50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی اثرات اندرکنش خاک در تحلیل و طراحی سازه ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی اثرات اندرکنش خاک در تحلیل و طراحی سازه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش روش های مدلسازی رفتار متقابل اندرکنش خاک و سازه بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل غیرخطی اندرکنش خاک و سازه بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش اندرکنش خاک و سازه در ساختمان های بلند بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول روش های مدلسازی رفتار متقابل اندرکنش خاک و سازه

روش تیر برشی خاک را توسط فرمول نیمه تحلیلی بیان می کند. اساسا این روش برای لایه های خاک روی یک بستر سخت، توسعه داده شده است. مطابق شکل (۴)، روش تیر برشی تنها نیاز به تقسیم بندی در یک جهت را دارد. یک حل برای صفحات افقی موجود است. انتقال مرزها در حوزه فرکانس در یک ماتریس در مختصات صفحه ای و استوانه ای فرمول بندی شده است. در این روش یک محیط بی نهایت جانبی فرض می گردد که می تواند با فرمول بندی ناحیه مرکزی تقسیم شده همراه شود. این راه حل در جهت افق دقیق است اما بستگی به تقسیم بندی و فرضهای در نظر گرفته شده در جهت قائم دارد. راه حل ها برای جابه جایی ناشی از نیروی دینامیکی که در و یا بر محیط لایه بندی شده اعمال می شود، در حوزه فرکانس به دست آمده اند. رفتار لرزه ای ناشی از اینرسی روسازه، در جهت افق با روش جرم متمرکز (با فرض جسم صلب) و بدون در نظر گرفتن مد گهوارهای شبیه سازی شده است

فهرست کامل فصل اول روش های مدلسازی رفتار متقابل اندرکنش خاک و سازه

1-1 ) مدلسازی عددی تراکم دینامیکی در خاک های لایه ای

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 مدلسازی عددی 2
1.1.4 مدل سازی ضربه 4
1.1.5 نتایج آنالیز عددی 5
1.1.6 بحث و نتیجه گیری 8
1.1.7 مراجع 8

1-2 ) بررسی روش های لحاظ نمودن اثرات اندرکنش خاک و سازه درتحلیل و طراحی سازه ها

1.2.1 چکیده 10
1.2.2 مقدمه 11
1.2.3 تعریف اندرکنش خاک و سازه 12
1.2.4 اهمیت اندرکنش خاک و سازه در سازه های مختلف 13
1.2.5 مراحل انجام تحلیل اندرکنش خاک و سازه 13
1.2.6 طبقه بندی روش های تحلیل اندرکنش خاک و سازه 14
1.2.7 تاثیر اندرکنش بین خاک و سازه بر روی پارامترهای سازه 19
1.2.8 نتیجه گیری 21
1.2.9 مراجع 22

1-3 ) مروری بر روش دلسازیهای م رفتار متقابل (اندرکنش) خاک و سازه

1.3.1 چکیده 23
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 روشهای محاسبة اندرکنش خاک و سازه 25
1.3.4 روش محیط پیوسته 25
1.3.5 روش اجزای مرزی 25
1.3.6 روش تیر برشی 26
1.3.7 روش اجزای محدود 26
1.3.8 مدلهای ساده شده 27
1.3.9 روش زیر سازه 28
1.3.10 معادلات حرکت زیر سازه 29
1.3.11 نتیجه گیری 30
1.3.12 مراجع 30

1-4 ) بررسی رفتار دینامیکی گروه شمع با درنظرگرفتن اندرکنش سینماتیکی واینرسی

1.4.1 خلاصه 32
1.4.2 مقدمه 32
1.4.3 اندرکنش خاک-سازه 33
1.4.4 تحلیل گروه شمع با درنظرگرفتن اندرکنش سینماتیکی و اینرسی 34
1.4.5 مدل سازی اندرکنش خاک-سازه-شمع 36
1.4.6 بررسی تاثیر سختی گروه شمع برپاسخ سیستم گروه شمع 40
1.4.7 بررسی تاثیر سختی گروه شمع برپاسخ سازه 41
1.4.8 نتیجه گیری 43

1-5 ) بحث و بررسی برروی اثرات اندرکنش سازه خاک-سازه(SSSI) برپاسخ دینامیکی سازه،شمع تحت امواج زلزله با رویکرد فازی

1.5.1 خلاصه 46
1.5.2 مقدمه 46
1.5.3 مسئله ی مورد بررسی 47
1.5.4 روش های برخورد با مسئله با درنظرگیری شیوه BEM 50
1.5.5 اعتبار سنجی روش BEM 52
1.5.6 بحث وبررسی برروی فرمولاسیون برخورد موج دریک نیم صفحه الاستیک 53
1.5.7 استفاده از روش فازی برای تخمین نیروی برشی ماکزیمم 55
1.5.8 عوامل موثر در اندرکنش خاک و سازه،شمع و بررسی خصوصیات آن 56
1.5.9 نتیجه گیری 58
1.5.10 منابع 59

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل غیرخطی اندرکنش خاک و سازه

امروزه طراحی و ساخت سازه هایی با عملکرد بهینه در برابر ارتعاشات و بارهای دینامیکی حاصل از وزش های بادهای سهمگین و زلزله یکی از چالش های مهندسین سازه محسوب می شود. کاستی ها و نارسایی های رویکرد سنتی طراحی سازه ها بر مینای مقاومت و شکل پذیری آنها را در این زمینه، مهند سین را به بهره گیری از دانش کنترل سازه در طراحی و ساخت سازه های جدید و یا مقاوم سازی ساختمان های موجود ترغیب و درمواردی مجبور نمود .در این بخش به بررسیییی کاربرد الگوریتم کنترل تطبیقی ساده در کنترل رفتار سازه ای که در آن اثرات اندرکنش خاک و سازه در نظر گرفته شده است، پرداخته شده است . این سازه یک دیوار برشی است که بر روی خاک ماسه ای قرار دارد. برای کنترل سازه از میراگرهای MRF-04K بصورت نیمه فعال که با الگوریتم کنترل تطبیقی ساده عمل می کند استفاده شده است. اتر اندرکنش خاک سازه با استفاده از روش تیر بر روی پی وینکلر غیرخطی(BNWF1) مدل شده است. در نهایت با بررسی نتایج بدست آمده مشخص می شود که الگوریتم کنترل تطبیقی ساده در کاهش پاسخ سازه در بعضی موارد به خوبی عمل می کند

فهرست کامل فصل دوم تحلیل غیرخطی اندرکنش خاک و سازه

2-1) بررس اثر مدت زمان حرکت قوی زم یبررو نی سازه قاب خمش یفولاد ی با احتساب اندرکنش خاک وسازه

2.1.1 خلاصه 60
2.1.2 مقدمه 60
2.1.3 مروری بر تحقیقات پیشین 61
2.1.4 مدلسازی 63
2.1.5 انتخاب شتابنگاشت ها 65
2.1.6 نتایج 68
2.1.7 نتیجه گیری 70
2.1.8 مراجع 71

2-2) کنترل تطبیقی دیوار برشی با در نظر گرفتن اندرکنش غیرخطی خاک-پی-سازه

2.2.1 چکیده 73
2.2.2 مقدمه 73
2.2.3 روش کنترل تطبیقی ساده 75
2.2.4 سازه 76
2.2.5 مدل 77
2.2.6کنترلگر 78
2.2.7 مدل دینامیکی میراگر MRF-04K 79
2.2.8 مدلسازی اندرکنش خاک و سازه 79
2.2.9 مثال عددی 80
2.2.10 مشخصات مدل آزمایشگاهی 80
2.2.11 انتخاب رکوردهای زلزله 81
2.2.12 شبیه سازی عددی 81
2.2.13 تحلیل و بررسی نتایج 82
2.2.14 نتیجه گیری 87
2.2.15 مراجع 87

2-3) تحلیل استاتیکی غیرخطی قابهای فولادی با لحاظ اثرات اندرکنش خاک و سازه:مدلسازی سه بعدی اجزا محدود

2.3.1 خلاصه 90
2.3.2 مقدمه 90
2.3.3 مدل اجزاء محدود 92
2.3.4 مشخصات هندسی و مکانیکی مدلهای عددی 92
2.3.5 نتایج آنالیز مدل ها 96
2.3.6 نتیجه گیری 105
2.3.7 مراجع 105

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم اندرکنش خاک و سازه در ساختمان های بلند

به منظور تحلیل دینامیکی یک سازه مرسوم است که زلزله ای که در میدان آزاد خاک ثبت شده است (یعنی حالتی که سازه احداث نشده و حفاریهای مربوطه نیز انجام نگرفته است، به پای سازه ثابت وارد میشود و تحلیل دینامیکی انجام میگردد. البته این حالت وقتی صحیح است که سازه مربوطه بر روی یک خاک سخت بنا شده باشد، در غیر این صورت پاسخ سازه تحت اثر پدیده اندرکنش خاکسازه می تواند بسیار متفاوت باشد.
این دو اثر باعث می گردد که حرکت پی در هنگام زلزله کاملا متفاوت از پاسخ ناشی از حرکت میدان آزاد خاک مطابق شکل ۱-الف شود. آنچه به عنوان تحریک در تحلیل دینامیکی مرسوم با فرض صلبیت بستر مورد استفاده قرار میگیرد، رکورد ثبت شده در میدان آزاد خاک است. اما در واقعیت، در صورتی که موج رسیده به پی مایل و یا دارای پراکندگی باشد و یا پی دارای فرورفتگی در خاک باشد، تحریک ورودی به پی به دلیل اندرکنش سینماتیکی متفاوت از حرکت میدان آزاد خاک خواهد بود. در این شرایط، پی میانگینی از حرکت میدان آزاد خاک را در قسمت جابجایی تجربه می کند. این پدیده در پی های مدفون و عمیق مثل شمع ها سبب میگردد، تحریک ورودی به پی، دارای دو مولفه افقی و گهواره ای باشد. مطالعات نشان میدهد که اثر اندرکنش اینرسی می تواند در اکثر موارد دارای اهمیت بیشتری نسبت به اندر کنش سینماتیکی باشد [۲]. اندرکنش خاک-سازه-شمع را می توان به دو صورت مطابق شکل ۱ بیان کرد

فهرست کامل فصل سوم اندرکنش خاک و سازه در ساختمان های بلند

3-1 ) بررسي تأثري اندركنش خاك-سازه با در نظر گرفتن ارتفاع طبقات در ساختمان های بتن آرمه

3.1.1 چکیده 107
3.1.2 مقدمه 108
3.1.3 بیان مسئله 108
3.1.4 اندرکنش خاک-سازه 108
3.1.5 میرایی 109
3.1.6 تحلیل دینامیکی طیفی 109
3.1.7 آيين نامه لرزه اي ايران 109
3.1.8 پیشینه تحقیق 110
3.1.9 معرفی نرم افزار 111
3.1.10 مدلهاي سازهاي و مشخصات بارگذاري ثقلي 111
3.1.11 شتاب نگاشتهاي استفاده شده و ضوابط تعيين آنها 113
3.1.12 تحلیل و بررسی 114
3.1.13 تاثیر تعداد طبقات 116
3.1.14 تأثير ارتفاع طبقات 119
3.1.15 جمع بندی 123
3.1.16 نتیجه گیری 123
3.1.17 تغيير شكل نسبي بام به پي 123
3.1.18 تغيير شكل افقي زمين 124
3.1.19 شتاب بام 124
3.1.20 پيشنهاد براي تحقيقات آتي 125
3.1.21 منابع 125

3-2 ) بررسي رفتار قاب هاي خمشي بتن مسلح با شكل پذيري بالا در سازه هاي بلند با استفاده از تحليل ديناميكي افزايشي « » IDAتحت رکوردهاي زلزله نزديک گسل

3.2.1 خلاصه 126
3.2.2 مقدمه 126
3.2.3 طراحی لرزه ای 127
3.2.4 بیان مسئله 128
3.2.5 تحلیل IDA 129
3.2.6 معرفي مدل هاي مورد بررسي 129
3.2.7 مشخصات شتاب نگاشت ها و اصلاح آنها 129
3.2.8 انتخاب شتاب نگاشت ها 131
3.2.9 مدلسازي در نرم افزار اپن سيس و انجام تحليل ديناميكي افزايشي 132
3.2.10 دستيابي به منحني هاي شكنندگي 136
3.2.11 نتیجه گیری 139
3.2.12 مراجع 140

3-3 ) بررسی تاثیر گروه شمع بر رفتار دینامیکی سازه های بلند با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه-شمع

3.3.1 خلاصه 142
3.3.2 مقدمه 142
3.3.3 اندرکنش خاک سازه 143
3.3.4 اندرکنش خاک -سازه- شمع و تاثیر آن بر رفتار دینامیکی سازههای بلند 144
3.3.5 مدلسازی اندرکنش خاک-سازه-شمع 145
3.3.6 بررسی تاریخچه زمانی جابه جائی گروه شمع 149
3.3.7 بررسی تاثیر سختی گروه شمع برپاسخ سازه 151
3.3.8 نتیجه گیری 152
3.3.9 مراجع 153

3-4 ) اندرکنش خاک-سازه در ساختمانهای بلند با سیستم قاب محیطی

3.4.1 چکیده 155
3.4.2 مقدمه 155
3.4.3 روشهای مدلسازی خاک در اندرکنش خاک و سازه 156
3.4.4 روش وینکلر 156
3.4.5 روش جرم متمرکز لامپ برروی نیمفضای الاستیک 157
3.4.6 روش های عددی 157
3.4.7 مدل سازی 158
3.4.8 مدلسازی سازه و المانهای بکاررفته در آن 158
3.4.9 مدلسازی خاک و تعیین پارامترهای آن 159
3.4.10 اعمال اثر اندرکنش خاک و سازه 160
3.4.11 رکوردهای زلزلههای مورد استفاده 161
3.4.12 نتایج عددی 161
3.4.13 تغییرمکان جانبی سازه در طبقات 161
3.4.14 نیروی محوری ستونهای گوشه در طبقات 164
3.4.15 نتیجه گیری 167
3.4.16 مراجع 168

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید