50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مطالعه عددی، شبیه سازی و طراحی کنترل کننده برای سیستم های تهویه مطبوع

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مطالعه عددی، شبیه سازی و طراحی کنترل کننده برای سیستم های تهویه مطبوع است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تحلیل عملکرد و طراحی کنترلر برای سیتسمهای تهویه مطبوع بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بهینه سازی مصرف انرژی به کمک تهویه مطبوع بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول تحلیل عملکرد و طراحی کنترلر برای سیتسمهای تهویه مطبوع

در عصر حاضر به علت كمبود سوخت فسيلي، بشر مجبور شده است براي تأمين انرژي مورد نياز و بقاء روي كره خاكي، از ساير منابع انرژي استفاده كند. انرژي خورشيد به دليل فراواني و پاكيزگي از اهميت ويژه اي برخوردار است كشور ايران به لحاظ دريافت انرژي خورشيدي و امكان استفاده از اين انرژي جهت تأمين نيازهاي خود بسيار غني مي باشد، دريافتي انرژي خورشيدي در آن حدود 4000برابر انرژي مصرفي آن است كه با وجود اين مي توان كليه نياز كشور را از انرژي خورشيد تأمين نمود. استفاده از انرژي خورشيد مي تواند به صورتهاي مختلف باشد، يك نوع بهره برداري از اين انرژي خدادادي سيكلهاي خورشيدي براي توليد آب گرم و تهويه مطبوع و سرمايش است. با توجه به ساخت و استفاده اين نوع سيكلها در مصارف مختلف، و مهم تر از همه چگونگي استفاده از سيكلهاي خورشيدي براي توليد سرما، ما را بر آن داشت كه در اين زمينه كار تحقيق را شروع كنيم. تكنيكهاي مختلفي براي بكار گيري از سيكل خورشيدي براي اين هدف انجام گرفته كه سيكل تركيبي يك نوع پيشرفت قابل توجه اي را در بالا بردن ضريب كارائي انجام داده است. سيكل در نظر گفته شده در اين تحقيق بصورت شكل 1مي باشد،

فهرست کامل فصل اول تحلیل عملکرد و طراحی کنترلر برای سیتسمهای تهویه مطبوع

1-1 ) تحليل و بررسي سيكل تركيبي كمپرسوري- اجكتوري خورشيدي براي تهويه مطبوع و سرمایش

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 آنالیز ترمودینامیکی Thermodynamic Analysis 2
1.1.4 فرضیات 3
1.1.5 آناليز سيكل سرمايشي اجكتوري خورشيدي 3
1.1.6 آناليز سيكل كمپرسوري بخار 4
1.1.7 نتایج 4
1.1.8 نتیجه گیری 5
1.1.9 منابع 6

1-2 ) تحلیل عملکرد یک سیستم تهویه مطبوع متمرکز به منظور تامین شرایط آسایش حرارتی در هنگام خواب

1.2.1 چکیده 7
1.2.2 ABSTRACT 7
1.2.3 مقدمه 7
1.2.4 فضای نمونه 8
1.2.5 معادلات حاکم و روش حل 8
1.2.6 تشریح پارامترهای مورد بررسی 9
1.2.7 آسایش حرارتی درحالت خواب 9
1.2.8 اعتبار سنجی 10
1.2.9 نتایج و بحث 10
1.2.10 شاخص نارضایتی حرارتی موضعی ناشی از کوران 10
1.2.11 بررسی عملکرد سیستم به ازای تغییر دبی وثابت بودن دمای ورودی 10
1.2.12 ضریب بهره وری انرژی 10
1.2.13 بررسی عملکرد سیستم باقید برقرار بودن شرایط آسایش حرارتی 12
1.2.14 نتیجه گیری 13
1.2.15 مراجع 15

1-3 ) طراحي کنترلرهای مودلغزشی و LQR روی سیستم تهویه مطبوع

1.3.1 چکیده 16
1.3.2 ABSTRACT 16
1.3.3 مقدمه 17
1.3.4 مدلسازی دینامیکی سیستم 17
1.3.5 مدل محفظه اختلاط 18
1.3.6 مدل کویل سرمایی و رطوبت گیری 18
1.3.7 مدل کانال هوا 18
1.3.8 مدل اتاق تهویه 19
1.3.9 بررسی اعتبار و آنالیز خطای مدل سازی 19
1.3.10 شبیه سازی کامپیوتری سیستم 19
1.3.11 کنترلر 20
1.3.12 سیستم کنترلی 20
1.3.13 کنترلر بهینه LQR 21
1.3.14 کنترل مود لغزشی 22
1.3.15 نتیجه گیری 24
1.3.16 مراجع 24

1-4 ) مطالعه عددی وشبیه سازی عملکرد یک مبدل حرارتی پر شده با ماده تغییر فاز برای سامانه تهویه مطبوع یک ساختمان مسکونی در مناطق گرم و خشک ایران

1.4.1 چکیده 26
1.4.2 مقدمه 27
1.4.3 مدل ریاضی به کاررفته برای مبدل تغییر فاز 28
1.4.4 شبیه سازی مبدل تغییر فاز 30
1.4.5 ماده تغییر فاز استفاده شده دربستر 30
1.4.6 شبیه سازی سامانه تهویه مطبوع 31
1.4.7 اعتبارسنجی مدل ارائه شده 31
1.4.8 ارزیابی عملکرد سامانه پیشنهادی 32
1.4.9 نتیجه گیری 33
1.4.10 ضمایم 34
1.4.11 مراجع 35

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بهینه سازی مصرف انرژی به کمک تهویه مطبوع

اصل حاکم در طبیعت این است که گرما همیشه از سمت فضای گرم به فضای سرد منتقل می شود. دو سیستم ترمودینامیکی وجود دارند که گرما را از فضای سرد به فضای گرم منتقل می کنند: ۱- یخچالها و سیستم های تبریدی ۲- پمپ های حرارتی. چرخه ترمودینامیکی هردوی این سیستم یکسان است و در شکل ۲ نشان داده شده است. علت نام گذاری متفاوت در هدف اصلی استفاده از این سیستم هاست. در صورتی که از این چرخه برای تولید سرمایش استفاده شود سیستم تبریدی خواهد بود و در صورتی که برای گرمایش استفاده شود سیستم پمپ حرارتی نامیده می شود (شکل 1)

فهرست کامل فصل دوم بهینه سازی مصرف انرژی به کمک تهویه مطبوع

2-1) استفاده از انرژی گازهای خروجی اگزوز در راه اندازی تهویه مطبوع خودرو

2.1.1 چکیده 36
2.1.2 مقدمه 36
2.1.3 سیستم تبرید جذبی 37
2.1.4 پیشینه 38
2.1.5 روش تهیه مقاله 38
2.1.6 ضریب عملکرد 39
2.1.7 تحلیل انرژی گازهای اگزوز 40
2.1.8 تحلیل اگزرژی گازهای خرویج از اگزوز 41
2.1.9 انتخاب زوج کاری مناسب 42
2.1.10 اثرات زیست محیطی 43
2.1.11 شبیه سازی مصرف سوخت 45
2.1.12 نتیجه گیری 47
2.1.13 مراجع 48

2-2) افزایش بهره وری انرژی ساختمان با حفاظت از انرژی با به کارگیری روش BIN اصلاح شده

2.2.1 چکیده 50
2.2.2 مقدمه 50
2.2.3 بهره وری انرژی دردستگاه های تهویه مطبوع 51
2.2.4 به کارگیری روش BIN اصلاح شده 52
2.2.5 حفاظت از انرژی برای افزایش بهره وری 52
2.2.6 رسانش حرارتی ازطریق شیشه و دیوار 52
2.2.7 نتیجه گیری 53
2.2.8 مراجع 53

2-3) حداقل کردن مصرف انرژی در تهویه مطبوع ساختمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک

2.3.1 چکیده 54
2.3.2 مقدمه 54
2.3.3 راه کارهای بهینه سازی مصرف و مدیریت انرژی در سیستم تهویه مطبوع درساختمان 54
2.3.4 عایق کاری حرارتی پوسته خارجی 54
2.3.5 مواد و مصالح مورد استفاده برای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان 54
2.3.6 پنجره ها 55
2.3.7 درزگیری 55
2.3.8 عایق کاری حرارتیت پوسته ساختمان 55
2.3.9 جزئیات اجرائی 55
2.3.10 اقدامات بهینه سازی در طراحی تاسیسات ساختمان ها 55
2.3.11 الگوریتم ژنتیک 57
2.3.12 استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی سیستم تهویه مطبوع 58
2.3.13 نتیجه گیری 60
2.3.14 مراجع 60

2-4) بررسی میزان کاهش مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع ساختمان با استفاده از انواع مواد تغییر فاز دهنده

2.4.1 خلاصه 61
2.4.2 مقدمه 61
2.4.3 مشخصات فضای نمونه 63
2.4.4 نتایج 65
2.4.5 نتیجه گیری 68
2.4.6 مراجع 69

2-5) بررسی میزان مصرف انرژی کل ساختمان در هنگام استفاده از انواع پمپ های گرمایی به عنوان سیستم تهویه مطبوع

2.5.1 خلاصه 71
2.5.2 مقدمه 71
2.5.3 نحوه کار پمپ گرمایی 73
2.5.4 انواع پمپهای حرارتی 74
2.5.5 پمپ حرارتی تراکمی 74
2.5.6 پمپ حرارتی جذبی 74
2.5.7 پمپ های حرارتی منبع هوایی 75
2.5.8 پمپ های حرارتی منبع زمینی 75
2.5.9 فضای نمونه 76
2.5.10 نتایج 80
2.5.11 مراجع 81

2-6) بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم به منظور بهینهسازی مصرف انرژی

2.6.1 چکیده 83
2.6.2 مقدمه 83
2.6.3 نرم افزارهای مورد استفاده 84
2.6.4 ساختمان مورد بررسی 84
2.6.5 نتایج 87
2.6.6 جمع بندی 93

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید