه گیری 131
3.4.4 مرجع 131

3-5 ) سر و صدا و ارتعاش در چرخدنده

3.5.1 چکیده 132
3.5.2 مقدمه 132
3.5.3 نتیجه گیری 136
3.5.4 مرجع 136

3-6 ) تحلیل ارتعاشات حاصل از برخورد الاستیک بین چرخ دنده های مارپیچ

3.6.1 چکیده 137
3.6.2 مقدمه 137
3.6.3 معا لات دینامیکی حاکم بر چرخ دنده مارپیچ درگیر 138
3.6.4 استخراج نیروی الاستیک با استفاده از روش انرژی پتانسیل کرنشی 140
3.6.5 انرژی هرتزین 140
3.6.6 انرژی خمشی و متراکم محوری 141
3.6.7 ضریب سختی معادل 143
3.6.8 دمپینگ هرتزین 144
3.6.9 استخراج نیروی اصطکاک لغزشی 145
3.6.10 نتایج و بحث 146
3.6.11 نتیجه گیری 148
3.6.12 مراجع 149

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی عیوب و رفع نقص های گیربکس ها

با افزایش توانایی تولید در دستگاه هاي تولیدي مدرن انتظار میرود که ماشین آلات و تجهیزات به طور طولانی مدت کار کنند. بنابراین کنترل شرایط در صنعت به دلیل نیاز به افزایش قابل دسترسی بودن ماشین و گرایش سلامتی آن بهمنظور هشدار نقایص قریبالوقوع و احتمالی و یا تعطیل یک ماشین به دلیل ممانعت از خسارات بیشتر داراي اهمیت زیادي است. کنترل کیفی انطباقی در خط مونتاژ کارخانجات نمود بیشتري پیدا میکند به گونه اي که پس از طرح محصول و قرار گرفتن در خط مونتاژ، مشخص میگردد که فرایند تولیدي کلیهي واحدهاي محصول را مطابق طرح تولید مینماید یا نه. علت عدم تطابق محصول ساخته شده با طرح اصلی، میتواند به علت نقص در مواد، عیب در مونتاژ فرعی، اجزاي خریداري شده، مونتاژ اصلی، بی دقتی تولیدکنندگان و عدم مهارت لازم کارگران باشد لذا دقت در کیفیت تولید و به عبارت دیگر دقت در انطباق محصول تولیدي با طرح محصول باعث کاهش هزینه ها میگردد

فهرست کامل فصل چهارم بررسی عیوب و رفع نقص های گیربکس ها

4-1 ) تشخیص محل شکست دندانه ی چرخ دنده معیوب به روش پردازش تصویر و عملگرهای مورفولوژیکی با استفاده از نرم افزار متلب

4.1.1 چکیده 150
4.1.2 مقدمه 151
4.1.3 روش تحقیق 153
4.1.4 یافته ها 154
4.1.5 بحث و نتیجهگیری 158
4.1.6 منابع 158

4-2 ) تشخیص آسیب دیدگی چرخدندهها با به کارگیری پردازش تصویر

4.2.1 چکیده 160
4.2.2 مقدمه 161
4.2.3 مبانی تئوریک 161
4.2.4 سایش و شکست چرخ دنده ها 161
4.2.5 روش تحقیق 162
4.2.6 یافته ها 162
4.2.7 بحث و نتیجهگیری 163
4.2.8 منابع 165

4-3 ) عیب یابی گیربکس براساس روش تجزیه مودهاي تجربی و شبکه هاي عصبی مصنوعی

4.3.1 چکیده 166
4.3.2 مقدمه 166
4.3.3 مواد و روشها 167
4.3.4 شناسایی عیوب متداول 167
4.3.5 وسایل لازم براي دادهبرداری 168
4.3.6 سامانه اکتساب داده 168
4.3.7 پردازش سیگنال 169
4.3.8 استخراج ویژگی 169
4.3.9 انتخاب ویژگی های برتر 169
4.3.10 شبکه عصبی مصنوعی 169
4.3.11 بحث و نتایج 170
4.3.12 تجزیه سیگنالهاي ارتعاشی به مؤلفههاي ذاتی توسط روش EMD 170
4.3.13 نتایج دادهکاوي 171
4.3.14 نتایج حاصل از شبکه عصبی مصنوعی 171
4.3.15 نتیجه گیری 174
4.3.16 منابع 174

4-4 ) تشخیص عیوب گیربکس با استفاده از آنالیز ارتعاشات وتبدیل موجک پیوسته

4.4.1 چکیده 175
4.4.2 مقدمه 175
4.4.3 آنالیز فوریه 177
4.4.4 تبدیل موجک 177
4.4.5 موجک مادر 178
4.4.6 شرح سیستم آزمایشی 179
4.4.7 روش تجربی 180
4.4.8 اطلاعات کلی گیربکس 180
4.4.9 اعتبارسنجی تجربی توسط سیستم تشخیص خطا 181
4.4.10 آزمایش اول 181
4.4.11 آزمایش دوم 182
4.4.12 نتیجه گیری و جمع بندی 183
4.4.13 مراجع 183

4-5 ) افزایش خواص متالورژیکی و مکانیکی دنده 20MnCr5گیربکس دریایی به روش دابل شات پینینگ

4.5.1 خلاصه 185
4.5.2 مقدمه 185
4.5.3 مبانی عملیات شات پینینگ 187
4.5.4 پارامترهاي عملیات شات پینینگ 189
4.5.5 کنترل عملیات شات پینینگ 189
4.5.6 نتایج و بحث 192
4.5.7 نتیجه گیری 193
4.5.8 مراجع 194

4-6 ) بررسی سیستم انتقال قدرت شفت درایو

4.6.1 چکیده 195
4.6.2 مقدمه 196
4.6.3 اجزای یک دوچرخه 197
4.6.4 تحلیل نیروها 198
4.6.5 انتخاب جنس شفت 198
4.6.6 طراحی شفت برای تنشهای خستگی و استاتیکی 198
4.6.7 نسبت دنده 199
4.6.8 منحنی های چرخدنده 199
4.6.9 گیربکس شفت درایو طراحی شده 200
4.6.10 نتیجه گیری 204
4.6.11 منابع 205

4-7 ) بررسی و بهبود عملکرد نوع جدیدی از گیربکس CVTبا چرخدنده سیارهای

4.7.1 خلاصه 207
4.7.2 مقدمه 207
4.7.3 انواع گیربکس CVT 208
4.7.4 گیربکس CVT ازنوع تسمه پولی 208
4.7.5 گیربکس چنبری 209
4.7.6 گیربکس Edyson CVT 210
4.7.7 عملکرد گیربکس Edyson CVT 211
4.7.8 معادلات حرکتی گیربکس Edyson CVT 212
4.7.9 بهبود عملکرد گیربکس Edyson CVT 215
4.7.10 افزایش تعداد پینیون ها 215
4.7.11 استفاده از دو گیربکس بصورت موازی 216
4.7.12 استفاده از دو گیربکس بصورت سری 218
4.7.13 نتیجه گیری 220
4.7.14 منابع و مراجع 221

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید