50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی معرفی، طراحی و ساخت سدهای پسماند

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه معرفی، طراحی و ساخت سدهای پسماند است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش معرفی معیارهای طراحی و ساخت سدهای پسماند بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل پایداری سدهای پسماند بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول معرفی معیارهای طراحی و ساخت سدهای پسماند

سدهاي باطله سدهايي هستند كه پسماندهاي صنعتي و معدني را در خود نگه داشته و مانع از ورود مواد آلاينده به محيط زيست مي شوند. عمر اين سدها بايد حداقل برابر عمر معدن يا صنعت آلاينده مورد نظر باشد و از آنجا كه عمر معادن و صنايع معمولا بيش از 50 سال در نظر گرفته مي شود، مي توان سدها باطله را جزء سازه هاي با عمر طولاني دانست. همچنين با توجه به امكان افزايش حجم پسماندها نسبت به حجم طراحي سد در طول دوره بهره برداري مي بايد طراحي به نحوي صورت پذيرد كه امكان افزايش ارتفاع سد وجود داشته باشد. از ديگر محدوديت هاي طراحي و ساخت اينگونه سدها عدم امكان استفاده از مصالح و تجهيزات موردنظر و مناسب است چرا كه اغلب، محل استقرار معادن به گونه ايست كه تامين هر گونه مصالح و مخصوصا ماشين آلات و تجهيزات به آساني امكان پذير نيست. بنابراين با توجه به اهميت پايداري سدهاي باطله و امكان ورود حجم عظيمي از آلاينده هاي خطرناك به محيط زيست در صورت شكست اينگونه سدها، عمر طولاني مدت آن ها، محدوديت در استفاده از مصالح و تجهيزات مناسب و ساير محدوديت ها، روش طراحي اينگونه سدها جهت كاهش مخاطرات آن ها بسيار حائز اهميت است. معيارهاي مختلفي جهت انتخاب روش طراحي اين نوع از سدها بايد مد نظر قرار گيرد كه اهم آن ها عبارتند از: خصوصيات فيزيكي پسماندها، مكانيزم انتقال پسماندها و آلودگي، آب و هوا و توپوگرافي منطقه، سابقه بروز مخاطرات طبيعي در محل مورد نظر، شرايط محل احداث پي سد در ساختگاه، مصالح و تجهيزات در دسترس

فهرست کامل فصل اول معرفی معیارهای طراحی و ساخت سدهای پسماند

1-1 ) معيارهاي انتخاب روش مناسب بررسي و كنترل تراوش از سدهاي باطله و ضرورت آن درکاهش ریسک آلودگی محیط زیست

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 مراحل ساخت سدهاي باطله 3
1.1.4 مطالعات ميداني و انتخاب ساختگاه سد 3
1.1.5 معيارها و ملاحظات ايمني در مرحله طراحي 4
1.1.6 طراحي سازه هاي جانبي سد 5
1.1.7 معيارهاي طراحي سدهاي باطله در مناطق لرزه خيز 6
1.1.8 ملاحظات ايمني در مرحله ساخت 8
1.1.9 ملاحظات ايمني در مرحله بهره برداري 8
1.1.10 جمع بندی 10
1.1.11 منابع 10

1-2 ) مدلسازي اثرآسترهاي رسي بر كاهش پراكنش آلودگي در سدهاي باطله اورانیوم

1.2.1 چکیده 12
1.2.2 مقدمه 13
1.2.3 هدايت هيدروليكي نيمه اشباع 13
1.2.4 روش گرين و كوري 14
1.2.5 توصیف مدل 16
1.2.6 مشخصات ابعادی مخزن 16
1.2.7 روش آنالیز 16
1.2.8 ويژگي هاي خاك زمينه، پسماند ها وآستر 17
1.2.9 نتایج و بحث 19
1.2.10 مرحله شروع عملیات 19
1.2.11 بررسي اثر ضخامت لايه آستر 20
1.2.12 بررسي اثر خاصيت هدايت هيدروليكي لايه آستر 21
1.2.13 اثر آستر هاي تركيبي 22
1.2.14 مرحله پرشدن مخزن با پسماندها 22
1.2.15 نتیجه گیری 23
1.2.16 منابع 23

1-3 ) معرفی راهنماي طراحی و ساخت و بهرهبرداري از سدهاي پسماند

1.3.1 چکیده 25
1.3.2 مقدمه 25
1.3.3 سر فصلهاي راهنما و مراجع مورد استفاده در تدوین آن 26
1.3.4 نام سامانه 27
1.3.5 مدیریت مواد پسماند 27
1.3.6 موارد قانونی 28
1.3.7 روش های انبارش پایدار مواد پسماند 28
1.3.8 سدهاي پسماند و سدهاي کلاسیک 29
1.3.9 ساخت وسازماندهی اجرا 30
1.3.10 نتیجه گیری و توصیه 31

1-4 ) ارزیابی فنی واقتصادی کاربرد پسماند تصفیه خانه ها درساخت سد

1.4.1 چکیده 32
1.4.2 مقدمه 33
1.4.3 میزان تولید لجن حاصل از فرایندهای مختلف تصفیه فاضلاب 33
1.4.4 مطالعه فنی استفاده از لجن درسد سازی 34
1.4.5 استفاده از لجن تصفیه خانه ها درسدسازی 36
1.4.6 بررسی اقتصادی 38
1.4.7 نتایج و پیشنهادات 41
1.4.8 مراجع 41
1.4.9 ABSTRACT 43

1-5 ) بررسي معيار هاي طراحي و ساخت سدهاي باطله با رويكرد كاهش ريسك پذيري آن ها دربرابر مخاطرات طبیعی

1.5.1 چکیده 44
1.5.2 مقدمه 44
1.5.3 مراحل ساخت سدهاي باطله 45
1.5.4 مطالعات میدانی وانتخاب ساختگاه سد 45
1.5.5 معیارها وملاحظات ایمنی درمرحله طراحی 46
1.5.6 طراحی سازه های جانبی سد 47
1.5.7 معيارهاي طراحي سدهاي باطله در مناطق لرزه خيز 48
1.5.8 ملاحظات ايمني در مرحله ساخت 49
1.5.9 ملاحظات ايمني در مرحله بهره برداري 49
1.5.10 جمع بندی 50
1.5.11 منابع 51

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل پایداری سدهای پسماند

یکی از مایعات بسیار آلوده و سمی که موجب اثرات نامطلوبی بر محیط زیست و سلامتی میشود شیرابه زباله است. در اثر نفوذ آب از طریق بارش در محل دفن زباله و یا از طریق انجام فرآیندهایی نظیر کاهش اندازه ذرات و خرد کردن زباله ها و نیز در مرحله تجزیه بیولوژیکی در تولید کمپوست ترکیبات موجود در زباله در مایع اسیدی حل میگردد.
در ابتدا به دلیل وجود هوا در بین زایدات تجزیه هوازی آغاز میگردد و دما در توده زایدات افزایش مییابد. با کاهش مقدار اکسیژن تجزیه بی هوازی آغاز شده و به دلیل تولید اسیدهای آلی pH به شدت کاهش مییابد. این عوامل موجب آزاد شدن آب بین بافتی زایدات شده و غلظت بسیاری از آلاینده ها از جمله ترکیبات آلیو آمونیاکی و فلزات سنگین افزایش می یابد. در آیین نامه بسیاری از کشورها پوشاندن همه باطله های زائد دفن شده با حصار نشت ناپذیر تصویب شده است. یک سیستم پوشش آب بنداز چند حصار و لایه زه کش که عنصر مهم خاك – چال است تشکیل شده است. در تکنولوژی خاك چال سیستم های مانع تخصصی و وابسته به زمین شناسی به کار برده میشود تا انتشار مایعات از داخل زباله به محیط کمینه گردد.

فهرست کامل فصل دوم تحلیل پایداری سدهای پسماند

2-1) بررسی اثر سرعت تخلیه مواد باطله برروی پایداری استاتیکی سدهای باطله بالادست

2.1.1 چکیده 52
2.1.2 مقدمه 52
2.1.3 ساخت سد به روش بالا دست 53
2.1.4 هندسه ی مدل 53
2.1.5 خصوصیات مصالح مورد استفاده 53
2.1.6 نحوه ی ساخت مدل 54
2.1.7 نتایج 55
2.1.8 بحث و نتیجه گیری 56
2.1.9 مراجع 56

2-2) بررسی پارامترهای طراحی،ساخت وبهره برداری سدهای باطله با رویکرد بهبود شرایط پایداری

2.2.1 چکیده 58
2.2.2 مقدمه 59
2.2.3 مراحل ساخت سدهای باطله 60
2.2.4 مطالعات میدانی وانتخاب ساختگاه سد 60
2.2.5 معیارها و ملاحظات ایمنی در مرحله طراحی 62
2.2.6 طراحی سازه های جانبی سد 63
2.2.7 معیارهای طراحی سدهای باطله درمناطق لرزه خیز 64
2.2.8 ملاحظات ایمنی درمرحله ساخت 66
2.2.9 ملاحظات ایمنی درمرحله بهره برداری 66
2.2.10 جمع بندی 68
2.2.11 منابع 69

2-3) ویژگی مهندسی مخلوط بنتونیت و زئولیت براي استفاده در پوشش آب بند خاک چالها وسدهای باطله

2.3.1 چکیده 70
2.3.2 مقدمه 70
2.3.3 مواد روش ها 71
2.3.4 روش آزمایشگاهی 71
2.3.5 نتایج 72
2.3.6بحث و نتیجه گیری 75
2.3.7 منابع 75

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید