مهندسی برق (به انگلیسی: Electrical engineering) زیرمجموعه‌ای از مهندسی است که به مطالعه و کاربردهای مرتبط با الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک می‌پردازد. می‌توان مهندسی برق را به دو قسمت عمده تقسیم کرد: بررسی و طراحی سیستم‌های انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی؛ و یا بررسی و طراحی سیستم‌های الکترونیکی برای پردازش و انتقال اطلاعات، نظیر رایانه‌ها، سامانه‌های مخابراتی، مدارهای مجتمع، رادارها و نظایر آن. به بیان دیگر، مهندسان برق از الکتریسیته یا برای انتقال انرژی و یا برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند.فراگیرتر شدن استفاده از انرژی الکتریکی و افزایش نیاز به انتقال و نیز پردازش سریع‌تر اطلاعات، مهندسی برق را به یکی از مهم‌ترین و پر طرفدارترین زمینه‌های مهندسی و صنعت تبدیل کرده است.

لیست پروژه ها

بسته جامع پژوهشی کنترل مکان یابی کننده های یکپارچه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل مکان یابی کننده های یکپارچه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی روش های مختلف کنترل دور موتور DC

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روش های مختلف کنترل دور موتورDC است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

بیشتر بخوانید

سته جامع پژوهشی شبیه سازی انواع توربین بادی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شبیه سازی انواع توربین بادی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی سیستم های اسکادا

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم های اسکادا است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

بیشتر بخوانید

بسته جامع تاثیر تولیدات پراکنده بر پارامترهای شبکه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۸۴۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر تولیدات پراکنده بر پارامترهای شبکه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

بیشتر بخوانید

بسته جامع فیلتر کالمن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه فیلتر کالمن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

بیشتر بخوانید

بسته جامع بررسی عملکرد سیستم های حمل و نقل هوشمند

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه عملکرد سیستم های حمل و نقل هوشمند است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

بیشتر بخوانید

بسته جامع طراحی سیستم های کنترل مقاوم

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سیستم های کنترل مقاوم است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

بیشتر بخوانید

بسته جامع تشخیص چهره انسان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۱۱۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخیص چهره انسان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

بیشتر بخوانید

بسته جامع مبدل آنالوگ به دیجیتال

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مبدل آنالوگ به دیجیتال است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

بیشتر بخوانید

بسته جامع سیستم های کنترل مقاوم

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم های کنترل مقاوم است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

بیشتر بخوانید

بسته جامع بهبود کیفیت توان و کاهش هارمونیک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهبود کیفیت توان و کاهش هارمونیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

بیشتر بخوانید

بسته جامع تحلیل و بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۶۲۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل و بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

بیشتر بخوانید

بسته جامع تحلیل کنترل موتور القایی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۵۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل کنترل موتور القایی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی کاربرد GIS در مدیریت بحران

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهشی کاربرد GIS در مدیریت بحران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

بیشتر بخوانید

بسته جامع واسط مغز و رایانه ECI

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه واسط مغز و رایانه ECI است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی کاربرد GIS در ترافیک و حمل و نقل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربرد GIS در ترافیک و حمل و نقل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی طبقه بندی سیگنال eeg

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طبقه بندی سیگنال eeg است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی تبرید جذبی خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تبرید جذبی خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی تقویت کننده فیبر نوری اربیومEDFA

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تقویت کننده فیبر نوری اربیوم EDFA است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهش بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۱۱۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

بیشتر بخوانید

بسته جامع مبدل ماتریسی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۶۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مبدل ماتریسی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

بیشتر بخوانید

بسته جامع کنترل سرعت موتور مغناطیس دائم PMSM

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۶۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل سرعت موتور مغناطیس دائم PMSM است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی کنترل سرعت موتورDC مغناطیس دایم (PMDC)

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل سرعت موتورDC مغناطیس دایم (PMDC) است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی طراحی موتور PMSM

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۵۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی موتور PMSM است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

بیشتر بخوانید

بسته جامع تشخیص بیماری صرع از روی سینگال مغزی EEG

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخیص بیماری صرع از روی سینگال مغزی EEG است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۷۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

بیشتر بخوانید

بسته جامع پژوهشی سلول های خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۷۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سلول های خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

بیشتر بخوانید

بسته جامع Statcom

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۶۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه statcom است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

بیشتر بخوانید