بسته جامع خرابی پیش رونده در سازه ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه خرابی پیش رونده در سازه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی روش ها و مراحل آنالیز و آیین نامه ها در خرابی پیش روندهبررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی خرابی پیشرونده در سازه های فولادی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش خرابی پیشرونده در ساختمان های بتن مسلح بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی رفتار اتصال پس کشیده کابلی در خرابی پیش رونده بررسی شده است

امنیت سازه همیشه در طراحی پروژه های مهندسی عمران برای مهندسان امری کلیدی بوده است . یکی از مکانیزم هایی که سازه در آن دچار شکست می شود و در چند دهه توجه زیادی به آن شده است مربوط به تخریت پیشرونده است که در آن یک یا چند عضو سازه ای ناگهان به علت تصادف یا حمله تروریستی یا غیره دچار شکست شده و سپس ساختمان به شکل پیش رونده ای دچار فرو ریزش می گردد. تخریب پیشرونده رویدادی نسبتا نادر است که در آن بارهای غیرمتعارف آسیب موضعی را ایجاد می کنند و سازه بدلیل کمبود پیوستگی، شکل پذیری و نامعینی آسیب را پخش می کند.

قسمت هایی از فصل اول بررسی روش ها و مراحل آنالیز و آیین نامه ها در خرابی پیش رونده

امروزه وقوع خرابي پيش رونده در سازه ها در يك انفجار نزديك به سازه و حتي در هنگام زلزله به چالشي مهم تبديل شده است و مسئله ارزيابي و بررسي پتانسيل وقوع خرابي پيش رونده در سازه هاي موجود با اهميت زياد و سازه هايي كه در فاز طراحي هستند را بصورت گسترده اي در بين محققين سراسر جهان مطرح نموده است. “خرابي پيش رونده وضعيتي است كه در آن بروز يك خرابي موضعي در يك عضو سازه اي، منجر به شكست اعضاي مجاور آن و نهايتا” خرابي كل سازه يا بطور نا متناسب بخش اعظم آن مي گردد.” به طور كلي، ساختمانها براي شرايط بارگذاري انفجارهاي گاز و بمب، برخورد وسيله نقليه، تصادم هواپيما، طوفان، گردباد و از اين قبيل بارها طراحي نميشوند. از اينرو زماني كه ساختمانها در معرض چنين بارهاي غيرمعمولي قرار ميگيرند، ممكن است متحمل آسيبهاي بزرگي شوند. بعد از انهدام ساختمان مشهور رونان در سال 1968 برخي كشورها نظير بريتانيا و كانادا استانداردهاي براي جلوگيري از خرابي پيشرونده، تنظيم نمودند. در 1976 دستورالعملهاي ساختماني بريتانيا الزام نمود ساختمان ها طوري طراحي شوند كه خرابيهاي نامتناسب را با يكپارچه كردن اعضاي سازه اي ، افزودن درجه نامعيني و فراهم كردن مقاومت كافي براي مقابله با بارهاي غيرعادي، تحمل كرده و در برابر آن مقاومت كنند.اين الزامات به منظور ساخت سازههاي مقاوم، شكل پذير و با توانايي بازتوزيع بارهاي وارده تنظيم گرديد. در اين مقاله مقايسه جامعي از مقررات مربوط به خرابي پيش رونده در آئين نامه هاي بين المللي مربوط به ساختمان ها ارائه مي شود. براين اساس، ابتداء نمونه هايي از خرابيهاي پيشرونده در سازه هاي ساختماني بيان مي شود.

فهرست کامل فصل اول بررسی روش ها و مراحل آنالیز و آیین نامه ها در خرابی پیش رونده

1-1 ) بررسی روش ها و مراحل آنالیز در خرابی پیشرونده

1.1.1مقدمه 3
1.1.2زمینه پیدایش وعلل ایجاد کننده تخریب پیشرونده 3
1.1.3 روش های ارزیابی وطراحی سازه در برابر تخریب پیشرونده 5
1.1.4روش Tie Force ه 6
1.1.5روش Alternate Load Path ه 6
1.1.6 روش مقاومت موضعی افزایشی(ELR) ه 8
1.1.7 انواع خرابی پیشرونده 8
1.1.8انهدام از نوع PANCAKE خ 8
1.1.9انهدام از نوع ZIPPER ه 8
1.1.10انهدام از نوع DOMINO ه 9
1.1.11انهدام از نوع SECTION ه 9
1.1.12 انهدام از نوع INSTABILITY ه 9
1.1.13انهدام از نوع MIXED خ 9
1.1.14نتیجه گیری 10
1.1.15 مراجع 10

1-2 ) بررسی خرابی پیشرونده در سازه های فولادی

1.2.1مقدمه 12
1.2.2 استاندارد های مرتبط با خرابی پیشرونده 13
1.2.3 تعریف خرابی پیشرونده،خرابی موضعی یکپارچگی سازه ای 14
1.2.4 موارد کاربرد ملاحظات مرتبط با خرابی پیشرونده 14
1.2.5روش های کلی بررسی پدیده خرابی پشرونده 15
1.2.6بارگذاری جهت ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در ساختمان ها 18
1.2.7نتیجه گیری 19
1.2.8مراجع 19

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 100 مقاله و منبع در زمینه خرابی پیش رونده در سازه ها معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی خرابی پیشرونده در سازه های فولادی

با توجه به آنکه عملکرد سازه ها در دوران بهره داری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد، ضروریست که رفتار سازه ها تحت اثر بارهای غیرعادی نظیر برخورد وسایل نقلیه، انفجار، خطاهای اجرایی و طراحی مورد بررسی قرار گیرد. . در این میان استفاده از ساختمان های فولادی مهاربندی شده بسیار متداول می باشد. ارزیابی رفتار این سازه ها در برابر نیروهاي جانبی ناشی از زلزله مورد ارزیابی قرار گرفته است. باتوجه به اهمیت زیاد گسیختگی پیشرونده و تلفات ناشی از آن در ساختمان ها، لزوم ارزیابی دقیق رفتار این سازه ها در برابر گسیختگی پیشرونده احساس میگردد

فهرست کامل فصل دوم بررسی خرابی پیشرونده در سازه های فولادی

2-1) بررسی گسیختگی پیشرونده در قاب های فولادی مهاربندی شده براساس ضوابط طراحی لرزه ای ایران

2.1.1 مقدمه و کلیات 35
2.1.1.1چکیده 25
2.1.1.2 مقدمه 36
2.1.1.3 اهمیت واهداف پژوهش 38
2.1.1.4مروری بر حوادث منجر به گسیختگی پیشرونده 39
2.1.1.5 گسیختگی پیشرونده در ساختمان رونان پوینت 39
2.1.1.6 گسیختگی ساختمان فدرال آلفرد مورا در اوکلاهاما 41
2.1.1.7 گسیختگی پیشرونده دریک کارگاه پوشاک در بنگلادش 42
2.1.1.8 ساختار پایان نامه 42
2.1.2 مبانی گسیختگی پیشرونده و روش های تحلیل آن در سازه ها 44
2.1.2.1 مقدمه 45
2.1.2.2 تعریف گسیختگی پیشرونده 45
2.1.2.3 انواع گسیختگی پیشرونده 45
2.1.2.4 گسیختگی دومینویی 46
2.1.2.5 گسیختگی پن کیکی 46
2.1.2.6 گسیختگی زیپی 47
2.1.2.7 گسیختگی مقطعی 48
2.1.2.8 گسیختگی به علت ناپایداری 48
2.1.2.9 گسیختگی ترکیبی 49
2.1.2.10 روشهای طراحی دربرابر گسیختگی پیشرونده 50
2.1.2.11 روش کنترل حادثه 51
2.1.2.12 روش طراحی غیرمستقیم 51
2.1.2.13 روش طراحی مستقیم 52
2.1.2.14 روش مقاوم سازی محلی ویژه 52
2.1.2.15 روش مسیر جایگزین 53
2.1.2.16 روش های تحلیل خرابی پیشرونده 54
2.1.2.17 تحلیل استاتیکی ارتجاعی خطی 55
2.1.2.18 تحلیل استاتیکی ارتجاعی غیرخطی 56
2.1.2.19 تحلیل دینامیکی ارتجاعی خطی 57
2.1.2.20 تحلیل دینامیکی غیرخطی 57
2.1.3 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه گسیختگی پیشرونده 59
2.1.3.1 مقدمه 60
2.1.3.2 سوکاگلو و همکاران 60
2.1.3.3 آستانه اصل وهمکاران 60
2.1.3.4 ویلیامسون وهمکاران 61
2.1.3.5 خاندل وال وهمکاران 61
2.1.3.6 پاول 61
2.1.3.7 گری ارسون وهمکاران 62
2.1.3.8 روس وهمکاران 62
2.1.3.9 جینکوکیم وتااوا کیم 63
2.1.3.10 کیم وداوون 63
2.1.3.11 ایزادین وهمکاران 64
2.1.3.12 جیان 46
2.1.3.13 محمد وهمکاران 65
2.1.3.14 خاندل وال وهمکاران 65
2.1.3.15 لی و همکاران 66
2.1.3.16 یو وهمکاران 66
2.1.3.17 ایرانی ونجی 66
2.1.3.18 باقری پور اصیل وهمکاران 67
2.1.3.19 مین لیو 67
2.1.3.20 فو 68
2.1.3.21 سانگ وهمکاران 68
2.1.3.22 فنگ وهمکاران 69
2.1.3.23 توکلی وکیاکجوری 70
2.1.4 مدلسازی 71
2.1.4.1 مقدمه 72
2.1.4.2 نرم افزار ABAQUS 74
2.1.4.3 ABAQUS/STANDARD 74
2.1.4.4 ABAQUS/EXPLICIT 74
2.1.4.5 ABAQUS/CFD 75
2.1.4.6 ABAQUS/CAE 75
2.1.4.7 ABAQUS/VIEWER 75
2.1.4.8 ABAQUS/AQUA 75
2.1.4.9 ABAQUS/DESIGN 76
2.1.4.10 ABAQUS/AMS 76
2.1.4.11 ABAQUS/FOUNDATION 76
2.1.4.12 مدلسازی 76
2.1.4.13 مشخصات هندسی مدل های سازه ای 77
2.1.4.14 مدل سازی اجزای محدود قاب ها 81
2.1.4.15 تعریف هندسه مدل به کمک ماژولPART 82
2.1.4.16 تعریف مشخصات مصالح به کمک ماژول PROPERTY 82
2.1.4.17 تعریف رفتار المان های مورد استفاده 83
2.1.4.18 انتقال قطعات به دستگاه مختصات کلی به کمک ماژول ASSEMBLY 83
2.1.4.19 تعریف روش تحلیل وخروجی های درخواستی به کمک ماژول STEP 86
2.1.4.20 تعریف بارگذاری واعمال شرایط مرزی به کمک ماژول LOAD 87
2.1.4.21 مش بندی مدل ها به کمک ماژول MESH 89
2.1.4.22 ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل ها 90
2.1.4.23 ساختمان 4 طبقه 90
2.1.4.24 حالت اول(بدون حذف ستون ها،قاب بیرونی) 91
2.1.4.25 حالت دوم(حذف ستونDI از قاب خارجی سازه) 93
2.1.4.26 حالت سوم(حذف ستون AL از قاب خارجی سازه) 95
2.1.4.27 حالت چهارم(بد ون حذف ستون ها،قاب داخلی) 98
2.1.4.27 حالت پنجم(حذف ستونD2 از قاب داخلی سازه) 99
2.1.4.28 ساختمان 8 طبقه 101
2.1.4.29 حالت اول(بدون حذف ستون ها،قاب بیرونی) 101
2.1.4.30 حالت دوم(حذف ستون DL از قاب خارجی سازه) 103
2.1.4.31 حالت سوم(حذف ستونAL از قاب خارجی سازه) 106
2.1.4.32 حالت چهارم(بدون حذف ستون ها،قاب داخلی) 108
2.1.4.33 حالت پنجم(حذف ستونD2 از قاب داخلی سازه) 110
2.1.4.34 ساختمان 10 طبقه 111
2.1.4.35 حالت اول(بدون حذف ستون ها،قاب بیرونی) 112
2.1.4.36 حالت دوم(حذف ستون DL از قاب خارجی سازه) 114
2.1.4.37 حالت سوم(حذف ستونAL از قاب خارجی سازه) 116
2.1.4.38 حالت چهارم(بدون حذف ستون ها،قاب داخلی) 119
2.1.4.39 حالت پنجم(حذف ستونD2 از قاب داخلی سازه) 120
2.1.4.40 تجزیه وتحلیل نتایج 122
2.1.4.41 معیار نیروی محوری 122
2.1.4.42 معیار نیروی محوری ستون ها 122
2.1.4.43 معیار نیروی محوری بادبندها 125
2.1.4.44 معیار مقاومت 126
2.1.4.45 معیار جابجایی 128
2.1.4.46 کنترل ضوابط تغییر شکل اعضاء 128
2.1.4.47 فهرست منابع وماخذ 130
2.1.4.48ABSTRACT: 134

2-2 ) بررسی مقاومت یک سازه فولادی دربرابر خرابی پیشرونده

2.2.1 مقدمه 136
2.2.2 روش های تحلیل خرابی پیشرونده 136

2-3 ) بررسی گسیختگی پیش رونده در قاب های فولادی مهاربندی شده

2.3.1 خلاصه 137
2.3.2 مقدمه 137
2.3.3 روش انجام تحقیق 138
2.3.4 ساخت مدل 139
2.3.5 تلیل دینامیکی پدیده حذف ستون 140
2.3.6 حاللت های حذف ستون 141
2.3.7 پاسخ سازه به حذف ناگهانی ستون 141
2.3.8 تحلیل نتایج 143
2.3.9 نتیجه گیری 143
2.3.10 مراجع 144

2-4 ) ارزیابی خرابی پیشرونده در قاب خمشی فولادی با مهاربندهای مختلف

2.4.1 چکیده 145
2.4.2 مقدمه 145
2.4.3 سازه های مورد بررسی 147
2.4.4 بازبینی وتایید مدل 149
2.4.5 تحیل خرابی پیشرونده لرزه ای 150
2.4.6 روش تحلیل 150
2.4.7 نتیجه گیری 153
2.4.8 مراجع 154

2-5 ) ارزیابی پایداری قاب های خمشی فولادی دربرابر خرابی های پیشرونده

2.5.1 چکیده 156
2.5.2 مقدمه 156
2.5.3 روش های تحلیل خرابی پیشرونده 157
2.5.4 روش استاتیکی خطی 157
2.5.5 روش استاتیکی غیرخطی 158
2.5.6 روش دینامیکی غیرخطی 159
2.5.7 روش تحقیق 159
2.5.8 صحت سنجی 160
2.5.9 مدلهای مورد بررسی 160
2.5.10 روند ارزیابی 162
2.5.11 تفسیرنتایج 162
2.5.12 وضعیت تیرها 162
2.5.13 وضعیت ستون ها 162
2.5.14 مقایسه میزان نشست 163
2.5.15 نتیجه گیری 163
2.5.16 مراجع 164

2-6 ) ارزیابی ومقاوم سازی قاب خمشی فولادی تحت خرابی پیشرونده

2.6.1 چکیده 168
2.6.2 مقدمه 168
2.6.3 مشخصات سازه 169
2.6.4 نحوه ی اعمال بارگذاری جهت تحلیل دینامیکی سازه تحت خرابی پیشرونده 169
2.6.5 پاسخ سازه نسبت به حذف ناگهانی ستون 170
2.6.6 تحلیل به روش دینامیکی تاریخچه زمانی 170
2.6.7 معرفی شتاب نگاشت ها 170
2.6.8 نمودار برش پایه نسبت به زمان 171
2.6.9 شاخص مقاومت دربرابر خرابی پیشرونده 172
2.6.10 نتیجه گیری 175
2.6.11 مراجع 175

2-7 ) ارزیابی عملکرد اتصال خمشی WUF-W درجلوگیری از خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی

2.7.1 چکیده 176
2.7.2 مقدمه 176
2.7.3 روش تحقیق 178
2.7.4 صحت سنجی نتایج تحلیل 178
2.7.5 انتخاب مدل 179
2.7.6 تشریح مدل انتخابی 179
2.7.7 تشریح روند آزمایش 180
2.7.8 نتایج آژمایش نمونه مورد بررسی(WUF-B) 180
2.7.9 مدل سازی عددی 181
2.7.10 مقایسه نتایج 181
2.7.11 طراحی ساختمان مورد بررسی 182
2.7.12 طراحی اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی WUF-W 182
2.7.13 مدل سازی عددی 183
2.7.14 مشخصات مصالح 183
2.7.15 اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی WUF-W 184
2.7.16 مقایسه نتایج 185
2.7.17 مقایسه اتصالات برمبنای آیین نامه DOD 185
2.7.18 مقایسه اتصال WUF-W به صورت نسبی با اتصال BFP واتصال BSEEP 186
2.7.19 نتیجه گیری 188
2.7.20 مراجع 188

2-9 ) بررسی خرابی پیشرونده درقاب های خمشی فولادی با پلان L شکل به کمک آنالیز حساسیت

2.8.1 چکیده 189
2.8.2مقدمه 190
2.8.3 هدف تحقیق 191
2.8.4 مدلسازی 191
2.8.5 تحلیل های انجام گرفته 192
2.8.6 تحلیل استاتیکی خطی معادل 192
2.8.7 تحلیل استاتیکی غیرخطی افزاینده قائم 192
2.8.8 مدلسازی غیرخطی المان ها 192
2.8.9 ترکیبات بارگذاری درتحلیل استاتیکی غیرخطی افزاینده قائم 193
2.8.10 آنالیز حساسیت درخرابی پیشرونده 193
2.8.11 نتایج 194
2.8.12 نتیجه گیری 200
2.8.13 مراجع 200

2-9 ) تخريب پيشرونده براي قاب هاي نامنظم فولادي مهاربندي شده هم مركز، با استفاده از تحليل استاتیکی غیرخطی

2.9.1 خلاصه 202
2.9.2 مقدمه 202
2.9.3 طراحی ومدل سازی قاب ها 203
2.9.4 اختصاص مفاصل پلاستیک ومدل سازی غیرخطی 205
2.9.5 روند اجرای آنالیز استاتیکی غیرخطی برای تخریب پیشرونده 206
2.9.6 نتایج 209
2.9.7 مراجع 209

2-10 ) بررسی گسیختگی پیشرونده درسازه های ساختمانی مهاربندی شده فولادی بلندتحت شرایط حذف متوالی ستون

2.10.1 خلاصه 210
2.10.2مقدمه 210
2.10.3 ساخت مدل المان سه بعدی 212
2.10.4 روش مدل سازی 212
2.10.5 پاسخ دینامیکی ساختمان به حذف ناگهانی ستون 213
2.10.6 حالت های حذف ستون 213
2.10.7 بررسی حالت های انجام شده پاسخ سازه به حذف اعضای مختلف 213
2.10.8 نتیجه گیری 217
2.10.9 مراجع 217

2-11 ) مقایسه آزمایش تجربی وتحلیل عددی گسیختگی پیشرونده دریک قاب ساختمان فولادی

2.11.1 خلاصه 219
2.11.2 مقدمه 219
2.11.3 روشهای طارحی خرابی پیشرونده 220
2.11.4 آزمایش تجربی ساختمان BLCC 221
2.11.5 مدل سازی ساختمان 223
2.11.6 تحلیل عددی ساختمان BLCC 224
2.11.7 نتیجه گیری 226
2.11.8 مراجع 226

2-12 ) مروری بر روشها ونتایج تحلیل های استاتیکی و دینامیکی خطی وغیرخطی گسیختگی پیشرونده در سازه های فولادی

2.12.1 خلاصه 227
2.12.2 مقدمه 227
2.12.3 طبقه بندی انواع گسیختگی پیش رونده 228
2.12.4 گسیختگی پیش رونده درآیین نامه ها 228
2.12.4 روش های تحلیل گسیختگی پیش رونده درسازه های فولادی 229
2.12.5 بارهای اعمالی 230
2.12.6 تحلیل استاتیکی خطی 230
2.12.7 تحلیل دینامیکی خطی 231
2.12.8 تحلیل دینامیکی غیرخطی 231
2.12.9 مقایسه روش های تحلیل APM 232
2.12.10 مرور سایر نتایج کلی درمورد سازه های فولادی 233
2.12.11 بحث درمورد نتایج قاب های خمشی 233
2.12.12 بحث درمورد نتایج قاب های مهاربندی شده 233
2.12.13 نتیجه گیری 233
2.12.14 مراجع 234

2-13 ) بررسی رفتار انواع سیستم های مقاوم دربرابر بارجانبی درخرابی پیشرونده

2.13.1جکیده 235
2.13.2 مقدمه 235
2.13.3 مدلسازی 235
2.13.4 مقاطع مورد استفاده در مدل سازی 236
2.13.5 بارگذاری ویژه خرابی پیشرونده 236
2.13.6نحوه ی مقاوم سازی 236
2.13.7 نیتجه گیری 238
2.13.8 مراجع 238

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم خرابی پیشرونده در ساختمان هاي بتن مسلح

با توجه به حوادثی که در گوشه و کنار دنیا به وقوع پیوسته، مشخص شده رفتار ساختمانها تحت اثر بارهاي انفجار به دلیل خصوصیات متفاوت این نوع بارگذاري با بارهاي دیگر یکسان نیست . از آنجایی که بیشتر شهرهاي ایران به دلیل موقعیت ممتاز استراتژیکی و برخورداري از منابع طبیعی خداداي سرشار، همواره در معرض تهدیدهاي خارجی قرار دارند، لزوم شناخت تهدیدات و نحوه مقابله با آنها چون حملات تروریستی ، انتحاري و بمب بر مهندسان سازه الزامی است و ساختمانها باید براي چنین خطراتی محاسبه شو ند. با توجه به جایگاه ویژه سازه هاي بتن مسلح در صنعت ساختمان کشور و گستردگی استفاده از سیستمهاي ساختمانی خمشی بتن مسلح در ساختمانهاي طراحی شده و آسیب پذیري این نوع سیست م هاي ساختمانی در برابر بارهاي انفجار، هدف از این تحقیق بررسی دقیق پاسخ یک ساختمان بتن آرمه نه طبقه مقاوم در برابر زلزله تحت اثر بارگذاري ضربه اي و انفجار می باشد .

فهرست کامل فصل سوم خرابی پیشرونده در ساختمان هاي بتن مسلح

3-1 ) ارزیابی سناریوی خرابی پیشرونده درساختمان های بتن مسلح دارای دیوار برشی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی

3.1.1 چکیده 239
3.1.2 مقدمه 240
3.1.3 مدل های مورد مطالعه 242
3.1.4 روش تحقیق 243
3.1.5 بررسی نتایج 243
3.1.6 نتیجه گیری 250
3.1.7 مراجع 250

3-2 ) ارزیابی رفتار قاب های خمشی بتن مسلح تحت اثر تخریب پیشرونده

3.2.1 چکیده 253
3.2.2 مقدمه 254
3.2.3 تعریف عمومی خرابی پیشرونده 254
3.2.4 زمینه پیدایش تخریب پیشرونده 254
3.2.5 روش های طراحی تخریب پیشرونده 256
3.2.6 روش آنالیز ومدلسازی 257
3.2.7 تحلیل استاتیکی خطی 257
3.2.8 شرح ومدل سازی سازه 258
3.2.9 نتیجه گیری 263
3.2.10 مراجع 264

3-3 ) بررسی پتانسیل خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل بارافزون در ساختمان های بتن مسلح دارای دیوار برشی

3.3.1 چکیده 265
3.3.2 مقدمه 265
3.3.3 مدلهای مورد مطالعه 267
3.3.4 روش تحقیق 268
3.3.5 بررسی نتایج 269
3.3.6 نتایج حاصل از تحلیل پوش دان 269
3.3.7 نتایج حاصل از تحلیل پوش اور 270
3.3.8 نتیجه گیری 273
3.3.9 مراجع 273

3-4 ) شبیه سازی اثراندرکنش میان قاب آجری-قاب بتن مسلح برپتانسیل فروریزش پیش رونده

3.4.1 چکیده 275
3.4.2 مقدمه 275
3.4.3 مدل سازی 277
3.4.4 اعتبار سنجی مدل سازی انجام شده 278
3.4.5 مدل قاب پیشنهاد شده برای درنظرگرفتن میان قاب تحت فروریزش پیش رونده 279
3.4.6 مدل دستک فشاری برابر برای مدل سازی میان قاب 279
3.4.7 مقایسه پاسخ ریزمدل ومدل دارای دستک 281
3.4.8 بررسی مدل ارائه شده دریک قاب کامل 283
3.4.9 پاسخ ساختمان بتنی با و بدون میان قاب به حذف ستون 284
3.4.10 ساخت مدل 284
3.4.11 تحلیل استاتیکی غیرخطی پدیده حذف ستون 285
3.4.12 پاسخ ساختمان بتنی بدون میان قاب به حذف ستون 285
3.4.13 مدل سازی فروریزش پیش رونده درساختمان بتنی دارای میان قاب بنایی 286
3.4.14 پاسخ ساختمانی میان قاب بنایی به حذف ستون 286
3.4.15 نتیجه گیری 287
3.4.16 مراجع 287

3-5 ) ارزیابی اثردال دربرآورد ضریب افزایش بار تحلیل خرابی پیشرونده قاب های بتن مسلح

3.5.1 چکیده 289
3.5.2 مقدمه 289
3.5.3 معرفی سازه مورد بررسی 291
3.5.4 بررسی نحوه بدست آوردن ضریب افزایش بار 292
3.5.5 ضریب اعمال سختی عضو یا فاکتور M 295
3.5.6 تعیین دوران تسلیم تیر ودال با استفاده از روش SDOF 295
3.5.7 ارزیابی اثر دال در برآورد ضریب افزایش بار 296
3.5.8 نتیجه گیری 297
3.5.9 مراجع 298

3-6 ) مطالعه موردی یک ساختمان بتن آرمه مقاوم دربرابر زلزله تحت اثربارگذاری انفجار

3.6.1 چکیده 299
3.6.2 مقدمه 299
3.6.3 ضرورت تحقیق 300
3.6.4مروری بر تحقیقات گذشته 300
3.6.5 پدیده انفجار وبارگذاری دینامیکی سازه ها 301
3.6.6 رفتار مواد درنرخ کرنش بالا 303
3.6.7 مقاسه بارهای انفجار وبارهای متداول در طراحی ساختمان 304
3.6.8 بررسی دقت و صحت مدل تحلیلی 305
3.6.9 مطلاعه موردی طراحی یک ساختمان دربرابر زلزله وانفجار 307
3.6.10 ارزیابی لرزه ای 307
3.6.11 تحلیل های انهدام پیشرونده 308
3.6.12 عملکرد سیستم قاب خمشی 309
3.6.13 عملکرد سیستم مختلط(قاب خمشی به همراه دیوار برشی) 310
3.6.14 نتیجه گیری 312
3.6.15 مراجع 312
3.6.16 پانوشت 313

قسمت هایی از فصل چهارم مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

با مطالعات انجام شده و بررسی¬های بعمل آمده در زمینه ی احتمال آسیب پذیری ساختمان¬های امروزی در سطح شهرها در برابر خرابی پیشرونده و اینکه اکثر قریب به اتفاق ساختمان¬های موجود یارای مقابله با چنین پدیده ای را نداشته و در برابر خرابی پیشرونده آسیب¬پذیر می باشند، لذا هدف از این پایان¬نامه این است که با ارائه راهکاری به دنبال بهبود این وضعیت بوده و بتوان به کمک آن دسته از ساختمان¬ها شتافت که احداث شده اند اما در طراحی¬هایشان بارگذاری ویژه ی خرابی پیشرونده لحاظ نشده است.

فهرست کامل فصل چهارم مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

4-1 ) تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

4.1.1 پیشگفتار 325
4.1.1.1 مقدمه 326
4.1.1.2 تعریف مساله 327
4.1.1.3 هدف 327
4.1.1.4 ساختار پایان نامه 329
4.1.2 مبانی خرابی پیشرونده 331
4.1.2.1 مقدمه 332
4.1.2.2 مثال هایی از خرابی پیشرونده 333
4.1.2.3 ساختمان فدرال آلفرد مورا 333
4.1.2.4 ساختمانی آپارتمانی رونان پوینت 334
4.1.2.5 برج الکوبار 335
4.1.2.6 ساختمان بانکرز تراست 336
4.1.2.7 ساختمان تجاری اسکای لاین پلازا 337
4.1.2.8 برج های دوقلوی تجارت جهانی آمریکا 338
4.1.2.9 مروری بر خرابی پیشرونده دراسناد واستانداردها 339
4.1.2.10 تعاریفی از خرابی پیشرونده/نا متجانس 339
4.1.2.11 روش های کلی بررسی پدیده خرابی پیشرونده 340
4.1.2.12 انواع خرابی پیشرونده 343
4.1.2.13 مقاومت سازه ای دربرابر خرابی پیشرونده 345
4.1.2.14 عوامل موثر درتنومندی سازه ای 346
4.1.2.15 روش های ارزیابی شاخص تنومندی 348
4.1.2.16 روشهای طراحی دربرابر خرابی پیشرونده 350
4.1.2.17 تحلیل خرابی پیشرونده 351
4.1.2.18 ابزارهای تحلیلی 351
4.1.2.19 مروری بر تکنیک های بهسازی ارائه شده برای مقابله با خرابی پیشرونده 352
4.1.2.20 نمونه هایی از بهسازی اعضای خمشی 352
4.1.2.21 نمونه هایی از بهسازی اعضای باربر 353
4.1.2.22 مروری بر مطالعات انجام شده درزمینه خرابی پیشرونده 353
4.1.3 مفهوم سطوح عملکرد،مدلسازی وروشهای تحلیل 358
4.1.3.1 تعیین سطح عملکرد براساس دستورالعمل بهسازی و 356- FEMA- 359
4.1.3.2 تعاریف مقدماتی 359
4.1.3.3 سطوح عملکرد اجزای سازه ای وغیرسازه ای 360
4.1.3.4 سطوح عملکرد اجزای سازه ای 360
4.1.3.5 سطوح عملکرد اجزای غیرسازه ای 362
4.1.3.6 سطوح هدف عملکرد ساختمان 363
4.1.3.7 سطح عملکرد خدمت رسانی بی وقفه 364
4.1.3.8 سطح عملکرد 1 برای اجزای سازه ای-قابلیت استفاده بی وقفه 364
4.1.3.9 سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه 364
4.1.3.10 سطح عملکرد ایمنی جانبی 365
4.1.3.11 سطح عملکرد 3 برای اجزای سازه ای-ایمنی جانی(S-3) 365
4.1.3.12 سطح عملکردC برای اجزای غیرسازه ای-ایمنی جانی(N-C) 365
4.1.3.13 سطح عملکرد آستانه فروریزش 365
4.1.3.14 سطح عملکرد 5 برای اجزای سازه ای-آستانه فروریزش(S-5) 366
4.1.3.15 سطح عملکرد E برای اجزای غیرسازه ای-لحاظ نشده(N-E) 366
4.1.3.16 مفاصل پلاستیک 366
4.1.3.17 کلیات 366
4.1.3.18 مدل سازی غیرخطی سازه واختصاص مفاصل پلاستیک 367
4.1.3.19 گروه اول-مفاصل تغییرشکل کنترل 367
4.1.3.20 گروه دوم-مفاصل نیرو کنترل 369
4.1.3.21 انواع روشهای تحلیل 369
4.1.3.22 تحلیل استاتیکی غیرخطی 369
4.1.3.23 رسم منحنی ظرفیت(پوش آور) 372
4.1.3.24 تحلیل دینامیکی غیرخطی 372
4.1.3.25 روشهای تحلیل خرابی پیش رونده در آیین نامهGSA 372
4.1.3.26 روش غیرمستقیم 372
4.1.3.27 روش مستقیم 372
4.1.3.28 روش اول روش مقاومت موضعی 373
4.1.3.29 روش مسیرجایگزین انتقال بار 373
4.1.3.30 تحلیل استاتیکی خطی 373
4.1.3.31 تحلیل استایکی غیرخطی 373
4.1.3.32 تحلیل دینامیکی خطی 374
4.1.3.33 تحلیل دینامیکی غیرخطی 374
4.1.3.34 فرضیات تحلیل وطراحی 375
4.1.3.35 مقاطع مورد استفاده در مدلسازی 376
4.1.3.36 نحوه ی مقاوم سازی 377
4.1.3.37 معرفی الگوی بارگذاری وارده 379
4.1.3.38 بارگذاری ویژه خرابی پیشرونده 379
4.1.3.39 بارگاری ثقلی وجانبی 379
4.1.3.40 شاخص تنومندی 379
4.1.4 بررسی شاخص هایی از تنومندی وسلامت سازه 381
4.1.4.1 تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه پنج طبقه 382
4.1.4.2 تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه هشت طبقه 396
4.1.4.3 تحلیلی استاتیکی غیرخطی سازه دوازده طبقه 406
4.1.5 نتیجه گیری وپیشنهادات 418
4.1.5.1 نتیجه گیری 419
4.1.5.2 پیشنهادات 420
4.1.5.3 مراجع 421
4.1.5.4 ABSTRACT: 424

4-2 ) تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

4.2.1 چکیده 426
4.2.2 مقدمه 426
4.2.3 مراحل انجام پروسه تحقیق 427
4.2.4 طراحی المان های سازه ای 427
4.2.5 مراحل انجام تحلیل دینامیکی حذف ستون 428
4.2.6 معیارهای پذیرش درآیین نامهGSA 429
4.2.7 ارزیابی عملکرد سازه دربرابر حذف ستون 429
4.2.8 طراحی خرپاهای سقفی 429
4.2.9 نتیجه گیری 431
4.2.10 مراجع 431

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی رفتار اتصال پس کشیده کابلی در خرابی پیش رونده


طی زلزله نورتیج، گسیختگی های بیشماری در جوش اتصال تیر به ستون مشاهده شد. پس از زلزله، طراحی لرزه ای سازه های فولادی دچار تغییرات زیادی شدند. در سال 2001، محققین اتصالات جدیدی پیشنهاد کردند که در آن از نبشی و تعدادی کابل پس کشیده به ترتیب برای کنترل تغییر شکل های پلاستیک و ایجاد خاصیت خود مرکزی استفاده شده است. در این تحقیق اثر این نوع اتصال (اتصال کابلی پس کشنده) بر خرابی دهند.

 

فهرست کامل فصل پنجم بررسی رفتار اتصال پس کشیده کابلی در خرابی پیش رونده

5-1 ) بررسی پارامترهای موثر بر رفتار اتصال پس کشیده کابلی درخرابی پیشرونده

5.1.1 خلاصه 433
5.1.2 مقدمه 433
5.1.3 معرفی اتصال پس کشیده 434
5.1.4 ضوابط طراحی اتصال پس کشیده 435
5.1.5 معیار لنگر آستانه جداشدگی 435
5.1.6 معیار مقاومت اتصال 435
5.1.7 معیارگسیختگی نبشی 435
5.1.8 معیار گسیختگی کابل ها 436
5.1.9 نحوه طراحی اتصالات پس کشیده 436
5.1.10 مدل سازی 437
5.1.11 تحلیل دینامیکی غیرخطی برای حذف ستون 439
5.1.12 نتایج تحلیل 439
5.1.13 نتیجه گیری 440
5.1.14 مراجع 440

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان40,000افزودن به سبد خرید

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسي گسيختگي پيشرونده در قاب هاي فولادي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارزیابی خرابی پیشرونده در قاب خمشی فولادی با مهار بندی های مختلف بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تخريب پيشرونده براي قاب هاي نامنظم فولادي مهاربندي شده هم مركز، با استفاده از تحليل استاتیکی غیرخطی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسي گسيختگي پيشرونده در قاب هاي فولادي مهاربندي شده بر اساس ضوابط طراحی لرزه ای ایران بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی اجزاء محدودی اتصال پیچی نبشی جان در سناریوی حذف ستون بررسی شده است