50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی، بهینه سازی، شبیه سازی عددی وبررسی تاثیرات فرایند فورج بر ریز ساختار مواد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی، بهینه سازی، شبیه سازی عددی وبررسی تاثیرات فرایند فورج بر ریزساختار مواد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی اثر فرآیند فورج بر ریز ساختار و خواص مکانیکی مواد بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی و بهینه سازی فرایند فورجینگ بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش شبیه سازی عددی و مدل سازی فیزیکی بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی اثر فرآیند فورج بر ریزساختار و خواص مکانیکی مواد

فرآیند نیمه جامد حدود 50 سال است که در صنایع ریخته گری فلزی به منظور تولید قطعاتی با کیفیت بالاتر ن سبت به ریختهگری معمولی، استفاده می شود. فرآیند از مخلوط مذاب و جامدی ا ستفاده میکند که حاوی ذرات ریز و گلبولی شکل است که به صورت همگن توزیع شدهاند و مخلوط میتواند هنگام شکلدهی و یا ریختهگری، همانند یک جامد رفتار کند و یا مثل یک مایع جریان یابد. برای تولید قطعات نیمه جامد روشهای زیادی وجود دارد که این روشها را میتوان به دو د سته تق سیم کرد. د سته اول روشهایی ه ستند که در آنها ساااختار دندریتی با اسااتفاده از مذاب متلاطم مثل هم زدن مکانیکی، هم زدن الکترومغناطیسی، لرزش مکانیکی یا اولتراسونیک و سطوح شیبدار اصلاح میشود. دسته دوم روشهای بدون مذاب متلاطم مانند بارریزی با دمای فوق انجماد پایین و ذوب جرئی، سیما و … میباشد

فهرست کامل فصل اول بررسی اثر فرآیند فورج بر ریزساختار و خواص مکانیکی مواد

1-1 ) پیش بینی تغییرات ریزساختاری در فرآیند فورج داغ

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مدل ریاضی ریز ساختار و تغییر شکل 2
1.1.4 نتایج و بحث 5
1.1.5 نتیجه گیری 7
1.1.6 مراجع 7

1-2 ) بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري آلياژ AL٢٠٢٤تيكسوفورج شده، توليد شده به روش SIMA

1.2.1 چکیده 9
1.2.2 مقدمه 10
1.2.3 مواد و روش ها 10
1.2.4 ارائه نتایج و بحث 11
1.2.5 ریز سختی 11
1.2.6 نتیجه گیری 12
1.2.7 مراجع 12

1-3 ) بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بهوسیله فرآیند فورج چند جهته برریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AM60

1.3.1 چکیده 14
1.3.2 مقدمه 15
1.3.3 مواد و روش تحقیق 16
1.3.4 نتایج و بحث 19
1.3.5 ریز ساختار 19
1.3.6 خواص مکانیکی 25
1.3.7 نتیجه گیری 29
1.3.8 مراجع 30

1-4 ) بررسی اثر فرآیند فورج چندگانه( MDF)بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم ریختگی Al-Mg

1.4.1 چکیده 32
1.4.2 مقدمه 33
1.4.3 مواد و روش تحقیق 34
1.4.4 نتایج و بحث 36
1.4.5 خواص مکانیکی وریز ساختار نمونه های اولیه ریختگی معمولی ونیمه جامد 36
1.4.6 خواص مکانیکی و ریزساختار نمونه های MDF شده 39
1.4.7 نتیجه گیری 47
1.4.8 مراجع 47

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی و بهینه سازی فرایند فورجینگ

فرآیند فورج، یکی از فرآیندھای مھم و پیچیده در شکل دھی فلزات می باشد و جزء فرآیندھای حجیم 1شکل دهی به شمار می رود. طی این فرآیند، شمش یا لقمه فلزي اولیه تحت تاثیر فشار وارد بر آن، به شکل مطلوب در می آید. نیروي فشار با استفاده از دستگاههاي پرس و یا پتک و چکش و ضربه هاي سریع متوالی تا دستیابی به شکل نهایی اعمال می شود. فورجینگ، در تولید قطعات از خیلی کوچک تا چندین تن وزن، مورد استفاده قرار می گیرد. ابزارها، چرخ دنده، دسته پیستون، میل لنگ ، پیچ و مهره، پره توربین و . . . از جمله این قطعات است. در این فرآیند، استحکام قطعه نهایی نسبت به فرآیندهاي ریخته گري و ماشینکاري بیشتر است، چون مسیر دانه بندي عوض می شود. بعلاوه قطعات تولیدي از طریق فورج، چقرمگی ، مقاومت به ضربه و خستگی بالایی دارند.

فهرست کامل فصل دوم طراحی و بهینه سازی فرایند فورجینگ

2-1) طراحی و بهینهسازی فرایند فورج پره فن ژنراتور زیمنس آلیاژ Al-2024

2.1.1 چکیده 49
2.1.2 Abstract 49
2.1.3 مقدمه 50
2.1.4 تجهیزات آزمایش 5
2.1.5 مواد ورش های آزمایش 51
2.1.6 ماده 51
2.1.7 نمونه های آزمایش 51
2.1.8 روش انجام آزمایش ها 52
2.1.9 آزمایش فشار 52
2.1.10 طراحی مراحل فورج 52
2.1.11 مدل قالب نهایی 52
2.1.12 آزمایش حلقه 52
2.1.13 منحنی توزیع جرم 52
2.1.14 ارزیابی مدل اولیه 53
2.1.15 موقعیت اولیه پیلت 53
2.1.16 مراحل فورج 53
2.1.17 اکستروژن 53
2.1.18 فرایند خم کاری 53
2.1.19 فرایند سطح افزایی 54
2.1.20 زاویه سطح جدایش 54
2.1.21 حذف نیروی جانبی 54
2.1.22 مرحله نهایی فورج پره 55
2.1.23 بهینه سازی فرایند فورج هم دمای پره 55
2.1.24 بحث و نتیجه گیری 58
2.1.25 منحنی های تنش-کرنش 58
2.1.26 آزمایشات حلقه 58
2.1.27 پرس جانبی استوانه 59
2.1.28 نتایج شبیه سازی های مرحله نهایی فورج 59
2.1.29 نیرو 59
2.1.30 دمای قالب 60
2.1.31 دمای قطعه کار 61
2.1.32 توزیع کرنش 61
2.1.33 جریان ماده 62
2.1.34 جمع بندی 63
2.1.35 مراجع 63

2-2) طراحي پارامتري، طراحي و ساخت قالبهاي فورج دقيق چرخدنده هرز گرد پژو405 با استفاده از CAD/CAM

2.2.1 چکیده 64
2.2.2 مقدمه 64
2.2.3 مـرور كارهـاي انجـام شـده در زمينـه فورج دقیق چرخدنده 65
2.2.4 كاربرد CAD/CAMدر فراينـد سـاخت قالب های قطعات پیچیده 65
2.2.5 طراحی پارامتری 66
2.2.6 طراحی پرارامتری چرخدنده هرزگرد ساده 66
2.2.7 فرايند فورج دقيق چرخدنده 68
2.2.8 مزايا و معايب فرايند فورج دقيق 68
2.2.9 ملاحظات مربوط به دقت ابعادی 69
2.2.10 طراحيهاي قالب براي فورج چرخدنده 70
2.2.11 تشکیل فرم دندانه 71
2.2.12 ارزيابي نيروي مورد نياز براي فـورج دقيـق چرخدنده ساده 72
2.2.13 تعيــين تعــداد مراحــل پــيشفــرم فــورج چرخدنده 73
2.2.14 تجهيزات و مواد مصرفي براي فـورج دقيـق چرخدنده ساده پژو405 74
2.2.15 شبیه سازی وتحلیل فرایند فورج دقیق چرخدنده هرزگرد 74
2.2.16 جنس قالب 74
2.2.17 انتخاب دماي مناسب فورج 74
2.2.18 محاسبه حداكثر نيروي لازم و نحوه جريـان یافتن مواد درقالب طراحی شده 75
2.2.19 نتیجه گیری 76
2.2.20 مراجع 76

2-3) شبیه سازی FVM فرآیند فورج داغ یک قطعه متقارن محوری ومقایسه با نتایج عملی

2.3.1 چکیده 78
2.3.2 مقدمه 78
2.3.3 روش های برآورد نیرو درعملیات فورج 78
2.3.4 تئوری پلاستیک 78
2.3.5 روش تحقیق 78
2.3.6 شبیه سازی فرایند 79
2.3.7 نتیجه گیری 79
2.3.8 مراجع 79

2-4) شبیه سازي فرآیند فورج داغ با استفاده از روش اجزاء محدود و استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی پارامترهای شکل دهی

2.4.1 چکیده 80
2.4.2 مقدمه 80
2.4.3 مدل اجزاء محدود فرآیند 81
2.4.4 طراحی آزمایشات 82
2.4.5 طراحی شبکه عصبی 82
2.4.6 نتایج 83
2.4.7 جمع بندی و نتیجه گیری 85
2.4.8 مراجع 85

2-5) بررسی و مقایسه دو روش آهنگري داغ قالب بسته قلاب هاي بالابر جرثقیل با استفاده از شبیه سازی به روش حجم محدود

2.5.1 چکیده 86
2.5.2 مقدمه 87
2.5.3 سابقه تحقیق 87
2.5.4 روش تحقیق 88
2.5.5 شبیه سازی فرآیند 89
2.5.6 نتایج و بحث 92
2.5.7 نتیجه گیری 97
2.5.8 مراجع 97

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم شبیه سازی عددی و مدل سازی فیزیکی

پره کمپرسور موتورهای توربین گازی دارای شکل پیچیده ای است که شامل ریشه ضخیم و ایرفویل با ضخامت کم و متغیر است. جنس این پره ها معمولا از مواد مقاوم مانند آلیاژهای تیتانیوم است. آلیاژهای تیتانیوم دارای نسبت استحکام به چگالی، بالا و مقاومت به خوردگی، خوب هستند و به طور گسترده در صنایع هوافضا کاربرد دارند. با توجه به قابلیت ماشین کاری پایین آلیاژ تیتانیوم، و خواص ناشی از فرایند فورج، ساخت پره کمپرسور از جنس آلیاژ تیتانیوم با استفاده از فرایند فورج داغ مقرون به صرفه است. فورج داغ پرههای تیتانیومی به خاطر تغییر خواص ماده در حین فرایند و اعمال تنشهای حرارتی و مکانیکی قابل توجه به قالب های عملیات پیچیده ای است و به دست آوردن اطلاعات کمی در مورد آن نیاز به استفاده از روش های عددی همراه با عملیات تجربی دارد. به خاطر پیچیدگی های زیاد فرایند در حالت سه بعدی، تعدادی از محققان فرایند فورج پره را به صورت دوبعدی تحلیل کرده اند. بررسی ها نشان میدهد که با توجه به شکل پره، شبیه سازی دوبعدی، آن را از واقعیت دور می کند. به همین خاطر لازم است فرایند به صورت سه بعدی تحلیل شود. تاکنون فرایند فورج پره توسط بعضی محققان به صورت سه بعدی تحلیل شده است و در بعضی منابع هم علاوه بر نتایج تحلیلی به کارهای تجربی اشاره شده است

فهرست کامل فصل سوم شبیه سازی عددی و مدل سازی فیزیکی

3-1 ) تاثیر رفتار کارسختی فلز درتحلیل تئوری و تجربی فرآیند فورج قالب باز ورق چندلایه

3.1.1 چکیده 98
3.1.2 ABSTRACT 98
3.1.3 مقدمه 98
3.1.4 حل تحلیلی با روش قاچی 99
3.1.5 شبیه سازی فرآیند با روش المان محدود 101
3.1.6 بحث و بررسی نتایج 102
3.1.7 نتایج تحلیل و شبیه سازی 102
3.1.8 آزمایش فورج ورق دولایه 102
3.1.9 نتایج آزمایش 103
3.1.10 نتیجه گیری 104
3.1.11 مراجع 104

3-1 ) تاثیر رفتار کارسختی فلز درتحلیل تئوری و تجربی فرآیند فورج قالب باز ورق چندلایه

3.1.1 چکیده 98
3.1.2 ABSTRACT 98
3.1.3 مقدمه 98
3.1.4 حل تحلیلی با روش قاچی 99
3.1.5 شبیه سازی فرآیند با روش المان محدود 101
3.1.6 بحث و بررسی نتایج 102
3.1.7 نتایج تحلیل و شبیه سازی 102
3.1.8 آزمایش فورج ورق دولایه 102
3.1.9 نتایج آزمایش 103
3.1.10 نتیجه گیری 104
3.1.11 مراجع 104

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید