50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی رایانش ابری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رایانش ابری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی چالش ها و مزایای رایانش ابری بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش آنالیز تکنیک توازن بار در رایانش ابری بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش استفاده از الگوریتم های هوشمند در محیط رایانش ابری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کاربرد رایانش ابری در مدیریت و پردازش اطلاعات بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تهدیدات امنیتی در رایانش ابری بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش رایانش ابری و حوزه سلامت بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی چالش ها و مزایای رایانش ابری

واژه ی اینترنت اشیاء نخستین بار توسط کوین اشتون در سال 1999 مطرح شد. او پتانسیل های اینترنت اشیاء را این چنین شرح داد: کامپیوتر ها و همچنین اینترنت امروزی برای کار كاربردها و چالش های ادغام دو فناوری اینترنت اشياء و رایانش ابری نیازمند دخالت انسان ها می باشند. مشکل موجود در این زمینه وقت محدود و نیز اشتباهات زیادی است که ممکن است در کار یک انسان رخ دهد و این بدین معناست که انسان ها برای ثبت و ضبط اطلاعات چندان مناسب نیستند. اگر ما کامپیوتر هایی داشته باشیم که تمامی اطلاعات مورد نیاز در حوزه ی اشیاء را، با استفاده از داده هایی که بدون دخالت انسان ها جمع آوری شده اند، بدانند میتوانیم همه چیز را تحت کنترل داشته باشیم و در وقت و هزینه ها نیز صرفه جویی چشمگیری انجام دهیم. ایده ی اینترنت اشیاء این گونه شکل گرفت و در تعریف آن می توان به شبکه ای جهان گستر از اشیایی که بصورت منحصر به فرد آدرس دهی شده اند و از طریق پروتکل های ارتباطی استاندارد قادر به برقراری ارتباط با یکدیگرند، اشاره کرد. فضای اینترنت اشیاء شامل دستگاه های فیزیکی ساده و پیچیده خواهد بود. دستگاه های ساده میزان هوش پایینی دارند و تنها قادر به ارسال و یا دریافت داده از طریق اینترنت هستند در حالی که دستگاه های پیچیده تر توانایی برقراری ارتباط با دیگر دستگاه ها، تصمیم گیری بر اساس اطلاعات محلی و عملکرد مستقل و یا هماهنگ با دیگر دستگاه ها را دارند. نمونه ای از این دستگاه ها تلفن های هوشمند و ربات ها هستند. شکل (1) دسته بندی اشیاء را در فناوری اینترنت اشیاء نشان می دهد

فهرست کامل فصل اول بررسی چالش ها و مزایای رایانش ابری

1-1 ) مروری بر رایانش ابری و برسی مزایا و چالش های آن

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مدل های سرویس رایانش ابری 3
1.1.4 مدل های سرویس دهی ابری در محیط محاسبات 4
1.1.5 ویژه گی های رایانش ابری 5
1.1.6 مزایای رایانش ابری 6
1.1.7 اشکالات رایانش ابری 7
1.1.8 چالش های رایانش ابری 8
1.1.9 نوآوری کاذب 10
1.1.10 نتیجه گیری 11
1.1.11 مراجع 11

1-2 ) پردازش داده های کلان

1.2.1 چکیده 13
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 تاریخچه مدیریت داده ها 14
1.2.4 معرفی داده کاوی 15
1.2.5 DATA چیست و چرا اهمیت دارد؟ 15
1.2.6 طبقه بندی big data 16
1.2.7 روشهای پردازش کلان داده ها 16
1.2.8 تجزیه و تحلیل big data 18
1.2.9 تجزیه و تحلیل پیش گویانه 19
1.2.10 بررسی ابعاد کلان داده ها در محاسبات ابری 19
1.2.11 مشکلات و چالش های حوزه کلان داده 20
1.2.12 داده کاوی کلان داده ها و حفظ حریم خصوصی 21
1.2.13 نتیجه گیری 22
1.2.14 منابع و ماخذ 22

1-3 ) مروری بر روشهای برقراری امنیت در ذخیره سازی ابر

1.3.1 چکیده 25
1.3.2 مقدمه 25
1.3.3 مشکلات و حملات ذخیرهسازی 26
1.3.4 کارهای انجام شده 26
1.3.5 بحث و جمع بندی 30
1.3.6 نتیجه 32
1.3.7 مراجع 32

1-4 ) تحلیلی بر تکنیک های رايانش ابری با رويکردی به منظور شناخت چالش های امنیتی

1.4.1 چکیده 34
1.4.2 مقدمه 34
1.4.3 رايانش ابری چیست؟ 35
1.4.4 خارجی 36
1.4.5 آسیب های متداول در محیط مجازی 36
1.4.6 کنترل دسترسی 36
1.4.7 داخلی 36
1.4.8 چالش های امنیتی 36
1.4.9 رمزگذاری پیش از ارسال داده ها 37
1.4.10 ترجمه کردن کلید درون جست و جوگر 37
1.4.11 اجرای تکنیک های امنیتی 38
1.4.12 امنیت درمهار سخت افزار 38
1.4.13 کنترل های بازدارنده 38
1.4.14 کنترل های پیشگیرنده 38
1.4.15 Crypt DB 38
1.4.16 کنترل های تصحیح کننده 38
1.4.17 کنترل های تصحیح کننده 38
1.4.18 نتیجه 38
1.4.19 مراجع 39

1-5 ) كاربردها و چالش های ادغام دو فناوری اینترنت اشياء و رایانش ابری

1.5.1 چکیده 40
1.5.2 مقدمه 40
1.5.3 مؤلفه های الگوی ادغامی اینترنت اشياء رایانش ابری 40
1.5.4 مفهوم اینترنت اشیاء 40
1.5.5 مولفه های اینترنت اشیاء 41
1.5.6 رانش ابری 43
1.5.7 مدلهای خدمات ابری 43
1.5.8 مدل ادغام دوفناوری اینترنت اشیاء ورایانش ابری 44
1.5.9 كاربردهای ادغام دو فناوری اینترنت اشياء و رایانش ابری 45
1.5.10 کاربرد ادغام دوفناوری رایانش ابری و اینترنت اشیاء درزمینه شهر هوشمند 45
1.5.11 کاربرد ادغام دوفناوری رایانش ابری و اینترنت اشیاء درزمینه درمان 45
1.5.12 کاربرد ادغام دوفناوری رایانش ابری و اینترنت اشیاء درزمینه خانه هوشمند 45
1.5.13 کاربرد ادغام دوفناوری رایانش ابری و اینترنت اشیاء درزمینه نظارت تصویری هوشمند 46
1.5.14 کاربرد ادغام دوفناوری رایانش ابری و اینترنت اشیاء درزمینه شبکه هوشمند برق 46
1.5.15 کاربرد ادغام دو فناوری رایانش ابری و اینترنت اشیاء درزمینه نظارت خودروها وحرکت های هوشمند 46
1.5.16 کاربرد ادغام دوفناوری رایانش ابری و اینترنت اشیاء درزمینه سیستم لجستیک هوشمند 46
1.5.17 کاربرد ادغام دوفناوری رایانش ابری و اینترنت اشیاء درزمینه سیستم نظارت هوشمند محیط زیست 47
1.5.18 نتیجه گیری 47
1.5.19 مراجع 47

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم آنالیز تکنیک توازن بار در رایانش ابری

فناوری محاسبات ابری ایده ی بهینه سازی منابع از شبکه جهانی را ارایه کرده است. مشخص گردیده که پردازش اطلاعات مرکزی با دامنه محاسبات وسیع تر و سیستم های ذخیره سازی از طریق دسترسی به اینترنت سریع و کارآمد تر است. هنگامی که محاسبات از طریق مراکز داده راه دور صورت می گیرد (و نه محلی) آن به عنوان محاسبات شبکه محور و محتوای شبکه محور نامیده می شود. با این ایده و با پیشرفت در فناوری اینترنت دو مدل محاسباتی جدید به طور گسترده پذیرفته شده است، محاسبات شبکه و ابر یا ابزار محاسبات که در آن محاسبات ابری تازه ترین روش است
محاسبات ابری یک پارادایم جدید از فناوری اینترنت برای ارائه مجوز به زیرساخت های محاسبات است ی که به نیاز سخت افزار به عنوان سرویس مجازی سازی سخت افزار و نرم افزار ها در سیستم اشاره دارد مراکز داده . سخت افزار و نرم افزار سیستمها در مراکز داده به عنوان یک ابر نامیده میشوند. این ابر منجر به محاسبات ابزاری بعنوان سخت افزار و نرم افزاری که در مراکز دادهای بزرگ متمرکز شده اند، میشود و کاربران میتوانند به ازای فضا و منابع تخصیص داده شده، هزینه پرداخت نمایند. این تکنولوژی بصورت پایه از فناوری اینترنت برای ارایه سرویس های ارتجاعی استفاده میکند. اصطلاح ” محاسبات ارتجاعی” به معنی توانایی تغییر تعداد منابع مورد استفاده با ایجاد تغییر در حجم کار در زمان واقعی میباشد. این ویژگیها، صنعتی بزرگ با پارادایم محاسبات جدید، ایجاد میکند. هنگامی که محاسبات ابری در فاز اولیه خود است، دچار مسائل مختلفی مانند امنیت، مجازی سازی، تخصیص ظرفیت، حفظ تعادل بار، بهینه سازی مصرف انرژی و ارائه کیفیت سرویس گارانتی است. ابر وارث برخی از این چالش ها از محاسبات موازی و توزیع شده میباشد اما با چالش های عمده ای مواجه است

فهرست کامل فصل دوم آنالیز تکنیک توازن بار در رایانش ابری

2-1) تجزيه، تحليل و ارزيابي تكنيك توازن بار در رايانش ابري

2.1.1 چکیده 48
2.1.2 مقدمه 49
2.1.3 کارهای مرتبط 50
2.1.4 توازن بار 51
2.1.5 معيارهاي شناسايي در تكنيك هاي متعادل کننده بار 54
2.1.6 نتايج تجربي و مقايسه تحليلي 55
2.1.7 نتیجه گیری 58
2.1.8 منابع 58

2-2) بهبود تعادل بار دررایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک وخوشه بندی

2.2.1 چکیده 60
2.2.2 مقدمه 60
2.2.3 معماری پیشنهادی 61
2.2.4 تابع شایستگی 61
2.2.5 مدل سیستم 61
2.2.6 انتخاب 62
2.2.7 الگوریتم پیشنهادی 62
2.2.8 ترکیب 62
2.2.9 شبه کد الگوریتم پیشنهادی 62
2.2.10 جهش 62
2.2.11 شبیه سازی 63
2.2.12 ارزیابی الگوریتم 63
2.2.13 محاسبه بارسرورها 63
2.2.14 نتیجه گیری 64
2.2.15 مراجع 64

2-3) ارائه یک الگوریتم تعادل بار ترکیبی درمحیط محاسبات ابری

2.3.1 چکیده 65
2.3.2 مقدمه 66
2.3.3 کارهای انجام شده 66
2.3.4 الگوریتم پیشنهادی 67
2.3.5 نتایج شبیه سازی 69
2.3.6 شروع الگوریتم 69
2.3.7 پایان الگوریتم 69
2.3.8 نتیجه گیری 70
2.3.9 مراجع 71

2-4) بررسی توازن بار در رایانش ابری با استفاده ازالگوریتم تپه نوردی تصادفی

2.4.1 چکیده 72
2.4.2 مقدمه 73
2.4.3 تشریح مساله 73
2.4.4 توازن بار با استفاده از روش تپه نوردی 73
2.4.5 روش 73
2.4.6 الگوریتم تپه نوردی برای توازن باردر رایانش ابری 73
2.4.7 مراحل الگوریتم 74
2.4.8 شبیه سازی و تحلیل نتایج 75
2.4.9 پیکربندی شبیه سازی 75
2.4.10 سناریوهای شبیه سازی 76
2.4.11 نتایج 79
2.4.12 منابع 81

2-5) مروری تحلیلی بر روش های توازن بار درمحیط های رایانش ابری

2.5.1 چکیده 82
2.5.2 مقدمه 82
2.5.3 دسته بندی الگوریتم های توازن بار 83
2.5.4 توازن بار 83
2.5.5 الگوریتم های ارائه شده درتوازن بار 83
2.5.6 مقایسه الگوریتم ها 85
2.5.7 نتیجه گیری 85
2.5.8 مراجع 86

2-6) مطالعه تحلیلی توازن بار در رایانش ابری:چالش ها و الگوریتم ها

2.6.1 چکیده 87
2.6.2 مقدمه 87
2.6.3 پویا 88
2.6.4 چالش های توازن بار در رایانش ابری 88
2.6.5 توزیع مکانی گره های ابری 88
2.6.6 انواع الگوریتم های توازن بار 88
2.6.7 ایستا 88
2.6.8 ذخیره/تکرار 88
2.6.9 پیچیدگی الگوریتم 89
2.6.10 نقطه شکست 89
2.6.11 مهاجرت ماشین مجازی 89
2.6.12 مرور الگوریتم های توازن بار 89
2.6.13 نتیجه 90
2.6.14 مراجع 90

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم استفاده از الگوریتم های هوشمند در محیط رایانش ابری

رایانش ابری از دیدگاه موسسه ی ملی استاندارد و فناوری مدلی است. که با استفاده از کاربران قادر خواهند بود منابع اشتراکی و قابل تغییر و پیکربندی ، به عنوان مثال شبکه ، سرویس دهنده ، فضای ذخیره سازی ، سرورها ، برنامه و خدمات را هنگام تقاضا دریافت کند. که این منابع با حداقل تلاش مدیریتی یا نیاز به تعامل فراهم کننده ی خدمات خیلی سریع می تواند تهیه و آزاد گردد . در رایانش ابری، تخصیص منابع فرآیند تخصیص منابع در دسترس به برنامه های کاربردی ابر مورد نیاز از طریق اینترنت می باشد. تخصیص منابع سرویسها را دچار قحطی می کند، اگر تخصیص به درستی مدیریت نشود. تأمین منابع مشکل قحطی را با اجازه دادن به ارائه دهندگان سرویس ها برای مدیریت منابع در هر ماژول فردی حل می کند. در واقع مفهوم تخصیص منبع به معنای اختصاص منابع به کارها می باشد. از این جهت مسأله تخصیص منابع یک مسأله مهم در مدیریت منابع موجود در ابر می باشد. از تخصیص منابع در رایانش ابری برای بهینه سازی هزینه استفاده میشود

فهرست کامل فصل سوم استفاده از الگوریتم های هوشمند در محیط رایانش ابری

3-1 ) ارائه یک الگوریتم کرم شب تاب جهت بهینه هزینه تخصیص منبع سازی برای زمانبندی کارها در محیط رایانش ابری

3.1.1 چکیده 93
3.1.2 مقدمه 93
3.1.3 کارهای مرتبط 94
3.1.4 سرویس های رایانش ابری 94
3.1.5 الگوریتم کرم شب تاب 95
3.1.6 پیش زمینه لازم برای زمانبندی کارها در سیستم رایانش ابری 95
3.1.7 ارائه روش پیشنهادی 95
3.1.8 الگوریتم کرم شب تاب با محاسبه تابع برازندگی که فاصله بین آنها 96
3.1.9 بررسی بهینه سازی تخصیص منبع در محیط رایانش ابری 97
3.1.10 کارگیری نرمافزار -SLAآگاه و تخصیص منابع در ابرها 97
3.1.11 داوری منابع کارآمد و استراتژی تخصیص در رایانش ابر ازطریق مجازی سازی 97
3.1.12 تخصیص غیر متمرکز منابع مرتبط در محیط های پویا 97
3.1.13 تخصیص منبع برای وظایف زمان واقعی با استفاده از رایانش ابری 98
3.1.14 استراتژی تخصیص منبع مبتنی بر مکانیزم بازار در رایانش ابر 98
3.1.15 کالیبراسیون تخصیص منبع برای پردازش موازی از وظایف تحلیلی 98
3.1.16 نتیجه گیری 98
3.1.17 منابع 98

3-2 ) ارزیابی روشهای توازن بار درمحاسبات ابری و ارائه یک الگوریتم پویا احتمالاتی برای ایجاد توازن بار تخصیص منابع در ماشین های مجازی محیط ابری

3.2.1 چکیده 100
3.2.2 مقدمه 100
3.2.3 کارهای مربوطه 101
3.2.4 روش پیشنهادی 104
3.2.5 تحلیل کلی روش پیشنهادی 104
3.2.6 تجزیه وتحلیل مراحل کار روش پیشنهادی 105
3.2.7 مقایسه روش پیشنهادی با روشهای همسان 110
3.2.8 نتیجه گیری و پیشنهاد درآینده 111
3.2.9 منابع 112

3-3 ) ارائه شیوه نوینی از توزیع بار در محیط ابری بر پایه الگوریتم زنبورعسل

3.3.1 چکیده 114
3.3..3 مقدمه 115
3.3.3 مروری بر پیشینه تحقیق 116
3.3.4 الگوریتم های تکاملی 116
3.3.5 الگوریتم زنبورعسل مصنوعی 117
3.3.6 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات 117
3.3.7 مراحل آماده سازی اولیه 118
3.3.8 مرحله تکرار 118
3.3.9 مدل پیشنهادی 118
3.3.10 تعریف مفروضات مساله 118
3.3.11 تعریف متغیر تصمیم 119
3.3.12 تعریف تابع برازش 119
3.3.13 ارائه مدل پیشنهادی 119
3.3.14 نتایج استفاده از الگوریتم تکاملی 123
3.3.15 نتایج حاصل از الگوریتم زنبورعسل 123
3.3.16 نتایج حاصل از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات 127
3.3.17 بحث و نتیجه گیری 131
3.3.18 منابع 132

3-4 ) زمان بندی در محیط رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری

3.4.1 چکیده 133
3.4.2 مقدمه 134
3.4.3 مروری بر پیشینه تحقیق 135
3.4.4 الگوریتمهای فراابتکاری 136
3.4.5 الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر آموزش و یادگیری 136
3.4.6 فاز معلم 137
3.4.7 فاز دانش آموز 137
3.4.8 الگوریتم بهینه سازی كلونی مورچگان 137
3.4.9 مدل پیشنهادی 139
3.4.10 مفروضات زمانبندی وظایف در فرآیند شبیهسازی 139
3.4.11 تعریف متغیر تصمیمگیری در شبیهسازی 139
3.4.12 تعریف تابع برازندگی 140
3.4.13 مدل پیشنهادی 140
3.4.14 مراحل الگوریتم پیشنهادی 140
3.4.15 مرحله آمده سازی اولیه 140
3.4.16 مر حله تکرار 141
3.4.17 ارزیابی نتایج 143
3.4.18 نتایج استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری 143
3.4.19 نتایج استفاده از الگوریتم بهینه سازی كلونی مورچگان 146
3.4.20 بحث و نتیجه گیری 149
3.4.21 منابع 150

3-5 ) کاهش مصرف انرژی در مراکز داده محیط رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات بهبود یافته

3.5.1 چکیده 151
3.5.2 مقدمه 152
3.5.3 روش تحقیق 154
3.5.4 زمان بندی اکتشافی 155
3.5.5 مهاجرت زنده و یکپارچه ماشین مجازی 156
3.5.6 یافته ها 157
3.5.7 بحث ونتیجه گیری 158
3.5.8 منابع 159

قسمت هایی از فصل چهارم کاربرد رایانش ابری در مدیریت و پردازش اطلاعات

رايانش ابري به ظهور مدلي از محاسبات برميگـردد، بـهطـوري كـه ماشـينهـايي در مركز داده هاي بزرگ ميتوانند به صورت پويا مستقرشده، پيكربنـدي، و پيكربنـدي مجـدد شوند تا خدمات را به روشي مقياس پذير براي نيازهاي مختلف، از تحقيقات علمي گرفته تا به اشتراك گذاري فيلم و پست الكترونيكي، تحويل دهند.
مؤسسة ملي استانداردها و فناوري آمريكا رايانش ابري را اينگونه تعريف ميكنـد: »رايانش ابري مدلي است براي فراهم كـردن دسترسـي آسـان از طريـق شـبكه و بـر اسـاس تقاضاي كاربر بـه مجموعـهاي از منـابع رايانشـي قابـل تغييـر و پيكربنـدي (مثـل شـبكه هـا، سرورها، فضاي ذخيره سازي، برنامه هاي كاربردي و سرويسها) كه اين دسترسي بتوانـد بـا كمترين نياز به مديريت منابع و يا نياز به دخالت مستقيم فراهمكننـدة سـرويس، بـهسـرعت فراهم شده يا آزاد (رها) گردد« ) . بر مبناي اين تعريف و همانطور كـه در شكل 1 مشاهده میشود، مدل رايانش ابري از پنج ويژگي مهم، سه مدل خـدمات و چهـار مدل به كارگيري تشكيل شده است

فهرست کامل فصل چهارم کاربرد رایانش ابری در مدیریت و پردازش اطلاعات

4-1 ) ارائه مدل پذيرش رايانش ابري در برونسپاري فناوري اطلاعات

4.1.1 چکیده 160
4.1.2 مقدمه 161
4.1.3 مرور ادبيات و پيشينه پژوهش 162
4.1.4 روششناسي پژوهش 164
4.1.5 روش تجزیه وتحلیل داده ها 164
4.1.6 شاخصهای توصيفي عوامل مؤثر برر بررونسرااری فناوری اطلاعات در بستر رایانش ابری 164
4.1.7 آزمون نرمال بودن دادهها 164
4.1.8 اعتبارسنجي و آزمون مدل پژوهش 165
4.1.9 برازش مدل ساختاری 166
4.1.10 برازش مدل کلی 166
4.1.11 آزمون فرضيات پژوهش 166
4.1.12 مدل نهايي پژوهش 167
4.1.13 نتیجه گیری 168
4.1.14 پیشنهادهای کاربردی 168
4.1.15 منابع 168

4-2 ) شناسايي و رتبهبندي عوامل كليدي مؤثر بر به کارگیری رایانش ابری درسلامت الکترونیک

4.2.1 چکیده 171
4.2.2 مقدمه 172
4.2.3 مبانی نظری 173
4.2.4 رایانش ابری 173
4.2.5 سلامت الكترونيك 174
4.2.6 رايانش ابري در بهداشت و درمان 176
4.2.7 عوامل موثربر به کارگیری رایانش ابری 177
4.2.8 عوامل انسانی 180
4.2.9 عوامل سازمانی 180
4.2.10 عوامل تکنولوژیکی 181
4.2.11 عوامل محیطی 182
4.2.12 روش شناسی پژوهش 183
4.2.13 جامعة آماري و روش نمونه گيري 184
4.2.14 ابزار گردآوری داده ها 184
4.2.15 رايند تحليل سلسله مراتبي فازي Thomas L. Saaty 185
4.2.16 محاسبات فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي با استفاده از روش چانگ 186
4.2.17 بحث و نتیجه گیری 190
4.2.18 منابع 192
4.2.19 Abstract 195

4-3 ) شناسايي و رتبهبندي عوامل ريسك رايانش ابری در سازمان های دولتی

4.3.1 چکیده 197
4.3.2 مقدمه 198
4.3.3 مبانی نظری 200
4.3.4 رایانش ابری 200
4.3.5 عوامل ريسك رايانش ابري 204
4.3.6 روش پژوهش 207
4.3.7 عوامل ريسك رايانش ابري در سازمانهاي دولتي 208
4.3.8 فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي 210
4.3.9 محاسبات فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي با استفاده از روش چانگ 213
4.3.10 نتایج و یافته ها 216
4.3.11 پیشنهادها 218
4.3.12 منابع 220

4-4 ) پيمايشي دربارة اولويتبندي عوامل مؤثر بر برونسپاري فناوري اطلاعات در بستر رايانش ابري، در دانشگاههاي استان سمنان با بهره مندی از روش دیمتل فازی

4.4.1 چکیده 223
4.4.2 مقدمه 224
4.4.3 پيشينة نظري پژوهش 225
4.4.4 برونسپاري سيستمهاي اطلاعاتي/ فناوري اطلاعات 225
4.4.5 رایانش ابری 225
4.4.6 شاخص اندازه گيري خدمات 226
4.4.7 منطق فازی 227
4.4.8 روش ديمتل فازي 228
4.4.9 پيشينة تجربي پژوهش 231
4.4.10 روششناشي پژوهش 231
4.4.11 يافته هاي پژوهش 232
4.4.12 مطالعة موردي: دانشگاههاي استان سمنان 232
4.4.13 تحليل نتايج پژوهش 237
4.4.14 نتيجه گيري و پيشنهادها 238
4.4.15 References 239

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تهدیدات امنیتی در رایانش ابری

دنیای محاسبات به سرعت به سمت توسعه نرم افزارهایی پیش میرود که به جای اجرا بر روی رایانه های منفرد، به عنوان یک سرویس در دسترس میلیونها مصرف کننده قرار داده می شوند. از این نقطه نظر، محاسبات انبوه( رایانش ابری) از دید کاربران نهایی ساختاری شبیه به یک توده ابر دارد که به واسطه آن می توانند به برنامه های کاربردی از هرجایی از دنیا دسترسی داشته باشند. رایانش ابری یک دوره جدید از محاسبات است که منابع و برنامه ها را در صورت تقاضا از طریق اینترنت به عنوان سرویس ارائه می دهند. منابع سخت افزاری و نرم افزاری در مراکز داده، خدمات متنوعی را بر روی شبکه یا اینترنت در صورت درخواست یک فضای ابر توسط کاربر، به او ارائه می دهند. بنا بر تعریف موسسه ملی استاندارد امریکا، رایانش ابری، یک فضای محاسباتی مشترک را در بستر شبکه فراهم می کند

فهرست کامل فصل پنجم تهدیدات امنیتی در رایانش ابری

5-1 ) چالش تهدیدات امنیتی در منابع رایانش ابری

5.1.1 خلاصه 243
5.1.2 مقدمه 243
5.1.3 معماری لایه ای در رایانش ابری 243
5.1.4 ویژگی های اساسی رایانش ابری 243
5.1.5 امنیت در رایانش ابری 244
5.1.6 پنج تهدید جدی امنیتی منابع ابری 246
5.1.7 امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی در رایانش ابری 248
5.1.8 ریسک های بالقوه امنیت ابر و گام های احتمالی کاهش این ریسک ها 249
5.1.9 نقد مساله امنیت در محیط های رایانش ابری 251
5.1.10 نتیجه گیری 252
5.1.11 منابع 252
5.1.12 Abstract 254

5-2 ) سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های رایانش ابری: مطالعه و بررسی روش ها

5.2.1 چکیده 255
5.2.2 مقدمه 255
5.2.3 شبکه رایانش ابری 255
5.2.4 سیستم تشخیص نفوذ 256
5.2.5 مطالعه ای بر روش های پیشین 257
5.2.6 داده ها و ابزارها 258
5.2.7 نتیجه گیری 259
5.2.8 مراجع 259

5-3 ) مروری بر ذخیره سازی و انتقال امن پیام در شبکه های مبتنی بر رایانش ابری

5.3.1 خلاصه 261
5.3.2 مقدمه 261
5.3.3 رایانش ابری 262
5.3.4 جالش های ابری 263
5.3.5 انواع امنیت 263
5.3.6 روش های ایجاد امنیت در انتقال داده وذخیره در فضای ابر 263
5.3.7نگاهی به آینده 266
5.3.8 نتیجه گیری 266
5.3.9 مراجع 266

5-4 ) جرم شناسی دیجیتال در محیط های رایانش ابری

5.4.1 خلاصه 268
5.4.2 مقدمه 268
5.4.3 جرم شناسی در رایانش ابری 269
5.4.4 طریقه استفاده از جرم شناسی ابری 270
5.4.5 چالش ها 270
5.4.6 چالش ها در جمع آوری داده های جرم شناسی 271
5.4.7 چالش ها در جرم شناسی ایستا و پویا 271
5.4.8 چالش ها در تفکیک شواهد 271
5.4.9 چالش ها در محیط مجازی 271
5.4.10 چالش در نیروی انسانی داخل سازمان 272
5.4.11 چالش درزنجیره خارجی وابستگی ها 272
5.4.12 چالش در توافق نامه ی سطح خدمات 272
5.4.13 چالش ها در مورد حوزه های قضایی متفاوت9و چند مستاجری 272
5.4.14 چارچوب های پیشنهاد شده 272
5.4.15 نتیجه گیری 278
5.4.16 منابع 278
5.4.17 Abstract 280

قسمت هایی از فصل ششم رایانش ابری و حوزه سلامت

زمینه فنی مقاله استقرار تبلت در اکوسیستم بیمارستان می باشد که شامل یکپارچه سازی فرآیندهای مدیریت دانش بیمارستان از طراحی خط مشی تا تولید اپلیکیشن و آموزش کارکنان می باشد. این مقاله حاوی ارائه مدلی نوین از اکوسیستم بیمارستان می باشد که با ترکیب فناوری تبلت ها و تکنیک برنامه ریزی منابع بیمارستان و یکپارچه سازی فرآیند از طراحی تا تولید اپلیکیشن و آموزش کارکنان توانسته است برای نخستین بار و به شکلی خلاقانه به مدل تازه ای از بیمارستان دست یابد. . در این مدل از بیمارستان می توانیم الزامات امنیتی بیشتری را در حوزه استقرار تبلت ها در بیمارستان اعمال کنیم و در نهایت به پیکربندی فنی ویژه ای برای دستیابی به بیمارستان دارای قابلیت یکپارچه و مبتنی بر تبلت نایل شویم. فرآیند ترکیب بیمارستان ها با فناوری تبلت ها و ایجاد اکو سیستم بیمارستان تبلت محور را می توان نقطه عطفی در حوزه جنبش نرم افزاری و انقلاب علمی و فناورانه در بیمارستان دانست. شیوه های کلاسیک و رایج بیمارستان می تواند با حرکت در مسیر نقشه کامل فرآیند ترکیب بیمارستان های مبتنی بر تبلت و اکوسیستم پرتابل و ایمن به تحول اساسی در نگرش به مفهوم بیمارستان منجر شود. وجود زیر ساخت های مناسب، استفاده از نیروی علمی متخصص و کارشناسان ماهر در حوزه های مرتبط در کنار تخصیص بودجه های مناسب و مشوق های رانشی می تواند عوامل تسهیل کننده پیاده سازی این فرایند در عرصه بیمارستان و نهادی باشد. عوامل اصلی و کلیدی فنآوری رایانش ابری و بیمارستان های مبتنی بر تبلت ها نظیر فراگیری شبکه ها به صورت بیسیم و پهنای باند، گسترش روزافزون و اقبال تمامی شرکت های بزرگ تولید رایانه به ساخت تبلت ها، گسترش استفاده و ضریب نفوذ بالای تبلت ها در حوزه ها و بیمارستان ها، کاهش هزینه ها برای مشتری و سرویس دهنده، بهبود رو به رشد نرمافزارهای اینترنتی خصوصا مرورگرها، روند رو به رشد ساخت و تولید نرم افزار و اپلیکیشن ها برای تبلت ها در ایران، وجود زیرساخت های بومی و بهینه در کشور نظیر برنامه نویسان و شرکت های داخلی ارایه دهنده سرویس های رایانش ابری، مزیت های رقابتی در حوزه تبلت ها و پایین آمدن نسبت قیمت تمام شده تبلت ها به کامپیوترهای رومیزی، حرکت سریع و رشد در جهت شاخص های نقشه جامع علمی کشور و اهداف مندرج در سند چشم انداز جمهوری اسلامی و افق فناوری و تکنولوژی ایران ، در کنار مزیت های کوچک سازی، به روز سازی و خدمات بهنگام بیمارستان ها و نهادها نشان دهندهی پتانسیل بالا و مزیت های بنیادین موجود در استقرار تبلت در اکو سیستم بیمارستان می باشد. رشد این حوزه در آینده و نقش کلیدی آن در تولید علم و جنبش نرم افزاری حقیقی در بیمارستان های ایرانی و حرکت گسترده برای پرش و گام جهشی علمی و فناورانه در سایه توجه به این فرآیند کلیدی و نوین نهفته است. فرآیند مقالهی قادر است کلیه روال های بیمارستان را بر مبنای تبلت ها و اسمارت فون ها قرار داده و با ایجاد اپلیکیشن مناسب بیمارستان بر روی تبلت ها به ایجاد اکوسیستم پرتابل و بیزینس محوربیمارستان منجر شود. ایجاد اپلیکیشن مناسب قابلیت تعامل بیمارستان و دانش محوری را بالا برده و مخاطبان بیمارستان را بر اساس پلتفرم های متفاوت جذب می کند. با استقرار تبلت در اکوسیستم بیمارستان می توان بیمارستان را ایجاد کرد که قابلیت فعالیت و کار در تمامی وضعیت ها و شرایط را دارد. تبلت ها در بیمارستان و اپلیکیشن های بیمارستان ایجاد کننده محیط تعاملی قوی و قابلیت کار در هر مکان work anywhere هستند

فهرست کامل فصل ششم رایانش ابری و حوزه سلامت

6-1 ) طراحی و پیاده سازی مدل نوین بیمارستان چابک و پرتابل با ساختار مبتنی بر تبلت و رایانش ابری به عنوان زیرساخت سیستم تله مدیسین

6.1.1 چکیده 281
6.1.2 مقدمه 282
6.1.3 روش تحقیق 282
6.1.4 رایانش ابری 284
6.1.5 رایانش ابری در مقایسه با رایانش مشبک 285
6.1.6 خدمات ابری 286
6.1.7 نرم افزار به عنوان سرویس 286
6.1.8 بستر به عنوان سرویس 286
6.1.9 زیرساخت به عنوان سرویس 286
6.1.10 چالشهای پیشروی رایانش ابری در حوزه دفاع ملی 287
6.1.11 ویژگیهای اساسی سرویس های بیمارستان مبتنی بر رایانش ابری 287
6.1.12 متدولوژی پیاده سازی و طراحی سرویس ابری با رویكرد راهبرد پدافند غیر عامل 288
6.1.13 تیپولوژی سرویس های ابری در بیمارستان های مبتنی بر رایانش ابری و پدافند ابری 289
6.1.14 رویكرد فنی و تكنولوژیک کار با تبلت ها در محیط های بیمارستان 289
6.1.15 سیستم عامل در تبلت ها به لحاظ زمینه فنی مقاله 290
6.1.16 پشتیبانی از زبان فارسی در تبلت ها 290
6.1.17 توانایی های نرم افزاری به لحاظ فنی در مقاله 290
6.1.18 ویژگی های فنی موجود در صفحه نمایش تبلت ها 291
6.1.19 امکانات جانبی تبلت ها 291
6.1.20 موقعیت یاب جغرافیایی 291
6.1.21 ورودی ها وخروجی های تبلت 291
6.1.22 تجهزات ارتباطی سازگار با تبلت ها 292
6.1.23 انواع تبلت ها 292
6.1.24 به لحاظ اقتصادی و منفعت مادی بیمارستان. 293
6.1.25 به لحاظ امنیت و بهروزرسانی نرم افزارها 293
6.1.26 راحتی و قابلیت پرتابل در استفاده 293
6.1.27 عدم محدودیت مكانی، زمانی 294
6.1.28 راحتی در به اشتراک گذاری منابع و شیرینگ 294
6.1.29 حفاظت فیزیكی کامل و بی نقص 294
6.1.30 نقاط حساس و آسیب پذیر رایانش ابری و بیمارستان های مبتنی بر تبلت 294
6.1.31 شبكه بدون سیم در بیمارستان های مبتنی بر تبلت 296
6.1.32 خط مشی های مایكروسافت اکسچنج در بیمارستان های مبتنی بر تبلت 296
6.1.33 خط مشی های امنیتی و حفاظتی برنامه 296
6.1.34 تنظیمات اکتیو سینک 297
6.1.35 تایید هویت پایه 297
6.1.36 تایید هویت مبتنی برگواهی 298
6.1.37 استقرار پروتكل ،IMAPتقویم calDAVو سرویس دایرکتوری LDAP 300
6.1.38 تنظیمات شبکه 300
6.1.39 سناریوی استقرار پروتكل ،IMAPتقویم calDAVو سرویس دایرکتوری LDAP 300
6.1.40 شبکه خصوصی مجازی 301
6.1.41 تنظیمات شبكه خصوصی مجازی 302
6.1.42 سناریوی استقرار شبكه خصوصی مجازی در بیمارستان های مبتنی بر تبلت 303
6.1.43 شبكه های بی سیم و استقرار پروتكل های بی سیم در بیمارستان های مبتنی بر تبلت 304
6.1.44 تنظیمات WPA1 Enterprise/1.101x 305
6.1.45 سناریوی استقرار WPA1 Enterprise/1.101x 305
6.1.46 شناسه دیجیتالی 306
6.1.47 استفاده از شناسه دیجیتالی روی تبلت ها در بیمارستان های مبتنی بر تبلت 306
6.1.48 تسهیم و نصب شناسه های دیجیتالی 307
6.1.49 نصب شناسه های دیجیتالی از طریق پروفایل پیکربندی 307
6.1.50 نصب شناسه های دیجیتالی از طریق پست الكترونیک 307
6.1.51 نصب شناسه های دیجیتالی از طریق مرورگر های موجود روی تبلت ها 307
6.1.52 نصب شناسه های دیجیتالی از طریق پروتكل نام نویسی شناسه ساده 308
6.1.53 حذف شناسه های دیجیتالی نصب شده 308
6.1.54 نتیجه گیری 308
6.1.55 منابع 310
6.1.56 Abstract 311

6-2 ) امکانسـنجی به کارگیری فناوری رایانش ابری از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشــگاههای علوم پزشکی شهر تهران

6.2.1 چکیده 312
6.2.2 مقدمه 313
6.2.3 روش بررسی 315
6.2.4 یافته ها 316
6.2.5 بحث 321
6.2.6 نتیجه گیری 322
6.2.7 منابع 323
6.2.8 Abstract 325

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید