بدون دسته بندی

لیست پروژه ها

بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع تجاری و بررسی مراکزتجاری قدیم

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع تجاری و بررسی مراکزتجاری قدیم است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی کاربردهای مختلف روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 950 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربردهای مختلف روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مطالعه خواص و کاربردهای آلیاژهای پرکاربرد در مهندسی پلیمر

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مطالعه خواص و کاربردهای آلیاژهای پرکاربرد در مهندسی پلیمر است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مطالعه خواص و کاربردهای آلیاژهای پرکاربرد در مهندسی مواد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 871 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مطالعه خواص و کاربردهای آلیاژهای پرکاربرد در مهندسی مواد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی کامل چهار نوع از مهمترین رزین ها در مهندسی پلیمر

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 592 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی کامل چهار نوع از مهمترین رزین ها در مهندسی پلیمر است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی نانوسیلیکات ها و رفتار خمشی لایه های تقویتی آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی نانوسیلیکات ها و رفتار خمشی لایه های تقویتی آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مطالعه تولید، مقاوم سازی، قابلیت ماشین کاری و بررسی خزش مس و آلیاژهای آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مطالعه تولید، مقاوم سازی، قابلیت ماشین کاری و بررسی خزش مس و آلیاژهای آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی نانو ذرات هگزا فریت و هگزاگونال

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه نانو ذرات هگزا فریت و هگزاگونال است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مدلسازی و شبیه سازی ایزوترم های جذب

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدلسازی و شبیه سازی ایزوترم های جذب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی انواع منسوجات و روش های تولید آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 840 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی انواع منسوجات و روش های تولید آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی رنگرزی و خطرات زیست محیطی آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رنگرزی و خطرات زیست محیطی آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی رفتار سایشی در آلیاژهای مختلف، رینگ پیستون و یاتاقان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی رفتار سایشی در آلیاژهای مختلف، رینگ پیستون و یاتاقان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی آلیاژهای معروف پایه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی آلیاژهای معروف پایه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مطالعه ی مدیریت پسماند زباله های بیمارستانی و روش های دفع آنها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مطالعه ی مدیریت پسماند زباله های بیمارستانی و روش های دفع آنها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی معماری مساجد از جنبه های مختلف

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی معماری مساجد از جنبه های مختلف است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی جنبه های مختلف پدیده وارونگی دما یا اینورژن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی جنبه های مختلف پدیده وارونگی دما یا اینورژن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی مطالعه ی عوامل موثر بر ریز ساختار ها، قالب ها و بهینه سازی سیستم های ریخته گری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مطالعه ی عوامل موثر بر ریز ساختار ها، قالب ها و بهینه سازی سیستم های ریخته گری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی الیاف ضد میکروب

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه صد میکروب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند....

ادامه مطلب

بسته جامع مقاوم سازی الیاف به آتش به روشهای مختلف

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 645 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مقاوم سازی الیاف به آتش به روشهای مختلف است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی طراحی، بهینه سازی، شبیه سازی عددی وبررسی تاثیرات فرایند فورج بر ریز ساختار مواد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی، بهینه سازی، شبیه سازی عددی وبررسی تاثیرات فرایند فورج بر ریزساختار مواد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی مشخصه های انواع نانو کامپوزیت ها در مهندسی پلیمر، طراحی و ساخت شناورها و همچنین در صنعت ساختمان سازی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی مشخصه های انواع نانو کامپوزیت ها در مهندسی پلیمر، طراحی و ساخت شناورها و همچنین در صنعت ساختمان سازی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است....

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بینایی ماشین و کاربردهای آن در بازسازی تصاویر

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بینایی ماشین و کاربردهای آن در بازسازی تصاویر است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ژئوتکنیک و معدن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ژئوتکنیک و معدن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند. در فصل اول...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ارزیابی و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی و آمایش سرزمین و تاثیر آلودگی بر تغییرات اقلیم و آب و هوا

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارزیابی و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی و آمایش سرزمین و تاثیر آلودگی بر تغییرات اقلیم و آب و هوا است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ترافیک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 840 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ترافیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی فروسلیس

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه فروسلیس است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند. در...

ادامه مطلب

بسته جامع برسی اثر اعتیاد اینترنت بر دانش آموزان و دانشجویان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی اثر اعتیاد اینترنت بر دانش آموزان و دانشجویان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی ژئومکانیک سنگ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ژئومکانیک سنگ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بهینه‌سازی شبکه مبدل‌های پیش‌گرم واحد تقطیر 80 پالایشگاه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهینه‌سازی شبکه مبدل‌های پیش‌گرم واحد تقطیر است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه خوشه بندی اطلاعات است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی پیش‌بینی آلودگی عناصر سنگین در پساب اسیدی رودخانه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پیش‌بینی آلودگی عناصر سنگین در پساب اسیدی رودخانه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی سیستم های فیلترینگ اشتراکی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم های فیلترینگ اشتراکی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی استخراج روغن پسته ی کوهی و بررسی کیفیت آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه استخراج روغن پسته ی کوهی و برسی کیفیت آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تولید بیودیزل از ریزجلبک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تولید بیودیزل از ریزجلبک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی خواص بلور فوتونی دوبعدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه خواص بلور فوتونی دوبعدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی سبک زندگی و سلامت زنان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سبک زندگی و سلامت زنان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تهیه نقشه و ارزیابی بیابان زایی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تهیه نقشه و ارزیابی بیابان زایی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تولید الیاف ضد آب

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تولید الیاف ضد آب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تولید نانو ساخت های ترکیبی اکسید روی و آهن و کاربرد آنها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تولید نانو ساخت های ترکیبی اکسید روی و اهن وکارد انها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی ویروس ایدز و روحیه زنان مبتلا به ایدز

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی ویروس ایدز و روحیه زنان مبتلا به ایدز است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي فلفل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي فلفل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی امکان استخراج الیاف بلند طبیعی سلولزی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی امکان استخراج الیاف بلند طبیعی سلولزی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی اندیشه سیاسی در اسلام

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اندیشه سیاسی در اسلام است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی فرآوری عناصر خاکی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه فرآوری عناصر خاکی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین بر شیوه های مختلف رشد دانش اموزان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 550 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین بر شیوه های مختلف رشد دانش اموزان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته...

ادامه مطلب

بسته جامع طراحی لیزر فیبری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی لیزر فیبری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع شبیه سازی راکتورهای مختلف پتروشیمی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شبیه سازی راکتورهای مختلف پتروشیمی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی بررسی اعتیاد به اینترنت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی اعتیاد به اینترنت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تشخیص هویت بر مبنای عنبیه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی تشخیص هویت بر مبنای عنبیه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع اکوتوریسم

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اکوتوریسم است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند....

ادامه مطلب

بسته جامع اسکان غیر رسمی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 550 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اسکان غیر رسمی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع نانوتکنولوژی در جذب گاز ها و شبیه سازی به روش مونت کارلو

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه نانوتکنولوژی در جذب گاز ها و شبیه سازی به روش مونت کارلو است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش...

ادامه مطلب

بسته جامع آمایش سرزمین

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه آمایش سرزمین است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

ادامه مطلب

بسته جامع توریسم سلامت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه توریسم سلامت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی قارچ میکوریز

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 800 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه قارچ میکوریز است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تصفیه پساب های صنعتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تصفیه پساب های صنعتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی تصفیه فاضلاب

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 1400 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تصفیه فاضلاب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در...

ادامه مطلب

بسته جامع پژوهشی سلول های خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 750 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سلول های خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت...

ادامه مطلب

بسته جامع پایدارسازی و بهبود کیفیت محصولات لبنی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 360 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در پایدارسازی و بهبود کیفیت محصولات لبنی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که...

ادامه مطلب