50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی مشخصه های انواع نانو کامپوزیت ها در مهندسی پلیمر، طراحی و ساخت شناورها و همچنین در صنعت ساختمان سازی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی مشخصه های انواع نانو کامپوزیت ها در مهندسی پلیمر، طراحی و ساخت شناورها و همچنین در صنعت ساختمان سازی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت ها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی نانو کامپوزیت ها از دید مهندسی پلیمر بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش استفاده از نانو کامپوزیت در طراحی و ساخت شناور بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش نانو کامپوزیت در ساختمان سازی بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت ها

پليپروپيلن مادهاي سبك از خانواده پلياولفينها است كه در حجم بسيار زياد و بهطور تجاري توليد ميشود. بلورينگي زياد پليپروپيلن به اين ماده استحكام زياد، سفتي و سختي ميبخشد. پليپروپيلن عملا از تنشهاي محيطي ترك نميخورد، اما اين پليمر بطور ذاتي در برابر تخريب گرمايي پايداري كمتري نسبت به ديگر اولفينها چون پلياتيلن دارد. بنابراين پليپروپيلن به علت كاربري آسان، قيمت و جرم مخصوص كم، كاربرد فراواني در اتومبيلسازي براي قطعاتي چون ضربهگيرها، پنجرهها، جاي صندلي عقب، دريچههاي هوا و بخاري داشته و در توليد لولههاي انتقال آب، نفت خام، گاز تحت فشار و لوله هاي زيرزميني نيز كاربرد دارد. در سال 1985 با كشف ساختار باكي بال (C60) تحقيقات جديدي در زمينه مواد كربني آغاز شد. در پي كشف باكي بال نانولوله كربني در سال 1991 توسط ايجيما كشف شد. بررسيهاي تئوريك و آزمايشگاهي، خواص فوقالعاده حرارتي، مكانيكي و الكترونيكي اين ماده را نشان داده است. تنها نانولولههاي كربني هستند كه مدول يانگ آنها در محدوده اي بين 1-2 ترا پاسكال و استحكام كششي آنها نيز بين 37-100 گيگا پاسكال ميباشد. اتصالات بسيار قوي شيميايي بين اتمهاي كربن سبب اين خواص مكانيكي است. اين اتصالات غيرقطبي ناهمسان كه پيوند سيگما ناميده ميشوند در اثر هيبريداسيون SP2 اوربيتالهاي الكتروني در ساختار اتم كربن تشكيل ميشوند

فهرست کامل فصل اول بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت ها

1-1 ) بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت سطحی AL6061/AL2O3تولید شده به روش فرآوری اصطکاکی اغتشاشی

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مواد و روش 3
1.1.4 نتایج و بحث 5
1.1.5 ریزساختار 5
1.1.6میکروسختی 7
1.1.7 آزمون کشش 8
1.1.8 نتیجه گیری 9
1.1.9 منابع 9

1-2 ) بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت SBR/ENR50/MWCNTحاوی دوده در دو سیستم پخت گوگردی وپرتوالکترونی

1.2.1 چکیده 12
1.2.2 ABSTRACT 12
1.2.3 مقدمه 13
1.2.4 مواد 13
1.2.5 دستگاه ها 14
1.2.6 روش ها 14
1.2.7 میکروسکوپ الکترونی پویشی 15
1.2.8 بحث و نتایج 15
1.2.9 آزمون تورم 15
1.2.10 خواص مکانیکی 16
1.2.11 نتیجه و جمع بندی 17
1.2.12 مراجع 17

1-3 ) بررسی رفتار دینامیکی تیرهای کامپوزیت لایه لایه تقویت شده با درصد بالای ذرات نانو

1.3.1 چکیده 19
1.3.2 ABSTRACT 19
1.3.3 مقدمه 20
1.3.4 ساخت نمونه های نانوکامپوزیتی 20
1.3.5 مدل سازی ریاضی 20
1.3.6 آزمایش تجربی 21
1.3.7 مثال های عددی 21
1.3.8 پاسخ تیر هیبرید در ورودی ضربه 21
1.3.9 پاسخ تیر هیبرید در ورودی سینوسی 21
1.3.10 پاسخ تیر هیبرید به ورودی تصادفی 22
1.3.11 نتیجه گیری 22
1.3.12 مراجع 22

1-4 ) شبيه سازي خواص الاستيک نانو کامپوزيت Al-SiCبا استفاده از روش ديناميک مولکولي

1.5.1 چکیده 32
1.5.2 Abstract 32
1.5.3 مقدمه 33
1.5.4 روش حل مسئله 33
1.5.5 ساختار بلوری سیلیکون کارباید 34
1.5.6 ساختار بلوري آلومينيوم 34
1.5.7 تشریح روند شبیه سازی 34
1.5.8 مکان اولیه اتم ها و پتانسیل های بین اتمی 35
1.5.9 اجرای شبیه سازی 36
1.5.10 نتایج و بحث 38
1.5.11 نتیجه گیری نهایی 41
1.5.12 مراجع 42

1-6 ) بررسی اثر روشهای مختلف اختلاط بر خواص مکانیکی کامپوزیت اپوکسی-نانو خاک رس

1.6.1 چکیده 44
1.6.2 مقدمه 44
1.6.3 بخش تربی 46
1.6.4 روش استفاده از حلال 46
1.6.5 روشها و تجهیزات 46
1.6.6 روشهای ساخت نمونه نانوکامپوزیت اپوکسی-نانو خاک رس 46
1.6.7 روش اختلاط مستقیم دردمای محیط 46
1.6.8 روش استفاده از حلال 46
1.6.9 روش انجام آزمونها 47
1.6.10 نتایج و بحث 47
1.6.11 نقش زمان تابش ماوراء صوت 49
1.6.12 نقش سرعت اختلاط 49
1.6.13 آزمون تفرق اشعه Xا( )XRDو ارزيابی مورفولوژيكی 50
1.6.14 تأثير غلظت نانوذرات خاک رس 50
1.6.15 ارزيابی خواص مكانيكی 50
1.6.16 نتیجه گیری 51
1.6.17 مراجع 51

1-7 ) مطالعه رفتار مكانيكي- حرارتي نانوكامپوزيت پليپروپيلن تقويت شده با نانولوله های کربنی

1.7.1 چکیده 53
1.7.2 ABSTRACT 53
1.7.3 مقدمه 54
1.7.4 تجهیزات و چگونگی آزمایش ها 54
1.7.5 نتایج آزمایش ها 56
1.7.6 نتیجه گیری 61
1.7.7 مراجع 61

1-8 ) کاربرد همزن آلتراسونیک درحین پوشش دهی برخواص پوشش نانوکامپوزیت نیکل-نانوآلومینا حاصل از آبکاری الکتریکی منقطع

1.8.1 چکیده 63
1.8.2 Abstract 63
1.8.3 مقدمه 64
1.8.4 مواد و روش آزمایش ها 64
1.8.5 تولید پوشش 64
1.8.6 بررسی موفولوژی و آنالیز کمی 65
1.8.7 آزمون خوردگی 65
1.8.8 آزمون سایش 65
1.8.9 نتایج و بحث 65
1.8.10 ترکیب و مورفولوژی سطح 65
1.8.11 بررسی مکانیزم واکنش خوردگی توسط آزمون های امپدانس الکتروشیمیایی 66
1.8.12 بررسی رفتار سایشی ومکانیزم آن 68
1.8.13 نتیجه کیری 68
1.8.14 منابع 69

1-9 ) کاربرد همزن آلتراسونیک درحین پوشش دهی برخواص پوشش نانوکامپوزیت نیکل-نانوآلومینا حاصل از آبکاری الکتریکی منقطع

1.9.1 چکیده 71
1.9.2 Abstract 71
1.9.3 مقدمه 72
1.9.4 توابع احتمال N نقطه ای 73
1.9.5 توابع همبستگی 73
1.9.6 معرفی توابع همبستگی 73
1.9.7 تابع احتمال یک نقطه ای 74
1.9.8 تابع احتمال دونقطه ای 74
1.9.9 بازسازی ساختار با استفاده از روش مونت کارلو 75
1.9.10 محاسبه مونت کارلو تابع همبستگی دونقطه ای 76
1.9.11 تولید نمونه 76
1.9.12 بهینه سازی ساختار 76
1.9.13 روش کار و کار انجام شده 76
1.9.14 دیاگرام مراحل الگوریتم برنامه نوشته شده 77
1.9.15 مواد 77
1.9.16 به دست آوردن اطلاعات آماری توابع همبستگی ازعکس های تجربی 77
1.9.17 نتایج و بحث 78
1.9.18 نتیجه گیری 79
1.9.19 منابع 80

1-10 ) کاربرد همزن آلتراسونیک درحین پوشش دهی برخواص پوشش نانوکامپوزیت نیکل-نانوآلومینا حاصل از آبکاری الکتریکی منقطع

1.10.1 چکیده 81
1.10.2 ABSTRACT 81
1.10.3 مقدمه 81
1.10.4 تجربی 83
1.10.5 مواد 83
1.10.6 تهیه نانوکامپوزیت ها به روش سل-ژل 83
1.10.7 بحث و نتیجه گیری 83
1.10.8 بررسی طی فسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه 83
1.10.9 شناسایی نمونه ها 83
1.10.10 آزمون کشش 84
1.10.11 اندازه ذرات 84
1.10.12 آزمون دینامیکی-مکانیکی 85
1.10.13 میکروسکوپ الکترونی رویشی 86
1.10.14 میکروسکوپ الکترونی عبوری 87
1.10.15 نتیجه گیری 87
1.10.16 مراجع 88

1-11 ) تاثیر درصد گرافن بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت مس/گرافن

1.11.1 چکیده 90
1.11.2 Abstract 90
1.11.3 مقدمه 91
1.11.4 مواد و روش تحقیق 91
1.11.5 نتایج و بحث 93
1.11.6 ارزیابی ساختار 93
1.11.7 ارزیابی خواص مکانیکی 94
1.11.8 نتایج حاصله از نرم افزار Qualitek-4 95
1.11.9 نتیجه گیری 95
1.11.10 مراجع 96
1.11.11 Abstract 97

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی نانو کامپوزیت ها از دید مهندسی پلیمر

امروزه با انتشار گازهای گلخانهای موجود در دودکشهای صنایع مختلف در جو زمین مشکلات زیست محیطی بسیاری ایجاد شده است. در این میان، سوختهای فسیلی (زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی) از منابع اصلی آلودگی گازهای گلخانهای میباشند. گازهای حاصل از دودکشهای صنایع اکثرا شامل گازهای نیتروژن، دی اکسید کربن، بخار آب، اکسیژن، دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژندار میباشند. که از بین نیتروژن و دی اکسید کربن بیشترین سهم را در گاز خروجی دارا هستند.
جداسازی با غشاهای پلیمری بسیار ممتاز است که دلیل آن پایین بودن هزینههای ساخت آن، مصرف انرژی کم، بازدهی اقتصادی مناسب، تولید محصولات با درجه خلوص بالاتر و قابل اعتماد بودن است

فهرست کامل فصل دوم بررسی نانو کامپوزیت ها از دید مهندسی پلیمر

2-1) ساخت نانوکامپوزیت پلیوینیلاستات- نانوذرات سیلیکای کلوئیدی به روش پلیمرشدن امولسیونی و مطالعه خواص مکانیکی، گرمایی و رئولوژی

2.1.1 چکیده 98
2.1.2 مقدمه 99
2.1.3 تجربی 99
2.1.4 مواد 99
2.1.5 دستگاه ها 99
2.1.6 روش ها 100
2.1.7 آماده‌سازی‌نمونه‌پلیمر‌اصلاح‌شده‌با‌نانوذرات‌سیلیکای‌کلوئیدی 100
2.1.8 آزمون‌گرماسنجی‌پویشی‌تفاضلی 100
2.1.9 آزمون‌مکانیکی 100
2.1.10 آزمون گرماوزن سنجی 100
2.1.11 آزمون‌میکروسکوپي‌الکترونی‌پویشي‌گسیل‌میدانی‌مجهز‌به‌تجزیه‌عنصری 101
2.1.12 نتایج و بحث 101
2.1.13 نتایج آزمون مکانیکی 101
2.1.14 آزمون ‌طیف ‌سنجي‌ مکانیکی ‌رئومتری 101
2.1.15 نتایج آزمون DSC 102
2.1.16 نتایج آزمون TGA 103
2.1.17 نتایج آزمون RMS 104
2.1.18 نتایج آزمون FE-SEM-EDX 105
2.1.19 نتیجه گیری 106
2.1.20 مراجع 106

2-2) ارزیابی غشاهای نانو کامپوزیت بر پایه پلیمرهای مختلف جهت جداسازی گاز

2.2.1 چکیده 108
2.2.2 مقدمه 108
2.2.3 متن اصلی 108
2.2.4 ته نشینی و توده ای شدن ذرات 111
2.2.5 اثر نقایص بر خواص جداسازی غشا 112
2.2.6 نتیجه گیری 114
2.2.7 مراجع 114

2-3) تهیه نانو کامپوزیت های پلی یورتان-خاک رس:بررسی پراکنش خاک رس اصلاح شده در پلی تترا متیلن گلیکول

2.3.1 چکیده 115
2.3.2 مقدمه 115
2.3.3 مواد 116
2.3.4 دستگاه ها 116
2.3.5 روش ها 117
2.3.6 تهیه نمونه ها 117
2.3.7 آزمون تقریبی پرتوX 117
2.3.8 آزمون خواص مکانیکی-دینامیکی 118
2.3.9 اثرسرعت برش بر گرانروی 118
2.3.10 مشاهده ظاهری ترکیب 118
2.3.11 نتایج و بحث 118
2.3.12 اثر نوع خاک رس اصلاح شده 118
2.3.13 آزمایش تفرق پرتوX 118
2.3.14 آزمایش های رئومتری 120
2.3.15 مشاهده ظاهری 120
2.3.16 اثردرصد وزنی خاک رس اصلا ح شده 121
2.3.17 اثر سرعت برش برگرانروی 122
2.3.18 نتیجه گیری 123
2.3.19 مراجع 123
2.3.20ABSTRACT 124

2-4) تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن به روش پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم درجا:بررسی سینتیک واکنش درمجاورت خاک رس

2.4.1 چکیده 125
2.4.2 مقدمه 126
2.4.3 روش ها 127
2.4.4 تهیه پلی استیرن به روش پلیمر شدنی رادیکالی انتقال اتم 127
2.4.5 تجربی 127
2.4.6 مواد 127
2.4.7 دستگاه ها 127
2.4.8 تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن به روش پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم 127
2.4.9 تهیه نانو کامپوزیت پلی استیرن به روش اختلاط درمحلول 127
2.4.10 تعیین مشخصات 128
2.4.11 نتایج و بحث 128
2.4.12 نتیجه گیری 134
2.4.13 مراجع 135

2-5) بررسی اثر سازگارکننده بر خواص نانوکامپوزیت اتیلن –پروپیلن دیان مونومر تقویتشده با نانولوله های کربنی چنددیواره

2.5.1 چکیده 136
2.5.2 مقدمه 137
2.5.3 مواد 137
2.5.4 دستگاه ها 137
2.5.5 روش ها 138
2.5.6 آمیزه سازی وتهیه نانو کامپوزیت EPDM/MWCNT 138
2.5.7 آزمون های شناسایی 138
2.5.8 نتایج و بحث 139
2.5.9 مشخصات پخت نمونه ها 139
2.5.10 میکروسکوپی الکترونی از سطوح شکست 139
2.5.11 رئولوژی آمیزه ها 140
2.5.12 خواص مکانیکی 141
2.5.13 نتیجه گیری 142
2.5.14 مراجع 142
2.5.15 ABSTRACT 144

2-6) حذف یون فلورئوید از محلول آبی با استفاده از نانوکامپوزیت هیدروژل بر پایه نشاسته - سدیم آکریلات-نانو آلومینیوم اکسید

2.6.1 چکیده 145
2.6.2 مقدمه 146
2.6.3 تجربی 146
2.6.4 مواد 146
2.6.5 دستگاه ها 146
2.6.6 روش ها 147
2.6.7 تهیه نانو کامپوزیت هیدروژل 147
2.6.8 برسی خواص جذبی هیدروژل 147
2.6.9 بررسی خواص تورمی نانو کامپوزیت هیدروژل 147
2.6.10 نتایج و بحث 147
2.6.11 برسی ریزساختار وشکل شناسی هیدروژل-نانوکامپوزیت سنتز شده بررسی طیف زیرقرمز هیدروژل زمینه نشاسته-سدیم آکریلات 147
2.6.12 شناسایی با آزمون SEM 148
2.6.13 بررسی طیف زیرقرمز نانو کامپوزیت هیدروژل نشاسته-سدیم آکریلات-آلومینیوم اکسید 148
2.6.14 شناسایی با الگوی براش پرتوX 149
2.6.15 نتایج تورم دینامیکی وتعادلی هیدروژل زمینه ونانوکامپوزیت هیدروژل 149
2.6.16 بررسی نتایج جذب یون فلوئورید ازساختار نانوکامپوزیت هیدروژل 150
2.6.17 بررسی اثر    روی جذب یون فلوئورید 151
2.6.18 هم دمای لانگمیر 151
2.6.19 بررسی اثر غلظت جذب شونده روی جذب یون فلوئورید 151
2.6.20 همدمای فروندلیچ 151
2.6.21 همدمای جذب 151
2.6.22 مطالعه معادله های سینیتیکی 152
2.6.23 مدل شبه درجه اول 152
2.6.24 مدل شبه درجه دوم 152
2.6.25 نتیجه گیری 152
2.6.26 مراجع 153

2-7) تولید درجای کامپوزیت نانو ساختار Cu-Al2O3 به روش مکانو شیمیایی

2.7.1 چکیده 155
2.7.2 Abstract 155
2.7.3 مقدمه 156
2.7.4 بررسی ترمودینامیکی سیستم 157
2.7.5 مواد و روش تحقیق 159
2.7.6 نتایج و بحث 160
2.7.7 نتایج 166
2.7.8 مراجع 166

2-8) بررسي خواص فشاري و ريزساختاري نانو كامپوزيتهاي Al-SiO2توليد شده با امواج مافوق صوت و ريخته گری گردایی

2.8.1 چکیده 168
2.8.2 Abstract 168
2.8.3 مقدمه 169
2.8.4 روش آزمایش 170
2.8.5 نتایج و بحث 171
2.8.6 بررسی خواص فشاری 173
2.8.7 نتیجه گیری 175
2.8.8 مراجع 175

2-9) بررسي اثر زيركونيا پايدار شده بر ساختار نانو كامپوزيت شيشه-سراميك کلسیم فسفاتی/زیرکونیا

2.9.1 چکیده 178
2.9.2 مقدمه 178
2.9.3 فعالیت های تجربی 179
2.9.4 نتایج و بحث 180
2.9.5 نتیجه گیری 184
2.9.6 مراجع 184

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم استفاده از نانو کامپوزیت در طراحی و ساخت شناور

امروزه استفاده از مواد کامپوزیت به عنوان یکی از اصلی ترین مواد تشکیل دهنده در ساختار ادوات نظامی، قابل توجه بسیار قرار گرفته و بسیاری شناورها، از مواد کامپوزیتی بهره می برند. عواملی همچون عمر بالا، مقاومت در برابر شرایط بد محیطی، پایین بودن وزن و کاهش تشعشعات فروسرخ و راداری از جمله دلایل استفاده بالا از این مواد در صنایع نظامی است. حوزه صنایع دریایی نیز یکی از مهمترین عرصه های استفاده از این مواد است و از دلایل محبوبیت مواد کامپوزیتی در این عرصه، بحث مقاومت مکانیکی بالا از جمله ضربه پذیری است. باید گفت در بسیاری از پهنه های آبی در جهان میزان نمک موجود در آب به همراه نیروی حاصله از برخورد امواج با بدنه کشتی از جمله عواملی هستند که به بدنه های معمول فلزی که از موادی همچون فولاد و یا آلومنیوم هستند را تحت تأثیر قرار می دهند که تعمیر و مرمت آنها بسیار مشکل است. مسئله ی مهم دیگر، شکل پذیری بالای این مواد است که در طراحی شناورهایی با طراحی بدنه های پیچیده قابل استفاده است. در عین حال مواد کامپوزیتی در زمان تعمیر نیز بسیار بهتر عمل کرده و با هزینه های کمترتحت تعمیر قرار می گیرند. کاهش وزن و افزایش سرعت با استفاده از توان موتور پایین تر نیز از دیگر نکات مثبت مورد نظر در بحث استفاده از مواد کامپوزیت در صنایع دریایی است. همچنین سطح مقطع راداری این شناورها بسیار کاهش یافته و از آنها به عنوان شناورهایی پنهان کار یاد شود.

فهرست کامل فصل سوم استفاده از نانو کامپوزیت در طراحی و ساخت شناور

3-1 ) ساخت تینانوکامپوز های پلیپروپیلن/ میکا با استحکام بالا جهت ساخت بدنهی شناورهای تندرو

3.1.1 خلاصه 186
3.1.2 مقدمه 186
3.1.3 آزمایشات 187
3.1.4 مواد اولیه 187
3.1.5 دستورالعمل تهیه آمیزههای نانوکامپوزیت 187
3.16 اصلاح میکا 188
3.1.7 نتایج و بحث 189
3.1.8 نتیجه گیری 193
3.1.9 مراجع 194

3-2 ) بررسی خواص مکانیکی هیبر پاپلیمری هایکامپوزیتنانو پلیاتیلن و خاک رس در طراحی شناوری تندرو

3.2.1 خلاصه 197
3.2.2 مقدمه 197
3.2.3 تئوری 199
3.2.4 بحث و نتیجه گیری 202
3.2.5 اثرات تعداد لایه بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیاتیلن محتوی نانو رس 205
3.2.6 خواص مکانیکی نانوکامپوزیت بر روی بستر 207
3.2.7 اثر اندازه بر خواص مکانیکی کامپوزیت بر روی بستر 207
3.2.8 نتیجه گیری 209
3.2.9 مراجع 210

قسمت هایی از فصل چهارم نانو کامپوزیت در ساختمان سازی

تحلیل رفتار دینامیکی سازهها یکی از مباحث کاربردی در مهندسی مکانیک میباشد که محققین و مهندسین زیادی را به خود مشغول ساخته است. یکی از اجزای مهم سازهها تیرها میباشند که عمدتاً تحت بارگذاریهای دینامیکی قرار دارند. استفاده از تیرها به عنوان اجزای اصلی سازهها در زمینههای مختلف اعم از هوافضا، دریایی، عمرانی و … بسیار معمول بوده است. مشخصات هندسی و مکانیکی تیر، بستر آن و همچنین خصوصیات بار دینامیکی، از عوامل تاثیرگذار بر تحلیل دینامیکی تیر تحت اثر بار میباشند. تئوری حاکم بر تیر نیز عاملی است که باعث میشود تحلیل رفتار تیر به گروه های مختلفی تقسیم شود، از جمله این تئوریها میتوان به تئوری تیر اولر – برنولی، و تئوریهای تیر مرتبه بالا اشاره کرد. همچنین نوع مواد بکاررفته در طراحی تیرها نیز حائز اهمیت میباشد. لذا استفاده از مواد با وزن کم و استحکام بالا مورد توجه مهندسین قرار گرفت. به عنوان نمونه میتوان به تیرهای کامپوزیتی تقویت شده با نانوتیوبهای کربنی 1با توزیع هدفمند اشاره کرد که وزن کم و استحکام بالا دارند. بنابراین بررسی جنبه های گوناگون تاثیر بارگذاری بر این نوع از تیرهای خاص حائز اهمیت میباشد

فهرست کامل فصل چهارم نانو کامپوزیت در ساختمان سازی

4-1 ) بررسی دستاوردهای نانو کامپوزیت درصنعت ساختمان

4.1.1 چکیده 213
4.1.2 مقدمه 213
4.1.3 روش تحقیق 214
4.1.4 نانو کامپوزیت ها 214
4.1.5 نانوکامپوزیت های پایه پلیمری 214
4.1.6 نانو کامپوزیت های پایه سرامیکی 215
4.1.7 نانو کامپوزیت های پایه فلزی 215
4.1.8 بخش های مرتبط با کامپوزیت 215
4.1.9 خواص نانو کامپوزیت ها 215
4.1.10 آزمایش کامپوزیت ها 215
4.1.11 طراحی و محاسبات سازه های کامپوزیتی 216
4.1.12 روشهای ساخت نانوکامپوزیت ها 216
4.1.13 پلیمریزاسیون 216
4.1.14 روش محلولی 216
4.1.15 روش اختلاط مذاب 216
4.1.16 روش های تولید 217
4.1.17 بحث و نتیجه گیری 217
4.1.18 منابع 218

4-2 ) تحليل ديناميکي تيرهاي کامپوزيتي تقويت شده با نانوتيوب کربني به صورت هدفمند بر روي بستر ویسکوالاستیک

4.2.1 چکیده 219
4.2.2 مقدمه 219
4.2.3 خواص نانوکامپوزيت 221
4.2.4 روابط حاکم 222
4.2.5 معادلات حرکت 224
4.2.6 حل معادلات حرکت 225
4.2.7 حل زمانی معادله حرکت به روش نیومارک 226
4.2.8 بحث و نتایج عددی 226
4.2.9 اعتبار سنجی نتایج 227
4.2.10 تاثیر پارامترهای مختلف برجابجایی ها وتنش های وارده بر تیر 227
4.2.11 نتیجه گیری 235
4.2.12 پیوست 235
4.2.13 مراجع 236

4-3 ) ساخت و بررسی رفتار خوردگی کامپوزیت Al/CNT

4.3.1 چکیده 238
4.3.2 مقدمه 238
4.3.3 روش تحقیق 239
4.3.4 نتایج و بحث 240
4.3.5 نتیجه گیری 242
4.3.6 مراجع 243

4-4 ) بررسی ارتعاشات عرضی تیرهای کامپوزیتی غیرمنشوری تقویت شده با نانولوله کربنی

4.4.1 ABSTRACT 244
4.4.2 چکیده 244
4.4.3 مقدمه 244
4.4.4 بیان مسئله 245
4.4.5 معادلات حرکت 246
4.4.6 حل مسئله 246
4.4.7 اعتبار سنجی نتایج 248
4.4.8 نتیجه گیری 249
4.4.9 مراجع 249

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word وPDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید