50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ژئوتکنیک و معدن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ژئوتکنیک و معدن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش روش های استخراج از معادن بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل ژئوتکنیکی معادن به روش های مختلف بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول روش های استخراج از معادن

از نظر تقسیم بندی کشوری معدن سنگ آهن گل گهر در استان کرمان و از لحاظ زمین شناسی در لبه شرقی زون دگرگونی سیرجان -سنندج قرار گرفته است. این ناحیه معدنی در 11 کیلومتری جنوب غرب سیرجان در محدوده های طول جغرافیایی 11 درجه و 31 دقیقه تا 11 درجه و 42 دقیقه شرقی و عرض های جغرافیایی 43 درجه و 1 دقیقه تا 43 درجه و 7 دقیقه شمالی واقع شده است.
با توجه به جایگاه زمین ساختی گستره معدن گل گهر، پس از بررسی های دورسنجی از گستره اطراف معدن، برداشت های زمین شناسی از معدن و گستره اطراف آن، در خصوص الگوی ساختاری آن نتایج زیر بدست آمد. در گستره اطراف معدن گسل های جوان در قالب گسل های معکوس و امتداد لغز قابل مشاهده میباشند. در محدوده معدن نیز علاوه بر گسل های امتداد لغز و معکوس ،گسل های نرمال و درزه های بزرگ کششی با باز شدگی قابل ملاحظه مشاهده می شود. شکل 1 پراکندگی این گسل ها را در اطراف پیت شماره یک معدن گل گهر نشان میدهد. آنچه که در بوجود آمدن گسل های جوان در قالب گسل های معکوس و امتداد لغز و نرمال دخیل بوده است وجود یک گسل زیر سطحی امتداد لغز راست بر با راستای NW-SE میباشد که در راستای خود خمش به سمت چپ پیدا کرده است. این وضعیت سبب بوجود آمدن پهنه لنزی شکل فشارشی در گستره شده است که مرزهای شمال شرقی و جنوب غربی آن به ترتیب گسل های راندگی با شیب به سمت جنوب غرب و شمال شرق می باشند.

فهرست کامل فصل اول روش های استخراج از معادن

1-1 ) انتخاب مطلوبترین روش استخراج کانسار سنگ آهن شماره گل گهر

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 شیوه ی انتخاب روش استخراج 2
1.1.4 روش UBC اصلاحی 2
1.1.5 روش SH&B 3
1.1.6 آشنایی با معدن سنگ آهن شماره 4گل گهر 6
1.1.7 پارامترهای انتخاب روش استخراج در معدن سنگ آهن شماره 4گل گهر 7
1.1.8 اولویت بندی براساس الگوریتم امتیازدهی عددی UBCاصلاحی 8
1.1.9 اولویتبندی بر اساس الگوریتم امتیازدهی عددی SH&B 9
1.1.10 انتخاب مطلوبترین روش با استفاده ازمدلهای تصمیمگیری چند معیاره فازی 10
1.1.11 نتیجه گیری 12
1.1.12 مراجع 13

1-2 ) بکارگیری روش تصمیمگیری چند شاخصه در تعیین مناطق ناپایدار واقع برپیت معدن

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 15
1.2.3 وضعیت جغرافیایي منطقه 15
1.2.4 تخمین متغیرهای ژئوتکنیکي به عنوان متغیر ناحیهای در بلوکهای واقع در دیواره پیت 16
1.2.5 تصمیمگیری چند شاخصه 16
1.2.6 بي مقیاس سازی 17
1.2.7 رزیابي اوزان شاخصها 18
1.2.8 روش آنتروپي 18
1.2.9 مدل TOPSIS 19
1.2.10 نتیجه گیری 21
1.2.11 مراجع 21
1.2.12 Abstract 22

1-3 ) تحلیل پایداری شیب معدن بر اساس تفسیر زمینآماری پارامترهای ژئوتکنیکی

1.3.1 چکیده 23
1.3.2 مقدمه 24
1.3.3 وضعیت جغرافیایی منطقه 24
1.3.4 کاربرد زمينآمار در مهندسي ژئوتکنيک 25
1.3.5 تخمين زمينآماری پارامترهای ژئوتکنيکي نمونههای حاصل از گمانههای ژئوتکنيکي 25
1.3.6 تعیین فضای تخمین 26
1.3.7 رسم واريوگرام 26
1.3.8 اعتبارسنجي واريوگرام 27
1.3.9 تخمين پارامترهای ژئوتکنيکي به عنوان متغير ناحيهای در بلوکهای ديواره 29
1.3.10 نتیجه گیری 30
1.3.11 مراجع 30
1.3.12 Abstract 31

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل ژئوتکنیکی معادن به روش های مختلف

معدن سنگ آهن چغارت در طول جغرافیایی ۵۵ درجه و ۲۸ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۱درجه و ۴۲ دقیقه شمالی قرار دارد. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا ۱۱۵۰ متر است. منظور از بلوک های تکتونیکی، شناسایی واحدها یا بلوک هایی است که از نظر ساختاری از یکدیگر تفکیک شده و هر کدام دارای شرایط ژئومکانیکی تقریبا یکنواختی باشد و از نظر آماری نیز دارای همگونی قابل قبولی باشند. شکل ۱ بلوک های تکتونیکی را نشان می دهد. همانطور که در شکل ۱ مشخص است، بلوک III تکتونیکی در بخش جنوبی معدن قرار داشته و به موازات آن گسترش یافته است. بنابراین در این مقاله، دیواره هایی مورد بررسی قرار می گیرد که در بلوک تکتونیکی III واقع شده اند. این دیواره ها شامل دیواره های حاصل از مقطع ۳۱۰ و ۳۲۰ هستند. شکل ۲ مقاطع مذکور را جهت تحلیل نشان می دهد. مطابق نتایج به دست آمده از گزارش کاوشگران این بلوک در راستای قائم به دو بخش تقسیم و این تقسیم بندی بر اساس
طبقه بندی مهندسی سنگ انجام شده بر روی اطلاعات چاه ژئوتکنیکی شماره ۵K بنا نهاده شده است. جدول ۱ مشخصات ژئوتکنیکی حاصل از این مطالعات را نشان میدهد(کاوشگران، ۱۳۷۳). با مطالعه نتایج حاصل از گمانه های حفر شده در این بلوک مشخص گریده است که سینه کار این بلوک از لحاظ سنگ شناسی، سنگ دگرگونی (آمفيبولیت) خردشده و به طور متوسط دارای ۵۰-۶۰ درصد بازیابی مغزه و خرد شدگی آن بسیار زیاد است. شواهد و برداشت های انجام شده در این منطقه حاکی از آن است که حداقل تا افق ۱۰۰۰، این دیواره خرد شده محسوب گردیده و امکان شبیه سازی عوامل ساختاری وجود ندارد، لذا می توان رفتاری مشابه یک توده سنگ همگن و ایزوتروپ برای آن در نظر گرفت.

فهرست کامل فصل دوم تحلیل ژئوتکنیکی معادن به روش های مختلف

2-1) جایابی سنگ شکن درون معدنی سنگ باطله های معادن روباز با روش تحلیل سلسله مراتبی

2.1.1 چکیده 32
2.1.2 مقدمه 32
2.1.3 سنگ شکن داخل پیت 33
2.1.4 تعیین محل سنگ شکن درون معدنی سنگ باطله 34
2.1.5 تکنیک تحلیل سلسله مراتبی 35
2.1.6 مطالعه موردی:معدن مس سرچشمه 35
2.1.7 تعیین محل استقرار سنگ شکن باطله با AHP 35
2.1.8 نتیجه گیری 39
2.1.9 مراجع 40
2.1.10 Abstract 41

2-2) بهینه سازی انفجار کنترل شده درسنگ های درزه دار مطالعه موردی:دیوئاره های غربی معدن سنگ آهن چادر ملو

2.2.1 چکیده 42
2.2.2 مقدمه 42
2.2.3 بررسی زمین شناسی و ژئوتکنیکی معدن سنگ آهن چادر ملو 43
2.2.4 روش پیشین انفجار کنترل شده 44
2.2.5 طراحی انفجار کنترل شده درمحدوده ژئوتکنیکی4 45
2.2.6 نتیجه گیری 48
2.2.7 مراجع 48
2.2.8 Abstract 49

2-3) تحلیل قابلیت اطمینان دیواره تکتونیکی بلوک های معدن چغارت

2.3.1 چکیده 50
2.3.2 مقدمه 50
2.3.3 بلوک تکتونیکی IIIمعدن چغارت 51
2.3.4 تحلیل به روش تعادل حدی 52
2.3.5 تحلیل به روش عددی 54
2.3.6 تحلیل قابلیت اطمینان 55
2.3.7 نتیجه گیری 56
2.3.8 مراجع 57
2.3.9 Abstract 58

2-4) ارائه مدل تحلیلی در تعیین نفوذپذیری سازه فروشویی توده معدن مس سرچشمه

2.4.1 چکیده 60
2.4.2 مقدمه 61
2.4.3 مشخصات هندسی سازه فروشویی شماره معدن مس س 1رچشمه 62
2.4.4 شباهت بین جریان سیال در خاک و جریان الکتریسیته 63
2.4.5 جریان سیال درخاک 63
2.4.6 جریان الکتریسیته 64
2.4.7 شباهت بین جریان سیال در خاک و جریان الکتریسیته 65
2.4.8 مدلسازی تحلیلی ضریب نفوذپذیری هیدرولیکی در سازه فروشویی تودهای 65
2.4.9 بحث و نتیجه گیری 67
2.4.10 منابع 67

2-5) تحليل استاتيكي سد باطله شرکت معدنی وصنعتی گل گهر سیرجان به روش المان محدود

2.5.1 چکیده 68
2.5.2 مقدمه 68
2.5.3 موقعیت طرح مورد مطالعه 68
2.5.4 مشخصات فنی سدباطله گل گهر سیرجان 69
2.5.5 روش حل عددی ونرم افزار مورد استفاده 69
2.5.6 مدل رفتاری مورد استفاده درتحلیل استاتیکی 70
2.5.7 نحوه المان بندی مدل عددی 70
2.5.8 نحوه مدل سازی وتحلیل 70
2.5.9 نتایج تحلیل استاتیکی 71
2.5.10 نتایج تحلیل استاتیکی درمرحله پایان ساخت 71
2.5.11 نتایج تحلیل استاتیکی درمرحله آبگیری 72
2.5.12 نتیجه گیری 74
2.5.13 مراجع 74

2-6) بررسی پاسخ لرزه ای سدهای خاکی باطله در برابر لرزش ناشی از انفجار به روش المان محدود

2.6.1 چکیده 75
2.6.2 مقدمه 76
2.6.3 موقعيت طرح مورد مطالعه 76
2.6.4 مشخصات فنی سذ باطله گل گهر سيرجان 76
2.6.5 پارامترهاي ژئوتكنيكی مورد استفاده در تحليل 77
2.6.6 نحوه المان بنذي مذل عذدي 77
2.6.7 خصوصيات دیناميكی مصالح 78
2.6.8 برداشت داده انفجار 78
2.6.9 شتاب در تاج سذ باطله گل گهر 80
2.6.10 تحلیل نتایج 81
2.6.11 نتیجه گیری 82
2.6.12 مراجع 82

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید