50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی معماری مساجد از جنبه های مختلف

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی معماری مساجد از جنبه های مختلف است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش معماری مساجد از گذشته تا به امروز بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مسجد و معماری اسلامی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی تغییرات در معماری مساجد ایرانی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش نقش نورپردازی مساجد، معماری گنبدها و تاثیر مناره در معماری اسلامی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش اثر عرفان بر طراحی مساجد اسلامی ایرانی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بررسی معماری و اهمیت هنر دینی در ساخت مسجد بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول معماری مساجد از گذشته تا به امروز

ساخت مسجد گوهرشاد در زمان جانشین تیمور، پسرش شاهرخ میرزا، شروع شد. «گوهرشاد آغا»، همسر دانا و توانای شاهرخ میرزا و عروس امیرتیمور، به معماران دستور داد مسجدی در کنار بارگاه حضرت امام رضا(ع) بسازند که همتای آن تا امروز در هیچ کجا از قلمرو ما، یعنی توران و ایران، ساخته نشده باشد. بانی و خیر مسجد می گوید: «بنای مسجد بایستی به گونهای ساخته شود تا دنیا، دنیاست بر قامت خود استوار بوده و نماسازی آن از هنرهای شاخص معماری اسلامی و خدایی باشد که تاکنون در هیچ بنا و مسجدی به کار گرفته نشده باشد». گفته شده که «گوهرشاد آغا» به طور دائم کرد با مشاوران خود از مراحل ساخت مسجد بازدید می کرد و بر اجرا و ساخت این اثر بزرگ جهانی نظارت کامل داشت .در این مسجد تقارنها، پیمونها، مدولها و به طور کلی از نقوش منحصر به وابسته به معماری در نهایت استادی و با هنرمندی فرد استفاده شده است. در مجموع، باید بیان داشت طرح، اجرا و نماسازیهای شگرف مسجد جامع گوهرشاد اصول و اساس معماری هفت صد سالة تیموری برای ایران و جهان اسلامم گردیده است

فهرست کامل فصل اول معماری مساجد از گذشته تا به امروز

1-1 ) معماری مساجد ازسنت تا مدرنیته

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 گفتمان های مسجد درایران 2
1.1.4 گفتمان سکولار 2
1.1.5 گفتمان سنتی 2
1.1.6 گفتمان ایدوئولوژیک-انقلابی 2
1.1.7 گفتمان ایدوئولوژیک-انتقادی 3
1.1.8 مسجد مدرن 4
1.1.9 نتیجه گیری 6
1.1.1 مراجع 6

1-2 ) بررسی تطبیقی مساجد معاصر و سنتی ایران

1.2.1 چکیده 7
1.2.2 مقدمه 8
1.2.3 روش تحقیق 8
1.2.4 اهداف پژوهش 8
1.2.5 پرسش های پژوهش 8
1.2.6 معنای لغوی مسجد 8
1.2.7 مسجد در قرآن و احادیث 8
1.2.8 اهمیت مطالعه مساجد 9
1.2.9 عناصر کالبدی مسجد 9
1.2.10 مبانی معنوی در عناصر مساجد 10
1.2.11 مفهوم فرم های سنتی 11
1.2.12 ورودی مساجد 11
1.2.13 گنبد 11
1.2.14 مناره 11
1.2.15 بررسی نمونه های موردی مساجد معاصر(مسجد چهار راه ولیعصر،مسجد دانشگاه تهران 12
1.2.16 مسجد چهار راه ولیعصر 12
1.2.17 ایده طراحان 12
1.2.18 فرم بنا 13
1.2.19 ارزش های مثبت این مسجد 13
1.2.20 نكات حائز اهمیت مسجد ولیعصر 14
1.2.21 عدم خوانایی حجم 15
1.2.22 مسجد دانشگاه تهران 15
1.2.23 تحلیل حجمی 15
1.2.24 معماری گنبدخانه 16
1.2.25 انتظام کلی مسجد 16
1.2.26 سادگی طرح 16
1.2.27 حیاط مسجد 16
1.2.28 نتیجه گیری 17
1.2.29 مراجع 17

1-3 ) تاثیر اقلیم برمسجد گوهرشاد دوره تیموریان

1.3.1 چکیده 19
1.3.2 مقدمه 20
1.3.3 روش تحقیق 20
1.3.4 سوالات تحقیق 20
1.3.5 دوره ی تیموریان 20
1.3.6 نقش مسجد 21
1.3.7 ارائه و تزئینات در دوره تیموری 21
1.3.8 ویژگی های کالبدی عناصر معماری دوره تیموریان 21
1.3.9 عوامل اقلیمی 21
1.3.10 نقش اقلیم در شكل گیری مساجد 22
1.3.11 مسجدگوهرشاد 22
1.3.12 ویژگی های معماری 22
1.3.13 طاق و گنبد 23
1.3.14 روش های ساخت و تزیینات 23
1.3.15 نتیجه گیری 24
1.3.16 منابع 25

1-4 ) تفکیک جنبه های تاریخی و پایداری محیطی درمناره مسجد جامع گرگان

1.4.1 چکیده 26
1.4.2 مقدمه 27
1.4.3 چارچوب نظری 27
1.4.4 پایداری و ویژگی های محیطی 27
1.4.5 مناره های دوره سلجوقی 28
1.4.6 تعاریف 29
1.4.7 گرگان و ویژگی های محیطی کرانه جنوبی دریای خزر 29
1.4.8 مناره مسجد جامع گرگان 30
1.4.9 روش تحقیق 30
1.4.10 یافته ها و نتیاج 30
1.4.11 منابع و ماخذ 32

1-5 ) جایگاه تزئینات و نقوش کاشیکاری درمساجد

1.5.1 چکیده 34
1.5.2 مقدمه 34
1.5.3 کاشی 35
1.5.4 انواع کاشی 35
1.5.5 کاشی معرق 35
1.5.6 کاشی هفت رنگ 35
1.5.7 کاشی زرین فام 36
1.5.8 کاشی مینایی 36
1.5.9 کاشی مقرنس 36
1.5.10 کاشی معقلی 36
1.5.11 جایگاه مسجد 36
1.5.12 تزئینات کاشی کاری مساجد 37
1.5.13 معماری مسجد 37
1.5.14 مرمت و تعمیر بنا 38
1.5.15 نتیجه گیری 39
1.5.16 منابع 39

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مسجد و معماری اسلامی

یکی از مهمترین گونه های معماری در طول تاریخ، معماری مذهبی بوده است، بگونه ای که بخش مهمی از آثار ماندگار معماری جهان را فضاهای آرامگاهی و عبادتگاهی تشکیل میدهد. معماری مساجد به عنوان فضاهای عبادتگاهی مخصوص دین اسلام، مهمترین نمود معماری اسلامی محسوب میشود که در پهنه گسترده جغرافیای سرزمینهای اسلامی از تنوع و گوناگونی خاصی از نظر نحوه طراحی و چگونگی برخورد با اقلیم خاص آن مناطق برخوردار است. در معماری ایرانی نیز که بخش عمدهای از تاریخ آن را دوران پس از اسلام تشکیل میدهد، نمونه ها و گونه های متنوعی از مساجد در دوره های مختلف تاریخی و نیز در مناطق مختلف اقلیمی ـ جغرافیایی قابل مشاهده و بررسی است. از زمان پیدایش اسلام تا چند قرن پیش، تغییرات مختلفی در الگوی طراحی مسجد ایجاد شده و نهایتاً در دوره صفوی الگوی چهار ایوانی ابداع شده است که تکامل الگوهای پیشین محسوب میشود. اما در عصر حاضر با توجه به تحولات بنیادین نظری و تکنولوژیکی ایجاد شده در حوزه معماری، طراحی مسجد چنانکه شاید و باید نتوانسته است به الگو های موفق و همگام با تحولات زمانه دست یابد که این امر بخوبی در ایران و اغلب کشورهای اسلامی مشهود است

فهرست کامل فصل دوم مسجد و معماری اسلامی

2-1) بررسی حکمت معماری اسلامی با محوریت مسجد

2.1.1 چکیده 40
2.1.2 مقدمه 41
2.1.3 روش تحقیق 42
2.1.4 حکمت معماری اسلامی 42
2.1.5 معماری و حکمت نا ایرانی 43
2.1.6 معماری اسلامی مرز هنر و معنویت 44
2.1.7 حکمت معماری مساجد 45
2.1.8 نگاه حکمی به معماری خانه های خدا 45
2.1.9 مسجد تجلی گاه حکمت هنر اسلامی 45
2.1.10 نگاه حکمی به معماری خانه های خدا 47
2.1.11 هند قدسی 47
2.1.12 شاخصه های هنر قدسی 48
2.1.13 سیرحکمت درمعماری خانه خدا 48
2.1.14 نگاه حکمی به ظاهر و باطن خانه خدا 49
2.1.15 نگاه حکمی برکارکردهای خانه خدا 50
2.1.16 نگاه حکمی رمزها و نمادهای خانه خدا 51
2.1.17 نتیجه گیری 53
2.1.18 مراجع 54

2-2) ویژگیهای معماری اسلامی و نحوه ساخت مساجد در ادوار تاریخی مختلف اسلام

2.2.1 چکیده 55
2.2.2 مقدمه 56
2.2.3 شیوه معماری مساجد دوره ساسانیان 56
2.2.4 شیوه معماری مساجد دوره عباسیان 56
2.2.5 شیوه معماری مساجد دوره آل بویه 57
2.2.6 شیوه معماری مساجد دوره سلجوقیان 57
2.2.7 ویژگیهای مناره های سلجوقی 58
2.2.8 شیوه معماری مساجد دوره خوارزمشاهیان 58
2.2.9 شیوه معماری مساجد دوره ایلخانیان 59
2.2.10 شیوه معماری مساجد دوره تیموریان 60
2.2.11 شیوه معماری مساجد دوره صفویان 61
2.2.12 شیوه معماری مساجد دوره افشاریه 61
2.2.13 شیوه معماری مساجد دوره زندیه 62
2.2.14 شیوه معماری مساجد دوره جهانشاه قراقویونلو 62
2.2.15 ویژگیهای معماری مساجد دوره قاجار 63
2.2.16 نتیجه گیری 64
2.2.17 مراجع 65

2-3) الگوهای طراحی مساجد معاصر

2.3.1 خلاصه 66
2.3.2 مقدمه 66
2.3.3 طراحی مسجد در دوره معاصر 66
2.3.4 رویکرد در معماری معاصر مساجد 67
2.3.5 طراحی نمادهای مسجد 67
2.3.6 مبانی نظری و ادبیات موضوع 68
2.3.7 مسجد دانشگاه تهران 68
2.3.8 نتیجه گیری 70
2.3.9 مراجع 70

2-4) تحلیل عنصر ورودی در معماری اسلامی با توجه به مقوله هویت اسلامی

2.4.1 چکیده 72
2.4.2 مقدمه 73
2.4.3 بررسی مفهوم هویت 73
2.4.4 هویت اسلامی 74
2.4.5 هویت مکان 75
2.4.6 تعریف و بررسی عنصر ورودی در بنا 75
2.4.7 واژه شناسی 75
2.4.8 مروری بر مفاهیم ورودی بنا 76
2.4.9 مسجد شیخ لطفالله: موقعیت بنا، تعریف ورودی 78
2.4.10 مسجد امام اصفهان: موقعیت بنا، تعریف ورودی 79
2.4.11 مسجد علی اصفهان: موقعیت بنا، تعریف ورودی 80
2.4.12 نتیجه گیری 81
2.4.13 بررسی میزان هویت اسلامی در ورودی مسجدشیخ لطفالله، مسجد امام، مسجد علی اصفهان 81
2.4.14 منابع 82

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی تغییرات در معماری مساجد ایرانی

معماری با هدف آسایش و آرامش انسان از تفكر او پدید می آید و نمی توان آن را تنها در جهت پاسخ به نیازهای مادی و فیزیكی انسان ها محدود کرد. می توان معماری را به عنوان ظرفی برای زندگی انسان در نظر گرفت که علاوه بر برآوردن نیازهای فوق، هدفی بس والاتر بر آن مترتب می باشد که همانا برقراری ارتباط با احساسات و عواطف انسانی است. معماری تجسم فرهنگ یک جامعه است که در قالب کالبد مادی ارائه و بیان می گردد و مورد قضاوت قرار می گیرد. امروزه یكی از مهمترین مسائلی که نظر معماران را به خود جلب نموده است، مسئله هویت در معماری معاصر و احیای معماری ایرانی است. چرا که با ورود مدرن و تاثیر آن بر تمام جنبه های زندگی انسان و در مرکز قرار گرفتن وی و نیازهایش کمکم جنبه های قدسی و ماورایی هنر از زندگی او بیرون رفته و دچار بحران هویت شده است

فهرست کامل فصل سوم بررسی تغییرات در معماری مساجد ایرانی

3-1 ) بررسی تغییرات مساجد ایرانی از شبستانی به چهار ایوانی

3.1.1 چکیده 84
3.1.2 مقدمه 85
3.1.3 تاریخچه تحقیق در مورد موضوع 85
3.1.4 سیر تحول معماری مساجد ایرانی 87
3.1.5 آشنایی با مسجد 87
3.1.6 معنای لغوی مسجد 87
3.1.7 محل سجده در ادیان 87
3.1.8 واژه مسجد در قران 88
3.1.9 نقش مسجد در جامعه اسلامی 88
3.1.10 الگوی ساخت مسجد 88
3.1.11 انواع مساجد 89
3.1.12 مساجد ایوانی 89
3.1.13 مساجد دو ایوانی 90
3.1.14 مساجد چهار ایوانی 90
3.1.15 ایوانهای مساجد ایران 90
3.1.16 مساجد ایوانی 91
3.1.17 مساجد چهارایوانی 91
3.1.18 وجه تمایز ایوان جنوبی با ایوانهای مجاور 91
3.1.19 نتیجه گیری 92
3.1.20 منابع 92

3-2 ) مسجد جامع کرمان

3.2.1 چکیده 93
3.2.2 مقدمه 94
3.2.3 تاریخچه مکانهای مذهبی قبل از اسلام در ایران 94
3.2.4 تاریخچه مکانهای مذهبی بعد از اسلام در ایران 94
3.2.5 تعریف مسجد 95
3.2.6 عناصر مشترک در معماری مساجد 96
3.2.7 صحن و حیاط 96
3.2.8 رواق 96
3.2.9 ایوان 97
3.2.10 مناره ها 97
3.2.11 گنبد 98
3.2.12 نورگیرها 98
3.2.13 کاشی کاری 98
3.2.14 مقرنس کاری 98
3.2.15 کاربندی 99
3.2.16 تاریخچه مسجد مظفری 99
3.2.17 تزئینات در مسجد 101
3.2.18 رنگ درمساجد 102
3.2.19 نماسازی در مسجد 103
3.2.20 نتیجه گیری 104
3.2.21 منابع 104

3-3 ) مقایسه تطبیقی نقش معماری قدسی بر احیای هویت از دست رفته ی بشر مروزی

3.3.1 چکیده 107
3.3.2 مقدمه 108
3.3.3 روش تحقیق 108
3.3.4 هویت معنوی انسان 108
3.3.5 هنر قدسی 109
3.3.6 معماری قدسی 109
3.3.7 نماد شناسی فرم های قدسی 107
3.3.8 ارتباط اجزای معماری 109
3.3.9 ورودی مسجد 110
3.3.10 حریم مسجد 110
3.3.11 نقش مناره 110
3.3.12 گنبد 110
3.3.13 محراب 111
3.3.14 تزئینات 111
3.3.15 خوش نویسی 111
3.3.16 رنگ تزئین 111
3.3.17 ابی لاجوردی و فیروزه ای 111
3.3.18 سفید 112
3.3.19 سفید 112
3.3.20 مقایسه تطبیقی نمونه ها 112
3.3.21 نقشه ها 115
3.3.22 مقایسه ساختاری بین دو مسجد 116
3.3.23 مقایسه کالبدی بین دو مسجد 116
3.3.24 نتیجه گیری 117
3.3.25 مراجع 118

قسمت هایی از فصل چهارم نقش نورپردازی مساجد، معماری گنبدها و تاثیر مناره در معماری اسلامی

دین مبین اسلام به مثابه یک جهان بینی در گستره ای وسیع، عامل اصلی و مؤثر بر فرهنگ و روابط اجتماعی محسوب میگردد که همواره تأثیرات قابل توجهی بر زندگی انسان نهاده است. بر طبق آموزه های دینی اسلام، کلیه ی شئونات زندگی یک فرد مسلمان از حیث مادی و معنوی می بایست متناسب با شریعت و تعالیم اسلام باشد. ازآنجا که در فرهنگ اسلامی جنبه های مادی و معنوی زندگی انسان پیوندی نا گسستنی با یکدیگر دارند؛ بنابراین هم نشینی عناصر و اجزای شهری همچون مسجد با عملکرد مذهبی، بازار با عملکرد اقتصادی، فضاهای فرهنگی و … در سازماندهی فضاهای شهرهای اسلامی مشاهده می شوند. بر این اساس ساختار و کالبد فضایی شهرهای اسلامی در راستای تجلی مفاهیم بر گرفته از نظام فکری و عقیدتی اسلام نمود عینی می یابد. باتوجه به اینکه هویت عینی و ظاهری هر شهر مجموعه ای از ویژگی های فضایی، کالبدی و معماری است که به صورت غالب در سیمای شهر پدیدار می گردد؛ لذا می توان گفت شهر اسلامی به دلیل باز نمایی ارزش های مأخوذ از کلام الهی از لحاظ کالبدی و محتوایی دارای خصوصیات منحصر به فرد و هویت ویژه ای است که آن را از شهرهای سایر فرهنگ ها و جوامع متمایز می سازد. بارزترین تجلی این هویت در مسجد به عنوان مهم ترین عنصر منبعث از بینش اسلامی تبلور یافته است

فهرست کامل فصل چهارم نقش نورپردازی مساجد، معماری گنبدها و تاثیر مناره در معماری اسلامی

4-1 ) بررسی اهمیت نور در معماری مساجد و نقش آن در معنویت مساجد

4.1.1 چکیده 119
4.1.2 مقدمه 120
4.1.3 روش تحقیق 120
4.1.4 بیان مسئله 120
4.1.5 پیشینه تحقیق 121
4.1.6 مبانی نظری 121
4.1.7 نور 121
4.1.8 نور وبشر 122
4.1.9 نور از دیدگاه قرآن و اندیشمندان 122
4.1.10 نور درمعماری 122
4.1.11 جایگاه مسجد در اسلام 123
4.1.12 حس معنویت درمسجد 123
4.1.13 معماری مسجد شیخ لطف الله 124
4.1.14 نور و القای معنویت در نماز گزار مسجد شیخ لطف الله 127
4.1.15 نتیجه گیری 127
4.1.16 مراجع 128

4-2 ) نقش مناره در هویت بخشی به شهرهای ایرانی اسلامی

4.2.1 چکیده 129
4.2.2 مقدمه 130
4.2.3 روش تحقیق 130
4.2.4 مفهوم شهر 130
4.2.5 شهر اسلامی 131
4.2.6 هویت 131
4.2.7 هویت شهر 132
4.2.8 هویت شهرهای اسلامی 133
4.2.9 مناره 133
4.2.10 کاربرد مناره 136
4.2.11 اجزای مناره 136
4.2.12 نتیجه گیری 137
4.2.13 مراجع 137

4-3 ) برسی وهماهنگی معماری 20گنبد سنتی و معاصر

4.3.1 چکیده 139
4.3.2 مقدمه 140
4.3.3 روش تحقق 140
4.3.4 تعریف گنبد 140
4.3.5 پیشینه ساخت گنبد در ایران 140
4.3.6 راست یا دروغ 141
4.3.7 نماسازی 143
4.3.8 رویکردهای مفروض در نما سازی 144
4.3.9 کاخ اردشیر بابکان یا آتشکده فیروزآباد 144
4.3.10 مسجد جامع قزوین 145
4.3.11 گنبــد نظــام الملــک 145
4.3.12 گنبد قابوس 146
4.3.13 مسجد جامع یزد 146
4.3.14 گنبد سلطانیه 147
4.3.15 بقعه درب امام اصفهان 147
4.3.16 مسجد امام اصفهان 148
4.3.17 مسجد شیخ لطف االله 148
4.3.18 مسجد کبود تبریز 149
4.3.19 معاصر 149
4.3.20 مصلای تهران 149
4.3.21 مصلای اصفهان 150
4.3.22 مسجد دانشگاه علم وصنعت 150
4.3.23 مصلی قدس شهرستان تفت 151
4.3.24 مسجد دانشگاه تهران 151
4.3.25 مسجد دانشگاه صنعتی شریف تهران 152
4.3.26 مسجد دانشگاه آزاد قزوین 152
4.3.27 مسجد دانشگاه آزاد هرمزگان 152
4.3.28 مسجد دانشگاه آزاد ابهر 153
4.3.29 حرم امام خمینی(ره) 154
4.3.30 نتیجه گیری 155
4.3.31 منابع 156

4-4 ) گونه شناسی گنبدهای مساجد تهران

4.4.1 چکیده 158
4.4.2 مقدمه 159
4.4.3 روش تحقیق 159
4.4.4 تعریف گنبد 159
4.4.5 پیشینه ساخت گنبد در ایران 160
4.4.6 گونه شناسی 160
4.4.7 گونه شناسی در معماری 161
4.4.8 گونه شناسی معماری در ایران 161
4.4.9 انواع رویکردهای طراحی مساجد معاصر 162
4.4.10 رویکرد مردم گرا 162
4.4.11 رویکردهای تجددگرا 162
4.4.12 رویکرد نوگرا 162
4.4.13 رویکرد فرانوگرا 163
4.4.14 ذات گرایی 163
4.4.15 حالتهای وجود گنبد در مساجد 163
4.4.16 گنبددار 163
4.4.17 نتیجه گیری 173
4.4.18 گنبددار 173
4.4.19 بدون گنبد 173
4.4.20 منابع 174

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم اثر عرفان بر طراحی مساجد اسلامی ایرانی

معنویت یا اندیشه مابعدالطبیعه و تجلی تفکر در چارچوب ماده ابزاری جز انتزاع ندارد که خود مجازی از حقیقت است. در این راستا مساجد نیز خود را متوسل به این ابزار یعنی انتزاع نگری در اجزاء و عناصر می بینند. با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تحولات گسترده ی سیاسی۔ اجتماعی ناشی از آن، گسستی میان روند معماری پیش و پس از انقلاب حادث شد. ظهور دیدگاه های جدید که از آرمان های فرهنگی، ملی و دینی نشات گرفته بودند از نخستین عواملی بودند که معماری و شهرسازی را متحول کردند(مسلمی، ۱۳۷۶). این امر باعث ظهور رویکرد دیگری در طراحی و ساخت مساجد شد که متعاقب آن آثار متفاوتی را در پی داشت. تلاش برای کسب هویت اسلامی ایرانی از موضوعات مهم و کلیدی مباحث مربوط به معماری معاصر، در سال های انتهای پهلوی دوم و سال های پس از انقلاب محسوب می شود. تفکر و ذهنیت غالبی که امروزه از مسجد در فضای فکری جامعه وجود دارد لزوما بنایی با گنبد و تاق و منار است. این تصویر ذهنی به یک باره و در شرایط حاضر ایجاد نشده است، بلکه طی قرن ها در ذهن مردم شکل گرفته و به اسانی نمی توان آن را تغییر داد یا از بین برد.

فهرست کامل فصل پنجم اثر عرفان بر طراحی مساجد اسلامی ایرانی

5-1 ) نقش عرفان در طراحی مساجد ایرانی

5.1.1 چکیده 175
5.1.2 مقدمه 176
5.1.3 ارتباط عرفان و هنر اسلامی 177
5.1.4 معماری اسلامی 178
5.1.5 مسجد 179
5.1.6 گنبد 180
5.1.7 مناره 182
5.1.8 محراب 182
5.1.9 حوض 183
5.1.10 ورودی و درگاه مسجد 183
5.1.11 تزئینات درمسجد 184
5.1.12 رنگ درمسجد 184
5.1.13 نور درمسجد 185
5.1.14 خطاطی درمسجد 185
5.1.15 نتیجه 185
5.1.16 مراجع 186

5-2 ) عناصر اصلي در معماري مساجد ايراني – اسلامي

5.2.1 چکیده 187
5.2.2 مقدمه 188
5.2.3 روش تحقیق 188
5.2.4 واژه مسجد 188
5.2.5 عناصر فضايي اصلي در مساجد ايراني 188
5.2.6 اجزاي اصلي در معماري مسجد جامع مسجدسليمان 190
5.2.7 گنبد 190
5.2.8 مناره 190
5.2.9 صحن و حیاط 191
5.2.10 تزئینات 191
5.2.11 شبستان 191
5.2.12 حوض 192
5.2.13 نتیجه گیری 192
5.2.14 مراجع 193

5-3 ) چگونگی رابطه کالبد و محتوا در مساجد ایرانی بر پایه نگرش اسلامی

5.3.1 چکیده 195
5.3.2 مقدمه 196
5.3.3 روش تحقیق 196
5.3.4 توحید و فطرت 196
5.3.5 مفهوم عبادت و نیایش 197
5.3.6 مسجد به عنوان عبادتگاه 197
5.3.7 مسجد ایرانی 198
5.3.8 چگونگی سازماندهی فضایی 198
5.3.9 هندسه به کار رفته در بنا 199
5.3.10 عناصر کالبدی 199
5.3.11 نور و آب 201
5.3.12 تزئینات 201
5.3.13 ساختار اصلی پیکر مسجد ایرانی 201
5.3.14 نمادگرایی در اسلام 202
5.3.15 تعیین مبانی معنوی در مسجد 202
5.3.16 سلسله مراتب فضایی در مسجد 203
5.3.17 عناصر کالبدی 204
5.3.18 نور وآب 206
5.3.19 تزئینات 207
5.3.20 مسجد مظهر وحدت و یگانه پرستی 207
5.3.21 نتیجه گیری 208
5.3.22 مراجع 209

5-4 ) بررسی جنبه های مختلف معماری مساجد معاصر ایران

5.4.1 چکیده 211
5.4.2 مقدمه 211
5.4.3 بررسی نمونه ها 211
5.4.4 مسجد الجواد 211
5.4.5 مسجدالغذیر 214
5.4.6 نتیجه گیری 218
5.4.7 مراجع 220

قسمت هایی از فصل ششم بررسی معماری و اهمیت هنر دینی در ساخت مسجد

در سطور زيرمسجد از نگاه خاصي مورد بررسي قرار گرفته است . معمولا در بررسي مساجد، حتي افرادي مثل مرحوم گدار، تنها در مواد به كار رفته ساختمان آنها كنكاش كرده اند كه البته خود قابل تحسين است و در مقابل عده اي مثل بوكهارت ، معنويت را بي هيچ توجهي به ماده ، جوهر قرار داده و بقيه را عرضي مي دانند .
در مقاله زير نگارنده سعي كرده با توجه به قلت اندوخته خويش نگاهي از منظر اسلام و انديشه اسلامي به مساجد و مهم تر از آن به سازندگان آنها بياندازد . بر همين اساس مقاله به قسمت هاي زير تقسيم شده است :
الف – مباني هنر ديني
ب – مباني معنوي طراحي مسجد
ج – تعيين مباني معنوي در عناصر مسجد

فهرست کامل فصل ششم بررسی معماری و اهمیت هنر دینی در ساخت مسجد

6-1 ) بررسی معماری و اهمیت هنر دینی در ساخت مسجد

6.1.1 چکیده 224
6.1.2 الف: مباني هنر ديني 225
6.1.3 ب: مباني معنوي طراحي مسجد 230
6.1.4 ج: تعيين مباني معنوي در عناصر مسجد 235
6.1.5 تاريخچه عناصر مسجد 242
6.1.6 از ساختن خود تا ساختن محيط 245
6.1.7 مخاطب شناسي بيان 249
6.1.8 فكر و ذكر 253
6.1.9 معرفي يك واژة نمونة دليل 254
6.1.10 نيايش و زيبايي‌شناسي 259
6.1.11 نمونه‌هاي موردي 261
6.1.12 منابع و مآخذ 327

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید