50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی پدیده ی خستگی و شکست در چرخدنده ها به کمک نرم افزار متلب و انسیس و افزایش طول عمر آن ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی پدیده ی خستگی و شکست در چرخدنده ها به کمک نرم افزار متلب و انسیس و افزایش طول عمر آن ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی پدیده ی خستگی و شکست در چرخدنده ها به کمک نرم افزار متلب و انسیس بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش عوامل و فرایند های موثر بر طول عمر چرخدنده ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش پيش بيني شكست و خستگي چرخ دنده ها بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی پدیده ی خستگی و شکست در چرخدنده ها به کمک نرم افزار متلب و انسیس

گیربکس یکی از بحرانی ترین و مهم ترین اجزای مکانیکی ماشین آلات صنعتی است و پایش وضعیت آن از جنبه های مهم مهندسی نگهداری در صنایع به حساب می آید. از سوی دیگر چرخدنده ها مهمترین اجزای مکانیکی در سیستم های انتقال قدرت هستند و غالبا علت از کار افتادگی و خرابی گیربکس ها می باشند. در چرخدنده ها نیز شکست زودهنگام دندانه ها ناشی از بار خمشی بیش از حد، از معمول ترین آسیب ها به شمار می رود. پارامترهای مختلفی به شناخت و تعیین علت شکست چرخدنده ها کمک می کند؛ از جمله شکل مقاطع شکسته شده، بررسی شرایط کاری و بارگذاری، جنس، سختی و سایر خواص مکانیکی و متالورژیکی چرخدنده . شناخت دلیل عمده ی شکست چرخدنده ها و در نتیجه ارائه یک مدل مناسب و تعیین شرایط کاری بهینه میتواند سهم بسزایی در پیشگیری از بروز شکست های زودهنگام، در نتیجه افزایش طول عمر گیربکس داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر جنس، نوع عملیات حرارتی و گرید سختی چرخ دنده های مرحله سوم گیربکس واگن جرثقیل صدتن کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه در پدیده شکست زود هنگام و طول عمر آنها میباشد

فهرست کامل فصل اول بررسی پدیده ی خستگی و شکست در چرخدنده ها به کمک نرم افزار متلب و انسیس

1-1 ) تشخیص محل شکست دندانه ی چرخ دنده معیوب به روش پردازش تصویر و عملگرهای مورفولوژیکی با استفاده از نرم افزار متلب

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 روش تحقیق 4
1.1.4 یافته ها 5
1.1.5 جداول، شکل ها و نمودارها 5
1.1.6 بحث و نتیجه گیری 9
1.1.7 منابع 9

1-2 ) تخمین اندازه ترک دندانه چرخدنده به کمک تحلیل شبکه عصبی

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 مقدمه 11
1.2.3 مدل سازی ارتعاشی سیستم چرخدندهای 12
1.2.4 پاسخ ارتعاشی جعبه دنده برای حالت سالم 13
1.2.5 پاسخ ارتعاشی جعبه دنده برای حالت ترکدار 14
1.2.6 بررسی نتایج در حوزه فرکانسی 14
1.2.7 تخمین اندازه ترک با استفاده از شبکه چند عصبی لایه 15
1.2.8 نتیجه گیری 16
1.2.9 منابع 16

1-3 ) تحلیل شکست در چرخدنده های ساده کامپوزیت زمینه فلزی با تغییر شعاع فیلت پای دندانه

1.3.1 چکیده 17
1.3.2 مقدمه 18
1.3.3 روش کار 21
1.3.4 مدلسازی هندسی 21
1.3.5 مدلسازی چرخدنده 23
1.3.6 بحث و نتیجه گیری 30
1.3.7 مفهوم ضریب شدت تنش 30
1.3.8 مفهوم تمرکز تنش 31
1.3.9 روش انتگرال 31
1.3.10 مراجع 32

1-4 ) تحلیل میدان تنش در دندانه چرخدنده ساده

1.4.1 چکیده 34
1.4.2 مقدمه 35
1.4.3 بیان مسئله 36
1.4.4 روش هرتز 37
1.4.5 روش AGMA 37
1.4.6 تنش خمشی 37
1.4.7 تنش تماسی 37
1.4.8 شبیه سازی المان محدود 38
1.4.9 نتایج 38
1.4.10 تنش خمشی 39
1.4.11 تنش تماسی 40
1.4.12 تنش برشی 44
1.4.13 نتیجه گیری 44
1.4.14 فهرست منابع و ماخذ 45

1-5 ) تحلیل شکست در چرخدنده های ساده کامپوزیت زمینه فلزی

1.5.1 چکیده 47
1.5.2 مقدمه 48
1.5.3 روش کار 51
1.5.4 مدلسازی هندسی 52
1.5.5 مدلاسزی چرخ دنده 53
1.5.6 بحث و نتیجه گیری 57
1.5.7 مفهوم ضریب تنش 57
1.5.8 روش انتگرال J 58
1.5.9 مراجع 60

1-6 ) بررسی شکست درگیربکس توربین های بادی kw660 سایت منجیل

1.6.1 چکیده 62
1.6.2 مقدمه 63
1.6.3 گیربکس توربین های بادی 63
1.6.4 تنش خمشی 64
1.6.5 تنش تماسی 64
1.6.6 گشتاور اعمالی به مجموعه گیربکس 65
1.6.7 تحلیل تنش به کمک المان محدود 65
1.6.8 نتایج تحلیل ها درنرم افزار ANSYS 67
1.6.9 مقایسه نتایج تحلیل های روش اجزاء محدود با سایر روش ها 69
1.6.10 نتایج و بحث 69
1.6.11 مراجع 71

1-7 ) تحلیل ارتعاشات حاصل از برخورد الاستیک بین چرخ دنده های مارپیچ

1.7.1 چکیده 77
1.7.2 مقدمه 77
1.7.3 معادلات دینامیکی حاکم بر چرخ دنده مارپیچ درگیر 78
1.7.4 استخراج نیروی الاستیک با استفاده از روش انرژی پتانسیل کرنشی 80
1.7.5 انرژی هرتزین 80
1.7.6 انرژی خمشی و متراکم محوری 81
1.7.7 ضریب سختی معادل 83
1.7.8 دمپینگ هرتزین 84
1.7.9 استخراج نیروی اصطکاک لغزشی 85
1.7.10 نتایج و بحث 86
1.7.11 نتیجه گیری 88
1.7.12 مراجع 89

1-8 ) پیش بینی خستگی سطح(حفره حفره شدن) یک جفت چرخدنده ساده دررژیم روانکاری الاستوهیدرودینامیک مخلوط به روش تقسیم بار

1.8.1 خلاصه 90
1.8.2 مقدمه 90
1.8.3 مدلسازی 92
1.8.4 بحث و نتیجه گیری 96
1.8.5 تاثیر افزایش پارامتری بار اعمالی،سرعت،زبری سطح،سختی سطح و ویسکوسیته 102
1.8.6 نتیجه گیری 105
1.8.7 References 105

1-9 ) آنالیس خستگی اثر ضربه گیر بر چرخنده های پمپ گل حفاری A1400PTبا استفاده از نرم افسار ANSYS

1.9.1 چکیده 108
1.9.2 مقدمه 109
1.9.3 پمپ گل 109
1.9.4 خصوصیات پینیون و چرخدنده 109
1.9.5 فرمول های مهم حاکم برپمپ گل 110
1.9.6 انجام آزمایش و داده برداری 110
1.9.7 اثر ضربه گیر یا موج گیر درپمپ گل 111
1.9.8 تحلیل خستگی با نرم افزار ANSYS 112
1.9.9 نتایج 113
1.9.10 مراجع 114

1-10 ) بررسي علل شكست چرخدنده های گیربكس واگن جرثقیل کارخانه ذوب مس سرچشمه

1.10.1 چکیده 115
1.10.2 مقدمه 116
1.10.3 مواد و روش تحقیق 116
1.10.4 نتایج و بحث 117
1.10.5 نتایج آزمایش های انجام شده 117
1.10.6 نتایج تحلیل عمرخستگي با نرم افزار 118
1.10.7 نتیجه گیری 119
1.10.8 مراجع 120
1.10.9 Abstract 121

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم عوامل و فرایند های موثر بر طول عمر چرخدنده ها

در مرحله طبقه بندي الگوي تماس دندانه ها بوسيله رنگ مشخص مي شود. و همچنين محدوده الگوي رنگ مشخص مي شـود كه به كدام طرف دنده تمايل دارد، به طرف پنجه يا به طرف پاشنه، يا اينكه وسط دنده قرار دارد. و اما چه الگوي رنگـي مـورد قبول است برطبق الگويي كه شركت تالبوت انگليس داده است مشخصه رنگ روي قسمت محدب و مقطر دندانه كرانويل بايد بطور يكنواخت در طول مقطع مياني، و متمايل به سمت پنجه، هر دو اثر رنگ روبروي هم باشد، شكل بادامي اثر رنگ برداشته روي دندانه مهم است. اما آنچه كه درعمل ديده ميشود، هميشه مطابق با الگوي بـالا نيسـت عـواملي مثـل مراحـل دنـده زني، عمليات حرارتي، نوع لپينگ، هميشه يكسان نيستند كه بتواند دقيقا الگوي بالا را ايجاد كنند. ممكن است دو دندانه طوري با هم لپينگ شوند كه الگوي بالا حاصل نشود ولي درگيري آن دو خيلي دقيق و بي صدا باشد

فهرست کامل فصل دوم عوامل و فرایند های موثر بر طول عمر چرخدنده ها

2-1) تغییر ابعاد هندسی چرخدنده هیپوئیدی جهت بهبود قدرت و استحکام

2.1.1 چکیده 122
2.1.2 مقدمه 123
2.1.3 یافته ها 143
2.1.4 بحث و نتیجه گیری 143
2.1.5 منابع 144

2-2) بررسی رفتار خستگی گرم فولاد آلیاژی 4340در شرایط بدون پوشش و پوشش دهی شده

2.2.1 چکیده 145
2.2.2 مقدمه 146
2.2.3 روش انجام آزمون 147
2.2.4 نتایج و بحث 149
2.2.5 نتیجه گیری 154
2.2.6 مراجع 155
2.2.7 Abstract 156

2-3) اصلاح اثردرگيري درعمليات لپينگ

2.3.1 چکیده 157
2.3.2 مقدمه 157
2.3.3 نتیجه گیری 168
2.3.4 لغات بکار رفته دراین مقاله 169
2.3.5 مرجع 169

2-4) الگوريتم دقيق محاسبهي ضرايب هندسي مقاومت تماسي و استحكام خمشي براي چرخدندههاي مخروطي بر اساس استاندارد آگما

2.4.1 چکیده 171
2.4.2 مقدمه 171
2.4.3 انواع چرخدنده های مخروطی 173
2.4.4 چرخدنده های مخروطی راست دندانه 173
2.4.5 چرخدنده هاي مخروطي مارپيچ 173
2.4.6 چرخدنده هاي مخروطي با زاويه مارپيچ صفر 174
2.4.7 چرخدنده هاي هيپوئيد 174
2.4.8 روابط اساسی 175
2.4.9 مقاومت تماسی 175
2.4.10 رابطه ی اساسی تنش تماسی 175
2.4.11 عدد تنش تماسی قابل قبول 175
2.4.12 رابطهي توان براي مقاومت تماسي 176
2.4.13 استحکام خمشی 176
2.4.14 رابطه ی اساسی تنش خمشی 176
2.4.15 عدد تنش خمشي قابل قبول 176
2.4.16 رابطهي توان براي استحكام خمشي 177
2.4.17 ضرایب هندسی 177
2.4.18 الگوريتم محاسبهي ضريب هندسي مقاومت تماسي 177
2.4.19 روابط اولیه 177
2.4.20 تعيين شعاع پروفيل انحنا در نقطه ي بحراني 180
2.4.21 طول خط تماس 181
2.4.22 ضریب اینرسی 181
2.4.23 نسبت تقسیم بار 181
2.4.24 الگوريتم محاسبه ي ضريب هندسي استحكام خمشي 182
2.4.25 روابط اولیه 182
2.4.26 تعيين نقطه ي كاربرد بار براي بيشترين تنش خمشي 183
2.4.27 شعاع نقطه ي كاربرد بار 184
2.4.28 شعاع ماهيچه ي دندانه در دايره ي ريشه 185
2.4.29 ضریب شکل دندانه 185
2.4.30 ضریب تمرکز و اصلاح تنش 188
2.4.31 ضریب شکل دندانه 188
2.4.32 نسبت تقسیم بار 188
2.4.33 ضریب اینرسی 189
2.4.34 پهنای دندانه ی موثر 189
2.4.35 بحث و نتیجه گیری 191
2.4.36 فهرست علائم 192
2.4.37 منابع و مراجع 193

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم پيش بيني شكست و خستگي چرخ دنده ها

براي طراحي هر چه بهتر يک گيربکس تعيين عمر کاري يک چرخ دنده از اهميت بالائي برخوردار است عمر يک چرخ دنده به عوامل زيادي بستگي دارد که يکي از مهمترين آنها خستگي خمشي دندانه مي باشد که باعث شروع ترک در نقاط تنش ماکزيمم خواهد شد اين نقاط در پاي دنده واقع شده اند نقطه اي که تمرکز تنش باعث ايجاد تنشهاي بالاي مکانيکي مي گردد .
در اين پروزه با بکارگيري روش Stress Life به تاثير تنش هاي خمشي پاي دنده بر روي عمر خستگي چرخ دنده در نقاط مختلف يک دنده خواهيم پرداخت اين روش بارها براي تعيين عمر قطعات ديگر استفاده مي شود اما در اينجا از اين روش براي پيش بيني عمر خستگي چرخ دنده استفاده مي شود همچنين بمنظور دسته بندي بار تکراري از روش Rain Flow براي شمارش بار سيکلي استفاده مي شود و نيز بمنظور محاسبه تنش از روش المان محدود استفاده مي شود و در نهايت از نمودار S-N براي تشخيص تنش هاي خمشي بر روي عمر خستگي چرخ دنده استفاده مي شود

فهرست کامل فصل سوم پيش بيني شكست و خستگي چرخ دنده ها

3-1 ) پيش بيني شكست و خستگي چرخ دنده ها

3.1.1 فصل اول:چرخ دنده ها و پدیده شکست 208
3.1.1.1 آشنایی با چرخ دنده 209
3.1.1.2 عوامل محيطي شكست دنده 210
3.1.1.3 عوامل مكانيك شكست 211
3.1.1.4 خستگي خمشي دندانه 214
3.1.1.5 محاسبه تنش در دندانه 214
3.1.1.6 تاريخچه بارگذاري و نحوه محاسبه عمر 217
3.1.2 فصل دوم: پديده خستگي و روشهاي محاسبه 219
3.1.2.1 روش Strain Life 221
3.1.2.2 مقدمه 221
3.1.2.3 روابط کرنش 222
3.1.2.4 كرنش تحت بار تكراري 222
3.1.2.5 روش Strain Life 223
3.1.2.6 مقدمه 223
3.1.2.7 نمودار S-N 225
3.1.2.8 فاكتورهاي مؤثر بر نمودار S-N 226
3.1.2.9 اثر بارگذاري CL 228
3.1.2.10 اثر صافي سطح KS 228
3.1.2.11 اثر اندازه و گراديان تنش CS 231
3.1.2.12 تأثير تمركز تنش Kf 231
3.1.2.13 اثر تنش متوسط 231
3.1.3 فصل سوم: بارگذاري و شمارش بارهاي سيكلي(CycleCounting) 234
3.1.3.1 مقدمه 235
3.1.3.2 نمایش بار خستگی 236
3.1.3.3 روش شمارش بار Rain flow 237
3.1.4 فصل چهارم: آناليز تنش در چرخ دنده و نرمافزار المان محدود 241
3.1.4.1 مقدمه 242
3.1.4.2 تئوری 242
3.1.4.3 روابط جابجائی 243
3.1.5 فصل پنجم: محاسبه خستگي در چرخ دنده و تعيين عمر 245
3.1.5.1 مقدمه 246
3.1.5.2 نحوه بارگذاري چرخ دنده 247
3.1.5.3 تأثير مقدار ميانگين بر عمر 250
3.1.5.4 محاسبه عمر كل 250
3.1.6 فصل ششم: بررسی و نتيجه گيری و پيشنهادات 253
3.1.6.1 بررسی و نتیجه گیری 254
3.1.6.2 پیشنهادات 257
3.1.6.3 فهرست منابع 258
3.1.6.4 Abstract 259

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید