مدیریت

تاکنون، تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه شده است. برخی از مهم‌ترین تعاریفی که ارائه شده، به قرار زیر است:

 • هنر انجام امور با و به‌وسیله دیگران
 • فرایندی که طی آن تصمیم‌گیری در سازمان‌ها صورت می‌پذیرد
 • انجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل
 • علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی
 • بازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیم‌گیرنده و رابط برای اعضای سازمان[۲]

مدیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل می‌گردد. این نوع تعاریف از مدیریت اگر چه با کمی و کاستی یا فزونی‌هایی در واژه‌های بیان‌کنندهٔ وظایف روبروست، اما به نظر روان‌تر از تعاریفی است که می‌کوشند مدیریت را محصور به یک ویژگی خاص نمایند یا ارزش فلسفی خاصی به مفهوم بیفزایند. بااین‌حال، تعاریف متعدد از مدیریت با توجه به کارکردهای آن از سوی محققانی چون فایول یا گیولیک دارای تفاوت‌هایی است که به‌سادگی نمی‌توان از آن‌ها گذر کرد. آنچه واضح است علم مدیریت هنوز نتوانسته است تعریف خود را مدیریت کند.[۳]

تعریف ذیل، مفاهیم کلیدی مدیریت را دربردارد:

 • مدیریت یک فرایند است.
 • مفهوم نهفتهٔ مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.
 • مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.
 • مدیریت کارا به تخصیص و مصرف مدبرانه می‌گویند.
 • مدیریت بر فعالیت‌های هدفدار تمرکز دارد.[۴]
 • مدیریت عبارتست از عملی که به‌صورت آگاهانه و مستمر انجام می‌شود و به سازمان شکل می‌دهد.

لیست پروژه ها

بسته جامع جانشین پروری سازمانی

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل امروزه باعنایت به شتاب تغییرات و رقابت فزاینده، سازمانها بیش از هر زمان دیگر برای کسب نتایج و حفظ خود تلاش می کنند. در این راستا، توجه به منابعانسانی و توسعه و توانمندسازی آن که ارزشمندترین سرمایه های سازمانی...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پایداری در زنجیره تامین

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل جهانی سازی،افزایش مقررات سازمان های دولتی و غیر دولتی و فشار و درخواست مشتریان در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی و همچنین ظهور بحث مسئولیت اجتماعی شرکت ها،باعث شده است سازمان ها به بررسی اقدامات لازم جهت بکارگیری...

بیشتر بخوانید

بسته جامع مدیریت جانشین پروری

دانلود فایل فهرست مطالب فایل دانلود رایگان بخشی از فایل خروج نیروها از سطوح گوناگون سازمانی به دلائل مختلفی مانند استعفا، ترک شغل، بازنشستگی، ارتقای شغلی یا حتی فوت در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است .بوجود آمدن خلاء و ترک خدمت نیروها در مشاغل سازمان، به ویژه در...

بیشتر بخوانید