مهندسی برق (به انگلیسی: Electrical engineering) زیرمجموعه‌ای از مهندسی است که به مطالعه و کاربردهای مرتبط با الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک می‌پردازد. می‌توان مهندسی برق را به دو قسمت عمده تقسیم کرد: بررسی و طراحی سیستم‌های انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی؛ و یا بررسی و طراحی سیستم‌های الکترونیکی برای پردازش و انتقال اطلاعات، نظیر رایانه‌ها، سامانه‌های مخابراتی، مدارهای مجتمع، رادارها و نظایر آن. به بیان دیگر، مهندسان برق از الکتریسیته یا برای انتقال انرژی و یا برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند.فراگیرتر شدن استفاده از انرژی الکتریکی و افزایش نیاز به انتقال و نیز پردازش سریع‌تر اطلاعات، مهندسی برق را به یکی از مهم‌ترین و پر طرفدارترین زمینه‌های مهندسی و صنعت تبدیل کرده است.

لیست پروژه ها

بسته جامع ژوهشی کاربردهای امواج فراصوت (آلتراسوند) در علوم پزشکی و مهندسی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربردهای امواج فراصوت (آلتراسوند) در علوم پزشکی و مهندسی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی موتورهای آسنکرون

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی موتورهای آسنکرون است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی کنترل فرکانس-بار توربین ها و نیروگاه ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل فرکانس-بار توربین ها و نیروگاه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی رایانش ابری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رایانش ابری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند. در فصل اول این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی جایابی نیروگاه از دیدگاه پدافند غیرعامل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه جایابی نیروگاه از دیدگاه پدافند غیرعامل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ظرفیت های دینامیکی و استاتیکی خطوط انتقال

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ظرفیت های دینامیکی و استاتیکی خطوط انتقال است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی پیش بینی ترافیک بهینه سازی تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پیش بینی ترافیک بهینه سازی تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بهبود كنترل وضعيت ماهواره در مدار هنگام عبور از سايه زمين

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهبود كنترل وضعيت ماهواره در مدار هنگام عبور از سايه زمين است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی راه کارهای توسعه بهینه هزینه ها و مدیریت فضای سبز و استفاده از GIS در تحلیل ارزیابی ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه راه کارهای توسعه بهینه هزینه ها و مدیریت فضای سبز و استفاده از GIS در تحلیل ارزیابی ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی کنترل خطی و غیرخطی و همزمان سازی سیستم های آشوبناک لورنز، چن و …

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل خطی و غیرخطی و همزمان سازی سیستم های آشوبناک لورنز، چن و … است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع مکان یابی و نقشه سازي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مکان یابی و نقشه سازي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی واترماركينگ تصاوير ديجيتال

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه واترماركينگ تصاوير ديجيتال است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تحلیل ماشينهای الکتریکی مغناطيس دائم شار محوری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل ماشينهای الکتریکی مغناطيس دائم شار محوری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی کنترل و هدایت موشک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل و هدایت موشک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی کنترل کننده پیش بین خطی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل کننده پیش بین خطی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مديريت توان راکتيو و کنترل ولتاژ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه توان راکتيو و کنترل ولتاژ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به روش QFT

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بسته طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به روش QFT است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی به هنگام سازی ضریب وزنی و آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود جهت حرکت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه به هنگام سازی ضریب وزنی و آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود جهت حرکت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسي و شبيه سازي اثر TCSC و UPFC برمشخصه قطع رله هاي ديستانس

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسي و شبيه سازي اثر TCSC و UPFC برمشخصه قطع رله هاي ديستانس است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی و معرفی میکروتوربین ها و کاربرد آنها بصورت تولید پراکنده

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و معرفی میکروتوربین ها و کاربرد آنها بصورت تولید پراکنده است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی و طراحی سیستم کنترل یک پل تلسکوپی فرودگاهی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و طراحی سیستم کنترل یک پل تلسکوپی فرودگاهی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی و شبیه سازی نهان نگاری صوت به روش طیف گسترده

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و شبیه سازی نهان نگاری صوت به روش طیف گسترده است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع چژوهشی بررسی و شبیه سازی شتاب سنج با حساسیت زیاد و نویز کوانتیزاسیون پایین

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و شبیه سازی شتاب سنج با حساسیت زیاد و نویز کوانتیزاسیون پایین است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی و تحلیل مکانیزم گذار از IPv4 به IPv6

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و تحلیل مکانیزم گذار از IPv4 به IPv6 است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت امروزی و روش های مقابله با آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت امروزی و روش های مقابله با آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی انتن های سهموی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه انتن های سهموی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نسل بعد و شبیه سازی سیستم تشخیص نفوذ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 410 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نسل بعد و شبیه سازی سیستم تشخیص نفوذ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مدیریت موقیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت موقیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مدلسازي مداري ليزر با ساختار چاه كوانتمي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدلسازي مداري ليزر با ساختار چاه كوانتمي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی كنترل نيروگاه گازي با استفاده از DCS

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه كنترل نيروگاه گازي با استفاده از DCS است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی کنترل ولتاژترانس توسط تپ چنجر

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل ولتاژترانس توسط تپ چنجر است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی و شبیه سازی دستگاه اندازه گیر فرکانس لحظه ای

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی و شبیه سازی دستگاه اندازه گیر فرکانس لحظه ای است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی و تحليل يك مخلوط كنندهی متعادل در باند فركانسی خيلی وسيع

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی و تحليل يك مخلوط كنندهی متعادل در باند فركانسی خيلی وسيع است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحي بازار حراج خدمات جانبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحي بازارحراج خدمات جانبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی سیستم کنترل مسیر فضا پیماهای بازگشتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سیستم کنترل مسیر فضا پیماهای بازگشتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی رله های حفاظتی جريان زياد در شبكه های توزيع

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رله های حفاظتی جريان زياد در شبكه های توزيع است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تشخیص اثر انگشت با استفاده از شبکه عصبی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخیص اثر انگشت با استفاده از شبکه عصبی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ترانسفورماتور های خشک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ترانسفورماتور های خشک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تحليل بهينه ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي براي سيستم با ابعاد بزرگ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 450 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحليل بهينه ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي براي سيستم با ابعاد بزرگ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی پياده سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي بر روي FPGA

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پياده سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي بر روي FPGA است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تشخيص حروف صدا دار از روي تصاوير لب

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخيص حروف صدا دار از روي تصاوير لب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی پايدار سازي ويدئو

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پايدار سازي ويدئو است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI توان پایین

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI توان پایین است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی و کاربرد رادار SAR در ماهواره های تصویر برداری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 420 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و کاربرد رادار SAR در ماهواره های تصویر برداری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی وشبيه سازی کنترل فازی توان در سيستمهای مخابراتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی وشبيه سازی کنترل فازی توان در سيستمهای مخابراتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی روشهای شناسایی و مقابله با پرشدگی CONGESTION درخطوط انتقال سیستم های قدرت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روشهای شناسایی و مقابله با پرشدگی CONGESTION درخطوط انتقال سیستم های قدرت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه با استفاده از شبکه های عصبی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طبقه بندی شی گرا اطلاعات طیفی و مکانی در تصاویر سنجش از دور چندطیفی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طبقه بندی شی گرا اطلاعات طیفی و مکانی در تصاویر سنجش از دور چندطیفی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ساخت VCO با C,L ساخته شده با REMEMS

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ساخت VCO با C,L ساخته شده با REMEMS است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی برنامه ریزی بهینه تعمیرات واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن قیود شبکه انتقال ورزرو

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه برنامه ریزی بهینه تعمیرات واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن قیود شبکه انتقال ورزرو است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله و چند کاناله

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله و چند کاناله است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غير تماسی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غير تماسی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی جداسازی کور منابع صوتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه جداسازی کور منابع صوتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی فیلترهای SAW

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی فیلترهای SAW است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر SOFTSWITCH

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر SOFTSWITCH است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی پایداری سیستم های قدرت در حضور تولیدات پراکنده

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پایداری سیستم های قدرت در حضور تولیدات پراکنده است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مبدل چند سطحی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مبدل چند سطحی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی کنترل هواپیما

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 450 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل هواپیما است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C41 در سیستمهای ابعاد وسیع

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C41 در سیستمهای ابعاد وسیع است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تشخيص نوع عيب ترانسفور ماتورهاي قدرت به روش آناليز پاسخ فركانسي با استفاده از شبكه عصبي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخيص نوع عيب ترانسفور ماتورهاي قدرت به روش آناليز پاسخ فركانسي با استفاده از شبكه عصبي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه معرفی و بررسی جبران گر UPQC و شبیه سازی جبرن افت ولتاژ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی و ساخت مکان یاب عیب کابل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی و ساخت مکان یاب عیب کابل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی و پیاده سازی سنتز گفتار

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی و پیاده سازی سنتز گفتار است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی کوپلرهای میکرو استریپ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی کوپلرهای میکرو استریپ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و دما در کوره

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و دما در کوره است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی دیود نیمه هادی silicon openning switch

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی دیود نیمه هادی silicon openning switch است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تخمین کانال در سیستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تخمین کانال در سستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی پيش بيني قيمت بازار برق با استفاده از شبكه هاي عصبي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پيش بيني قيمت بازار برق با استفاده از شبكه هاي عصبي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تحلیل رفتاری مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی در شبکه قدرت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل رفتاری مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی در شبکه قدرت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی شبکه های نوری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شبکه های نوری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی کنترلر برای سیستم های چند متغیره

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی کنترلر برای سیستم های چند متغیره است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی عوامل موثر در ناپایداری ولتاژ و روش های کنترل آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر در ناپایداری ولتاژ و روش های کنترل آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی کنترل کننده پیش بینی برای سیستم های چند متغیره صنعتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 645 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی کنترل کننده پیش بینی برای سیستم های چند متغیره صنعتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی سیستم های DCS

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم های DCS است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع تعيين مشخصه ها و مدل سازي كانال UWB در داخل ساختمان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تعيين مشخصه ها و مدل سازي كانال UWBدر داخل ساختمان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع سيستم مديريت هوشمند انرژي ساختمان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ساختمانهای هوشمند است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی سیستم هاي مکاترونیکی بکار رفته در ربات هاي امدادگر

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم هاي مکاترونیکی بکار رفته در ربات هاي امدادگر است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی جایابی بهینه و تعیین مقدار بانکهای خازنی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه جایابی بهینه و تعیین مقدار بانکهای خازنی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحي سيركولاتور دو بانده ميكرواستريپ كوچك

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحي سيركولاتور دو بانده ميكرواستريپ كوچك است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تشخیص گفتاراز موسیقی به روش شبکه عصبی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخیص گفتاراز موسیقی به روش شبکه عصبی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تعيين محدوده واكه ها در سيگنال گفتار پيوسته

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تعيين محدوده واكه ها در سيگنال گفتار پيوسته است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی روش خطي سازي فيدبك براي سيستم هاي چندورودي-چندخروجي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روش خطي سازي فيدبك براي سيستم هاي چندورودي- چندخروجي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تعيين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تعيين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی رمزنگاري پيشرفته در شبكه هاي مخابراتي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رمزنگاري پيشرفته در شبكه هاي مخابراتي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي نیروگاه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي نیروگاه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تاثیر توزیع ناخالص های بستر برعملکرد ترانزیستور MOSFET

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر توزیع ناخالص های بستر برعملکرد ترانزیستور MOSFET است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تشخیص بروز شکستگی در میله های روتور موتورالقایی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخیص بروز شکستگی در میله های روتور موتورالقایی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی پياده سازي نرم افزار كد كننده صحبت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پياده سازي نرم افزار كد كننده صحبت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسي عملكرد تقويت كننده كم نويز COMS

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسي عملكرد تقويت كننده كم نويز COMS است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی و کاربرد مواد METAMTRRIAL در آنتن ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و کاربرد مواد METAMTRRIAL در آنتن ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی استفاده از شبکه های عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه استفاده از شبکه های عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی پياده سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي بر روي FPG

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پياده سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي بر روي FPG است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسي روشهاي كنترل پديده سرج در كمپرسورها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روشهاي كنترل پديده سرج در كمپرسورها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی توربو کد و کاربردهای آن در مخابراتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی توربو کد و کاربردهای آن در مخابراتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ارزیابی دینامیکی و استاتیکی امنیت سیستم های قدرت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارزیابی دینامیکی و استاتیکی امنیت سیستم های قدرت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مکان یابی و نقشه سازي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مکان یابی و نقشه سازي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مطالعه روشهاي كنترلي در سيستمهاي دورعمليات

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روشهاي كنترلي در سيستمهاي دورعمليات است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی کنترل مکان یابی کننده های یکپارچه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل مکان یابی کننده های یکپارچه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی روش های مختلف کنترل دور موتور DC

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روش های مختلف کنترل دور موتورDC است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

سته جامع پژوهشی شبیه سازی انواع توربین بادی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شبیه سازی انواع توربین بادی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی سیستم های اسکادا

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم های اسکادا است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع تاثیر تولیدات پراکنده بر پارامترهای شبکه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 840 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر تولیدات پراکنده بر پارامترهای شبکه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع فیلتر کالمن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه فیلتر کالمن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع بررسي عملكرد سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه عملكرد سيستم هاي حمل و نقل هوشمند است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع طراحی سیستم های کنترل مقاوم

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سیستم های کنترل مقاوم است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع تشخیص چهره انسان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 1100 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخیص چهره انسان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع مبدل آنالوگ به ديجيتال

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مبدل آنالوگ به ديجيتال است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع سیستم های کنترل مقاوم

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم های کنترل مقاوم است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع بهبود کیفیت توان و کاهش هارمونیک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهبود کیفیت توان و کاهش هارمونیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع تحلیل و بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 620 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل و بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع تحلیل کنترل موتور القایی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل کنترل موتور القایی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی کاربرد GIS در مدیریت بحران

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهشی کاربرد GIS در مدیریت بحران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع واسط مغز و رایانه ECI

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه واسط مغز و رایانه ECI است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی کاربرد GIS در ترافیک و حمل و نقل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربرد GIS در ترافیک و حمل و نقل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طبقه بندی سیگنال eeg

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طبقه بندی سیگنال eeg است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تبرید جذبی خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تبرید جذبی خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تقویت کننده فیبر نوری اربیومEDFA

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تقویت کننده فیبر نوری اربیوم EDFA است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهش بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 1100 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع مبدل ماتریسی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مبدل ماتریسی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع کنترل سرعت موتور مغناطیس دائم PMSM

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 600 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل سرعت موتور مغناطیس دائم PMSM است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی کنترل سرعت موتورDC مغناطیس دایم (PMDC)

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل سرعت موتورDC مغناطیس دایم (PMDC) است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی موتور PMSM

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 550 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی موتور PMSM است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع تشخیص بیماری صرع از روی سینگال مغزی EEG

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخیص بیماری صرع از روی سینگال مغزی EEG است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 700 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی سلول های خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 750 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سلول های خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع Statcom

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه statcom است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب