50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی عوامل موثر بر پاشش سوخت، مطالعه ی عددی، طراحی و بهینه سازی زمان پاشش سوخت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر پاشش سوخت، مطالعه ی عددی، طراحی و بهینه سازی زمان پاشش سوخت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تاثیر پارامتر های موثر بر انژکتور بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی و شبیه سازی عددی به کمک نتایج تجربی و بهینه سازی پاشش سوخت بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول تاثیر پارامتر های موثر بر انژکتور

بهبود تشکیل مخلوط هوا و سوخت یکی از راههای افزایش بازده عملکرد موتورهای احترق جرقه ای است. حدود اشتعال مخلوط فقیر، امکان احتراق فقیر را در این گونه موتورها کاهش می دهد. در نتیجه از دریچه هوا برای کاهش توان استفاده میشود که این موضوع نیز به نوبه خود باعث کاهش بازده حجمی میشود. پاشش مستقیم سوخت در موتورهای جرقه ای از طرق مختلف باعث بهبود عملکرد احتراق و موتور می شود. تبخیر سوخت، دمای مخلوط قبل از احتراق را کاهش می دهد. در نتیجه نسبت تراکم های بالاتر و بازده حرارتی های بالاتر قابل دسترسی است. در حالت مخلوط چینه ای ، با برداشتن دریچه هوا افت دریچه هوا از بین می رود. جلوگیری از خروج سوخت در حالت هم پوشانی سوپاپ ها یکی دیگر از مزایای استفاده از پاشش مستقیم است. احتراق ناقص موضعی و افزایش هیدروکربن نسوخته از نتایج فیلم سوخت دیواره است که با پاشش مستقیم کاهش می یابد

فهرست کامل فصل اول تاثیر پارامتر های موثر بر انژکتور

1-1 ) بررسی تجربی پارامترهای عملکردی یک انژکتور پیچشی تک پایه

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 روش تجربی 3
1.1.4 نتایج 5
1.1.5 نتیجه گیری 9
1.1.6 منابع 9
1.1.7 Abstract 10

1-2 ) بررسي نحوة عملكرد انژكتور دوپايه گريز از مركز با استفاده از آزمايش گرم آن در يك ميكروموتور ضربه اي تك انژكتور پيشرانه مايع آزمايشگاهي

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 فهرست علائم 11
1.2.3 مقدمه 12
1.2.4 مروري بر كارهاي انجام شده 12
1.2.5 اهميت طراحي و الزامات ساخت ميكروموتور 13
1.2.6 طراحي ميكروموتور 14
1.2.7 نرم افزار ASTRA 15
1.2.8 محفظه احتراق 15
1.2.9 نرم افزار RPA 15
1.2.10 انژكتور دوپايه گريز از مركز 16
1.2.11 محاسبة ضخامت ديوارة محفظة احتراق 17
1.2.12 محاسبة سطح انتقال حرارت 17
1.2.13 محاسبه ابعاد نازل 17
1.2.14 محاسبة مقدار انتقال حرارت كل به خنككننده 18
1.2.15 فشار مخازن احياكننده و اكسيدكننده 18
1.2.16 مقدار دبی آب خنک کننده 18
1.2.17 ضخامت لاية آب خنككننده 18
1.2.18 مجموعه آزمايش ميكروموتور 19
1.2.19 تحلیل مولفه های کارکردی محفظه احتراق و نازل 20
1.2.20 آزمایش سرد پاشش 20
1.2.21 آزمایش گرم 22
1.2.22 نتیجه گیری 22
1.2.23 مراجع 23

1-3 ) بررسی تجربی برخورد دو مخروط پاشش حاصل ازا نژکتورهای پیچشی درصفحه انژکتور

1.3.1 چکیده 25
1.3.2 مقدمه 25
1.3.3 مشخصات هندسی انژکتورهای آزمایش شده 26
1.3.4 منحنی دبی انژکتور 26
1.3.5 تعیین مشخصه های پاشش 27
1.3.6 نحوه انجام آزمایش 27
1.3.7 نتایج تجربی 28
1.3.8 نتیجه گیری کلی 30
1.3.9 مراجع 33

1-4 ) بررسی تجربی تاثیرارامترهای هندسی انژکتور پیچشی برعملکرد آن با استفاده از سیستم PDA

1.4.1 چکیده 35
1.4.2 مقدمه 35
1.4.3 آزمایش و تجهیزات بکارگرفته شده 36
1.4.4 اجزاء سیستم PDA 36
1.4.5 اندازه گیری قطر قطره 37
1.4.6 اندازه گیری سرعت قطره 37
1.4.7 نتایج آزمایشات 38
1.4.8 روش انجام آزمایش 38
1.4.9 نتایج کلی 39
1.4.10 جمع بندی 39
1.4.11 علائم به کاررفته در مقاله 42
1.4.12 مراجع 43

1-5 ) تعین زمان پاشش سوخت با استفاده از لیزر نوري جهت کاهش نویز در سیگنال خروجی نسبت به سنسور تاکومتر در خودرو

1.5.1 خلاصه 44
1.5.2 مقدمه 44
1.5.3 تعین سرعت زاویهایی در موتور 45
1.5.4 تاکومتر با روتور دندانهاي 45
1.5.5 نحوه عملکرد سنسور القایی دور موتور 46
1.5.6 اسکن سطوح توسط لیزر 51
1.5.7 طراحی و ساخت سنسور لیزري 51
1.5.8 مشخصات لیزر 53
1.5.9 طراحی، ساخت تست مدار 53
1.5.10 نتایج و تحلیل 55
1.5.11 نحوه اتصال به ECU 56
1.5.12 بحث و نتیجه گیري 57
1.5.13 مراجع 59

1-6 ) تزریق مستقیم سوخت به محفظه موتور ملی به منظور بررسی اثر تاخیر در پاشش بر تشکیل مخلوط و احتراق

1.6.1 چکیده 61
1.6.2 ABSTRACT 61
1.6.3 مقدمه 62
1.6.4 انتخاب محفظه احتراق 63
1.6.5 شبیه سازی اسپری سوخت 63
1.6.6 شرایط مرزی شبیه سازی ورود جریان به محفظه 64
1.6.7 شرایط اولیه شبیه سازی ورود جریان به محفظه 64
1.6.8 شبی هسازی ورود جریان هوا به محفظه احتراق 64
1.6.9 شبی هسازی پاشش اسپری در محفظه احتراق 65
1.6.10 شبی هسازی پاشش اسپری در محفظه احتراق 66
1.6.11 بررسی اثر تاخیر در پاشش بر فرآیند احتراق 66
1.6.12 مقایسه احتراق در دو حالت پاشش زودهنگاا و پاشاش دیرهنگام 67
1.6.13 نتیجه گیری 68
1.6.14 مراجع و منابع 69

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی و شبیه سازی عددی به کمک نتایج تجربی و بهینه سازی پاشش سوخت

قابلیت تغییر جهت نیروی تراست یک موتور هواپیما یا موتور مو شک مزایای زیادی برای شرکتهای هوافضایی دارد. این قابلیت پتانسیل تولید یک مؤلفه عمودی تراست را دارد که می تواند مخصوصا در سرعت های پایین استفاده شود و نیروی برآ را تقویت نماید. این باعث میشود تا هواپیما در مسافت کوتاه تری از باند فرودگاه بلند شود و با نرخ بالاتری اوج گیری نماید. در هنگام نشستن نیز مؤلفه عمودی نیروی تراست می تواند موجب افزایش نیروی برا شود و سرعت های فرود می توانند کاهش یابند و مسافت باند لازم جهت نشستن کاهش یابد. از قدیم بال ها تنها مکانیسم برای تولید نیروی برا بوده اند. ولی بالها با بعضی محدودیت های آیرودینامیکی از قبیل واماندگی (استال) بال مواجه هستند که موجب افت شدید نیروی برای بال می شود و عملکرد ایرفویل را به شدت کاهش می دهد و هر هواپیمایی باید به شدت از نزدیک شدن به محدوده واماندگی بال اجتناب نماید زیرا قرار گرفتن در این شرایط ممکن است منجر به سقوط هواپیما شود.

فهرست کامل فصل دوم طراحی و شبیه سازی عددی به کمک نتایج تجربی و بهینه سازی پاشش سوخت

2-1) تحليل پاشش سوخت انژكتور با استفاده از تكنيك پردازش تصوير ديجيتال

2.1.1 چکیده 70
2.1.2 مقدمه 71
2.1.3 سوخت بيوديزل 71
2.1.4 پردازش تصویر 72
2.1.5 نقش پردازش تصوير در مطالعه انژكتورها 73
2.1.6 نتیجه گیری 76
2.1.7 منابع 77

2-2) طراحی، ساخت و آزمایش سرد و گرم یک میکروموتور سوخت مایع با تک انژکتور گریز ازمرکز دوپایه

2.2.1 چکیده 79
2.2.2 مقدمه 80
2.2.3 مروری بر کارهای انجام شده 80
2.2.4 طراحی میکروموتور 81
2.2.5 محفظه احتراق 81
2.2.6 انژکتور دوپایه گریز از مرکز 82
2.2.7 محاسبه ابعاد نازل 82
2.2.8 دبی آب خنک کننده 83
2.2.9 ضخامت دیواره محفظه احتراق 83
2.2.10 فشار مخزن سوخت و اکسید کننده 83
2.2.11 مجموعه نمونه میکروموتور 84
2.2.12 آزمایش سرد پاشش 84
2.2.13 آزمایش پاشش گرم 86
2.2.14 نتیجه گیری 87
2.2.15 مراجع 88

2-3) طراحي و ساخت انژكتور مخصوص پاشش مستقيم گاز در داخل سيلندر موتور

2.3.1 چکیده 90
2.3.2 Abstract 90
2.3.3 مقدمه 91
2.3.4 پیشینه انژکتورهای گاز 91
2.3.5 ساخت انژکتور 93
2.3.6 شرح اجزا انژکتور 93
2.3.7 آب بندی انژکتور 94
2.3.8 رفع نشتي از قسمت بالاي انژكتور 94
2.3.9 رفع مشكل فواره غير یكنواخت 95
2.3.10 رفع مشکل نابالانسی فشار 95
2.3.11 رفع مشكل ثابت بودن جابجایي زبانه سولونوئيد مگنت 95
2.3.12 دبی خروجی 96
2.3.13 مشاهده فواره گاز 96
2.3.14 آزمایش یكنواختي پاشش 96
2.3.15 نتیجه گیری 96
2.3.16 منابع و مراجع 96

2-4) تعيين محدودة مناسب عملكردي انژكتورهاي مورد استفاده در محفظةاحتراق گردابهاي موتور سوخت مایع به روش تجربی

2.4.1 چکیده 98
2.4.2 مقدمه 98
2.4.3 انواع انژکتور درموتورهای سوخت مایع 100
2.4.4 پدیده فروپاشی و تشکیل زاویه پاشش سیال 100
2.4.5 مدل محفظه احتراق گردابه ای مورد استفاده 101
2.4.6 طراحی انژکتور سوخت 101
2.4.7 محاسبات و طراحی انژکتور 101
2.4.8 طراحی انژکتور گریز از مرکز جریان محوری 103
2.4.9 طراحی انژکتور مماسی جریان گردابه ای 103
2.4.10 ساخت انژکتور و صفحه انژکتور 105
2.4.11 آزمون انژکتورها با سیال عامل آب 105
2.4.12 تست انژکتور جریانی سوخت 106
2.4.13 تست های انژکتور گریز از مرکز مماسی 106
2.4.14 تست پاشش واندازه گیری زاویه پاشش 106
2.4.15 تست توزیع قطر قطرات 106
2.4.16 تست انژکتور جریانی مماسی گردابه ای 109
2.4.17 نتایج وتحلیل تست ها 109
2.4.18 بازه های مناسب طراحی مبتنی بر نتایج تست ها 110
2.4.19 نتیجه گیری 110
2.4.20 ماخذ 111

2-5) طراحی انژکتور گریز از مرکز دوپایه برای افزایش ایمپالس ویژه درموتور موشک سوخت مایع

2.5.1 چکیده 113
2.5.2 ABSTRACT 113
2.5.3 مقدمه 114
2.5.4 تاریخچه 115
2.5.5 تاثیراصطکاک برجریان 115
2.5.6 مراحل طراحی انژکتور گریز از مرکز 117
2.5.7 محاسبات انژکتور گریز از مرکز دوپایه 119
2.5.8 نتایج طراحی یک انژکتور دوپایه نمونه 120
2.5.9 ساخت انژکتورها 121
2.5.10 تست سرد انژکتورها 121
2.5.11 محاسبه خطا 122
2.5.12 تحلیل نتایج 122
2.5.13 مراجع 123

2-6) طراحي، شبيهسازي عددي و آزمايش يك انژكتور گريز از مركز با وروديهاي مماسي

2.6.1 چکیده 125
2.6.2 مقدمه 125
2.6.3 اصول طراحي انژكتور 126
2.6.4 طراحي انژكتور گريز از مركز یک پایه 127
2.6.5 معادلات اساسی 127
2.6.6 تاثير ويسكوزيته بر عملكرد انژكتور گريز از مركز 128
2.6.7 فاكتورهاي مهم در طراحي انژكتور گريز از مركز 129
2.6.8 محاسبات طراحي 129
2.6.9 معلومات برای طراحی 129
2.6.10 مجهولات طراحی 129
2.6.11 ساخت 131
2.6.12 تحليل جريان داخلي 132
2.6.13 مدل عددی و معادلات حاکم 132
2.6.14 نتايج تحليل عددي 133
2.6.15 آزمایش تجربی 135
2.6.16 نتیجه گیری 137
2.6.17 منابع 137
2.6.18 ABSTRACT 138

2-7) بررسی عددی تأثیر فاصله سوزن و شکل نشیمنگاه بر پدیده کاویتاسیون درون نازل انژکتور

2.7.1 چکیده 139
2.7.2 مقدمه 139
2.7.3 معادلات حاکم 141
2.7.4 اعتبار سنجی نتایج 142
2.7.5 هندسه و ابعاد نازل انژکتور 144
2.7.6 بررسی نتایج 145
2.7.7 نتیجه گیری 153
2.7.8 منابع 154
2.7.9 Abstract 154

2-8) مطالعه عددی تاثیر استفاده از ریزسوراخ ها برای انژکتور موتور دیزل سواری روی خصوصیات افشانه سوخت

2.8.1 چکیده 155
2.8.2 مقدمه 155
2.8.3 حل عددی 157
2.8.4 شبکه بندی 157
2.8.5 تنظیمات حلگر و شرایط مرزی و اولیه 157
2.8.6 اعتبارسنجی نتایج حل عددی 160
2.8.7 تاثیر استفاده از ریزسوراخ های گروهی روی خصوصیات افشانه 163
2.8.8 نتیجه گیری 170
2.8.9 منابع 170
2.8.10 Abstract 171

2-9) ارائه الگوریتم طراحی مفهومی محفظه احتراق و نازل موتور سوخت مایع

2.9.1 چکیده 172
2.9.2 فهرست علائم 172
2.9.3 مقدمه 173
2.9.4 کارایی محفظه احتراق 173
2.9.5 پیکربندی محفظه احتراق 177
2.9.6 انژکتور 179
2.9.7 طراحی نازل 180
2.9.8 نتیجه گیری 183
2.9.9 مراجع 183

2-10) بررسی عددی تأثیر عدد ماخ خروجی از انژکتور بر کنترل زاویه بردار تراست با استفاده از پاشش ثانویه درشیپوره

2.10.1 چکیده 184
2.10.2 مقدمه 184
2.10.3 پیشینه پژوهش 186
2.10.4 روش به کار رفته 188
2.10.5 هندسه شیپوره و شرایط مرزی 188
2.10.6 بررسی استقلال از شبکه 189
2.10.7 صحّه گذاری نتایج حل عددی با استفاده از دادههای آزمایشگاهی 189
2.10.8 تأثیر عدد ماخ خروجی از انژکتور 190
2.10.9 نتیجه گیری 192
2.10.10 مراجع 192
2.10.11 Abstract 194

2-11) طراحی مدلسازی و تحلیل انژکتور سامانه کنترل بردار تراست به روش پاشش ثانویه سیال

2.11.1 خلاصه 195
2.11.2 مقدمه 195
2.11.3 تاریخچه 197
2.11.4 روش طراحی انژکتور 197
2.11.5 انتخاب انژکتور 198
2.11.6 تعیین پارامترهای هندسی بدون بعد 198
2.11.7 طراحی انژکتور برمبنای قواعد و روابط مهندسی 199
2.11.8 مراحل محاسبه پارامترهای ابعادی 199
2.11.9 طراحی انژکتور برمبنای شبیه سازی و حل عددی 200
2.11.10 شبکه بندی و استقلال حل از شبکه 201
2.11.11 استقلال حل از شبکه 201
2.11.12 بیان نتایج طراحی 202
2.11.13 نتایج طراحی پارامتر 202
2.11.14 بررسی همگرائی نتایج حل 202
2.11.15 تحلیل سرعت 202
2.11.16 تحلیل افت فشار 204
2.11.17 محاسبه نیروی تراست 205
2.11.18 نتایج طراحی پارامتر 206
2.11.19 بررسی همگرائی نتایج حل 206
2.11.20 تحلیل سرعت 206
2.11.21 تحلیل افت فشار 207
2.11.22 محاسبه نیروی تراست 209
2.11.23 نتایج طراحی پارامتر 209
2.11.24 بررسی همگرائی نتایج حل 209
2.11.25 تحلیل سرعت 210
2.11.26 تحلیل افت فشار 211
2.11.27 محاسبه نیروی تراست 212
2.1127 نتیجه گیری و اعتبارسنجی 213
2.11.28 مراجع 214

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید