50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی اقتصاد مقاومتی، چالش ها، راهکارهای مدیریتی و عوامل موثر بر آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اقتصاد مقاومتی، چالش ها، راهکارهای مدیریتی و عوامل موثر بر آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش چالش های پیش روی اقتصاد مقاومتی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش راه کارهای مدیریتی در زمینه اقتصاد مقاومتی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش نقش زنان و خانواده در پیشبرد اقتصاد مقاومتی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش نقش رسانه و آموزش و پرورش در رشد و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول چالش های پیش روی اقتصاد مقاومتی

نتایج تحقیقات نشان داده است که مشکل بزرگ نظام های امروزی مسایل اقتصادی است. که بر اساس پیش بینی نهج البلاغه، ریشه در سه مساله عمده:” تولید ناکافی، توزیع ناعادلانه و مصرف ناصحیح” دارد، که علت آن را می شود در فرهنگ غلط و سوء مدیریت جست و جو نمود. کشور جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر این مشکل فراگیر، مورد هجمه اقتصادی دشمنان نیز هست، مشکلش دو چندان و لذا پرداختن به این مساله از اهیمت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت کشور ما درگیر یک نبرد اقتصادی است. نام گذاری سال 95به “جهاد اقتصادی” حکایت از تبدیلِ فعالیت های اقتصادی به “جهاد اقتصادی” دارد. جهت گیری شعارهای سال از یک دهه پیش و نهایت ارایه، الگوی اقتصاد مقاومتی، گواه ضرورت انجام این پژوهش است. اقتصاد مقاومتی در چنین شرایطی می تواند به مثابه ی یک خاکریز دفاعی که مصالح اش” کار و کارآفرینی” است عمل نماید. “مردمی شدن اقتصاد، ایجاد بسترهای فعال برای بروز و ظهور خلاقیتها، بهبود فضای کار آفرینی، و توجه به مولفه هایی چون: “بلند همتی و اراده ی قوی و گریز از سستی و تنبلی و تن پروری …”، از پیش نیاز های فرهنگ سازی و مدیریت اقتصادی است که ریشه آن را باید در دین به خصوص در راهنمایی های اقتصادیِ صحیفه سجادیه که این پژوهش به دنبال استخراج آن است جست و جو نمود. این پژوهش با همین هدف به بازخوانی راهبردهای اقتصادیِ صحیفه سجادیه که نقش محوری در مدیریت اقتصادی داشته و پیوند مستحکمی با اقتصاد مقاومتی دارد پرداخته است

فهرست کامل فصل اول چالش های پیش روی اقتصاد مقاومتی

1-1 ) چالش های پیش روی اقتصاد مقاومتی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 اقتصاد مقاومتی 2
1.1.4 مشکلات اقتصادی ایران 2
1.1.5 پیشینه 3
1.1.6 اهداف شرکت های اسلامی 3
1.1.7 شرایط خاص ایران 3
1.1.8 سبک زندگی 4
1.1.9 تعریف اجمالی درمورد سبک زندگی 4
1.1.10 هویت ایرانی اسلامی 5
1.1.11 نتیجه گیری 6
1.1.12 منابع 6

1-2 ) راهکارهای فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در خانواده ها

1.2.1 چکیده 7
1.2.2 مقدمه 8
1.2.3 ساده زیستی رمز موفقیت مردان بزرگ 9
1.2.4 مفهوم شناسی اقتصاد خانواده و اقتصاد مقاومتی 10
1.2.5 نقش خانواده در توسعه اقتصادی 11
1.2.6 راهکارها 12
1.2.7 نتیجه گیری 13
1.2.8 مراجع 14

1-3 ) تجلّی راهبردِهای اقتصادی صحیفه سجادیه در اقتصاد مقاومتی

1.3.1 چکیده 15
1.3.2 مقدمه 16
1.3.3 بیان مسئله 17
1.3.4 مروری کوتاه بر اقتصاد دینی 18
1.3.5 علم اقتصاد والگوی اقتصاد مقاومتی 18
1.3.6 تجلی راهبردهای اقتصادی صحیفه سجادیه در اقتصاد مقاومتی 19
1.3.7 دستاورد های پژوهش 25
1.3.8 نتیجه گیری 28
1.3.9 منابع 29

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم راه کارهای مدیریتی در زمینه اقتصاد مقاومتی

هم کارآفرینی و هم مدیریت راهبردی رویکردهایی هستند که با ارائه مدل ها و ابزارهای متنوع این امکان را برای کسب و کارها به وجود آورده اند تا با بهره برداری از فرصت هایی که در محیط کسب و کارشان درک کرده اند، تحول ایجاد کنند، کسب و کارها را توسعه داده و در نهایت به خلق ارزش بپردازند. کارآفرینان توانایی شناخت فرصت هایی را دارند که به نظر می رسد افراد عادی آنها را نمی بینند و در کشف آنها ناتوانند و مدیریت راهبردی با در اختیار قرار دادن ابزارها و مدل های مختلف، کارآفرینان را قادر خواهند ساخت تا از این فرصت های شناسایی شده برای معرفی محصولات و خدمات نو و سودمند برای بازار رقابتی بهره بگیرند و در نهایت با تکیه بر قابلیت های رقابتی، ارزش خلق کنند؛ بنابراین کارآفرینی راهبردی یکی از کلیدی ترین ابزارهای در دست صاحبان کسب و کارها و کارآفرینان برای شروع، توسعه و احیای کسب و کار است. همان گونه که عنوان شد کارآفرینی راهبردی حاصل تلفیق دو رویکرد یا مفهوم اساسی کارآفرینی و مدیریت راهبردی است

فهرست کامل فصل دوم راه کارهای مدیریتی در زمینه اقتصاد مقاومتی

2-1) نقش مدیریت شهری درتحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید برایجاد ظرفیت تولید و اشتغالزایی

2.1.1 چکیده 30
2.1.2 مقدمه 31
2.1.3 روش تحقیق 32
2.1.4 مبانی نظری 32
2.1.5 کارآفرینی راهبردی 33
2.1.6 اقتصاد مقاومتی 34
2.1.7 اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری 35
2.1.8 ارکان اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب 35
2.1.9 نقش دولت و شهرداری در اقتصاد مقاومتی 38
2.1.10 نقش مدیرت شهری در توسعه کارآفرینی و اشتغال 38
2.1.11 بسترهای مورد نیاز مدیریت شهری برای کارآفرینی و اشتغال شهری 40
2.1.12 نتیجه گیری و پیشنهادات 40
2.1.13 راهکارهای اجرایی کارآیفرینی شهری 41
2.1.14 منابع 42

2-2) مدیریت جهادی استراتژی مدیران شهری بر کارآفرینی و اشتغالزایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

2.2.1 چکیده 43
2.2.2 مقدمه 44
2.2.3 اقتصاد مقاومتی 44
2.2.4 ارکان اقتصاد مقاومتی 45
2.2.5 ضرورت طرح اقتصاد مقاومتی درکشور 46
2.2.6 نقش مدیریت شهری درتحقق اقتصاد مقاومتی 47
2.2.7 کارآفرینی ومشارکت مردمی 48
2.2.8 اقتصاد مقاومتی،معنا ومفهومی ازکارآفرینی واشتغال 49
2.2.9 نقش مدیران شهری برکارآفرینی و اشتغالزایی بارویکرد اقتصاد مقاومتی 50
2.2.10 بهره مندی ازظرفیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی 50
2.2.11 توجه به حوزه سرمایه گذاری،جذب سرمایه،برگشت سرمایه 50
2.2.12 مقابله مدیریت شهری با فساد درتحقق اقتصاد مقاومتی واشتغال 50
2.2.13 بهره گیری از فضاهای موجود شهر 50
2.2.14 استفاده از روش های نوین درمدیریت پسماند 51
2.2.15 نقش مدیریت شهری درتوسعه کارآفرینی واشتغال درمقیاس خرد 51
2.2.16 نتیجه گیری و پیشنهادات 53
2.2.17 منابع 54

2-3) جایگاه تجارت بین الملل درمفهوم سازی اقتصادی مقاومتی

2.3.1 چکیده 55
2.3.2 مقدمه 56
2.3.3 روش تحقیق 56
2.3.4 یافته ها 57
2.3.5 اقتصاد مقاومتی 57
2.3.6 راهبردهای رایج توسعه وتعامل اقتصادی با جهان 58
2.3.7 راهبردهای درونگرای حمایتی 58
2.3.8 راهبردهای برونگرا 59
2.3.9 راهبردهای نوین 59
2.3.10 ادغام وسیع 59
2.3.11 وابستگی متقابل 60
2.3.12 تجارت راهبردی 60
2.3.13 تجارت بین الملل واقتصاد مقاومتی 60
2.3.14 تعامل اقتصادی با جهان دراسناد بالادستی نظام 60
2.3.15 تجارت و بازرگانی ملی دراقتصاد مقاومتی 61
2.3.16 بحث و نتیجه گیری 63
2.3.17 منابع 63

2-4) نقش مدیریت جهادی و مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی بامحوریت تولید و اشتغال

2.4.1 چکیده 65
2.4.2 مقدمه 65
2.4.3 مفهوم مدیریت جهادی 65
2.4.4 مفهوم قاچاق 66
2.4.5 مفهوم اقتصاد مقاومتی 67
2.4.6 مدیریت جهادی و تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال 68
2.4.7 مبارزه با قاچاق کالا و تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال 69
2.4.8 دلایل ایجادی پدیده قاچاق کالا 69
2.4.9 آسیب های پدیده قاچاق 70
2.4.10 وضعیت قاچاق کالا در کشور 72
2.4.11 شگردهای قاچاق در کشور 73
2.4.12 دلایل قاچاق به کشور 74
2.4.13 چالش های دستگاههای کاشف قاچاق در مبارزه با کالاهای قاچاق 74
2.4.14 جمع بندی و نتیجه گیری 76
2.4.15 منابع 77

2-5) بررسی و تبیین عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان با تکیه بر اقتصاد مقاومتی

2.5.1 چکیده 78
2.5.2 مقدمه 79
2.5.3 بحث 80
2.5.4 رضایت شغلی 80
2.5.5 عوامل موثر بر رضایت شغلی 81
2.5.6 اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری 82
2.5.7 پیشینه تحقیق 83
2.5.8 تجزیه و تحلیل 84
2.5.9 نتیجه گیری 85
2.5.10 منابع 87

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم نقش زنان و خانواده در پیشبرد اقتصاد مقاومتی

در سالهای گذشته اشتغال و تامین نیاز خانواده از سوی مردان مرسوم و بدیهی بود و در این مورد هیچ اجباری برای زن وجود نداشت. اما در جامعه ی کنونی با توجه به تحصیل زنان در جامعه و همچنین مناسب بودن برخی از مشاغل برای زنان و علاقهی زنان به مشارکت در امور جامعه و تامین نیاز های زندگی فردی و مشترک، خصوصا در زندگی شهرنشینی، باورها تغییر کرده و حضور زنان در مشاغل مختلف به امری عادی و بدیهی تبدیل شده است. با توجه به این مساله زنان، نقش مهمی در اقتصاد یک کشور ایفا خواهند کرد و در واقع نه تنها مصرف کننده می باشند بلکه به نوعی تولید کننده نیز به حساب می آیند. در سالهای اخیر دشمنان سعی زیادی داشته اند تا با تاثیر بر روی اقتصاد ایران با اعمال تحریم ها و به دیگر شکل ها، وضعیت داخلی کشور را دچار نابسامانی کنند. اما آنچه که در پرتو اقتصاد مقاومتی راهگشای کشور ما بوده است تاثیر حربه های دشمن را کمرنگ کرده و آنها را تا حد زیادی ناکام گذاشته است

فهرست کامل فصل سوم نقش زنان و خانواده در پیشبرد اقتصاد مقاومتی

3-1 ) بررسی نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی در حوزه توسعه با رویکرد اسلامی

3.1.1 چکیده 89
3.1.2 مقدمه 90
3.1.3 تعاریف و مفاهیم 90
3.1.4 واژه خانواده 90
3.1.5 مفهوم اقتصاد مقاومتی 90
3.1.6 مفهوم توسعه از دیدگاه اندیشمندان مختلف 91
3.1.7 اقتصاد مقاومتی 92
3.1.8 نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی 93
3.1.9 نقش خانواده در تقویت هویت ملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی 94
3.1.10 الگوها غلط اقتصادی در خانواده های ایرانی مانعی برای اقتصاد مقاومتی خانواده 94
3.1.11 هدفمند کردن سبک مصرف خانوار در راستای کمک به اقتصاد مقاومتی 94
3.1.12 بهره ری از الگوی مصرف اسلامی در بلند مدت 95
3.1.13 صرفهجویی در مصرف مهمترین راه دستیابی به اقتصاد مقاومتی در خانواده 95
3.1.14 آموزش مدیریت مصرف به کودکان در راستای بهبود سبک زندگی در سیره تربیتی ائمه 95
3.1.15 نقش زنان خانه دار در تحقق اقتصاد مقاومتی 96
3.1.16 بانوان و سبک زندگی اجتماعی در راستای تحقق حماسه اقتصادی 96
3.1.17 نقش زن در سامان دهی اقتصاد خانواده به منظور انسجام مالی 97
3.1.18 شاخص های پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی- ایرانی با تاکید بر مقوله فرهنگ 97
3.1.19 راهکارها قرآنی جهت رسیدن به شیوه زندگی اقتصاد مقاومتی 97
3.1.20 راهکارها و پیشنهادهای اجرا و کاربردی کردن اقتصاد مقاومتی 98
3.1.21 نتیجه گیری 99
3.1.22 منابع 99

3-2 ) نقش زنان در پیشبرد اقتصاد مقاومتی

3.2.1 چکیده 101
3.2.2 مقدمه 102
3.2.3 اقتصاد مقاومتی 102
3.2.4 نقش خانواده در اقتصاد 103
3.2.5 نقش زن در اقتصاد جامعه 105
3.2.6 نقش زن در پیشبرد اقتصاد مقاومتی 105
3.2.7 نتیجه گیری 107
3.2.8 منابع 107

قسمت هایی از فصل چهارم نقش رسانه و آموزش و پرورش در رشد و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی

اعمال تحریمهاي یک جانبه و غیر قانونی همواره یکی از ابزارها براي وارد آوردن فشار بر نظام جمهوري اسلامی ایران بوده است. در مقابل اتخاذ چنین رویکردي از سوي غرب، مقام معظم رهبري راهبرد »اقتصاد مقاومتی« را مطرح فرمودند و آن را به عنوان یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادي کشور عنوان کردند.
اقتصاد مقاومتی در واقع تشخیص حوزههاي فشار و نقاط ضعف و تلاش براي کنترل و بی اثرکردن آنها و تبدیل تهدیدها به فرصتهاي سازنده و رشد دهنده است.
از نگاه مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتی، اهداف اقتصادي مهمترین عنصر در جهتدهی فعالیتها میباشند. تحقق عدالت اجتماعی، کسب اقتدار بین المللی و بقاي کشور و. . . مهمترین اهداف در اقتصاد مقاومتی به شمار میروند. کسب موفقیت در این اهداف علاوه براینکه به صورت مستقیم تحت تأثیر بازنگري در نظام اولویت گذاري و نیز سیستم مدیریت اقتصادي است، به
صورت غیرمستقیم و به شدت تحت تأثیر زیرساخت هایی است که باید از قبل برنامه ریزي و به آنها توجه کرد که این زیرساختها لزوماً به بخش اقتصاد بر نمیگردد و جنبه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز دارد

فهرست کامل فصل چهارم نقش رسانه و آموزش و پرورش در رشد و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی

4-1 ) نقش رسانه در آموزش و اطلاع رسانی درباره گیاهان دارویی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

4.1.1 چکیده 109
4.1.2 مقدمه 110
4.1.3 چگونگی ورود به مقوله اقتصاد مقاومتی و دیدگاه ھای مقام معظم رھبری 110
4.1.4 رسانه های داخلی 111
4.1.5 یک داستان یک نتیجه براي رسانه هاي داخلی 112
4.1.6 ایجاد مباحث اقتصادی دررسانه ها 112
4.1.7 چالش هاي کشاورزي , صنعت و تولید 114
4.1.8 گزارش از حوزه هاي اقتصادي , باغداري , زراعت, شیلات , دامداري , گیاهان دارویی ,
گیاهان آپارتمانی و محیط زیست ومنابع طبیعی با هدف آموزش شیوه هاي نوین کشاورزي و.. 114
4.1.9 اقتصاد مقاومتی و گیاهان دارویی و طب سنتی 115
4.1.10 گیاهان دارویی در جهان و ایران 115
4.1.11 استان چهارمحال و بختیاري و گونه هاي گیاهی 115
4.1.12 رسانه و چالش هاي کشاورزي , صنعت و تولید :کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاري، درآمدزایی با حفظ محیط زیست 116
4.1.13 رسانه و گزارش از حوزه هاي اقتصادي , باغداري , زراعت, شیلات , دامداري , گیاهان دارویی با هدف
آموزش شیوه هاي نوین کشاورزي و… 117
4.1.14 نظرات و پیشنهادات : تجاريسازي صنعت گیاهان دارویی 118
4.1.15 منابع و مراجع 119

4-2 ) آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی

4.2.1 چکیده 120
4.2.2 مقدمه 121
4.2.3 تعاریف اصطلاحات 121
4.2.4 تعریف اقتصاد مقاومتی و محورهای آن 122
4.2.5 اهمیت اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری 122
4.2.6 هدف اقتصاد مقاومتی 123
4.2.7 انواع اقتصاد مقاومتی 123
4.2.8 پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی 123
4.2.9 شاخص های مهم در تشخیص اقتصاد مقاومتی 124
4.2.10 زمینه ها و بایدها و نبایدهای تحقق اقتصاد مقاومتی 124
4.2.11 موانع و مشکلات پیاده سازی اقتصاد مقاومتی 124
4.2.12 راهبردهای اقتصاد مقاومتی 124
4.2.13 اقتصاد مقاومتی و نظام آموزشی 126
4.2.14 زمینه های تحقق مشارکت مدرسه در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی 126
4.2.15 راهبردها ،سیاست ها و اقدامات مدرسه برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی 127
4.2.16 نتیجه گیری 128
4.2.17 منابع 130

4-3 ) نقش آموزش وپرورش در توسعه پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی

4.3.1 چکیده 132
4.3.2 مقدمه 132
4.3.3 اقتصاد مقاومتی 133
4.3.4 توسعه پایدار 134
4.3.5 اقتصاد مقاومتی وتوسعه پایدار 135
4.3.6 آموزش و پرورش 136
4.3.7 آموزش وپرورش وبعد فرهنگی 136
4.3.8 آموزش وپرورش وبعد اجتماعی 136
4.3.9 آموزش وپرورش وبعد سیاسی 136
4.3.10 آموزش وپرورش وبعد اقتصادي 137
4.3.11 نقش آموزش وپرورش در توسعه پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی 137
4.3.12 آموزش وپرورش وارتقاي بهره وري کل 139
4.3.13 آموزش وپرورش ومحیط زیست 140
4.3.14 نتیجه گیری 141
4.3.15 منابع 141

4-4 ) بررسی نقش تربیت معلم در تحقق اقتصاد مقاومتی

4.4.1 چکیده 144
4.4.2 مقدمه 144
4.4.3 بیان مسئله 145
4.4.4 اهمیت و ضرورت 146
4.4.5 روش پژوهش 146
4.4.6 سوالات تحقیق 146
4.4.7 مبانی اقتصاد مقاومتی 146
4.4.8 موانع پیشرفت 147
4.4.9 موانع درونی پیشرفت 148
4.4.10 موانع بیرونی پیشرفت 151
4.4.11 اقتصاد مقاومتی ونظام آموزشی 152
4.4.12 چیستی تعلیم وتربیت اقتصادی 153
4.4.13 نقش آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در ایجاد و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی 154
4.4.14 نتیجه گیری 155
4.4.15 پیشنهادات 156
4.4.16 منابع 156

4-5 ) بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و توسعه فرهنگ کارآفرینی درمدارس استان گلستان

4.5.1 چکیده 158
4.5.2 مقدمه 159
4.5.3 پیشینه پژوهش 159
4.5.4 پیشینه نظری 159
4.5.5 پیشینه تجربی 161
4.5.6 روش پژوهش 163
4.5.7 جامعه آماری و نمونه آماری و انتخاب نمونه 163
4.5.8 ابزار پژوهش 163
4.5.9 یافته ها 164
4.5.10 ارزیابی کارکنان مورد مطالعه ازمنظر متغیر اقتصاد مقاومتی 164
4.5.11 ارزیابی کارکنان مورد مطالعه نسبت به شاخص مقابله با دشمن 164
4.5.12 ارزیابی کارکنان مورد مطالعه نسبت به شخاص مردمی کردن اقتصاد 165
4.5.13 ارزیابی کارکنان مورد مطالعه نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان 166
4.5.14 ارزیابی کارکنان مورد مطالعه نسبت به شخاص مدیریت مصرف 166
4.5.15 ارزیابی کارکنان مورد مطالعه نسبت به شاخص حمایت ازتولید ملی 167
4.5.16 ارزیابی کارکنان مورد مطالعه نسبت به متغیر اقتصاد مقاومتی 167
4.5.17 ارزیابی کارکنان نسبت به متغیر فرهنگ کارآفرینی 168
4.5.18 بررسی مقایسه ای میانگین ارزیابی کارکنان مورد مطالعه نسبت به شاخص ها ومتغیرهای مطرح شده 169
4.5.19 بحث و نتیجه گیری 171
4.5.20 منابع 173

4-6 ) اقتصاد در آموزش وپرورش با تکیه بر نیروی انسانی تکنولوژی

4.6.1 چکیده 174
4.6.2 مقدمه 175
4.6.3 توجه به سطوح آموزشی در کشورهای مختلف 176
4.6.4 ارتباط آموزش و توسعه اقتصادی واجتماعی 176
4.6.5 مفهوم رشد و توسعه در آموزش و پرورش 176
4.6.6 آموزش چگونه باعث توسعة اقتصادی می شود ؟ 177
4.6.7 تأثیر تحوّلات در رشد و توسعة آموزش و پرورش 178
4.6.8 سرمایه گذاری در آموزش و پرورش 178
4.6.9 دلایل عمده در رشد بررسیهای اقتصادی در آموزش و پرورش 179
4.6.10 نیروی انسانی آموزش دیده و نقش معلم در توسعة اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 179
4.6.11 نقش تکنولوژی درآموزش و پرورش 180
4.6.12 تأمین مالی آموزش و پرورش 180
4.6.13 منابع 181

4-7 ) بررسی نقش و جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی

4.7.1 چکیده 182
4.7.2 مقدمه و بیان مسئله 183
4.7.3 مبانی نظری و پیشینه موضوع 184
4.7.4 اقتصاد مقاومتی 184
4.7.5 پیشینه پژوهشی 185
4.7.6 فرهنگ 187
4.7.7 تبیین رابطه فرهنگ و اقتصاد مقاومتی 188
4.7.8 فرهنگ اقتصادی 189
4.7.9 بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها 190
4.7.10 منابع 191

4-8 ) نقش ادبیات در نهادینه سازی فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه

4.8.1 چکیده 195
4.8.2 مقدمه 196
4.8.3 اقتصاد مقاومتی و مفهوم آن 197
4.8.4 رابطه فرهنگ و ادبیات 198
4.8.5 ادبیات و نهادینه سازی فرهنگ اقتصاد مقاومتی 200
4.8.6 بحث و نتیجه گیری 201
4.8.7 منابع 201

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید